BİNNƏt eloğlu elin dəRDİ, HƏSRƏTİ (şeirlər və poemalar)


Həsrət Sevimli şairimiz Seyid Məhəmmədhüseyn ŞəhriyarınYüklə 2,34 Mb.
səhifə15/20
tarix17.01.2017
ölçüsü2,34 Mb.
#469
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Həsrət
Sevimli şairimiz Seyid Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın

Heydərbabaya salam” poemasına nəzirə


Vətənini, xalqını, sevən

Düz-Cırdaxanlılara ithaf edirəm.
Proloq
Cırdaxandadır
Vurğunam kəndimə, elə bilirəm

Hər şeyin əlası Cırdaxandadır.

Qoynunda ürəkdən deyib-gülürəm,

Ömrümün mənası Cırdaxandadır.

Adıyla başlanır, şerim, dastanım,

Onsuz ilə dönür hər keçən anım.

Ümidim, gümanım, şəfam, loğmanım,

Dərdimin davası Cırdaxandadır.

Könlümün sevinci, fəxri, qüruru;

Ömür karvanımın yolu, uğuru,

Dizimin taqəti, gözümün nuru,

Təbimin mayası Cırdaxandadır.

Düzdür adı kimi məkanı-yeri,

Şen olsun, bol olsun ruzusu-xeyri!

Qəlbimin ən şirin xatirələri,

Xəyalı, xülyası Cırdaxandadır.

Ona mənim rəssam gözümlə baxın,

Vurular, deyərsiz: - min-min yaylağın;

Çəmənin, gülşənin, bağçanın, bağın

Qoxusu, səfası Cırdaxandadır.

Həsrətlilər duyar həsrət çəkəni,

Kəndini sevməyən sevməz Vətəni.

Nəslimin, kökümün yurdu, məskəni,

Əbədi dünyası Cırdaxandadır.

Binnətəm, əzizdir Vətənin xətri,

Canımdan keçərəm yurdumdan ötrü.

Məni bihuş edir kəndimin ətri,

Cənnətin havası Cırdaxandadır.I Hissə
1. Salam, Düz Cırdaxan – sevimli diyar!

Qoy o tayda rahat yatsın Şəhriyar.

Bu tayda da eldən yazan şair var,

Vətənə sevgidir məni yaşadan,

Bu ülvi sevgimlə xoşbəxtəm, şadam.

2. Düz-Cırdaxan! Ay uşaqlıq məskənim,

Biz doğmayıq, sən mənimsən, mən sənin.

Oylağımdır çölün, düzün, çəmənin,

Tutyamdır ab-havan, suyun, torpağın,

Gözümün nurudur, odun, ocağın.

3. Düz-Cırdaxan, bilməyirəm yaşını,

Üzünü ağ, uca görüm başını!

Simuzərə dəyişmərəm daşını,

Hər daşını həcər kimi öpərəm,

Sevimlimsən, başına gül səpərəm.

4. Həmişə mən səni salanda yada

Deyirəm ki, tayın yoxdur dünyada,

Ruhuma doğmadır Torpaqqala da,

Ağdağ da, Tovuz da, Kür qırağı da,

Yağılara qalan Murğuz dağı da.

5. Düz-Cırdaxan, üz tutduğum qibləmsən,

Cahanımsan, mahalımsan, ölkəmsən,

Kərbəlamsan, Mədinəmsən, Məkkəmsən,

Sən Kəbəmsən, dolanaram başına,

Qurban ollam, torpağına, daşına.

6. Düz-Cırdaxan, yazda güllər açanda

Ağ geyinər gilasın da, alçan da.

Hərdən səhər tezdən yuxum qaçanda

Ayaqyalın bağ-baçanı gəzərdim,

Qıjı axtarardım, yemlik gəzərdim.

7. Düz-Cırdaxan, səhər günəş doğanda,

Al şəfəqlər qaranlığı boğanda,

Qucağına göylərdən nur yağanda,

Görənləri heyran edir camalın,

Könül açan təmtərağın, cəlalın.

8. Düz-Cırdaxan, çərşənbələr gələndə,

Bayram ab-havası gələrdi kəndə,

Sevinərdik elin üzü güləndə,

Həyəti-bacanı təmizləyərdik,

Kaş həmişə bayram ola, deyərdik.

9. Novruz bayramında tonqal qalardıq,

Gecə lopa atıb, səs-küy salardıq,

Sübhədək yatmazdıq – oyaq qalardıq,

Dəs-dəs çillə çıxan evə gedərdik,

Oynayar, oxuyar-şənlik edərddik.

10. Qızlar arx üstündə, bulaq başında

Dilək dilərdilər sevən yaşında,

Əl-ayaq yığılıb, şər qarışanda

Qapı dinşəməyə gedərdi xəlvət,

Qəlbində, dilində xoş arzu, niyyət.

11. Bayram vaxtı səmənilər bişərdi;

Bişənlərdən hər evə pay düşərdi,

Qonşuluq bir az da şirinləşərdi,

Bir-birinə gediş-gəliş artardı,

Umu-küsü, giley-güzar batardı.

12. Görmüşəm həyatın hər cəfasını,

Ehtiyac, məhəbbət, yar cəfasını.

Mənə məhəbbətin əlifbasını

Öyrədib bir gözəl qız Cırdaxanda,

Hələ kəndimizdə mən oxuyanda.

13. Kəndim, sən Leylimsən,mən Məcnununam;

Qulluğunda qolu bağlı qulunam,

Sədaqətli övladınam, oğlunam.

Vətənimsən, keşikçinəm, əsgərəm,

Ölənəcən keşiyini çəkərəm.

14. Düz-Cırdaxan, duymaz yetən eşqimi,

Qəlbimdə kök atıb, bitən eşqimi.

Vətən böyüklükdə Vətən eşqimi

Min Məcnun eşqinə dəyişmərəm mən,

Dünyada hər şeydən əzizdir Vətən.

15. Görsəydim, deyərdim qəfil Fərhada:

– “Vermə bir qız üçün ömrünü bada,

Hər şeydən ülvidir qoca dünyada

Səni qucağında böyüdən Vətən,

Bisütunda kimə yol açırsan sən?

16. Sənə öz elindən başlanır Vətən,

Öz ana dilindən başlanır Vətən,

Şirini yox, əvvəl Vətəni sev sən.

Elini, dilini sevməyən bir kəs,

Elin gözəlinə layiq görülməz”.

17. Elini sevərmiş Məhəmməd babam,

Bir hasarsız məhlə, bir yarımçıq dam

Tovuzda gözdağı qalmışdır ondan.

On altı il qızıl yeldən yatıbdır,

O məhlə də, ev də itib-batıbdır.

18. Hamı hasar çəkib, görmür tox-acı,

Çoxu çörək alır, tullayıb sacı.

Suya həsrət qalıb Xındıllı qaji,

Daha aşıb-daşmır yaz Cırdaxanda.

Daha yoxdur arxa, suya baxan da.

19. O vaxtlar ki, Əhməd babam cuvarmış,

Kəndimizin arxlarında su varmış,

Yerin bərəkəti, ruzisi varmış.

Indi torpaq qısır, ruzusuz qalıb,

Kənd cuvarsız qalıb, arx susuz qalıb.

20. Klub uçub, Şövkət düşüb səhnədən,

Dağıtdılar nə vardısa köhnədən,

Cəlli arxı qurudubdur dəhnədən,

Daha Axıncıdan kəndə su gəlmir,

Nə dəhnəmiz, nə arxımız düzəlmir.

21. Kanal kəndi bölüb, Araz Vətəni,

Elə bil ikiyə bölüblər məni.

Başçılar istəsə bir az Vətəni,

Nə Vətən bölünər, nə şəhər, nə kənd,

Nə həsrət çəkərik, nə həsrətdən dərd.

22. Qəbiristanlığımızı tən bölüb bir arx,

Vətən, kənd, məzarlıq bölünübdü, ax!

Ya Rəbb! Bu dərdlərə necə dözür xalq?

Daha bölünməmiş qalıb nəyimiz?

Bizi bölüb-çapır bölünməyimiz.

23. Düz Cırdaxan, cığırın-düz, yolun-düz,

Elə düzsən, çəmənin-düz, çölün-düz,

Bölünmüsən, sağ yanın-düz, solun-düz,

Sənin bölünməyin məni göynətdi,

Elin bölünməyi çəkilməz dərddi.

24. Bəsdir, bölünməkdən bezdik, usandıq,

“Quzey”, “güney”, “o tay”, “bu tay” adlandıq,

Bəsdir, ayrılığın oduna yandıq,

“Baran”,“baran”dedi, “xər” də “xər” bizə

Gah “baran”lar güldü, gah “xər”lər bizə.

25. Bəsdir, parçalandıq, bəsdi bölündük,

Ruslara qatıldıq, rusla “öyündük”,

Farslara qatıldıq farsla “öyündük”

Rusa “brat” dedik, farsa “bəradər”,

Qoltuqlarda qaldıq ölənə qədər.

26. Bəsdir, öz evmizi yıxdıq-uçurduq,

Bəsdir, özgələrə saraylar qurduq,

Bəsdir, yad sözüylə oturduq-durduq,

Başa çəkilmədi başbilənimiz,

Bəsdir, eşitmədik başbiləni biz.

27. Nə zaman ki, başçı oldu naşımız;

Güllələndi, sürgün oldu yaxşımız,

Axdı-axdı Araz oldu yaşımız,

Artdı-artdı Murov oldu dərdimiz,

Çəkdik-çəkdik çəkilməyən dərdi biz.

28. Başçısı olmasa, el tamam batar,

Arabanı hərə bir yana dartar.

Islam əmi yoxdur, dayanmır qatar,

Bağlanıbdlr keçid-riz Cırdaxanda,

Kövrəlirəm dəmir yolna baxanda.

29. Tağı babam, Avıl, Mətioğlu İsə

Düzgün qiymət verib yaxşıya, pisə.

İmiroğlu Qara rusca nə desə,

Deyərmiş rusdan da düz Cırdaxanda,

Ana belə oğul doğa, doğanda.

30. Yetim Cəfər elə arxa durardı,

“Dərzi” Səməd kimi nışançı vardı,

Kişmiş asıldığı, sapı vurardı,

Dadlı-duzlu zarafatı varıydı,

Hazırcavab, şux arvadı varıydı

31. Ağalıqda Novruz, Vəlilərdə Manaf,

İmirlidə Qasım büllur kimi saf,

Pak kişilər idi.... Namərd, nainsaf,

Elinin, xalqının qeydinə qalmaz,

Elini sevməyən eldə ucalmaz.

32. Elçün üzüm haqda, əlim göydədir,

Elimin dərdləri məni göynədir.

Axunlu Cəbrayıl, Bağırlı Nədir

Kəndin tərəfkeşi, təsübkeşiydi,

Hər biri hörmətə layiq kişiydi.

33. Hümbətə, İsrayla sərim sadağa,

El yaxşı oğluyla gedər qabağa.

Kəndə qaz çəkirdi İsrəfil qağa,

Elimizə pənah, pasiban idi,

El onu hörmətlə yad edir indi.

34. Mətilər Söyünü çəkir el dərdi,

Yaşasın xalqımın qeyrətli mərdi!

Allah rəhmət etsin şair Haqverdi

Turşməzə qoşmalar qoşardı hərdən,

Təcnis də yazardı cinas sözlərdən.

35. Rza baba müdrik ağsaqqal idi,

İsə yeyib içən əhli-hal idi....

Xəmməd, Xıdır dava-qalmaqal idi.

Gorbagorlar kənddən çıxdaş oldular,

Cəhənnəmdə Şümrə gordaş oldular.

36. Qızdan həyalıydı İsməndər müəllim,

Səkinə, İbrahimtək ola hər müəllim...

Şeir sərrafıydı atam, Müsəllim,

Əzbər bilərdilər neçə dastanı -

“Xəstə Qasım”,“Abbas”,“Dilqəm”, “Qurbani”.

37. Atam- səxavətli, comərd, xeyirxah;

Yaxşı bir kişiydi, pislikdən uzaq,

Əlindən yaxşılıq gələrdi ancaq,

Qayğıkeş, gülərüz bir insan idi,

Qılıqlı, ülfətli, mehriban idi.

38. Yeddi il dərs alıb molla Musadan,

Quranı hafiz tək bilirdi atam,

(Quran oxumaqda atama çatam!)

Goranda İmanla müəllimlik edib,

Dava başlayanda cəbhəyə gedib.

39. Deyirlər ki, mənim altı əmim vardı,

Hamısını vaxtsız xəlyər apardı,

Rəhmətlik atamın “Əli”ymiş adı,

Onu yeddi kənddə diləndiriblər,

Sonra da adına “Dilən”deyiblər.

40. Şeirə müştaqdılar cəm əsgərlilər,

Alaxançallılar, vəzdəməlilər...

Aşırlı, Əsgərli, Göyçələr, Cüllər

Nəslim, köküm, yaxın qohumlarımdır,

Qohum, qonşu-tükənməyən varımdır

41. Şair Bayramalı babam da varmış,

Bəzən sübhə kimi oyaq qalarmış,

Mis sinini qaval kimi çalarmış,

Qızıb qıpqırmızı olarmış zərbdən,

Sinidən qığılcım çıxarmış hərdən

42. Bir qalayçı- şair ləzgiylə babam

Deyişməyə başlayıblar bir axşam,

Sübhə yaxın olub deyişmə tamam,

Haqq-aşiqi babam onu bağlayıb,

Ləzgi şair hönkür-hönkür ağlayıb.

43. Düz-Cırdaxan, gün üstünə nur salsın,

Üzün gülsün, dərdin, qəmin azalsın!

İstəyirdim atam mənə saz alsın,

İstəyirdim aşıq olam, saz çalam,

Bülbül kimi bağ-bağçana səs salam.

44. Məhəbətin ilk sevdası başımda

Çoban oldum mən 17 yaşımda,

Yay – Qoşqarda, qış Şirəyin qaşında

Çoban Ələsgərnən, “arıx” Məcidnən,

Quzuçuynan mal otardım çöldə mən.

45. Düz-Cırdaxan, sənin işin nağıldı,

Bir vaxt kolxozluğa at, mal yığılıdı,

Kolxoz qurdun, itdi-batdı, dağıldı,

Nə ilxı, nə sürü, nə naxır qaldı,

Nə tövlə, nə yataq, nə axur qaldı.

46. Daha sədrlərin əmri işləmir,

Hər səhər briqadir doqqaza gəlmir,

“A filankəs, tez ol işə çıx”,- demir,

Nə iş var, nə də ki, “işə çıx” deyən,

Nə kolxoz var, nə də plan ödəyən.

47. Cəlilli “vərəjəm” Yolçu - Sədrimiz,

Muxtar baba idi briqadirimiz.

Onların atalıq qayğısını biz

Heç vaxt unutmarıq, keçsə də illər,

Yaxşı insanları unutmaz ellər.

48. Çox ucuz satıldı kəndin var-yoxu,

Bu alğı-satqğıda qazandı çoxu,

Mat qaldım, gözümdən çəkildi yuxu,

Kəndin malı, mülkü hərraclıq oldu,

Dəhnəsi dağıldı, suyu soğuldu.

49. Traktorçu Paşa, Həmid, Zirəddin

Əkin yerlərini əkərdi kəndin.

Indi əkib-biçmək olubdu çətin,

Söküb, sındırdılar traktorları,

Dağıldı, talandı kolxozun varı.

50. Ağdağın döşündə yataqlar vardı,

Görəsən kim sökdü, hara apardı?

Hələ sökhasökdü, apar-apardı,

Bilinmir kim sökür, kimdi aparan,

Talanır dağda dağ, aranda aran.

51. Neçə qışlaq vardı Ceyran çölündə-

Qanlı Qobu ilə Qazan gölündə,

Sonu gethagetdir, gəlhagəlin də.

Indi nə qışlayam, nə qışlaq qalıb,

Ençilərdə gəliş-gediş azalıb.

52. Hanı ağ sürülər,ala naxırlar,

Mədəni tövlələr, dolu axurlar?

Örüş üçün “Çaxmaqlı”ya çıxırlar.

Şorəkətə getmək olmur maşından,

Olmamışıq belə naəlac yaşından.

53. Yadımdadır yamaclara çıxdığım,

Göbələk, unnuca, şomu yığdığım,

Quzu otardığım, qoyun sağdığım

Isti cülyələrdən su götürdüyüm,

Kəndə sarı baxıb köks ötürdüyüm.

54. Sədət nənəm mənlə nehrə çalxardı,

Ayran süzüb, qurud qoyub, saxlardı,

Kənddən atam gec gələndə ağlardı,

Həlmə nənəm ona ümid verərdi:

Qorxma, bu gün-sabah gələr,- deyərdi

55. Qızdarxan, Salatın, Gülzadə, Nana

Anam Süleyvar tək əzizdir mana,

Nə Balağza çatmaz, nə Gülcahana

Yüz gəlin eləsə bəhs Cırdaxanda,

Ad alıb, salıblar səs Cırdaxanda.

56. Hər gəlin mahalda yaxşı ad almaz,

Yaxşı ad qazandı. getdi Səlminaz,

Yüz Sərvinaz olsa, Səlminaz olmaz,

Gəlin həyalıydı, qız ismətliydi.

Qohumla, qonşuyla xoş ülfətliydi

57. Qəlbində ev-eşik, uşaq, ər dərdi

Anam səhər tezdən işə gedərdi,

Toxa toxalayıb, alaq edərdi,

Pambıq becərərdi, biçin biçərdi,

Çox işlərdə kişiləri keçərdi.

58. Dava vaxtı anam tezdən durardı;

Bizi başna yığıb, xana qurardı,

Bəzən axşamacan həvə vurardı,

Cəhrə əyirərdi, ip boyayardı,

Kələf kələflərdi, yun darayardı.

59. Qış olanda pambıq çöpü qalardıq,

Az qala özümüzü “peçə” salardıq,

Canımız qızdıqca xumarlanardıq,

Gecə anamıza kömək edərdik-

Yumaq yumarlardıq, pambıq didərdik.

60. Qar yağanda hey qartopu oynardıq,

Həyətlərdə qardan heykəl qoyardıq,

Oynamaqdan nə bezər, nə doyardıq,

Arx donanda sürüşərdik buz üstdə,

Yıxılardıq arxaüstə, üzüstə.

61. Düz-Cırdaxan, yuyur üzümü yaşlar,

Yan-yana düzülüb qəbrüstü daşlar,

Məni yalqız qoyub dostlar, tanışar,

Əziz dayılarım, atam, qardaşım,

Bacım, müəllimim, məktəb yoldaşım.

62. İmran dayım aşıq kimi geyərdi,

Mənə “Dadaş Bünyadzadə” deyərdi.

Hamımıza onun xeyri dəyərdi,

Qohun-qonşu qayğısına qalardı.

Məclislərin ağsaqqalı olardı.

63. Nə Ağalıq qalıb, nə də ki, bağı,

Pozulub bostanı, quruyub tağı.

İtib “Suşilkanın” yolu-yolağı,

Qalmayıb məsciddən iz Cırdaxanda,

Məscid də qalmayıb, məscid yıxan da.

64. Məhəmməd ağaynan, Səməd ağaynan

Yarışa bilməzdi hər ağacyonan,

10-15 yaşımda həftəynən, aynan

Onlara şagirdlik edərdim əgər,

Bizim şagirdimiz ol, -desəydilər.

65. Düz-Cırdaxan, Ağca xala var idi,

Sərdəni şirəli, hamavar idi,

Səliqə-səhmanı eldə car idi...

Astanlı Sineyvar yuxa yayardı,

Mahir çörəkçini heyran qoyardı.

66. Camal dayı qaranlıqdan qorxardı;

Gecə çölə arvadıynan çıxardı,

Rəhmətliyin babat səsi də vardı,

“Ölürəm, a ceyran balam eyy”- deyərdi,

Baməzə şerlər əzbərləyərdi.

67. Xanlar alverçiydi, Müslüm çayçıydı;

Balakişi baba arabaçıydı,

Əli baba məktəbdə qarovulçuydu,

Deyərdi ki, Stalınla öləjəm,

Stalin ölən gün öldü ömrükəm.

68. Töyzəroğlu Söyün mərd yavər olub;

Oruc hər elmdən xəbərdar olub,

Bir şil, bir kor xain, xərdəcər olub.

Onların adını yazmağa dəyməz.

Xar olsun xərdəcər, xain olan kəs!

69. Allahverdi yaxşı səpin səpirmiş;

Kor Qulu bağına çəpər çəkirmiş,

Gecə İskəndərlə, Həsən sökərmiş,

Sabah Qulu qonşu Söynə söyərmiş,

-Lal ha döysən, sən də söysən,- deyərmiş.

70. Həmid əmim sanki, pak mələk idi,

Dara düşənlərə kömək edərdi,

“Daqqa”Abbas əmim çox kövrək idi,

Nalbənd idi- öküz, at nallayardı,

Yaxşı adı - sanı, hörməti vardı.

71. Yaxşı adlı yaxşı bir bibim vardı;

Sınmış qolu, qılçı yernə salardı,

Ondan şəfa uman razı qalardı,

Imdada yetərdi, hoya çatardı,

Arı quşlarına güllə atardı.

72. Əsgər, Tapdıq, Polad halva çalardı,

Hər kim yesə barmağını yalardı.

Toyda Avdıl ,Yunus çayçı olardı,

Yasda Kübra bibim mollamız idi,

Yasin oxyur “molla” Suğramız indi

73. “Calaq” Səfər adlı bir əmim vardı,

Gah alverçi, gah çəkməçi olardı,

Yerli-yersiz çığır-bağır salardı,

Bir yol mətilərlə ortaq olmuşdu,

Qardalını yetişməmiş yolmuşdu.

74. Qəmbər dayı hər yay qarpız əkərdi,

Qoruqçular keşiyini çəkərdi...

Keçəl Vəli toyda quştək səkərdi,

Zurnaçını, dəf çalanı yorardı,

Rəhmətlik hamını heyran qoyardı.

75. Əhəd dayım yaxşı cələ qurardı,

Eynal cığallara qan uddurardı,

Usuf bir gülləyə 10 quş vurardı,

Kənddə ov ovlayan ilk ovçu var idi,

Qara dayı həm mərd, həm gopçu idi.

76. Ağanisə bibim şairtəhərdi,

Səlim hazırcavab, sinədəftərdi,

Məmmədalı dayı elə geyərdi

Mat qalardı gəlin, qız Cırdaxanda,

Bəzənib, duxlanıb kəndə çıxanda.

77. Yolçudu güvəncim, fəxrim həyanım,

Avzərdi sirdaşım, məni duyanım,

Əmqızlarım – Temiş, Mələksə, Xanım,

Lal olaram tez-tez sizi anmasam,

Şahiddir dəftərim, qələmim, masam.

78. Arxam, pənahımdır Məlik, Sehvalı,

Həmişə halımdan olurlar halı.

El yaxşı tanıyır şofer Mahalı,

Sadədir, mülayim xasiyyəti var,

Qohumla, qonşuyla xoş ülfəti var.

79. Yay olanda el yaylağa köçərdi,

Bulaqlar başında yeyib-içərdi,

Ermənilər kənddə biçin biçərdi,

Şana, kürək, cəhrə, nehrə satardı,

Kərpic kəsər, zığa,çamra batardı.

80. Itlərin dalında ayılar durur,

Arxalı köpəklər azır, qudurur.

Diləndiyi kəndə bu gün od vurur,

Dünən qapımızda muzdur olanlar-

Nankor tulayanlar, quduz ityanlar.

81. Uşaq idik, Ağdağda ot biçərdik;

Bəhsə girib bir-birmizi keçərdik,

Susayanda quyudan su içərdik,

Zarafatla Eyvaza da söyərdik-

Ananı kankanlar “öpsün”,- deyərdik.

82. Söyün əmi bizə acıqlanardı;

Təpinər, yanıyar, söyər, danlardı,

Gah barmaq qıcayar, gah qıcanardı.

Hirslənəndə tez yanından qaçardıq,

O, vurmamış biz bələni aşardıq.

83. Yayda oynayardıq çöldə, çəməndə,

Tarzanlıq edərdik göldə çiməndə,

Kino, ya pəhləvan gələndə kəndə

Ya qapıdan, pəncərədən baxardıq,

Ya özümüzü zorla zala soxardıq.

84. Canımızı dişimizə sıxardıq;

Biçindən son kövşənliyə çıxardıq,

Qorxa-qorxa, xəlvət sünbül yığardıq,

Qoruqçular yığdığmızı alardı,

Bizi qovub pərən-pərən salardı.

85. Isti təntidəndə, bürkü sıxanda

Çimərdik, üzərdik Cəlli arxında.

Evə tələsməzdik, sudan çıxanda

Günün altda qaralardıq, yanardıq,

Aşıq-aşıq, cövüz-cövüz oynardıq.

86. Su quşu tək tökülərdik arxlara,

Hərdən cumub bostanlara, bağlara,

Toy tutardıq ağaclara, tağlara.

Çəyirtkə tək hara cumsaq talardıq,

Qoruqçudan belə “qisas” alardıq.

87. Yadımdan çıxmayır heç Qıllı Məcid,

Beqom Əjdər, Bığlı Bəşir, tat Rəşid.

O vaxt bəd qanunlar vardı hər çeşid,

Onda qoruqçuydu bu rəhmətliklər,

Qorunurdu çöllər, həm kövşənliklər.

88. Xırman vaxtı vəl üstündə çıxardıq,

Itələyib bir-birimizi yıxardıq,

Yıxılanda məyus-məyus baxardıq,

Yıxılanı ata mindirərdilər,

“Atın yalmanından tut,” - deyərdilər.

89. Xəniyzoğlu Şəmil nağıl deyərdi,

Arvadnı Budyonnu Mehman döyərdi.

Isaq qağa Mülayimni öyərdi-

Deyərdi- raykoma layiq arvaddı.

(Arvadı kişisi edər urvatdı)

90. Indi də çox nağıl danışanlar var,

Xalqı aldatmaqda yarışanlar var,

Başmızı yozmağa çalışanlar var,

Alma vəd edirlər, alma yetişmir,

Nə nağıl qurtarmır, nə alma düşmür.

91. Məmmədcəfər əmi çaydan doymazdı,

Bir çaydan çay içsə, deyərdi,-azdı,

Toyda Məsmə mamamsız oynamazdı,

Oynaya-oynaya onu öpərdi,

Dolanıb başına şabaş səpərdi.

92. Mama-əvəçiydi Züleyxa nənəm,

Yüz igid bəxş edib kəndə, yüz sənəm...

İtdi Ayaz, Niyaz, alışdı sinəm

Elə bil sinəmdə ocaq çatdılar,

Yandırıb, külümü külə qatdılar.

93. Düz-Cırdaxan, şəhid oldu mərdlərin,

Yas saxladın, ağır oldu dərdlərin,

Mənə gəlsin, ağrın, acın, kədərin,

Görməyəsən xata-bala, əndişə,

Suyun axsın, otun bitsin həmişə!

94. Igid Elman, Fərman, Rafael hanı?

Sadəddin, Aydın, İsmayıl hanı?

Mən də şəhid ollam, Düz-Cırdaxanı

Vermərəm, versələr yüz Cırdaxan da

Cırdaxan ruhumdur, canımdır canda

95. Zər heykəl layiqdir Mayor Rizvana,

Vətənin hər şeyi halaldır ona...

Şəhidlər şöhrətdir Azərbaycana.

Gəlin şəhidlərər heykəl yonduraq,

Onlara mərmərdən məqbərə quraq.

96. Vətən uğrunda can verənlərə,-

Dahi alimlərə, müəllimlərə,

Böyük sərkərdəyə, şanlı əsgərə

Tuncdan, qranitdən heykəl yonarlar,

Əbədi hörmətə layiqdir onlar.

97. Çox zərflər açıldı “məxfi”, surğuçdu,

Zaman çox pərdəli sirrləri açdı,

Stalinin cin boyda heykəli uçdu,

Yerində Məhəmməd soğan, turp əkdi,

Postament daşından itə dam tikdi.

98. Ayaq altında qaldı büstü Leninin,

Hələ çox heykəllər uçacaq bilin,

Hər kim ki, qeydinə qalmayır elin,

Eldə bir nişanı qalmayacaqdır,

Xalq onu yadına salmayacaqdır.

99. Yox indi heykəlsiz meydan, idarə,

Kabinetinə bir büst qoymuşdu hərə.

Heykəl qoya-qoya müstəbidlərə,

Qorxuram axırda büstpərəst olaq,

Allahı, İslamı nüfuzdan salaq.

100. Çox aldandıq, uyduq hər yada, bəsdir,

“Baba”, “ata” dedik, hər yada bəsdir,

Eldə heykəl qoyduq hər yada bəsdir.

Vətən torpağında hamıdan əvvəl

Qəhrəman əsgərə layiqdir heykəl.

101. Düz-Cırdaxan, dərdin artdı həddini,

Cahan davasında 50 mərdini

Itirdin, çəkirsən hərə dərdini,

Onlara layiqdir mərmər abidə,

El yolunda can qoyubdur cəbhədə.

102. Beş il toysuz, şansız oldu payızlar,

Nişanlı gözlədi, qarıdı qızlar.

Gəldi cəbhələrdən “qara” kağızlar,

Abbasəli dayı poçtayon idi,

O qara kağızlar heç gəlməyəydi.

103. Əli dayı, Nəbi əmı, Hasanxan,

Söyün əmi, Mirzə, Heşimli Cahan

Davadan gəldilər əlil, yarımcan-

Qoltuğu çəlikli, canı qəlpəli,

Beşinin qıçı yox, birinin əli.

104. Iyirmi beş gəlin yar həsrətiylə,

Ərini gözlədi sədaqət ilə.

Otuz- qırx atasız övlad da hələ

Ata niskiniylə yanır, qovrulur,

Yarpaqtək saralır, çiçəktək solur.

105. Ərlər gəlməsə də, ümid itmədi,

Bu ər gözləyənlər ərə getmədi-

Ərini, özünü rüsvay etmədi.

Baş əydim onların mətanətinə,

Əzminə, dözmünə, dəyanətinə.

106. Düz-Cırdaxan necə dözdün bu dərdə,

Həsrət qaldın 50 şanlı comərdə?

“Ellər xilaskarı”- “dahi sərkərdə”

Onlara layiqli bir ad vermədi,

Barı, bir medalla sevindirmədi...

107. Zeynaloğlu Musa qəbir qazardı;

Nə hörmət umardı, nə muzd alardı,

Rəhmətliyin sadə bir evi vardı.

Məhləyə palçıqdan barı çəkmişdi,

Bağında 10-15 ağac əkmişdi.

108. Fatma xala çox mehriban anadı;

Nəcəfdi, Əlişdi qolu-qanadı.

Bax ona yaraşır “Yaxşı ana” adı,

Ögeylərini anar böyük hörmətlə

Doğmalarna olan məhəbbət ilə.

109. Yaxşı qardaş idi Paşayla Qara,

Qardaşlıqda heç kim çatmaz onlara.

Alqış yaxşı qardaş, dost olanlara!

Bir mənzildə yaşadılar 30 il,

İki külfət bir ailəydi elə bil...

110. Bir dəfə Muradla ova getmişdik,

Ov gəzdiymiz yerdə şərtsiz mərcləşdik,

O şapkadan, mən bir güllədən keçdik,

Qoydu şapkasını 10 metr gendə,

Vurdum, başı açıq qayıtdı kəndə.

111. Tokavor “Qatarda” daş çıxarardı;

Gah kənddə, gah karxanada qalardı,

Bir beli, bir lingi, bir gürzü vardı,

Kənddə nə qohumu, nə yadı vardı,

Nə evi, nə də ki arvadı vardı.

112. Düz-Cırdaxan qəribəsən-qəribə,

Mehribansan kimsəsizə, qəribə...

Dərs aldığım müəllimlərə, məktəbə

Imkan ola gedəm, görəm baş əyəm,

Bu yaşda da müəllimləri dinləyəm.

113. Danışılır Nərgiz xalamın çayı,

Qohuma, qonşuya, hörməti payı...

Köçəskər örşündə Əlyullah dayı

Qoruqçuya elə vurub çomaqla,

Bəşir əmi kəndə aparıb ulaqla.

114. Çapaynan Firdovsi min mərdə dəyər,

Əfqanın gülləsi namərdə dəyər.

Amilə, Vüsalə al-əlvan geyər.

Yolçuları yoldan eləyərdilər.

Məni candan, haldan eləyərdilər.

115. Keçəl əmi yaxşı dirrik əkərdi,

Rəhim-xəttat, Vəkil şəkil çəkərdi.

Nura qərq eyləyir Avtandil kəndi,

Paşa çəkər olsa, qaz Cırdaxanda,

Xalqın kefi olar, saz Cırdaxanda.

116. Indi Qarabağda “hay”lar turp əkir,

Xankəndindən İravana yol çəkir,

Ivanın əmrinə Vartan qol çəkir,

“eş”yanlar, “volk”yanlar azır qudurur.

“Qrad”larla kəndimizə od vurur.

117. Qara Paşa, a var-yoxnu... deyəndi;

Şapan aşlanandı, söyüş söyəndi,

Cəmşid elə usta gop eləyəndi

Verər çoxlarına dərs Cırdaxanda

Etməyin onunla bəhs Cırdaxanda.

118. Kamil əmi, Qıvret yezə qıvraqdı;

Sabir sadiq dostdu, dosta dayaqdı,

Yunus çox sərvaxtdı, hazıryaraqdı,

Həmişə üzüağ çıxıb sınaqdan,

Sağlıq diləyirəm ona Allahdan.

119. Telman saz da, tar da, dəf də çalardı;

Qəribə süzəndə el mat qalardı,

Qulam artistləri yamsılayardı,

Uğunub gedərdik ona baxanda,

Artistlik, komiklik var idi onda.

120. Köhnə dəyirmanın çaxçaxı susub,

Yolunu, cığırını ot-alaf basıb...

On il Qara vəli, QasımovUsuf

Yeddiillik məktəbə gəlib-getdilər,

Məktəbin bağına qulluq etdilər.

121. Rəcəb də onlardan geri qalmazdı;

“2”-dən savayı qiymət almazdı,

Döyülməsə, dərsə meyl salmazdı,

Hansı müəllim “sığallasa”dərisini,

O müəllimin əzbərlərdi dərsini.

122. Astanın, Familin ağ olsun üzü,

Arayıb-axtarıb tapırlar bizi...

Qaz olmadı, çoxu kəsdi cövüzü-

Qışın soyuq qarı kəndə yağanda.

Beş-on çinar qalıb yol qırağında.

123. Arxlar boyu söyüd, qovax varıydı,

İndi yoxdu, ancaq o vaxt varıydı.

Hər həyətdə 3-4 şahtut varıydı,

Yetişəndə çadır tutub çırpardıq,

Vedrə-vedrə stansida satardıq.

124. Payızda evdən əldə çatı çıxardıq;

Əyin-nimdaş, ayaq-yalın, baş-açıq,

Çöldən quru kətyan, biyan yığardıq,

Şələ altda görünməzdik özümüz,

Bükülərdi qamətimiz, dizimiz.

125. Yayda baramaya yarpaq qırmaqdan;

Çöllərdə ot yığıb, taya vurmaqdan,

Sümbül döşürməkdən, çırpı yığmaqdan

Hər gün sızlayardı əlim-ayağım,

Belə keçdi gənclik, uşaqlıq çağım.

126. Uşaqlığım dağda, aranda keçdi,

Bürküdə, yağışda, boranda keçdi.

Gəncliyim Bakıda olanda keçdi,

Səhər işə getdim, axşam məktəbə,

Gecə müəllim oldum, gündüz tələbə.

127. Toylar, şanlar qış girməmiş olardı,

Nə şadlıq evi, nə toyxana vardı.

Çalğıçılar həyətdəcə çalardı,

Aşıq evdə danışardı dastanı,

Indi toyda dastan dinləyən hanı?

128. Müəllimlər dinləyəndə aşığı,

Məclisə heç qoymazdılar uşağı.

Toy evinin yanmamışdan işığı

Xəlvətlənib müəllimdən, atamdan

Yük dalında gizlənərdim axşamdan.

129. Daha az çağrılır toylara aşıq,

Pozulub əvvəlki nizam, yaraşıq,

Işlərimiz olub dolam-dolaşıq,

Məddah tamadalar meydan sulayır,

Yad mahnılar qulaqları dalayır.

130. Bir qüsurum varsa, bağışla, nolar,

Böyüksən, böyükdə kəramət olar.

Düz-Cırdaxan, Haqdan bir diləyim var-

Kaş üzüm ağ olsun sənin yanında,

Kəsilməyim sənin imtahanında.

131. Cırdaxan, sönməsin odun, ocağın,

Günəştək əbədi yansın çırağın,

Yayılsın aləmə səsin, sorağın!

Mənim şöhrətimdir şöhrətin, adın

Mən nədən yazardım sən olmasaydın?!

II Hissə
1. Düz-Cırdaxan - əziz, mehriban guşə,

Adın nəğmə kimi dillərə düşə!

Harda oluramsa olum, həmişə

Sənin yanındadır səyyar xəyalım,

Hər səni ananda xoş olur halım.

2. Düz-Cırdaxan, sənə bəxtin yar olsun,

Aləmə şöhrətin-şanın car olsun,

Etibarlı oğlun, qızın var olsun,

Yaxşıların yaxşı dövran sürsünlər,

Gözəllərin gözəl günlər görsünlər!

3. Düz-Cırdaxan, nə çayın, nə bərən var,

Elə düzsən, nə dağın, nə dərən var,

Bir-birindən abad yeddi tirən var,

Hər tirən, hər evin abad, şən olsun,

Elimizdən xata-bala gen olsun.

4. Hanı papaqlılar, qəlyan çəkənlər-

Məclisdə seçilib başa keçənlər,

Ağsaqqallıq edib plan çəkənlər?

Rəhmətliklər elə plan çəkib ki,

Küçələr çox dardı, yoxdur bir səki.

5. Hörmətə layiqdi Söyün, Əbülfət,

Pisə lənət olsun, yaxşıya rəhmət.

Dünya cənnət olar, olsa ədalət,

Gündən-günə abadlaşar elimiz

Canımızdan əziz tutsaq eli biz.

6. İşıqlar sönəndə kənddə hər səfər

Nahaq qarğanardı montyor Cəfər...

Kababçı Fəxrəddin, çayçı Müzəffər

İşə yarayırlar xeyirdə, şərdə

İstər kənddə olsun, istər şəhərdə.

7. Düz-Cırdaxan elim, obam, ölkəmdir,

Yurda sədaqətim, andım möhkəmdir,

Şəhərdəki surətimdir, kölgəmdir,

Canım kənddə qalıb kənddən çıxanda,

Məni gəzən tapar Düz-Cırdaxanda.

8. Vətəndir-Varlığım gözümün sağı,

Bülbüləm, yuvamdı bağçası, bağı.

Günəşlə yanaşı dursun bayrağı

Odlar ölkəsinin, sönməsin odu.

Şən olsun Qorqudlar,Oğuzlar yurdu!

9. Mehriban qonşudu Mülkülü, Cəlli...

Qızlarımız – vəfalı, mərdlərimiz – bəlli.

Könlüm ilham alır, qəlbim təsəlli

Görəndə bir gülər üz Cırdaxanda,

Kənddə dostlarımla seyrə çıxanda.

10. Düz-Cırdaxan, iydə çiçək açanda;

Bağ-baxçana xoş ətrini saçanda,

Qaranquşlar qucağına köçəndə,

Pərvazlanıb, quştək qanadlanaydım,

Uçub, gəlib sənə qonaq olaydım!

11. Çoxdandı görmürəm, nəsibim bumu?

Həsrətin gözümdən qovub yuxumu...

Rəssam xəyalımı, şair ruhumu

Ay məni axtaran, gəz Cırdaxanda,

Mənim həsrətimlə hər darıxanda.

12. Tamara bacıya çox hörmətim var,

Dağına, düzünə vaxtsız yağdı qar.

Səfaləddin, Səyyaf qətl olundular,

Nahaq qətl, qada sarsıtdı eli,

Bütün bağırlının qırıldı beli...

13. Düz-Cırdaxan, dağlarımı qar alıb,

Xəzan xurub, çəmənzarım saralıb,

Gülşənimdə güllərimi xar alıb,

Xarı gülmü qoxuyanım yox mənim,

Yazdığımı oxuyanım yox mənim.

14. Üzüm bağlarının kökü kəsildi,

Tamarzı qalmışıq üzümə indi,

Keçid dövründəyik artıq dörd ildi,

Hələ bu keçidin görünmür sonu,

Keçid elə donub, açılmır donu.

15. Dəli qajnan Əyri dərə düzlənib,

Tapdıq verib buldozerə düzlənib,

Daşdı təpə, xırman itib, gizlənib

Yerin biz hissəsi Tovuza satılıb,

Bir hissəsi Cəlli yernə qatılıb.

16. Harda yatıb kəndin başbilənləri?

Satqın satıb, azğın zəbt edib yeri,

Zorla almalıyıq torpağı geri,

Danışıqla donuz çıxmaz darıdan,

Torpağı xoşluqla qaytarmaz Vartan.

17. Gəncəli qohumna xəbər göndərin,

Yurdu yada qaldı Mir Ələsgərin...

Yurdunun qədrini bilməyənlərin

Tıfağı yağıya-yada qalacaq,

Yurdunda gəlmələr məskən salacaq.

18. Rəzəddin sağ olsun, dəyirman qurub,

Zepi təmannasız kəndə su vurub.

Özünü güdənlər məclisdə durub:

“Xalqa çalışıram,” – deməsin, barı,

Xalq yaxşı tanıyır riyakarları.

19. Vahid,Nazim Kamal, İsmayıl, Sədi

Yoldaş, sirdaş, qardaşdrılar əbədi;

Bir-birinin başına pərvanədi,

Elə pənahdılar, xeyirdə, şərdə,

Şərikdilər həm sevincə, həm dərdə.

20. Düz-Cırdaxan, yolum səndən gen düşüb;

Dağıma qar, yaylağıma çən düşüb,

Ayrılıqdan saçlarıma dən düşüb,

Sənsiz üzüm gülmür, könlüm açılmır,

Bülbülüm oxumur, gülüm açılmır.

21. Elmixan, Xanvəli, Sultan, Bəxtiyar,

Sizin kimi yaxşı qonşu harda var?

Əlinizdə imkan da var, var da var,

Heyif ki, yolunuz bir azca dardı,

Yol kəsən, daraldan lənət apardı.

22. Düz-Cırdaxan, uzaq düşdüm qoynundan,

Baş açmadım bic fələyin oynundan,

Yapışdı yaxamdan, basdı boynumdan

Doğma Dərbənd, Təbriz ağırlıqda dərd,

Gorus, Göycə boyda intizar, həsrət.

23. Ya Avaza, ya da Ağdağa çıxam,

Ordan kəndimizə doyunca baxam.

Nə uzaqda olam, nə də darıxam,

Kənddən bircə gün də uzaq olmayam,

Elimə-obama həsrət qalmayam.

24. Ağdağ-Hərram , Turum, Minamdır mənim,

Ərafatım, Heydər babamdır mənim

Vətən – anam, atam, canımdır mənim,

O tay-bir gözümdür, bu tay-bir gözüm

Təbrizdir, Tovuzdur ən şirin sözüm.

25. Təbriz dedim, Təbriz çıxmaz yadımdan,

Ora gedən salam desin adımdan,

Müjdə versin Marağadan, Zəncandan

Əsən yellər, uçan quşlar amandı,

Hicran dərdi hər bir dərddən yamandı.

26. Arzularım çin olmamış ölməyəm,

Səttar xanın məzarına baş əyəm.

Urmiyada aşıqları dinləyəm,

Çalıb oxuyalar sabaha qədər,

Silinə könlümdən qüssə, qəm, kədər!

27. Uçmaq üçün quşdan qanad alaydım;

Xoyu, Ərdəbili seyrə dalaydım,

Salmasda, Mərənddə qonaq olaydım,

Şəhriyarın türbəsini görəydim,

Sərhəndə baş əyib, salam verəydim!

28. Dörd ildir ki, “hay”a qalıb Qarabağ.

Nə vaxtacan Dərbənd, Gəncə, Qaradağ,

Borçalı bir-birinə həsrət qalacaq?

Hansı igid çırmalayıb qolunu,

Çəkəcəkdir Bakı – Təbriz yolunu?

29. A yolu kəndimə yaxın qatarlar,

Hər axşam Bakıdan çıxan qatarlar,

Sizə uğur olsun! Bir xahişim var:

Hər səhər kəndimə salam söyləyin,

Sənsiz qəribsəyir balan, söyləyin.

30. Düz-Cırdaxan, cümlə-cahan oyandı,

Alkaş İvan, sərxoş Vartan oyandı.

Bir görəydim Azərbaycan oyandı,

Hamı Babəkləşdi, Cavanşirləşdi,

O tay, bu tay bütöv oldu – birləşdi.

31. Abdı babam ilə cünnəkli Şəmil

Kimlə çomaqlaşsa, edərdilər şil.

Hanı qeyçəl Ənvər zorda, gücdə fil?

Dağ çapa, bürc qura, qala yarada,

Göz dağı çəkdirə yağıya- yada...

32. Bəsdi dalaşardı hər gün əriylə,

Sona yol getməzdi gəlinləriylə.

Şadsafa qonşunun gündə biriylə

Heç nəyin üstündə dava salardı,

Söyüş-qarğışdan son rahatlanardı.

33. Kənd şəhər görünür gendən baxana,

Yan-yana düzülüb dükan, çayxana,

Dağılıb sərtövlə, dəmirçixana...

Bir məktəb, bir məscid, bir kitabxana

Tikilsə, tay olmaz Düz-Cırdaxana.

34. Gəlin hamılıqla əl-ələ verək,

Kəndi abad edək, savab iş görək.

Yollar boyu ağac əkək, becərək,

Şəhidlərə layiq xiyaban salaq,

Elin qayğısına qalanlar olaq!

35. Mənim sözlərimdə yoxdur yalan, gop,

Şəkkak, ağlın varsa, bircə yalan tap,

Gündüz çilik-ağac, ənzəli, top-top,

Ay doğanda sülük-sülük oynardıq,

Səhər-axşam həyətlərdə qaynardıq.

36. Düz-Cırdaxan, əldən getdi uşaqlıq,

Dəli-dolu gənclik, subaylıq – “şahlıq”

Hanı o əvvəlki hünər, qoçaqlıq?

Gürzələri, şahmarları tutardım,

Atları yəhərsiz minib çapardım.

37. Bilmirəm, a dostlar, bu əsərimdə

Hər şeyi dedimmi yerli - yerində,

Hər il tay-tuşumla mayın birində

Yemşənli təpəyə seyrə çıxardıq,

Quzqulaq, qulançar, çiçək yığardıq.

38. Sınağa çəkmədi bu dövran kimi?

Zəlil etdi haqqı danan hakimi,

Günəş dan yerinə qayıdan kimi

Yerimə, yurduma dönəcəm mən də,

Dönük taleyimin üzü güləndə.

39. Daha ayrılığa dözməyir ürək,

Yaman omaxşıyıb. olmuşam kövrək.

Kürümlə Arazım qovuşduğutək

Qohuma, qardaşa qovuşacağam,

Hicran alovundan sovuşacağam.

40 .Vətənə bağlıyam Cavad xan kimi,

Şah İsmayıl kimi, Cavidan kimi.

Şəhriyar Təbrizə qayıdan kimi,

Mən də qayıdacam Düz-Cırdaxana,

Yanına gələcəm, ay əziz ana...

41. Böhtançı, qeybətçi, quloşa, qudda

Alışsın ocaqda, kül olsun odda...

Yaxşı qohum, qonşu, lap yaxşı yad da,

Şərdən uzaq olsun, xatadan xalı!

Şən olsun, şen olsun elin əhvalı!

42. Qohumdan qonşudan qeybət qıranlar;

Bədxahlar, bədhaqlar, aravuranlar,

Xainlər, xəbislər, yaxa cıranlar,

Görməzlər adlarnı misralarımda,

Onlara yer yoxdur söz qatarımda.

43. Şerimdə adını gəzməsin nahaq,

Mindilli, minüzlü, riyakar, yaltaq.

Nankor, qədirbilməz, bədrəftar, bədhaqq,

Kəmfürsət, vicdansız, alçaqdan alçaq,

Həcvimdə şəklini tanıyar ancaq.

44. Kasıb qohumunu bəyənməyənlər,

İmkanlı yadlara qohum deyənlər,

Xunxarlar, acgözlər, haram yeyənlər,

Fürsət tapan kimi xalqı soyarlar.

Millətin boynuna minnət qoyarlar.

45. Xar olsun elimə ağız büzənlər,

Düz sözdə-söhbətdə qüsur gəzənlər.

Kor olsun gölümə qələm düzənlər.

Tora düşsün xalqıma tor quranlar,

Bədzatlar, çuğullar, üzə duranlar!

46. Necə sevirəmsə, cümlə cahanı,

Necə sevirəmsə Azərbaycanı,

Mən elə sevirəm Düz-Cırdaxanı.

Yaşasın dünya da, Azərbaycan da,

Yaşasın dünyada Düz-Cırdaxan da.

47. Yoxdur Ənvər, Qurban kimi bağ salan,

Lətif, Cəmil kimi fışqırıq çalan.

Xeyirxah, sözümdə tapsan bir yalan,

İnsaf et, doğruya yoz Cırdaxanda,

Səhv edər alim də, nökər də, xan da.

48. Çoxdan çap olardı bu mənzum əsər,

Əla rəy yazardı mütəxəssislər.

Bir azca imkanım olsaydı əgər,

Bir azca olsaydım yaltaq, yaranan,

Belə xəlq eləyib məni yaradan.

49. Düz-Cırdaxan, sənin üzün ağ olsun,

Gedənlərin gedib, başın sağ olsun,

Qalanların səndə kefi çağ olsun,

Gələnlərin qucağında söyünsün,

Övladların adın ilə öyünsün!

50. Yurduma xor baxanlarla qanlıyam,

Yurdcanlı, elcanlı, vətəncanlıyam.

Binnətəm, demərəm Cırdaxanlıyam,

Vətənə layiqli övlad olmasam,

Cırdaxana layiq bir ad qoymasam.


Yüklə 2,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin