And olsun Allaha onu ilk gerçekleyen adamamYüklə 1,62 Mb.
səhifə1/11
tarix20.01.2017
ölçüsü1,62 Mb.
#840
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Hz. Əli (as) Deyir ki!!

1-Hz.Ali (as) deyir ki: "And olsun Allaha ONU ilk gerçekleyen adamam (ilk iman edən) mən."

Nehc'ul Belaga Xütbə 37.

-------------------------------

qeydə: Bu hədis üçün baxın:

1-Müsned, Əbu Hənifə, Səhifə: 119-235 (Ravza Nəşrləri)

*Taberani rəvayət etdi və Müstedrekte bu hədis rəvayət edildi. "Hz.Peygamber (saa)a bazar ertəsi nəbilik verildi, Əli (as)da çərşənbə axşamı günü müsəlman oldu.

*Ibn Abdulberdən rəvayət olundu. Məhəmməd b. Kab El-Kuraza soruşuldu. ..:"Hangisinin daha əvvəl müsəlman olduğu sübhanallah! !. ..Hz.Ali (as) ilk müsəlman olandır."

2-Kitabü'l Hasais, Imam Nəsəs(n)i, Səhifə: 2, Hədis: 3

"İlk müsəlman olan Əli min Əbi Talibdir (as)."

2-Hz.Ali (as) Haqqındakı Üç Şey:

Müaviyə, Sad min əbi Vakkasa belə dedi:

"Əbu Taliboğlu Əli (as)a səni söyməkdən saxlayan nədir?"

Dedi ki:

"Allah Rəsulu (saa)ın ONun haqqında söylədiyi üç şey vardır ki, birinə sahib olmam mənim üçün qırmızı tüklü dəvə sürüsünə sahib olmamdan daha yaxşıdır, xatırladığım müddətcə ONA əsla söyə bilməm.

Bu üç şey bunlardır:

1-Vahiy endiyi zaman Əli, iki oğulu və Fatima (as) al/götürüb onları paltarının altına qoyub belə buyurdu:" rəbbim! . ..İşte bunlar mənim əhlim, Əhli Beytim."

2-Savaşlarından birinə çıxdığı zaman, Əli (as) ONA dedi ki: "Beni uşaqlar və qadınlarla buraxdın. "Bunun üzərinə belə buyurdu:" Mənim qatımda sən, Harun (as)ın Musa (as) qatında ihraz etdiyi dərəcəni ihraz etməkdən xoşlanmazsanmı?" Nə var ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur." İşdə bunu da xatırladığımda ONA qətiyyən söyə bilməm.

3-Hayber günü Allah Rəsulu (saa) belə buyurdu: "Mutlaka bayrağı, Allahı və Elçisini sevən bir adama verəcəyəm. Allah, ONun əlində Hayberin fəthini müyesser edəcək. Hamımız həyəcanla gözlədik; deyərkən "Əli harada?" deyə soruşdu. "Gözü ağrıyır" dedilər.

"Çağırın gəlsin!" buyurdu. (Çağırdılar gəldi və) Gözlərinə mübarək tükürüğünü sürdü. ( Dərhal yaxşılaşdı və) Bayrağı ONA verdi. ONun əliylə Allah fəthi müyesser etdi.

Vallah (bundan sonra) Müaviyə, Mədinədən çıxana qədər Əli (as) haqqında tək söz belə söyləmədi.

Kitabü'l Hasais, Imam nəsəs(n)i, Səhifə: 49, Hədis: 52

--------------------

Qeydə: *1. Xüsusiyyət, Səhih Müslim, Hadis:5955də keçməkdədir.

2. Xüsusiyyət, Səhih Buxari, Dəri: 005, Kitab: 057, Hadis:056da keçməkdədir.

3. Xüsusiyyət, Səhih Buxari, Dəri: 005, Kitab: 057, Hadis:051də keçməkdədir.

qeydə: **Ebu Bəkir min Kuhafe və Ömər min Hattab qalanı fəth etmək üçün getdilər ancaq, ancaq müvəffəqiyyətsiz oldular və qaçıb geri gəldilər.

Qeyd***: Imam Nəsəs(n)i, Əhli Sünnə alimlərindəndir. Kutubu Sitteyi meydana gətirən altı kitabdan biri ona aiddir. (Hicri 215-303 tarixləri arasında yaşamışdır.)

3-Hz.Ali (as) deyir ki: "Bizik peyğəmbərlik ağacı, vəhyin endiyi yer; mələklərin enib çıxdıqları yer/yeyər. Bizik elm mədənləri, hikmətlərin qaynaqları. Bizə kömək edən, bizi sevən, rəhməti gözləyər; bizə düşmən olan, bizə nifrət edən, əzabı gözləyər."

Nehc'ul Belağa,Hutbe:109

4-Hz.Ali (as) deyir ki: "Peygamberini haqq üzrə göndərən, xalqdan seçən, Allah haqqı üçün bu sözü gerçək olaraq söylemedeyim; Allahın Rəsulu, bütün bunları mənə xəbər verdi; həlak olacaq hər kəsi bildirdi; nə yüzdən, niyə/səbəb həlak olacağını izah etdi. Xilas olacaq hər kəsi də söylədi, qurtuluş yerini xəbər verdi və bu işi açıqladı; başıma gələcək hər şeyi də qulağıma söylədi, bildirdi."

Nehc'ul Belağa,Hutbe:175

5-Hz.Ali (as) deyir ki: "Yeryüzündeki hücceti tanımayana mühacir adı verilə bilməz mütləq; kim onu tanısa odur mühacir ancaq. Özünə hüccetin, tanıdıldığı adam üzrlü ola bilməz; qulağı duy/eşidən, könülündə məlumat əldə edən adamın üzrünə baxıla bilməz."

Nahc'ul Belağa,Hutbe:189

6-Hz.Ali (as) dedi ki:" Mən sizlərə Hz. Peyğəmbər (saa)ın hədislərini nəql edirəm. Mənim səmadan düşməm, ONA yalan isnad etməkdən daha xeyirlidir mənim üçün."

Səhih Buxari, Dəri: 004, Kitab: 056, Hədis: 808

7-Hz.Ali (as) deyir ki: "Allah'ın salatı ONA və soyuna olsun, Rəsulullah vəfat etdiyi zaman başı, mənim sinəmdə idi; ağızının yarı (qanı) əlimə axmışdı; mən də onu üzümə sürmüşdüm."

Nehc'ul Belağa,Hutbe:197

8-Hz.Ali (as) deyir ki: "Onu yumağa qalxdım, mələklər köməkçim idi. Evdə, ətrafında fəryad ucalmışdı. Mələklərin bir bölüğü inmedeydi, bir bölüğü çıxmada. Onu yatacağı yerə qoyana qədər onların səsləri, onların salavat getirişlerinin, namaz kılışlarının səsləri qulağımdan getməmişdi."

Nehc'ul Belağa,Hutbe:197

9-Hz.Ali (as) deyir ki: "Ona həyatında da, mematında (ölümündə) də məndən daha yaxın, xəlifəliyinə məndən daha layiq kim var?"

Nehc'ul Belağa,Hutbe:197

10-Hz.Ali (as) deyir ki: "Zekat, sədəqə, biz Ehlibeyte haram edilmişdir"

Nehc'ul Belağa,Hutbe:224

11-Hz.Ali (as) deyir ki: "Allah'a üsyan etmək üçün mənə yeddi iqlimi və bu iqlimlərin altlarındakı ölkələri versələr, yenə qəbul etməm mən."

Nehc'ul Belağa,Hutbe:224

12-Hz.Ali (as) deyir ki: "Çünkü elmi rəvayət edənlər çoxdur; ona riayət edənlərsə çox o qədər yoxdur."

Nehc'ul Belağa,Hutbe:239

13-Hz.Ali (as) deyir ki: "Peygamber' eniyin itreti aranızdadır. Onlar, sizi gerçəyə çəkən iplərdir. Din bayraqlarıdır, həqiqət dilləridir onlar. Onları, Quranın ən gözəl evlərinə endirin, qon/qoyuldurun (Quranda xatırlandığı, əmr edildiyi vəchilə onlara yatıl); susamış dəvələr kimi onların yanlarına, onların qaynaqlarına qaçışın. Ey insanlar, bu sözləri, bu inancı, peyğəmbərlərin sonuncusundan alın; bilin ki bizdən olub da ölən, ölü deyil, [6] < > diridir; ölməz; bizdən olub da çürüyüb gedən çürüməz. Bilmədiyiniz sözü söyləməyin; çünki gerçəyin çoxu, inkar etdiyiniz şeylərdədir; əleyhinə qəti bir dəliliniz olmayan adamı üzrlü yapış; o adam da mənim. Sizin içinizdə, sizin aranızda, iki dəyər biçilməz şeyin böyüyüylə əməl etmədimmi mən; iki dəyər biçilməz şeyin[7] > kiçiyini aranızda buraxmadımmı mən? İçinə iman bayrağı tikdim; halal və haram sərhədlərini sizə öyrətdim; ədalətimlə pisliklərdən qurtuluş paltarını sizə geydirdim." Nehc'ul Belağa,Hutbe:87

14-Hz.Ali (as) deyir ki:" bilin ki bizdən olub da ölən, ölü deyil, diridir" Nehc'ul Belağa,Hutbe:87

15-Hz.Ali (as) deyir ki: "Her yana sapan yollar/göndərər arasında, dayandım sizin üçün doğru yolun başında. Hər tərəfə baxırdınız; yox idi bələdçisiniz. Hər yeri qırxırdınız; yox idi sununuz. Bu gün səssiz-dilsiz söyləyirəm: İtər-gedər ayrılan məndən, mənə göstərildiyi andan bəri gerçəkdə şübhə etmədim mən. Musa, özü üçün qorxmamışdı; qorxmuşdu məlumatsızların üst olmasından; pozğunluğun hökm etməsindən."

Nehc'ul Belağa,Hutbe:4

16-Hz.Ali (as) deyir ki: "Heç kimin gücü yox idi ki üzümə qarşı bir ayıbımı söyləyə bilsin; kimsənin həddi deyildi ki ardımdan məni qınasın."

Nehc'ul Belağa,Hutbe:37

17-Hz.Ali (as) deyir ki: "Bir sudur ki iylənmiş; bir loxmadır ki yeyənin boğazında qalmış, kursağına oturmuş. Vaxtsız, olmamış meyvəni də yığmağa cəhd edən, bitməyəcək yerə toxum əkənə bənzər. Bir şey söyləsəm deyərlər ki: Baş olmağa ehtirası var, sussam deyərlər ki: Ölümdən qorxar. Bu böyük, kiçik döyüşdən sonra buna imkanmı var? And olsun Allaha, Əbu Talib oğulu, uşağın anasının məməsinə düşkün olmasından, daha da düşkündür ölümə. Bir də bu var: Elə gizlənmiş bir məlumata sahibim ki açsaydım sizə, dərinmi dərin quyulara yellənmiş iplər kimi yellənərdiniz, titrəyərdiniz."

Nehc'ul Belağa,Hutbe:5

18-Hz.Ali (as) deyir ki: "Şehadet edərik ki ONdan başqa məbud yoxdur; Məhəmməd onun quludur, Rəsuludur. Əmrini qəti olaraq bildirmək, zikrini söyləmək üçün göndərmişdir ONU. O da risaləti əmin olaraq əda etmişdir; gerçək və doğru olaraq getmişdir; yerinə, aramızda həqiqət bayrağını tikmişdir. Kim o bayraqdan ayrılar, irəli gedərsə, yaydan ox atılar kimi dindən çıxar; kim geri qalar, altına gəlməzsə həlak-gedər; kim o bayrağın altına gəlir, kölgəsinə sığınsa gerçəyə xəbərdar et."

Nehc'ul Belağa,Hutbe:100

19-Hz.Ali (as) insanları Rahbedə yığdı və belə dedi:" Allah xatirinə söyləyin, Gadir Hum günü Allah Rəsulunun (saa) belə buyurduğunu hər kəs duy/eşitmədimi? "Benim möminlərə öz nəfslərindən daha irəli olduğumu bilmirsinizmi? ( Bunu dediyində ayaqda idi, sonra Əli (as)ın əlini tutub belə dedi): "Mən kimin mövlası ( öndəri, lideri, rəhbəri) əmsə, Əli (as) da onun mövlasıdır. Allahım !.. ONU sevəni sev; ONA düşmən olana Sən də düşmən ol!.."

Əbu Tufeyl deyər ki :" Çıxışım, içimdə bir şey (hiss) vardı. Zeyd min Erkama rast gəldim, vəziyyəti ona bildirdik; belə dedi:" Bibi/hələ şübhəmi edirsən? Mən onu şəxsən Allah Rəsulu (saa)dan duy/eşitdim.."

Kitabü'l Hasais, Imam Nəsəs(n)i, Səhifə: 77, Hədis: 90

----------------

Qeyd: Imam Nəsəs(n)i, Əhli Sünnə alimlərindəndir. Kutubu Sitteyi meydana gətirən altı kitabdan biri ona aiddir. (Hicri 215-303 tarixləri arasında yaşamışdır.)

20-Hz. Əli (as) Osman min Afvan 'a dedi ki:" Görürəm ki sən insanlara, Rəsulullah (saa)ın etdiyi bir şeyi, qadağan edirsən!!!!.."

------------------------------

Qeydə: Hz. Əli (as) bunu Osman min Afvana " Temettu Həcci" haqqında söyləməkdədir. Bu Rəsulullah (saa) zamanında var olan ancaq, Ömər min Hattab tərəfindən qadağan edilən sünnədir. Osman min Afvan da Ömərin bu qadağanını davam etdirməkdədir.

Səhih Buxari, Dəri: 002, Kitab: 026 :Hədis: 640 (ingiliscə nəşr/təzyiqi)

21-Hz Əli (as ) deyir ki: Hz Peyğəmbər (saa) Hz. Fatimə (as)a dedi ki:"..Ey Fatima sənə hayirli bir şey söyləyimmi : 34 dəfə "Allahı Əkbər" də, 33 dəfə "Əlhəmdülillah" da, 33 dəfə də "Sübhanallah" da".

Səhih buxari, Dəri: 004, Kitab: 053, Hədis: 344

22-Ali (as) Rahbedə insanlara xitab olaraq belə dedi:

"Allah xatirinə söyləyin; Gadir Hum günü, içinizdən Allah Rəsulu (saa)ın bu sözlərini kimlər duy/eşitdi:" Şübhəsiz Allah və ONun Elçisi möminlərin vəlisidir. Mən kimin vəlisi əmsə, Əli də ONun vəlisidir. Allahım ONU sevəni sev, ONA düşmənlik edənə düşmənlik et. ONA kömək edənə də kömək et!!!!..."

Səid min Vehb dedi ki: ( Əli (as)ın bu sözü üzərinə) Dərhal yanımdan ALTI adam qalxıb şahidlik etdi.

Kitabü'l Hasais, Imam Nəsəs(n)i, Səhifə: 82, Hədis: 95

23-Ali (as) dedi ki:" Mən Allahın qulu, Rəsulullah (saa)ın qardaşıyam. Mən Sıddiqi Əkbərim. Bunu məndən sonra söyləyən yalançıdır. Mən insanlardan tam yeddi il əvvəl imam etdim."

Kitabü'l Hasais, Imam Nəsəs(n)i, Səhifə: 5, Hədis: 6

24-Ali (as) belə dedi: "Allah Rəsulu (saa) ilə ilk namaz qılan adam mənim."

Kitabü'l Hasais, Səhifə: 1, Hədis: 1

25-"Sözlerimizi əmin könüllər qəbul edər, o sözlər, mətn/mətin ağıllara gedər."

Nehc'ul Belağa,Hutbe:189

26-Hz.Ali, Hz. Peyğəmbər (saa)dan dedi ki: "Hz. Məryəm, öz zamanı qadınlarının ən yaxşısıdır; Hz Xədicə də öz zamanı qadınlarının ən yaxşısıdır."

Səhih Buxari, Dəri: 005, Kitab: 058, Hədis: 163

27-Hz Əli (as) deyir ki: "Andolsun Allaha ki, sizin hər birinizin haradan və necə gəldiyini, hara və necə gedəcəyini xəbər versəm... Həm də xəbər verərəm, acizliyə düşməm; lakin mənim yüzümdən Rəsulullahı da inkar etmənizdən qorxaram. Bunu ancaq əmin olduğum özü-sözü doğru kəslərə açar, açıqlayaram."

Nehcul Belağa, Xütbə: 175

28- Hz. Əli (as) deyir ki: "Ey qəflətə düşənlər, sizdən qəflət edən yox. Ey əmri tərk edənlər, sizdən söz sahəsə Haqq. Nə oldu mənə ki sizi Allahın əmrini bir tərəfə atmış, gedir görmedeyim; ondan qeyrisinə yönəlmiş olduğunuzu seyretmedeydim. Sanki heyvanlarsınız, çoban sizi xəstəliklərlə dolu bir otlağa sürüyür; dərdlərlə dolu bir sulağa haydıyor. Heyvanlar da otladılıb kökəldildikcə, başlarına nələr gələcəyini bilməzlər də özlərinə lütf edirlər, lütfkarlıqda ol/tapılırlar sanarlar. Günlərini, tək o gün bilərlər; işlərini, tək otlayıb sulanmaq zənn edərlər."

Nhcul Belağa, Xütbə: 175

29-Hz.Ali (as)ın biricik bərabər/yoldaşı, möminə qadınların seyyidesi, Hz. Fatimə (as) haqqında Hz. Peyğəmbər (saa) deyir ki:" Fatima mənim bir parçamdır. ONU üzən Məni üzmüşdür."

Səhih buxari, Dəri: 005, Kitab: 057, Hədis: 061

30-Zeyd min Yüsey, Əli (as) dan:

Peyğəmbər (saa) bəraət surəsini Məkkəyə Əbu Bəkr ilə göndərdi. Sonra ardından Əli (as)ı göndərib belə buyurdu:" Məktubu al/götür və onu Məkkə əhlinə apar. Əli (as) Əbu Bəkrə yatişti və məktubu ondan al/götürdü; bunun üzərinə Əbu Bəkr kədərli bir halda ayrıldı və Allah Rəsuluna (saa) gələrək dedi ki:

"Haqqımda bir şeymi nazil oldu?"

"Xeyr, ancaq onu (bəraət surəsini) özüm və ya Əhli Beytimdən birinin çatdırmasıyla əmr olundum." buyurdu.

Kitabü'l Hasais, Imam Nəsəs(n)i, Səhifə: 63, Hədis: 73

---------------------

Qeydə: Bu hədis, Səhih Buxari, Dəri: 006, Kitab: 060, Hədis: 178 də keçməkdədir.

31-Hz.Ali (as) deyir ki: "Hicret, ilk zamanda necəsə yenə də elədir; Allahın qulları yer üzündə dayandıqca, əmri onlara buyurulduqca ümmətdən hicrət qalxmaz; bu ümmət, mühacir olmaqdan geri qalmaz. Yer üzündəki hücceti tanımayana mühacir olmaqdan geri qalmaz. Yer üzündəki hücceti tanımayana mühacir adı verilə bilməz mütləq; kim onu tanısa odur mühacir ancaq. Özünə hüccetin, tanıdıldığı adam üzrlü ola bilməz; qulağı duy/eşidən, könülündə məlumat əldə edən adamın üzrünə baxıla bilməz."

Nehcul Belağa, Xütbə: 189

----------------------

Qeydə: Bir insana doğru bir şey təbliğ edildikdən sonra, O adam o şeydən ötəri Allah qatında bəhanə göstərə bilməz, yəni ONU bəhanəs(n)i qalmaz. Bizim zamanımızın imamı, Imam Mehdi (as)dır. O bu an da Allahın yer üzündəki Hüccetidir. ONU duy/eşidib, ONA uyğun gəlməyən o gün Allah hüzurunda " Mən bilmirdim" deyə bilməz. Allah insana O gün " Sənin Imamın kim idi?" deyə soruşduğunda, insan buna cavab verə bilməzsə, qurtuluşa çata bilməz. Buna cavab verə bilməsi üçün isə adamın 12 Imama (Allahın salamı onların üzərinə olsun) uynası lazımdır, Onların yolndan getməsi lazımdır. Çünki Hz. Peyğəmbər (saa) " Kim zamanının imamına beyət etmədən ölsə cahiliyye ölümüylə ölər." (Əhməd min Hənbəl, Müsned) buyurmaqdadır. Quran da isə:

"Hər milləti, imamıyla çağırdığımız gün, kimlərin Kitabı sağından verilsə işdə onlar, Kitablarını oxucular/oxuyarlar və ən kiçik bir haqsızlığa uğradılmazlar." (17:71) buyurmaqdadır.

32-Hz Əli (as) deyir ki: "Allah'ım, Qureyşdən haqqımı səndən istəyirəm; onlara qarşı səndən kömək diləyirəm. Rəsulullaha olan yaxınlığımı inkar edilər, əlimdəki kabı baş aşağı çevirdilər; başqasından çox layiq olduğum işdə, haqqım olan mövqedə mənimlə döyüşə giriş idilər. Haqq alınar da, verilər də; istəsən qəmlərə bataraq söykən/döz; istəsən açıqlanaraq öl dedilər. Baxdım, gördüm ki Əhli Beytimdən başqa nə bir köməkçi var mənə, nə bir yar və assistent. Onların təhlükəyə düşmələrini rəva görmədim. Müşahidə edərəmə toz-torpaq dolmuş idi; gözlərimi yumdum; ağızımın sabahı dərdlə, əzabla uddum; zəhərdən acı/ağrılı olan bıçaqlarla doğranmaqdan çətin olan bu işə söykən/dözdüm."

Nehcul Belağa, Xütbə: 217

33-Hz Əli (as) deyir ki: "Andolsun Allaha ki Kuhafenin Oğulu ( Əbu Bəkr), onu bir köynək kimi geyindi; halbuki daha yaxşı bilərdi o, mən xilafətə nisbətlə dəyirman daşının mili kimiydim; xilafət mənim ətrafımda dönərdi; sel məndən axardı; heç bir quş, uçduğum yerə uça bilməzdi. Xilafətlə axtarış/arama bir pərdə çəkdim; onu kreslomdan silkələyib atdım. Düşündüm; kəsilmiş əlimlə hücummu edim; yoxsa bu qapqaranlıq korluğa səbirmi edim? Həm də elə bir korluq ki qocaları hamısıyla köhnəldər; uşağı kocaltır; inanan da Rəbbinə çatana qədər bu zülmətdə zəhmət çəkər.

Gördüm ki səbr etmək daha doğru; səbr etdim; etdim amma gözümdə tikan vardı, boğazımda sümük vardı; mirasımın yağmalandığını görürdüm. Birincisi, ona Hattabın Oğuluna ( Ömər min Hattab) verib getdi
Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin