Aşağıdaki Kısım Sanayi Odası Tarafından DoldurulurYüklə 111.24 Kb.
tarix14.01.2018
ölçüsü111.24 Kb.

ÖNEMLİ NOT : Doldurulması istenen sütunlar boş bırakıldığı, eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir.

(*) KAPASİTE İSTEK FORMU

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA


Firmamız mülkiyetinde (**) bulunan ve özellikleri 1 No.lu Tabloda gösterilen makina ve tesislere göre işyerimizin üretim kapasitesi ile ana ve yardımcı maddeler tüketim kapasitesinin yürürlükteki esaslar dahilinde tesbitini ve bu tesbite ait raporun tasdikli bir nüshasının tarafımıza tevdiini rica eder, ayrıca bu talep formunda yer alan işyeri ve üretim araçları için, Odanızdan veya başka bir Oda veya merci tarafından herhangi bir kapasite tesbiti yapılmadığını ve rapor tanzim edilmediğini beyan ederiz.

Müracaat Eden Ad-Soyad Müracaatının Sebebi : Yetkili İsim, Soyadı

 İlk (İlk defa rapor yapılıyorsa)

GSM No:  Yenileme (Rapor yeniliyor veya artırım ise)Firma Kaşesi ve İmza

Firma Unvanı :

Tescilli Markaları :


Vergi Dairesi ve No :
İşyeri SSK No :
Mersis No :

Sanayi Sicil No :
Oda Sicil No :
Ticaret Sicil No :
Elekrik Abone No:

Bağlı Bulunduğu Holding :

Üretimin Yapıldığı

İşyeri Adresi :


İşyeri Tel No (Kodlu) : Faks :

E-Posta :Büro veya İdare

Merkezi Adresi :


Büro Tel No (Kodlu) : Faks :

Web:Üretim Konusu :

Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi :

Personel Durumu

Mühendis :

Teknisyen :

Usta :


İşçi :

Çırak :


İdari Pers. :

Toplam :
Erkek İşçi Toplamı :

Bayan İşçi Toplamı :


Üretim Tesisinin İşyeri Durumu

Arazi (m2) : ……...

Toplam Kapalı Saha (m2) : ...........

Bina İnşa Tipi : .……..


Mal Sahibi : 

Kiracı : Sermaye ve Kıymetler Durumu (TL)
Makina Tesisat : ……………..-TL
Tescilli Sermaye : ……………..-TL
Yabancı Sermaye Varsa

Ülkesi :

Firması :
Oranı (%) : ............


Gayri Maddi Hak
Kullanıyorsa

Patent Know-How Lisans

  
Ülkesi : .............................İhracatı Varsa

Bedeli ($): (***)

(Firma Beyanına Göre)

..........................................
Yılı : ..................


Diğer Sertifikalar :

CE Belgesi ( )

Haccp Belgesi ( )

Helal Gıda Sertifikası ( )

ISO 14000 ( )

ISO 14001 ( )

ISO 14002 ( )

ISO 22000 ( )

ISO 9000 ( )

ISO 9001 ( )

OHSAS 18001 ( )

TS EN 62208 ( )

TURKAK 17025 ( )


Kalite Kontrol Lab. ve

Cihazları
 Var  Yok

Deşarj İzni

 Var YokEmisyon İzni

Var  Yok


Arıtma Tesisi

 Var  YokGELEN EVRAK KAYDI

EKSPERTİZ HEYETİ ÜYELERİNİNGörevleri


ADI VE SOYADI

Evrak Giriş Tarihi :

Eksper 1
Eksper 2Evrak Giriş Sayısı :


Oda Onayı


Raportör

(*) Bu form 1 nüsha olarak tanzim edilecektir.

(**) Makina ve tesisat kiralanmış ise ayrıca belirtilecektir.

(***) Kapasite Raporunun düzenlendiği yıla ait ihracat miktarı yazılacaktır.

F-51/R:2/29.01.2015Aşağıdaki sütunların firmaca eksiksiz olarak doldurulması gerekir.MAKİNA VE TESİSAT


(Resmi defter kayıtlarına göre-Firmaya ait olan)

AdetCins ve Teknik Özellikleri

Makine Yaşı ((0-5), (6-10), (10 Yaş Üzeri))

Yerli /İthal

Kaç Yıldır Amortismana Tabi Olduğu

Çektiği KW
MAKİNA VE TESİSAT


(Resmi defter kayıtlarına göre-Kiralık Olanlar)
Kiraya Veren Firmanın Ünvanı :

Vergi / T.C. Kimlik No :
Bağlı Bulunduğu Oda / Oda Sicil No :
Ticaret Sicil No :
Kira Başlangıç Tarihi :
Kira Bitiş Tarihi :Not : 1-) Yukarıdaki sütunlar yetmediği takdirde cevaplar aynı başlıklar altında imzalı ve kaşeli firma kağıdına ayrıca verilecektir.

2-) Yukarıdaki sütunlar boş bırakıldığı, eksik veya gerçeklere uymayan bir tarzda doldurulduğu takdirde talep kesinlikle kabul

edilmeyecektir.F-51/R:2/29.01.2015

Kapasite Başvuru Formunun Ekinde Getirilecek Evraklar
 1- Eksiksiz Doldurulmuş Kapasite İstek Formu  2- İşyerindeki Makinelerin fatura fotokopileri ile SMMM onaylı demirbaş listesi / Makine Tesisat kiralık ise kira sözleşmesinin Noter Tastikli Nüshası

 3- İşyeri Kira Kontratı Aslı ile Damga Ödendi Makbuzu veya Noter Tasdiki / Kiralık değil ise Tapu Fotokopisi.  4- Son 2 Aylık SSK Prim Bildirge Fotokopileri İle Ödendi/ Tahakkuk Makbuz Fotokopileri.

 5- Firma Yetkilisinin İmza Sirküsü Fotokopisi (Şube ise Şube Yetkilisinin)

 6- Gıda Üretimi Yapan Firmalar İçin Mühendislik Sözleşmesi Fotokopisi  7- Fabrikasyon Yemek Üreticileri İçin Taahhütname  8- Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi, Marka Tescil vb. Belge Fotokopileri.  9- İşyerinin Son Aya ait Elektrik Faturası Fotokopisi

 10- Eski (Süresi Sona Eren) Kapasite Raporu Aslı  11- Vergi Levhası Fotokopisi
*Kapasite raporu yenileniyor ise bir önceki başvuruda verilen tapu ve makine fatura fotokopilerine gerek

yoktur. Yalnızca eklenen ve değişiklik gösteren belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

* SABİT KITMETLER TABLOSUNUN HESAPLANMASI (Muhasebe Mizanı esas alınır)

- Makine ve Tesisat : 253 Hesap Toplamı (Kapasite Raporunun Yapıldığı Yerdeki Makinaların)

- Tescilli Sermaye : 500 Hesap Toplamı (Ticaret Sicil Gazetesinde En Son İlan Edilen)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Onay Bedeli Hesap Numaraları
Hesap Adı Şube Kodu Hesap No IBAN No Banka Şube

Kapasite Bedeli 4201 785529 TR100006400000142010785529 T.İş Bankası Akay (Masraflı)

Kapasite Bedeli 153 69072 TR350004600153888000069072 Akbank Bakanlıklar

Kapasite Bedeli 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032 Ziraat Bankası Akay (Masraflı)

Kapasite Bedeli 184 2068017 TR210001500158007293586413 Vakıflar Bankası Merkez

Kapasite Bedeli 1311 16000038 TR140001200131100016000038 Halkbank Çukurambar Ticari

Yukarıda belirtilen banka ve hesap numarasına 350.00.-TL. kapasite onay ücreti olarak yatırılacak ve makbuz başvuru formuna eklenecektir.

Ayrıca aşağıda belirtilen Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının Hesabına ŞİRKETLER 900.-TL, ŞAHISLAR için700.-TL yatırılacaktır.

TEB DÜZCE ŞUBESİ: TR68 0003 2000 2870 0000 0134 61

Not: Yukarıda İstenilen Tüm Evrakların Başvuru Formuna Eklenerek, Başvuru Formu Bütün Sayfalar Eksiksiz Olarak Teslim Edilmesi Gerekmektedir. Aksi Taktirde Müracaat Kabul Edilmeyecektir.

F-51/R:2/29.01.2015

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə