D 63 sayılı khk aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildirYüklə 342 Kb.
səhifə1/4
tarix22.11.2017
ölçüsü342 Kb.
#32588
  1   2   3   4

2016 SAĞLIK BAKANLIĞI

ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ

SORU HAVUZU

1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü hangi Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur?

A) 659 sayılı KHK

B) 633 sayılı KHK

C) 650 sayılı KHK

D) 663 sayılı KHK
2) Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir?

A) Kura planlaması yapmak

B) Genel evrak işlemleri yapmak

C) Organ ve doku nakli hizmet planlaması

D) Sivil savunma ve seferberlik


3) Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün daire başkanlıklarından biri değildir?

A) Atama Daire Başkanlığı

B) Mali İşler Daire Başkanlığı

C) Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

D) Özlük İşleri Daire Başkanlığı


4) Aşağıdakilerden hangisi Atama Daire Başkanlığı birimlerinden biri değildir?

A) Doktor atama birimiB) Diyaliz merkezleri birimi

C) Sözleşmeli ve işçi işlemleri birimi

D) Yönetici atama birimi
5) Atamalardan hangisinde kura ve dönem şartı aranmaz?

A) Kurumlar arası naklen atamaB) Yönetici atamaları

C) Kurum içi naklen atama

D) İstifa sonrası atama
6) Aşağıdakilerden hangisi Özlük İşleri Daire Başkanlığı birimlerinden biri değildir?

A) Sicil işlemleri birimiB) Tahakkuk işlemleri birimi

C) Disiplin işlemleri birimi

D) Mal bildirimleri birimi
7) Sağlık Bakanı, bakanlığının icraatından aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

A) Cumhurbaşkanı B) Meclis BaşkanıC) Başbakan D) Başbakan Yardımcısı
8)Aşağıdakilerden hangisi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı birimlerinden biri değildir?

A) İç hizmetleri birimi

B) Kura işlemleri birimi

C) Güvenlik hizmetleri birimi

D) Ulaşım araçları birimi


9) Bakanlığımız Merkez birimlerinin bakım ve onarım işleri hangi birimin görevidir?

A) Teknik işler biriminin

B) Doktor atama biriminin

C) Genel evrak biriminin

D) Emeklilik işlemleri biriminin


10)Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Politikaları ve Performans Ölçütleri geliştirme Daire Başkanlığının görevlerinden biri değildir?

A)Bakanlık yönetici personel eğitimi

B) Performans tespit işlemleri

C) Performansın değerlendirilmesiD) Sivil savunma ve seferberlik işlemleri
11)Aşağıdakilerden hangisi İdari İşler Daire Başkanlığı birimlerinden biridir?

A) Doktor atama birimiB) Genel evrak birimi

C) Kura işlemleri birimi

D) Yönetici atama birimi
12)Bakanlığımıza ait olmayan eğitim ve dinlenme tesisi hangisidir?

A) Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi

B)Göçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisi

C) Manisa Eğitim ve Dinlenme Tesisi

D) Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisi


13) Aşağıdakilerden hangisi Mali İşler Daire Başkanlığı birimlerinden biridir?

A) Kura işlemleri birimi

B) Genel evrak birimi

C) Disiplin işlemleri birimiD) Satın alma ve ihale birimi
14) Maaş ve döner sermaye ile ilgili tahakkuk işlemleri hangi birimin görevidir?

A) Bütçe işlemleri birimi

B) Birim evrak birimi

C) Tahakkuk işlemleri birimi

D) Ön mali kontrol birimi


15) Kadro işlemleri hangi Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yürütülmektedir?

A) 663 sayılı KHK

B) 659 sayılı KHK

C) 190 sayılı KHK

D) 650 sayılı KHK


16) Boş dolu kadro değişiklikleri ve kadroların serbest bırakılmasında hangi kurum yetkilidir?

A) TBMM


B) Bakanlar Kurulu

C) Bakanlıklar

D) Kamu Etik Kurulu
17) Bir üst öğrenimi bitiren personele intibak işleminin yapılması hangi birimin görevidir?

A) Kura işlemleri birimi

B) Disiplin işlemleri birimi

C) Terfi ve ödüllendirme birimi

D) PBS işlemleri birimi


18) Sendika üyelik formları hangi birim tarafından takip edilmektedir?

A) Sicil işlemleri birimi

B) Atama işlemleri birimi

C) Emeklilik işlemleri birimiD) Sendika işlemleri birimi
19) Mal ve hizmet alımları hangi mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır?

A) Devlet Memurları Kanunu

B) Borçlar Kanunu

C) Kamu İhale Kanunu

D) Ticaret Kanunu


20) Kurum ve Birim arşiv birimlerimiz hangi üst kurumla birlikte çalışmaktadır?

A) Kamu İhale Kurumu

B) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

C) Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

D) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu,


21) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Belirlediği Temel Değerleri Arasında Hangisi Bulunmamaktadır?

a) Bilimsellik

b) Şeffaflık

c) Dürüstlükd) Firmalarla İyi Geçinmek
22) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ne Zaman Yürürlülüğe Girmiştir.

a) 01/01/2012 tarihinde

b) 25/08/2011 tarihinde

c) 01/01/2011 tarihinded) 02/11/2011 tarihinde
23) "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Bakanlığın ismi hangi tarihide Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmiştir?

a) 18/07/1984

b) 14/12/1983

c) 01/01/1946d) 24/01/1989
24) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanın İsmi nedir?

a) Doç Dr. Osman ARICAN NACAR

b) Dr. Mahmut TOKAÇ

c) Ecz. M. Kemalettin AKALIN

d) Ecz. Münir Osman EREN


25) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Taşra Teşkilatı Yoktur.

a) Doğru

b) Yanlış


26) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Organizasyon Şemasında Kaç adet Başkan Yardımcılığı Bulunmaktadır.

a) 7


b) 5

c) 9


d) 3

27) Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1838 yılında kurulmuş olup bugüne kadar kesintisiz görev yapan devlet kurumumuz hangisidir? 1. PTT Genel Müdürlüğü,

 2. Emniyet Genel Müdürlüğü,

 3. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

 4. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığı

28)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının 663 sayılı KHK ile kurulan bağlı kuruluşlarından biri değildir? 1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

 2. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

 3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,

 4. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

29) Hangisi Uluslararası mevzuat değildir? 1. (1923) Lozan Barış Antlaşması

 2. (1936) Montreux Boğazlar Sözleşmesi

 3. (2005) Uluslararası Sağlık Tüzüğü

 4. (1930) 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

30) Türk Boğazlarından (İstanbul Boğazı-Marmara Denizi-Çanakkale Boğazı) transit geçmekte olan (hiçbir Türk kıyısına temas etmeden) bir gemiye hangi kurumun personeli girebilir? 1. Milli İstihbarat Teşkilatı,

 2. Denizcilik Müsteşarlığı,

 3. İçişleri Bakanlığı,

 4. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

31) Uluslararası mevzuatlar gereği Türk Boğazlarından transit geçen ve yurtdışından ülkemiz limanlarına gelen gemilerden tahsil edilen vergi hangisidir? 1. Sağlık Resmi,

 2. Harç,

 3. Giriş Vergisi,

 4. Ticaret Vergisi

32) Sadece Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne özgü sağlık işlemi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hastaların muayene işlemi,

 2. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele,

 3. Pratika İşlemi,

 4. Tıbbi cihaz ve malzeme alımı

33) Hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün dört ana hizmetinden birisi değildir? 1. Tele Sağlık Hizmetleri,

 2. Seyahat Sağlığı Hizmetleri,

 3. Gemiadamı Sağlık Hizmetleri,

 4. Acil Sağlık Hizmetleri

34) Hangi aşı resmi olarak sadece Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından ithal edilmekte ve kişilere ücretsiz olarak uygulanmaktadır? 1. Meningokok aşısı,

 2. Sarıhumma aşısı,

 3. Polio aşısı,

 4. Hepatit aşısı

35) Yurtdışına çıkanların gittiği ülke ve o ülkenin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olacağı merkezler hangisidir? 1. Toplum Sağlığı Merkezleri,

 2. Acil Sağlık Merkezleri,

 3. Sağlık Denetimi Merkezleri,

 4. Seyahat Sağlığı Merkezleri

36) İlk defa Gemiadamı Sağlık Raporu alacak olan kişi en az kaç uzman muayenesinden geçmek zorundadır? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

37) Gemiadamı Olur Sağlık Raporu almış kişiler kaç yılda bir periyodik muayene olurlar? 1. 1 yıl

 2. 2 yıl

 3. 3 yıl

 4. 5 yıl

38) Seyir halindeki hava ve deniz araçlarından iletişim sistemi aracılığıyla gelebilecek sağlıkla ilgili problemlere yardımcı olan merkez hangisidir? 1. Acil Sağlık Merkezi,

 2. Sağlık Denetimi Merkezi,

 3. Seyahat Sağlığı Merkezi,

 4. Tele Sağlık Merkezi

39) Uluslararası Sağlık Tüzüğü gereğince gemilere verilen Gemi Sağlık Sertifikalarının geçerlilik süresi en fazla kaç aydır? 1. 3 ay,

 2. 4 ay,

 3. 6 ay,

 4. 8 ay

40) Hangi belge Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce gemilere verilmez? 1. Pratika kartı,

 2. Patenta belgesi,

 3. İlaç ve tıbbi donanım sertifikası,

 4. Manifesto

41) Hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün yetkili olduğu hizmetlerden birisi değildir? 1. Hastanelere gemiadamı olur sağlık raporu verme yetkisi,

 2. Gümrüklü alanlarda firmalara ilaçlama yetkisi verilmesi,

 3. Geminin limana yanaşması,

 4. Uluslararası salgın hastalıklarda ülke giriş noktalarındaki denetimler

42) Bakanlık merkez döner sermaye hesabına aktarılan tutarların tahsisi hangi birim tarafından yapılmaktadır 1. Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı

 2. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

 3. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 4. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

43) Bakanlık döner sermaye işletmelerinin muhasebe işlemleri hangi sistemde takip edilmektedir. 1. Say2000i

 2. TDMS

 3. KBS

 4. E-BÜTÇE

44) İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye dönem ödenekleri hangi birim tarafından gönderilmektedir. 1. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 2. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 3. Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı

 4. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

45) Aşağıdaki sağlık kuruluşlarından hangisinin döner sermaye ödeneklerinin planlaması ve gönderilmesi Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığınca yapılmaktadır.
 1. Ağız Diş Sağlığı Merkezleri

 2. Devlet Hastaneleri

 3. Halk Sağlığı Müdürlükleri

 4. İl Sağlık Müdürlükleri

46) Bakanlık Döner Sermaye İşletmelerinin muhasebe hizmetleri aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yürütülmektedir.
 1. Sağlık Bakanlığı

 2. Maliye Bakanlığı

 3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

 4. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu


47) Aşağıdakilerden hangisi kamu zararının tespit edilme şekillerinden değildir?

a) Kontrol

b) Soruşturma

c) Denetim, İnceleme

d) Adli, idari veya askeri yargılama48) Taşrada idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisi görevinin aynı kişide birleşmesi halinde kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararları kim tarafından değerlendirilir?

a) İl Sağlık Müdürü

b) Muhasebe Müdürü

c) Genel Müdür

d) Müsteşar
49) Sorumlulara veya ilgililere yapılacak tebliğde belirtilmesi gerekenler hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Borcun miktarı

 2. Doğuş tarihi

III. Faiz başlangıç tarihi

IV. Ödeme yeri

V. Yedi günlük itiraz süresi
a) I b) I, II c) I, II, III

d) Hepsi


50) Kamu zararına itiraz merkezde / taşrada kim tarafından sonuçlandırılır?

a) Strateji Geliştirme Başkanlığı / Takibe yetkili birimin en üst yöneticisi

b) Takibe yetkili birimin en üst yöneticisi / Strateji Geliştirme Başkanlığı

c) Müsteşarlık / Strateji Geliştirme Başkanlığı

d) Takibe yetkili birimin en üst yöneticisi / Müsteşarlık


51) Kamu zararından doğan alacaklar azami kaç yıl taksitlendirilebilir?

a) 3 b) 4

c) 5 d) 6
52) Aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı altında İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri kapsamında yürütülen bir görev değildir ?


 1. Bakanlığın ve Başkanlığın görev alanına giren konularda iç kontrol standartları oluşturmak, iç kontrol standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve güncellemelerle ilgili tüm çalışmaları yapmak,

 2. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Global Bütçeden alacakları payların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 3. Bakanlığın Ön mali kontrol yıllık değerlendirme raporu hazırlamak,

 4. Başkanlığın İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak birimlerle koordineli çalışmalar yapmak
 1. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Global Bütçe ihtiyacını belirlemek

 2. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Global Bütçe çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek

 3. Bakanlığın Ön mali kontrol yıllık değerlendirme raporu hazırlamak,

53)Yukarda sayılan görevlerden hangisi yada hangileri Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı altında Global Bütçe İşlemleri Hizmetleri kapsamında yürütülen bir görev değildir ?
 1. Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) II ve III

54)“Bakanlığın Ön mali kontrol yıllık değerlendirme raporu hazırlamak” Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı altında hangi hizmet birimin görevidir?
 1. İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri

 2. Global Bütçe İşlemleri Hizmetleri

 3. Ödenek Planlama Hizmetleri

 4. Kamu Zararları ve Mali Mevzuat Hizmetleri

55)Aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı altında yürütülen bir görev değildir?
 1. Sağlık harcamalarına ilişkin verileri toplamak ve raporlamak

 2. Mali yük hesaplama çalışmalarını yapmak ve raporlamak

 3. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak

 4. Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermayeli işletmelerinin bütçe işlemlerini yürütmek 1. İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak birimlerle koordineli çalışmalar yapmak

 2. İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yapmak

 3. Ayniyat idare hesaplarını inceleyerek icmal kartlarına işlemek

56)Yukarda sayılan görevlerden hangisi ya da hangileri Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı altında yürütülen bir görevdir ?
 1. Yalnız I b) I ve II c) II ve III d) I, II ve III

57) 5018 Sayılı Kanuna göre; Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plana ne denir?

a-)Mali Plan

b-) Kalkınma Planı

c-) Stratejik Plan

d-) Orta Vadeli Plan


58) Bakanlık İdari Faaliyet Raporunu hazırlamak hangi birimin görevidir?

a-) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b-) Denetim Hizmetleri Başkanlığı.

c-) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

d-) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
59) Aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri arasında yer alır?

a-) Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak, ürettirmek ve gerektiğinde üretmek.

b-) Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği vermek..

c-) Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.

d-) Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.


60) Bakanlığımızın mevcut Stratejik Planı hangi yılları kapsamaktadır?

a-)2012-2023b-)2010-2014

c-)2006-2008

d-)2010-2013
61) Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Planlama süreçlerinden biri değildir?

a-)Stratejik Planlama

b-)Bütçeleme

c-)Uygulama

d- ) Anketleme
62) Aşağıdaki boşluklar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması;……… tarihli ve …….. sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, oluşturulmuştur.a)06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı

b)07.04.2010 tarih ve 6224 sayılı

c)15.05.2008 tarih ve 6500 sayılı

d)01.02.2011 tarih ve 2010 sayılı


63) Aşağıdaki boşluklar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 663 sayılı KHK ile 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile; Bu KHK’nin …… …….. (e) bendine istinaden Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü kurulmuştur 663 sayılı KHK’nin 13. maddesinde Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün görevleri tanımlanmıştır. 1. 7.maddenin

 2. 8.maddenin

 3. 5.maddenin

 4. 1.maddenin

64 - Aşağıdaki boşluklar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

663 sayılı KHK’nin …… ……… Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün görevleri tanımlanmıştır.

a)13.madde

b) 15. madde

c) 7.madde

d) 6.madde


65) “Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.” Bakanlığımız hangi Genel Müdürlüğünün görevidir?

a) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

b) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

d) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü


66) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü kaç daire başkanlığından oluşmaktadır.?

a) 6

b) 8


c) 10

d) 11
67) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyede “Bakanlıkça kullanılacak her türlü sağlık yapıları için mimari ve mühendislik yönünden asgari teknik ve tasarım standartları oluşturmak, geliştirmek, değiştirmek ve bu standartları yayınlamak,” görevi hangi daire başkanlığına verilmiştir? 1. Proje Etüt Daire Başkanlığı

 2. Destek hizmetleri Daire Başkanlığı

 3. Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

 4. İhtiyaç belirleme ve koordinasyon Daire Başkanlığı

68) off-set nedir ? 1. referans noktası

 2. karar mercisi

 3. süre

 4. baskı

69) “Yabancı yatırım ve teknoloji imkanlarını araştırarak , teivik etmek ve bu ürünlerin off-set ticaretini düzenlemek” Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hangi daire Başkanlığının görevleri arasındadır? 1. Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

 2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

 3. Etüt Proje Daire Başkanlığı

 4. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

70) “Planlama ve hizmet sunumundan sorumlu olan ilgili birimlerle koordineli olarak Yeni bina yatırımlarının personel, hizmet kapasitesi, hizmet rolünün belirlenmesi ile bunlarla uyumlu olarak bina, ekipman ve malzemelere yönelik ihtiyaç listelerinin hazırlanması ve bu çerçevede yapılacak fizibilite çalışmalarına katılmak.”

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hangi daire Başkanlığının görevleri arasındadır?


 1. İhtiyaç Belirleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

 2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

 3. Etüt Proje Daire Başkanlığı

 4. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

71) “Off-set işleri ile ilgili tedarikçi firma ile görüşmeleri yönetir. Teklife Çağrı Dokümanında kullanılmak üzere Off.set yükümlülükleriyle ilgili gereklilikleri belirler.”

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hangi daire Başkanlığının görevleri arasındadır?


 1. Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

 2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

 3. Etüt Proje Daire Başkanlığı

 4. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

72) “Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile kanun hükmünce belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırk dokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılması.”


Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hangi Daire Başkanlığının görevleri arasındadır?

 1. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

 2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

 3. Etüt Proje Daire Başkanlığı

 4. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

73) “Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.” hangi meslek grubunun görevleri arasındadır?Yüklə 342 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin