Abdullah b

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.55 Mb.
səhifə66/68
tarix31.12.2018
ölçüsü1.55 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

Bibliyografya1- Şeyhî, Vekaylu'l-fuzalâ (nşr. Abdülkadır Özcan), İstanbul 1988.

2- Râşid. Târih, İstanbul 1282.

3- Salim. Tezkire, İstanbul 1315.

4- Esad Efendi, Atrabü'l-âsâr, İstanbul 1311.

5- Müstakim­zâde. Tuhfe-i Hattâtîn (nşr. İbnülemin Mahmud Kemâl), İstanbul 1928.

6- Sicill-i Osmânî, M, 297-298.

7- Osmanlı Müellif­leri, I, 362-363.

8- İzâhul-meknûn, I, 515, II, 562.

9- Hediyyetü'l-'arifin, I, 496, Pakalın. II, 539-541.

10- Brockelmann. GAL Suppl, l, 571, 630.

11- S. Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, İstanbul 1936-45.

12- S. Nüzhet Ergun, Antoloji, I. 125.

13- TCYK-Siyerler, s. 362-365.

14- TYDK, III, 611-613.

15- Vasfı Mahir Kocatürk, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1970.

16- Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, ts, (Yayın Mat­baacılık).

17- Mehdi Beyânî, Ahvâl ü Âşâr-ı Hoşnüvisân, Tahran 1363 hş.

18- Rama­zan Şeşen v.dğr., Catatogve of Manuscripts İn the Köprülü Library, İstanbul 1986.

19- Metin Akar. Türk Edebiyatında Manzum Mi'rac-Nâmeler, Ankara 1987.

20- İs­mail Hakkı Uzunçarşıl, “Değerli Türk Alimi ve Güzelsanatlar Üstadı Abdülbâki Arif Efendi”, TTK Belleten, XXII/85 (1958)i

21- TA, 1,309.

22- TDEA,I, 155. 6031 Akif Köten, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/97.

2 Akif Köten, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/97.

3 bk. el-İsrâ: 17/93.

4 Akif Köten, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/97.

5 Akif Köten, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/97.

6 Muhittin Serin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/97.

7 Muhittin Serin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/98.

8 Mehmet İpşirli, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/98.

9 Mehmet İpşirli, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/98.

10 Nuri Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/98.

11 Nuri Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/98.

12 Muammer Ülker, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/98-99.

13 Muammer Ülker, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/99.

14 bk. Cevdet, Târih,VI, 250.

15 bk. Cevdet, Târih, VI, 43-52.

16 Mehmet İpşirli, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/99-100.

17 Mehmet İpşirli, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/100.

18 Nuri Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/100.

19 Nuri Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/100.

20 30 Eylül 1730.

21 bk. BA, MD, nr. 138, s. 214.

22 İstanbul 1266, 1289. Mehmet ipşikli, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/100-101.

23 Mehmet ipşikli, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/101.

24 8 Kasım 1022.

25 Rebîülevvel 421/Mart 1030.

26 30 Kasım 1045.

27 Erdoğan Merçil, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/101.

28 Erdoğan Merçil, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/101.

29 Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/101.

30 Eski Türkçe argun arkun “Melez”; bk. Clauson, s. 216.

31 Muhittin Serin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/101-102.

32 Muhittin Serin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/102.

33 III, 483; IV, 35.

34 İsmail L. Çakan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/102.

35 İsmail L. Çakan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/102.

36 Süleymaniye Ktp., İbrahim Efen­di, nr. 27.

37 Süleymani­ye Ktp., Tırnovalı, nr. 1844/3; Kasideci-zâde, nr. 254.

38 Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Hazine, nr. 1418.

39 İstanbul 1263.

40 Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Emanet Hazinesi, nr. 1275.

41 Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 203. Ali Turgut, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/102-103.

42 Ali Turgut, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/103.

43 bk. SUUDİLER.

44 Kasım 927.

45 Hakki Dursun Yıldız, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/103.

46 Hakki Dursun Yıldız, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/103.

47 20 Ağustos 1899.

48 Muammer Ülker, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/103-104.

49 Muammer Ülker, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/104.

50 22 Haziran 1583.

51 Leningrad, Asya Müzesi Ktp., nr. 574.

52 Mehmet Saray, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/104.

53 Mehmet Saray, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/104.

54 Zilhicce 63/Ağustos 683.

55 Ahmet Önkal, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/104-105.

56 Ahmet Önkal, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/105.

57 M. Yaşar Kandemir, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/105.

58 M. Yaşar Kandemir, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/105.

59 Mustafa Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/105.

60 Mustafa Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/106.

61 Nuri Yüce, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/106.

62 Nuri Yüce, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/106.

63 Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/106.

64 Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/106.

65 Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/106-107.

66 Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/107.

67 Mustafa Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/107.

68 Mustafa Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/107.

69 Ali Yardım, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/108.

70 Ali Yardım, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/108.

71 Mustafa Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/108.

72 Mustafa Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/108.

73 bk Buhârî, et-Târîhu'l-kebîr, I/I, 204; Zehebi, Tezkiretul-huffâz, I, 72-73; İbn Hacer, Tehzîbut-Tehzîb, 1, 38-391.

74 Ayrıca bk. İBAZIYYE. Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/109.

75 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/109.

76 Talât Koçyiğit, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/110.

77 Nefehât Tercümesi, s. 461.

78 bk. Seyahatname, VIII, 175-176.

79 bk. bedreddin simavi,

80 Âl-i İmrân: 3/14.

81 bk. Meslekti'Hâlibin, Süleymaniye Ktp., Uşşâkî Tekkesi, nr. 25, vr. 73b.

82 bk. Zâdü'i-müştâkîn, Süley­maniye Ktp., İbrahim Efendi, nr. 420, vr. I5b.

83 bk. Zâdü'i-müştâkln, 86a.

84 bk. emir Buhari tekkesi.

85 Mustafa Kara-Hamid Algar, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/110-111.

86 Nafiz Paşa, nr. 1235.

87 Süleymaniye Ktp., Uşşâkî Tekkesi, nr. 25; Lala İsmail, nr. 140; İbra­him Efendi, nr. 641.

88 Süleyma­niye Ktp., ibrahim Efendi, nr. 420; Mev-lânâ Müzesi Ktp., nr. 5031.

89 Süleymaniye Ktp., Hâşim Paşa, nr. 15.

90 Süleymaniye Ktp., Mihrişah, nr. 203.

91 Süley­maniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1390.

92 Tahran 1968, s. 387-421.

93 Sü­leymaniye Ktp., İbrahim Efendi, nr. 868.

94 bk. Sü­leymaniye Ktp., Mihrişah, nr. 195; İbra­him Efendi, nr. 867; Topkapi Sarayı Ktp., Yeniler, nr. 17.

95 Orhan Ktp., nr. 1223.

96 İstanbul 1960.

97 Mustafa Kara-Hamid Algar, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/111-112.

98 Mustafa Kara-Hamid Algar, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/112.

99 bk. vukne, zâfire.

100 bk. visâd, visâde gibi.

101 bk. mercüzel; su yolu (bk. tila'.

102 TY, nr. 400 1941/ 1535); nr. 2959 1950/15431; nr. 440 |954/1547|; nr. 3482 960/1552.

103 İzmirli İsmail Hak­kı, nr. 2863 (946/ 1539); Harput, nr. 280 1947/1540; nr. 5261 1955/1548; Fatih, nr. 5260 1956/15491; Ayasofya, nr. 4766 1959/1551.

104 Nuri Yüce, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/112-113.

105 Nuri Yüce, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/113.

106 AY, nr 6763. M. Uğur Derman, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/113.

107 M. Uğur Derman, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/113.

108 14 Haziran 1784-23 Kasım 1789.

109 Esad Efendi, nr 2158.

110 16 Temmuz 1763.

111 Feridun Emecen, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/113-114.

112 Feridun Emecen, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/114.

113 Kemal Sandıkçı, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/114.

114 Kemal Sandıkçı, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/114.

115 bk. İA, V, 772.

116 Tirmizi, “Menâkıb”, 38.

117 bk. İbn Kay­yım, İciâmü'imuuakkıcîn, I, 17.

118 bk. EP (Fr.), lll, 898.

119 bk. el-Bidâye,V\\, 163; et-İşâbe, IV, 235.

120 bk. İbn Sa'd, V11I, 290.

121 İsmail Cerrahoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/114-115.

122 İsmail Cerrahoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/115-116.

123 bk. Buhârî, "Fezâ'ilü'l-Kur'ân", 8.

124 bk. Mezâhibü't-tefsir’l-İslâmî, s. 21.

125 el-Mâide: 5/89.

126 bk. Blachere, s. 63-64.

127 Buhârî, "Fezâ'ilü’l-Kur'ân", 8.

128 Müsned, t. 26.

129 bk. Mezâhibü'Uefsîniklâml, s. 16 vd.

130 bk. İbn Ebû Dâvûd, Kitâbü'l-Meşâhif, s. 55.

131 bk. Goldziher, s. 295.

132 İsmail Cerrahoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/116-117.

133 Buhârî, "Fezâ'i-lü'1-Kur'ân", 8.

134 İbn Kayyım, I, 20.

135 bk. İbn Kayyım, 1, 63.

136 İbn Kayyım, i, 81.

137 Kahire 1404/1984.

138 İsmail Cerrahoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/117.

139 İsmail Cerrahoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/117.

140 bk. Tebşıratü'l-'adâm, s 186.

141 bk İA, I, 35.

142 bk. The Rise of the Faümids, s. 127 vd.

143 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/117-118.

144 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/118.

145 bk. el-Eğanî, XII, 230-231.

146 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/118-119.

147 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/119.

148 bk. BEKKAİN.

149 İsmail L. Çakan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/119.

150 İsmail L. Çakan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/120.

151 1 Re-biülevvel 300/16 Ekim 912.

152 Hakkı Dursun Yıldız, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/120.

153 Hakkı Dursun Yıldız, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/120.

154 Mustafa Kara, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/120-121.

155 Mustafa Kara, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/121.

156 DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/121.

157 DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/121.

158 bk. Mekatilut-Tâtibiyyin, s. 474-479.

159 Nisan 800.

160 bk. İbnü'n-Nedîm, el-Fihrisi, s. 184.

161 M. Yaşar Kandemir, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/121-122.

162 M. Yaşar Kandemir, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/122.

163 bk. Şurta.

164 Cihâd, 88.

165 Diyât, 24.

166 Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/122.

167 Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/122.

168 XXVII/I. 9-72, II, 455-501. Raşit Küçük, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/122-123.

169 Malegon/ Hindistan 1966, Beyrut, ts.

170 Raşit Küçük, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/123-124.

171 Raşit Küçük, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/124.

172 Ali Bardakoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/124.

173 Ali Bardakoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/124.

174 Yeniler, nr. 612.

175 Mehmet İpşirli, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/124-125.

176 Mehmet İpşirli, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/125.

177 bk. Hediyyetü'l-arifin, I, 492.

178 Mısır 1327.

179 Hulusi Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/125-126.

180 Hulusi Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/126.

181 Ahmet Özel, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/126.

182 Ahmet Özel, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/126.

183 Mücteba Uğur, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/126.

184 Mücteba Uğur, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/126.

185 bk. Taberî, V, 232; el-Kâmil, III, 459.

186 bk. et-istt'âb, II, 345.

187 bk. A’lâmü'n-nübelâ 111, 232.

188 bk. et-Kâmil, III, 65-66.

189 bk. El2,1,55.

190 bk. İbn Sa'd, IV, 184.

191 bk. Buhârî, "eldeyn", 9.

192 bk. Kal'acî, s 33-39.

193 Meusû'atü fıkhi cAbdi!lâh b. 'Ömer, Beyrut 1406/ 1986.

194 Buhârî, "Fezâ'ilü aşhâbi'n-Nebî", 19.

195 M. Yaşar Kandemir, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/126-128.

196 M. Yaşar Kandemir, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/128.

197 İstanbul 1336. DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/128.

198 DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/128.

199 Mustafa Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/128.

200 Mustafa Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/129.

201 bk. ÜMMÜ'L-HAKEM.

202 bk. et-Tabakâtul-kübrâ, III, 528.

203 bk. İbn Sa'd, et-Tabakâtü't-kübrâ, II, 92; Vâkıdî, Kitâbul-Meğâzî, II, 566.

204 bk ia, V/l, s. 416; Ef, IV, 1187.

205 bk. İbn Sa'd, et-Tabakâtui-kübrâ, ili, 526.

206 bk. İbn Hazm, Cemhere, s. 363-365.

207 Riyad 1402.

208 Velîd Kassâb, Dîvânü 'Abditlâh b. Re­vâha ve dirSse ftsîretihîve şi'rih, s. 139-140. Sargon Erdem - Hulusi Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/129-130.

209 Sargon Erdem - Hulusi Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/130.

210 Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/130-131.

211 Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/131.

212 bk. Müslim, “Fiter”, 4, 6, 7. Ali Yardım, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/131.

213 Ali Yardım, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/131.

214 İsmail Karaçam, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/131.

215 İsmail Karaçam, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/131.

216 Fihrisü Dâri'l-Kütübi'i-Mısriyye, 1, 108, hadis nr. 1558.

217 Ali Yardım, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/131-132.

218 Ali Yardım, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/132.


Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə