Çankiri / kizilirmak halk eğİTİm merkezi okuma yazma I. Kademe kursu plani

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 211.82 Kb.
tarix19.12.2017
ölçüsü211.82 Kb.

ÇANKIRI / KIZILIRMAK HALK EĞİTİM MERKEZİ - OKUMA YAZMA I. KADEME KURSU PLANI(Süre: 30 İş Günü – 120 Ders Saati)

TARİH

SÜRE

DERS

BECERİLER

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

ÖLÇME VE

DEĞERLEN-DİRME:

1. HAFTA

5 İş Günü - 20 Ders Saati

OKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ

1- “a” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma2- “l” sesi, “i” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma3- “e” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma4- “t” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma1.Ses grubunun tamamlanması ile ilgili çalışmalar

5- “n” sesi“g” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma1. Kendini tanıtır.

2. Hazırlık yapar.

3. Kitabını özenle kullanır.

4. Kalemi doğru bir şekilde tutar.

5. Düzenli çizgiler çizer.

6. Duyduğu sesleri ayırt eder.

7. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir.

8. Harfleri, dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar. (“a” “l” “i” “e” sesi)

9. Harfleri satır çizgileri arasında yazar.

10. Dinlemeye hazırlık yapar.

11. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.

12. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır

13. Dinledikleriyle ilgili olarak kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

14. Dinlediklerini özetler.

15. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

16. Kendisini, ailesini ve çevresini tanır.

17. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.

18. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

19. Beden dilini yorumlar.

20. Görgü kurallarına uygun dinler.��1.1. İlk kez karşılaştığı biri ile tanışma ortamını canlandırması istenebilir.

��1.3. İyi kullanılmış bir kitap ile kötü kullanılmış kitabı karşılaştırarak kitapların temiz kullanımının nasıl sağlanabileceğinin tartışılması.

��1.8. ”armut, ayva, erik, araba” resimlerinin arasından “a” sesinin geçtiği resimleri seçmeleri istenebilir.

��1.11. “a, l, i” seslerinden kelimeler oluşturmaları istenebilir.

��1.1. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin neler yapılması gerektiğinin tartışılması

��1.3. Üç ayrı resim üzerinde, etkili dinlemeyi bozan öğelerin belirlenmesi

��2.7. Sağlıkla ilgili sorunların işlendiği bir dinleme etkinliğinde konunun buldurulması.

��2.8. Sebebi verilen bir olayın sonucunun tahmin ettirilmesi.

�� 2.11. Zamanında yapılmayan bir işin anlatıldığıdinleme etkinliği sonrasındaolabilecek sonuçların çıkarımyoluyla buldurulması.

�� 2.5. Belirlenen bir konuda yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerinin istenmesi.1- Güncel haberleri takip etme becerilerini değerlendirme
2- Çalışma yaprakları ile değerlendirme
3- Okuma-Yazma becerisini gözlemleme

YAŞAM BECERİSİ

1-Duygularını fark eder

2- Sağlıklı yaşam

3- Planlı yaşama kaynakları verimli kullanma

4-Bilinçli Tüketici Bilinci

5- Sorun Çözme

1. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır.

2. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir.

3. Davranışlarında gördüğü hataları tanımlar ve değiştirir.

4. Sağlıklı yaşama kurallarını bilir ve uygular.

5. Planlı yaşama becerisi kazanır

6. Sahip olduğu kaynakları verimli kullanır.

7. İşlerini zamanında yapmanın önemini kavrar.

8- İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.

9- Tüketici olarak sahip olduğu hakları belirterek bilinçli tüketici davranışları sergiler.

10. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların alınma sürecine etkin olarak katılır.

11. Sorun çözme sürecini açıklar.


�� Dikkat Vücudunuz Konuşuyor: Çeşitli resim ve fotoğraflardan yararlanılarak, duygularve bu duyguların yansımaları üzerine konuşulur. Grupüyelerine değişik beden hareketleri ile duygulararasında ilişki kurdurulur.

��Haydi, Plan Yapalım Ev işleri ile ilgili bir günlük plan hazırlatılır.Planın uygulanması üzerine konuşulur.

��Bilinçli Tüketici misin? Alışverişte yaşanan sorunları anlatırlar. Bilinçli tüketici davranışlarını sıralarlar.

Tüketiciyi koruma hakları üzerinde durulur.

�� Şikâyetim Var. Tüketici Haklarını Koruma Derneği’ne bir şikâyet dilekçesi yazarlar.YÖNTEM VE

TEKNİKLER:

1-Drama,


2- Soru – cevap

3- Gösterip yapma,

4- Tartışma.


MATEMATİK

1- Rakamlar

2-1’er ve 10’ar Ritmik Saymalar

3- Toplama İşlemi

4-Deste ve Düzine

Onluk ve Birlikler5- Basamak ve Basamak Değeri,

Şekil grafiği
1.Rakamları okur ve yazar.

2. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.

3. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir; bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

4. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar

5. Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder.

6. 20’ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar

7.Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.

8. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir; bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler

10. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

11. Şekil grafiğini yorumlar.


�� Sen Nasıl Çözersin? Yetişkinlerin özelliklerine göre değişik sorunlar tahtaya yazılır. Bu sorunları nasıl çözecekleri sorulur. Çözümler üzerine tartışılır.

�� Rakamlar; tahtaya yazılır ve okutulur.

�� Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır.

��Yüzlük tabloda birerli, onarlı ritmik saydırılır. Uygun kutular boyatılır. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. .

�� Aynı türden 10 kalem, 10 kuru boya vb. nesnelerin sayısının bir deste; aynı türden 12 bardak, 12 silgi vb. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır.

�� Belli bir sayı seçtirilir. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk, onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin, sayının basamakları olduğu fark ettirilir.KULLANILAN

ARAÇ VE GEREÇLER:

1- Çalışma kitapları,

2- Görseller,

3- Sayı boncuğu,

4- Bulaşıcı hastalıklarla ilgili kaynaklar.


TARİH

SÜRE

DERS

BECERİLER

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

ÖLÇME VE

DEĞERLEN-

DİRME:
5 İş Günü - 20 Ders Saati

OKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ

6-“m” sesi, “k” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma7-“u” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma2.Ses grubunun tamamlanması ile ilgili çalışmalar

8- “o” sesi, “d” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma9- “r” sesi, “ı” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma10- “y” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma3.Ses grubunun tamamlanması ile ilgili çalışmalar

1. Hazırlık yapar.

2. Duyduğu sesleri ayırt eder.

3. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir.

4. Harfleri, dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar.

5. Harfleri satır çizgileri arasında yazar.

6. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur.

7. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar.

8. Kendisine söyleneni yazar ve okur.

9. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

10. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.

11. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

12. Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

13. Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.

14. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

15. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.


��1.1. İyi Bir Dinleyici olmak için neler yapılması gerektiğinin tartışılması

��2.12 Dinlediği tarife uygun yemek yapması.

��2.13 Sorunlu bir ürünün değiştirilmesinin işlendiği bir dinleme etkinliği sonrasında kendi deneyimlerinin dile getirilmesi

��3.2. Sınıf karşısında kendi belirlediği bir konuda konuşmasının sağlanması.

1- “ r,ı,y, ” seslerinin geçtiği kelimeler söylenerek, başka örnekler vermeleri istenebilir.

��2.1. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması.

��2.4. Bir dinleme sonrasında zihninde canlandırdıklarının resminin istenmesi.

��3.1. Boşluklar bırakılmış bir metin verilerek öğretmen tarafından okunan metne uygun olarak boşlukları doldurmalarının istenmesi.

��Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir.

��2.13. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi.

��2.10. Bildiği bir yemeğin yapılma aşamalarını yazması.

3.1. Bir hasta ziyaretinde yapılması gerekenkonuşmalarıcanlandırmalarının istenmesi.


1- Okuma-Yazma becerisini gözlemleme
2- Çalışma yaprakları ile değerlendirme
3-Güncel haberleri takip etme becerilerini değerlendirme

YAŞAM BECERİSİ

6- Stresle başa çıkma

7- Hayat boyu öğrenme girişimcilik, çalışma, üretme

8- Yetenek, Meslek

9- Aile bireyleri arasındaki ilişkiler

10-Aile içi birlik ve dayanışma

Birlikte eğlenme1. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını belirterek stresle başa çıkmada kullanılabilecek uygun yöntemleri açıklar

2. Hayat boyu öğrenmenin önemini bilir ve öğrenme becerilerini kavrar.

3- Çalışmaya, üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir.

4. Yeteneklerin meslek grupları ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklar.

5- Mesleki fırsatlarla coğrafi bölge, nüfus, iklim gibi faktörlerin ilişkisini kurar.

6. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını belirtir.

7. Davranışlarının, aile bireylerinin duygu ve eylemlerini nasıl etkilediğini açıklar.

8- Aile bireylerinin duygularına, düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterir.

9. Uyumlu bir aile ortamı yaratmak için plan yapar.

10. Ailesi ile birlikte eğlenmenin, özel günleri kutlamanın doğal bir ihtiyaç olduğunu fark eder.�� Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Gerginlik (stres) yaratan nedenleri belirtmeleriistenir. Gerginliğin etkileri üzerinde tartışılır.�� Çalışan Kazanır “Ağustos Böceği İle Karınca” masalı ile“Çalışmaya, üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir” kazanımı arasında ilişki kurmaları istenir.

�� 3.4. Mesleklerini tanıtmalarının istenmesi.

�� Ailede Huzur : “Ailede neler huzuru bozar?” sorusu sorulur.

Ailede huzuru bozan durumları listelemeleriistenir. “Ailede huzuru bozan durumlarla nasılbaşa çıkılır?” sorusu sorulur. Beyin fırtınasıyaptırılır. Beyin fırtınası ile elde edilen verileredayalı olarak “uyumlu bir aile yaratma planı”yapmaları istenir.YÖNTEM VE

TEKNİKLER:

1- Gösteri,

2- Canlandırma

3- Rol Yapma,

4- Soru-cevap,

5- Beyin fırtınası.

6- Tartışma.

7- Anlatım.MATEMATİK

6-Toplamada sıfırın etkisi, Verilmeyen toplananı bulma

7-Çarpma

8- Sayıları Karşılaştırma

9-100 İçinde Toplama İşlemi

10-Çıkarma İşlemi


1.Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar

2. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler.

3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

4. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

5. 10’a kadar olan doğal sayıları 2, 3, 4 ve 5 sayılarıyla çarpar.

6. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar.

7.100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.

8. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

9. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

10. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

11. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar

12. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

13. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder.


�� Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları vb. somut modeller kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır.

�� Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır.

��İki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde, başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirtilebilir.

�� Somut nesnelerle eksiltme, ayırma işlemleri yapılır. Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler, silgiler, kitaplar, defterler, kâğıtlar vb.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma; parasının bir kısmını harcayarak eksiltme vb. durumlarla çıkarma fark ettirilir.KULLANILAN

ARAÇ VE GEREÇLER:

1- Çalışma kitapları,

2- Görseller

3- Sayı boncuğu.
TARİH

SÜRE

DERS

BECERİLER

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

ÖLÇME VE

DEĞERLEN-

DİRME:
5 İş Günü - 20 Ders Saati

OKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ

11- “s” sesi, “ö” sesi Kelime, cümle ve metin oluşturma

12- “b” sesi, “ü” sesi Kelime, cümle ve metin oluşturma

13- “ş” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma4.Ses grubunun tamamlanması ile ilgili çalışmalar

14- “ç” sesi, “z” sesiKelime, cümle ve metin oluşturma

15- “c” sesi, “p” sesiKelime, cümle ve metin oluşturma

1. Hazırlık yapar.

2. Duyduğu sesleri ayırt eder.

3. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir.

4. Harfleri, dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar.

5. Harfleri satır çizgileri arasında yazar.

6. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur.

7. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar.

8. Kendisine söyleneni yazar ve okur.

9. Rehber yardımıyla okur.

10. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.

11. Dinlediklerini zihninde canlandırır.

12. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder ve araştırır.

13. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

14. İkna edici konuşur.
�� 2.6. Dinlediği hikâye, masal veya metinde; ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap bulmalarının istenmesi.

��2.1. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması.

�� 2.16 Depremin anlatıldığı bir dinleme etkinliği sonrasında sorunların belirlenmesi ve onlara farklı çözümler üretilmesi (Bir gazete haberi okunabilir, radyodan dinlenilebilir)

�� 3.1. Boşluklar bırakılmış bir metin verilerek öğretmen tarafından okunan metne uygun olarak boşlukları doldurmalarının istenmesi.

�� 3.2. Çocuk bakımı, hastalıkları, gelişimi ve eğitimi ile ilgili ebe, hemşire, doktor ve öğretmen ile görüşülmesi.

�� 2.2. Aile bütçesini tablolaştırması istenebilir.

�� 2.6. Gezip gördüğü yer ile kendi yaşadığı yerin karşılaştırmasının istenmesi.

�� 2.9. Geleceğe yönelik planlarını, düşüncelerini ve hayallerini anlatmalarının istenmesi.

�� 2.13. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi.


1- Okuma-Yazma becerisini gözlemleme

2-Güncel haberleri takip etme becerilerini değerlendirme

3- Çalışma yaprakları ile değerlendirme

4- Matematik alıştırmalarını çözme yolunu değerlendirme

5-Okuduğunu anlatma becerisini değerlendirme

YAŞAM BECERİSİ

11- Gelir – gider kavramı,

Aile Bütçesi12- Aile Planlaması ve doğum Kontrolü

13-Kız Çocuklarının Eğitimi

14- Araç gereç kullanımı Güvenlik15-Doğal Afetler

1. Ailede gelir ve gider kavramının önemini fark ederek aile bütçesini planlar ve buna uygun harcama yapar.

2. Ailede birlikte alınan kurallara uyar.

3. Aile planlamasının ve doğum kontrolünün önemini kavrar.

4. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemini fark eder.

5. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin, tüm çocukların eğitim ihtiyacı olduğunu belirtir.

6. Evdeki araç ve gereçleri işlevsel olarak kullanır.

7. Kendisinin ve ailesinin güvenliği için evde güvenlik kurallarına uyar.

8. Acil durumlarda nasıl davranılacağını belirtir

9. Doğal afetlere karşı evde eylem planı yapar.

10. Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur.�� Bütçem Ailedeki gelir ve gider durumunu ifade etmeleri istenir. Gelir ve gider arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Ailedeki gelir ve giderin önemi üzerine beyin fırtınası yapılır.

�� Bütçe HazırlıyorumYetişkinlerden aile bütçesi hazırlamaları istenir. Bu konu üzerinde tartışılır.

��Kızımı Okutuyorum Kız çocuklarının okuması halinde elde edecekleri kazanımların neler olabileceği üzerine tartışılması.

��Depreme Dayanıklı mı? Depreme dayanıklı binaların özellikleri saptanır. Her yetişkin kendi evini bu ölçütlere göre değerlendirir ve sınıfa sunu yapar.�� İşyeri Tahliye ÇantasıDoğal afetlerde acil durum ihtiyaçlarının nelerolabileceği hakkında konuşulur. Gereklimalzemelerin listesini çıkarırlar.YÖNTEM VE

TEKNİKLER:

1- Soru-cevap,

2- Tartışma,

3- Yaratıcı drama.

4- Drama,

5- Beyin fırtınası.

6- Gösteri

7- Ev aletleri kullanma kılavuzu.MATEMATİK

11-Toplama – Çıkarma işlemleri ile ilgili problemler

12- Kalansız Bölme Romen Rakamları

13- Eldeli Toplama İşlemi

14-Kalansız Bölme,

Tek ve çift doğal sayılar15-Bölme İşlemi,

Bölme Çarpma ilişkisi
1. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir

2. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

3. En çok 20 nesneyi Kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.

4. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

5. Eldeli toplama işlemini yapar; toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

6. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

7. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi, birerli, ikişerli, üçerli, dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.

8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir

9. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini, bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.

10. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.

11. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Birlikte işyeritahliye çantası hazırlanır.

�� Problemler, yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir, çözdürülür ve kurdurulur.

�� Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. I.Cilt,II.,III,IV,V,…�� Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir.

�� Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler, model kullanılarak çözdürülür. 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması olur?

�� Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellen dirilerek çözdürülür. Yapılan işlemlerde “bölünen”,

“bölen”, “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur.��Çarpma işleminde, sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır.KULLANILAN

ARAÇ VE GEREÇLER:

1- Çalışma kitapları,

2- Görseller.

3- Elektrik faturası örneği

4- Aile Planlaması ile ilgili broşür.

5- Depremle ilgili broşürler.TARİH

SÜRE

DERS

BECERİLER

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

ÖLÇME VE

DEĞERLEN-

DİRME:
5 İş Günü - 20 Ders Saati

OKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ

16- “h” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma5. Ses grubu sonu ile ilgili çalışmalar

17- “ğ” sesi, “v” sesiKelime, cümle ve metin oluşturma

18- “f” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma19- “j” sesi

Kelime, cümle ve metin oluşturma6. Ses grubu sonu ile ilgili çalışmalar

20-Metin Okuma

1. Hazırlık yapar.

2. Duyduğu sesleri ayırt eder.

3. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir.

4. Harfleri, dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar.

5. Harfleri satır çizgileri arasında yazar.

6. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur.

7. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar.

8. Kendisine söyleneni yazar ve okur.

9. Dinlediklerinde dil, ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler.

10. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

11. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.

12. Konuşmaya hazırlık yapar.

13. Bilgilendirici konuşur.

14.Konuşma amacını dinleyicilere ifade eder.

15. Deneyim ve anılarını anlatır.

16. Dinleyicilerle göz teması kurar.

17.Konuşmalarında beden dilini kullanır.

18. Konu dışına çıkmadan konuşur.��1.1. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin neler yapılması gerektiğinin tartışılması

��2.4. Bir dinleme sonrasında zihninde canlandırdıklarının resminin istenmesi.

�� 2.11. Zamanında yapılmayan bir işin anlatıldığı dinleme etkinliği sonrasında olabilecek sonuçların çıkarım yoluyla buldurulması.

�� 2.1. İzledikleri filmi, tiyatroyu, konseri anlatmalarının istenmesi.

�� 2.2. Karışık olarak verilen olayları oluş sırasına koyarak anlatmasının istenmesi.

�� 2.5. Belirlenen bir konuda yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerinin istenmesi.

�� 2.6. Gezip gördüğü yer ile kendi yaşadığı yerin karşılaştırmasının istenmesi.

�� 2.9. Geleceğe yönelik planlarını, düşüncelerini ve hayallerini anlatmalarının istenmesi.

�� 2.13. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi


1-Çalışma yaprakları ile değerlendirme

2- Matematik alıştırmalarını çözme yolunu değerlendirme

3-Güncel haberleri takip etme becerilerini değerlendirme

4-Okuma-Yazma becerisini gözlemleme

5- Türkçeyi kullanma becerisini değerlendirme


YAŞAM BECERİSİ

16-Rol Bütünlüğünün

Sağlanması17-Toplumsal Değerler

18- Kumar, uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımı

19-Çalışma, iş, meslek

20- Sivil Toplum Kuruluşları

1. Kişisel amaçların; mesleki, sosyal ve ailevi rollerin bütünleşmesi yoluyla gerçekleşebileceğini bilir.

2. Kültürel değerlerin insan yaşantısı üzerindeki etkilerini fark eder.

3. Kültürel değerleri algılar ve korur.

4. Çevrenin toplumsal değerlerine önem verir.

5. Kumar, uyuşturucu, ilaç, sigara ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir.

6. Kumar, uyuşturucu, ilaç, sigara ve alkol kullanımının kendisine, ailesine ve çevresine verdiği zararı açıklar.

7. Kendisinden farklı olan kişilerle çalışmanın önemini kavrar.

8. Çeşitli durumlarda, işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar.

9. Çevresinde yaygın olan meslekleri tanır.

10. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırarak bu kuruluşların etkinlik sonuçlarını değerlendirir.��Rollerimi Biliyorum Yetişkinlerden mesleki, sosyal ve ailevi rollerinitanımlamaları istenir. Bu rollerin, diğer rollerle ilişkisi sorulur. Rol çatışması üzerinde durulur. Rol çatışmasını asgari düzeye indirmek için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır.�� İnsan Hakları ve Vatandaşlık:1. Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir.

��Burada İş Yok Yaşadıkları çevrede geçerli olan meslekler tahtaya yazılır. Değişik meslek grupları da yazılır. Yaşadıkları bölgede bu mesleklerden yapılamayanların neden yapılamadığı üzerinde konuşulur.��Çalışan Kazanır “Ağustos Böceği İle Karınca” masalı ile “Çalışmaya, üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir” kazanımı arasında ilişki kurmaları istenir

�� Öğrenmek İstiyoruz Çevredeki sivil toplum kuruluşundan bir temsilcisınıfa davet edilir. Bilgilendirme yapılır.


YÖNTEM VE

TEKNİKLER:

1- Gösteri,

2- Soru-cevap,

3- Tartışma,

4- Rol yapma.

5- Drama.

6- Beyin fırtınası


MATEMATİK

16-Toplama İşlemi

17- Çarpma İşlemi

18- Çıkarma İşlemi,

Çıkarma ve toplama yapmayı gerektiren problemleri çözme ve kurma.19- Üç basamaklı doğal sayılar, toplama işlemleri, problemler.

20-Uzunluk Ölçüleri

1. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve işlem yaparak tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

2. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.

3. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

4. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemini zihinden yapar.

5. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

6. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

7. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur; onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 8. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

9. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

10. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.11. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.

12. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.�� Basamak tablosu üzerinde toplama işlemi modellenerek incelenebilir. �� Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde, basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır.Eksilen veya çıkan buldurulurken; çıkarmanın azaltma, eksiltme, üzerine sayma, karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır.��Metre ve santimetreyi birlikte kullanmalarını gerektiren uzunluklar ölçtürülür.

��Cetvel veya mezura kullanarak belirli uzunluklar ölçtürülür.

��Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde, 1 m 85 cm uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm+1 m 85 cm =

245 cm+ 185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır.KULLANILAN

ARAÇ VE GEREÇLER:

1- Çalışma kitapları,

2- Görseller,

3- Sayı boncuğu,

4- Acil numaralar listesi,

5- Yeşilay ile ilgili broşürler.TARİH

SÜRE

DERS

BECERİLER

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

ÖLÇME VE

DEĞERLEN-

DİRME:
5 İş Günü - 20 Ders Saati

OKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ

21- Metin Okuma

22- Metin Okuma

23- Metin Okuma

24- Metin Okuma

25- Metin Okuma


1. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

3. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

4. Dilek, istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder.

5. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar.

6. İmza atar ve anlamını bilir.

7. Noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.

8. Yazılarında imla kurallarını uygular.

9. Mani, türkü, şarkı, ninni, tekerleme, şiir yazar.

10. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

11. Okuduklarının konusunu belirler.

12. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

13. Olayları, oluş sırasına göre yazar.

14. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

1 5. Mektup yazar.

16. Kendine güvenerek konuşur.

17. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

18. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar.

19. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.

20. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

21. Resim ve fotoğrafları yorumlar.


��1.3. Üç ayrı resim üzerinde, etkili dinlemeyi bozan öğelerin belirlenmesi

��2.7. Sağlıkla ilgili sorunların işlendiği bir dinleme etkinliğinde konunun buldurulması.

��2.8. Sebebi verilen bir olayın sonucunun tahmin ettirilmesi.

�� 2.12 Dinlediği tarife uygun yemek yapması.

�� 2.13 Sorunlu bir ürünün değiştirilmesinin işlendiği bir dinleme etkinliği sonrasında kendi deneyimlerinin dile getirilmesi.

�� 3.5. Televizyon ve radyodan sunulan tüketici hakları il ilgili grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinlemelerinin istenmesi.

��. Kendi seçtikleri veya güncel bir konuda konuşmalarının sağlanması, Konuşmanın “Konuşma Kurallarını Uygulama” kazanımları açısından değerlendirilmesinin istenmesi.

�� Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir.

�� 1.3. Noktalama işaretleri eksik bırakılan bir metinde noktalama işaretlerinin yerleştirilmesi ve metnin okunması.

�� 1.4. Bir masal, öykü, fıkra veya şiirin, farklı kişilere okutulması, vurgu ve tonlamalardaki değişikliklerin belirlenmesi.

�� 2.12 Çocuğunun okula gelemeyeceğini bildiren bir yazı yazmalarının istenmesi.


1- Türkçeyi kullanma becerisini değerlendirme
2- Matematik alıştırmalarını çözme yolunu değerlendirme
3-Okuma-Yazma becerisini gözlemleme
4- Çalışma yaprakları ile değerlendirme
5-Güncel haberleri takip etme becerilerini değerlendirme

YAŞAM BECERİSİ

21- Yerel Yönetim Birimleri,

Kamu ve Sosyal Kuruluşlar.22- Bilinçli Tüketici Olma

23- Trafik Kuralları

24- Cumhuriyetin Kuruluşu

25- Cumhuriyetin Kuruluşu


1. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin önemini kavrar.

2. Çevresindeki kamu ve sosyal kuruluşlardan yararlanır.

3. Çevredeki sağlık kuruluşlarından yararlanır.

4. Çevre düzeni, çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini kavrar.

5. Çevredeki sosyal ve kültürel alanlardan yararlanır.

6. Tüketicilerin haklarını koruyan kuruluşları tanır.

7. Reklâmlar, istekler, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular.

8. Ülke kaynaklarının bilinçli kullanımının önemini kavrar.

9. Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını belirtir. Trafik kurallarına uyar.

10. Toplu taşıma araçlarından yararlanma kurallarını belirtir.

11. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş aşamalarını belirtir.

12. Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yerini ve önemini kavrar.

13. Atatürk ilkeleri ile inkılâplarını ilişkilendirir.

14. Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar.

15. Geçmişte ve günümüzde insanlığa hizmet etmiş kişiler hakkında bilgi edinir.


�� Her Şey Bizim İçin Ülkemiz ile demokrasiyi benimsemeyen birülkedeki yaşayış karşılaştırılır. Cumhuriyetimizintemel kavramları fark ettirilerek aralarındakiilişkileri belirtmeleri istenir

�� Dikkat! Temel trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verilir. Uygulamalı eğitim yapılır.�� Millî Mücadele’de Türk HalkıMillî Mücadele içerisinde Türk halkını ve MillîMücadele sürecini gösteren görsel materyaller kullanılır.��Bir Gezi Yapalım Tarihî mekân, müze ve anıtlara gezi düzenlenir.

�� Atatürk KöşesiSınıfta bulunan Atatürk köşesinde Atatürk’le ilgiliresimleri kronolojik olarak açıklama etkinlikleriyaptırılır.

�� AtatürkAtatürk’ün anıları sınıfta canlandırılır.

�� Film İzliyoruzAtatürk ve Cumhuriyet konulu film izlenir.

�� Yeniden DoğuşYok, olmak üzere olan Türk milletinin yenidenvar edilmesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rolüaçıklanır.�� Geleceğim Ellerimde İki farklı Türkiye görüntüsükarşılaştı-YÖNTEM VE

TEKNİKLER:

1- Gösteri,

2- Soru-cevap,

3- Canlandırma,

4- Rol yapma.

5- Drama.
MATEMATİK

21-Karşılaştırma

22-Kilogram

23- Çarpım Tablosu

24- Çıkarma İşlemi

25-Çarpma İşlemi

1. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.

2. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.

3. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.

4. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

5. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

7. Çarpım tablosunu oluşturur.

8. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.

9. Eldeli çarpma işlemini yapar; eldenin ne anlama geldiğini açıklar.


rılarak dahaiyi bir gelecek için neler yapılması gerektiğitartışılır.

Çevremizdeki Tehlikeler Türkiye haritası inceletilir. Türkiye’nin jeopolitikyönüne ilgi çekilir. Türkiye’yi tehdit eden iç ve

dış tehdit unsurlarının neler olduğu ve gerekçeleri tartışılır.


Uzunluk, zaman, ağırlık ölçülerinin kullanıldığı yerlerin gösterildiği ve karışık olarak verilen fotoğraflar arasından ağırlık ölçüsü olarak kilogram ve gramın kullanıldığı yerleri belirtmeleri istenir.�� Yüzlük tablosunda altışar sayarken, ilgili kutulardaki sayılardan yararlanılarak i gibi çarpım tablosu oluşturulur.

�� Çarpım tablosunu yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik saymalarla ilişkilendirerek oluşturmaları sağlanır.KULLANILAN

ARAÇ VE GEREÇLER:

1- Görseller,

2- Türkiye haritası.

3- Atatürk ile ilgili kitaplar.

4- Kültür varlıklarımızla ilgili kitap ve broşür,


TARİH

SÜRE

DERS

BECERİLER

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

ÖLÇME VE

DEĞERLEN-

DİRME:
5 İş Günü - 20 Ders Saati

OKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ

26- Metin Okuma

27- Metin Okuma

28- Metin Okuma

29- Metin Okuma

30- Metin Okuma


1. Akıcı okur.

2. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.

3. İzlemin ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

4. Topluluk önünde konuşur.

5. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

6. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

7. Fıkra, bilmece, tekerleme vb. okur.

8. Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarırlar.

9. Hikâye yazarlar.

10. Yazısına uygun başlık belirler.

11. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir.

12. Gazete ve dergi okur.

13. Serbest okur.

14. Masal öykü okur.

15. Davetiye, tebrik kartı yazar.

16. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

17. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerinden yararlanır.

18. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.

19. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

20. İş birliği yaparak yazar.1.4. Bir masal, öykü, fıkra veya şiirin, farklı kişilereokutulması, vurgu vetonlamalardaki değişikliklerinbelirlenmesi.

�� 1.2. Tekerleme, mani, deyim vb. okutulması.

��2.10. İçinde yanlış bilgilerin sunulduğu bir dinleme etkinliğinde yanlışların buldurularak doğrularının ifade ettirilmesi

�� 2.3. Okunan metne ait olan resmi diğerlerinin arasından seçmelerinin istenmesi

�� 4.1 Görsellerle kelimeleri eşleştirmesi.

�� 5.3. Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmayı paylaşarak okumaları.

�� 1.4. Noktalama işaretleri ile cümleler arasında eşleştirme yapılması.

�� 1.5. İmla kurallarını uygulaması gereken bir yazı çalışması yaptırılması.

�� 1.6. Aile bireylerini yaşlarına göre sayı, sembol ve işaretlerden yararlanarak sıralaması.

�� 3.2. Bayramda bir yakınına tebrik kartı yazması.


�� Yurdumuzda Barış Millî güçlerin hangi kurumlar olduğu sorulur. Millîgüç unsurlarını tanımlamaları istenir.

1- Türkçeyi kullanma becerisini değerlendirme
2-Okuma-Yazma becerisini gözlemleme
3- Matematik alıştırmalarını çözme yolunu değerlendirme
4- Çalışma yaprakları ile değerlendirme
5-Güncel haberleri takip etme becerilerini değerlendirme

YAŞAM BECERİSİ

26- Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı

27- Türk Bayrağı ve Merkezi Yönetim Birimleri

28- Hak, Sorumluluk

29- Hak, Sorumluluk

30-İletişim Araçları


1. Türk bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir.

2. Daha iyi bir Türkiye için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu fark eder.

3. Millî bayramlarımızla, geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar.

4. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma toplumdaki sevgi, saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder.

5. Merkezi yönetim birimlerini tanır.

6. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetim birimlerinin önemini kavrar.

7. İnsan haklarının ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları fark eder.

8. Temel vatandaşlık hakları ile sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder.

9. Temel haklar ve özgürlükleri bilir.

10. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını belirtir.

11. Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri açıklar

12. İletişim araçlarından kurallarına uygun olarak yararlanır.

13. Ülke ve Dünya gündemini yakından takip eder.


�� Bağımsızlık ve Özgürlük Sınıfta bulunan Türk Bayrağı gösterilerek,İstiklâl Marşı okunarak bunların neyi temsilettikleri sorulur. Gerekli açıklamalar yapılır.�� Neden Merkezi Yönetim(Yerel, yerel yönetim, kamu, kamuoyu, kamuhizmeti, millet, millî egemenlik kavramlarıaraştırılır. Merkezi yönetimlerin etkinliklerinigösteren gazete haberleri, afiş ve broşürlerincelenir.

��Haklarım ve Sorumluluklarım Yetişkinlerin iş gören olarak, temel hak ve sorumluluklarının neler olduğu sorulur. Drama yapılarak, işveren-çalışan etkileşimi canlandırılır.

��Benim Sorumluluğum “I.. Kademe Yetişkin Eğitimi” uygulamasınınyapıldığı okulla ilgili sorumluluklar yetişkinleredağıtılır. Sorumluluk almanın önemi üzerinekonuşulur.

�� Etkili İletişim Günlük hayatımızdaki iletişim araçlarının nasılkullanılması gerektiğinin tartışılması.�� Haberler HaberlerdekiYÖNTEM VE

TEKNİKLER:

1- Gösteri,

2- Soru-cevap,

3- Canlandırma,

4- Rol yapma.

5- Drama.
MATEMATİK

26- Bölme İşlemi,

Bölme ve Çarpma,

Dört İşlemli Problemler.

27- Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları

28-Kesirler,

Saat,Tablo29-Sıvı Ölçü Birimi

30- Değer ölçüsü

1. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

2. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

3. Nesnelerin çevre uzunluklarını belirler.

4. Kenar uzunlukları bilinen düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.

5. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modellerini oluşturur.

7. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir.

8. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

9. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. 10. Saati okur.

11. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

12. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.

13. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.güncel olayları insan haklarıaçısından tartışırlar.

�� Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellen dirilerek çözdürülür. Yapılan işlemlerde “bölünen”,

“bölen”, “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. Düzlemsel şekillerin, çevre uzunlukları hesaplattırılır.�� Sayısal saat, akrepli ve yelkovanlı saatle karşılaştırılarak okutulur.�� Günlük/haftalık televizyon programları, takvim, ders çizelgesi vb. sıkça karşılaşılan ve kullanılan tablolar okutulur.�� Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt ettirilir. Litre ve kilogram olarak satılan ürünlerin listesi yaptırılır.

�� Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan alışveriş problemleri çözdürülür ve kurdurulur. �� Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur.KULLANILAN

ARAÇ VE GEREÇLER:

1- Çalışma kitapları,

2- Görseller,

3- Geometrik şekiller seti.

4- Sıvı ölçme araçları.

SES GRUPLARI1. Grup

2. Grup

3. Grup

4. Grup

5. Grup

6. Grup

a , l , i , e , t

n , g , m , k ,u

o , d , r , ı , y

s , ö , b , ü , ş

ç , z , c , p , h

ğ , v , f , j


SÜRE(dak.)
DERSLER

BAŞLAR

BİTER

45

1. Ders

Yaşam Becerisi

09.00

10.30

45

2. Ders

Okuma Yazma

15

D i n l e n m e

10.30

10.45

45

3. Ders

Okuma Yazma

10.45

12.15

45

4. Ders

Matematik

OKUMA YAZMA 1. KADEME KURSU GÜNLÜK DERS DAĞITIM VE ZAMAN ÇİZELGESİ

UYGUNDUR

Emrah DEMİR …../…./.2015

(Sınıf Öğretmeni) Önder GÖKÇEOkuma Yazma I. Kademe Kursu Öğretmeni Halk Eğitim Merkezi Müdürü

KAYNAK: 1. Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı (I. Ve II. Kademe) (Ankara, 2007)2. Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı (Ankara – 2011)Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə