4124a1+4124a2 ( 500 ) Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqiYüklə 0,57 Mb.
səhifə5/48
tarix07.01.2022
ölçüsü0,57 Mb.
#82812
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
69. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D)4

E) 5


70. hesablayın.

A) 1


B) 2

C)3


D) 4

E) 5


71. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


72. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D)4

E)5


73. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


74. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


75. hesablayın.

A) 6


B) 7

C) 8


D) 9

E) 10


76. hesablayın.

A)

B)

C)2

D)

E)77. hesablayın.

A)

B

C)

D)

E)78. , olduqda

A) 1


B) 2

C) 3


D)4

E)5


79.Parçanın verilmiş bölgülərindən hansı qızıl bölgüdür?

A)

B)

C)

D)

E)80.Qızıl bölgü qaydasında an və bn -i tapmaq üçün nə etmək lazımdır?

A) müqayisə etmək

B) toplamaq

C) çıxmaq

D) mənfi qiymətini tapmaq

E) məhdudluğunu tapmaq81. Qızıl bölgü qaydasında f(x) –in hansı qiymətini tapdıqda alqoritm sona çatır?

A) minimum qiymətində

B) maxsimum qiymətində

C) tam qiymət verən

D) qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərin82.Qızıl bölgü qaydasında f(x) funksiyasına hansı qiymət verən X* nöqtəsi axtarılır?

A) minimum qiymət verən

B) maxsimum qiymət verən

C) tam qiymət verən

D)qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərinin83.Fibonaççi ədədləri hansı ədədin köməyilə çox sürətlə böyüyür?

A)i-nin artması

B)a-nın artması

C)i-nin azalması

D)i-nin olması ilə

E)i və a-nın azalması ilə84. F12-nin qiyməti nəyə bərabərdir?

A) 144


B) 89

C) 132


D) 121

E) 55


85. hesablayın.

A) 11


B) 22

C) 16


D) 18

E) 44


86. hesablayın.

A) 3


B) 16

C) 9


D) 41

E) 18


87. hesablayın.

A) 65.5


B) 16

C) 42


D) 60

E) 65,17888. hesablayın.

A) 34/3


B) 1/16

C) 19/4


D) 7

E) 8


89. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


90.Funksiyanın unimodallığı üçün nə tələb olunur?

A) Kəsilkməzlik

B) Məxsusilik

C) Məhdudluq

D) Qeyri müəyyənlik

E) Qeyri məxsusilik91. Ən sadə passiv axtarış hansıdır?

A) Seçmə üsul

B) Ardıcıl üsul

C) Metodik üsul

D) Unimodal üsul

E) Parçanı yarıya bölmə üsulu92. hesablayın.

A) 17


B) 5

C) 9


D) 20

E) 18


93. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


94. hesablayın.

A) 233


B) 144

C) 90


D) 105

E) 286


95. hesablayın.

A) 13


B) 21

C) 31


D) 12

E) 32


96. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 0

E) 4


97. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


98. hesablayın.

A) 233


B) 144

C) 90


D) 105

E) 286


99. hesablayın.

A) 13


B) 21

C) 31


D) 12

E) 32


100. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 0

E) 4


101. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


102. hesablayın.

A) 233


B) 144

C) 90


D) 105

E) 286


103. hesablayın.

A) 13


B) 21

C) 31


D) 12

E) 32


104. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 0

E) 4


105. Qızıl bölgü qaydasında f(x) –in hansı qiymətini tapdıqda alqoritm sona çatır?

A) minimum qiymətində

B) maxsimum qiymətində

C) tam qiymət verən

D) qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərin106.Qızıl bölgü qaydasında f(x) funksiyasına hansı qiymət verən X* nöqtəsi axtarılır?

A) minimum qiymət verən

B) maxsimum qiymət verən

C) tam qiymət verən

D)qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərinin107.Fibonaççi ədədləri hansı ədədin köməyilə çox sürətlə böyüyür?

A)i-nin artması

B)a-nın artması

C)i-nin azalması

D)i-nin olması ilə

E)i və a-nın azalması ilə108. hesablayın.

A) 11


B) 22

C) 16


D) 18

E) 44


109. hesablayın.

A) 3


B) 16

C) 9


D) 41

E) 18


110. hesablayın.

A) 65.5


B) 16

C) 42


D) 60

E) 65,178111. hesablayın.

A) 34/3


B) 1/16

C) 19/4


D) 7

E) 8


112.Funksionalın qiyməti nə ilə müəyyən olunur?

A)bir və ya bir neçə funksiyanın seçilməsi ilə

B)müstəvi əyri qövsünün uzunluğu ilə

C)funksiyanın kəsilməzliyi ilə

D)funksiyanın inteqrallanması ilə

E)funksiyanın qövsünün uzunluğu ilə113.Aşağıdakı məsələlərdən hansı variasiya heasbının inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir?

A)İzopermetrik məsələ

B)Paralel xətlər haqqında məsələ

C)Perpendikulyar xətlər haqqında məsələ

D)Eyler məsələsi

E)Bernulli məsələsi


114.Aşağıdakı məsələlərdən hansı variasiya hesabının inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir?

A)Geodeziq xətt haqqında məsələ

B)Paralel düz xətlər haqqında məsələ

C)Eyler məsələsi

D)Perpendikulyar xətlər haqqında məsələ

E)Bernulli məsələsi115.Braxistron məsələsi ...

A)tsiklikdir

B)məhduddur

C)kəsilməzdir

D)əlaqəlidir

E)artandır116.Geodezik xətt haqqında məsələdə nəyi təyin edir?

A)funksiyanın maxsimumunu təyin etməli

B)funksiyanın minimumunu təyin etməli

C)2 nöqtəni birləşdirən ən kicik uzunluğa malik olması

D)2 nöqtə arsında məsafəni təyin etməli

E)funksiyanın artımı ilə təyin etməli117.İzopermetik məsələdə nəyi tapmaq tələbolunur?

A)Funksionalın ekstremumunu

B)Funksiyanın inteqralını

C)Funksiyanın maksimumunu

D)Funksiyanın minimumunu

E)Funksiyanın məhdudluğunu118.İzopermetik məsələnin özünəməxsus şərti hansıdır?

A)Funksionalı sabit qiymətini saxlayır

B)Funksional öz qiymətini dəyişir

C)Funksional öz mənfi qiymətini dəyişir

D)Funksional öz müsbət qiymətini dəyişir

E)Funksional mənfi olmayan qiymətini dəyişir119.funksionalın ekstremumunun zəruri şərti nədir?

A)funksionalının variasiyasının 0-a bərabər olmasıdır

B)variasiyanın 0-dan böyük olmasıdır

C)variasiyanın vahidə bərabər olmasıdır

D)variasiyanın 0-dan kiçik olmasıdır

E)variasiyanın minimum olmasıdır120. Aşağıdakılardan hansı doğrudur:

1. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli iki mərhələdə yerinə yetirilir. Birinci mərhələdə dayaq həlli, ikinci mərhələdə optimal həll tapılır.

2. Simpleks üsulla xətti proqramlaşdırma məsələsini həll edib, axırıncı simpleks cədvəldən ikili məsələnin optimal həllini və məqsəd funksiyasının optimal qiymətini tapmaq olar.

3. Parametrik proqramlaşdırma məsələsində parametrin dəyişdiyi parça elə hissələrə bölünür ki, parametrin bu hissələrin hər birindən götürülmüş qiymətlərində məqsəd funksiyası məhdudiyyətlərlə müəyyən olunan oblastın yalnız bir təpə nöqtəsində optimal qiymətini alsın.

4. Nəqliyyat məsələsində məhdudiyyətlərdə dəyşənlərim əmsalları vahıdə bərabərdir

5. Nəqliyyat məsələsində məqsəd funksiysında dəyşənlərim əmsalları vahıdə bərabərdir


A) 1,2,3,4

B)1,2,3,4,5

C) 2,3,4

D)3,4,5

E) 2,3,5

121.Bütün nöqtələri əvvəlcədən seçilir və sonra dəyişmir.Bu necə adlanır?

A) passiv axtarış

B) ardıcıl axtarış

C) aktiv axtarış

D) unimodal axtarış

E) seçmə axtarış122.Ən sadə passiv axtarış hansıdır?

A) seçmə üsul

B)ardıcıl üsul

C)metodik üsul

D)unimodal üsul

E)parçanın yarıya bölmə üsulu123. Aşağıdakılardan hansı doğrudur ?

1) Sonlu sayda qabarıq çoxluqların kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

2) Dairə ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

3) Qabarıq çoxluq ilə qabarıq olmayan çoxluğun kəsişməsi qabarıq çoxluqdur

4) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

5) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

A)1,4

B) 1,3,4,5

C) 2,3,4

D) 3


E) 1,2,3,4

124.. Aşağıdakılardan hansı yanılışdır?

1) Sonlu sayda qabarıq çoxluqların kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

2) Dairə ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

3) Qabarıq çoxluq ilə qabarıq olmayan çoxluğun kəsişməsi qabarıq çoxluqdur

4) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

5) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

A) 2,3,5

B) 1,3,4,5

C) 1,4

D) 1,3


E) 1,2,3,4


Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin