Dosya No : 2009/8240 esas taşinmazin açik artirma ilani

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 20.14 Kb.
tarix29.07.2018
ölçüsü20.14 Kb.

T.C. MİLAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No : 2009/8240 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1-Tapu Kavdı :

Muğla ili, Milas ilçesi, Hayıtlı Mah. Bağarası Mevkii, cilf.4, Sayfa no: 302,247 ada 21 parsel, 7.399.00 m2 büyüklüğünde tamamı Kubilay AYDIN adına kayıtlı tek katlı kargir bina ve zeytinlik olan taşınmaz.Hali Hazır Durumu:

Parsel içerisinde binalar bulunmaktadır. Binaların özellikleri ve değerleri;  1. Kadastro paftasında bulunan bina; Bina tek katlı ve depo amacı kullanılmaktadır. Üzeri etermit önüdür. Bina 112,00 m2 büyüklüktedir. Yığma inşaat tarzında yapılmıştır. Binanın değeri; 19.958,40 TL'dir.

  2. Atölye olarak kullanılan bina; Etrafı ve üzeri trafez saç ile örtülü, bir tarafı binaya bitişik, çgjısı çelik konstrüksiyon olan bina 146,00 m2 büyüklüktedir. Değeri; 11.680,00 TL'dir.

  3. Atölyeye bitişik olan bina ve tuvalet binası; Bina tek katlı olup, yığma inşaat tarzında yıpılmıştır. Üzeri beton terasta. Tuvalet binası 12,00 m2, bina 182,00 m2 büyüklükte olup, toplam inşaat alam 194,00 m2 dir. Binanın değeri, 28.809,00 TL'dir.

  4. İki katlı bina; Bina yığma inşaat tarzında yapılmıştır. Üzeri trapez saçtır. Pencereleri alüminyum doğramadır. Bina 9*0,00 m2 büyüklüktedir. Binanın değeri; 21.918,60 TL'dir. 4

E) Tek katlı bina, bina yığma inşaat tarzında yapılmışta. Üzeri beton terastır. Pencereleri PVC
doğrama ve taban döşemeleri seramiktir. Bina 90,00 m2 büyüklüktedir. Binanın değeri; 21.384,00
TL'dir. •

F) İki katlı binaya bitişik bina; Bina, yığma inşaat tarzında yapılmışta. Üzeri ahşap çatı, çatış


örtüsü yerli kiremittir. Üç tarafı camekandır. Bina 44,00 m2 büyüklüktedir. Binanın değeri;
7.793,28 TL'dir.

G) Ahır binası ve sundurma; Bina yığma inşaat tarzında yapılmıştır. Üzeri etermit ile örtülüdür.


Kapalı olan kısım 55,00 m2 büyüklüktedir. Üzeri sundurma olan kısımla birlikte değeri;
13.500,00 TL'dir.

Binaların toplam değeri; 125.04328 TL'dir.

Arsa değeri, Taşınmazın geriye kalan kısmında zeytin ağaçları ve narenciye ağaçlan

bulunmaktadır. Parsel meskun alana olan yakınlığı, şehir merkezine uzaklık ve yakınlık durumuna

göre kıymet düşürücü ve kıymet yükseltici tüm etkenler dahil piyasa rayiçlerine göre üzerindeki

ağaçlar dahil tamamının değeri; 776.895,00 TL'dir. Taşınmazın satışa esas toplam değeri,

901.938,28 TL'dir.

İmar Durumu :

1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında tarımsal niteliği korunacak alanında kalmaktadır. Söz konusu plan notlan geçerlidir. Muhammen Bedeli i 901.938,28 TLSatış Saati ; 10:30 -10:40 Arası


Satış Şartları  1. Satış 30.04.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında MİLAS ADALET SARAYİ ÖNÜ MİLAS adresinde açık artırma suretiyle yapılacakta.Bu artırmada tahmin edilen değerin 'JrjO'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 10.05.2012 günü MİLAS ADALET SARAYİ ÖNÜ MİLAS adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçlıanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme Ycpaylajunna masraflarını geçme: lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

  3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin .(*) bu taşınmaz üzerindeki haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

  4. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatjrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (İİKm.126)B.: 14209 www.bik.gov.tr

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə