006. Mehmet ŞAHİNGÖz- izmir, Maraş ve İstanbul’un İşgali Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler 007. Zafer Özkan- ermeni Tehciri

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 13.76 Kb.
tarix29.08.2018
ölçüsü13.76 Kb.

001. Oğuz TURAN- Türklerde Stratejik ve Taktik Düşünceler (Mete’den Atatürk’e Kadar)


002. Mustafa KESKİN- Tarihi Açıdan Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı
003. Ergünöz AKÇORA- Van ve Çevresindeki ermeni İsyanları (1896-1916)
004. T. Tamer KUMKALE- Atatürk’ün Ekonomik Görüşü (2 cilt)
005. İlker ALP- Bulgar Mezalimi (Balkan Savaşları 1912-1913 Döneminde)
006. Mehmet ŞAHİNGÖZ- İzmir, Maraş ve İstanbul’un İşgali Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler
007. Zafer ÖZKAN- Ermeni Tehciri
008. Mustafa GÜL- Erzurum Kongresi
009. İsmail ÖZÇELİK- Milli Mücadelede Urfa ve Havalisi
010. Bekir TÜRKMEN- Cumhuriyet Döneminde Sosyal Hizmetler ve Sosyal Hizmet Müesseseleri
011. Emine KISIKLI- M. Kemal Paşa’nın Milli Mücadele Başlangıcındaki Kamuoyu Oluşumu -Faaliyetleri
012. Cemil ÖZGÜL- Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’daki Faaliyetleri
013. Yusuf EKİNCİ- Ahiliğin Işığında Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Meslek Eğitimi
014. Fatma HALE ŞIVGIN- Trablus-Garp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri
015. M. Akif TURAL- Atatürk Devrinde Celal Bayar (1929-1938)
016. Yalçın ÖZALP- Yurt Dışındaki Türk Şehitlikleri (3 cilt)
017.  Meliha AKARSLAN- Milli Mücadelede Balıkesir
018. Osman BAŞBUĞ- Kurtuluş Savaşında Silah ve Cephane Temini
019.  Nuri KÖSTÜKLÜ- Milli Mücadelede Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları
020. Sıtkı AYDINEL- Güneybatı Anadolu’da Kuva-i Milliye Harekatı
021. Halil AYTEKİN- İttihat ve Terakki Devri Eğitim Teşkilatı
022. HÜSAMETTİN ÖZTÜRK- Milli Mücadelede Çanakkale
023. Necati FAHRİ TAŞ- Nurettin Paşa’nın Biyografisi
024. Necip HABLEMİTOĞLU- Çarlık Rusyası’nda Müslüman Kongrelere 1905-1917 ve Türk İnkılabına Etkileri
025. Ferzan TÜRER- Atatürk İnkılapları Açısından Türk Kadınının Sosyal ve Hukuki Durumu (-1923-1938)
026. Mustafa SÜEL-1924-1925 ve 1926 Ara Seçimleri ile 1927 Genel Seçimleri Üzerine Bir -Tetkik
027. Esat ARSLAN- 1921 Yılının Kurtuluş Savaşı İçindeki Yeri ve Önemi (Askeri-Diplomatik -Yapısal Kurumsallaşmalar Açısından İrdelenmesi
028. Nurettin GÜZ- Milli Mücadeleden Cumhuriyete Geçişte ve Çok Partili ilk Sistemde Basın-İktidar ilişkileri (1920-1927)
029. Veli YILMAZ-I. Dünya Harbinde Türk-Alman İttifakı ve Askeri Yardımlar
030. Erol SEYFELİ-Milli Mücadelede Hatay 1918-1923
031. Nedret GÜNGÖRDÜ-Tazminat ve Meşrutiyet (I-II) Dönemlerinde Osmanlı Mülki İdari
032. Selahattin ÖZÇELİK-Donanma Cemiyeti
033. Mesut AYDIN-Milli Mücadele Döneminde İstanbul’da Faaliyette Bulunan Gizli Gruplar
034. Hasan YAĞAR-Mevzuat Metinlerinde Polis Teşkilatında Yapı ve Görev (1845-1923)
035. Şerife Bige YAVUZ-İstiklal Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri (Fransız Arşiv Belgeleri -Açısından 1919-1922)
036. Bülent ÇUKUROVA- M.M.Grubu Haberalma Raporlarında Grup Faaliyetleri ve Bazı Zararlı Cemiyetler
037. Ayfer ÖZÇELİK- Ali Fuat Cebesoy Hayatı ve Faaliyetleri
038. Ahmet EYİCİL- Doktor Nazım Bey
039. İbrahim KARAER- Türk Ocakları ve İnkılapları
040. Mesut ÇAPA- Kızılay (Hilali Ahmer) Cemiyeti (1914-1925)
041. Mustafa BALCIOĞLU- Milli Mücadelede Merkez Ordusu
042. Mustafa DİNÇER- Çok Partili Döneme Geçişte Türk Basınında Siyasi Çekişmeler (1945-1954
043. Ali SARIKOYUNCU- Milli Mücadelede Zonguldak ve Havalisi
044. Mustafa TURAN- Aydın Vilayeti’nde Yunan Mezalimi ve Tepkiler 1919-1923
045. Selahattin ÖNDER- Balkan Devletleriyle Türkiye Arasındaki Nüfus Mübadelesi
046. Recai ARSLAN- Ankra Hükümeti’nin Doğu Politikası (1920-1922)
047. Ahmet SEMERCİ- Heyet-i Temsiliye’nin Anadolu’daki Faaliyetler
048. Selma YEL- Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri
049. Ahmet HALAÇOĞLU- Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913)
050. Yılmaz YILDIZ- Salih Hulüsi (Kezrak) Paşa’nın Hayatı 1864-1939
051. Hamit PEHLİVANLI- Kurtuluş Savaşında Askeri Polis Teşkilatı ve Faaliyetleri
053. Tuğrul BAYKENT- Güney Anadolu’da Fransız Harekatı ve Atatürk (1918-1921)
054. Rahmi ÇİÇEK- Milli Mücadelede Kastamonu
055. Adem AKIN- Münif Paşa ve Türk Bilim Tarihindeki Yeri
056. Güngör CEBECİOĞLU- Atatürk ve Güney Cephanelerimiz 1919-1922
057. Süleyman HATİPOĞLU- Orta Toros Geçitlerinde Türk-Fransız Mücadelesi 1915-1931
058. Yusuf Çam  - Milli Mücadelede İzmit Sancağı
059. Ali Rıza DÖNMEZ      - Cumhuriyet Döneminde Vakıflar
060. Erdal AÇIKSES- Tazminat Sonrası Harput (Mamüratül-Aziz)’ta Amerikan Misyoner Faaliyetleri
061. Ö. Kamil GÜNÇAN- Demiryollarının Ülke Stratejisine Etkinliği
062. Saim DEMİREL- Milli Mücadelede Mangal Dağı Olayı
063. M. Reşat ÖZTÜRK- İstanbul Basınında edebiyatçıların Milli Mücadeleye Bakışı
064. Rahmi DOĞANAY- Milli Mücadelede İtilaf Devletlerinin Karadeniz’deki Faaliyetleri  (1918-1922)
065. Leyla KAPLAN- Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını (1908-1960)
066. Burhan ŞAHİN- Cumhuriyet Öncesinde Kastamonu’nun İdari-Nüfus ve Etnik Yapısı (1839-1903)
067. İlhan GEDİK- Milli Mücadelede 15.Kolordu
068. Ali GÜLER   - Türkiye’deki gayrimüslimlerin 20. Yüzyıl Başlarında Sosyo-Ekonomik Durumları (1900-1918)
069. Mehmet ÖZDEMİR- Refet Bele
070. Yavuz ÖLÇEN- Birinci Dünya Harbi Irak Cephesi Kutulammare Muharebeleri
 (29 Nisan 1916-16 Şubat 1917)
071. İsmail YILDIRIM- Cumhuriyet Döneminde Demiryollarımızdaki Gelişmeler
(1923-1950)
072. Zülal KELEŞ- Cafer Tayyar (Eğilmez) Paşa
073. Celalettin YAVUZ- Osmanlı-Türk Deniz Kuvvetlerinde Yabancı Misyonlar (Çeşme Faciası-I. Dünya Harbine Giriş)
074. Metin ALTUN- Cumhuriyet Türkiyesinde Sanayileşmede Bursa’nın Katkısı (1923-1938)
075. Süleyman ÜNÜVAR- Milli Mücadele Döneminde İç Anadolu’da Günlük Hayat (1919-1922)
076. Naim SÖNMEZ-Siyasi Açıdan Cumhuriyet Hükümetleri (Tek Parti Dönemi 1923-1946)
077. Uygur TAZEBAY- Milli Kongre
078. Ali GÜNER- Anadolu  ve Rumeli’nin Nüfus Durumu (1876-1911)
079. Halil ŞİMŞEK- Cumhuriyet’ten Sonra Bingöl
080. Edip BAŞER- Mütareke’den Sonra İstanbul Hükümetleri ve Trakya Politikaları
081. Esma TORUN- II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Kültürel Değişimlere Yol Açan İç ve -Dış Etkenler (1945-1960)
082. Mustafa ORAL- İmparatorluktan Ulusal Devlete Türkiye’de Tarih Anlayışı
083. Mehmet KILIÇ- Yeni Türk Devletinin Kurumsal Yapılanmasında İktisadi Gücün Oluşumu ve Diğer Ulusal Güç Unsurlarıyla Etkileşimi
084. Hülya ŞAHİN- Milli Mücadele’de Beyannamelerle Psikolojik Harp
085. Hurşit TOLON- I. Dünya Harbinde Türkiye’nin Taksim Anlaşmaları Işığında Sevr’e Giden Yol
086. Cemal KEMAL- Birinci Dünya Harbi’nde Filistin Cephesi
087. Necdet AYSAL- Türkiye’de İslâmî Düşüncenin Örgütlenmesi ve Hedefleri (31 Mart Olayı’ndan DP’nin İktidara Gelişine Kadar 1909-1950)”
088. M. Seyfettin EROL- Dünyada Yeni Kutuplaşma Eğilimleri ve Türk Dış Politikasında Denge Arayışları (1990-2003): “Avrasya’da Kafkasya-Orta Asya Eksenli Yeniden Yapılanma ve Güvenlik Arayışları Sürecinde Türkiye
089. Cezmi TEZCAN- Tekâlif-i Harbiye ve Tekâlif-i Milliye Örneklerinde Savaş Dönemleri Maliye Politikaları
090. Sayim TÜRKMAN-Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu Politikası ve Türkiye’ye Yansımaları
091. Ersin YILMAZ- Uluslar arası Yönetsel Değerlerin Türk Kamuyönetimine Etkisi (1923-2003)
092. Oğuz KALELİOĞLU- Türk-Yunan İlişkileri (1919-1930)
093. Fatih TUĞLUÔĞLU- Modernleşmenin ve Devletçi Ekonomi Politiğin Kırsal Kesim üzerine Etkileri (1929-1939)
094. Selami ŞEKERKIRAN- Türk-Sovyet Sınırı (1919-1922)
095. Yaşar BAYTAL- Atatürk Döneminde Sosyal Yardım Faaliyetleri (1923-1938)
096. Sezen KILIÇ- Türk Basınınında Hitler Almanyası (1933-1945)
097.Yıldız DEVECİBOZKUŞ- Parlamento Kararları Çerçevesinde Soykırım İddialarının Yabancı Basında Yeniden İnşası (1965-2007)
098.Mahmut BOLAT-Tarihçesi, Derlenmesi ve Diziniyle Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri
099. Gültekin Kamil BİRLİK-Milli Mücadeleden Cumhurbaşkanlığına Kadar Celal Bayar (1919-1950)
100.Rıdvan BAL- Hayatı ve Eserleriyle Cumhuriyet Tarihi Yazıcılığında Prof.Dr.Hamza Eroğlu
101. Cengiz ŞAVKILI- Atatürk Döneminde Parlamento Faaliyetleri (1920-1938)
102. Tunç BORAN- Mekân ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Anıtkabir (1938-1973)
103. Demo Ahmet ASLAN- Cumhuriyet’in Törensel Meşruiyeti: Ulus-Devlet İnşa Sürecinde Milli Bayramlar (1923-1938)
104. Gürkan TEKİN- Sıhhıye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti’nden Sağlak Bakanlığı’na (1920-2000)
105. Bahattin DEMİRTAŞ- Türk Siyasi Hayatında Cumhurbaşkanı Hükümet İlişkileri
106. Fahri KILIÇ- Yeni Türk Alfabesinin Kabulü ve Öğretiminde Kullanılan Yöntemler-Araçlar
107. Hakan BACANLI- Cumhuriyet Dönemi Olağanüstü Bölge Yönetim Uygulamaları (Umumi Müfettişliklerden Olağanüstü Hal Valiliğine
108. Bayram KÜÇÜKOĞLU- Kıbrıs Sorununda Liderlik Olgusu
109. Ayşe YANARDAĞ- Atatürk Devrimleri ve Diyenet İşleri Başkanlığı (1924-1938)
110. Mehmet Akif ERBAŞ- Bir Cumhuriyet Kurumu Olarak TRT ve Tarih Belgeselciliği ((1978-2008)
111. Hasan DİNÇER- Niyazi Berkes’e Göre Kemalizm ve Çağdaşlaşma
112. Ali Ulvi ÖZDEMİR- Anılarda Batı Anadolu Kuva-yı Milliyesi

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə