7 İstehlakçı seçimi nəzəriyyəsiYüklə 445 b.
tarix17.01.2017
ölçüsü445 b.
#5377İstehlakçı seçimi nəzəriyyəsi aşağıdakı sualları cavablandırır:

 • İstehlakçı seçimi nəzəriyyəsi aşağıdakı sualları cavablandırır:

  • Bütün tələb əyriləri aşağı meyllidirmi?
  • Əmək haqqları əmək təklifinə necə təsir göstərir?
  • Faiz dərəcələri ev təsərrüfatı yığımına necə təsir göstərir?


BÜDCƏ MƏHDUDİYYƏTİ: İSTEHLAKÇI NƏ SATIN ALA BİLƏR?

 • Büdcə məhdudiyyəti istehlakçının satın ala biləcəyi istehlak “səbəti” üzərindəki məhdudiyyəti göstərir.

  • İnsanlar arzu etdiklərindən daha az istehlak edirlər. Çünkü onların xərcləmələri gəlirləri ilə məhdudlaşır.


BÜDCƏ MƏHDUDİYYƏTİ: İSTEHLAKÇI NƏ SATIN ALA BİLƏR?

 • Budcə məhdudiyyəti müəyyən gəlir və qiymət səviyyəsində istehlakçının satın ala biləcəyi müxtəlif əmtəə kombinasiyalarını göstərir.İstehlakçının Büdcə MəhdudiyyətiBÜDCƏ MƏHDUDİYYƏTİ: İSTEHLAKÇI NƏ SATIN ALA BİLƏR?

 • İstehlakçının Büdcə Məhdudiyyəti

  • Büdcə məhdudiyyəti xətti üzərindəki hər hansı bir nöqtə istehlakçı kombinasiyasını və ya iki məhsul arasındakı seçim nisbətini göstərir.
  • Məsələn, əgər istehlakçı pizza almırsa, o 500 litr Pepsi ala bilər (B nöqtəsi). Əgər o Pepsi almırsa, 100 pizza ala bilər (A nöqtəsi).


Qrafik 1: İstehlakçının Büdcə MəhdudiyyətiBÜDCƏ MƏHDUDİYYƏTİ: İSTEHLAKÇI NƏ SATIN ALA BİLƏR?

 • İstehlakçının Büdcə Məhdudyyəti

  • Alternativ olaraq, istehlakçı 50 pizza və 250 litr Pepsi ala bilər.


Qrafik 1: İstehlakçının Büdcə MəhdudiyyətiBÜDCƏ MƏHDUDİYYƏTİ: İSTEHLAKÇI NƏ SATIN ALA BİLƏR?

 • Büdcə məhdudyyəti xəttinin meyli iki məhsulun nisbi qiymətinə bərabərdir. Burada nisbi qiymət dedikdə, bir məhsulun qiymətinin digəri ilə müqayisədə əldə olunan qiymətidir.

 • Bu, istehlakçının bir məhsulu digəri ilə dəyişdirə biləcəyi nisbətdir.SEÇİM: İSTEHLAKÇI NƏ İSTƏYİR?

 • İstehlak səbətləri arasında istehlakçının seçimi laqeydlik əyriləri ilə təsvir edilə bilər.Seçimlərin laqeydlik əyriləri ilə təsvir edilməsi

 • Laqeydlik əyrisi istehlakçıya eyni məmnunluq dərəcəsi verən istehlak səbətlərini göstərən əyridir.Qrafik 2: İstehlakçının SeçimləriSeçimlərin laqeydlik əyriləri ilə təsvir edilməsi

 • İstehlakçının Seçimləri

  • İstehlakçı A, B və C nöqtələrindəki kombinasiyalar üzrə ya laqeyiddir, ya da eyni dərəcədə məmnundur. Çünkü bütün nöqtələr eyni əyri üzərindədir.
 • Əvəzetmənin marjinal nisbəti

  • Laqeydlik əyrisi üzərində hər hansı bir nöqtədəki mayililik əvəzetmənin marjinal nisbətini göstərir.
   • Bu, istehlakçının bir məhsulu digəri ilə mübadilə etməyə hazır olduğu nisbətdir.
   • Bu, istehlakçının digər məhsulun hər vahidi üçün ödəməyə hazır olduğu bir məhsulun miqdarıdır.


Qrafik 2: İstehlakçının SeçimləriLaqeydlik əyrilərinin dörd xüsusiyyəti

 • Daha aşağı olanları ilə müqayisədə daha yüksək laqeydlik əyrilərinə üstünlük verilir.

 • Laqeydlik əyriləri aşağıya doğru meyllidir.

 • Laqeydlik əyriləri kəsişmir.

 • Laqeydlik əyriləri içəriyə doğru əyilir.Laqeydlik əyrilərinin dörd xüsusiyyəti

 • Xüsusiyyət 1: Daha aşağı olanları ilə müqayisədə daha yüksək laqeydlik əyrilərinə üstünlük verilir.

  • İstehlakçı adətən bir şeyin daha çoxuna üstünlük verir.
  • Yüksək laqeydlik əyriləri daha aşağı laqeydlik əyriləri ilə müqayisədə daha çox məhsul həcmini ifadə edir.


Qrafik 2: İstehlakçının SeçimləriLaqeydlik əyrilərinin dörd xüsusiyyəti

 • Xüsusiyyət 2: Laqeydlik əyriləri aşağıya doğru meyllidir.

  • Eyni dərəcədə məmnun olmaqdan ötürü istehlakçı o zaman bir məhsuldan keçər ki, digərindən daha çox əldə etsin.
  • Əgər bir məhsulun miqdarı azalırsa, digəri artmalıdır.
  • Buna görə də əksər laqeydlik əyriləri aşağı doğru meyllidir.


Qrafik 2: İstehlakçının SeçimləriLaqeydlik əyrilərinin dörd xüsusiyyəti

 • Xüsusiyyət 3: Laqeydlik əyriləri kəsişmir.

  • A və B nöqtələri eyni istehlakçı məmnunluğu yaratmalıdır.
  • B və C nöqtələri eyni istehlakçı məmnunluğu yaratmalıdır.
  • Bu o deməkdir ki, A və C də eyni istehlakçı məmnunluğu doğurmalıdır.
  • Ancaq C nöqtəsi, A nöqtəsi ilə müqayisədə hər iki məhsuldan daha çox miqdarı əks etdirir.


Qrafik 3: Laqeydlik əyrilərinin kəsişməsinin qeyri-mümkünlüyüLaqeydlik əyrilərinin dörd xüsusiyyəti

 • Xüsusiyyət 4: Laqeydlik əyriləri içəriyə doğru əyilir.

  • İnsanlar o məhsulların əldən çıxarılmasını çox istəyirlər ki, həmin məhsullardan onlarda çox olur, o məhsulların əldən çıxarılmasını az istəyirlər ki, onlardan daha az miqdara sahibdirlər.
  • İstehlakçının marjinal əvəzetmə nisbətindəki bu fərqliliklər onun laqeydlik əyrisinin içəriyə doğru əyilməsinə səbəb olur.


Qrafik 4: Əyilmiş laqeydlik əyrisiLaqeydlik əyrilərinin iki ideal nümunəsi

 • Mükəmməl əvəzedicilər

 • Mükəmməl tamamlayıcılarLaqeydlik əyrilərinin iki ideal nümunəsi

 • Mükəmməl əvəzedicilər

  • Düzxətt laqeydlik əyriləri olan iki məhsul mükəmməl əvəzedicilərdir.
  • Bu zaman marjinal əvəzetmə nisbəti sabit ədəd olur.


Qrafik 5: Mükəmməl əvəzedicilər və mükəmməl tamamlayıcılarLaqeydlik əyrilərinin iki ideal nümunəsi

 • Mükəmməl tamamlayıcılar

  • Düz bucaq formalı laqeydlik əyrilərinə malik iki məhsul mükəmməl tamamlayıcılardır.


Qrafik 5: Mükəmməl əvəzedicilər və mükəmməl tamamlayıcılarOPTİMALLAŞDIRMA: İSTEHLAKÇI NƏ SEÇİR?

 • İstehlakçılar ən yüksək laqeydlik əyrisi üzrə məhsul kombinasiyasını əldə etmək istəyirlər.

 • Ona görə ki, istehlakçı öz büdcə məhdudiyyəti üzərində və ya onun altında dayanmalıdır.İstehlakçının optimal seçimləri

 • Laqeydlik əyrisi və büdcə məhdudiyyətinin birləşməsi istehlakçının optimal seçimini göstərir.

 • İstehlakçı elə optimal noqtədə dayanır ki, orada ən yüksək laqeydlik əyrisi və büdcə məhdudiyyəti bir-birinə toxunurlar.İstehlakçının optimal seçimləri

 • İstehlakçı iki əmtəənin istehlakını seçir və beləliklə marjinal əvəzetmə nisbəti nisbi qiymətə bərabər olurİstehlakçının optimal seçimləri

 • İstehlakçının optimal seçimi o deməkdir ki, istehlakçının iki məhsula verdiyi qiymət onların bazar qiymətinə bərabərdir.Qrafik 6: İstehlakçının Optimal SeçimiGəlirdə dəyişmələr istehlakçı seçiminə necə təsir göstərir?

 • Gəlirdə artım büdcə məhdudiyyətini çolə doğru sürüşdürür.

  • İstehlakçıya daha yüksek laqeydlik əyrisi üzərində daha yaxşı məhsul kombinasiyası seçməyə imkan verir.


Qrafik 7: Gəlirdə artımGəlirdə dəyişmələr istehlakçı seçiminə necə təsir göstərir?

 • Keyfiyyətsiz mallara qarşı normal mallar

  • Əgər istehlakçının gəliri artanda bir məhsuldan daha çox alırsa, o məhsula normal məhsul deyilir.
  • Əgər istehlakçının gəliri artıqda bir məhsuldan daha az alırsa, o məhsula keyfiyyətsi məhsul deyilir.


Qrafik 8: Keyfiyyətsiz məhsulQiymətdə dəyişmələr istehlakçı seçiminə necə təsir göstərir?

 • Hər hansı məhsulun qiymətində enmə büdcə məhdudiyyətini çöl tərəfə doğru istiqamətləndirir və onun meylini dəyişdirir.Qrafik 9: Qiymətdə dəyişməGəlir və əvəzetmə effektləri

 • Qiymət dəyişməsi istehlak üzərində iki effektə malikdir:

  • Gəlir effekti
  • Əvəzetmə effekti


Gəlir və əvəzetmə effektləri

 • Gəlir effekti

  • Qiymət dəyişməsi istehlakçını daha yüksək və ya daha aşağı laqeydlik əyrisinə doğru yönəltdiyi zaman istehlakdakı dəyişməyə gəlir effekti deyilir.
 • Əvəzetmə effekti

  • Qiymət dəyişməsi istehlakçını laqeydlik əyrisi boyunca fərqli marjinal əvəzetmə nisbəti olan nöqtəyə doğru yönəltdiyi zaman istehlakdakı dəyişməyə əvəzetmə effekti deyilir.


Gəlir və əvəzetmə effektləri

 • Qiymətdə dəyişmə: Əvəzetmə effekti

  • Qiymət dəyişməsi ilk öncə istehlakçının laqeydlik əyrisi üzərində bir nöqtədən digərinə doğru hərəkət etməsinə səbəb olur.
   • Qrafikdə A nöqtəsindən B nöqtəsinə yerdəyişmə.
 • Qiymətdə dəyişmə: Gəlir effekti

  • Eyni əyri üzərində bir nöqtədən digərinə hərəkətdən sonra istehlakçı başqa bir laqeydlik əyrisinə doğru hərəkət edəcəkdir.
   • Qrafikdə B nöqtəsindən C nöqtəsinə yerdəyişmə.


Qrafik 10: Gəlir və əvəzetmə effektləriCədvəl 1: Pepsi qiymətləri endiyi zaman gəlir və əvəzetmə effektləriTələb əyrisindən törəmə

 • İstehlakçının tələb əyrisi onun büdcə məhdudiyyəti və laqeydlik əyrilərindən doğan optimal qərarlarının məzmunu kimi görünə bilər.Qrafik 11: Tələb əyrisindən törəməÜÇ TƏTBİQİ MƏSƏLƏ

 • Bütün tələb əyriləri aşağı doğru meyllidirmi?

  • Tələb əyriləri bəzən yuxarı doğru meylli ola bilirlər.
  • Bu o zaman baş verir ki, istehlakçı qiyməti yüksələn məhsuldan daha çox alsın.
  • Giffen məhsulları
   • Ekonomistlər tələb qanununa tabe olmayan məhsulları “Giffen məhsulu” termini ilə ifadə edirlər.
   • Giffen məhsulları o məhsullardır ki, onların qiyməti qalxdıqda tələb həcmi də yüksəlir.
   • Gəlir effekti əvəzetmə effekti üzərində hakimdir.
   • Onlar yuxarı meylli tələb əyrilərinə malik olurlar.


Qrafik 12: Giffen MəhsuluÜÇ TƏTBİQİ MƏSƏLƏ

 • Əmək haqqları əmək təklifinə necə təsir göstərir?

  • Əgər işçi üçün əvəzetmə effekti gəlir effektindən böyükdürsə, o daha çox çalışacaqdır.
  • Əgər gəlir effekti əvəzetmə effektindən daha böyükdürsə, o daha az işləyəcəkdir.


Qrafik 13: İşləmək-İşləməmək QərarıQrafik 14: Əmək haqqı artımıQrafik 14: Əmək haqqı artımıÜÇ TƏTBİQİ MƏSƏLƏ

 • Faiz dərəcələri ev təsərrüfatı yığımına necə təsir göstərir?

  • Əgər daha yüksək faiz dərəcəsinin əvəzetmə effekti gəlir effektindən böyükdürsə, ev təsərrüfatları daha çox yığım edəcəkdir.
  • Əgər daha yüksək faiz dərəcəsinin gəlir effekti əvəzetmə effektindən böyükdürsə, onda ev təsərrüfatları daha az yığım edəcəkdir.


Qrafik 15: İstehlak-Yığım QərarıQrafik 16: Faiz dərəcəsində artımÜÇ TƏTBİQİ MƏSƏLƏ

 • Beləliklə faiz dərəcəsində artım yığımı ya təşviq edir, ya da həvəsdən salır.Xülasə

 • İstehlakçının büdcə məhdudiyyəti, verilmiş gəlir və qiymət səviyyəsində onun satın ala biləcəyi müxtəlif əmtəələr üzrə mümkün kombinasiyaları göstərir.

 • Büdcə məhdudiyyətinin meyli məhsulların nisbi qiymətinə bərabərdir.

 • İstehlakçının laqeydlik əyriləri onun seçimlərini göstərir.Xülasə

 • Daha yüksək laqeydlik əyriləri üzərindəki nöqtələr daha aşağı laqeydlik əyriləri üzərindəki nöqtələrdən üstün hesab edilir.

 • İstənilən nöqtədə laqeydlik əyrisinin meyli istehlakçının əvəzetmənin marjinal nisbətidir.

 • İstehlakçı ən yüksək laqeydlik əyrisi ilə büdcə məhdudiyyətinin bir-birinə toxunduğu nöqtəni seçməklə optimal qərar verir.Xülasə

 • Nə vaxt məhsulun qiyməti enir, istehlakçı seçimləri üzərində təsir gəlir effekti və əvəzetmə effekti arasında bölünə bilər.

 • Gəlir efefkti daha aşağı qiymətin istehlakı əlverişli hala gətirməsindən doğan istehlakdakı dəyişmədir.

 • Gəlir effekti daha aşağı laqeydlik əyrisindən daha yüksək laqeydlik əyrisinə doğru hərəkətlə ifadə olunur.Xülasə

 • Əvəzetmə effekti nisbətən daha ucuz əmtəənin daha çox istehlakını təşviq edən qiymət dəyiməsindən doğan istehlak dəyişməsidir.

 • Əvəzetmə effekti laqeydlik əyrisi boyunca fərqli maililikdəki nöqtəyə doğru hərəkətlə ifadə olunur.Xülasə

 • İstehlakçı seçimi nəzəriyyəsi aşağıdakıları izah edə bilir:

  • Nə üçün tələb əyriləri potensial olaraq yuxarı doğru maili olabilirlər?
  • Əmək haqqları əmək təklifinə necə təsir göstərir?
  • Faiz dərəcələri ev təsərrüfatı yığımına necə təsir göstərir?


TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATLAR

 • Nick Wilkinson, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Cambridge University Press, 2005

 • Gregory Mankiw, “Principles of Microeconomics”, Cengage Learning, 2011

 • Luke M. Froeb, Brian McCann, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Thomson South-Western, 2008

 • Michael R. Baye, “Managerial Economics and Business Strategy”, McGraw-Hill/Irwin, 2010

 • İbrahim Özer Ertuna, “Yönetim Ekonomisi”, Okan Üniversitesi Yayınları, 2009

 • Qreqory Mənkyu, “Ekonomiksin Əsasları”, Bakı, ADİU, 2010Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin