Ad-soyad: sinif-numara: a grubu mimar sinan lisesi, 11. Siniflar tde dersi, İKİNCİ DÖnem, İKİNCİ ortak sinav sorularidirYüklə 87.33 Kb.
tarix11.08.2018
ölçüsü87.33 Kb.

AD-SOYAD:

SINIF-NUMARA:

A GRUBU
MİMAR SİNAN LİSESİ, 11. SINIFLAR TDE DERSİ, İKİNCİ DÖNEM, İKİNCİ ORTAK SINAV SORULARIDIR

www.edebiyatdersi.net
1. Şimdilik soluk alabiliyor; ama yüzünün rengi hala çok soluk.

Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi

aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bu yaz gezdiğin ülkelerin ilginç özelliklerini mutlaka bir

dergide yaz.

B) Onun kadar eli açık biri yoktur, elindeki her şeyi paylaşır.

C) Bahçedeki çocuklara: “Artık küçük değilsiniz.” diye bağırdı.

D) Yarın zorluklarla karşılaşmak istemiyorsanız, bugünden plan-

larınızı yapınız.

E) Bir olayı gözünüzle görmeniz önemlidir, daha da önemlisi hangi

gözle değerlendirdiğinizdir.2. Aşağıdakilerin hangisinde ad aktarması vardır?
A) Okumanız için seçtiğimiz kitapların hepsi büyük yazarların yapıt-

larıdır.


B) Bu yıl Çukurova’da beyaz altın rekoltesinde düşüş var.

C) Türk sinemasının yıldızları bu filmde bir araya geldi.

D) Ülkemizdeki insanların tiyatroya ilgisi yok denecek kadar az.

E) Çevrenizde boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendiren kaç

kişi var?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca ötekilerden farklıdır?
A) Af, insanlık dilinin en tatlı kelimesidir.

B) Sık sık affetmekle, aptalı ahlaksız edersin.

C) Affetmek, güçlüyü daha güçlü yapar.

D) Affetmek, intikam almaktan daha iyidir.

E) Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamak erdemdir.

4. Aşık Veysel, Kızılırmak gibi sularını yayladan, köyden, çeşmeden,

çaydan toplar.
Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde

vardır?
A) Öykülerinde birbirinden farklı konulara yer vermesi eserine zen-

ginlik katmış.

B) Eseriyle okuyucusuna Anadolu’yu adım adım gezdiriyor.

C) Konularının benzer olması diğer öykülerin okunmasını önlüyor.

D) Anadolu insanının duygularını coşkulu anlatması onu kalıcı kılıyor

E) Roman ve öykülerindeki doğal ve evrensel çizgisini hiç kaybetmi-

yor.

5. Türkçeyi yolda bulduğu gibi kullanan Karac’oğlan’ın ne kadar

kendine has bir tadı tuzu olduğunu her yakından bakan fark eder.


Bu cümlede altı çizili sözle şair’in hangi yönü anlatılmaktadır?
A) özgünlüğü B) doğallığı C) yoğunluğu
D) nesnelliği E) evrenselliği

6. Küre dağlarını döne döne tırmanıyorduk. Güneş,sabah sisinin gri-

leştirdiği yeşil tepelerin arasından portakal renkli yüzünü gösteriyor-

du; ama güneşin daha ulaşamadığı derin koyaklar vardı. Yeşilin en

güzel tonlarıyla bezeli, mendil kadar tarlalar, gerçek değilmiş gibi

duruyordu. Derin, derin uçurumlar, dipten doruğa çamlarla, akka-

vaklarla donanmıştı.


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) İkilemeler kullanılmıştır.

B) Söz sanatlarına başvurulmuştur.

C) Betimlemeye beğeni duygusu katılmıştır.

D) Günün belli bir zamanı anlatılmaktadır.

E) Tartışmacı anlatım biçimiyle yazılmıştır.
7. Sarı saçlarına deli gönlümü,

Bağlamışım çözülmüyor Mihriban!

I II


Ayrılıktan zor belleme ölümü,

III IV


Görmeyince sezilmiyor, Mihriban!

V
Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü sözcüktürü yönünden farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime fiilimsi değildir?
A) Saatlerce süren bir yolculuktan sonra Amasra’ya vardık.

B) Geçtiğimiz yerlerde çok güzel manzaralarla karşılaştık.

C) Bu yörede oldukça çalışkan insanlar var.

D) Oyunu bırakan çocuklar koşarak ambulansın yanına geldiler.

E) Güneş çıkınca ortalık ısınmaya başladı.

9. Ben bir öğretmenim,

Dertli bir yüreğim var benim.

Ülkem, bayrağım, geleceğim var içimde,

İsteyin size canımı vereyim.


Yukarıdaki dizelerde “-m, -ım” eki kaç farklı görevde kullanılmıştır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde ad tamlaması özne görevinde

kullanılmıştır?

A) Tan yeri ağarınca, hırsızın gözü kararır.

B) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

C) Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar.

D) Ayranım ekşidir diyen olmaz.

E) Bir elinin gördüğünü, diğer elin görmesin.11. Kurtalan treninde unutulan bir kız çocuğu,

Sürdürür ömrü boyunca, başladığı yolculuğu.


Bu dizelerin oluşturduğu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi

yoktur?
A) yüklem B) dolaylı tümleç C) zarf tümleci
D) belirtili nesne E) özne

12. Aşağıdakilerden hangisi kurallı, olumlu, ad cümlesidir?
A) Gecenin en karanlık saati sabaha karşı olur.

B) Bir şeyi gerçekten yapmak isteyen bir yol, istemeyen mazeret

bulur.

C) Değişim, ancak içeriden açılabilen bir kapıdır.D) Kitaplar, deniz feneri gibi zaman denizinin üzerinde dimdik

durur.


E) Tembellik, yorulmadan önce dinlenme alışkanlığından başka

bir şey değildir.13. Büyümeye başlayan çocuklarımız, kırık kalpleriyle geleceklerini

ararken ben de onlardan dinlediğim öykülerle sarsılıp, darmada-

ğan olmuş zihnimde otomobilimi park ettiğim yeri arıyordum.
Yukarıdaki cümlede kaç yan cümlecik vardır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

14. Yapılmamış duvarda,

Doğmamış oğlan oturur.

Ekilmemiş bostanı,

Yolma diye bağırır.


Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) ünsüz değişimi B) ünlü düşmesi C) sıfat-fiil
D) zarf-fiil E) ünlü daralması

15. Sabahın erken saatlerini yaşıyorum. Sokaklar hızla dolmaya baş-

lamış, sanki bütün şehir ayaktaydı. Üç duvarı olan bir dükkana

giriyoruz. Dükkanın bakması gereken dördüncü duvarı yok olmuş.

Kırmızı yastıklı sekilerde, fesli adamlar ayaklarını altına toplayarak

oturmuş, kahve içiyorlar.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) sıralı cümle B) eksiltili cümle C) birleşik cümle
D) isim cümlesi E) basit cümle

16. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Gece yarısı ay ışığına doğru bir yıldız kayar.

B) Size söylenenleri sakın gözardı etmeyin.

C) Küçücük bir ipucu bizi sonuca götürür.

D) Sıcaktan asfalt erimeye başlamıştı.

E) Her zaman yanında bir yazım kılavuzu bulundurur.

17. Ta çocukluğumdan beri trenleri gören bir evde yaşamak ister-

dim ( ) Demiryoluna bakan bir pencere ( ) bir balkon ( ) Ray-

ların içinden yürüye yürüye eve gelmenin tadı ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki nokta-

lama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) ( ! ) ( ; ) ( . ) ( . ) B) ( : ) ( , ) ( … ) ( . ) C) ( . ) ( ; ) ( . ) ( ... )
D) ( . ) ( , ) ( … ) ( … ) E) ( … ) ( , ) ( ! ) ( . )

18. Akşamın kanadığı vakitlerdi. Güneş, ufkun büyülü çizgisinde yarı-

sını çoktan toprağın karnına gömmüştü. Gökyüzünde bin bir renk

çizgi, dağlarda bin bir duman vardı şimdi. Oba Hatun’u, közlenen

oba ateşinden bir uzun çubuk çekti. Arap sürmesine buladı çubu-

ğun ucunu. Sonra oğlunun yanına vardı. Azer, dizlerini kırdı; gözle-

rini anasının ellerine verdi. “Kapa gözlerini oğul. Bu tütsülü sürme-

yi gözlerine çekerim ki gözün tekmil kötülüklerden uzak kalsın,

dünya malına tutsak düşmesin.”


Bu parçada başvurulan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) öyküleme – açıklama

B) betimleme – örnekleme

C) tartışma – örnekleme

D) betimleme – karşılaştırma

E) betimleme – öyküleme

19. ( I ) Okuma, tutkuların en soylusudur. ( II ) Ekmek nasıl bedeni bes-

lerse, o da öyle ruhu besler. ( III ) Bir yazar, okuma için “Tatlı tatlı

kendinden geçme” demiştir. ( IV ) Büyük yazarlar ömürlerinin yarı-

sını okumakla geçirmişlerdir. ( V ) Bir başka yazar da “Çeyrek saat-

lik bir okumanın gideremediği dert yoktur.” der. ( VI ) Bir kitap her

zaman güvenilebilecek bir dosttur. ( VII ) Yas içinde bir ahbabına

bir düşünür “ Güzel kitaplar okuyun.” diye yazmıştır.
Yukarıdaki parçada aynı düşüncenin dile getirildiği iki cümle aşağı-

dakilerden hangisidir?
A) I – VI B) V – VII C) III – V
D) II – IV E) IV - V

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Hangisinin başarılı, hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz.

B) Bugün gelip gelmeyeceği konusunda kesin bir şey söylemedi.

C) Bu işi kendisinin mi yoksa arkadaşının mı yaptığını bilmiyorum.

D) Çevresindekilere sürekli, kimlerle tanıştığını, neleri gördüğünü

anlatır.

E) Hem özlediğini söylüyor hem de gidip görmek istemiyor.


21. “Çocuk felcinden ölenlerin oranı, geri kalmış ülkelerde her yıl artı-

yor.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanımı

B) Tamlayan ile tamlanan arasındaki uyumsuzluk

C) Özne – yüklem uyumsuzluğu

D) Tümlecin yanlış yerde kullanılması

E) Yanlış sözcük kullanımı
22. Onun yaşama bakışına, yaşamı algılayış biçimine hayranım.

Merdiven çıkarken otuz yaşın çevikliğini taşıyan bu yetmiş beş

yaşındaki kadın, seksen bir yaşındaki eşiyle saatler süren orman

yürüyüşlerine çıkar, şarkı söyler, piyano çalar, bahçede top oynar,

toprakla uğraşır. Geçen yıl, eşinin doğumunun sekseninci yıldönü-

münü adeta tantanayla kutlarken ne dese beğenirsiniz? “ Ben de

doğumumun sekseninci yıldönümünde aynı şeyleri istiyorum.”
Bu parçada sözü edilen kişiyle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğayla baş başa olmaktan hoşlanması

B) Yaşama sevinciyle dolu olması

C) Olduğundan daha genç göstermesi

D) Değişik etkinliklere özlem duyması

E) Gelecekle ilgili planlarının olması


23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla (biçem) ilgili bir özelliğe

değinilmemiştir?
A) Şiirinde sözcükleri seçerken onların ses ve görüntü özelliklerine

dikkat etmiş.

B) Eserimde yerel dili, yerel sözcükleri kullanacağım derken yapay-

lığa düşmüş.

C) Onun bu sözcükleri kullanmasındaki amacı okurlarına dilimizin

ne kadar zengin olduğunu göstermek.

D) Şiirinin bazı yerlerinde doğup büyüdüğü Trakya yöresinin yerel

sözcüklerini özgün biçimleriyle kullanmış.

E) Anlatımında günlük konuşma dilinin inceliklerinden ustaca

yararlanarak kısa ve yoğun cümleler kurmaya özen göstermiş.


24. … Taş taştır; ama Rodin’de heykeldir. Renk renktir, doğada da

uyumlu bir biçimde vardır; ama Van Gogh’ta renk, resimdir. Ses

tüm doğada kesintisiz olarak vardır; ama ses, Beethoven’de

müziktir.


Dil ve düşünce akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?
A) Sanatçı, doğayı kendi sanat anlayışıyla yeniden yaratır.

B) Her sanatçı belirli bir alanda eser verir.

C) Rodin, Van Gogh, Beethoven ünlü sanatçılardır.

D) Sanatçılar doğayı dilediklerince kullanırlar.

E) Her sanatın kendine özgü yasaları vardır.
25. Popmuş, cazmış, arabeskmiş… Bunlar denize duvar örme çabası-

na girerek yapılan sınıflandırmalar. Ben şekeri bitince atacağım

sakız gibi bir müzik istemiyorum. Öyle bir müzik olmalı ki açken de

tokken de açlık hissi vermeli, hangi mevsimde olursa olsun üşüt-

meli beni.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Müziğin her türünde güzel yanlar vardır.

B) İyi bir müzik parçası etkisini uzun süre devam ettirir.

C) Her ortamda duyguları harekete geçiren müzik başarılıdır.

D) Müziğe türüne göre önyargıyla bakmak yanlıştır.

E) Müzik insanı birleştirir.


www.edebiyatdersi.net

1. Ağlasam sesimi duyar mısınız

Mısralarımda

Dokunabilir misiniz

Gözyaşlarıma, ellerinizle.


Orhan Veli’ye ait bu dizelerden, Garip akımıyla ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İnsani, doğal duygular işlenmiştir.

B) Günlük dilde kullanılan kelimelere yer verilmiştir.

C) Ölçü ve uyak kullanılmamıştır.

D) Derin anlamlar içermeyen, sıradan şiirler yazılmıştır.

E) Şairanelikten uzak, yalın bir anlatım benimsenmiştir.
2. Cumhuriyet dönemi edebiyatıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden

hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Bu dönem sanatçıları “edebiyatsız edebiyat yapmak” anlayışıyla

sanat kaygısından uzak durmuşlardır.

B) Bu dönemde tiyatro hiç rağbet görmemiş, sanatçılar tiyatro eseri

yazmaktan özellikle kaçınmışlardır.

C) Hikayede sosyal konuların yanı sıra bireysel konular da işlenmiş-

tir.


D) Şiir, roman ve hikayede dil sadeleşmiştir.

E) Anadolu insanı ve coğrafyası, milli duygular, mistik düşünceler

bu dönemde sık işlenen konulardır.
3. Dört bölümden oluşan romanın her bir bölümü, romanın kahraman-

larından birinin adını alır: İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz. Romanın

ana konusu Mümtaz ile Nuran’ın sıkıntılı aşkı olsa da yazar, bir dö-

min İstanbul yaşamına ve o dönem aydınlarının açmazlarına ayna

tutar.
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Handan B) Tutunamayanlar C) Huzur


D) Üç İstanbul E) Yer Demir Gök Bakır
4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanından sonra şiirde orta-

ya çıkan akımlardan biri değildir?
A) Maviciler B) Yedi Meşaleciler C) Garipçiler
D) İkinci Yeniciler E) Milli Edebiyatçılar
5. I. Beş Şehir; Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve Erzurum’un anlatıl-

dığı bir denemedir.

II. Ahmet Kutsi Tecer’in edebiyatımıza yaptığı en büyük katkılardan

biri de Aşık Veysel’i keşfetmesidir.

III. Orhan Veli, La Fontaine’nin fabllarını Türkçeye çevirmiş, Nas-

reddin Hoca fıkralarını nazma çevirmiştir.

IV. Orhan Kemal’in İnce Memed’i Toroslardaki ağa-köylü ilişkile-

rini anlatır.

V. Edebiyatımızda Garip adıyla da anılan İkinci Yeniciler, şiirle ilgi-

li görüşleriyle tepkileri üzerine çekmiştir.


Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. ve II. B) I. ve IV C) II. ve III.
D) III. ve V. E) IV. ve V.

6. Hikayelerinde konu ve olaydan çok şiirsel etki yaratacak durumları

ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanlarını anlatan, daha çok

bir İstanbul hikayecisi olarak bilinen yazarımız aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) Haldun Taner B) Sait Faik C) Selim İleri


D) Halikarnas Balıkçısı E) Orhan Veli Kanık


7. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık

yapılmıştır?
A) Mağcan Cumabayulı – Kazan

B) Recep Küpçü – Bulgaristan

C) Şehriyar – Azerbaycan

D) Osman Türkay – Kıbrıs

E) Cengiz Dağcı – Kırım
8. Nedir benim bu çilem

Hesap bilmem,

Muhasebede memurum.

En sevdiğim yemek imambayıldı,

Dokunur.
Bu şiir, hangi edebi dönemin anlayışıyla yazılmış olabilir?
A) Milli Edebiyat

B) Beş Hececiler

C) Garipçiler

D) Cumhuriyet Dönemi edebiyatı

E) İkinci Yeni
9. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden

farklıdır?
A) Şermin B) Okun Ucunda C) Garip
D) Türk Sazı E) Altın Işık
10. Türk öykücülüğünde, “Maupassant Tarzı” ile “Çehov Tarzı’nın

temsilcileri sayılan yazarlar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin – Memduh Şevket Esendal

B) Ömer Seyfettin – Refik Halit Karay

C) Sait Faik Abasıyanık – Memduh Şevket Esendal

D) Refik Halit Karay – Ömer SeyfettinE) Reşat Nuri Güntekin – Haldun Taner


(NOT: TÜRK DİLİ SORULARI 2’ŞER; EDEBİYAT SORULARI 5’ER PUANDIR.)


SINAV KURULU

Yılmaz ÖLMEZ


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə