Buca belediyesiNİN

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 330.12 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü330.12 Kb.

BUCA BELEDİYESİNİN 01/04/2016 TARİHİNDE SAAT :17.30’DA YAPMIŞ OLDUĞU MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN

MECLİS KARAR ÖZETLERİDİR.

2016 Yılı Toplantı Döneminin

4. Birleşimin 1.Oturumu
KARAR TARİHİ

KARAR SAYISI

TEKLİFİN ÖZETİ

ALINAN KARAR

01.04.2016


50MECLİS I.BAŞKAN VEKİLLİĞİNE:

Meclis Üyesi Aydoğan HEPDEMİRGİL’in ( 29 oyla)


MECLİS II.BAŞKAN VEKİLLİĞİNE:

Meclis Üyesi İsmail AKMEŞE’nin (24 oyla) seçilmelerine,
Seçilmelerine karar verildi.

01.04.2016

51

MECLİS DİVAN KATİPLİĞİ ASİL ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Zeynep ŞEN (28 oyla), Nehir FIRTINA (25 oyla), Canan AYDEMİR ÖZKARA (25 oyla) seçilmelerine,


MECLİS DİVAN KATİPLİĞİ YEDEK ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Seyfi VARDAR ( 24 oyla), Hıdır KAYA (23 oyla), Rakip BECER (23 oyla) seçilmelerine,Seçilmelerine karar verildi.

Levent PİRİŞTİNA

Emrullah DURAN

Canan AYDEMİR ÖZKARA

Özgür KOÇ

Meclis Başkanı

KATİP

KATİPKATİP
01.04.2016


52
ENCÜMEN ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi İsmail H. BEKİROĞLU (27 oyla), Mahir AKBAŞ (26 oyla) ve Şenol YELTEKİN ( 24 oyla )

Seçilmelerine karar verildi.


01.04.2016

01.04.2016


53

53
İMAR KOMİSYON ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi İlhan DAL, Özgür KOÇ, Erhan KILIÇ, Emrullah DURAN, Mustafa Alper GÜLDALI’nın seçilmelerine,PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Serkan KALMAZ, Hıdır KAYA, Haydar KARAKOYUN, Ünal ÖMÜR, İsmail AKMEŞE’nin seçilmelerine,


HUKUK KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Deniz YÜCEL, Ali GÜZEL, Sabriye ÖZDEMİR, Necati ÖZCAN, Rakip BECER’in seçilmelerine,


ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Mahsun VURAL, Nehir FIRTINA, Şenol YELTEKİN, Necati ÖZCAN, Sezgin TİRYAKİOĞLU’nun seçilmelerine,


ESNAF KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Seyit Ali SELEK, Seyfi VARDAR, Levent YAVUZ, Rakip BECER, Necati ÖZCAN’ın seçilmelerine,


AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Seyit Ali SELEK, Seyfi VARDAR, Yusuf Kenan ÇAKAR, Rakip BECER, Ünal ÖMÜR’ün seçilmelerine,


SOSYAL HİZMETLER VE ENGELLİLER KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE: Meclis Meclis Üyesi Ali GÜZEL, Serkan KALMAZ, Hıdır KAYA, Zeynep ŞEN, Ünal ÖMÜR’ün seçilmelerine,


KÜLTÜR, SANAT, SPOR KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Seyit Ali SELEK, Canan AYDEMİR ÖZKARA, Nehir FIRTINA, Zeynep ŞEN, İsmail AKMEŞE’nin seçilmelerine,


TARIM KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Arif ŞEN, Nehir FIRTINA, Levent YAVUZ, Rakip BECER, İsmail AKMEŞE’nin seçilmelerine,


KENTSEL YENİLEME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Aydoğan HEPDEMİRGİL, Arif ŞEN, Yusuf Kenan ÇAKAR, Ünal ÖMÜR, İsmail AKMEŞE’nin seçilmelerine,


KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Canan AYDEMİR ÖZKARA, İsmail H. BEKİROĞLU, Kasım AKDAĞ, Zeynep ŞEN, Emrullah DURAN’ın seçilmelerine,


KENT TARİHİ VE TURİZMİ KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi İlhan DAL, Deniz YÜCEL, Mahir AKBAŞ, Rakip BECER, Çeliker GÖKÇİN’in seçilmelerine,


DOĞAL AFETLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE:

Meclis Üyesi Mahsun VURAL, Haydar KARAKOYUN, Erhan KILIÇ, Necati ÖZCAN, Ünal ÖMÜR’ün seçilmelerine,OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
01.04.2016

54

Buca, Tınaztepe Mahallesi 22 N III d pafta, 39977 ada, 33 parsel nolu 141,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 4/47(12,00)m2’lik hissenin, diğer tapu maliklerine eşit oranda 3194 sayılı kanunun 17.maddesince satılması istemine dair önerge.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

01.04.2016

01.04.2016

55

55


23 Aralık 2015 tarih ve 29571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçiçi Bütçe Kanununun 3. Maddesinin (3). Fıkrasında 1/1/2016-31/3/2016 dönemi için 6583 sayılı Kanuna bağlı;

a) (H),(İ),(M),(O),(P) ve (T) işaretli cetvellerde yer alan tutar ve parasal sınırlar, (K) işaretli cetveli “II. Konferans Ücreti” ile “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümleri ile aynı cetvelin “IV. Diğer Ödemeler” bölümünün dördüncü, on altıncı, on yedinci, on sekizinci ve yirminci fıkralarında yer alan tutarlar yüzde 6,8 oranında arttırılarak uygulanır denilmektedir.

Yukarıda belirtilen ilgili maddeye istinaden Meclisimizin 04.01.2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararı gereği, Belediyemizde görev yapan Zabıta Personeline 01.01.2016 – 31.03.2016 dönemi için brüt 536,00 TL olan aylık fazla çalışma ücreti 6,8 oranında arttırılarak 572,45 TL olarak ödenmektedir. Ancak 16 Mart 2016 tarih ve 29655 mükerrer sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda (Ek ders, Konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını gösterir.) K-Cetvelinin aylık maktu fazla çalışma ücretine ilişkin B maddesinin;

1. Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlilerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclis kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Aylık fazla çalışma ücreti Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehirler Belediye sınırı içerisindekiler için 572,45 Türk Lirasını geçemez.

2. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

3. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.'' denmektedir.

Yukarıda belirtilen ilgili madde gereği, Belediyemizde görev yapan Zabıta Personeline 01.04.2016 tarihinden itibaren verilecek aylık fazla çalışma ücretinin belirlenmesi istemine dair önerge.
OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.01.04.2016


56


Buca, İnönü Mahallesi 20 M II c pafta, 40187 ada, 17 parsel nolu 130,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 10/130 m2’lik hissenin, diğer tapu malikine eşit oranda 3194 sayılı kanunun 17.maddesince satılması istemine dair önerge.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ01.04.2016


57


Belediyemizin sosyal fonksiyonlarını arttırmak, hizmet alanı ve yönetim şekillerinde yeni yöntemler geliştirmek, Ulusal ve Uluslar arası düzeyde Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile her düzeyde bilgi paylaşımını sağlamak ve Belediyecilik alanında dünyada iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkı sunabilmek amacı ile 04.03.2015 tarih ve 2015/34 sayılı Meclis Kararı aldığımız ve istinaden Kardeş Şehir olduğumuz ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan Kardeş Şehrimiz Sakız (Chios) Adası Belediyesini 29 Nisan – 1 Mayıs 2016 tarihleri arasında inceleme ve araştırma programı düzenlenmiştir. Bu nedenle Belediye Başkanı Levent PİRİŞTİNA ve Başkan yardımcısı Murat IŞIK, Başkan Yardımcısı Beril ÖZALP, Meclis Üyesi Nehir FIRTINA, Meclis Üyesi Canan AYDEMİR ÖZKARA, Meclis Üyesi Kasım AKDAĞ, Meclis Üyesi Sabriye ÖZDEMİR, Meclis Üyesi Arif ŞEN, Meclis Üyesi Ali GÜZEL, Meclis Üyesi Aydoğan HEPDEMİRGİL, Meclis Üyesi Hıdır KAYA, Meclis Üyesi Mahsun VURAL, Meclis Üyesi Seyit Ali SELEK, Meclis Üyesi İlhan DAL, Meclis Üyesi Deniz YÜCEL, Meclis Üyesi Şenol YELTEKİN, Meclis Üyesi Özgür KOÇ, Meclis Üyesi Serkan KALMAZ, Meclis Üyesi Emrullah DURAN, Meclis Üyesi Mustafa Alper GÜLDALI, Meclis Üyesi İsmail AKMEŞE, Meclis Üyesi Zeynep ŞEN, Meclis Üyesi Serkan ELÇİ, Meclis Üyesi Adnan ÖZTEKİN, Meclis Üyesi Çeliker GÖKÇİN’in düzenlenmiş olan bu inceleme ve araştırma programına katılmak üzere görevlendirilmeleri ve ulaşım ile konaklama giderlerinin 6245 sayılı harcırah kanununa göre Belediye bütçesinden işlem tesis edilmesi istemine dair önerge.


Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Meclis Üyesi Paşa ÇELEBİ’nin red oyuna karşın, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun kabul oylarıyla önergenin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
01.04.201658


Mustafa Kemal Mahalle muhtarının talebi üzerine, 04.08.2015 tarihinde Şırnak’ta haince pusuya düşürülerek şehit olan askerimizin isminin “PİYADE ER ABDÜLKADİR PEKTAŞ PARKI” olarak Belediyemiz bakım alanlarından olan 694/44 Sokaktaki parka verilmesi istemi incelenmiş olup;
Mustafa Kemal Mahallesi 694/44 Sokakta bulunan ve 1/1000 ölçekli İmar Planında park alanı olarak belirlenmiş alana önerge ile talep edilen “PİYADE ER ABDÜLKADİR PEKTAŞ PARKI” isminin verilmesinin 5393 Sayılı yasa 18/n bendi gereği; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.
Mustafa Kemal Mahallesi 694/44 Sokaktaki parka “PİYADE ER ABDÜLKADİR PEKTAŞ PARKI” isminin verilmesine; Kültür, Sanat, Spor Komisyonunca oybirliği ile karar verilmesine dair rapor.
Uygulanacak alanın akaryakıt ve LPG istasyonuna çok yakın mesafede olması nedeniyle, park düzenlemesinin çevre ve sağlık koşullarının dikkate alınarak yapılması “PİYADE ER ABDÜLKADİR PEKTAŞ PARKI” olarak yer alması konusunda Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmesine dair rapor.OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.01.04.2016

01.04.2016

59

5902 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereği 05.05.2015 tarih ve 2015/71 sayılı Meclis Kararı ile ihdası yapılan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 22.01.2016 tarihinde kurularak çalışmaya başlamıştır. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 22.02.2016 tarih ve 841/26 sayılı yazısı ile bağlı olduğu kanun, yönetmelik, tüzük ve yönergeler dikkate alınarak düzenlenen “Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik” taslağı hazırlanmış olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) fıkrası gereğince konunun görüşülmesi istemi incelenmiş olup;
Önerge gereğince, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce mevzuat çerçevesinde hazırlanan yönetmelik Hukuk Komisyonunca da uygun görülerek, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinin (m) fıkrası gereği Meclisimizce KABULÜNE karar verilebileceğine, Hukuk Komisyonunca oybirliği ile karar verilmesine dair rapor.
Muhtarlık işleri Müdürlüğü’nün “ Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik” taslağında yer alan 9. maddenin aşağıdaki gibi güncellenmesine 15. ve 16. maddelerinin aşağıdaki gibi eklenmesine Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunca oybirliği ile karar verilmesine dair rapor.

-9. “Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli ve ayrıntılı olarak veri toplamak ( cinsiyet bilgisini içeren) mahalle bazında değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yöneltmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

-15. Belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar ile projeler konusunda muhtarları bilgilendirmek. Gerektiğinde muhtarlara yönelik birifing ve tanıtım toplantıları düzenlemek.

-16. Muhtarlar ile kurulan iletişim doğrultusunda mahallenin sorunlarını yerinde tespit etmek, sorunların çözümü için ilgili müdürlüklere iletmek. Çözüm sürecinin takibini yapmak ve muhtarları bilgilendirmek.Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu doğrultusunda, önergenin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.01.04.201660

Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerimiz tarafından verilen yazılı önergeyle; Geçtiğimiz günlerde vefat eden barışın, demokrasinin ve insan haklarının yılmaz savunucusu, Atatürk devrimlerini anlayabilen ve tüm siyasi hayatını bunun üzerine inşaa eden, 6 dönem milletvekilliği yapmış ve milletvekilliğinden aldığı tüm maaşı dar gelirli öğrencilerin okuması için harcayacak kadar cömert ve bunu çevresindekiler hariç duyurmayacak kadar alçakgönüllü olan Türk siyasi hayatının en renkli simalarından Kamer Genç isminin 242/32 Sokak Buca Koop Mahallesinde bulunan parka verilmesi hususunda bir karar alınması istemi incelenmiş olup;
Buca Koop Mahallesi 242/32 sokaktan cephe alan ve planda park kullanımı kararı verilmiş bulunan alana ‘’KAMER GENÇ PARKI’’ isminin verilmesinin 5393 Sayılı yasa 18/n bendi gereği; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.
Buca Koop. Mah. 242/32 sokakta bulunan parka “Kamer GENÇ” adının verilmesine; AK Parti grubundan Zeynep ŞEN ve İsmail AKMEŞE’nin Kamer GENÇ’in Buca kentine eğitim ve kültür alanında herhangi bir katkısının olmadığını düşündüklerinden dolayı kararın şerhine karşılık, Kültür, Sanat, Spor Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmesine dair rapor.
Söz konusu önerge doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Sezgin TİRYAKİOĞLU ve Emrullah DURAN’ın belirtilen ismin uygun olmadığına dair şerhine karşılık Çevre ve Sağlık Komisyonunca oyçokluğu ile KABULÜNE dair rapor.

.


Hukuk Komisyon Raporu doğrultusunda önergenin aynen kabulüne, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun red oyuna karşın, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.01.04.2016

01.04.2016

61

61Buca İmar İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Anonim Şti'nin 20.02.2015 tarih ve 10665 sayılı Yazı İşl. Md. Kayıt numaralı dilekçesinde bahse konu olan; Belediyemize ait olan;
 1. Buca İlçesi, 107 ada, 8 parsel no.lu 1793 m2'lik taşınmaz üzerinde yer alan ve Uğur Mumcu Cad. No:29/3 adresine rastlayan toplam 280,30 m2 olarak kullanılan 2 katlı yapının,
 1. Buca İlçesi, Kaynaklar Mevkii 1152 parsel no.lu, 1243 m2'lik taşınmaz üzerinde yer alan ve Mustafa Balcı Sokak No:1/1-I adresine rastlayan 155 m2'lik yapının ve meydana bakan 343 m2'lik alanın,
 1. Buca İlçesi, 22 N 4 B imar pafta, 7203 ada, 2 parsel no.lu 340 m2'lik taşınmazın içinde yer alan Barış Mahallesi 152/4 Sokak No:13 adresine rastlayan yapının içindeki zemin katın,
 1. Buca İlçesi, Kaynaklar Mevkii Gazi Feyzullah Sokak No:2 adresinde bulunan 161,36 m2'lik yapının,

“Şirketimizi kalkındırmak ve mali yapısını güçlendirmek, hizmet sektöründe kalitemizi arttırmak ve Buca'da daha fazla istihdam yaratıp, Buca halkına daha kaliteli hizmet ederek markalaşmak için, Şirketimizce kullanılmak üzere 4 adet yerin kullanım haklarının 10 yıl süre ile şirketimize verilmesi ve bahsi geçen yerlerin tek tek Asliye Ticaret Mahkemelerince belirlenecek intifa hakkı değerleriyle şirketimize ayni sermaye olarak konulması” hususunda Meclisimizce bir karar alınması istenilmekte olup, konu hakkında 23.12.2015 tarih ve 4169 sayılı yazımızla Ticaret Mahkemesine başvurulması hususu Hukuk İşleri Müdürlüğümüze bildirilmiş olup, bir karar alınması istemi incelenmiş olup;
Şirketin sermayesinin %100’ü Buca Belediyesine ait olduğundan toplam 444.000-TL olarak tespit olunan intifa hakkı değerlerinin 10 yıl süre için Buca İmar ve İnş. San. ve Teknik Hizmetler A.Ş.’ye sermaye arttırımına esas olmak üzere verilmesine ilişkin önergenin; Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Necati ÖZCAN ve Rakip BECER tarafından Belediyemize ait olan yukarıdaki bahse konu olan dört başlıkta belirtilen yerlerin kira gelirlerinin ayni sermaye olarak şirkete konulması izin düşüncemiz şirkete aktarılan gerek ayni gerekse nakdi sermayelerin şirkette ne şekilde değerlendirildiğine dair herhangi bir bilgimizin olmayışından dolayı denilerek şerh koyulmuş olup RED kararlarına karşın, Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri Aydoğan HEPDEMİRGİL, Erhan KILIÇ ve İsmail H. BEKİROĞLU’nun KABUL oylarıyla önergenin; Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile KABULÜNE dair rapor.
Şirketin sermayesinin %100’ü Buca Belediyesine ait olduğundan toplam 444.000-TL olarak tespit olunan intifa hakkı değerlerinin 10 yıl süre için Buca İmar ve İnş. San. ve Teknik Hizmetler A.Ş.’ye sermaye arttırımına esas olmak üzere verilmesine ilişkin önergenin; Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri İsmail AKMEŞE ve Emrullah DURAN tarafından Belediyemize ait olan yukarıdaki bahse konu olan dört başlıkta belirtilen yerlerin kira gelirlerinin ayni sermaye olarak şirkete konulması izin düşüncemiz şirkete aktarılan gerek ayni gerekse nakdi sermayelerin şirkette ne şekilde değerlendirildiğine dair herhangi bir bilgimizin olmayışından dolayı denilerek şerh koyulmuş olup RED kararlarına karşın, Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri Mahsun VURAL, Hıdır KAYA ve Haydar KARAKOYUN’un KABUL oylarıyla önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile KABULÜNE dair rapor.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun red oyuna karşın, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun kabul oylarıyla, önergenin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.01.04.2016

01.04.2016

62

62İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 03.02.2016 tarih ve 1246692 sayılı yazısı ve yine Buca Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 04.02.2016 tarih ve 1291388 sayılı yazısı ile; Tapunun Buca, Kocatepe Mahallesinde bulunan 50205 ada, 1 parsel numarasında 2.471.00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmazın üzerine 2015 Yılı Yatırım Programı dâhilinde Buca Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi yapılması planlandığı ancak 17.04.2015 tarih ve 1425 sayılı İmar Durumu Belgesindeki çekme mesafelerine göre eğitim binası sığmadığından bahisle söz konusu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi istenilmekte olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;
İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 03.02.2016 tarih ve 1246692 sayılı yazısı ve Buca Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 04.02.2016 tarih ve 1291388 sayılı yazısı ile 2.471 m² yüzölçümlü mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerinde 2015 yılı Yatırım Programı dahilinde Buca Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi yapılması planlandığı,

17.04.2015 tarih ve 1425 sayılı İmar Durumu Belgesindeki çekme mesafelerine göre eğitim binasının sığmadığı, yürürlükteki imar planındaki 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesinin istenildiği, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlandığı, İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi 22N-IIc pafta 50205 ada 1 no.lu parselin 07.03.2014 tasdik tarihli yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Eğitim Tesisi Alanı (Resmi Özel İş Eğitim Merkezi) kullanımında kaldığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda ön, yan ve arka bahçe mesafeleri 5 metre olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin; İmar Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016


63

6363

63

6363

63

6363

63


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 14.09.2013 tarihinde onanan Kaynaklar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanıp Buca Belediye Meclisi’nin 05.08.2015 tarih ve 2015/120 sayılı kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2015 tarih ve 05.1074 sayılı kararı ile 07.01.2016 tarihinde değişiklikle onanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 18.01.2016 – 16.02.2016 tarihlerinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30 gün süreyle askıya çıkarılmış olup; söz konusu plana, Ek1’de listelen vatandaşlar ile İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nca askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, ayrıca itirazlara ilişkin incelemeler sırasında Ek2’de listelenen sehven yapılmış çizim hataları söz konusu plan üzerinde tespit edilmiş olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;
Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.02.2016 tarih ve 870 sayılı önergesi Ek1.’de listelenmiş olan 80 adet dilekçe ile itiraz edildiği, ayrıca itirazlara ilişkin incelemeler sırasında önergede Ek2’de sehven yapılmış çizim hatalarının düzeltilmesinin değerlendirilerek karar alınması istenilmektedir. Kaynaklar Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu önerisinin 04.05.2015 tarih ve 1440 sayılı yazı ile Buca Belediye Meclisi’ne sunulduğu, Buca Belediye Meclisi’nin 05.08.2015 tarih ve 2015/120 sayılı Kararı ile Kabul edildiği, 11.08.2015 tarih ve 2776 sayılı yazı ile onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletildiği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2015 tarih ve 05.1074 sayılı kararı ile uygun görülerek 07.01.2016 tarihinde değişiklikle onandığı, değişiklikle onanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 11.01.2016 tarih ve 03-9091 sayılı yazısı eki olarak Buca Belediye Başkanlığı’na iletildiği, 18.01.2016 – 16.02.2016 tarihlerinde Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30 gün süreyle askıya çıkarılmış olduğu, askıdan inmesinin ardından askı süresi içinde yapılan itirazların da karara bağlanmasıyla kesinleştiği, Ayrıca Kaynaklar Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi doğrultusunda bir üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda bazı kullanım

kararları ve imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlamış oldukları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2015 tarih ve 05.1068 sayılı kararı ile uygun bulunarak 07.01.2016 tarihinde onandığı, Kaynaklar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 22.01.2016 – 22.02.2016 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıkarılmış olduğu, İtirazların değerlendirilmesi yapıldığında;
 1. Tarım Alanları ve Makilik Fundalık Alanlar’da kalan taşınmazlar konusu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu önerisinde “Tarım Alanı veya Makilik Fundalık Alan” kullanım kararında kalan, ancak söz konusu revizyon öncesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında konut alanlarında kalıp, Büyükşehir Belediyesince 14.09.2013 tarihinde onaylanan ve 1/1000 ölçekli imar planının üst ölçek plan kararlarını oluşturan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’nda da tarım alanı kullanım kararında kalan taşınmazlara ilişkin dilekçelerle söz konusu taşınmazların daha önceki planlar doğrultusunda imar uygulaması görmüş olduğu, zaiyat alınmış olduğu, tarımsal vasıflarının kalmadığı, kimi taşınmazlar üzerinde ruhsatlı bina bulunduğu vb. tespitlerle bu kapsamda söz konusu taşınmazlara konut alanı kullanım kararı getirilmesinin talep edildiği,

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanmış olduğu, söz konusu üst ölçekli planda da bu alanların Tarım Alanları veya Makilik Fundalık Alanlar kullanım kararında kaldığı, bu kapsamda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun, üst ölçekli planlarla kademeli birliktelik ve uyum sağladığı,


 1. Teknik Altyapı Kullanımlarının yer seçimleri (Park, Yeşil Alan, Sağlık Tesisi, Anaokulu, Kültürel Tesis vb altyapı alanları) konusu:

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında getirilen altyapı alanlarına (donatılar) ilişkin yapılan itirazlarla; parsel malikleri tarafından taşınmazlarının Sağlık Tesisi, Anaokulu, Kültürel Tesis gibi Sosyal Altyapı alanları kullanım kararlarında kalmasına ilişkin itirazlarla, yeşil alan ve park gibi Açık ve Yeşil Alanlar kullanım kararlarında kalmasına yönelik itirazlarda bulunulduğu,

Plan çalışmaları sırasında, mevzuat gereği ilgili yönetmelik olan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği uyarınca bu yönetmelikte belirtilen sosyal altyapı alanları ile açık ve yeşil alanlara yönelik standartların sağlanabilmesi için bu alanlar için planlama alanı içerisinde standardı sağlamaya yönelik büyüklükte, kolay erişilebilir ve imar

uygulaması sorunsuz olan bölgelerde alanlar ayrıldığı, üst ölçek plan olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda ayrılan alanların söz konusu standartları sağlamadığı durumlarda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu plan hükümlerinin 1.4. maddesinde bulunan “Bu planda ölçeği gereği gösterilemeyen her türlü sosyal, kültürel donatı alanı ve teknik altyapı alanları, mevzuatla belirlenmiş standartlara uygun olarak alt ölçekli planda belirlenecektir. Bu planda gösterilmiş olsun ya daolmasın alt ölçekli planlarda var olan sosyal kültürel donatı ve teknik altyapı alanlarını azaltıcı plan değişikliği yapılamaz” hüküm gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda ek alanlar ayrıldığı, mevzuat gereği getirilen standartların sağlanmaya çalışıldığı,

Söz konusu kullanım kararlarının; Kaynaklar yerleşiminin bulunduğu bölgeye (özellikle kırsal) de hizmet edebilecek şekilde planlandığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’nda da değişikliğe gidildiği, ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile uyumlu 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun değişiklikleri onaylandığı,


Bu kapsamda, söz konusu kullanım kararlarına ilişkin hem nazım imar planında, hem de uygulama imar planında kademeli birliktelik sağlandığı, uygulama imar planı hazırlanması aşamasında 1/5000 ölçekli nazım imar planında görülen altyapı alanlarına ilişkin eksiklikler, önce uygulama imar planı aşamasında sonra nazım imar planı aşamasında giderildiği ve her iki planın da onaylandığı,


 1. Yolda kalan taşınmazlar konusu:

Kaynaklar Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda; öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda bir ulaşım sistemi önerisi getirildiği, yol kademelenmelerinin sağlanması ve yolların sürekliliği vb. ilkeler gözetilerek taşıt ve yaya yolları bütünsel olarak kurgulanıp söz konusu plana yansıtıldığı, bu kapsamda plan kararlarında, gerekli görülen yerlerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kararlarından farklı olarak, söz konusu ulaşım sisteminin gereği yol genişlikleri ve güzergah seçimi, kademeler arası bağlantılar ve taşıt-yaya yolları ilişkisi gözetilerek yeni kararlar üretildiği,

Plan açıklama raporunda da ayrıntılı açıklandığı üzere; “Gelişme konut alanında imar uygulaması iptal edilen bölgede, yoğun trafiğin yaşandığı tespit edildiğinden, yol genişliği 15 metreye çıkarılmıştır. Mevcut konut dokusunun elverdiği ölçülerde ana aksa bağlantı yolları öngörülmüştür. Taşıt yolu genişlikleri sırasıyla 15 metre, 12metre ve 10 metre olarak 3 ayrı genişlikte belirlenmiştir. 7 metre genişliğindeki yaya yolları ile yayalaştırılmış yol ve meydanlar planlanan diğer ulaşım kararlarıdır. Merkez niteliği taşıyan ve trafik yoğunluğunun görece yüksek olabileceği, bölgesel anlamda ihtiyaçları karşılayabilecek noktalarda otopark kullanım kararları getirilmiştir.” ulaşım sistemine çözüm getirildiği,


 1. Ticaret alanlarında kalan taşınmazlar konusu:

Yapılan itirazlarla Ticaret kullanım kararı getirilmiş taşınmazlarda yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ve 1/1000 ölçekli revizyon öncesi planlarda ticaret kullanımı getirilmiş taşınmazın revizyonla bu kullanımdan çıkarılmasına ilişkin itirazda bulunulduğu,

1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda ticaret alanlarına ilişkin plan kararlarının; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanmış olduğu, bu alanların sınırları, büyüklükleri ve yapılaşma koşulları gerek mevcut yapılaşma, gerekse geleceğe yönelik plan öngörülerine dayanılarak hazırlandığı,


Belirlenen ticaret alanlarının ÖPA (Özel Proje Alanları) bütünlüğü içerisinde konumlandırıldığı, bu planlama yaklaşımında; fonksiyonel, estetik ve kentsel tasarım açısından ticaret alanları için yapılaşma koşulları belirlendiği, 1. Planlama alanının kuzeydoğusunda yer alan BHA (Sosyo Kültürel Tesis) konusu:

Söz konusu kullanım kararının uygulanabilir olmadığı, büyük bir kısmının mülkiyetsiz olduğu, Belediyemize kamulaştırma yükü getireceği yönünde itiraz edildiği,

İtiraz edilen söz konusu kullanım kararının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kararları doğrultusunda getirilmiş olduğu, BHA alan sınırlarının bu üst ölçekli plandan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına taşındığı, üst ölçekli nazım imar planı ile uygulama imar planı kararının kademeli birliktelik açısından uyumlu olduğu,

 1. Çok sayıda ceviz ağacının imar planında yolda kalması konusu:

Planlama sürecinde ulaşım siteminin kademeli bütünlüğü ve oluşturulan yol hiyerarşisine bağlı olarak 15 metre olarak tasarlanan yol genişliğinde kalan itiraz konusu Ceviz Ağaçları için yerinde tekrar tespit yapılmış olduğu, söz konusu ağaçların geniş gövdeli ağaçlar olduğu, ulaşım şemasında değişikliğe gidilmeden yol profili tasarımı ile ağaçların korunabileceği kanaatinin oluştuğu,

 1. Lise alanı ayrılması konusu:

Plan onama sınırları içerisinde İlköğretim Alanı ayrılmış olduğu, ancak bir Lise Alanı’na ihtiyaç duyulacağı yönündeki talebin belirtilmesi üzerine, Plan ve Proje Müdürlüğü’nce 19.02.2016 tarih ve 792 sayılı yazı ile talebe ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne görüş sorulduğu, Buca Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarih ve 93018674-750-E.2048821 sayılı cevabi yazılarında; “…Kaynaklar Mahallesi, Aşağı Mahalle Köy İçi Mevkii, 10 pafta 895 parsel, 7720 m2 yüzölçümlü, Öğretmen Evi ve Tarla niteliğindeki alanın ilerleyen yıllarda bölgede ortaöğretim okulu (2015/2019 ilçe Stratejik Planda yer almamakla birlikte) ileriki tarihlerde ihtiyaç olacağına binaen “Ortaöğretim Eğitim Alanı” olarak ayrılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.” şeklinde belirtildiği,

İtirazlar incelenirken kaynaklar merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu’nda tespit edilen çizim ve gösterime dair maddi hataların sehven çizildiği ve yapılan bu hataların; 1. 20124 Ada ile 20125 Ada arasında kalan ve planda 7 metre gösteriminin bulunduğu yolun 10 metre genişlikte çizildiği,

 2. Planda kadastral 562 parselden geçen ve 10 metre genişlik ibaresinin bulunduğu yol genişliğinin 11 metre olarak çizildiği,

 3. Planda kadastral 2086 ve 2087 parsellerden geçen ve 10 metre genişlik ibaresinin bulunduğu yol genişliğinin 10.89 metre olarak çizildiği,

 4. Planda kadastral 1036 ve 1037 parsellerden geçen ve 10 metre genişlik ibaresinin bulunduğu yol genişliğinin 11.11 metre olarak çizildiği,

 5. Planda 20187 Ada 1 parsel köşesinde imar hattı çiziminde sehven yola terki gerektirecek şekilde çizim yapıldığı,

 6. Planda 20191 Ada, 7 ve 10 parsel köşesinde imar hattı çiziminde sehven ihdası gerektirecek şekilde çizim yapıldığı,

 7. Planda 20190 Ada, 1 parsel köşelerinde imar hattı çiziminde sehven ihdasları gerektirecek şekilde çizim yapıldığı,

 8. Planda 20124 Ada, 1 ve 2 parsellerin kuzeyinde imar hattının sehven parsel sınırıyla örtüştürülmeden ihdası gerektirecek şekilde çizildiği,

 9. Planda 20162 Ada, 3 parsel doğusundan geçen 15 metre genişlik ibaresinin bulunduğu yol genişliğinin 15.61 metre olarak çizildiği,

 10. Planda 20147 Ada, 1 parsel batısından geçen 12 metre genişlik ibaresinin bulunduğu yol genişliğinin 12.90 metre olarak çizildiği,

 11. Planda 2137 ve 2138 parselin kuzeyinden geçen 7 metre genişlik ibaresinin bulunduğu yol genişliğinin 8.40 metre olarak çizildiği, bu yolun devamında 2088 parselin kuzeyinden geçen 10 metre genişlik ibaresinin bulunduğu yol genişliğinin 11.50 metre olarak çizildiği,

tespit edildiğinden 18.01.2016 tarihinden itibaren Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30 gün süreyle askıya çıkan İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Merkez’e ilişkin İzmir Büyükşehir

Belediye Başkanlığı’nca 14.09.2013 tarihinde onanan Kaynaklar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanıp Buca Belediye Meclisi’nin 05.08.2015 tarih ve 2015/120 sayılı kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2015 tarih ve 05.1074 sayılı kararı ile 07.01.2016 tarihinde değişiklikle onanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlardan Ek1’de listelenen 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 no.lu dilekçelerle yapılan itirazların KABULÜNE, diğer itirazların REDDİNE, 20160 ada 1, 2, 3, 4, 5 no.lu parsellere ilişkin Sağlık Tesis Alanı kullanım kararının itirazlar doğrultusunda kaldırılarak “Gelişme Konut Alanı” olarak belirlenmesine, kaldırılan Sağlık Tesis Alanının mevcut durumda hizmet veren Sağlık Ocağı bulunduğu dikkate alınarak 1351 no.lu parselde belirlenmesine ve Ek2’de belirtilen çizim ve gösterime dair sehven yapılan hataların KABULÜNE İmar Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmesine dair rapor.


Buca Belediye Meclisi’nin 05.08.2015 tarih ve 2015/120 sayılı kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2015 tarih ve 05.1074 sayılı kararı ile 07.01.2016 tarihinde değişiklikle onanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 18.01.2016 – 16.02.2016 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup askı süresi içinde yapılan itirazlardan; Ek1’de listelenen 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 no.lu dilekçelerle yapılan itirazların KABULÜNE, diğer itirazların REDDİNE, 20160 ada 1, 2, 3, 4, 5 no.lu parsellere ilişkin Sağlık Tesis Alanı kullanım kararının itirazlar doğrultusunda kaldırılarak “Gelişme Konut Alanı” olarak belirlenmesine, kaldırılan Sağlık Tesis Alanının mevcut durumda hizmet veren Sağlık Ocağı bulunduğu dikkate alınarak 1351 no.lu parselde belirlenmesine ve Ek2’de belirtilen çizim ve gösterime dair sehven yapılan hataların KABULÜNE Hukuk Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmesine dair rapor.


OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.01.04.2016

01.04.2016

64

6422.01.2016 tarih ve 762 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; İzmir İli, Buca İlçesi, Güven Mahallesi, 22 M III c imar paftada yer alan 5048 ada 9 ve 13 no.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi sunulmuş olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;
5048 ada 9 no.lu parselin 111 m² yüzölçümlü Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı mülkiyetinde, 5048 ada 13 no.lu parselin 31 m² yüzölçümlü Buca Belediyesi mülkiyetinde olduğu, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Plan ve Proje Müdürlüğü’ne hitaplı 24.12.2015 tarih ve 4182 sayılı yazıları ile; plan önerisine konu olan parsellerden biri olan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 5048 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 22.12.2015 tarihli muvaffakatnamenin iletildiği, Buca Belediye Meclisi’nin 02.02.2005 tarih ve 2005/31 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2005 tarih ve 05.532 sayılı kararı ile 07.07.2005 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile söz konusu taşınmazlara ilişkin Konut Alanı kullanım kararının Sağlık Tesisi olarak değiştirildiği, söz konusu Meclis Kararının iptali istemi ile açılan davada, İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 2005/820 Esas, 2006/1976 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, Taşınmazların bulunduğu alanın yürürlükteki 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı Revizyonu’nda Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı kullanım kararında kaldığı, 5048 Ada, 9 ve 13 parsellerin, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yargı kararları nedeniyle plansız alanda kaldığı, hazırlanan plan önerisi ile, B-4 nizamında konut alanı kararı getirildiği, söz konusu parsellerin, plan önerisi ile yürürlükteki Buca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na uygun olarak ve kendi imar adasındaki kullanım kararı ve yapılaşma koşulları ile uyumlu olarak planlı hale getirilmeye çalışıldığı tespit edildiğinden, İmar Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

65

6565

65

6565

65

6565

65


2981 (Değişik 3290/3366) sayılı (Kabul Tarihi: 24/2/1984 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:8/3/1984 Sayı: 18335) İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun gereği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü ve Plan Program Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Buca-GÖB(1) Bölge Islah İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.01.1989 gün ve 6 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

Söz konusu ıslah imar planı sınırları içerisinde yer alan 50110 ada, 1 parsel (43.567m²) ve 50136 ada, 1 parselde (11.937m²) konumlanan 55.504 m²’lik alana ilişkin Müdürlüğümüzce yapılan tespitler maddeler halinde açıklanmıştır:
 • Alan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı” olarak belirlenmiştir.
 • Alan bütününde yapılaşmış konut alanlarının sağlıklaştırılarak İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik esasları gözetilerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı standartlarına yerinde dönüşümünün sağlanması gerekmektedir.

 • 02.04.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporuna göre, bahse konu alan Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alan (ÖA-5.1) olarak belirlenmiş olup, planlama çalışmalarında raporun sonuç bölümünde belirtilen hükümlere uymak gerekmektedir.

 • Yürürlükteki Islah İmar Planı’nın, 2981 sayılı Kanunun 20.maddesinde bulunan “Bu Kanunda yer alan ruhsat kullanma izni hakkındaki işlemler bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. Bu işlemler, bundan sonraki uygulamalara örnek teşkil etmez. Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen, yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri ile gecekondular için ıslah imar planlarını geliştiren imar planları uygulanır. (Ek:22/5/1986 – 3290/12 md.) Ancak zorunlu hallerde ve süratle gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren alanlarda belediye veya valiliklerin yaptıracakları ıslah imar planı niteliğinde o bölgedeki yapılaşmanın şekil ve şartlarını gösteren planlara göre uygulama yapılabilir. Bu durumu tespite belediye veya valilikler yetkilidir. Böyle zorunlu hallerde ve uygulama yapma zarureti olan bölgelerde yapılacak planlarda 3194 sayılı İmar Kanununun imar planı yapma şartları ve standartları aranmaz. Ancak buralarda yapılacak binaların irtifaı azami H=1250m. olacaktır.” hükmüne uyumsuz olarak planlandığı ve beş katlı yapılaşma öngören bir planın uygun görüldüğü, bu uyumsuzluğun giderilmesi gerekliliği tespit edilmiştir.

 • 2981 (Değişik 3290/3366) sayılı Kanununun amacı ilk maddesinde “imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek” olarak ifade edilmektedir. Bu Kanundan yararlanabilecek bu tür yapıların müracaatlarının nasıl yapılacağı ve son müracaat tarihi Kanun’unun 5. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Kanunda mevzuata uygun olarak müracaatları ve diğer işlemleri tamamlanmış yapılara tapu, ruhsat verilmesine ilişkin diğer uygulama işlemlerine esas olmak üzere ıslah imar planlarının yapılması öngörülmüştür.

Islah planlarının yapım ve onay süreci ile ilgili hükümler ise Kanun’unun 13. maddesinin (c) bendinde belirlenmiştir. 3290 sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 sayılı Kanun’un Uygulaması’na Dair Yönetmeliğin Tanımlar ve Kısaltmalar başlığını taşıyan 4. maddesinin 24. bendinde ıslah imar planının amacı tanımlanmış, yine aynı yönetmeliğin 20. maddesinde ıslah imar planın yapılması gerekli alanlar belirlenmiş, anılan yönetmeliğin 24. maddesinde de 2981 sayılı Yasa’nın 13. maddesine paralel hüküm getirilerek ıslah imar planlarının yürürlük biçimi kurala bağlanmış bulunmaktadır.
Ayrıca; yine ıslah imar planlarının yapılması, değiştirilmesi ve genişletilmesi ile ilgili hususta Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 12.04.1993 gün, 6896 sayılı Genelgesinde: “Islah imar planlarının amacı sağlıksız ve düzensiz yapılaşmayı mevcut durum dikkate alınarak ıslah etmek olduğundan, 2981/3290/3366 sayılı Kanun’un 13/c maddesine göre yapılan ıslah imar planlarında ıslah planı adı altında değişiklik yapılması da söz konusu değildir. Ancak, Kanun’da yapılan değişiklik nedeniyle, kapsama alınması gereken yapılanmaların bulunduğu bölgelerle bütünleştirilmesi amacına dönük ıslah planları sınırlarının genişletilmesi ya da onanlı ıslah imar planında yapılan maddi bir hatanın ortaya çıkması durumunda bu hatanın giderilmesine dönük değişiklik yapılmasının dışında mevcut ıslah planlarının ıslah imar planı adı altında değişikliğe ve ya revizyona konu edilmesi de söz konusu değildir. Bu planları geliştiren planların yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılması gerekir. 2981/3290/3366 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yapılacak ıslah imar planları, aynı nitelikte planlar olmayıp; yapım amacı, özellikleri ve onaylama süreci açısından farklılıklar göstermektedir. Kanunun 20. maddesine göre; zorunlu hallerde ve süratle gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren boş veya az yapılaşmış alanlarda, belediye veya valiliklerin gerekli görmeleri halinde bölgedeki yapılaşmanın şekil ve şartlarını gösteren ıslah imar planı niteliğinde planlar yapılabilir…” denilmektedir.

Yukarıda açıkça belirtilen yasa ve yönetmelik hükümleri ile genelgede belirtilen hususlardan; Islah İmar Planlarının 2981 sayılı Yasa’nın amacına uygun olarak, mevzuatta belirlenen zaman, koşul ve kriterler içinde yapılması gereken planlar olduğu, geçmişte onaylanmış ıslah imar planlarında günümüzde yapılmak istenen değişiklik ve sınır genişletilmesi gibi hususların 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirlenen koşullar doğrultusunda ele alınması gerektiği, diğer taraftan ıslah imar planı bulunan ve bu plana göre yapılmış alanlarda bile, bu planların günün değişen şartlarına göre revize edilmesi gerekirken, 2981 sayılı Yasa’nın amacını aşacak şekilde, uzun yıllar sonra ıslah imar planı çalışmalarının yapılmasının uygun olamayacağı ve söz konusu yapıları da ıslah edebilecek şekilde, onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanununun ve ilgili yönetmeliklerine ve plan hiyerarşisine uygun olarak öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile daha sonra 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları kapsamında ele alınmasının gerektiği Belediye Başkanlığımızca tespit edilmiş olup; Söz konusu Islah İmar Planı sınırları içerisinde yer alan 50110 ada, 1 parsel ve 50136 ada, 1 parselde konumlanan 55504 m²’lik alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılacağından, yürürlükteki ıslah imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına ilişkin bir karar alınması istemi incelenmiş olup;


50110 ada, 1 parsel (43.567m²) ve 50136 ada, 1 parselde (11.937m²) konumlanan 55.504 m²’lik alana ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü ve Plan Program Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Buca-GÖB(1) Bölge Islah İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.01.1989 gün ve 6 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylandığı, Islah İmar Planının 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırlandığı, Alanın, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı” olarak belirlendiği, geçmişte onaylanmış ıslah imar planlarında günümüzde yapılmak istenen değişiklik ve sınır genişletilmesi gibi hususların 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirlenen koşullar doğrultusunda ele alınması gerektiği, diğer taraftan ıslah imar planı bulunan ve bu plana göre yapılmış alanlarda bile, bu planların günün değişen şartlarına göre revize edilmesi gerekirken 1989 yılından bu yana yeni bir plan hazırlanmadığı, Başkanlık Önergesi ile Islah İmar Planı sınırları içerisinde yer alan 50110 ada, 1 parsel ve 50136 ada, 1 parselde konumlanan 55504 m²’lik alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılacağından, yürürlükteki ıslah imar planı ve imar uygulamalarının durdurulması hususunda karar alınmasının istenildiği, önerge komisyonumuzca görüşülmüş olup, Komisyon üyesi Şenol YELTEKİN’in önergeye konu 50110 ada, 1 parselde konumlanan yaklaşık 50000 m2lik alanın yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında ‘’Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı’’ olarak belirlenmiş olması; alan dahilinde yapılaşmış konut alanlarının sağlıklaştırılarak İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliği esasları gözetilerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı standartlarında yerinde dönüşümünün sağlanması; 2981 sayılı yasanın 4. kısım 20 maddesinde ‘’Böyle zorunlu hallerde ve uygulama yapma zarureti olan bölgelerde yapılacak planlarda 3194 sayılı İmar Kanununun imar planı yapma şartları ve standartları aranmaz. Ancak, buralarda yapılacak binaların irtifaı azami H=12.50 m. olacaktır.’’ Hükmüne aykırı olarak planlandığı ve beş katlı yapılaşma öngören bir planın uygun görüldüğü ve bu uyumsuzluğun giderilmesi gerekliliği gözetildiğinde yürürlükteki ıslah imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasının KABULÜ yönündeki oyuna karşın; istemin bölgenin bütününe ilişkin değil sadece bir bölümüne ilişkin imar uygulamasının durdurulması kararını içermesi, parçacıl yaklaşımlar yerine bölgenin tamamına yönelik imar planı çalışması yapılmasının plan bütünlüğünün sağlanmasının açısından daha doğru olacağı, sadece 50110 ada, 1 parsel ve 50136 ada, 1 parselde konumlanan 55504 m²’lik alanda yürürlükteki ıslah imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı, ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri başlığı altındaki 26.Maddesinde Fıkra (1): İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. hükmü yer almakta olup önerge bu hüküm açısından incelendiğinde, söz konusu önergede herhangi bir kamu yararı görülmediğinden, diğer Komisyon üyelerinin red oylarıyla önergenin İmar Komisyonunca oyçokluğu ile REDDİNE dair rapor.
50110 ada, 1 parsel (43.567m²) ve 50136 ada, 1 parselde (11.937m²) konumlanan 55.504 m²’lik alana ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü ve Plan Program Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Buca-GÖB(1) Bölge Islah İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.01.1989 gün ve 6 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylandığı, Islah İmar Planının 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırlandığı, Alanın, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı” olarak belirlendiği, Geçmişte onaylanmış ıslah imar planlarında günümüzde yapılmak istenen değişiklik ve sınır genişletilmesi gibi hususların 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirlenen koşullar doğrultusunda ele alınması gerektiği, diğer taraftan ıslah imar planı bulunan ve bu plana göre yapılmış alanlarda bile, bu planların günün değişen şartlarına göre revize edilmesi gerekirken 1989 yılından bu yana yeni bir plan hazırlanmadığı, Başkanlık Önergesi ile Islah İmar Planı sınırları içerisinde yer alan 50110 ada, 1 parsel ve 50136 ada, 1 parselde konumlanan 55504 m²’lik alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılacağından, yürürlükteki ıslah imar planı ve imar uygulamalarının durdurulması hususunda karar alınmasının istenildiği, Önerge komisyonumuzca görüşülmüş olup, bitişiğindeki Pazar yeri alanı olarak kullanılan alanın ve çevredeki yapılaşma olmayan adaların da yapılacak planlama çalışmasında değerlendirilmesi ve 1/1000 ölçekli plan tadilatının yapılması şekliyle, önergenin Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.
50110 ada, 1 parsel (43.567m²) ve 50136 ada, 1 parselde (11.937m²) konumlanan 55.504 m²’lik alana ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü ve Plan Program Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Buca-GÖB(1) Bölge Islah İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.01.1989 gün ve 6 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylandığı, Islah İmar Planının 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırlandığı, Alanın, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı” olarak belirlendiği, Geçmişte onaylanmış ıslah imar planlarında günümüzde yapılmak istenen değişiklik ve sınır genişletilmesi gibi hususların 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirlenen koşullar doğrultusunda ele alınması gerektiği, diğer taraftan ıslah imar planı bulunan ve bu plana göre yapılmış alanlarda bile, bu planların günün değişen şartlarına göre revize edilmesi gerekirken 1989 yılından bu yana yeni bir plan hazırlanmadığı, Başkanlık Önergesi ile Islah İmar Planı sınırları içerisinde yer alan 50110 ada, 1 parsel ve 50136 ada, 1 parselde konumlanan 55504 m²’lik alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılacağından, yürürlükteki ıslah imar planı ve imar uygulamalarının durdurulması hususunda karar alınmasının istenildiği, Önerge komisyonumuzca görüşülmüş olup istemin bölgenin bütününe ilişkin değil sadece bir bölümüne ilişkin imar uygulamasının durdurulması kararını içermesi, parçacıl yaklaşımlar yerine bölgenin tamamına yönelik imar planı çalışması yapılmasının plan bütünlüğünün sağlanmasının açısından daha doğru olacağı, sadece 50110 ada, 1 parsel ve 50136 ada, 1 parselde konumlanan 55504 m²’lik alanda yürürlükteki ıslah imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı, ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri başlığı altındaki 26.Maddesinde Fıkra (1): “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmü yer almakta olup önerge bu hüküm

açısından incelendiğinde, Cumhuriyet Halk Parti’li Meclis üyesi Aydoğan HEPDEMİRGİL ve Adalet ve Kalkınma Parti’li Meclis Üyesi Rakip BECER’in REDDİ yönündeki şerhlerine karşın diğer meclis üyelerinin kabul oylarıyla söz konusu önergenin; Hukuk Komisyonunca oyçokluğuyla KABULÜNE dair rapor.


Hukuk Komisyon Raporu doğrultusunda önergenin aynen kabulüne, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ve Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri Deniz YÜCEL, İlhan DAL, Aydoğan HEPDEMİRGİL’in red oylarına karşın, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.01.04.2016

01.04.2016


66

66Meclis Üyesi Çeliker GÖKÇİN tarafından verilen sözlü önergeyle; hem Belediyemize yeni bir gelir kaynağı yaratmak hem de Belediyemizin elektrik enerji sarfiyatını azaltmak adına Belediyemiz mülkiyetinde olan tarıma elverişsiz alanlarda güneş enerjisi panelleri kurarak elektrik elde edilmesi ve parklarımızdaki aydınlatma direklerine küçük güneş enerji panelleri tesis ederek ciddi meblağlarda tasarruf edebilmesi istemi incelenmiş olup;
‘‘ Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’’ konusunda verilen önerge Komisyonumuzca İlgili Müdürlüklere önerge kapsamındaki çalışmaları yazılı olarak sorulmuştur. Fen İşleri Müdürlüğü’nün ‘’Gençlik Merkezi Projesi’’ kapsamında 32,23 kwp kapasiteli güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten projesi; ayrıca devam eden ‘’Üzüm Bağı Projesi’’nde 35 kwp kapasiteli güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten projesi bulunmaktadır. Ayrıca; Betontaş Pazaryeri’nde 201 kwp kapasiteli güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten proje çalışması devam etmekte olup İZKA tarafından sağlanan ‘’Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı’na’’ başvuru yapılmıştır. Bununla birlikte; Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün enerji ve su tasarrufu sağlayan otomatik sulama sistemleri ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, ‘’Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’’ konusundaki çalışmaların Belediyemiz bünyesindeki tüm Müdürlükler ve çalışanlarca sahiplenilmesi, yeni çalışmalarca desteklenmesi Komisyonumuz tarafından benimsenmiş olup; önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliği ile KABUL edilmesine dair rapor.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.


Levent PİRİŞTİNA

Zeynep ŞEN

Canan AYDEMİR ÖZKARA

Nehir FIRTINA

Meclis Başkanı

KATİP

KATİPKATİP
/33Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə