Azərbaycan tibb universiteti MÜALİCƏ-profilaktika fakultəSİNİn təDRİs proqrami (I –vi kurs)Yüklə 2,41 Mb.
səhifə1/99
tarix03.01.2022
ölçüsü2,41 Mb.
#49009
növüMühazirə
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   99

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏSİNİN
TƏDRİS PROQRAMI
(I –VI kurs)

____ / ____ tədris ili
Müalicə-profilaktika fakültəsinin I kurs tələbələri üçün

Tibbi biologiya və genetika” fənnindən payız semestri üzrə mühazirələrinMÖVZU PLANI


N

Mövzular

Saat

1

Həyatın sitoloji əsasları. Canlıların quruluş səviyyələri.

2

2

Ontogenezin biologiyası.

2

3

Gen, genotip və genom.

2

4

Genlərin ekspressiyası.

2

5

Gen, xromosom, genom mutasiyaları.

2Müalicə-profilaktika fakültəsinin I kurs tələbələri üçün

Tibbi biologiya və genetika” fənnindən payız semestri üzrə təcrübi məşğələlərinMÖVZU PLANI


N

Mövzular

Saat

1

Mikroskopdan istifadə.Hüceyrənin mikroskopik quruluşu.

2

2

Hüceyrə orqanelləri. Hüceyrədaxili törəmələr.

2

3

Xromosomun quruluşu.

2

4

Hüceyrənin həyat tsikli. Mitoz, amitoz.

2

5

Meyozun bioloji əsasları.

2

6

Cinsi hüceyrələrin quruluşu. İnsanda qametogenez.

2

7

Mayalanmanın bioloji mahiyyəti.

2

8

Seminar. “Hüceyrə biologiyasının molekulyar aspektləri”

2

9

Orqanogenez prosesinin ümumi xarakteristikası.

2

10

Ontogenezin mexanizmi və tamlığı. Embrional induksiya.

2

11

İnsanın embrional inkişafında böhran mərhələləri.

2

12

Embrional tənzim və postembrional inkişafın biologiyası.

2

13

Seminar: “ Molekulyar səviyyədə genetik hadisələr”.

2

14

Genetik kodun quruluşu və xüsusiyyətləri.

2

15

İrsən keçmənin tipləri. Allel genlərin qarşılıqlı təsiri.

2

16

Qeyri - allel genlərin qarşılıqlı təsiri.

2

17

Genlərin ilişikliyi, krossinqover və xromosom xəritələri.

2

18

İnsanda xromosom və genom mutasiyaları.

2

19

Cinsiyyətlə ilişikli irsiyyət.

2

20

Cinsiyyətin genetikası.

2

21

Insan irsiyyətinin əsas öyrənilmə üsulları. Dermatoqlifika

2

22

İnsanın kariotipi.

2

23

Cinsi xromatin və onun təyini üsulları.

2

24

İnsan populyasiyasında əlamətlərin irsən keçməsi .

2

25

Seminar: “İnsanın irsi xəstəlikləri”.

2


Müalicə-profilaktika fakültəsinin I kurs tələbələri üçün

Tibbi biologiya və genetika” fənnindən yaz semestri üzrə mühazirələrinMÖVZU PLANI


N

Mövzular

Saat

1

Parazitizmin bioloji əsasları.

2

2

İnsan populyasının xüsusiyyətləri.

2

3

İnsan ekologiyasının müasir problemləri.

2

4

Regenerasiya, transplantasiya və eksplantasiya.

2

5

Zəhərli heyvanlar və onların tibbi əhəmiyyəti.

2Müalicə-profilaktika fakültəsinin I kurs tələbələri üçün

Tibbi biologiya və genetika” fənnindən yaz semestri üzrə təcrübi məşğələlərinMÖVZU PLANI


N

Mövzular

Saat

1

İbtidailər - insan parazitləri kimi. Sarkodinlər.İnfuzorlar.

2

2-3

İbtidailər - insan parazitləri kimi.Qamçılılar.

4

4

İbtidailər - insan parazitləri kimi. Sporlular.

3

5

Seminar: “İnsanın qocalması və herantologiyanın problemləri”.

2

6-7

Yastı qurdlar – insan parazitləri kimi. Sorucu qurdlar.

4

8-9

Yastı qurdlar – insan parazitləri kimi. Lentşəkilli qurdlar.

4

10-11

Sap qurdlar – insan parazitləri kimi. Əsl sap qurdlar.

4

12

Seminar: Transmissiv və təbii ocaqlı xəstəliklər.

2

13

Buğumayaqlılar və onların tibbdə əhəmiyyəti. Gənələr dəstəsi.

2

14

Həşəratlar və onların tibbi əhəmiyyəti. Bitlər və birələr.

3

15

İkiqanadlılar dəstəsi, onların tibbi əhəmiyyəti.

3

16

Seminar: Zəhərli onurğalılar.

2Müalicə -profilaktika fakültəsinin I kurs tələbələri üçün

Anatomiya - 1” fənnindən mühazirələrinMÖVZU PLANI


N

Mövzular

Saat

1

İnsan anatomiyası fənninə giriş. Anatomiyanın məqsədi, vəzifələri və öyrənilməsi metodları. Anatomiyanın digər bioloji və tibbi elimlər arasında yeri. Yaş anatomiyanın vəzifələri. Anatomiyanın qısa tarixi. Anatomiyanın Azərbaycanda inkişafı

2

2

İnsan embriogenezinin mərhələləri. Prenatal və postnatal ontogenezin xüsusiyyətləri. Toxumalar, orqanlar və sistemlər

2

3

Skeletin ümumi anatomiyası. Sümüklərin quruluşu, forması, təsnifatı, fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri. Sümüklərin inkişafı və xüsusiyyətləri. Prenatal və postnatal dövrdə skeletdə baş verən anatomik dəyişikliklər. Sümüküstlüyü və sümük iliyi

2

4

Sümük birləşmələrinin (artrologiya) funksional anatomiyası. Birləşmələrin növləri, fasiləsiz və fasiləli birləşmələrin anatomik xüsusiyyətləri. Oynaqların təsnifatı. Birləşmələrin inkişafı və ayrı-ayrı yaş dövrlərində xüsusiyyətləri

2

5

Gövdə sümükləri və onların quruluş xüsusiyyətləri, inkişafları. gövdə sümüklərinin birləşmələri. Tam onurğa və tam döş qəfəsi, hərəkətləri, fərdi, cinsi, yaş xüsusiyyətləri, variasiya və anomaliyaları. Tam onurğada əyriliklərin formalaşması və onların funksional əhəmiyyəti. Yuxarı və aşağı ətraf sümükləri və onların quruluş xüsusiyyətləri, inkişafları, variasiya və anomaliyaları. Ətraf sümüklərinin birləşmələri

2

6

Kəllənin ontogenezdə inkişafı, tam kəllə forması, yaş, cinsi və fərdi xüsusiyyətləri, anomaliyaları. Yenidoğulmuşların kəlləsinin fərqləndirici xüsusiyyətləri. Kraniometriya haqqında anlayış

2

7

Əzələlərin morfo-funksional anatomiyası. Əzələlərin quruluşu, təsnifatı. Əzələnin qüvvəsi və işi. Birqollu ling haqqında anlayış. Əzələnin köməkçi aparatı. Eninə zolaqlı əzələlərin inkişafı. Yenidoğulmuşlarda əzələlərin xüsusiyyəti. Ontogenezin ayrı-ayrı mərhələlərində əzələlərin inkişaf xüsusiyyətləri

2Müalicə -profilaktika fakültəsinin I kurs tələbələri üçün

Anatomiya - 1” fənnindən təcrübi məşğələlərinMÖVZU PLANI


N

Mövzular

Saat

1

İnsan anatomiyası kafedrasında tədris prosesinin təşkili. Anatomik nomenklatura. Bədəndən keçirilən ox və səthlər. Adi fəqərənin quruluşu. Boyun, döş, bel fəqərələri. Oma və büzdüm sümükləri

2

2

Fəqərənin birləşmələri

2

3

Qabırğa və döş sümüyü. Qabırğaların fəqərələrlə və döş sümüyü ilə birləşmələri. Tam döş qəfəsi

2

4

Yuxarı ətraf sümükləri

2

5

Yuxarı ətraf qurşağı sümüklərinin birləşmələri. Bazu və dirsək oynaqları. Said və əl sümüklərinin birləşmələri

2

6

Çanaq və bud sümükləri, yaş xüsusiyyətləri

2

7

Baldır və ayaq sümükləri

2

8

Aşağı ətraf qurşağı sümüklərinin birləşmələri. Bud-çanaq oynağı

2

9

Diz oynağı. Baldır və ayaq sümüklərinin birləşmələri

2

10

Tam çanaq, ölçüləri, cinsi və yaş xüsusiyyətləri. Tam ayaq

2

11

Kəllənin ümumi icmalı. Alın, əsas, ənsə və təpə sümükləri

2

12

Gicgah sümüyü, quruluşu, kanalları

2

13

Xəlbir sümüyü, əng, çənə və üzün xırda sümükləri

2

14

Kəllənin beyin hissəsinin topoqrafiyası. Kəllə qapağı. Gicgah çuxuru. Xariçi və daxili kəllə əsası

2

15

Kəllənin üz hissəsinin topoqrafiyası. Göz yuvaları. Burun boşluğu. Gicgahaltı və qanad-damaq çuxurları

2

16

Kəllə sümüklərinin birləşmələri. Gicgah-çənə oynağı

2

17

Osdeosindesmologiyadan preparatların qəbulu

2

18

Əzələ bəhsinin icmalı. Baş əzələləri

2

19

Boyunun əzələ və fassiyaları

2

20

Baş və boyun əzələlərinin təşrihi. Boyunun topoqrafiyası

2

21

Döşün əzələ və fassiyaları. Diafraqma. Qoltuq çuxuru

2

22

Qarnın əzələ və fassiyaları. Düz əzələ yatağı. Qasıq kanalı. Yaş xüsusiyyətləri

2

23

Arxanın səthi, dərin əzələ və fassiyaları

2

24

Çiyin qurşağının və bazunun əzələ və fassiyaları

2

25

Said və əlin əzələ və fassiyaları

2

26

Yuxarı ətraf əzələ və fassiyalarının topoqrafiyası

2

27

Çanağın əzələ və fassiyaları

2

28

Bud, baldır, ayaq əzələləri və fassiyaları

2

29

Aşağı ətrafın əzələ və fassiyalarının topoqrafiyası

2

30

Dayaq-hərəkət aparatından ümumiləşmiş sorğu

2
Yüklə 2,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   99
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin