Concluziile reuniunii Consiliului EuropeanYüklə 143,44 Kb.
səhifə1/3
tarix27.07.2018
ölçüsü143,44 Kb.
#60092
  1   2   3

Concluziile reuniunii Consiliului European (18-19 octombrie 2012) (dezbatere)

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . – Salut concluziile Consiliului European din 18-19 octombrie, prin care acesta şi-a reiterat angajamentul de a întreprinde acţiuni ferme pentru abordarea tensiunilor de pe pieţele financiare, restabilirea încrederii şi stimularea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă. Considerăm însă că nu s-au înregistrat progrese suficiente privind punerea în aplicare a Pactului de creştere economică şi creare de locuri de muncă adoptat în luna iunie şi, de aceea, solicităm adoptarea de măsuri ferme, rapide şi orientate către rezultate. În acest context, solicităm Comisiei să sprijine statele membre în procesul de reprogramare a fondurilor structurale, pentru ca acestea să fie mai puternic axate pe creştere economică şi locuri de muncă.

Competitivitatea UE, precum şi dezvoltarea economică şi socială a acesteia depind de asigurarea unei infrastructuri moderne şi eficiente de transport, energie şi comunicaţii şi tehnologia informaţiei. În acest sens, mecanismul Conectarea Europei va permite abordarea blocajelor şi a legăturilor transfrontaliere care lipsesc din infrastructura de transport transeuropean, finalizarea pieţei interne a energiei şi realizarea unei pieţe unice digitale pe deplin funcţionale până în 2015, dar şi promovarea cercetării şi a inovării, precum şi îmbunătăţirea competitivităţii industriei UE, întrucât acestea vor contribui la stimularea creşterii economice şi la crearea şi păstrarea locurilor de muncă pe teritoriul Uniunii.Concluziile reuniunii Consiliului European (18-19 octombrie 2012) (dezbatere)

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . – Salut concluziile Consiliului European din 18-19 octombrie, prin care acesta şi-a reiterat angajamentul de a întreprinde acţiuni ferme pentru abordarea tensiunilor de pe pieţele financiare, restabilirea încrederii şi stimularea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă. Considerăm însă că nu s-au înregistrat progrese suficiente privind punerea în aplicare a Pactului de creştere economică şi creare de locuri de muncă adoptat în luna iunie şi, de aceea, solicităm adoptarea de măsuri ferme, rapide şi orientate către rezultate. În acest context, solicităm Comisiei să sprijine statele membre în procesul de reprogramare a fondurilor structurale, pentru ca acestea să fie mai puternic axate pe creştere economică şi locuri de muncă.

Competitivitatea UE, precum şi dezvoltarea economică şi socială a acesteia depind de asigurarea unei infrastructuri moderne şi eficiente de transport, energie şi comunicaţii şi tehnologia informaţiei. În acest sens, mecanismul Conectarea Europei va permite abordarea blocajelor şi a legăturilor transfrontaliere care lipsesc din infrastructura de transport transeuropean, finalizarea pieţei interne a energiei şi realizarea unei pieţe unice digitale pe deplin funcţionale până în 2015, dar şi promovarea cercetării şi a inovării, precum şi îmbunătăţirea competitivităţii industriei UE, întrucât acestea vor contribui la stimularea creşterii economice şi la crearea şi păstrarea locurilor de muncă pe teritoriul Uniunii.Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

Report: Reimer Böge and Ivailo Kalfin (A7-0313/2012 )

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru rezoluţia Parlamentului care susţine atingerea unui rezultat pozitiv privind aprobarea cadrului financiar multianual 2014-2020. Pactul pentru creştere economică şi locuri de muncă, adoptat de Consiliul European în luna iunie, subliniază efectul de levier al bugetului UE în ceea ce priveşte consolidarea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă. Orice scădere a bugetului UE ar spori dezechilibrele şi ar afecta creşterea economică şi competitivitatea economiei Uniunii, precum şi coeziunea acesteia, şi ar submina principiul solidarităţii ca valoare fundamentală a UE. Promovarea creşterii şi a creării de locuri de muncă de calitate pentru toţi europenii va fi îndeplinită numai dacă investiţiile necesare în educaţie, în promovarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, în cercetare şi inovare, în IMM-uri şi în tehnologii noi şi ecologice, promovând totodată integrarea socială, se realizează imediat, fără a mai fi amânate.

Salut viitorul mecanism Conectarea Europei (MCE) şi alocarea financiară propusă pentru acesta de către Comisie în vederea îmbunătăţirii reţelelor de transport, reţelelor energetice şi digitale din Europa. Solicit ca suma transferată de la Fondul de coeziune la MCE să fie cheltuită în deplină conformitate cu alocările naţionale prevăzute în cadrul acestui fond. Am votat împotriva amendamentelor 12 şi 30 care diminuau sumele alocate, respectiv, programului COSME şi Fondului european de ajustare la globalizare.Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

Report: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012 )

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru rezoluţia referitoare la propunerea de regulament privind metodele şi procedura de punere la dispoziţie a resursei proprii bazate pe taxa pe valoare adăugată, deoarece obiectivul propunerii este simplificarea modului de calcul al contribuţiilor naţionale, reducând astfel costurile administrative şi asigurând o mai mare transparenţă.

Noua metodă de calcul propusă utilizează ca punct de plecare cifrele privind încasările din TVA. Pentru a obţine un grad cât mai ridicat de simplitate şi transparenţă, regulamentul propune stabilirea de către Comisie a unei ponderi medii unice la nivelul UE din încasările din TVA provenite din livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate consumului final care fac obiectul cotei standard în fiecare stat membru. Statele membre aplică ponderea medie unică la nivelul UE la încasările lor ajustate. Cifra obţinută reprezentând „încasări din TVA impozabile” este convertită într-o valoare de bază, fără taxe, utilizând cota-standard de TVA efectivă a fiecărui stat membru. După stabilirea valorii bazei impozabile, pentru calcularea contribuţiei efective, este aplicată cota prevăzută în regulamentul de punere în aplicare a deciziei privind resursele proprii. Ultima actualizare: 4 decembrie 2012Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

Report: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011 )

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru Rezoluţia legislativă referitoare la propunerea de regulament privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii. Regulamentul stabileşte normele privind întocmirea şi execuţia bugetului general al UE, prezentarea şi auditarea conturilor. Întocmirea şi execuţia bugetului respectă principiile unităţii, exactităţii bugetare, anualităţii, echilibrului, unităţii de cont, universalităţii, specificităţii, bunei gestiuni financiare şi transparenţei. Prezentul regulament ar trebui să încurajeze obiectivul de e-guvernare, în special folosirea datelor electronice în schimbul de informaţii dintre instituţii şi părţile terţe. Conform articolului 317 din TFUE, regulamentul consolidează obligaţiile fundamentale de control şi de audit care revin statelor membre în execuţia bugetului prin gestiune partajată, în măsura în care respectivele obligaţii sunt prevăzute în prezent numai prin norme sectoriale.

Regulamentul creează un cadru legislativ coerent care să amelioreze certitudinea juridică globală, eficienţa controalelor şi a măsurilor de remediere, precum şi protecţia intereselor financiare ale Uniunii. Astfel, acesta cuprinde dispoziţii referitoare la obligaţiile comune de gestiune şi control pentru structurile administrative, declaraţia anuală de asigurare în materie de gestiune (prin care administratorii îşi asumă responsabilitatea pentru gestionarea fondurilor Uniunii care le-au fost încredinţate) verificarea şi acceptarea conturilor, precum şi mecanisme de suspendare şi de corecţie financiară gestionate de Comisie. Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

- Relazione: Francesca Balzani (A7-0308/2012 )

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru rezoluţia referitoare la poziţia Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2012 (PBR 4/2012 ) al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012, secţiunea III – Comisia. Proiectul de buget rectificativ (PBR 4/2012 ) vizează următoarele:

– o revizuire a previziunilor privind resursele proprii tradiţionale (RPT, adică taxe vamale şi cotizaţii pentru sectorul zahărului), bazele de calcul ale TVA şi VNB, includerea în buget a corecţiilor corespunzătoare în favoarea Regatului Unit, precum şi finanţarea acestora şi revizuirea finanţării reducerilor VNB în favoarea Ţărilor de Jos şi Suediei în 2012;

– crearea a patru linii bugetare noi pentru punerea în aplicare a instrumentelor de partajare a riscurilor finanţate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi din Fondul de coeziune, pentru convergenţă, competitivitate regională şi pentru ocuparea forţei de muncă;

– modificarea liniei bugetare 16 03 05 01 – Acţiunea pregătitoare – EuroGlobe, astfel încât să se înlocuiască „liniuţa” pentru plăţile de la linia cu o menţiune simbolică (p.m.) pentru a permite efectuarea plăţilor finale.Utilizarea unor previziuni actualizate privind resursele proprii determină o stabilire mai precisă a plăţilor pe care statele membre trebuie să le efectueze în cursul exerciţiului bugetar şi reduce erorile inevitabile ale previziunilor din anul preceden

 Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

Yüklə 143,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin