Zekât, Allah'ın, belirli yerlere sarf edilmek üzere dince zengin sayılan kişilerin mallarından belli bir payın alınması işlemini ifade ederYüklə 445 b.
tarix16.04.2018
ölçüsü445 b.
#48367Zekât, Allah'ın, belirli yerlere sarf edilmek üzere dince zengin sayılan kişilerin mallarından belli bir payın alınması işlemini ifade eder

 • Zekât, Allah'ın, belirli yerlere sarf edilmek üzere dince zengin sayılan kişilerin mallarından belli bir payın alınması işlemini ifade ederZekâtla yükümlülük için gereken şartların bir kısmı mükellefte, bir kısmı da malda aranan bazı özelliklerdir.

 • Zekâtla yükümlülük için gereken şartların bir kısmı mükellefte, bir kısmı da malda aranan bazı özelliklerdir.Fakihlerin çoğunluğuna göre akıl hastalarının ve çocuğun malları zekâta tâbidir. Bu borcu veli ve vâsileri öderler.

 • Fakihlerin çoğunluğuna göre akıl hastalarının ve çocuğun malları zekâta tâbidir. Bu borcu veli ve vâsileri öderler.Bir malın zekâta tâbi olabilmesi için "tam mülk olma", "artıcı özelliğe sahip olma", "nisaba ulaşmış olma", "tabii ihtiyaçlardan fazla olma", "üzerinden bir yıl geçmiş olma" gibi şartların arandığı görülür.

 • Bir malın zekâta tâbi olabilmesi için "tam mülk olma", "artıcı özelliğe sahip olma", "nisaba ulaşmış olma", "tabii ihtiyaçlardan fazla olma", "üzerinden bir yıl geçmiş olma" gibi şartların arandığı görülür.Zekâtın, iki önemli sıhhat şartı vardır. Bunlar mükellefin ibadet niyeti ve yapılan ödemenin ehline temlikidir.

 • Zekâtın, iki önemli sıhhat şartı vardır. Bunlar mükellefin ibadet niyeti ve yapılan ödemenin ehline temlikidir.Zekâtta ibadet bilinç ve niyetinin bulunması gerektiğini, ancak bu takdirde zekâtın mükellef açısından geçerli olacağını belirtirler.

 • Zekâtta ibadet bilinç ve niyetinin bulunması gerektiğini, ancak bu takdirde zekâtın mükellef açısından geçerli olacağını belirtirler.Zekâtı, ona ehil olanlara vermek yani onların mülkiyetlerine geçirmek (temlik) şarttır.

 • Zekâtı, ona ehil olanlara vermek yani onların mülkiyetlerine geçirmek (temlik) şarttır.

Fakirlere

 • Fakirlere

 • Miskinlere

 • Âmil'lere (Zekât Memurları)

 • Borçlulara (Gârım)

 • Allah Yolunda Cihat Edenlere

 • Yolculara (İbn -i Sebil)

Anneye

 • Anneye

 • Babaya

 • Dedeye

 • Nineye

 • Oğula

 • Kıza

 • Torunlara

 • Zenginlere

 • Müslüman olmayanlara

 • Koca Karısına

 • Karı Kocasına zekat eremez.Altın ve Gümüş

 • Altın ve Gümüş

 • Ticaret Malları

 • Toprak Ürünleri

 • Bal ve Diğer Hayvan Ürünleri

 • Maden ve Deniz Mahsulleri

 • Hayvanlar

 • Sınaî, Servet, Yatırım ve Üretim Araçları

 • Hisse Senedi • Zekât, kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bira ibadettir.

 • Zekât sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve kıskançlık ortadan kalkar.

 • Kendilerine yardım eden zenginlere karşı sevgi ve saygı meydana gelerek toplumda birlik ve kardeşlik kuvvetlenmiş olur.Mübâdele aracı olması bakımından nakit veya külçe altın ve gümüş,

 • Mübâdele aracı olması bakımından nakit veya külçe altın ve gümüş,

 • b) Altın ve gümüşten yapılan ziynet eşyası,

 • c) Günümüzdeki paralar olmak üzere üç ayrı alt başlıkta ele alınabilir.Altın ve gümüş nisab miktarına ulaşınca zekâta tâbi olur ve 1/40 nispetinin zekât olarak verilmesi gerekir.

 • Altın ve gümüş nisab miktarına ulaşınca zekâta tâbi olur ve 1/40 nispetinin zekât olarak verilmesi gerekir.Kadın süs eşyasının zekâta tâbi olup olmaması hususunda fakihler iki farklı görüş ileri sürmüşlerdir:

 • Kadın süs eşyasının zekâta tâbi olup olmaması hususunda fakihler iki farklı görüş ileri sürmüşlerdir:

 • Altın ve gümüş dışında, hangi maddeden olursa olsun bütün süs eşyaları zekâta tâbi değildir.

 • Erkekler tarafından kullanılan veya dince kullanılması haram sayılan altın-gümüş mâmulü bütün süs eşyası zekâta tâbidir.Madenî ve kâğıt paralar altın, gümüş ve ticaret malları hükmündedir. nisab miktarına ulaşınca sene sonunda 1/40’ını (% 2.5) zekât olarak vermek gerekir.

 • Madenî ve kâğıt paralar altın, gümüş ve ticaret malları hükmündedir. nisab miktarına ulaşınca sene sonunda 1/40’ını (% 2.5) zekât olarak vermek gerekir.Ticaret malları, "üzerinden bir yıllık sürenin geçmesi" şartı kesilmiş olmaz. Tüccar sene sonunda sahip olduğu mallarının değerini hesaplar, buna mevcut parasını ve alacaklarını ilâve eder. Bulduğu toplam değerin 1/40'ını (% 2.5) zekât olarak verir.

 • Ticaret malları, "üzerinden bir yıllık sürenin geçmesi" şartı kesilmiş olmaz. Tüccar sene sonunda sahip olduğu mallarının değerini hesaplar, buna mevcut parasını ve alacaklarını ilâve eder. Bulduğu toplam değerin 1/40'ını (% 2.5) zekât olarak verir.Toprak ürünlerinin zekâtı (öşür), hububatta harman vaktinde, meyvelerde ise toplandıktan sonra verilir.

 • Toprak ürünlerinin zekâtı (öşür), hububatta harman vaktinde, meyvelerde ise toplandıktan sonra verilir.Ebû Hanîfe, balda nisabın aranmayacağı, balın azından da çoğundan da zekât verilmesi gerektiği görüşündedir.

 • Ebû Hanîfe, balda nisabın aranmayacağı, balın azından da çoğundan da zekât verilmesi gerektiği görüşündedir.Hz. Peygamber'in hadislerinde ve sahabe uygulamasında yer altında bulunan define ve madenlerin vergilendirildiğine dair rivayet ve bilgiler bulunur.

 • Hz. Peygamber'in hadislerinde ve sahabe uygulamasında yer altında bulunan define ve madenlerin vergilendirildiğine dair rivayet ve bilgiler bulunur.

 • Bu konu rikâz, madenler, deniz mahsulleri olmak üzere üçlü bir ayırım içinde ele alınabilir.Define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşyayı ifade eder.

 • Define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşyayı ifade eder.

 • Fakihler rikâzın 1/5 nispetinde vergiye tâbi olabilmesi için, bulunduktan sonra üzerinden bir sene geçmesinin şart olmadığında görüş birliğindedir.Katı olup eritebilen ve dökümü yapılabilen altın, gümüş, demir, bakır gibi madenler vergiye tabidir. Eritilmeye elverişli olmayan yakut, zümrüt, mermer madenlerle, sıvı olup katılaşmayan cıva, petrol gibi madenlerden zekat alınmaz.

 • Katı olup eritebilen ve dökümü yapılabilen altın, gümüş, demir, bakır gibi madenler vergiye tabidir. Eritilmeye elverişli olmayan yakut, zümrüt, mermer madenlerle, sıvı olup katılaşmayan cıva, petrol gibi madenlerden zekat alınmaz.Denizden çıkarılan balıkların değeri gümüş nisabına ulaşırsa onlardan zekat tahsil edilmesi emredilmiştir.

 • Denizden çıkarılan balıkların değeri gümüş nisabına ulaşırsa onlardan zekat tahsil edilmesi emredilmiştir.İmam Malik bu konuda ister Saime, ister besi, ister çalıştırılan hayvan olsun hepsinin zekata tabi olacağı görüşünü savunmuştur.

 • İmam Malik bu konuda ister Saime, ister besi, ister çalıştırılan hayvan olsun hepsinin zekata tabi olacağı görüşünü savunmuştur.İnsanların temel ihtiyaçlarından sayılan masken,sanatkarların ev aletleri, zekata tabi değildir.

 • İnsanların temel ihtiyaçlarından sayılan masken,sanatkarların ev aletleri, zekata tabi değildir.

 • Artırıcı özellikte olan, gelir elde etmek için edinilen mallar zekata tabidir.

 • Hem temel ihtiyaç hem de artırıcı özelliğe sahip olan kadınların süs eşyası, çalıştırılan hayvan gibi mallar ise tabi ihtiyaç kabul edenler muaf, artırıcı vasıfta olanlar ise Zekat’a tabidir.Hisse senetleri borsadan alınıp satılmak ve böylece ticareti yapılıp kazanç elde etmek için bulunduruluyorsa ticaret malları gibi işlem görürler,rayiç bedelleri üzerinden % 2.5 oranında zekata tabi olurlar

 • Hisse senetleri borsadan alınıp satılmak ve böylece ticareti yapılıp kazanç elde etmek için bulunduruluyorsa ticaret malları gibi işlem görürler,rayiç bedelleri üzerinden % 2.5 oranında zekata tabi olurlarAltın, gümüş ve parada, ticaret malları ve hayvanlarda zekat, bir kameri yılın tamamlanması ile farz olup senede bir defa ödenir.

 • Altın, gümüş ve parada, ticaret malları ve hayvanlarda zekat, bir kameri yılın tamamlanması ile farz olup senede bir defa ödenir.

 • Toprak ürünlerinde zekat, senede kaç kere ürün alınırsa o kadar verilir.Hanefilere göre Hz. Osman dönemindeki uygulamayı esas alarak, açık malların zekatının devlete ait olduğunu gizli malların zekatının mükellef bireyler in ödemesi gerekiyordu.

 • Hanefilere göre Hz. Osman dönemindeki uygulamayı esas alarak, açık malların zekatının devlete ait olduğunu gizli malların zekatının mükellef bireyler in ödemesi gerekiyordu.

 • 1952 Şam Konferansında şu sonuç çıkmıştır.Hz. Osman döneminde gizli malların zekatının ödenmesi hususunda verdiği vekalet geçerliliğini kaybetmiştir. Zekat devlet tarafından toplanıp dağıtılmalıdır.

Kataloq: ~arak -> 4.DinimiOgreniyorum.com -> TemelDiniBilgiler2 -> UygulamaSunular
UygulamaSunular -> Görevler, ya sırf Allah için veya insanın
UygulamaSunular -> Allah insanlara nasıl bir ahlaka sahip olmaları,nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğini detaylı olarak bildirmiştir gerçek din ahlakı Alahın emirlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesiyle yaşanır. İnsanların bir kısmı ise bu ahlakı yaşamaktan şiddetle
UygulamaSunular -> Neden ben hastalanıyorum neden başıma böyle bir olay geldi?
UygulamaSunular -> İslam'da namaz, Muhammed (s a. v.)'e vahiy suretiyle anlatılmış, sınırları ve şekli belirlenmiş özel bir ibadettir
UygulamaSunular -> 1-doğruluk. 2-dostluk
UygulamaSunular -> Dini açıdan övülen teşvik edilen ahlakî olgunluğu ifade eden bir terimdir. Dini açıdan övülen teşvik edilen ahlakî olgunluğu ifade eden bir terimdir
UygulamaSunular -> Kur’AN’da barişÇilik kur’an’da Barışçılık
UygulamaSunular -> Oruç nediR?
UygulamaSunular -> Müminlerin Sevgi ve Dayanışmalarından Gelen Manevi Kuvvetleri

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə