207 no. Lu genel emiR (Genel Müdürlüğün 17. 06. 2004 tarih ve 2005 sayılı oluru ile kabul edilerek, 01. 01. 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)Yüklə 281,42 Kb.
səhifə3/3
tarix28.11.2017
ölçüsü281,42 Kb.
#33161
1   2   3

TCDD 75 Türkiye C2


NSB 76 Norveç D2

HZ 78 Hırvatistan C2

SZ 79 Slovenya D3

DB 80 Almanya D4

ÖBB 81 Avusturya D4

CFL 82 Lüksembourg D4

FS 83 İtalya C3

NS 84 Hollanda D2

CFF 85 İsviçre D4

DSB 86 Danimarka D3

SNCF 87 Fransa D4

SNCB 88 Belçika D4

CP 94 Portekiz D4

RAİ 96 İran C2

CFS 97 Suriye B2

IRR 99 Irak 18t / 4.8 t/m

Ülkelerin dingil basıncına göre yol sınıfları RIV Ek II Talimatı ile 421 No.lı tamimde belirtilmiştir.
DİğER şAHISlARA Aİt Vagonlar
Madde 42-Vagonların Tamir, Bakım ve İşletilmesi

a) 3.şahıslara ait vagonların genel tamir ve muayeneleri (Bölgelerde yapılan fren muayeneleri ve yatak muayeneleri dahil) TCDD vagonlarının tabi oldukları şartlar ve hükümler dahilinde 3.şahıslarla imzalanan protokol hükümlerine göre yapılır.

Vagonlar “diğer şahıslara ait vagonların TCDD hatlarında işletilmesi Yönetmeliği” hükümlerine göre çalıştırılır.b) Yağlama

Diğer şahıslara ait vagonların boji göbekleri, tamponları, cer ve koşum takımları, el frenleri gibi serviste yağlanması icap eden kısımları protokol hükümlerine göre yağlanır.c) Yıpranan Parçalar

Diğer şahıslara ait vagonların, hava, elektrik ve sofaj aküplemanları, fren pabucu gibi, yıpranma ve aşınmaya maruz kısımların tamiri, değişimi veya tadili için yapılan masraf protokol hükümlerine göre vagon sahibine fatura edilir.d) Hasarlar

İşletme kusurundan hasara uğrayan vagonlar, protokol hükümlerine göre TCDD’ye ait vagonlar gibi tamir edilir.e) Isıtma, Aydınlatma

Isıtılması veya aydınlatması icap eden vagonların trende veya tren dışında, lokomotif veya sabit tesisler ile ısıtılması özel bir anlaşma yoksa sahibine fatura edilir.f) Temizlik

Vagonların içten ve dıştan temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi vagon sahibine aittir.g) Vagonların Damgalanması

işletmeye kabul edilen vagonların yazılarının yenilenmesi Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce daralarının tespiti, yazılması ve damgalatılması protokol hükümlerine göre sağlanır.h) Taşıma

Vagonlarla, yalnız anlaşmalarında belirtilen yazılı mallar taşınabilir. Gideceği yerin dingil basıncına göre yükleme yapılır.


Vagonların Tamİrİ
Madde 43- Vagonların Tamiri

a) Vagonların seyrüsefer emniyetini ve iyi halde bulunmalarını temin amacıyla, bunların tamire alınmaları icap eden zamanlar ve tamir esnasında yapılacak işler 210 No.lu genel emir , TUE’ lerde belirtilmiştir.

Vagonlarda meydana gelen arıza ve hasarlara göre vagonların tamir edilmelerini temin için değişik tamir grupları tespit edilmiş ve yapılacak işler bu gruplarda gösterilmiştir. (210 No.lu Emir)b) Revizyon Tablosu

Tamirden çıkan vagonların şasisine; revizyon (Rev), tamirde kaçıncı revizyona tabi tutulduğu (1,2,3, BT, AT), tamir gördüğü fabrika veya Atölyenin rumuzu (An, Sv, Al, vs) ve tamirden çıktığı tarih yazılır.

Örnek;


Rev.

V2

TÜV.

19.03.2002


c) Vagonların Tamir grupları ve süreleri :Vagonların tamir grupları ve süreleri 205 no.lu Genel Emirde belirtilmiştir.
Isıtma
Trenlerin Isıtılması

Madde 44- Trenlerin ısıtılması 203 No.lu genel emre göre yapılır.
Aydınlatma-TEMİZLİK

Vagonların Aydınlatılması Ve Temizliği

Madde 45- Vagonların aydınlatılması 201 No.lu ve temizliği 202 No.lu Genel Emirde belirtilmiştir.
Yükleme, Boşaltma

Madde 46- Vagonların Yükleme ve Boşaltılması

a) Vagonların yükleme ve boşaltılmasında vagonların yüklenmeleri ve boşaltılmaları hakkında Uluslararası Yük Vagonları Birliğinin yükleme talimatı (RIV, Ek:II) hükümleri uygulanır.

Yüklemeye verilen vagonların da, aşağıdaki hususlar kontrol edilir.

a) Temizlenmiş olmalıdır.

b) Yüküne zarar veren, çıkıntı, çivi, vida veya ağaç parçası bulunmamalıdır.

c) Döşeme, duvar, dam, kapı ve pencerelerde akma, sızma dolayısıyla yüke zarar verecek yarık, çatlak vesaire kusurlar olmamalıdır.

d) Kilit, kapak ve mandallar tam ve muntazam olmalıdır.

e) Ticari eşya taşımaya uygun vagona yüklenmelidir.

b) Yüklemede Dikkat Edilecek Hususlar

Vagona yük yüklenirken aşağıdaki genel hususlara dikkat edilir.

a) Yükün ağırlığı, tekerleklerin her birine eşit şekilde dağıtılmalıdır.

b) Yük tabana oturmalı, çarpma veya sarsılmalardan etkilenmeyecek şekilde emniyete alınmalıdır.

c) Açık vagonlardaki yükün yüksekliği ve genişliği, geçeceği yolların gabari ölçüsüne uygun olmalıdır.

d) Kolaylıkla yanabilen (kuru ot vs. gibi) yükler gerektiğinde yangından korunması için muşamba ile örtülmelidir.

e) Ağır yükler daha ağır yüklerin üstüne istif edilmelidir.

f) Yüklerin istifi düzgün olmalıdır. Şayet şekillerinden dolayı bunun temini mümkün olmazsa halat ve zincirle bağlanmalı veya ağaç desteklerle tespit edilmelidir.

g) Vagonların kapı, kapak ve pencereleri yüklendikten sonra iyice kapatılmalıdır.

h) Parlayıcı ve yanıcı maddelerin bulunduğu yerlerde ve civarında ateş yakılmamalı ve sigara içilmemelidir.

ı) Tekerlekli (otobüs, otomobil, kamyon vs) araçlar yüklendikten sonra halat, zincir veya takozla vagona iyi tespit edilmelidir.

i) Ağır (tank, paletli araç, malzeme vs. gibi) yüklerin vagona yüklenmesinde:

- Ağırlık, yükleme boyu için verilen şasi taşıma gücünü geçmemelidir.

- Yük vagonun ortasında ve yol doğrultusunda (namlu, kol veya manivelaları yol eksenine ve paletlere paralel ve yatık durumda) olmalıdır.

- Yükleme, taşıma ve indirmede meydana gelebilecek olan tehlike ve hasarı önlemek için gönderici ile işbirliği yapılmalıdır. Yük mevzuatımızdaki yükleme talimatnameleri hükümlerine uygun olarak yapılır.

Vagona yüklenecek yükün ağırlığı vagon üzerinde yazılı yük miktarından fazla olmamalıdır. şayet vagon üzerinde yazılı yükten fazla yük yüklenmesi icap ederse bu fazla yük miktarı, vagon üzerinde yazılı tonajın yüzde beş (% 5) nispetini geçmemelidir.c) Yurt Dışına Gidecek Vagonların Yüklenmesi

Yurt dışına gidecek vagonların yüklenmesi, milletlerarası yük vagonları birliğinin yükleme talimatına göre yapılır ve aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Yurt dışına gidecek vagonlar RIV şartlarına haiz bulunmalıdır.

b) Vagon, geçeceği yol (A=16 t, B=18 t, C=20 t, D=22.5 t) sınıfına göre yüklenmelidir.

c) Yükün ağırlığı yükleme sınırını geçmemelidir.

d) Yükün ağırlığı vagon tekerlekleri üzerine eşit taksim edilmelidir.

e) Vagon yüklü iken şasiye ait susta sınır plakası ile susta kasası arasındaki mesafe 15 mm’ den az olmamalıdır.

f) Vagon ortasına konan yükün ağırlığı, vagon üzerine yazılı şasi taşıma değerini aşmamalıdır.

g) Vagon tabanına bir noktada temas eden yükler, altlıkları üzerine yerleştirilmelidir.

h) Konteynerler, üst üste yüklendiğinde, alttakiler tamamen dolu olmalıdır. Yan yana yüklendiklerinde dingillere eşit ağırlık sağlanmalıdır.

ı) Vagonun ön ve arkasını aşan uzun yükler için verilen manevracı sınır ölçüleri titizlikle incelenmelidir.

i) Vagon boyunu aşan yükler için, trene bir emniyet vagonu (RIV II) deki kayıtlara uygun olarak verilmelidir.

j) Birden fazla vagona yüklenecek uzun malzemenin ağırlığı, vagon üzerine yazılı (cc) sınır ağırlığının % 75’ini geçmemelidir.

k) Tespit malzemesi olarak kullanılan çelik teller (tavlanmış) yumuşak ve 3 mm çapından az olmamalıdır. Takoz ve altlıkları imkan nispetinde tek parçadan ibaret olmalıdır ve sert ağaç kullanılmamalıdır.

l) Kamalar, yüke zarar vermeyecek şekilde ve eğik yüzü yükleme talimatında belirtilen bir açıda olmalıdır.

m) Yarı mamul veya mamul (demir, sac, ray, orman veya tarım ürünleri vs) malzeme yüklenmesinde RIV Ek II kayıtları aynen uygulanmalıdır.

n) Silindir şeklindeki parçalar takoz, destek, kamalarla tespit etmek veya sehpalara yerleştirmek suretiyle emniyet altına alınmalıdır.

o) Borular yüksek kenarlı veya dikmeli vagonlara yüklenmeli ve emniyete alınmalıdır.

ö) Tekerlek takımları, buatagreslerin üzerinde olanlar bir sıra halinde ve takozlarla emniyet altına almak suretiyle yüklenmelidir.

p) Taşıma araçları (macuna, ekskavatöre ve benzerleri) tercihen vagonun boyu yönünde yüklenmelidir ve frenleri sıkılmalıdır. Bütün tekerlekleri ikişer takoz ile tespit edilmelidir.

r) Ağırlığı 1500 kg.dan fazla olan araçlar vagonun eninde meydana gelecek kaymaları önlemek için iç ve dıştan takoz ile desteklenmelidir ve ayrıca zincir, tel, halat veya iplerle emniyet altına alınmalıdır.

Envanterler

Madde 47-Envanterler ,


  1. Tren arka fenerleri: Trenin arka fenerleri, trenin ilk teşkil istasyonunda, tren şefine teslim edilir. Trenin nihayet bulduğu son istasyonda tren personeli tarafından elden Elektrik İşleri Müdürlüğü olmayan yerlerde Vagon Servis şefliğine teslim edilir. Trene takılan fenerlerin teslim ve tesellümü, teşkilat istasyonlarında vagon teknisyenleri ile tren şefi arasında trafik cetveline yazılmak suretiyle yapılır. Fenerler her zaman kullanılabilir durumda olmalıdır.

  2. Sofaj aküplemanı: Buhar ısıtmalı trenin şefine, contaları üzerinde ve çalışır durumda bir sofaj aküplemanı vagon teknisyeni tarafından teslim edilir.

  3. Fren hortumu: Her furgonda fren hava hortumu (ağız contası üzerinde) bulundurulur. Tren şefi ve vagon teknisyeni tarafından teslim ve tesellüm yapılır.

  4. Yangın söndürme: Yangın söndürme cihazı ve diğer vagon demirbaşları tam olmalıdır.

Hasar ve Arızaların İhbarı

Madde 48-Trenlerin kontrolünde işletme emniyetini ihlal edecek her kusur ve arıza hareket memuruna bildirilir ve gereken önlemler alınır.

Hasar, noksan ve arızalar (Hareket yaprağına) ve 5519 modele yazılır. Vagon üzerine etiket yapıştırılır. Müdahaleyi icap ettiren hallerde, durum teşkilat istasyonuna ve Vagon Servisine telle durum bildirilir.


Vagon TİP İşARETLERİ
Yolcu Vagonu İşaret ve Anlamları

Madde 49- İşaret ve yazılar RIC hükümlerine uygun olarak vagonlar üzerine yazılır, zorluk çekmeden görünmesi için okunaklı olmalıdır.

a) Yolcu vagonlarında kullanılan tip işaretleri.

Salon: Salon

WL: Yataklı vagon, 1., 2. veya 1. ve 2. sınıf mevkilere göre yanında, A veya B veya AB seri harfi bulunur. (Özel kompartıman için s harfi kullanılır.)

WSP Pulman vagonu

WR Yemekli vagon

SR Bar- dancing-vagonu (WG,AS)

A 1. sınıf kompartımanlı (oturma yerli) vagon

B 2. sınıf kompartımanlı (oturma yerli) vagon

AB 1./2. sınıf kompartımanlı (oturma yerli) vagon

AR Yemek, büfe veya bar kompartımanı bulunan 1.sınıf kompartımanlı vagon

ARD Yemek, büfe veya bar ve bagaj kompartımanı bulunan 1.sınıf kompartımanlı vagon

AD Bagaj kompartımanlı 1.sınıf kompartımanlı vagon

ABD Bagaj kompartımanlı 1./2. sınıf kompartımanlı vagon

D Bagaj furgonu

DD Otomobil taşımasına mahsus, 2 katlı açık furgon

MD Otomobil taşımasına mahsus, tek katlı kapalı furgon

MDD Otomobil taşımasına mahsus, 2 katlı kapalı furgon

Post Posta vagonu

BPost Posta kompartımanı bulunan 2. sınıf kompartımanlı vagon

DPost Posta kompartımanı bulunan bagaj furgonub) Tanıtma Harfleri

c Kuşetli kompartımanlar (örnekler: Ac, Bc, AcBc)

ee Merkezi enerji beslemeli araç

l Hoparlör tesisatlı vagonu

m 24.5 m.den daha fazla uzunluğu olan vagon

s Bagaj furgonlarında yandan koridorlu veya yan geçit özel kompartımanlı vagon

bh Özürlü yolcuları taşımaya uygun vagon

dv Bisiklet taşımaya uygun vagon

f Makinist bölmesi bulunan vagon

c) Kodlar

61 Klimalı yolcu vagonları (Sabit akertmanlı RIC’ ye uygun vagon)

64 Dingilleri değiştirilmek suretiyle hat aralığı 1435/1672 mm. değişebilen açıklığa sahip klimalı yolcu vagonları

73 Klimalı ve basıncı sızdırmaz yolcu vagonları

Le 2 dingilli ve 2 katlı açık vagon

Leq sofaj ana kablosuyla teçhiz edilmiş 2 dingilli ve 2 katlı açık vagon

Laeq sofaj ana kablosuyla teçhiz edilmiş 3 dingilli ve 2 katlı açık vagon

Gerek görüldüğü taktirde kompartman sayısı aşağıdaki şekilde gösterilebilir

A9 9 kompartımanlı 1.sınıf kompartımanlı vagon

A4B6 4 kompartımanlı 1. sınıf ve 6 kompartımanlı 2. sınıf olan vagon


Yolcu Vagonları Üzerinde Bulunması Gereken Yazı ve İşaretler

Madde 50- Yolcu vagonlarında yazı ve işaretlerin yerleri ekte gösterilmiştir.

Yük Vagonların Tip İşaretler ve anlamları

Madde 51-Vagon tipleri ve anlamları aşağıda belirtilmiştir.

D Yük furgonu

G Kapalı yük vagonu

H Özel tipte kapalı yük vagonu

I Soğuk hava vagonu

E Üstü açık yüksek kenarlı vagon

K Normal tip bojisiz platform yük vagonu

S Kenarlı veya kenarsız, dikmeli veya dikmesiz bojili platform yük vagonu

Z Sarnıç vagonu

Ui Uzun veya ağır parçaları taşımaya mahsus çukur şaseli vagon

F Özel tipte dökme hamule taşıyan vagon

Tip harflerinin yanında bulunan küçük harflerin manaları:

w Vagonun basınçlı hava frenli olduğunu gösterir.

z El freni kulübedeu El freni sahanlıkta

İdaremize Ait Vagonların Numara listesi ve Diğer Bilgiler

Madde 52- Yolcu ve yük vagonu evsaf kitabında belirtilmiştir.
Yüklə 281,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin