Değerli kağitlar daire başkanliği konu başliklariYüklə 26,04 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü26,04 Kb.
#39194

Ek-2


DEĞERLİ KAĞITLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KONU BAŞLIKLARI;

 1. Filateli Servisi Usul ve Esasları,

 2. Kişisel Pul İşletme Usul ve Esasları,

 3. Munzam Değerli Posta Pulu Çıkarılmasına Dair Kanun,

 4. Posta Pulu Satıcılıkları İşletme Usul ve Esasları,

 5. Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar İşletme Usul ve Esasları,

 6. PTT A.Ş. Müzeleri İşletme Usul ve Esasları ,

PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI KONU BAŞLIKLARI;

 1. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

 2. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

 3. Film - Fotoğraf çekimi ve stant açılmasına ilişkin esaslar,

 4. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,

 5. Reklam Yönetmeliği,

 6. Başbakanlık Genelgesi 2004-12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması,

 7. Başbakanlık Genelgesi 2006-3 Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) - Doğrudan Başbakanlık,

POSTA VE KARGO HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KONU BAŞLIKLARI;

 1. 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu,

 2. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,

 3. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,

 4. Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği,

 5. BTK-Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği,

 6. BTK-Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik,

 7. BTK-Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

 8. Evrensel Posta Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Kabul ve Dağıtım Yönergesi

 9. 2017-2019 Tali Posta Hatları Hizmet Alımı Yönergesi

 10. Postada Gümrük ve Kambiyo Denetim Rehberi

 11. Yurtdışı Posta Sevk Sistemi Rehberi

 12. Mektup Postası El Kitabı

 13. Posta Kolileri El Kitabı

 14. PTT A.Ş. Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esasları

 15. Tebligat İşletme Usul ve Esasları

 16. PTT A.Ş. Yurtiçi Ayrım ve Sevk Sistemi Usul ve Esasları

 17. PTT A.Ş. Telgraf Hizmetleri İşletme Usul ve Esasları

 18. PTT A.Ş. Gönderilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

 19. Toplu Posta Gönderileri Ücret İndirimi Esasları

 20. PTT A.Ş. Posta Abone Kutuları İşletme Usul ve Esasları

 21. Adres Standardı

 22. AVT- Adres Veri Tabanı Kılavuz

 23. RFID-Radyo Frekanslı Tanıma

 24. PTT A Ş Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi

 25. Toplu Gönderi Ücret İndirim Tarifesi

 26. Nitelikli APS Kurye Gönderileri Bekleme Süreleri

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI KONU BAŞLIKLARI;

 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 3. Dahili Sigorta Yönergesi

 4. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

 5. Malzeme Ambarlama Yönergesi

 6. Malzeme Hareketleri Yönergesi

 7. Posta ve Telgraf Teşkilatı İhale Yönergesi

 8. PTT A.Ş. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller

 9. Taşınır Mal Satım İşlemleri Yönetmelik

 10. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

 11. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 12. Kamu İhale Genel Tebliği

 13. Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

 14. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KONU BAŞLIKLARI;

 1. 237 Sayılı Taşıt Kanunu

 2. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

 3. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

 4. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 5. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 6. Alarm Sistemleri İşletme Talimatı

 7. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 8. Çay Ocaklarının İşletme Hakkının Kiraya Verilmesine İlişkin Esaslar

 9. Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller

 10. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

 11. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

 13. İşyerleri Temizlik Personeli Güvenlik Talimatı

 14. İşyerlerinin Temizlik, İlaçlama ve Kalorifer Yaktırma Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar

 15. Kamera (CCTV) Sistemlerinin Kurulumu, İşletimi, Kayıtların İzlenmesi, İncelenmesi ile Bunların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

 16. Kamu Konutları Yönetmeliği

 17. Karayolları Trafik Yönetmeliği

 18. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Yangından Korunma Yönergesi

 19. PTT A.Ş. Konut Usul ve Esasları

 20. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Personeline Mutad Nakil Vasıta Bileti Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

 21. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Taşıtların Kullanımıyla Bunları Sürebilecek Personelin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

 22. PTT Genel Müdürlüğü Misafirhane Yönetmeliği

 23. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

 24. Servis Telefonlarının Tahsis ve Kullanımına İlişkin Usul Esaslar

 25. Taşıtların Kullanımı Hakkında 19.07.2016 tarih ve 4628 sayılı Tebliğ


MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI KONU BAŞLIKLARI;

 1. Türk Ticaret Kanunu

 2. Vergi Usul Kanunu

 3. Posta Hizmetleri Kanunu

 4. Kurumlar Vergisi Kanunu

 5. Gelir Vergisi Kanunu

 6. Evrensel Hizmet Kanunu

 7. Damga Vergisi Kanunu

 8. Gider Vergileri Kanunu

 9. Harcırah Kanunu

 10. Katma Değer Vergisi Kanunu

 11. 2017 Bütçe Uygulama Talimatı

 12. Demirbaş Eşya Yönergesi

 13. Envanter İşlemleri

 14. Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 15. Evrensel Posta Hizmeti Yönetmeliği

 16. Evrensel Posta Hizmetleri Kabul ve Dağıtım Yönergesi

 17. Genel Muhasebe

 18. Hesap Planı Açıklamalar

 19. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

 20. Mali Sorumluluk ve Kasa İşlemleri Yönergesi

 21. MDV Yönergesi

 22. Ödeme Usul ve Esasları

 23. Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik

 24. Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

 25. Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

 26. Tören, Temsil ve Ağırlama Giderlerine İlişkin Harcama Usül ve Esasları

 27. Mali Durum ve Para Hakkında Tebliğler

 28. 2000-2016 Yılları Arasındaki TebliğlerİNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KONU BAŞLIKLARI;

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 2. 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu

 3. 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 4. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

 5. Posta ve Telgraf Teşkilatında Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

 6. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

 7. PTT A.Ş. Performans Yönetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar

PTTBANK DAİRE BAŞKANLIĞI KONU BAŞLIKLARI;

 1. Efektif İşlemleri Usul ve Esasları

 2. PTT Kredi İşlemleri

 3. Tahsilat İşlemleri (Anlaşmalı banka tahsilat işlemleri ve diğer)PTT Kredi Ortak Taksit Hesaplama

 4. Maaş/aylık ve yardım ödeme işlemleri (SGK –ASPB –SYDV ve diğer ödemeler)

 5. Trafik ceza tahsilatı

 6. Arama kartı satış işlemleri

 7. Ptt Sigorta İşlemleri

 8. “e-Devlet Kapısı” şifre zarfı

 9. Yurtiçi havale işlemleri

 10. Yurtdışı havale işlemleri

 11. Posta Çeki işlemleri

 12. Western Union para transfer işlemleri

 13. Haciz uygulamaları

 14. Kart İşlemleri (Pttkart -Sosyal Pttkart -Kurumsal Pttkart-Asker Pttkart -Cep Nakit Kart)

 15. Mobil Havale ve İPÇ işlemleri

 16. Pttmatik İşlemleri

 17. PTT Merkez, PTT Şubeleri usul ve esaslarına dair işlemler

 18. PTT Acentelikleri Usul ve Esaslarına dair işlemler

 19. HGS İşlemleri

Yüklə 26,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə