Bilgi iki anlamda kullanılırYüklə 445 b.
tarix18.01.2018
ölçüsü445 b.
#39038

Bilgi iki anlamda kullanılır

 • Bilgi iki anlamda kullanılır

  • Bir konuyla ilgili bilgi ve fikir sahibi olmak, konuyu anlamak (knowledge)
  • Herhangi bir şeyi, bir kişiyi veya bir olayı, deneyim ve gözlemler sonucu öğrenmek ve özümsemek (malumat-enformasyon)


Nicelik (Ölçülebilir sayısal özelliklere sahiptir. Doküman, sayfa, kelime, resim, simge sayısı, vb.)

 • Nicelik (Ölçülebilir sayısal özelliklere sahiptir. Doküman, sayfa, kelime, resim, simge sayısı, vb.)

 • İçerik: bilginin anlamı

 • Yapısal Özelliği: Hangi formatla ve nasıl bir düzen içinde ifade edildiği

 • Dil: Simgeler, alfabe ve kodlar.

 • Niteliği: geçerlilik, güvenilirlik, doğruluk, güncellik, vb.

 • Süreci: geçerliliğini koruma süreci.Belirli ve sınırlı bir çevrenin ya da herkesin yararlanması için yazılı, basılı, görsel-işitsel ve çizgisel her türden yayınları toplayan, düzenleyeni en elverişli yararlanma ortamını yaratacak araçları ve yöntemleri kullanarak çevresindekilere ulaştıran kuruluştur

 • Belirli ve sınırlı bir çevrenin ya da herkesin yararlanması için yazılı, basılı, görsel-işitsel ve çizgisel her türden yayınları toplayan, düzenleyeni en elverişli yararlanma ortamını yaratacak araçları ve yöntemleri kullanarak çevresindekilere ulaştıran kuruluştur

 • İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir iletişimin kurulabilmesi amacıyla bilgi kaynaklarını seçen, sağlayan, önceden geliştirilmiş bir takım yöntem ve tekniklerle bunları düzenleyen ve bilgi kaynaklarından en üst düzeyde yararın elde edilmesi için hizmetler veren toplumsal kuruluşlardır.Toplumsal uygulamalar, ekonomi, ticaret, eğitim, bilim, politika, vb uygulamalar için gerekli belgeleri ve kaynakları toplayıp saklamak, uygulamalara yardımcı olmak.

 • Toplumsal uygulamalar, ekonomi, ticaret, eğitim, bilim, politika, vb uygulamalar için gerekli belgeleri ve kaynakları toplayıp saklamak, uygulamalara yardımcı olmak.

 • Her türden düşün, sanat ve bilgi ürünlerini toplayıp saklamak, dünya kültür ve bilim mirasını gelecek kuşaklara aktarmak.Toplama: bilgi kaynaklarının seçilmesi ve sağlanması

 • Toplama: bilgi kaynaklarının seçilmesi ve sağlanması

 • Düzenleme: bilgi ve bilgi kaynaklarının arandığında kolayca bulunabilmesi amacıyla nitelenmesi, düzenlenmesi, depolanması.

 • Yararlandırma: Bilgi hizmetleri aracılığıyla bu kaynakların kullanımı.Bilginin kayıtlı olduğu her türlü ortamdır.

 • Bilginin kayıtlı olduğu her türlü ortamdır.

  • Papirüs,parşömen,kumaş,kağıt,mikroform, (mikrofilm, mikrokart), gör-işit ortamları (Plak,kaset,videobant,film,slyat), dijital ortamlar (Bilgisayarlar, Cd, DVD,vb)
  • Birincil (primary) kaynaklar: kitaplar, süreli yayınlar, gazeteler, raporlar, tezler, konferans bildirileri, bilimsel ve teknik raporlar, vb.
  • İkincil (secondary) kaynaklar: kataloglar, bibliyografyalar, dizinler, öz dergileri,
 • İnternet?

Kral II. Ramses (M.Ö. 1300)

 • Kral II. Ramses (M.Ö. 1300)

 • Thebes (Teb) şehrindeki kütüphanesinde 20,000 tomarlık koleksiyonu vardı.

 • Thoth – (Tut) Mısır’ın bilgelik ve öğrenme tanrısıdır.

 • “Kutsal Yazmaların Katibi” ya da “Kral’ın Kayıtlarının Koruyucusu” olduğuna inanılırdı.

 • Burada bulunan iki mezarda “kütüphaneci” unvanı kaydı var.

 • İdfu’da “papirus evi” bulunduM.Ö. 3000 yıllarında Nippur’da birkaç salonu çivi yazılı tabletler olan kütüphane/arşiv binası bulundu.

 • M.Ö. 3000 yıllarında Nippur’da birkaç salonu çivi yazılı tabletler olan kütüphane/arşiv binası bulundu.

 • Code of Hammurabi (ca. 1800 BCE)

  • Yasal bir kütüphane ya da arşivin bir parçası
 • Çivi yazısı tabletler

 • “Uruk Kitaplığı” bölgenin bilinen en eski kütüphanesidir (6.000 kil tablet)

 • Konularına göre gruplanmış ve katalogları yapılmıştır.Hammurabi yasaları(M.Ö.1800)

 • Hammurabi yasaları(M.Ö.1800)

  • Yasal bir kütüphane ya da arşivin bir parçası
 • Assurbanipal (M.Ö. 668-631) Ninova’da kraliyet kütüphanesi inşa etti.

 • 30.000 tablet üzerine yazılı 10.000 çalışma içeriyordu.

 • Kütüphaneler aynı zamanda ilkokullardı.

 • “Kitapların sahibi” ya da “Yazılı Tabletlerin Efendisi” kütüphanecilere verilen unvandıKişisel koleksiyonlarla sınırlıdır

 • Kişisel koleksiyonlarla sınırlıdır

 • Plato, Aristotles ve Strabo kütüphaneye sahiptir.

 • Ptolemy M.Ö. 290’da Alexandria şehrinde bir kütüphane inşa etmiştir.

 • Callimachus, bibliyografyanın babası olarak bilinirM.Ö. 284-246 yılları arasında inşa edilmiştir.

 • M.Ö. 284-246 yılları arasında inşa edilmiştir.

 • 200 bin – 900 bin arasında koleksiyondan bahsediliyor

 • Her kitabın satın alınması ya da kopyasının alınması zorunluydu

 • Kütüphanecileri bilim adamlarıydı ve yüksek ücretle çalışırlardı

 • Her kitabın kataloğu çıkarılmıştır

 • Kallimakhos tarafından hazırlanan Pinakes (Pinaks) kurallı yapılan ilk katalogdur.II. Attalide Eumenes (M.Ö.197-158) tarafından kurulmuştur

 • II. Attalide Eumenes (M.Ö.197-158) tarafından kurulmuştur

 • 200.000 adet eser olduğu tahmin ediliyor

 • Katalog kayıtları vardır

 • M.Ö. 133’te Romalılar’ın şehri fethi ile önemini kaybetti

 • M.Antonius Kleopatra’ya hediye etti, İskenderiye’ye nakledildiSavaş ganimeti kitapların getirilmesiyle oluştu

 • Savaş ganimeti kitapların getirilmesiyle oluştu

 • Özel kütüphaneler statünün bir sembolüydü

 • Libertas mabedi, Bibliotheca Ulpina,vb.

 • 800.000 nüfuslu Roma’da 28 genel kütüphane

 • Bilginlere ve düşünürlere ait kütüphaneler de vardır (Çiçeron, Virjil, Varro, vb)110 yılında Polemaeanus kurdu

 • 110 yılında Polemaeanus kurdu

 • Sütunlarla çevrili, zemini mermer bir salondan oluşuyordu

 • Tomarlar duvar içerisindeki oyuklarda korunuyorduKütüphanelerin oluşumu toplumsal ve idari yapının bir yansımasıdır

 • Kütüphanelerin oluşumu toplumsal ve idari yapının bir yansımasıdır

 • Kraliyete ya da dini kuruluşlara bağlı olarak oluşmuştur

 • Hem arşiv hem de kütüphane görevi üstlenmiştir.

 • Yönetim doğrudan krallıkta ya da dini temsilcilerdedir.

 • Toplumsal kuruluşlar olamamışlardır

 • Koleksiyon konu bakımından sınırlıdır (din, felsefe, tıp, astroloji, vb)

 • Kişisel kütüphaneler asaletin sembolü olarak görülmüştür.Kütüphane kullanımı asiller ve bilginlerin tekelindedir

 • Kütüphane kullanımı asiller ve bilginlerin tekelindedir

 • Şehirleşme ile paralel bir yapısı vardır

 • Koleksiyonun ilkel düzeyde de olsa bibliyografik tanımlaması çalışmaları vardır

 • Kütüphaneciler bilgin ya da önde gelen kişilerdir.Eski Yunan ve Roma mirası eserler yok edildi

 • Eski Yunan ve Roma mirası eserler yok edildi

 • Literatür Kilise ve kraliyetin tekeline geçti

 • Yalnızca kilise ve manastır kütüphaneleri vardı

 • Kitap tomardan kodekse dönüşmeye başladı

 • Sankt Gallen, Regensburg, Tegernsee, Monte Casino, Bobbio, Lueuil, Torus, Corbie, Fluery, Cambridge York, vb.

 • Birçok İslam kütüphanesi Haçlılar tarafından yok edildiBeyt’ü-l Hikme, Bağdat, Halife Me’mun, 813-833

 • Beyt’ü-l Hikme, Bağdat, Halife Me’mun, 813-833

 • Kahire’de Fatimi halifesi El-Aziz, 988’de kütüphane kurdu. 100 bin ya da 600 bin kitap vardı. Katalog ve ciltleme çalışması yapılıyordu

 • İran’da önemli şehirlerin tümünde kütüphane vardı. Nişabur, İsfahan, Gazne, Basra, Şiraz, Merv, Musul.

 • Endülüs Emevilerinden Halife II. Hakem Kurtuba’da kütüphane kurdu. 400 bin-600 bin kitap, katalogları var

 • Medrese Kütüphaneleri’ne dönüştüUygurlarda kütüphane var

 • Uygurlarda kütüphane var

 • Gazneli Mahmud’un saray kütüphanesi

 • Selçuklularda Melikşah ve veziri Nizam-ü’l Mülk kütüphaneler kurmuştur

 • Medrese kütüphaneleri yaygınlaştı (Fatih, Kanuni, Yavuz, vb.)

 • Vakıf Kütüphaneleri en önemli kütüphanelerdendiİlk üniversiteler 1200’lü yıllarda kurulmaya başladı

 • İlk üniversiteler 1200’lü yıllarda kurulmaya başladı

 • Öğrenciler kütüphanelerde çalıştı; yıllık envanterler

 • Matbaanın 1451’de icadıyla her şey değiştiKütüphaneciler çalışmıyordu, kısa süreli açıktı

 • Kütüphaneciler çalışmıyordu, kısa süreli açıktı

 • İngiltere kitapçıları para ile ödünç vermeye başladı.

 • Danışma kütüphanecileri artan koleksiyonun gereği olarak ortaya çıktıHarvard 1764’te 5000’den daha az kitaba sahipti

 • Harvard 1764’te 5000’den daha az kitaba sahipti

 • Samuel Green 1876’da kütüphanelerin halkın kültür düzeyini yükseltmede yardımcı kuruluşlar olduğu gerçeğini konu edindiği “Personal Relations Between Librarians and Readers” kitabını yayınladı.Kolombiya’da School of Library Economy kuruldu

 • Kolombiya’da School of Library Economy kuruldu

 • Standardizasyon çalışmaları önem kazandı

 • Mesleğe kadınlar da alınmaya başladı1919’da Andrew Carnegie vakfı tarafından desteklendi

 • 1919’da Andrew Carnegie vakfı tarafından desteklendi

 • 1921’de Williamson Raporu yayınlandı

 • Üniversitelerde kütüphanecilik eğitimi yaygınlaştı

 • Akreditasyon ölçütleri kondu

 • Carnegie 2507 kütüphane inşa etti (1681 itibariyle) $56,136,430.971960’lardan sonra kütüphanecilik okullarının büyümesi yavaşladı

 • 1960’lardan sonra kütüphanecilik okullarının büyümesi yavaşladı

 • SLIS,1966’da kuruldu

 • 1985 itibarıyla, 56 akrediteli program vardı

 • Şimdilerde 50’nin üzerindeJohn Dewey 1924’te rapor hazırlıyor

 • John Dewey 1924’te rapor hazırlıyor

 • Kütüphanecilik Eğitimi 1942’de DTCF’de kurslarla başlıyor

 • 1952’de üniversitede kütüphanecilik dersi seçmeli olarak veriliyor

 • Ford Vakfı desteği ile 1954-55 yılında DTCF Kütüphanecilik Bölümü açıldı

 • 1964’te İst. Ünv. Kütüphanecilik Böl.

 • 1972-73’te Hacettepe Ünv.

 • Marmara Arşivcilik 1987’de kuruldu

 • 1995’te Atatürk Ünv.

 • 2002-2003 Başkent Ünv.

Kendi kendine

 • Kendi kendine

  • i.e. RUSA mesleki gelişime rehberlik eder [ link ]
 • Meslektaşlarla değerlendirerek

  • Ör. Literatür ya da tartışma listesi (kutup-l)
 • Danışman değerlendirmesi

  • Ör. Danışmanın ne yapmanı istiyor


Literatürü oku

 • Literatürü oku

 • Meslektaşlarla sorunları tartış

 • Konferans/sunumlara katıl

 • Kendi kendine meydan oku

 • “boş zamanı”nı avantaja dönüştür

 • The 7 O kuralına uy

  • Oku, oku, oku, oku, oku, oku, oku
 • Öneriler geliştir

 • Toplumun gereksiniminin farkında ol

 • Kişilerin/müşterilerin hizmet becerilerini anlamaya çalışEn İyi Hazırlık 

 • En İyi Hazırlık 

  • Beşeri bilimler eğitimi
   • Ya da, bir konu uzmanlığı
  • İyi bir okuyucu olma
  • Multi-kültürel okuryazarlık
 • Gerçek bir güven

  • Günceli yakalamanın yollarını ara
  • Koleksiyonu araştır, meslektaşlar arası tartışmalar yap, mesleki yayınları takip et


Gazeteler ve dergiler

 • Gazeteler ve dergiler

  • Yerel, ulusal ve alternatif
  • Genel gazeteler ve dergiler
  • Çevrimiçi ve basılı
 • Radyo, televizyon, film

 • Müşterilerinle konuş, görüş al

  • Yerel özelliklerin ve ilgilerin farkında ol
 • Personel toplantıları

  • Soruları, tartışmaları ve yeni araçları paylaş
 • Konferanslar/Tanıtım toplantıları

 • Mesleki Örgütlere üyelikMesleki Literatürü oku

 • Mesleki Literatürü oku

  • Türk Kütüphaneciliği, Bilgi Dünyası,
 • İlgili diğer dergileri oku

  • Tarih dergileri, iletişim dergileri, bilgisayar dergileri, vb.
 • Tartışma listelerine katıl

  • Ör. kutup-l


Danışma görüşmesinin temellerini aklından çıkarma …asla!

 • Danışma görüşmesinin temellerini aklından çıkarma …asla!

 • Meslektaşlarınla durumu değerlendir

  • Kütüphanedeki ya da başka yerdeki
 • Başkaları ile fikir teatisinde bulun

  • İnternet önemli bir kaynak
 • Oku,mutlaka!

 • Google!Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin