“biz sanat ve mimarlığın tarihsel gücünü

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 448 b.
tarix18.11.2017
ölçüsü448 b.“biz sanat ve mimarlığın tarihsel gücünü (Academi, National İnstitü V.b.)

 • “biz sanat ve mimarlığın tarihsel gücünü (Academi, National İnstitü V.b.)

 • resmi kurumların elinden aldık, bu güç şimdi bizimledir, bizim

 • birliğimizde bulunmaktadır. Bundan böyle artık ne tüccar ne de devlet

 • ne de bizim dışımızdaki güçlerin desteğine ihtiyacımız vardır. Artık

 • sanatın kutsal ışığında yıkanmak isteyenler birliğimize katılıp bizim

 • normlarımızı kabul etmelidir. Müşterinin değişiklik önerileri, özel

 • siparişleri, direktifleri kabul edilemez. Her şeyin en iyisini biz biliriz .

 • mimarinin gelecekteki gerçek yolunu biz görüyoruz.”İşte modern dönem geçmişin bu normatif değerlerinin yıkılması ile

 • İşte modern dönem geçmişin bu normatif değerlerinin yıkılması ile

 • başlamaktadır. Bu dönemde artık pozitif bilimlere olan inanç, dini,

 • siyaseti, devleti sorgulamakta ve sınamaktadır.

 • Toplumsal yaşamda, ahlaki değerler, toplumsal kurallar hepsi

 • sorgulanmaktadır. Her şeyin neden ve sonuçları sorgulanmaya

 • başlamıştır.Buna paralel olarak mimaride ise “biçim işlevi izler” anlayışı etkili

 • Buna paralel olarak mimaride ise “biçim işlevi izler” anlayışı etkili

 • olmaya başlamıştır. Bu anlamda fonksiyonneden” e karşılık ,

 • gelirken, formda “sonuç” olmaktadır.

 • 20. Yüzyılın ilk yarısında dünyadaki mimari alışkanlıklar tümüyle

 • değişmiştir. Bu dönemde, değişim sürecinin merkezinde bugün

 • genellikle “modern hareket” olarak adlandırdığımız tarihsel olguyu

 • görürüz.Söz konusu hareketin başlangıcı 1914’den önceki 10 yıla dayanır;

 • Söz konusu hareketin başlangıcı 1914’den önceki 10 yıla dayanır;

 • yaratıcı gücünün en yüksek noktasına 20’li yıların sonlarında ulaşmış,

 • I.Dünya savaşının ardından ise savaş yıllarının getirdiği büyük boşluğu

 • doldurmak istercesine gecikmiş bir patlama ile yeniden ortaya

 • çıkmıştır.Modern hareketin etkileri, hızla yayılarak bu güne gelmiştir;

 • Modern hareketin etkileri, hızla yayılarak bu güne gelmiştir;

 • endüstrileşmiş dünyanın her köşesine ince yüksek ve parlak bloklarla,

 • beton taşıyıcıların verdiği görüntülerle ve pencere açıklıklarının yarattığı

 • noktalı dokuyla taşınmıştırYüzyılın mimari devrimi işte böyle ortaya çıkmıştır. Bu dünya tarihindeki

 • Yüzyılın mimari devrimi işte böyle ortaya çıkmıştır. Bu dünya tarihindeki

 • en köklü ve evrensel dönüşümdür. Bu büyük süreçte mimari biçim

 • sorunları aslnda arka plandadır; teknoloji ve endüstrileşme, büyük

 • ölçekli planlama ve toplumsal ihtiyaçlara yönelik kitlesel üretim gibi

 • sorunlar mimarlıktan çok inşaat alanın ilgilendiren konulardır.Artık geçmişin süslü binalarının karşısında son derece pür bir anlayışla

 • Artık geçmişin süslü binalarının karşısında son derece pür bir anlayışla

 • inşa edilmiş binalar yükselmeye başlamıştır. Bu da Pürist anlayışın

 • doğmasına neden olmuştur. Ancak Pürist yaklaşımın ustaları olan

 • Mies, Corbusier ve Alto gibi sanatçılar bir tek akımın Modernizmin

 • savunucuları oldukları halde her birinin kişisel üslupları olmuştur.-Le Corbusier: (1887-1965)

 • -Le Corbusier: (1887-1965)

 • Sanatçı özellikle Behrens’le birlikte I. Dünya Savaşı yıllarında inşa

 • edilen ilk konut tasarımlarında etkili olmuştur. Savaş sonrasında

 • Amédéé Ozenfant’la birlikte yakında doğacağını his ettikleri Kübizme

 • matematiksel bir içerik kazandırmak üzere Pürizm hareketini

 • başlatmışlardır.1920’de mimarlık üzerine yazılar yazmaya başlamış, makaleleri

 • 1920’de mimarlık üzerine yazılar yazmaya başlamış, makaleleri

 • 1923’de basılan “Bir Mimarlığa Doğru” adlı kitapta bir araya

 • getirilmiştir. Le Corbusier’in mimari başarısının özetlemek gerekirse

 • Modern mimarlığı tümüyle tersine döndürmüş ve baş aşağı etmiştir.

 • Kendinden öncekiler deneysel mühendislikten ve endüstriyel

 • İnşaatdan kaynaklanan kaousu denetim altına almışlar ve bunu klasik

 • ilkeler göre tasarlmış ve bir çerçeveye oturtmuşlardır. Le Corbusier

 • ise bu çerçeveyi kırmış ve endüstriyel biçimlerin özgün hatta

 • yadırgatıcı diline konuşma olanağı tanımıştırBunu de yeni düzenleme çizgileri adını verdiği bir yöntem uygulamıştır.

 • Bunu de yeni düzenleme çizgileri adını verdiği bir yöntem uygulamıştır.

 • Le Corbusier bu yolla Alberti ve Palladio’nun yapıtlarına temel oluşturan

 • Rönesans’a özgü bir denetim anlayışını tekrar tasarıma getirmiştir.

 • Buna göre; mimarlıkta uyumlu ilişkiler ancak mekan biçimleri, duvar

 • açıklıkları ve yapıdaki diğer tüm öğeler belli oranlar gözetilerek

 • tasarlandığında kurulabilir, bu oranlar ayrıca yapıda kullanılan diğer

 • oranlarla da ilişki içinde olmalıdır.Sanatçı için uyumlu olanın sergilenmesi her zaman önem taşımıştır. II.

 • Sanatçı için uyumlu olanın sergilenmesi her zaman önem taşımıştır. II.

 • Dünya savaşının ilk yılarında “Modulor” adını verdiği bir sistem

 • kurmuştur. “Modulor” modül (ölçü birimi) ve section d’or (altın kesim)

 • sözcüklerinden oluşmaktadır.Modulor; mutlak bir geometriye dayanan ve bir boyutlar bütünü

 • Modulor; mutlak bir geometriye dayanan ve bir boyutlar bütünü

 • oluşturan mekan ölçü sistemidir.1920’lerde yeni bir çağın başladığnı bildiren Le Corbusier , Endüstri

 • 1920’lerde yeni bir çağın başladığnı bildiren Le Corbusier , Endüstri

 • çağının gerektirdiği yeni estetik değerlerin oluşmasına çaba

 • harcamıştır. Bu estetik değerleri Pürizmin saf, yalın birincil geometrik

 • formlarda bulmuştur.

 • Le Corbusier’nin güzelik anlayışı Platon’unkiyle bağdaşır; bu açıdan

 • kökleri Antikiteye kadar gider: bu anlayış, klasik olarak adlandırılabilir.

 • Esas olarak üzerinde durulan konu yalınlıktır.Buna göre Pürizm; her türlü karışıklıktan, dekorasyondan uzak, saflık,

 • Buna göre Pürizm; her türlü karışıklıktan, dekorasyondan uzak, saflık,

 • arınmışlık ve yalınlık gibi özellikleri içermektedir ve mimarlıkta esas

 • olarak birincil soyut gometrik formlarla ifade edilirler (küp, küre, silndir

 • v.b.).

 • Bu formlar evrensel formlardır dolayısıyla bu formarla yapılan tasarımlar

 • da evrensel olacaktır. Böylece Pürizm, Rasyonalizme yol açıyor ve

 • giderek “Uluslararası Mimarlık” akımını doğuruyordu.Citrohan Evi (1920)

 • Citrohan Evi (1920)

Ronchamp Katedrali

 • Ronchamp Katedrali

 • (1950-1953)

 • (Dışavurumcu bir anlayışla inşa

 • edilmiş)Le Corbusier’in savunduğu Pürist-Rasyonel anlayışı, tasarımcı daha da

 • Le Corbusier’in savunduğu Pürist-Rasyonel anlayışı, tasarımcı daha da

 • ileri götürmüştür. Mekanı, total bir mekan olarak ele almış ve binayı tek

 • bir dikdörtgen prizmadan oluşan mekan şeklinde ifade edecek şekile

 • getirmiştir.

 • Tasarımcı kendi mimarlığını “Az Çoktur (les is more) ile açıklamaktadır.

 • Ona göre mimari kompozisyonlar, mümkün mertebe yalın, az, saf

 • elemanlarla yaratılmalıdır.Tasarımcı eserlerinde dikdörtgen prizmatik formları gayet yalın, saf bir

 • Tasarımcı eserlerinde dikdörtgen prizmatik formları gayet yalın, saf bir

 • biçimde kullanmış ve bu konudaki fikrini şöyle açıklamıştır;

 • “ Biz formal problemlerle uğraşmayı red ediyor, fakat sadece binanın

 • problemleriye uğraşmayı kabul ediyoruz”

 • Tasarımcı bu söylemi iel tümdengelim metodunu uyguladığını

 • vurgulamaktadır.Tamamen saf yalın cam kutular tasarımcının mimari

 • dilini oluşturmaktadır.Barselona-Alman

 • Barselona-Alman

 • Pavyonu(1929)

Sagram Büro Binası (1958)

 • Sagram Büro Binası (1958)“İç ve dış mekan diye iki ayrı mekan yoktur.... içinde yaşadığmız mekan

 • “İç ve dış mekan diye iki ayrı mekan yoktur.... içinde yaşadığmız mekan

 • dışarıya çıkabilmeli, dış mekanla serbestçe birleşebilmelidir....”

 • Tasarımcı, iç mekanı kapalı bir kutu olarak tanımlamakta ve bundan

 • kurtulunması gerektiğini savunmaktadır. Bu kapalılık ortadan

 • kalkmadığı sürece, hakiki mekanı doğa ile bütünleştirmeye imkan

 • yoktur demektedir.Kutudaki bu kapalılığın en çok dikey elemanların birleşme yeri olan

 • Kutudaki bu kapalılığın en çok dikey elemanların birleşme yeri olan

 • köşelerde olduğunu savundu ve ilk olarak KÖŞELERİ açmıştır

 • Diğer bir dış mekan –iç mekan ilişkisini kurma eylemi ise ilişkiyi

 • güçlendirmek için dikey elemanları iç çekmek olmuştur.Tasarımcıya göre çatının ayırıcı değil birleştirici bir özelliği vardır.

 • Tasarımcıya göre çatının ayırıcı değil birleştirici bir özelliği vardır.

 • Bunun için diğer elemanlardan kurtulup serbestce uzanabilmeli ve

 • mekanı dışarıya taşıya bilmelidir.

 • Tasarımcı mekanı bu şekilde parçalayarak organik mimariyi

 • savunmuştur ve organik mimariyi şu şekilde tanımlar;

 • “Bütünün parçasıyla ilişkisi neyse, parçanın bütünle ilişkisi odur.

 • Dolayısıyla organiğin esas anlamı bütüncül olarak var olan şeydir”
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə