Bölüm 5 Fonksiyonlar AmaçlarYüklə 765 b.
tarix25.01.2018
ölçüsü765 b.


Bölüm 5 - Fonksiyonlar


Amaçlar5.1 Giriş

 • Böl ve Zaptet (Parçalara ayırma (bölme) ve Bütün elde etme)

  • Çok küçük parçalardan veya bileşenlerden bir program oluşturma
   • Bu çok küçük parçalar modüller olarak adlandırılır
  • Her bir parça orjinal programa göre daha kolay yönetilebilir (programın bütününe göre)


5.2 C de Program Modülleri

 • Fonksiyonlar

  • C de modüller
  • Programlar kullanıcı tarafından tanımlanmış fonksiyonlar ile kütüphanedeki fonksiyonları birleştirir
   • C’nin standart kütüphanesi fonksiyonların geniş türlerine sahiptir
 • Fonksiyon çağrıları

  • Fonksiyon çağrıları
   • Fonksiyon adı ve arguments (Veri) tedarik eder
   • Fonksiyon operasyonları veya işlemleri gerçekleştirir
   • Fonksiyon sonucu döndürür.
  • Function call analogy:?????
   • Patron işçiye görevini tamamlamasını söyler (bitip bitmediğini sorar)
    • İşçi bilgileri alır, görevini yapar ve sonucu patrona döndürür
    • Bilgi gizlidir: Patron bilginin detaylarını bilmez (yapılan işin)


5.2 C de Program Modülleri5.3 Matematik Kütüphanesindeki Fonksiyonlar

 • Math kütüphanesindeki fonksiyonlar

 • Çağrılan Fonksiyonları biçimlendirme

  • FonksiyonAdı( argüman );
   • Eğer çoklu argüman varsa listeleri virgül kullanarak ayır
  • printf( "%.2f", sqrt( 900.0 ) );
   • Sqrt fonksiyonunu çağırır,girilen değerin karekök’ünü geriye döndürür
   • Bütün Matematik fonk. verileri “double”olarak geri döndürür.
  • Argümanlar sabit, değişken veya ifade olabilir


5.3 Math. Kütüphanesinin Fonksiyonları5.4 Fonksiyonlar

 • Foksiyonlar

  • Programı modüler hale getirir
  • Yerel değişkenler, fonksiyonların içerisinde tanımlanır.
   • Sadece tanımlandığı fonksiyon tarafından bilinir
  • Parametreler
   • Fonksiyonlar arasındaki bilgi alışverişi
   • Yerel değişkenler
 • Fonksiyonların yararları

  • Bölme ve Zaptetme
   • Yönetilebilir program geliştirme
  • Yazılımı yeniden kullanabilme
   • Varolan fonksiyonları yeni programlar için blok olarak inşa etme
   • Soyutlama – içsel detayları gizleme (kütüphane fonksiyonları)
  • Kodları tekrar yazmayı engelleme


5.5 Fonksiyon Tanımları

 • Fonksiyon Tanımlama biçimleri

   • return-değer-tipi function-name( parametere-listesi ) { bildirimler ve ifadeler }
  • Fonksiyon adı: herhangi geçerli tanımlayıcı
  • Veri tipi döndürme: sonucun veri tipi (varsayılan int)
   • void – fonksiyonlar geriye değer döndürmez
  • Parametre-listesi: parametreleri belirtilmiş, virgülle ayrılmış listedir
   • A type must be listed explicitly for each parameter unless, the parameter is of type int
   • Her parametre için parametre tipleri ayrı ayrı belirtilmelidir (eğer tipleri int değilse)


5.5 Fonksiyon Tanımlama

 • Fonksiyon Tanımlama biçimleri (devam)

   • return-değer-tipi function-name( parametere-listesi ) { bildirimler ve ifadeler }
  • Bildirimler ve ifadeler: fonksiyonun gövdesi
   • Değişkenler blokların içinde tanımlanabilir (kısıtlanabilir)
   • Fonksiyonlar diğer fonksiyonların içinde tanımlanamaz.
  • Geri dönüş kontrolu
   • Eğer boş değer geri dönüyorsa (hiç bir değer dönmüyorsa)
    • return;
    • veya, sağ paranteze ulaşıncaya kadar
   • Eğer bir değer geri dönüyorsa
    • return ifade(geri dönecek değer);


fig05_03.c (Part 1 of 2)fig05_03.c (Part 2 of 2) Program çıktısıfig05_04.c (Part 1 of 2)fig05_04.c (Part 2 of 2) Program çıktısı5.6 Fonksiyon Prototipleri

 • Fonksiyon prototipi

  • Fonksiyon adı
  • Parametreler – fonksiyonun içinde tuttuğu şeyler
  • Return type fonksiyonun veri dönüşü tipi (varsayılan int)
  • Fonksiyonları onaylamakta kullanılır
  • Eğer fonksiyon prototipi programın içerisinde yer almazsa, prototipe ihtiyaç duyulur
  • Prototip ile fonksiyonlar
 • Geçiş kuralları ve dönüşümler

  • Kendinden küçük tiplere dönüşümler hata oluşturabilir


5.6 Fonksiyon Prototipleri5.7 Öncü (Header) Dosyalar

 • Öncü Dosyalar

 • Öncü dosya düzenleme

  • Fonksiyonlarla dosya oluşturma
  • filename.h olarak kayıt etme.
  • #include "filename.h“ ile başka dosyalara yükleme
  • Fonksiyonları tekrar kullanma.


5.7 Öncü Dosyalar5.8 Fonksiyon çağırma: Değere Göre ve Referansa Göre

 • Değere göre

  • Argümanın kopyası fonksiyona gönderir.
  • Kopyayı değiştirmek, orijinal değişkenin değerini etkilemez
  • Fonksiyonun argüman’ı değiştirmeye ihtiyaç duymadığı zaman kullanılmalıdır.
   • Önemli sorunların oluşmasını engeller
 • Referansa göre

  • Orijinal argümanı gönderir.
  • Argümanı değiştirmek, orijinal değişkenin değerini etkiler
  • Sadece güvenilir fonksiyonlar ile kullanılmalı
 • Şimdi, değere göre çağırmaya bakalım5.9 Rasgele Sayılar Üretme

 • rand fonksiyonu

  • yükle
  • 0 ve RAND_MAX (en az 32767) arasında sayı “random” geri döndürme.
    • i = rand();
  • Pseudorandom
   • “random” sayıların önceden ayarlanmış dizisi
   • Her fonksiyon çağrılmasında aynı dizi tekrar eder.
 • Derecelendirme (Scaling)

  • 1 ile n arasında random sayı alma
    • 1 + ( rand() % n )
   • rand() % n 0 ile n–1 arasında bir sayı döndürür
   • 1 ile n arasında random sayıya 1 ekleme yapar.
    • 1 + ( rand() % 6)
    • 1 and 6 arasında sayı


5.9 Rasgele Sayılar Üretme

 • srand fonksiyonu (rassallaştırma)

  • Farklı bir dizide rasgele sayılar oluşturulmasını sağlar
  • Unsigned(işaretsiz) tipte bir tamsayıyı argüman olarak kullanır
   • srand( seed );
  • srand( time( NULL ) );/*yükle */


fig05_07.cProgram çıktısı

 • 6 6 5 5 6

 • 5 1 1 5 3

 • 6 6 2 4 2

 • 6 2 3 4 1fig05_08.c (Part 1 of 3)fig05_08.c (Part 2 of 3)fig05_08.c (Part 3 of 3) Program Çıktısıfig05_09.c (Part 1 of 2)fig05_09.c (Part 2 of 2) Program Çıktısı5.10 Örnek: Şans Oyunu

 • Barbut(craps) similasyonu

 • Kurallar

  • İki zar atılır
   • İlk atışta 7 veya 11 (top.), oyuncu kazanır.
   • İlk atışta 2, 3, veya 12 (top.), oyuncu kaybeder.
   • İlk atışta 4, 5, 6, 8, 9, 10 – oyuncunun puanı
  • Kazanmak için kendi puanını 7 gelmeden önce tekrar atması gerekir.


fig05_10.c (Part 1 of 4)fig05_10.c (Part 2 of 4)fig05_10.c (Part 3 of 4)fig05_10.c (Part 4 of 4)Program Çıktısı

 • Player rolled 5 + 6 = 11

 • Player wins

 • Player rolled 4 + 1 = 5

 • Point is 5

 • Player rolled 6 + 2 = 8

 • Player rolled 2 + 1 = 3

 • Player rolled 3 + 2 = 5

 • Player wins

 • Player rolled 1 + 1 = 2

 • Player loses

 • Player rolled 1 + 4 = 5

 • Point is 5

 • Player rolled 3 + 4 = 7

 • Player loses5.11 Depolama Sınıfları

 • Depolama sınıfı belirteçleri

  • Depolama süresi – objenin hafızada kalma süresi
  • Faaliyet alanı – objenin programda referans edildiği yer
  • Bağlama – objenin hangi kaynak dosyada geçerli olacağını belirler (dahası bölüm 14’de)
 • Otomatik depolama

  • Objeler bildirildikleri bloklar içerisinde oluşturulur ve yok edilir
  • auto: yerel değişkenler için varsayılan
    • auto double x, y;
  • register: yerel deişkenleri yüksek hızdaki register’lara koymaya çalışır.
   • Otomatik değişkenler için kullanılabilir
    • register int counter = 1;


5.11 Depolama Sınıfları

 • Statik Depolama

  • Bütün programın işlenmesi esnasında varolan değişkenler
  • Varsayılan değeri sıfırdır
  • static: fonksiyonun içinde tanımlanan yerel değişkenler
   • Fonksiyondaki işlem bittikten sonra değerini saklar
   • Sadece ait olduğu fonksiyon tarafından bilinir
  • extern: global değişkenler ve fonksiyonlar için varsayılan
   • Herhangi bir fonksiyon tarafından bilinir


5.12 Faaliyet Alanı Kuralları

 • Dosya faaliyet alanı

  • Fonksiyonun dışında tanımlanmış tanıtıcı tüm fonksiyonlar tarafında bilinir
  • Global değişkenler, fonksiyon tanımları ve fonksiyon prototipleri için kullanılır
 • Fonksiyon faaliyet alanı

  • Fonksiyonun gövdesi içerisin referans edilebilir
  • Sadece etiketler için kullanılabilir (start:, case: , etc.)


5.12 Scope Rules

 • Blok faaliyet alanı

  • Tanıtıcı bloğun içerisinde tanımlanır
   • Blok faaliyet alanı tanımlamada başlar, küme parantezine(}) ulaşıldığında sona erer.
  • Değişkenler(fonksiyon parametreleri, yani fonksiyonların yerel değişkenleri) için kullanılır
  • Dıştaki bloktaki tanıtıcı içteki bloktaki tanıtıcıyla aynı isme sahip ise dış bloktaki tanıtıcı iç blok sona erene kadar saklanır
 • Fonksiyon prototipi faaliyet alanı

  • Parametre listesinde tanıtıcılar için kullanılır


fig05_12.c (Part 1 of 3)fig05_12.c (Part 2 of 3)fig05_12.c (Part 3 of 3)Program Output

 • local x in outer scope of main is 5

 • local x in inner scope of main is 7

 • local x in outer scope of main is 5

 •  

 • local x in a is 25 after entering a

 • local x in a is 26 before exiting a

 •  

 • local static x is 50 on entering b

 • local static x is 51 on exiting b

 •  

 • global x is 1 on entering c

 • global x is 10 on exiting c

 • local x in a is 25 after entering a

 • local x in a is 26 before exiting a

 •  

 • local static x is 51 on entering b

 • local static x is 52 on exiting b

 •  

 • global x is 10 on entering c

 • global x is 100 on exiting c

 • local x in main is 55.13 Yineleme

 • Yineleme Fonksiyonları

  • Kendi kendini çağıran fonksiyonlar
  • Temel durumda çözülebilir
  • Bir problemi parçalara ayırır
   • Ne yapacağını bildiği parça
   • Ne yapacağını bilmediği parça
    • What it cannot do resembles original problem
    • Ne yapacağını bilmediği parça orijinal probleme benzer
    • Fonksiyon ne yapacağını bilmediği parçayı çözmek için kendisinin bir kopyasını başlatır.
  • En sonunda temel durum çözülür
   • Tıkalı yerleri yakalar, yukarı doğru çalışır ve bütün problemi çözer


5.13 Yineleme

 • Örnek: faktoriyel

  • 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1
  • Dikkat!!!
   • 5! = 5 * 4!
   • 4! = 4 * 3! ...
  • Faktoriyel yineleme ile de cözülebilir
  • Temel durumu çöz (1! = 0! = 1) sonra yerine koy
   • 2! = 2 * 1! = 2 * 1 = 2;
   • 3! = 3 * 2! = 3 * 2 = 6;


5.13 Yinelemefig05_14.c (Part 1 of 2)fig05_14.c (Part 2 of 2)5.14 Yineleme kullanımına örnek: Fibonacci Serisi

 • Fibonacci serisi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...

  • Her sayı kendinden önceki iki sayının toplamıdır
  • Yinelemeyle çözülebilir:
   • fib( n ) = fib( n - 1 ) + fib( n – 2 )
  • fibonacci fonksiyonu için kod
   • long fibonacci( long n )
   • {
   • if (n == 0 || n == 1) // base case
   • return n;
   • else
   • return fibonacci( n - 1) + fibonacci( n – 2 );
   • }


5.14 Yineleme kullanımına örnek: Fibonacci Serisi

 • Yineleme Setinin Fibonacci fonksiyonunu çağırmasıfig05_15.c (Part 1 of 2)fig05_15.c (Part 2 of 2) Program OutputProgram Output (continued)

 • Enter an integer: 5

 • Fibonacci( 5 ) = 5

 • Enter an integer: 6

 • Fibonacci( 6 ) = 8

 • Enter an integer: 10

 • Fibonacci( 10 ) = 55

 • Enter an integer: 20

 • Fibonacci( 20 ) = 6765

 • Enter an integer: 30

 • Fibonacci( 30 ) = 832040

 • Enter an integer: 35

 • Fibonacci( 35 ) = 92274655.14 Yineleme kullanımına örnek: Fibonacci Serisi5.15 Yineleme vs. Tekrar

 • Tekrarlama

  • Tekrar : döngü yapısı
  • Yineleme: tekrarlı fonksiyon çağırır
 • Sınır

  • Tekrar: döngü koşul şartı yanlış oluncaya..
  • Yineleme: temel durum gerektirir
 • Her ikisi de sonsuz döngüye sahip olabilir

 • Denge

  • İyi yazılım mühendisliği(yineleme) ve performans(tekrar) arasında seçim yapmak…


5.15 Yineleme vs. Tekrar
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə