Elektronik teknolojiSİ programi öĞretim plani I. YariyilYüklə 167.2 Kb.
tarix08.11.2017
ölçüsü167.2 Kb.

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

I. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

TK

9011013

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

-

2

9061013

Türk Dili I

Z

2

-

2

9051041

Yabancı Dil I

Z

4

-

4

9021011

Beden Eğitimi I

S

-

1*

-

1211011

Güzel Sanatlar I

S

-

1*

-

0251031

Matematik I

Z

4

-

4

1101011

Bilgisayar Kullanımı

Z

2

-

2

1021011

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Z

3

-

3

1101031

Elektronik Ölçme Tek. ve Güvenlik

Z

1

2

2

1101041

Doğru Akım Devre Analizi

Z

3

2

4

1101051

Sayısal Elektronik

Z

3

2

4

1131021

Genel ve Teknik İletişim

Z

2

-

2
TOPLAM
26

6+1*

29

(*) Bu dersler kredisizdir ve sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.


II. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

TK

9011014

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

-

2

9061014

Türk Dili II

Z

2

-

2

9051042

Yabancı Dil II

Z

4

-

4

9021012

Beden Eğitimi II

S

-

1*
1211012

Güzel Sanatlar II

S

-

1*
0251052

Matematik II

Z

4

-

4

1101012

Bilgisayar Destekli Tasarım

Z

1

2

2

1101022

Alternatif Akım Devre Analizi

Z

3

2

4

1101032

Analog Elektronik

Z

3

2

4

1101042

Sayısal Tasarım

Z

3

2

4
TOPLAM
22

8+1*

26

(*) Bu dersler kredisizdir ve sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.

III. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

TK

1102011

Bilgisayar ile Çizim

Z

1

2

2

1102021

İşlemsel Yükselteçler

Z

3

-

3

1102031

Enstrumantasyon

Z

2

-

2

1102041

Senkro-Servo Sistemler

Z

1

2

2

1102051

Amplifikatörler ve Osilatörler

Z

4

-

4

1102061

Güç Elektroniği

Z

3

2

4

1102071

Mikro İşlemciler ve Mikro Denetleyiciler I

Z

3

2

4

1102081

Sistem Analizi ve Tasarımı I

Z

1

2

2

1102091

Optik Elektronik

S

1

2

2

1102101

Seslendirme ve Aydınlatma

S

1

2

2

1102111

Web Tasarımı

S

1

2

2

1102121

Elektrik Projeleri

S

1

2

2

1102131

Girişimcilik

S

1

2

2
TOPLAM
19

12

25

Seçimlik Derslerden 1 Adet (Toplam 2 Kredi) Seçilecektir.

IV. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

TK

1102012

Kalite Kontrol ve Standartları

Z

2

-

2

1102022

Sistem Analizi ve Tasarımı II

Z

1

2

2

1102032

Programlanabilir Denetleyiciler

Z

3

2

4

1102042

Hata / Arıza Arama

Z

3

-

3

1102052

Güç Kaynakları

Z

2

-

2

1102062

Elektrik Motorları ve Sürücüleri

Z

3

2

4

1102072

Mikro İşlemciler ve Mikro Denetleyiciler II

Z

3

2

4

1132512

İşletme Yönetimi

Z

2

-

2

1102092

Endüstriyel Veri İletim Protokolleri


S

3

2

4

1102102

Hidrolik Pnömatik Sistemler

S

3

2

4

1102112

Tıbbi Cihaz Teknolojisi

S

3

2

4

1102122

İşlemci Programlama Yöntemleri

S

3

2

4

1102132

Radyo Televizyon Teknolojisi

S

3

2

4

1102142

Soğutma İklimlendirme Sistemleri

S

3

2

4
TOPLAM
22

10

27
GENEL TOPLAM
89

36+2*

107

Seçimlik Derslerden 1 Adet (Toplam 4 Kredi) Seçilecektir.
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL
ATATÜRK İLKELERİ VE

İNKILAP TARİHİ I ( 2 0 0 ) 2

İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Anafikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı / Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolu'nun Paylaştırılması ve İzmir'in İşgali / İstanbul'un İşgali / Milli Dernekler / Azınlık Dernekler / Yeni Türk Devletinin Kuruluşu / Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı / Amasya Genelgesi / Erzurum Kongresi / Sivas Kongresi / Amasya Görüşmeleri / Son Osmanlı Meclisi / Misak-ı Milli / T.B.M.M. Açılışı / Meclis Yapısı / İç Ayaklanmalar / Sevr Antlaşması / I. ve II. Savaşları / Eskişehir - Kütahya Savaşları / Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması.


TÜRK DİLİ I ( 2 0 0 ) 2

Dil, Diller ve Türk Dili, Dilin İnsan Hayatındaki Önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri, Türk Dilinin Özellikleri / Dilbilgisi, Sözcük, Cümle, Bunların İletişim Açısından Önemi, Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları / Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı, İsim, Fiil, Zarf ve Edatların Okunuşları, Türleri ve Bunların Türkçe de Kullanılışları / Anlatımın Öğeleri ve Türleri, Ana düşünce ve Yardımcı düşünceler, Konu ve Konu Türler,, Açıklama, Tartışma, Betimleme ve Öyküleme /Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri (Diksiyon).


YABANCI DİL I ( 4 0 0 ) 4

Konuşma

Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendinin Tanıtma / Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma / Bilgi Almak İçin Soru sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme / İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme / Önerilerde bulunma, Önerilere Cevap Verme / Problem sorma ve Bu tür sorulara Cevap Verme / Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara cevap Verme / Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme / Telefonla Konuşma tekniği, Teklif de Bulunma / Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma / Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler / Geçmişteki Olaylardan bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma.Dinleme-Anlama

İş Ortamında Kullanılan Eşya ve Malzemelerin Tanıtılması ve Bu Malzemelerin Fonksiyonları / Mesleki Konularda Dinlediğinin Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği.Yazma

Noktalama İşaretlerinin (İmla Kurallarının) Kullanımı / Dinlediği ve Okuduğu İlgili Gerekli Bilgilerin Not Alınması / Direktif Yazma/ Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma, Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına göre Sıralanması / CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme / Kişisel Mektup ve Mesaj Yazma / Bir Cismi, Mekanı Veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama / Davetiye YazmaOkuma-Anlama

Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme


BEDEN EĞİTİMİ ( 0 1 0 ) 0

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı / Tarihçesi / Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi / Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi / Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme / İlk Yardım ve Rehabilitasyon / Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri / Uygulamalar.


GÜZEL SANATLAR ( 0 1 0 ) 0

Dönem içinde açılacak derslere göre Fotoğraf, Serigrafi ve Restorasyon programlarından ders içerikleri alınacaktır.MATEMATİK 1 ( 4 0 0 ) 4

Sayılar, Doğal Sayılar, Tamsayılar ve Rasyonel Sayılar, İrrasyonel Sayılar, Reel Sayılar, Muhtelif Sayı Sistemleri ve Dönüşümleri / Cebir, Cebirsel İşlemler, Dönüşümler, Çarpanlara Ayırma İşlemleri, Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi / Denklemler ve Eşitsizlikler / Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli ve İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler, İki Bilinmeyenli Doğrusal Denklemler ve Dönüşüm Yoluyla Çözülebilen Denklemler / Fonksiyonlar, Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler, Fonksiyon Çeşitleri, Fonksiyonlarla Dört İşlem, Tek Çift Özelliği, Fonksiyonlarla Grafik Çizimi / Logaritma, Üstel Fonksiyonlar ve Grafik Çizimi, Doğal Logaritma, Onluk Logaritma ve Aralarındaki İlişkiler, Üstel ve Logaritmik Denklemlerin Çözümü / Trigonometri, Açısal Ölçüm Birimlerinin Dönüşümü, Trigonometrik Oranlar, Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri ve Çizimi, Üçgende Alan, Kenar ve Açı Hesabı, Trigonometrik Denklem Çözümleri, Toplam ve Yarım Açı Formülleri, Trigonometrinin Mesleki Uygulamaları / Geometri, Alan ve Hacim Hesapları, Dik Üçgende Pisagor ve Öklit Bağıntıları, Daire İle İlgili Problemler, Düzgün Olmayan Alanların Hesabı (yamuk, simpson, orta ordinat metodu), Geometrinin Mesleki Uygulamaları


BİLGİSAYAR KULLANIMI ( 2 0 0 ) 2

Windows İşletim Sistemi / Microsoft Ofis / İnternet Explorer.


TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ ( 3 0 0 ) 3

Malzeme Özellikler / Statik / Dinamik / Enerji, İş ve Güç / Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi / Elektro-Manyetik Spektrum ve Radyoaktivite / Elektrostatik / Manyetizma / Kimyasal Üreteçler.


ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ ( 1 2 0 ) 2

Elektrik Güvenliği / Temel Elektriksel Ölçümler / Osilaskop / Sinyal Jenaratörleri / Elektrostatiğe Duyarlı Elemanlar.


EDOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ( 3 2 0 ) 4

Direnç, Ohm Kanunu, İş, Güç ve Verim / Kirşof Kanunları / Elektrik Kaynakları / Devre Çözüm Yöntemleri / Devre Teoremleri / Kondansatörler / Elektro-Magnetizma ve Elektro Magnetik İndüksiyon / Doğru Akımda Geçici Olaylar.


SAYISAL ELEKTRONİK ( 3 2 0 ) 4

Sayısal Kavramlar / Sayı Sistemleri / Mantık Devreleri / Mantık İfadelerinin Sadeleştirilmesi / Bilişimsel Devreler / Flip-Flop’lar / Sayıcılar / Kaydedici ve Tutucular / Bellek Birimleri / Algoritmik Durum Makineleri / Dönüştürücüler / Sayısal Modülasyon.


GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM ( 2 0 0 ) 2

İletişimin Tarifi ve Çeşitleri / Sözlü İletişim / Yazılı İletişim / Meslek Hayatında İletişim / Grafik İletişim / Teknolojik Araçlarla İletişim.II. YARIYIL
ATATÜRK İLKELERİ VE

İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 0 ) 2

Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması / Kıyafet Düzenlenmesi / Şapka İnkılabı / Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı / Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler / Eğitim Aksaklıkları / 1924 Devrim Yasalarının Önemi / Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver ve Serbest Fırka / Parti Tanımı Demokrasi Kavramı / Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri / Milli Bağımsızlık / Milli İrade / Milli Beraberlik / Yurtta ve Dünyada Barış / Atatürkçü Düşünce Sistemi / Atatürk Devri Dış Politikası / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Balkan Andantı / Hatay Sorunu.TÜRK DİLİ II ( 2 0 0 ) 2

Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma.


YABANCI DİL II ( 4 0 0 ) 4

Konuşma

Yön Sorma, Yön Tarif Etme / Tercih Yapma, Tercih Sorma /Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma / Bir Ürünün Avantaj Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması / Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma / İhtimallerden ve Tahminlerden / Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma / :Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar / Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması / Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi / Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme


Dinleme-Anlama

Alan İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme / Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi / Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması / Kelime Başlarına Veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması / Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme / Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.


Yazma

Dinleme ve Okuduklarını Not Alma / Alan İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma / İş Mektupları Yazma / Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma / Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.


Okuma-Anlama

Zıtlık Bildiren İfadeler / Relative Clause Yapıları / "Post Modifier" Kısaltılmış Relative Clause Yapıları / "Noun Clause" Yapıları / "Infinitive-Gerund Yapıları / Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi / Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.


BEDEN EĞİTİMİ ( 0 1 0 ) 0

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı / Tarihçesi / Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi / Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi / Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme / İlk Yardım ve Rehabilitasyon / Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri / Uygulamalar.


GÜZEL SANATLAR ( 0 1 0 ) 0

Dönem içinde açılacak derslere göre Fotoğraf, Serigrafi ve Restorasyon programlarından ders içerikleri alınacaktır.MATEMATİK II ( 4 0 0 ) 4

Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler / Limit ve Süreklilik / Türev ve Uygulamaları / İntegral ve Uygulamaları / Diferansiyel Denklemler / İstatistik.


BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ( 1 2 0 ) 2

Program Paketinin Tanımı / Devre Şeması Tasarımı ve Çizimi / Devre Analizi ve Test İşlemleri / Yazıcı ve Çiziciden Çıktı Alma.


ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ ( 3 2 0 ) 4

Tanımlar / R, L ve C’nin Faz İlişkisi ve Zaman Eksenindeki Büyüklüklerin Kompleks Eksende Gösterilmesi / Seri, Paralel ve Seri-Paralel Alternatif Akım Devreleri / Alternatif Akım Devrelerinin Çözüm Yöntemleri ve Devre Teoremleri / Rezonans / Üç Fazlı Devreler.


ANALOG ELEKTRONİK ( 3 2 0 ) 4

Kısa Atom Bilgisi / Diyotlar ve Çeşitleri / BJT’ler / Alan Etkili transistor ler.


SAYISAL TASARIM ( 3 2 0 ) 4

Mantık Kalıpları Kullanarak Devre Tasarımı / Flip-Flop Kullanarak Devre Tasarımı / Tümleşik Devre Kullanarak Devre Tasarımı.III. YARIYIL
BİLGİSAYAR İLE ÇİZİM ( 1 2 0 ) 2

Kullanım ve Başlangıç Düzenlemeleri / Temel Çizim Elemanları / Düzeltme ve Sorgulama İşlemleri / Görüntü ve Kontrol İşlemleri / Bloklama İşlemleri ve Katmanları / Ölçülendirme ve Tarama İşlemleri / Yazıcı ve Çiziciden Çıktı Alma İşlemleri.


İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ( 3 0 0 ) 3

Fark Yükselticileri / İşlemsel Yükselteçlerin Elektriksel Karakteristikleri / Geri Besleme / İşlemsel Yükselteçlerin Frekans Tepkisi / Temel İşlemsel Yükselteç Devreleri / İşlemsel Yükselteç Uygulamaları / Multivibratörler ve Dalga Şekillendiriciler.


ENSTRÜMANTASYON ( 2 0 0 ) 2

Tanımlar / Konum Ölçümleri / Sıcaklık Ölçümleri / Basınç Ölçümleri / Akış Ölçümleri / Seviye Ölçümleri / Hız Titreşim ve İvme Ölçümleri / Gerilme Ölçerler.


SENKRO–SERVO SİSTEMLER ( 1 2 0 ) 2

Kontrol İlkeleri / Servo Mekanizmalarda Kullanılan Güç Kaynakları, Potansiyometreler ve Yükselteçler / D.A. Servo Motorun Açık Devre ve Kapalı Devre Kontrolü / A.A. Servo Motorun Açık Devre ve Kapalı Devre Kontrolü / Tork Senkro ve Kontrol Senkro’larının Temel Yapısı / Senkro Konum Kontrol Sisteminin Çalışması ve Davranışı / Tork İletici ve Alıcısının Çalışma Prensipleri / Kontrol Modları.


AMPLİFİKATÖRLER VE OSİLATÖRLER ( 4 0 0 ) 4

Tanımlar / BJT’li Küçük Sinyal (Gerilim) Yükselticileri / FET’li küçük Sinyal (Gerilim) Yükselticileri / Büyük Sinyal (Güç) Yükselticileri / Osilatörler.


GÜÇ ELEKTRONİĞİ ( 3 2 0 ) 4

P-N eklemli Güç Elemanları / Thyristor’ların Elektriksel Karakteristikleri / Tetikleme Elemanları / Thyristor Uygulamaları / P-N eklemli Güç Elemanlarının Korunması.


MİKRO İŞLEMCİLER VE MİKRO DENETLEYİCİLER I ( 3 2 0 ) 4

Mikro Bilgisayar Sisteminin Genel Yapısı / Mikro İşlemciler ile Mikro Denetleyicilerin Karşılaştırılması / Mikro İşlemci – Mikro Denetleyici Sistemin Kurulması / Programlamaya Giriş / Programlama.ESİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I ( 1 2 0 ) 2

Çalışma Konusunun Belirlenmesi / Çalışma ile İlgili Araştırma / Çalışmanın Derlenmesi / Çalışmanın Sunulması.


OPTİK ELEKTRONİK ( 1 2 0 ) 2

Temel Kuvvetler, Işık ve Dalga Boyu / Seziciler / Yayıcılar / Lazer Üretim Teknikleri / Fiber Optik Kablolar.


SESLENDİRME VE AYDINLATMA ( 1 2 0 ) 2

Ses ve Özellikleri / Mikrofonlar ve Hoparlörler / Ses Frekans Güç Yükselticileri / Seslendirme / Aydınlatma.


WEB TASARIMI ( 1 2 0 ) 2

Temel İnternet Kavramları / Web Tasarımına Giriş / HTML / Script Kullanımı / Tasarım ve Planlama / HTML Editörleri.


ELEKTRİK PROJELERİ ( 1 2 0 ) 2

Kuvvet Tesisat Projesinde Kullanılan Malzemeler / Kuvvet Tesisatı Projesi Ön Çalışması / Tesisat Planının Hazırlanması / Proje Dökümanları.


GİRİŞİMCİLİK ( 1 2 0 ) 2

Girişimcilik Kavramı / Küçük İşletme Çeşitleri / Küçük İşletmelerin Kuruluş Süreleri / Küçük İşletmelerde Yönetim, Üretim, Pazarlama ve Finansman / Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları.IV. YARIYIL
KALİTE KONTROL VE STANDARTLARI ( 2 0 0 ) 2

Standardizasyon / Kalite ve Kalite Kavramları / Kalite Güvence / Mesleki Standartlar.


SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II ( 1 2 0 ) 2

Malzemenin Belirlenmesi / Baskılı Devrenin Hazırlanması / Devrenin Montajı ve Testi.


PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER ( 3 2 0 ) 4

PLC’lerin Temelleri / Programlama / PLC’leri Karşılaştırma / Endüstriyel Uygulamalar.


HATA – ARIZA ARAMA ( 3 0 0 ) 3

Devre Elemanlarının Testi / Arızalı Bölge veya Elemanı Belirleme / İleri Hata – Arıza Cihazları / Bakım – Onarım Kayıtları.


GÜÇ KAYNAKLARI ( 2 0 0 ) 2

Doğrusal (lineer) Güç Kaynakları / Anahtarlamalı Güç Kaynakları.


ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ ( 3 2 0 ) 4

Elektrik Motorlarının Yapıları, Çalışma Prensipleri, Temel Eşitlikleri ve Karakteristikleri / Elektrik Motorlarında Denetim Prensipleri / DA Motor Sürme Teknikleri ve Devreleri / AA Motor Sürme Teknikleri ve Devreleri / Adım Motor ve Sürücü Devreleri.


MİKRO İŞLEMCİLER VE MİKRO

DENETLEYİCİLER II ( 3 2 0 ) 4

Giriş-Çıkış İşlemleriyle İlgili Temel Kavramlar / Giriş-Çıkış Aygıtlarını Programlama / Kesilim (Interrupt) / Sayıcılar-Zamanlayıcılar / ADC-DAC Uygulamaları.


İŞLETME YÖNETİMİ ( 2 0 0 ) 2

İşletme Yönetiminin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletmenin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi / İşletme Fonksiyonları / Organizasyonların İşleyişi.


ENDÜSTRİYEL VERİ İLETİM PROTOKOLLERİ ( 3 2 0 ) 4

Modilasyon Teknikleri / Modemler / Haberleşme Protokolleri / İnternet Protokolleri / Sıkıştırma ve Şifreleme.


HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER ( 3 2 0 ) 4

Hidroliğin Temel Kuralları / Hidrolik Elemanlar ve Devreler / Pnömatiğin Temel Kuralları / Pnömatik Elemanlar ve Devreler.


TIBBİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ ( 3 2 0 ) 4

Biopotansiyel Sinyaller, Elektrokardiyogramlar ve Elektriki Şok / Hastane Cihazları Güvenliği ve Bakımı / Tıbbi Cihaz Transdüserleri ve Eleman Bazında Tamir, Bakımı / Biyopotansiyel Yükselteçler / Elektrokardiyografi ve Ünite Bazında Tamir / Electroencephalograph ve Filtreleme / Defibrilatör / Kalp Pili / Tansiyon ve Kan Basınç Ölçümü / Klinik Laboratuar Ekipmanları / Röntgen Cihazları / Ultrasonik Cihazlar.


İŞLEMCİ PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİ ( 3 2 0 ) 4

Programlamanın Temel Kavramları / Programlama / Problem Çözme Yöntemleri / Sistem Tasarımı.


RADYO-TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ ( 3 2 0 ) 4

Modülasyon ve Demodülasyon / Radyo Vericileri / Süperheterodin Radyo Alıcıları / Televizyon Vericisi ve Link Sistemleri / Siyah-Beyaz ve Renkli Televizyon Sistemleri / Televizyon Kameraları / Gösterme Elemanları / Televizyon Antenleri ve Ortak Anten Tesisleri / Sayısal Televizyon Teknikleri / Sayısal Kayıt Formatları / Sayısal Görüntü İşleme Sistemleri.


SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ( 3 2 0 ) 4

Temel Kavramlar / Soğutma Sistemi / Soğutma Elektriği / Klima Sistemleri.

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə