Ad: Elşən soyad: Bağırzadə doğum tariXİYüklə 79,11 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü79,11 Kb.
#276
07.03.2011
AD: Elşən
SOYAD: Bağırzadə
DOĞUM TARİXİ: 04.09.1982
DOĞUM YERİ: Masallı Rayonu, Köhnə Alvadı Kəndi
VƏTƏNDAŞLIQ: Azərbaycan
YAŞADIĞI YER: Bakı Şəhəri, Ziya Bünyadov Prospekti 9a

TƏHSİLİ:
1989-1992 Masallı Rayonu Köhnə Alvadı Kənd İbtidai Məktəbi
1992-1997 Masallı Rayonu Köhnə Alvadı Kənd Orta Məktəbi
1997-1999 Masallı Şəhər “Dəfinə” Liseyi (Riyaziyyat və İngilis dili

təmayüllü)


1999-2003 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İqtisadiyyatın Hüquqi

Tənzimlənməsi ixtisası üzrə bakalvr təhsili


2003-2005 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İqtisadiyyatın Hüquqi

Tənzimlənməsi ixtisası üzrə magistr təhsili (fərqlənmə ilə)


2006-2011 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Makroiqtisadiyyat

ixtisası üzrə doktorantura təhsiliMÜXTƏLİF KURSLAR

VƏ TƏCRÜBƏLƏR:


    1. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyəti

2002, İyul Bakı Şəhər Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətində iş təcrübəsi

(müsbət rəylə)
2003, İyul Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsi iş təcrübəsi

(müsbət rəylə)


2004, İyul Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutunda

Elmi-tədqiqat təcrübəsi (müsbət rəylə)


2005, Mart Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İqtisadiyyatın Dövlət

Tənzimlənməsi Kafedrasında elmi-pedaqoji təcrübə (müsbət

rəylə)
2006, Mart-Aprel Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Distant və Əlavə Təhsil

Mərkəzində “Ali məktəb müəllimləri üçün Türk Dili” kursu


2006, İyun-Avqust Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycan Korporativ

İdarəetmə Layihəsi (AKİL) “Ali məktəb müəllimləri üçün

korporativ idarəetmə” kursu
2008, İyul Türkiyə Respublikası Uludağ Universiteti İqtisadiyyat və

İdarəetmə Fakültəsində “Makroiqtisadiyyat” və “İqtisadi

siyasət” kursları üzrə mühazirələr oxuma təcrübəsi
2008, İyul Türkiyə Respublikası Uludağ Universiteti Mərkəzi

Kitabxanasında doktorluq dissertasiyası üzrə tədqiqat

təcrübəsi
2009, Yanvar ABŞ İqtisadi Təhsil üzrə Milli Şurası və Azərbaycan İqtisadi

Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkil etdiyi “Müəllimlər Üçün

İqtisadiyyatın İnteraktiv Tədrisi üzrə Seminar”
2009, May Türkiyə Respublikası Nazirlər Kabineti Xarici Ticarət

Müstəşarlığının “Xarici Ticarət Siyasətləri” Təhsil Proqramı


2009, May-İyun Türkiyə Respublikası Uludağ Universiteti İqtisadiyyat və

İdarəetmə Fakültəsində Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlunun

rəhbərliyində doktorluq dissertasiyası üzrə tədqiqat təcrübəsi
2010, Mart Şimali Kipr Türk Respublikasının Yakın Doğu Universitetinin

rəsmi dəvətilə Şimali Kipr Türk Respublikası Ali Təhsil

Sistemilə tanışlıq
2010, May Şimali Kipr Türk Respublikası Mülki Müdafiə Komitəsinin

təşkil etdiyi “2010 Universitetlərarası Beynəlxalq Mülki

Müdafiə Seminarı”
2010, Oktyabr Azərbaycan Layihələrin İdarə olunması Assosiasiyasının təşkil

etdiyi “Layihələrin İdarə olunması Treyninqi”DİLLƏR: Azərbaycan, Türk, İngilis, Rus

PROFESSİONAL

İŞ TƏCRÜBƏSİ:


    1. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistraturasında

tam ştat inspektor vəzifəsi


    1. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistraturasında

tam ştat böyük inspektor vəzifəsi
2008-davam Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Türk Dünyası İşlətmə

Fakültəsində saathesabı müəllim vəzifəsi


2010-davam Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq İqtisadi

Münasibətlər Kafedrasında tam ştat müəllim vəzifəsiOXUDUĞU

MÜHAZİRƏLƏR:

Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər

Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri

Dönüşüm Ekonomileri

Uluslararası İktisat ve Dış Ticaret Politikası

Kayıtdışılık ve Global Ekonomiye Etkileri
ELMİ-TƏDQİQAT

İŞLƏRİ:
2000, Bakı “İnflyasiya və iqtisadiyyatın antiinflyasiya tənzimlənməsi”,

http://www.kitab.az/catlib2/files/2004/03/19/073431716_0.zip

Referat, Bakı, ADIU, 2000


2001, Bakı “Makroiqtisadi qeyri-sabitlik: işsizlik və inflyasiya”, ADİU-

nun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bazar iqtisadiyyatına

keçid və Azərbaycanın sosial-iqtisadi problemləri”

mövzusunda TEC Konfransının Tezisləri, “İqtisad

Universiteti” nəşriyyatı, Bakı, 2001, s.170-172
2001, Bakı “Sosial-iqtisadi inkişafın tənzimlənməsində dövlət büdcəsinin

rolu”, Referat, Bakı, ADİU, 2001


2002, Bakı “Sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin

formalaşdırılmasının hüquqi əsasları”, Referat, ADİU, 2002


2003, Bakı “Bazar şəraitində iqtisadiyyatın transformasiya olunmasının

hüquqi əsasları”, Buraxılış işi, Bakı, ADİU, 2003http://www.kitab.az/catlib2/files/2004/03/12/110409360­_0.zip
2004, Bakı “Aqrar islahatların hüquqi tənzimlənməsi”,

http://www.kitab.az/catlib2/files/2004/05/25/110029414_0.zip,

Referat, Bakı, ADİU, 2004


2004, Bakı “Mülki hüquqda hüquqi şəxslər”, Referat, Bakı, ADİU, 2004

http://www.kitab.az/catlib2/files/2004/04/20/070333004_0.zip
2004, Bakı “Dövlət proqramları iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin

mühüm aləti kimi”, Referat, ADİU, 2004http://www.kitab.az/catlib2/files/2004/12/23/095509868_0.zip
2004, Bakı “Regionda sosial infrastrukkturun inkişafının tənzimlənməsi

məsələləri”, Referat, ADİU, 2004http://www.kitab.az/catlib2/files/2004/12/23/103812772_0.zip
2005, Bakı “İqtisadi inkişafda birbaşa xarici investisiyaların rolu və

Azərbaycandakı mövcud vəziyyət”, Referat, ADİU, 2005http://www.kitab.az/catlib2/files/2005/02/03/102854987_0.zip
2005, Bakı “Bazar şəraitində aqrar münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi

məsələləri”, Magistr dissertasiyası, ADİU, 2005http://www.kitab.az/catlib2/files/2006/03/31/165611642_0.zip
2005, Sumqayıt “İqtisadi inkişafda birbaşa xarici investisiyaların rolu və

Azərbaycandakı mövcud vəziyyət”, Magistrantların V

Respublika Elmi Konfransının Tezisləri, SDU, Sumqayıt,

2005, s.271-274


2005, Bakı “Azərbaycan Respublikasında regional inkişaf strategiyası və

yoxsulluğun azaldılması”, ADİU TEC-in “Regional inkişaf və

iqtisadi artım” mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktiki

konfransının materialları, “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı,

Bakı-2005, s. 131-138

http://www.kitab.az/catlib2/files/2005/06/16/111825074_0.zip
2006, Bakı “The Effects of Hidden Economy on Economic Growth”,

“Economic Growth 2006” II. International Student Conference,

ASEU Press, BAKU, 2006, pp.402-404

http://www.kitab.az/catlib2/files/2007/01/03/230609343_0.rar
2006, Calalabat “Kayıtdışı Ekonominin Temel Özendirici Faktörlerinden Biri

Gibi Yolsuzluk ve Onunla Mücadelenin Azerbaycan

Girişimleri”, “AKADEMİK BAKIŞ” Hakemli Sosyal

Bilimler E-DERGİSİ, İktisat Ve Girişimcilik Üniversitesi –

Türk Dünyası Fakülteleri Celalabat – KIRGIZİSTAN, Sayı

11, 2006


http://www.akademikbakis.org/sayi11/makale/kayitdisi.pdf
2006, Bakı “Gizli iqtisadiyyatın kəmiyyət qiymətləndirməsinin ÜDM

metodu və ondan istifadə imkanları”, Milli iqtisadiyyatın

problemləri məqalələr toplusu, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu,

IV Buraxılış, Bakı, Elm-2006, s.65-72

2007, Bakı “İnsan sağlamlığı və iqtisadi inkişaf arasındakı qarşılıqlı

əlaqə”, “Tibbi xəbərlər” analitik informasiya jurnalı, Bakı,

No. 1(6)/2007, s.62-63
2007, Bakı “Gizli iqtisadiyyatın əsas amillərindən biri kimi korrupsiya və

onunla mübarizənin Azərbaycan təcrübəsi”, “Milli iqtisadi

inkişafın Azərbaycan modeli” mövzusunda beynəlxalq

konfransın tezisləri (Bakı, 12-13 may 2006), Bakı, “İqtisad

Universiteti” nəşriyyatı, 2007, s.51-53
2007, Bakı “Azərbaycan gizli iqtisadiyyatı və səbəbləri”, “Ekspert”

iqtisad jurnalı, Bakı, 3(39) 2007, s. 38-42


2007, Bakı “Azərbaycan gizli iqtisadiyytaının kəmiyyət

qiymətləndirməsi”, “Ekspert” iqtisad jurnalı, Bakı, 4(40)

2007, s.43-47
2007, Bakı “Gizli iqtisadiyytaın kəmiyyət qiymətləndirməsinin Gutmann

metodu və Azərbaycan üzrə tətbiqi imkanları”, Milli

iqtisadiyyatın problemləri məqalələr toplusu, AMEA

İqtisadiyyat İnstitutu, II Buraxılış, Bakı, Elm, 2007, s.43-55


2007, Bakı “Gizli iqtisadiyyta və sərhəddlərinin müəyyənləşdirilməsi

problemi: MHS çərçivəli yanaşma”, AR Maliyyə Nazirliyi

“Maliyyə və Uçot” jurnalı, 11(183) 2007, s.14-20
2007, Bakı “Gizli iqtisadiyyatın kəmiyyət qiymətləndirməsinin monetar

yanaşma metodları”, İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika

jurnalı, ADİU, No.1-2 (2006), 2007, s.256-263
2007, Bakı “Azərbaycan gizli iqtisadiyyatının leqallaşdırılması zərurəti:

fərqli yanaşmalar və kəsişən baxışlar”, “Ekspert” iqtisad jurnalı,

Bakı, 10-11 (46-47) 2007, s.28-32
2007, Bakı “Gizli iqtisadiyytaın leqallaşdırılması sahəsində dövlət

siyasətinin əsas istiqamətləri”, Ümummilli lider Heydər

Əliyevin 84 illik yubileyinə həsr edilmiş “Heydər Əliyev

İqtisadi Strategiyasının Təntənəsi” mövzusunda Aspirantların

Respublika Konfransının (07.05.2007) materialları, Bakı,

“İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2007, s.20-21


2007, Bakı “Gizli iqtisadiyyat və tədqiqinin tarixi inkişaf istiqamətləri”,

Milli iqtisadiyyatın problemləri məqalələr toplusu, AMEA

İqtisadiyyat İnstitutu, III Buraxılış, Bakı, Elm 2007, s.74-80

2007, Bakı “The Effects of Technological Development on Legalization of

Hidden Economy”, First International Conference on Soft

Computing Technologies in Economy Proceedings, Baku,

“Economic University” Publisher, 2007, pp.67-69
2008, Bakı “Korrupsiya ilə mübarizədə siyasi partiyaların

maliyyələşdirilməsi problemi”, “Ekspert” iqtisad jurnalı, Bakı,

2(50) 2008, s. 20-25
2008, Bakı “Maliyyə amnistiyası-gizli iqtisadiyyatın leqallaşdırılması

üsulu: dünya təcrübəsi və ondan yararlanma imkanları”,

“Ekspert” iqtisad jurnalı, Bakı, No. Mart /3(51) s.11-15 və

Aprel 4(52) 2008, s. 21-24


2008, Bakı “Transmilli insan ticarəti problemi gizli iqtisadi

fəaliyyətlərdən biri kimi”, “Ekspert” iqtisad jurnalı, Bakı,

5(53) 2008, s.31-36

2008, Bakı “Gizli iqtisadiyyatın leqallaşdırılmasında maliyyə

amnistiyalarından istifadənin dünya təcrübəsi”, Milli

iqtisadiyyatın problemləri məqalələr toplusu, AMEA

İqtisadiyyat İnstitutu I Buraxılış, Bakı, Elm, 2008, s. 186-199
2008, Bakı “İqtisadiyyatda çirkli pul problemini bəzi nəzəri-konseptual

aspektləri”, Şəffaflığın artırılması və korrupsiya ilə mübarizədə

nəzarətin rolu və əhəmiyyəti (beynəlxalq elmi-praktiki

konfransın materialları, 18-19 sentyabr 2008), Bakı,

İqtisadiyyat və Audit jurnalının nəşri, 2008, s. 270-277
2008, Bursa “Türkiyə Respublikasında Ali Təhsil Sistemi və Magistr

Hazırlığı Təcrübəsi”, Hesabat, ADİU, Bursa, 2008, 130 s.


2008, Bakı “Tanzi yanaşması əsasında Azərbaycan gizli iqtisadiyyatının

kəmiyyət qiymətləndirməsi”, “Ekspert” iqtisad jurnalı, İyul /

7(55) 2008
2008, Bakı “Türkiyə təsbitləri”, “Ekspert” iqtisad jurnalı, 7(55) s.41-46 və

8-9 (56-57) 2008, s.32-37


2008, Bakı “Azərbaycan gizli iqtisadiyyatının leqallaşdırılması zəruriliyi:

fərqli yanaşmalar və kəsişən baxışlar”, İqtisad elmləri:

nəzəriyyə və praktika jurnalı, ADİU, 3-4 (2007) Bakı, 2008,

s.153-160


2008, Bakı “Gizli iqtisadi fəaliyyətlərdən biri kimi qadın ticarəti”, “Tibbi

xəbərlər” analitik informasiya jurnalı, No. 01(7) və 02 (8) 2008


2009, Bakı “Magistrant referatlarının yerinə yetirilməsi üzrə metodiki

tövsiyyə” (həmmüəllif), “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, Bakı,

2009, 47 s.

2009, Bakı “Gizli iqtisadiyyat anlayışına vahid yanaşmanın

formalaşdırılması problemi”, Aspirantların və Gənc

Tədqiqatçıların XIII Respublika elmi konfransının materialları

(6-7 mart 2009), “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, Bakı, 2009
2009, Bakı “Türk Dünyası Yüksek Öğretim Alanının Oluşturulması

İmkanları”, VIII Türk Dünyası İqtisadiyyat, Elm və

Mədəniyyət Forumunun “İpək Yolu XXI əsrdə” mövzusunda

Beynəlxalq Konfransının materialları (Bakı, 4-5 dekabr 2008),

Bakı, 2009, s. 293-292
2009, Bakı “Müstəqil Azərbaycanda reallaşdırılan iqtisadi siyasətin

leqallaşdırma aspektləri”, “Heydər Əliyev İqtisadi İnkişaf

Strategiyasının Təntənəsi” mövzusunda keçirilmiş elmi-

praktiki konfransın tezisləri, Bakı, “İqtisad Universiteti”

nəşriyyatı, 2009
2009, Ankara “Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Kayıtdışı Ekonomiyle

Mücadele Çerçevesinde Mali Af Uygulamaları”, “Bütçe

Dünyası” dergisi, Cilt 3, Sayı 32, Ankara, 2009, s.16-24
2009, Calalabat “Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Kayıtdışı Ekonomiyle

Mücadele Çerçevesinde Mali Af Uygulamaları”, 7.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11

Haziran 2009, Calalabat, Kırgızistan, s. 103-113


2009, Astana “Метод Танци для количественной оценки теневой

экономики и возможности его применения в Азербайджане”

“Экономика. Финансы. Исследования”, Институт

экономических исследований Министерства экономики и

бюджетного планирования Республики Казахстан, Астана,

No. 3(15) 2009, c. 145-156


2010, Ankara “Türk Cumhuriyetleri Arasında Ticari İşbirliği: Mevcut Durum

ve Perspektifler”, “Küresel Krizde Türk Dünyası Ekonomileri

ve Kültürel Destekler” konulu 9. Türk Dünyası Ekonomi,

Bilişim ve Kültür Forumu (İstanbul,11-13 Aralık 2009)

Bildiriler Kitabı,Hacettepe Üniversitesi Türkiyat

Araştiırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara 2010, s. 13-31


2010, Bakı “Azerbaycan Ekonomik Güvenlik Modeli’nin Temel

Özelliklerinden Biri Gibi Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele

Politikası”, “Qlobal maliyyə böhranı: iqtisadi təhlükəsizliyin

Azərbaycan modeli və dünya təcrübəsi” mövzusunda

beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları (Bakı, 21-22

dekabr 2009), II Kitab, Bakı, “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı,

2010, s. 343-348
2010, Bakı “Regional inkişafda inkişaf agentliklərinin rolu: Avropanın

“Kiçik Parisi” və Bakının “Qardaşı” İzmirdən qeydlər”,

“İqtisadiyyat” qəzeti, No. 27 (628) 9-15 iyul 2010
2010, Bakı “Yeni regional inkişaf siyasəti və regional inkişaf agentlikləri:

Türkiyə təcrübəsi”, “İqtisadiyyat” qəzeti, No. 36 (637) 8-16

sentyabr 2010
2010, Bakı “Postsovet gizli iqtisadiyyatlarının leqallaşdırılmasında

maliyyə amnistiyalarından istifadə təcrübəsi və Azərbaycanda

iqtisadi siyasət üçün tövsiyyələr”, “İqtisad elmləri: nəzəriyyə

və praktika” jurnalı, No.1, 2010


2010, Bakı “Regional inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsində inkişaf

agentliklərinin rolu: dünya təcrübəsi və istifadə imkanları”,

“İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika” jurnalı, No.2, 2010
2010, Bakı “Nakit para talebi veya Tanzi yaklaşımıyla Azerbaycan

kayıtdışı ekonomisinin tahmini üzerine bir deneme”, 2.

Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi (Prizren,

Kosova ,30 Mayıs-06 Haziran, 2010) Bildiri Kitabı, 2010


2010, Bakı “Türkiyə Respublikası 87 yaşında: Türkün “Yenidən Doğuş

Layihəsi”nin Mövcud Sosial-iqtisadi Uğurlarına Bir Baxış”,

“Azərbaycanın Vergi Xəbərləri” aylıq elmi-metodiki jurnalı,

No.10, 2010, s. 46-61


2010, Bakı “İqtisad elmində gizli iqtisadiyyat fenomeni: mövcud

araşdırmaların əsas inkişaf istiqamətlərinə bir baxış”,

“Azərbaycanın Vergi Xəbərləri” aylıq elmi-metodiki jurnalı,

No.12, 2010, s.32-45İŞTİRAK ETDİYİ

KONFRANSLAR:
2001, Bakı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illik yubileyinə

həsr olunmuş “Bazar iqtisadiyyatına keçid və Azərbaycanın

sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda Tələbə Elmi

Cəmiyyətnin Konfransı


2005, Sumqayıt Magistrantların V Respublika Elmi Konfransı
2005, Bakı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Tələbə Elmi

Cəmiyyətinin “Regional inkişaf və iqtisadi artım” mövzusuna

həsr olunmuş tələbələrin elmi-praktiki konfransı
2006, Bakı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Economic Growth

2006” Beynəlxalq Tələbə Konfransı


2006, Bakı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Milli İqtisadi

İnkişafın Azərbaycan Modeli” Mövzusunda Beynəlxalq

Konfrans
2007, Bakı Ümummilli lider Heydər Əliyevin 84 illik yubileyinə həsr

edilmiş “Heydər Əliyev İqtisadi Strategiyasının Təntənəsi”

Mövzusunda Aspirantların Respublika Konfransı

2007, Bakı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “First International

Conference on Soft Computing Technologies in Economy”
2008, Bakı Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Şəffaflığın

Artırılması və Korrupsiya ilə Mübarizədə Nəzarətin Rolu və

Əhəmiyyəti” Mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans
2008, Bakı Türkiyə Respublikası Nazirlər Kabineti Xarici Ticarət

Müstəşarlığının təşkil etdiyi VIII Türk Dünyası İqtisadiyyat,

Elm və Mədəniyyət Forumunun “İpək Yolu XXI Əsrdə”

mövzusunda Beynəlxalq Konfransı


2009, Calalabat Qırğızıstan Respublikası İqtisadiyyat və Biznes Universiteti,

Türkiyə Respublikası Sakarya Universiteti və Giresun

Universitetinin birgə təşkil etdiyi “Qloballaşma və Türk

Dünyası” mövzusunda 7.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal

Bilimler Kongresi
2009, Bakı Aspirantların XIII Respublika Elmi Konfransı
2009, İstanbul Türkiyə Respublikası Nazirlər Kabineti Xarici Ticarət

Müstəşarlığı və Hacettepe Universiteti Türkiyat Araşdırmaları

İnstitutunun birgə təşkil etdiyi “Küresel Krizde Türk Dünyası

Ekonomileri ve Kültürel Destekler” mövzusunda IX. Türk

Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu
2009, Bakı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Qlobal Maliyyə

Böhranı: İqtisadi Təhlükəsizliyin Azərbaycan Modeli və Dünya

Təcrübəsi” mövzusunda beynəlxalq konfrans
2010, Siegen Almaniyadakı Azərbaycanlı Tələbələr və Elmi İşçilər Birliyinin

təşkil etdiyi “Almaniya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri: mövcud

vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda konfrans
2010, Köln Almaniya Gənc Türklər Ocağının təşkil etdiyi “Türkiyenin

Türk Dünyasına Yönelik Kalkınma ve İşbirliği Stratejileri”

mövzusunda konfrans
2010, Prizren Türkiyə Respublikası Sakarya Universiteti və Kosova

Respublikası Priştina Universitetinin birgə təşkil etdiyi

“2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi”
2010, Erzurum Türkiyə Respublikası Atatürk Universitetinin təşkil etdiyi

Uluslararası Katılımlı 9.Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi
TƏLTİF VƏ

MÜKAFATLAR:
2001, 14 Aprel Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Tələbə Elmi

Cəmiyyətinin təşkil etdiyi konfransdakı məruzəsinə görə rektor

prof. Əli Abbasov tərəfindən xüsusi diplomla təltif edilmişdir.
2004, 14 May Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Tələbə Elmi

Cəmiyyətinin təşkil etdiyi konfransdakı məruzəsinə görə rektor

əvəzi prof. Telman Hüseynov tərəfindən xüsusi diplomla təltif

edilmişdir.


2005, 26 may Magistrantların V Respublika Konfransındakı məruzəsinə görə

Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru

prof. Nadir Qəhrəmanov tərəfindən fəxri fərmanla təltif

edilmişdir.


2009, 3 İyun Akademik əxlaq intizamı və araşdırma həvəsinə sahib olduğuna

görə Türkiyə Respublikası Uludağ Universiteti İqtisadiyyat və

İdarəetmə Elmləri Fakültəsinin dekanı Prof. Dr. Halis Ertürk

tərəfindən yazılmış rəsmi təbirk məktubu göndərilmişdir.


2009, 10 İyul Aspirantların və Gənc Tədqiqatçıların XIII Respublika

Konfransındakı məruzəsinə görə Təhsil Naziri

prof. Misir Mərdanovun 10 iyul 2009-cu il tarixli əmri ilə 1-ci

yerə layiq görülmüş, xüsusi diplom və dizüstü bilgisayarla

mükafatlandırılmışdır.

SƏFƏR ETDİYİ

ÖLKƏLƏR: Almaniya Federativ Respublikası, Türkiyə Respublikası,

Kipr Respublikası, Kosova Respublikası, MontenegroRespublikası
MARAQ DAİRƏSİ: Sosial elmlər, informasiya texnologiyaları, futbol, biliard və.s
Yüklə 79,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin