Çift Anadal Programı

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 445 b.
tarix20.05.2018
ölçüsü445 b.Çift Anadal Programı

 • Çift Anadal Programı

 • Değişim Programı

 • Diploma Programı

 • Eşdeğer Diploma Programı

 • Farklı Puan Türü

 • İlgili Yönetim Kurulu

 • İntibak Programı

 • Kontenjan

 • Not Çizelgesi

 • Ortak Program

 • Yatay Geçiş • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar yatay geçiş yapabilir.

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş yapılır.

 • Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre yerleştirilmiş adaylar da merkezi yerleştirme puanları yüksek veya eşit olma durumunda yatay geçiş yapabilirler. • Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara merkezi yerleştirme puanı ile başvuru yapılamaz.

 • Kıbrıs’tan yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin durumu?

 • Merkezi yerleştirme puanıyla ancak 1 kez yatay geçiş yapılmaktadır.

 • Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıflar merkezi yerleştirme puanları ile yatay geçiş yapabilirler. • Yatay geçiş kontenjanı ilgili yılın toplam kontenjanının %20’sini geçemez.

 • Başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralama yapılır.

 • DGS puanı ile de yatay geçiş yapılır. Ancak başvuru yapacağı program daha önceden DGS ile öğrenci almış olması gerekmektedir.

 • Kurum içi yatay geçiş için en az 100 üzerinden 65 ortalama

 • Kurumlararası yatay geçiş için en az 100 üzerinden 60 ortalama

 • GANO ile ikinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapılmaktadır.

 • Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişlerde önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 • GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişlerde önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 • Açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarından örgün öğretime yatay geçiş yapılır.Mimarlık İç Mimarlık Psikoloji %30 BURS İnşaat Mühendisliği 2 Yıllık Sağlık Hizmetleri MYO 4 Yıllık Sağlık YO

 • Mimarlık İç Mimarlık Psikoloji %30 BURS İnşaat Mühendisliği 2 Yıllık Sağlık Hizmetleri MYO 4 Yıllık Sağlık YO

 • Kurum içi yatay geçişlerde eğer öğrenci aynı bölümün farklı öğretim dilleri arasında geçiş yaparsa bursunda değişiklik olmadan devam eder.

 • Diğer 4 yıllık bölümler ve 2 yıllık Gelişim MYO (sağlık bölümleri hariç) bölümleri için %50 BURS sağlanır. • Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

 • Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

 • Dört yıllık programlarda 3. ve 5. yarılın başına kadar başvuru yapılabilir.

 • (Beş yıllık programlarda en geç 7. yarıyılın başına kadar, altı yıllık programlarda 9.yarıyılın başına kadar) • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.

 • Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

 • Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.

 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 • Öğrenci ÇAP için ilk %20’lik dilimde ya da taban puanı o bölümün taban puanını tutuyor olmalıdır.

Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir.

 • Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir.

 • Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

 • Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

 • Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.

 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.Dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

 • Dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

 • Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

 • 2016-DGS sonuçları sadece 2016-2017 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

 • DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir. • Açık öğretim ve meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından mezun olanlardan kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına devam etmek isteyenlerin de DGS’ye girmeleri gerekmektedir.

 • Sınav 60 sözel, 60 sayısal soru olmak üzere toplam 120 soru; 140 dakikadır.

 • En çok 30 tercih yapabilecektir.Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuru yapabilirler.

 • Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuru yapabilirler.

 • 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında öğretime devan eden TC uyruklu öğrencilerin ortaöğretiminin son üç yılını (KKTC hariç) yabancı bir ülkede tamamlayanların ya da MEB nezdinde açılmış Türk okulları dahil yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine

 • 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu öğrencilerin ortaöğretiminin tamamını (KKTC hariç) yabancı bir ülkede tamamlayanların ya da MEB nezdinde açılmış Türk okulları dahil yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine • KKTC uyruklu olup; KKTC ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ya da diğer ülkelerdeki lise ya da kolejlere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonucuna sahip olan ve olacak da yabancı uyruklu öğrenci sınavlarına başvuru yapabilmelerine karar verilmiştir.

 • Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.Yabancı uyruklu öğrencinin üniversiteye başvurusunda diplomasının Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından ya da Türkiye Büyükelçiliğinden Denklik Belgesi alması gerekmektedir.

 • Yabancı uyruklu öğrencinin üniversiteye başvurusunda diplomasının Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından ya da Türkiye Büyükelçiliğinden Denklik Belgesi alması gerekmektedir.

 • Yatay Geçiş yapacak öğrencilerin YÖK internet sitesinde yayınlanan tabloları ve özel koşulları incelemeleri gerekmektedir. • Suriyeliler istedikleri üniversiteye hiçbir koşul olmadan girebiliyor iddiası ( Ne kadar doğru?)

 • Resmi gazetede yayınlanan, Ek 2. Maddesi, özel durumlarda yatay geçişi düzenlemekte. Bu düzenlemeye göre, şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu YÖK tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabiliyor. Örneğin bu kapsamda değerlendirilecek olan Suriyeli bir öğrencinin Suriye’de eğitim görüyor olması gerekli. • Yatay geçişin yanı sıra Suriyeli öğrenciler “özel öğrencilik” statüsü ile Türkiye’deki üniversitelerden ders alabiliyor. Özel öğrenci olan Suriyelilerin kendi ülkelerinde kayıtlı oldukları üniversite baki kalıyor.

 • 2012-2013 eğitim öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Suriyeli öğrenciler ve Suriye’de eğitim görmekteyken eğitimine ara vermek zorunda kalan Türk vatandaşları için bir düzenleme yapıldı.

 • Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran (Şanlıurfa), Mustafa Kemal (Hatay), Osmaniye Korkut Ata, Çukurova, Mersin Üniversitelerinde öğrenci olarak ders alabilirler bu nedenle;

 • Öğrencilerin durumlarını belirten belgeleri olmaları halinde bu belgelerin incelenerek, belgelerin olmaması halinde ise beyanları dikkate alınarak özel öğrenci olarak ders almalarının sağlanmasına, • Özel öğrenci olarak alınan derslere ilişkin dersin adının, kredisinin ve öğrencinin başarı durumunu belirten bir belgenin düzenlenmesine ve bütün bu düzenlenmenin YÖK’e bildirilmesine karar verilmiştir.

 • Özel öğrencilik statüsünde bulunan öğrenci, kabul edildiği takdirde üniversiteden ders alabiliyor ancak resmi olarak üniversiteye kayıtlı olmuyor. Üniversiteye girebilmek için belirlenen koşulları yerine getirdikten sonra özel öğrenci olarak katıldığı dersleri geçtiği takdirde bu dersleri almış sayılıyor. Özel öğrencilik statüsü Türkiye vatandaşı olan öğrenciler için de geçerli bir durum.

 • gelisimedu

 • igugelisim

 • www.gelisim.edu.tr
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə