Abdullah b

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.55 Mb.
səhifə68/68
tarix31.12.2018
ölçüsü1.55 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68
453 Mücteba Uğur, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/177.

454 Mücteba Uğur, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/177.

455 M. Ali Sönmez, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/177.

456 M. Ali Sönmez, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/177.

457 A. Lütfi Kazancı, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/177.

458 A. Lütfi Kazancı, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/177.

459 İstanbul 1329.

460 s. 12-13.

461 İstanbul 1332.

462 3. baskı, istanbul 1975.

463 Do­ha 1400/1980.

464 İzmir 1988.Ö. Faruk Harman, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/177-178.

465 Ö. Faruk Harman, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/178.

466 meselâ bk. İÜ Ktp., TY, nr. 1350; Se­lim Ağa Ktp., Hüdâyî, nr. 1875/21.

467 Abdullah Uçman, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/178-179.

468 Abdullah Uçman, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/179.

469 Nuri Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/179.

470 Nuri Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/179.

471 bk. Nizamiye mahkemeleri.

472 bk. DİVAN-I AHKAM-I ADLİYYE.

473 bk. MECELLE-İ AHKAM-I ADLİYYE.

474 5 Mart 1867.

475 1 Haziran 1876.

476 Cevdet Küçük, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/179-184.

477 14 Haziran 1881.

478 22 Mayıs.

479 8 Temmuz 1881.

480 Cevdet Küçük, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/184-185.

481 Cevdet Küçük, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/185.

482 Hazine, nr. 2161.

483 Suppl. pers. 1572, s. 2. Filiz Çağman, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/185-186.

484 Filiz Çağman, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/186.

485 30 Temmuz 1907.

486 19 Ağustos 1908.

487 Hulusi Yavuz, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/186.

488 Hulusi Yavuz, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/186.

489 Leknev 1871, 1876.

490 Selim Ağa Ktp., nr. 1276/4, 12 varak.

491 Fahrettin Atar, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/186-187.

492 Fahrettin Atar, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/187.

493 İstanbul 1331.

494 İstanbul 1923.

495 Ankara 1339/1341.

496 İstanbul 1342.

497 İstanbul 1923.

498 An­kara 1974, 1975, 1979, 1985.

499 İstanbul 1334.

500 İstanbul 1334. Muhammed Eroğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/187.

501 Muhammed Eroğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/188.

502 DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/188.

503 DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/188.

504 Delhi 1876,1898.

505 Ankara 1986.

506 Delhi 1312, 1348.

507 Delhi 1261.

508 Leknev 1882.

509 Delhi 1322/1904.

510 Delhi 1321.

511 Delhi 1311-1314; Haydarâbâd 1313; Del­hi 1341.

512 bk. Nüzhetü'l-havâtır, VII, 273-274. Talât Koçyiğit, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/188-189.

513 Talât Koçyiğit, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/189.

514 bk. A’lâmü'n-nübelâ, VII, 184-186.

515 bk. İbnü'l-Cevzî, II, 228.

516 Mustafa Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/189-190.

517 Mustafa Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/190.

518 6 Ara­lık 1776.

519 Ayşegül Demirhan Erdemir-Nuri Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/190.

520 Esad Efendi, nr. 2462. Veliyyüddin Efendi, nr. 2484

521 TY, nr. 2728.

522 TY, nr 2766.

523 TY, nr. 2827.

524 TY, nr. 3866.

525 Ayşegül Demirhan Erdemir-Nuri Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/190-191.

526 Ayşegül Demirhan Erdemir-Nuri Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/191.

527 Nihat Azamat, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/191.

528 nr. 4, İstanbul 1908.

529 nr. 4015.

530 nr. 450-453, 456-457.

531 İstanbul 1945.

532 Nihat Azamat, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/191.

533 Bu eserler ve tercümeler için bk. Osman Nuri Ergin, Abdülaziz Mecdi, s. 74-90. Nihat Azamat, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/192.

534 Nihat Azamat, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/192.

535 İsmail Yiğit, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/192.

536 İsmail Yiğit, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/192.

537 Zülfîkâr Tüccar, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/192-193.

538 Kahire 1344.

539 Kahire 1345.

540 Ka­hire 1345.

541 Lahor 1927.

542 Kahire 1343.

543 Kahire 1343

544 Kahire 1344.

545 Kahire 1393.

546 Kahire 1354.

547 Kahire 1356.

548 Kahire 1350.

549 Kahire 1350.

550 Kahi­re 1354.

551 Kahire 1953.

552 Aligarh 1346.

553 Stutgart 1939, Dımaşk 1365.

554 Kahire 1369.

555 Kahire 1371.

556 Kahire 1383

557 Kahire 1387.

558 Kahire 1387. Zülfîkâr Tüccar, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/193.

559 Zülfîkâr Tüccar, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/193.

560 Temmuz 1803.

561 Feridun Emecen, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/193-194.

562 Feridun Emecen, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/194.

563 Kahire 1342, I-VIII; Beyrut 1973, 1-XVI1.

564 Muhammed Süveysi, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/194.

565 Kahire 1306.

566 Kahire 1306.

567 Kahire 1307, l-lll.

568 Muhammed Süveysi, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/194.

569 Muhammed Süveysi, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/194.

570 BA, Irâde-Husûsî, nr. 7.

571 5 Ara­lık 1925.

572 22 Aralık.

573 Hulusi Yavuz, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/194-195.

574 Hulusi Yavuz, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/195.

575 bk. BAHAİLİK.

576 Temmuz 1665.

577 Haziran 1692.

578 8 Şevval 1125/28 Ekim 1713.

579 Mustafa Uzun, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/195-197.

580 TY, nr. 710, 2796, 5562/1.

581 Esad Efendi, nr. 2660.

582 TY, nr. 5562/1.

583 vr. I32b-151.

584 TY, nr. 2480, 2633, 4636.

585 Hacı Mahmud Efendi, nr. 3702, 3879, 4478; Lala İsmail, nr 264/1.

586 Bulak 1258.

587 İstanbul I318.

588 Hüsrev Paşa, nr. 414.

589 TY, nr. 1472.

590 TY, nr. 1673, 9714.

591 Esad Efendi, nr. 3719/7; Halet Efendi, nr. 733; Hamidive, nr. 954, 955.

592 Şehid Ali Paşa, nr. 1631.

593 TY, nr. 2155.

594 bk. GAL Suppl, II, 630.

595 nr. 2822.

596 bk. GAL Suppi, II, 571.

597 nr. 2822.

598 H. Hüsnü Paşa, nr. 1013/ 3.

599 nr. 75/5.

600 TY, nr. 5562/1.

601 vr. 132b-151a.

602 Mustafa Uzun, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/197-198.

603 Mustafa Uzun, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988: 1/198.


Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə