Codul lui da Vinci Date Le Prieuré de SionYüklə 2.32 Mb.
səhifə8/32
tarix13.08.2018
ölçüsü2.32 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32

22
Silas îngenunche în dreptul primei strane şi se prefăcu a se ruga în timp ce studia interiorul bisericii. La fel ca majoritatea locaşelor de cult, Saint-Sulpice avea forma unei uriaşe cruci. Partea centrală ― naosul ― ducea direct spre altarul principal, în faţa căruia se întretăia braţul scurt al crucii, numit transept. Intersecţia se afla chiar sub cupola principală şi era considerată inima bisericii... punctul său sacru şi mistic.

"Dar nu şi în seara asta", îşi spuse Silas. Saint-Sulpice îşi ascunde secretele altundeva.

Întorcându-şi capul uşor în dreapta, privi spre transeptul sudic, spre zona liberă de la capătul rândului de strane, unde se afla obiectul pe care toate victimele sale îl descriseseră.

"Acolo e."

Încrustată în pardoseala de granit, o bandă îngustă de alamă lucea în piatră... o dâră aurie pe podeaua bisericii. Pe bandă se aflau marcaje regulate, ca liniuţele de pe o riglă. Era un gnomon, un dispozitiv astronomic de origine precreştină, păgână, asemănător unui cadran solar. Turişti, oameni de ştiinţa şi istorici din lumea întreagă veneau la Saint-Sulpice pentru a privi această linie celebră.

"Linia Rozei."

Fără să se grăbească, Silas măsură cu privirea banda de alamă ce străbătea pardoseala, de la dreapta spre stânga, curbându-se în faţa lui într-un unghi ciudat, câtuşi de puţin potrivit cu simetria bisericii. Trecând prin altarul principal, linia îi părea lui Silas ca o cicatrice hidoasă pe un chip frumos. Banda tăia în două culoarul de comuniune şi apoi parcurgea întreaga lăţime a bisericii, până în colţul de nord al transeptului, ajungând la baza unei structuri cât se poate de neobişnuite.

Un colosal obelisc egiptean!

Acolo, Linia Rozei schiţa o întoarcere de nouăzeci de grade în plan vertical şi urca zece metri pe una dintre feţele obeliscului, până la vârful piramidal al acestuia, unde, în sfârşit, se oprea.

"Linia Rozei. Frăţia a ascuns cheia de boltă pe Linia Rozei!"

Cu puţin timp în urmă, când Silas îi spusese în ce biserică se află cheia de boltă, Învăţătorul nu păruse foarte convins. Dar când el adăugase că toate victimele sale îi dezvăluiseră aceeaşi locaţie exactă, ceva în legătură cu o bandă de alamă ce străbătea biserica, Învăţătorul exclamase entuziasmat:

― Te referi la Linia Rozei!

Apoi îi povestise repede despre ciudăţenia arhitecturală din biserica Saint-Sulpice ― o fâşie de alamă ce segmenta lăcaşul de cult exact pe axa nord-sud. Era un fel de cadran solar antic, un vestigiu al templului păgân care se înălţase odinioară în acel loc. Trecând prin oculusul decupat în zidul sudic, razele soarelui înaintau câte puţin de-a lungul benzii în fiecare zi, indicând astfel trecerea timpului, de la un solstiţiu la celălalt.

Banda era numita Linia Rozei. De secole, simbolul rozei era asociat cu hărţile şi cu ândrumarea sufletelor în direcţia cea bună. Roza Punctelor Cardinale ― desenată pe toate hărţile ― indica nordul, sudul, estul şi vestul. Iniţial cunoscută sub numele de Roza Vânturilor, ea arăta direcţiile celor treizeci şi două de vânturi: opt majore, opt semi-vânturi şi şaisprezece pătrimi. Când erau marcate în interiorul unui cerc, aceste treizeci şi două de puncte semănau perfect cu tradiţionala reprezentare a trandafirului cu treizeci şi două de petale. Chiar şi astăzi, principalul instrument de orientare era busola cu roza sa, pe care nordul era indicat de o săgeată... o floare de crin stilizată.

Pe globul pământesc, Linia Rozei ― numita şi meridian sau linie de longitudine ― putea fi orice linie imaginară care unea Polul Nord cu Polul Sud. Exista, desigur, o infinitate de Linii ale Rozelor, fiindcă prin orice punct de pe glob putea fi trasat un meridian între cei doi poli. Primii navigatori au vrut însă dintotdeauna să ştie care dintre aceste linii putea fi considerată adevărata Linie a Rozei ― longitudinea zero ― cea de la care ar fi început măsurătoarea tuturor celorlalte meridiane ale globului.

În prezent, linia aceasta trecea prin Greenwich, Anglia.

Dar nu fusese întotdeauna aşa.

Cu mult înainte ca Greenwich să fie considerat primul meridian, longitudinea zero a Pământului trecea prin Paris, chiar prin biserica Saint-Sulpice. Banda de alamă de aici era un memento al acestui prim meridian zero al lumii şi, cu toate că localitatea engleza îi răpise Parisului această onoare în 1888, iniţiala Linie a Rozei era încă vizibilă şi azi.

― Aşa că legenda este reală, îi explicase Învăţătorul. Cheia de boltă a Ordinului este ascunsă ― se spune ― "sub semnul Rozei".

Acum, aşezat în genunchi într-o strană, Silas privi în jur şi ascultă atent, pentru a se asigura că nu se mai află nimeni în biserică. Pentru o clipă, i se păru că aude un foşnet în balconul corului. Ridică fruntea şi privi într-acolo timp de câteva secunde. Nimic.

"Sunt singur."

Se ridică, se întoarse cu faţa la altar şi făcu trei plecăciuni. Apoi se răsuci spre stânga şi urmă linia de alamă spre nord, până la obelisc.

În acel moment, pe Aeroportul Internaţional Leonardo da Vinci din Roma, şuierul trenului de aterizare pe pistă îl trezi pe episcopul Aringarosa din moţăială.

"Am aţipit", îşi spuse, mirat că izbutise să se liniştească într-atât încât să adoarmă.

Benvenuto a Roma! le ură pilotul.

Ridicându-se, Aringarosa îşi netezi sutana neagră şi îşi permise să schiţeze un surâs. Fusese o călătorie pe care o făcuse cu plăcere. "Am fost prea mult timp în defensivă". În noaptea asta însă, regulile se schimbaseră. Cu numai cinci luni în urmă, episcopul se temea pentru viitorul Credinţei. Acum, parcă prin însăşi voia Domnului, soluţia apăruse de la sine.

"Intervenţie divină!"

Dacă în Paris totul decurgea conform planului, Aringarosa avea să intre curând în posesia unui obiect graţie căruia va deveni cel mai puternic om al creştinătăţii.23
Sophie ajunse la uşile mari de lemn ale sălii în care se afla Mona Lisa cu răsuflarea tăiată. Înainte să intre, privirea i se opri, fără voia ei, pe capătul culoarului, unde, la vreo douăzeci de metri, zăcea cadavrul bunicului ei, încă sub razele de lumina ale becului suspendat.

Brusc, se simţi cuprinsă de remuşcări, de o tristeţe profundă, amestecată cu un sentiment de vinovăţie. Bătrânul încercase de atâtea ori să ia legătura cu ea în ultimii zece ani, şi totuşi ea rămăsese de neclintit; scrisorile şi coletele primite de la el zăceau şi acum nedeschise într-un sertar. "Dar m-a minţit! Mi-a ascuns nişte secrete cumplite! Ce era să fac?!" Aşa că îl respinsese continuu. Inflexibilă.

Acum bunicul ei era mort şi încerca să-i vorbească de dincolo de mormânt.

Mona Lisa.

Împinse uşile mari de lemn, care se deschiseră uşor. Rămase în prag o clipă, cercetând cu privirea încăperea dreptunghiulară. Şi aici strălucea aceeaşi lumină palidă, roşiatică. Salle des Etats se afla într-unul dintre puţinele culs-de-sac ale muzeului ― pe un culoar care se înfunda, fiind singura sală în afara Marii Galerii. Pe peretele din faţa uşii ― unica intrare în încăpere ― trona un Botticelli de mari dimensiuni. Sub el, pe podea, o imensă canapea octogonală servea drept punct de respiro pentru miile de vizitatori ce se opreau aici pentru a admira cea mai de preţ comoară a Luvrului.

Chiar înainte de a intra, Sophie îşi dădu seama că din sală lipsea ceva. O lumină neagră. Privi din nou spre trupul inert al bunicului ei, înconjurat de cele mai variate dispozitive electronice. Dacă ar fi lăsat şi aici un mesaj, în mod cert l-ar fi scris cu un pix cu lumină neagră.

Trăgând adâncând aer în piept, o luă la fugă spre pata de lumină ce scălda cadavrul. Incapabilă să privească trupul bunicului ei, îşi concentră atenţia asupra echipamentelor PTS. Găsi un pix cu ultraviolete, îl puse în buzunarul jachetei şi fugi înapoi, spre Salle des Etats.

Ajunse la colţ, păşi peste prag şi se opri brusc. Din încăpere răzbătu până la ea sunetul neaşteptat al unor paşi înăbuşiţi. "E cineva înăuntru!" O siluetă fantomatică ţâşni din pâcla roşiatică. Sophie sări înapoi, speriată.

― Aici erai !

Şoapta răguşită a lui Langdon străpunse aerul şi silueta se opri drept în faţa ei.

Uşurarea pe care o resimţi nu dură decât o clipă.

― Robert, ţi-am spus să fugi de aici! Dacă Fache...

― Unde ai fost?

― Am luat un pix cu lumină neagră, şopti ea, arătându-i-l. Dacă bunicul mi-a lăsat un mesaj aici...

― Sophie, ascultă!

Langdon încercă să-şi potolească tremurul vocii, în vreme ce ochii lui albaştri o priveau intens.

― Literele P.S... mai înseamnă şi altceva pentru tine? Orice altceva?

De teamă că vocile lor ar putea fi auzite de pe culoar, îl trase în sală şi închise uşile în urma lor, fără zgomot.

― Ţi-am spus, iniţialele înseamnă Prinţesa Sophie.

― Ştiu, dar le-ai mai văzut şi altundeva? Bunicul tău a folosit vreodată literele P.S. şi în alt fel? Ca o monogramă, pe hârtia de corespondenţă sau pe vreun obiect personal?

Întrebarea o surprinse. "Cum ar putea şti el una ca asta?" Sophie mai văzuse, într-adevăr, iniţialele acelea într-un fel de monogramă. Era cu o zi înainte de a noua ei aniversare. Pe furiş, scotocea prin casă în căutarea cadoului pe care avea să-l primească a doua zi. Nici atunci nu suferea secretele. "Ce mi-a luat bunicul anul acesta?" se întreba, scormonind prin toate sertarele şi dulapurile. "Mi-a cumpărat oare păpuşa pe care mi-o doresc? Şi unde o fi ascuns-o?"

Cum nu găsise nimic, fetiţa îşi adunase curajul necesar ca să cerceteze şi dormitorul bunicului. Ştia că nu are voie acolo, dar bunicul era jos, adormit pe canapea.

"O să trag puţin cu ochiul!"

Furişându-se pe vârfuri, atentă la podeaua de lemn care scârţâia, Sophie căutase în dulap, printre lucrurile bătrânului. Nimic. Sub pat... Tot nimic. Se apropiase de birou, deschisese sertarele unul câte unul, scotocind cu grijă în fiecare. "Aici trebuie să fie ceva pentru mine!" Ajunsese la sertarul de jos, dar nu găsise nici o păpuşă. Dezamăgită, trăsese de ultimul sertar şi dăduse la o parte nişte haine negre pe care nu le mai văzuse la el. Tocmai se pregătea să închidă sertarul, când ceva care lucea, auriu, îi atrase atenţia. Părea un ceas de buzunar, cu lanţ, dar ştia că bunicul nu purta aşa ceva. Inima începuse să-i bată cu putere când îşi dăduse seama ce trebuia să fie. "Un lănţişor!"

Sophie scosese lanţul din sertar, atentă să nu deranjeze ceva din cameră. Spre surprinderea ei, la capătul lanţului se afla o cheie de aur. Grea şi strălucitoare. Fascinată, o ridică în mână. Nu semănă cu nici una dintre cheile pe care le văzuse ea până atunci; majoritatea erau plate, cu zimţi ascuţiţi, dar aceasta avea un fel de tub triunghiular cu mici găurele de-a lungul lui. Capătul mare, auriu, avea forma unei cruci, dar mai deosebite ― cu braţele egale, ca semnul plus de la matematică. În mijlocul crucii era gravat un simbol ciudat ― două litere împletite şi un fel de desen floral.

― P.S., şoptise ea, încruntându-se.

"Ce-o mai fi şi asta?"

― Sophie? auzise vocea bunicului care stătea în prag.

Speriată, se întorsese şi scăpase cheia din mână, apoi rămăsese cu privirea plecată, temându-se să se uite în ochii bunicului.

― Îmi... îmi căutam cadoul de ziua mea, spusese neputându-l privi în ochi, conştientă că îi trădase încrederea în ea.

Mult timp ― ei i se păruse aproape o eternitate ― bunicul o privise tăcut, din uşă. În cele din urmă, oftase ândelung, necăjit:

― Ridic-o, Sophie.

Fetiţa se conformase. Bunicul se apropiase apoi de ea.

― Sophie, trebuie să respecţi intimitatea celorlalţi. Cu blândeţe, îngenunchease lângă ea şi-i luase cheia din mână, adăugând: Cheia aceasta este foarte importantă. Dacă ai fi pierdut-o...

Vocea calmă a bătrânului o făcea să se simtă şi mai vinovată.

― Îmi pare rău, grand-père. Foarte rău! Credeam că e un lănţişor pentru aniversarea mea.

Bunicul o privise în linişte câteva secunde:

― Îţi mai spun încă o dată, Sophie, fiindcă este foarte important. Trebuie să înveţi să respecţi intimitatea celor din jurul tău.

― Da, grand-père.

― Vom mai vorbi despre asta altădată. Acum, sunt în grădină nişte buruieni care trebuie smulse.

Fetiţa plecase în fugă.

A doua zi dimineaţa, nu primise nici un cadou de la bunicul ei. Nici nu mai aşteptase unul, după ceea ce făcuse. Dar nici măcar nu-i urase "La mulţi ani" ― toată ziua. Tristă, seara se retrăsese în camera ei. Când să se culce, pe pernă o aştepta un bileţel. Pe bileţel ― o ghicitoare simplă. Încă dinainte de a o dezlega, pe chipul ei apăruse un zâmbet. "Ştiu ce este!" Bunicul procedase la fel cu ea în dimineaţa de Crăciun.

"O vânătoare de comori!"

Nerăbdătoare, se concentrase asupra ghicitorii, până ce o dezlegă. Soluţia o ândrumase spre o altă aripă a casei, unde găsise un al doilea bileţel cu o a doua enigmă. O rezolvase şi pe aceasta, fugind spre următorul bileţel. Alergă de colo-colo prin casă, de la un indiciu la altul, şi ajunse şi la ultimul, care o trimitea din nou în dormitorul ei. O luase la fugă pe scări, dăduse buzna în cameră şi încremenise în prag. Chiar în mijlocul încăperii, trona o bicicletă roşie, strălucitoare, cu o fundă prinsă de ghidon. Sophie ţipase în gura mare de bucurie.

― Ştiu că ţi-ai dorit o păpuşă, spusese bunicul, care îi zâmbea din colţul camerei. Dar m-am gândit că de bicicletă te vei bucura mai mult.

A doua zi, bunicul o învăţase să meargă cu bicicleta, alergând în urma ei pe aleea din faţa casei. Când Sophie o luase pe peluză şi se dezechilibrase, căzuseră amândoi în iarbă, rostogolindu-se şi râzând în hohote.

Grand-père, îl îmbrăţişase fetiţa, îmi pare cu adevărat rău pentru cheie.

― Ştiu, drăguţa mea. Te-am iertat. Ştii bine ca nu pot să mă supăr pe tine. Bunicii şi nepoatele îşi iartă totdeauna greşelile.

Sophie ştia că n-ar trebui să întrebe, dar nu se putea stăpâni:

― Dar ce deschide? N-am mai văzut niciodată aşa o cheie! Era foarte drăguţă!

Bunicul tăcuse pentru câteva momente, iar fetiţa îşi dăduse seama că iar ezită să-i răspundă. "Grand-père nu minte niciodată."

Deschide o cutie, replicase el în cele din urmă. O cutie în care păstrez multe secrete!

Sophie se bosumflase:

― Nu pot să sufăr secretele!

― Ştiu, dar acestea sunt secrete importante. Şi într-o zi vei învăţa să le apreciezi la fel de mult ca şi mine.

― Am văzut două litere pe cheie şi o floare!

― Da, este floarea mea preferată. I se spune fleur-de-lis. Avem şi noi în grădină. Cele albe. Noi le numim crini.

― Le ştiu! Sunt şi preferatele mele!

― Atunci, hai să facem o înţelegere.

Sprâncenele bunicului se ridicaseră ca de fiecare dată când avea de gând să o pună la încercare:

― Dacă poţi să păstrezi secretul despre cheia aceea şi niciodată n-o să mai pomeneşti despre ea, nici cu mine şi nici cu altcineva, într-o zi am să ţi-o dau ţie.

Sophie nu-şi putuse crede urechilor:

― Adevărat?!

― Promit! Când va veni vremea, cheia va fi a ta. De fapt, are înscris şi numele tău pe ea.

― Ba nu, se încruntase fetiţa. Acolo scrie P.S. Numele meu nu e P.S.!

Bunicul se uită atent prin preajma de parcă ar fi vrut să se asigure că nu-i ascultă nimeni, apoi îi răspunse în şoaptă:

― Bine, Sophie, dacă trebuie neapărat să ştii, P.S. e un cod; astea sunt iniţialele tale secrete.

Ea făcuse ochii mari:

― Am eu iniţiale secrete?

― Desigur! Nepoţelele au întotdeauna iniţiale secrete, pe care numai bunicii le cunosc.

― P.S.?


Princesse Sophie, o ademeni el.

Fetiţa chicotise:

― Dar nu sunt o prinţesă!

― Pentru mine eşti!

Din ziua aceea, niciodată nu mai vorbiseră despre cheia aurie. Iar ea devenise pentru el Prinţesa Sophie.

În Salle des Etats, Sophie rămăsese tăcută, căzând pradă amintirilor dureroase.

― Iniţialele, insistă Langdon, privind-o straniu. Le-ai mai văzut undeva?

Parcă auzea şi acum cum vocea bunicului ei îi şoptea pe coridoarele muzeului. "Să nu vorbeşti niciodată despre această cheie, Sophie. Nici cu mine şi nici cu altcineva." Îl trădase o dată, refuzând să-l ierte, şi acum se întreba dacă îi poate înşela iarăşi aşteptările. "P.S. găseşte-l pe Robert Langdon." Bunicul voise ca americanul s-o ajute. Hotărâtă, înclină capul:

― Da, am mai văzut o dată iniţialele P.S. când eram mică.

― Unde?


― Pe ceva ce era foarte important pentru el, răspunse ea după o scurtă ezitare.

Langdon continua s-o privească în ochi, la fel de intens.

― Sophie, gândeşte-te bine, fiindcă e crucial. Îţi aminteşti daca iniţialele erau însoţite de un simbol? O fleur-de-lis?

Tânăra se trase un pas înapoi, surprinsă:

― Dar... cum de ştii asta?!

Langdon îşi coborî şi mai mult vocea:

― Sunt aproape sigur ca bunicul tău făcea parte dintr-o societate secretă. O foarte veche şi tainică frăţie.

Sophie simţi un nod în stomac. Şi ea avea aceeaşi convingere. Timp de zece ani încercase să uite incidentul care îi confirmase oribila bănuială; văzuse atunci ceva de neimaginat. De neiertat.

― Acea fleur-de-lis, continuă Langdon, combinată cu inţialele P.S., constituie sigla oficială a frăţiei. Un fel de blazon al ei, dacă vrei.

― De unde ştii tu?

În sinea ei, Sophie se ruga să nu-l audă pe american spunând că şi el era membru.

― Am scris depre ordinul acesta. Studierea simbolurilor folosite de societăţile secrete este una dintre specializările mele. Frăţia se numeşte Le Prieuré de Sion ― "Stăreţia din Sion". Are sediul aici, în Franţa, dar atrage membri din întreaga Europă. De fapt, este una dintre cele mai vechi societăţi secrete care au supravieţuit până în zilele noastre.

Sophie nu auzise niciodată despre ea.

Langdon continuă să vorbească precipitat:

― Printre membrii ei s-au aflat unele dintre cele mai de seamă personalităţi culturale ale istoriei, oameni ca Botticelli, sir Isaac Newton sau Victor Hugo. Şi ― adăugă el după o pauză, pentru efect ― Leonardo da Vinci.

― Da Vinci a făcut parte dintr-o organizaţie secretă? îl întrebă Sophie, uluită.

― S-a aflat la conducerea ei între 1510 şi 1519, ca Mare Maestru al frăţiei ― fapt care ar putea explica pasiunea bunicului tău pentru opera lui. Între el şi Leonardo a existat un fel de relaţie de fraternitate istorică. Şi totul se potriveşte perfect cu fascinaţia amândurora pentru iconologia zeităţilor, păgânism, divinităţi feminine şi dispreţul faţă de Biserică. Frăţia a fost recunoscută dintotdeauna pentru venerarea sacrului feminin.

― Vrei să spui că gruparea asta este, de fapt, un cult ce se închină unei zeiţe păgâne?

― Mai degrabă e cel mai reprezentativ cult de acest gen. În plus ― şi chiar mai important ― frăţia este cunoscută ca păstrătoarea unui secret străvechi ― unul care îi conferă o putere extraordinară.

În ciuda convingerii absolute care se citea în ochii lui Langdon, Sophie nu simţea decât neîncredere. "Un cult păgân secret?! Condus odinioară de Leonardo da Vinci'?!" Totul părea o culme a absurdităţii. Şi totuşi, în vreme ce raţiunea ei refuza să creadă, gândurile îi zburară cu zece ani în urma, la noaptea în care îl surprinsese din greşeală pe bunicul ei şi văzuse ceea ce nici acum nu putea accepta. "Asta să fie oare explicaţia...?"

― Identitatea membrilor actuali ai ordinului este păstrată sub un secret strict, dar floarea de crin şi iniţialele P.S. pe care le-ai văzut în copilărie constituie o dovadă clară. Nu pot aparţine decât frăţiei Le Prieuré de Sion.

Sophie îşi dădu seama că Robert Langdon ştia despre bunicul ei mult mai multe decât îşi închipuise ea. Americanul avea o sumedenie de cunoştinţe pe care i le putea împărtăşi, dar locul în care se aflau nu era tocmai potrivit.

― Nu-mi pot permite să-i las să pună mâna pe tine, Robert! Avem încă multe de discutat. Trebuie să fugi!

Profesorul nu auzi decât murmurul slab al glasului ei. Nu avea de gând să fugă nicăieri; de fapt, acum era pierdut într-o cu totul altă lume. O lume în care secrete străvechi răzbăteau la suprafaţă, iar istorii uitate se profilau printre umbrele trecutului.

Încet, de parcă s-ar fi mişcat pe sub apă, întoarse capul şi privi prin ceaţa roşiatică spre Mona Lisa:

Fleur-de-lis... "floarea Lisei"... Mona Lisa.

Totul se îmbina perfect, ca o simfonie tăcută ce amintea de cele mai tainice secrete ale Stăreţiei din Sion şi de Leonardo da Vinci.

La câţiva kilometri depărtare, pe malul Senei, dincolo de Domul Invalizilor, şoferul unui camion cu remorcă dublă frână bruscând la vederea armelor îndreptate asupra lui prin parbriz. Buimac, omul privi cum un căpitan al Poliţiei Judiciare, cuprins parcă de o turbare neaşteptată, înhăţă o bucata de săpun din remorca lui şi, cu un mârâit gutural, o azvârle în apele învolburate ale Senei.
24
Silas îşi ridică privirea spre vârful obeliscului, înghiţind parcă din priviri coloana masivă de marmură. De emoţie, muşchii i se încordaseră. Cercetă încă o dată împrejurimile, ca să se asigure că este singur în biserică, şi apoi îngenunche la baza coloanei, nu din cucernicie, ci din necesitate.

"Cheia de boltă este ascunsă sub Linia Rozei.

La baza obeliscului din biserica Saint-Sulpice."

Toate victimele sale spuseseră acelaşi lucru.

Aşezat în genunchi, pipăi pardoseala de piatră. Nu se vedea nici o fisură sau vreun alt semn care să indice că ar exista o dală detaşabilă, aşa că începu să ciocănească uşor, cu încheieturile degetelor, în podea. Urmând direcţia benzii de alamă spre obelisc, luă fiecare dală în parte. În cele din urmă, una dintre ele scoase un sunet aparte.

"E un loc gol dedesubt!"

Silas zâmbi. Victimele lui îi spuseseră adevărul.

Ridicându-se, privi în jur, căutând ceva cu care să desprindă plăcile din pardoseală.

Sus, în balcon, sora Sandrine îşi înăbuşi un strigăt de surprindere. Cele mai negre temeri ale sale se adeveriră. Vizitatorul nocturn nu era deloc ceea ce părea. Misteriosul călugăr venise la Saint-Sulpice cu o misiune.

O misiune secretă.

"Dar nu eşti singurul care are secrete", şopti ea, ca să n-o audă.

Sora Sandrine Bieil se afla aici pentru a îngriji lăcaşul sfânt, dar şi pentru a-l ocroti. Iar în această noapte, străvechea roată se pusese în mişcare. Sosirea acestui necunoscut la poalele obeliscului era un semnal din partea frăţiei.

"Un strigăt mut de suferinţă."


25
Ambasada SUA din Paris este găzduită într-un ansamblu compact de clădiri pe Avenue Gabriel, puţin mai spre nord de Champs-Elysées. Vastul complex care se întinde pe mai bine de două hectare este considerat teritoriu american; cu alte cuvinte, toţi cei aflaţi în perimetrul său se află sub incidenţa aceloraşi legi cărora li se supun cetăţenii americani în propria ţară.

Operatoarea de noapte a centralei telefonice de la ambasadă citea ediţia internaţională a revistei Time, când în birou se auzi zbârnâitul familiar.

― Ambasada SUA, răspunse ea.

― Bună seara. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră.

Cel care sunase vorbea într-o engleză cu accent franţuzesc şi, în ciuda adresării politicoase, tonul lui părea oarecum rigid, oficial.

― Mi s-a spus că aveţi pentru mine un mesaj telefonicând pe sistemul automat de preluare. Mă numesc Langdon. Din păcate, mi-am uitat codul de acces. V-aş fi recunoscător dacă m-aţi putea ajuta.

Operatoarea tăcu o clipă, nedumerită.

― Îmi pare rău, domnule. Mesajul dumneavoastră este probabil foarte vechi. Sistemul automat a fost desfiinţat acum doi ani, din motive de securitate. Şi, în plus, toate codurile de acces sunt formate mai nou din cinci cifre. Cine v-a spus că avem un mesaj pentru dumneavoastră?

― Deci nu aveţi un sistem automat de preluare a mesajelor?

― Nu, domnule. Orice mesaj este preluat şi scris pe hârtie de unul dintre operatorii noştri. Cum spuneaţi că vă numiţi?

Dar omul închisese deja.

Bezu Fache se plimba furios pe malul Senei, total debusolat. Era sigur că-l văzuse pe Langdon când formase un număr local, tastând un cod de trei cifre şi ascultând apoi o înregistrare. "Dar dacă nu a sunat la ambasadă, cui mama dracului i-a telefonat?!"

Chiar în acel moment, când privirea îi căzu pe propriul său celular, îşi dădu seama că are răspunsul în mână. "Americanul a sunat de pe telefonul meu!"

Accesând meniul aparatului, acesta afişă lista apelurilor recente şi identifică imediat numărul la care sunase Langdon.

Un număr de Paris, urmat de codul 454.

― Tastă la rândul lui cifrele şi aşteptă.

Într-un târziu îi răspunse o voce de femeie: "Bonjour, vous êtes bien chez Sophie Neveu. Je suis absente pour le moment, mais..."

Bezu Fache simţi cum sângele îi clocoteşte, în vreme ce tastă codul 4-5-4.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə