Ersu borsa Yönetim Kurulu'nun 28. 03. 2000 tarihli toplantısında, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.26 Mb.
səhifə7/13
tarix17.08.2018
ölçüsü1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

TARİH: 16/11/2005BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

ERSU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.11.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-2363/22684 sayılı yazısına istinaden, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) hisse senetleri ile ilgili olarak daha önceden alınan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin işlemlerin sonuçlandırılabilmesi amacıyla ilgili hisse senedinin işlem sırası 17.11.2005 tarihli birinci seanstan itibaren geçici olarak işleme kapatılacaktır.

               
TARİH: 17/11/2005
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

ERSU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.11.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-2363/22684 sayılı yazısı doğrultusunda, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) hisse senetleri ile ilgili olarak alınması gereken tedbirlere ilişkin işlemlerin sonuçlandırılabilmesi amacıyla ilgili hisse senetlerinin işlem sırası 17.11.2005 tarihli birinci seanstan itibaren geçici olarak işleme kapatılmıştır.
Borsamız Başkanlığı’nın almış olduğu karar uyarınca hisse senetleri 17.11.2005 tarihinden itibaren “Kredili İşlem Yapılabilen Menkul Kıymetler Listesi”ne eklenmiş olup bu hususun Borsamızın 17.11.2005 tarih ve 2103 sayılı genel mektubu ile duyurulması nedeniyle işlem sırası 18.11.2005 tarihinde yeniden işleme açılacaktır.

               
TARİH: 17/11/2005
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

ERSU

Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü’nün 17 Kasım 2005 tarih ve 2103 sayılı “Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’ne ait hisse senetlerinin yeniden Kredili Menkul Kıymet İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listesi’ne eklenmesi” konulu Genel Mektubu (1 sayfa ) Bülten ekinde yeralmaktadır.

               
TARİH:17/11/2005
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 16.11.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin 08.11.2005 tarihinde yapılmış olan 2005 yılı olağanüstü genel kurulunda kabul edilmiş olan, şirketimiz sermayesinin artırılmasından vazgeçilmesi yönündeki kararı, SPK’nın 16.11.2005 tarih, B.02.1.SPK.0.13-2361/22682 sayılı yazısı ile de kabul görmüştür. Söz konusu husus SPK tarafından, İMKB, Takasbank ve TSPAKB’ye bildirilmiştir. İlgili yazı açıklamamız ekindedir.”

Sözkonusu yazı ekte yayınlanmaktadır.

               
TARİH:17/11/2005
HABER:

ERSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.13/2363/22684 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. hk.

İlgi: a) 07.10.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.13/2115/20840 sayılı yazımız,

b) 12.10.2005 tarih ve 2081 sayılı Genel Mektubunuz,

c) 13.10.2005 tarih ve 1/11728 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ile, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (Şirket)'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 18.792.000 YTL'den 28.188.000 YTL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edeceği 9.396.000 YTL nominal değerli 10'uncu tertip F grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması talebine ilişkin olarak Kurulumuzun 07.10.2005 tarih ve 39/1206 sayılı toplantısında Kurul Kararını takip eden işgününden itibaren sermaye artırımının tamamlandığı dönemi de kapsayacak şekilde, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ" (Seri: V, No: 65 Tebliği) hükümleri kapsamında ve diğer birtakım hususlarda çeştli tedbirlerin alınmasına karar verildiği Başkanlığınıza bildirilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ile, anılan Kurul Kararı uyarınca Borsanız Yönetim Kurulu'nun 12.10.2005 tarih ve 1061 sayılı

toplantısında Şirket hisse senetlerinin Kurulumuzun Seri: V, No: 65 Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 10.10.2005 tarihinden itibaren sermaye artırımının tamamlandığı dönemi de kapsayacak şekilde "Kredili İşlem Yapılabilen Menkul Kıymetler Listesi"nden çıkarılmasına karar verildiği Kurulumuza bildirilmiştir.

İlgi (c)'de kayıtlı yazınız ile ise, Kurulumuzca alınan tedbirlerin Borsanızın 10.10.2005 ve 12.10.2005 tarihli Günlük Bültenlerinde, Borsanız Yönetim Kurulu'nun anılan kararının ise Borsanızın 12.10.2005 tarih ve 2081 sayılı Genel Mektubu ile duyurulduğu Kurulumuza bildirilmiştir.

Bununla birlikte, Şirket'in 12.10.2005 tarihli talebi ve 08.11.2005 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan sermaye artırımından vazgeçilmesi yönündeki kararın 15.11.2005 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi nedeni ile Şirket'in sermaye artırım talebi işlemden kaldırıldığından 07.10.2005 tarih ve 39/1206 sayılı Kurul Kararında öngörülen tedbirler konusuz kalmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Hülya KEMAHLI

Kurul Başkan Yardımcısı"

               
TARİH:28/11/2005
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 28.11.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin 30.06.2005 dönemine ait ilan edilmiş olan mali tablolarında, gelir tablosu ve dipnotları (34. maddeden itibaren) önceki dönem (31.03.2005 dönemi) ile karşılaştırmalı olarak ve 30.09.2005 dönemi mali tablolarının da sadece dipnotları (34. maddeden itibaren) (30.06.2005 dönemi) ile karşılaştırmalı olarak SPK Seri XI, No:25 tebliğinin 104. maddesi hükümlerine göre, yeniden düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Yapılan değişiklik, sadece mali tabloların önceki dönemler ile karşılaştırmalı şekle getirilmesi niteliğinde olup, içeriğinde hiçbir değişiklik yoktur.”

Bağımsız denetim raporlarının değişen sayfaları ve yeniden düzenlenmiş beyan yazıları ekte ve internet sitemizde şirketin mali tabloları ile birlikte yayınlanmaktadır.

               TARİH:29/11/2005
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 28.11.2005 tarihli Günlük Bülten’de yayınlanan haberinde sözü geçen 30.06.2005 ve 30.09.2005 tarihli Bağımsız Denetim Raporları ve Beyan Yazıları ekte yayınlanmakta olup, sözkonusu mali tablolar internet sitemizde de güncellenmiştir.

               
TARİH:29/11/2005
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 29.11.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SPK'nın Seri: VIII, No: 39 sayılı tebliğin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 7. maddesi hükümleri çerçevesinde hisse senetlerimizdeki fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuya açıklanmamış bir özel durum yoktur.”

               
TARİH: 01/12/2005
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
AKMGY

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş.

ARFYO

Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alternatif Yatırım A.Ş.

ATSYO

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Fatma Karagözlü

DEVA

Deva Holding A.Ş.

Post Communist Opportunities Fund Ltd. namına GEM Global Equities Management S.A.

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

Naime Tatar

GLYHO

Global Yatırım Holding A.Ş.

Avrasya Yatırım Holding A.Ş.

HDFYO

Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Hedef Menkul Değerler A.Ş.

ISGSY

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

KAVPA

Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Şevki Yıldız

MEMSA

Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulutaş Tekstil San. Tic. A.Ş.

SEKFK

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Şeker Sigorta A.Ş.

SEKFK

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Pankobirlik Mensupları Vakfı

SERVE

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mayir Saranga

TSKYO TSKB

TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

UCAK

THYAO

Usaş Uçak Servisi A.Ş.

Türk Hava Yolları A.O.


TARİH: 07/12/2005
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
AEFES

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.

Deniz Özkardeş

ATAYO

Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

BAKAB

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

BTCIM

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

Orascom Construction Industries/Hassan Badrawi

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

İsmail Tarman

ECYAP

ECZYT

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

Naime Tatar

HDFYO

Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ort. A.Ş.

Hedef Menkul Değerler A.Ş.

KAVPA

Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Şevki Yıldız

PERYO

Pera Menkul Kıymetler Yat. Ort. A.Ş.

Egeli&Co Turkish Opportunities Fund SA adına Egeli Danışmanlık Ltd.Şti.

SEKFK

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Caner Yenersoy

SKPLC

Şeker Piliç ve Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ali Bor, Osman Bor

VARYO

Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Eşref Denizhan


TARİH: 09/12/2005
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
BAKAB

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

BURVA

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Canan Zihnioğlu

DEVA

Deva Holding A.Ş.

Post Communist Opportunities Fund Ltd. namına GEM Global Equities Management S.A.

ECYAP

ECZYT

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayii A.Ş.

UBS A.G.

FENER

Fenerbahçe Sportif Hizmetler A.Ş.

QVT Fund LP adına temsil yetisine sahip QVT Associates GP LLC

HDFYO

Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ort. A.Ş.

Hedef Menkul Değerler A.Ş.

INFYO

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Nurettin Şimşek

ISGSY

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PERYO

Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

European Catalyst Fund, Absolute Return Europe Fund namına Absolute Capital Management Holdings Limited

PERYO

Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

European Catalyst Fund, Absolute Return Europe Fund, Absolute Octane Fund Ltd. namına Absolute Capital Management Holdings Limited

SEKFK

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

İbrahim Alpaslan Gülesen

SEKFK

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Turgay Devecioğlu

SEKFK

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Pankobirlik Mensupları Vakfı

TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

The Magna Turkey Fund namına Charlemagne Capital (IOM) Limited

YTFYO

Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.


TARİH:14/12/2005
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 14.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz, sevkiyatlara hemen başlamak üzere ve 2006 yılında tamamlanacak yeni 4.000.000 Euro tutarında meyve suyu konsantresi ön ihracat bağlantısı yapmıştır. Taraflar sözleşmeyi imzalamak üzere 3 Ocak 2006 tarihinde İsrail'de bir araya geleceklerdir. Ayrıca Şirketimizin talebi halinde ihracatın finansmanı için 1.000.000 Euro avans ödemesi alıcı tarafından avans olarak verilecektir.”

               
TARİH:16/12/2005
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 16.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

S.P.K.’nın Seri: VIII No: 39 sayılı tebliğinin 10’uncu maddesinin 2’inci fıkrası hükümleri çerçevesinde;

Şirketimizin 21.02.2005-18.10.2005 tarihlerinde toplu olarak yapmış olduğu özel durum açıklamalarındaki konularda, somut bir gelişme olmadığını ve olması halinde duyurulacağını bildiririz.”

               TARİH:22/12/2005
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 22.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 03.11.2004 tarihli özel durum açıklaması ile bildirilmiş olan İngiltere'ye yaklaşık 2.000.000 Euro'luk nar suyu konsantresi ihracatı, bugün itibariyle 2.213.396 Euro olarak gerçekleşmiştir.”

               
TARİH:17/01/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 17.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 14.12.2005 tarihindeki açıklamasında bildirilen İsrail'de 4.000.000 Euro tutarında meyve suyu konsantresi ihracatı, Tulip GMBH aracılığı ile yapılmak üzere taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır.”

               
TARİH:17/01/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 17.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

İlgi: 17.01.2005 tarihli 4/GİD 50/MS/KD/00476 sayılı yazınız hk.,

İlgi yazınızda bahsolunan, şirketimizin 17.01.2006 tarihli özel durum açıklamasındaki imzalanmış olan sözleşmenin tarihi 17.01.2006'dır.

İhracat bedelleri; malların teslimini müteakip peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca, ihracatın finansmanı için şirketimizin talebi halinde, Euro 1.000.000'ya kadar avans tahsilatı da yapılabilecektir.”

               TARİH:26/01/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 26.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz yönetim kurulunun, 26.01.2006 tarih ve 497 sayılı kararı ile, 2006 yılı bağımsız denetimi için Gözlem Denetim ve Danışmanlık Hizmeleri A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve bağımsız denetim şirketinde yapılmış olan bu değişikliğin S.P.K.’nun Seri: X, No: 16 sayılı tebliği uyarınca yapılacak ilk genel kurulda görüşülerek onaya sunulmasına karar verilmiştir.”

               
TARİH:16/02/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 16.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 10’uncu maddesinin 2. Fıkrası hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin 21.02.2005/16.12.2005 tarihlerinde toplu olarak yapmış olduğu özel durum açıklamalarındaki konularda, somut bir gelişme olmadığını ve olması halinde duyurulacağını bildiririz.

               
TARİH:21/02/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 21.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

20.02.2006 tarihinden itibaren 6 hafta süresince toplam 1.031.379 USD nar suyu konsantresi ihracatımız tamamlandı.

Diğer meyve suyu konsantresi ihracatları sözleşmeler doğrultusunda devam etmektedir.”

               TARİH:01/03/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 01.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 01.03.2006 tarih 499 sayılı yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyesi Betül Akman'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 3 Jabotinski St Ramat Hasharon Israel adresinde ikamet eden Jair Alcalay'ın yapılacak olan ilk genel kurula kadar yönetim kurulunda görev yapmasına, değişikliğin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.”

               
TARİH:10/03/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 10.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz IPI/İtalya firmasından, 2006 model slim tabir edilen ince uzun 200cc.'lik karton ambalaj dolum makinası alarak, saatte üretim kapasitesine 6500 paket olmak üzere yıllık 22.000.000 paket ilave etmiştir. Kapasite kullanım oranı doğrultusunda bu makinenin devreye girmesi ile yaklaşık 4.400.000 YTL'lik iç pazara yönelik ek ciro hedeflenmektedir.

Dolum makinesi Konya/Ereğli'deki tesislerimize Mart ayı içerisinde monte edilerek Nisan 2006'da devreye alınacaktır.”

               TARİH:17/03/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 17.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 17.01.2006 tarihindeki açıklamasında bildirilen, Euro 4.000.000,- (Y/Dörtmilyon Euro) tutarındaki meyve suyu konsantresi ihracatımız, 21.02.2006 tarihli açıklamamızda bildirdiğimiz ihracat bedeli ile birlikte Euro 1.182.138,80 olarak gerçekleşmiştir.”

               
TARİH:20/03/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 20.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Rekabet Kurumu'nun rekabeti ihlal ettiği gerekçesi ile, şirketin uyarılması yönündeki 04.12.2001 tarihli kararının iptali için, Ersu Meyve Suyu ve Gıda Sanayii A.Ş.'nin açtığı dava kazanılmış olup, Rekabet Kurumu'nun bu kararının iptaline Danıştay 13. Dairesi karar vermiştir.”

               
TARİH:31/03/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27.04.2006 Perşembe günü saat 14:00’de Konya Yolu, No:84, Balgat, Ankara adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

               TARİH:10/04/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 10.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 10.04.2006 tarih 503 sayılı yönetim kurulu kararı ile,

1) Ortaklık görüşmelerinin ciddi aşamaya gelmesi nedeni ile "Moellendorf&Co" Firması ile gizlilik anlaşması yapılarak yetki verilmesine, 20.08.2006 tarihinde Türkiye'de yapılacak pazarlık görüşmelerine yönetim başkan vekili Ali Akman'a yetki verilmesine,

2) 10.000.000 YTL veya karşılığı USD Dolar minimum 10 yıllık borçlanma tahvili çıkarmak için gerekli çalışmaların ve izinlerin alınmasının başlatılması ve aracı kurum tayini için genel müdürümüze yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.”

               
TARİH:10/04/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 10.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

1) 10.04.2006 tarih, 503 sayılı yönetim kurulu kararında yazılan 20.04.2006 olması gereken tarih sehven 20.08.2006 olarak yazılmıştır.

2) 100.000.000 YTL olması gereken meblağ sehven 10.000.000 YTL olarak yazılmıştır.

Gerekli düzeltmelerin yapılmasını arz ederiz.”

               
TARİH:17/04/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.'nden gelen 17.04.2006 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. Hisse Senedi Alımı Hk. (Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII No:39 sayılı tebliği uyarınca) yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 17.04.2006 tarih 121 sayılı yönetim kurulu kararı aşağıdadır.

Şirket'imiz yönetim kurulu 17.04.2006 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, Şirketimiz nakit fazlasının değerlendirilmesiyle ilgili alternatifleri değerlendirmiş ve ortaklık yapımız gereği grup şirketimiz olarak kabul edebileceğimiz halka açık ve hisse senetleri İMKB'nda işlem gören Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerine portföy yatırımı gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Şirketimiz yatırım imkanları dahilinde kalmak kaydıyla, İMKB'nda oluşan cari fiyatlarla Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. sermayesinin %5'ini temsil eden hisse senedi tutarını aşmamak ve karar tarihimizden itibaren 6 aylık süre içerisinde alım işlemlerini gerçekleştirmek üzere Şirket Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine; bu durumun, Seri:VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili hükümleri gereğince bu kararımızı takiben ve işlemlerin gerçekleştirildiği gün sonlarında Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB'na bildirilmesine;

Bildirimlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

               TARİH: 21/04/2006
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə