Enm 321 İnsan Mühendisliği Dersi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 79.33 Kb.
tarix06.03.2018
ölçüsü79.33 Kb.


ENM 321 İnsan Mühendisliği Dersi
Ders Sorumlusu : Prof. Dr. Mustafa Kurt, Endüstri Müh. Böl. Öğretim Üyesi

Tel. No : 2317400-2854

E- posta : mkurt@gazi.edu.tr

Web : w3.gazi.edu.tr/~mkurtDers Asistanı : Arş. Gör.Diyar AKAY
ENM 321 dersi birebir öğretim üyesinin ders anlatımı şeklinde yürütülmeyecektir. Teorik derslerin yanında öğrencilerden uygulamalı bir projeyi grup halinde hazırlamaları ve dönem içerisinde belirlenmiş haftalarda aşama aşama sunmaları istenmektedir. Proje ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.
Ders anlatımlarının ve proje sunumlarının yapılacağı haftalar bu dokümanın sonunda verilmiş olan Ek-2’ deki haftalık ders programında belirtilmiştir.
Dersi alan her öğrenci EK 1’de verilmiş olan formu grup olarak doldurup en geç derslerin başlamasından 1 hafta sonra ders asistanına elden teslim etmesi gerekmektedir.
Projenin İçeriği:
Seçilecek bir üretim veya hizmet işletmesinin ergonomik açıdan analizi ve karşılaşılan problemlerin insan faktörleri prensipleri dikkate alarak çözülmesi. Proje 5’er kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Seçilecek bir iş istasyonunda görülen bir ergonomik problemin çözümü ile ilgilenebilineceği gibi işletme düzeyinde genel insan faktörleri prensipleri (antropometrik iş istasyonu dizaynı, gürültü, aydınlatma, iş kazalarına yönelik tehlike değerlendirme çalışmaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları, montaj hatlarında karşılaşılan ergonomik sorunlar, çalışma duruşlarının analizi, fiziksel ve zihinsel iş yükü ölçümü, işletmede üretilen ürünlerin kullanıcıya uygunluğu, ergonomik tasarım vb.) ile ilgili bir çalışmada yürütülebilinir.
Proje çalışmanızı yürüteceğiniz işletmelerde problemler sizin önünüze konulmayacaktır. Problemleri tespit edebilmeniz için ergonomik kontrol listelerinden faydalanmanız önerilmektedir. Mevcut durum analizinden sonra tespit etmiş olduğunuz problemlere çözüm önerileri bulabilmek için problemin çözümü ile ilgili olarak yoğun bir literatür araştırması (kitap, makale, bildiri vb.) yapmanız gerekecektir. Hazırlayacağınız projenin kalitesi yapacağınız literatür araştırması ile doğru orantılı olacaktır. Çalışmanızın gerçekliğini ortaya koymak için resimlerle (iş ortamının resimleri) destekleyiniz. Yeni bir tasarım önerilmesi durumunda tasarımın teknik resmini (autocad vb.) tüm ölçü detayları belirtilecek şekilde çiziniz.
Not: Kopya veya çalıntı araştırmalar not değerlendirmesinde dikkate alınmayacaktır
Proje 3 aşamada hazırlanacaktır.


 1. Aşama: Ön Proje Raporu ( Yalnızca sunum. Yazılı rapor verilmeyecektir.)

 2. Aşama: Ara Raporu ( Yalnızca sunum. Yazılı rapor verilmeyecektir.)

 3. Aşama: Final Raporu ( Yazılı rapor teslimi (Final Sınavında teslim edilecektir.)


Final Raporu Yazım formatı:
Projenizin yazım kurallarının Gazi Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi tez yazım kılavuzuna uygun olması beklenmektedir. Sayfa limiti 75 ile sınırlandırılmıştır. Yazım formatına uygunluk değerlendirmede % 15 etkili olduğundan dolayı yazım kurallarına uymanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kaynak gösterme kuralları için tez yazım kılavuzunda belirtilen formatı kullanınız. (Önemli Not: Final raporunuzda kullanmış olduğunuz kaynakların her birinin fotokopisi proje raporunun sonuna eklenecektir. Örneğin 3 numaralı kaynağınız bir makale ise Eklerde 3 başlıklı ve başlıkta ilgili makalenin tam fotokopisinin olduğu bir ek bulunacaktır.) Projenizde yeni bir tasarım yapmış iseniz bu tasarıma ait ölçüler veya teknik resim çizimi de diskette teslim edilecektir.


 • Kapak

 • İçindekiler

 • Şekiller ve Tabloların Listesi

 • Özet

 • İşletmenin kısaca tanıtımı ( Maksimum 1 sayfa)

 • Mevcut durum analizi

 • Ergonomik düzenlenme

 • Sonuç ve Öneriler

 • Kaynaklar

Kapak formatı:Proje Değerlendirme
%15 Ön Rapor

%35 Ara Rapor

%50 Final Raporu
Final Raporu Değerlendirme Kriterleri:


Değerlendirme

Proje amaçlarına uygunluk

50%

Literatür araştırması

35%

Yazım kurallarına uygunluk

15%


Ders Değerlendirme Ölçütleri
Yüzde

Ara Sınav

25

Proje

25

Dönem Sonu Sınavı

50

ENM 321 dersi değerlendirme ölçütleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bununla birlikte proje notları ara sınav ve dönem sonu sınavlarına belli oranlarda eklenecektir.


Final Raporu Teslim Tarihi:
Projenizin çıktısı, diskette kopyası (word dökümanı ve sunu) ve kaynaklarda kullanmış olduğunuz kitapta bölüm, makale vb.’lerini birer fotokopisi (TÜMÜ) (fotokopi ilk sayfasında kullanılan kaynak ismi, kaynak gösterme kurallarına uygun olarak yazılacak) (eklere konulacaktır) ile birlikte ders asistana teslim edilecektir. Teslim tarihi dönem içinde duyurulacaktır.

Elektronik Kaynaklar:

Gazi üniversitesinin abone olduğu elektronik dergilere iki yoldan ulaşmanız mümkündür. Birincisi Gazi üniversitesi merkez kütüphanesinin abone olduğu online veritabanları aracılığıyla, ikinci olarak da doğrudan dergi adı (Süreli Yayınlar) taramasıyla ilgili yayınlara ulaşmak mümkündür. Çalışmanız sırasında büyük oranda bilimsel makale/bildirilerden faydalanmanız gerekecektir. Ayrıca çalışmalarınız sırasında türkçe kaynaklardan yararlanmamaya özen göstermeniz istenmektedir.

G
Online Veritabanları
.Ü. Merkez kütüphanesi online olarak Ergonomi ile ilgili aşağıdaki dergilere abonedir.


 • Applied Ergonomics

 • International Journal of Cognitive Ergonomics

 • International Journal of Industrial Ergonomics

 • Occupational Ergonomics

 • Theoretical Issues in Ergonomics Science

 • Human Factors and Ergonomics in Manufacturing

 • Safety Science

 • Computers & Industrial Engineering

 • IIE Transactions

 • Int. J. of Production Research

 • European Journal of Operations Research

 • Accident Analysis and Preventation

 • Journal of Safety Research

 • Behaviour and Information Technology

 • IEEE Transaction on Systems Man & Cybernetics

 • Ergonomi • Ergonomi ilgili diger dergilerin isimleri ise (G.Ü. Merkez Kütüphanesi bu dergilere abone degildir. Bu dergilere büyük bir kısmına ULAKBIM vasıtası ile ulaşılabilinir.)

 • Human Factors

 • Human Performance

 • Industrial Safety & Hygiene News

 • Journal Of Occupational Ergonomics

 • Occupational Hazards

 • Occupational Outlook Quarterly

 • Work & Occupations

 • Work & Stress

Applied Occupational & Environmental Hygiene Kaynak olarak faydalanabileceğiniz diğer bir veritabanı ise üniversitemizin abone olduğu Proquest Digital Dissertations Veritabanıdır. Bu veritabanına erişim adresi http://www.lib.gazi.edu.tr/online.htmUT veya direkt olarak http://wwwlib.umi.com/dissertationsUT adresinden erişebilirsiniz.Kitaplar
Research Techniques in Human Engineering, John Weimer, Prentice Hall, 1994
Methods, Standars, and Work Design, B. Niebel, A. Freivalds, McGraw Hill, 2003
A Guide to Ergonomics of Manufacturing ,Martin Helander ,Taylor and Francis ISBN: 0748401229, 1997

The Ergonomics Of Workspaces And Machines A Design Manual , E. N. Corlett, T. S. Clark ,Taylor and Francis ISBN: 0748403205, 1995

Handbook of Human Factors and Ergonomics, Gavriel Salvendy, 1997 Edition: 2nd Edition , ISBN: 0471116904, Wiley, John & Sons

The Occupational Ergonomics Handbook, Waldemar Karwowski, William S. Marras ,1998 Edition: 1st Edition ISBN: 0849326419,: C R C Press LLC


International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, Waldemar Karwowski, ISBN: 0748408495 Publisher: Taylor & Francis, Limited
An Introduction to Human Factors Engineering, Christopher D. Wickens, Sallie Gordon, Yili Liu, 1997, ISBN: 0321012291,Prentice Hall PTR
Kodak's Ergonomic Design for People at Work , Second Edition, Eastman Kodak

ISBN: 0-471-41863-3, October 2003 , Wiley, John & Sons


Helander, Martin, Design for manufacturability : a systems approach to concurrent engineering, Taylor & Francis   London ;Washing   1992
Occupational Ergonomics : Principles and Applications, Tayyari, F., Smith, J.L., (1997 ),, Chapman&Hall
Ergonomics: How to Design for Ease and Efficieny , Kroemer, K., Kroemer, H., Kromer-Elbert, K., (2001),Prentice Hall
Human Factors In Engineering and Design, Sanders, M.S., McCormick, E.J., (1993), McGraw-Hill
Introduction to Ergonomics, Bridger, R.S., (1995), McGraw-Hill International Editions
Bodyspace: Anthropometry, ergonomics and design of work, Stephan Pheasant, 2002
Mühendisler için Ergonomi: İşbilimi, Babalık F.C., Nobel Yayın Dağıtım, 2005.
Ergosolution http://www.ergosolutionsmag.com/
Ergoweb http://www.ergoweb.com/
Human Factors and Ergonomics Society http://www.hfes.org/web/Default.aspx
International Ergonomics Association http://www.iea.cc/
NIOSH Homepage http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html
www.scopus.com

EK-1Program (NÖ- İÖ.):

Aşağıdaki alana fotoğraflarınızı yapıştırınız. Tüm grup üyelerinin resimleri bulunacaktır.
E mail tüm grup üyelerinin mail adresleri yazılmalıdır.
Proje Grubu Adınız:


Proje grubu üyeleri (Ad-Soyad-Öğrenci No)

NOT

Ön proje raporu
Ara rapor
Final raporu
Resim

ResimResim

Resim

Resim

İsim

İsim

İsim

İsim

İsim

EK-2

Haftalık Ders Programı


1. Hafta

Ders

2. Hafta

Ders

3. Hafta

Ders

4. Hafta

Ön proje raporu sunumları

5. Hafta

Ön proje raporu sunumları

6. Hafta

Ders

7. Hafta

Ders

8. Hafta

Ders

9. Hafta

Ara rapor sunumları

10. Hafta

Ara rapor sunumları

11. Hafta

Ders

12. Hafta

Ders

13. Hafta

Final raporu sunumları

14.Hafta

Final raporu sunumları

Sınav Sonuçlarının web sayfasından ilanı


Haftalık Program


HaftaKonular

1

Giriş: Ergonomi ve amaçları, ergonomik uygulamaların sonuçları

2

Ergonomiye Sistem Yaklaşımı : İş organizasyonu ve iş sistemi tasarımı, motivasyon, sosyoteknik sistem tasarımı

3

Biomekanik: İnsan vücudunun anatomik ve mekanik yapısı, temel biomekaniksel analizler

4

Antropometri: Temel antropometrik prensipler, istatiksel antropometri, antropomerik veriler, antropometrik iş istasyonu dizaynı

5

İş Fizyolojisi: Yüklenme ve zorlanma, fiziksel iş kapasitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yorgunluk ve yorgunluğun değerlendirilmesi, dinlenme zamanları.

6

Çalışma Duruşları ve Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları

7

Manuel Kaldırma : Manuel kaldırma işlerinin değerlendirilmesi,

NIOSH kaldırma denklemi, bel rahatsızlılarını önleme yöntemleri8

Çalışma Çevresi : Aydınlatma, Titreşim

9

Çalışma Çevresi : Zararlı Maddeler , Gürültü

10

Çalışma Çevresi : Termal komfort, renklerin çalışma çevresindeki etkileri

11

Ara Sınav

12

Kişisel ve Makine Koruyucuları

13

İnsan-Makine Etkileşimi ve Ürün Kullanılabilirliği

14

Öğrenci Projelerinin Sunumu
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə