Ersu borsa Yönetim Kurulu'nun 28. 03. 2000 tarihli toplantısında, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.26 Mb.
səhifə9/13
tarix17.08.2018
ölçüsü1.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

TARİH: 03/05/2006HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.TARİH: 04/05/2006


HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.


TARİH:05/05/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 05.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz, Konya/Ereğli'de, daha önce Aroma Meyve Suları A.Ş. tarafından işletilmekte olan "İVRİZ SU" işletmesini Ereğli Belediye'sinden 20 yıllığına kiralamış bulunmaktadır.

Şirketimiz, Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli Toros dağlarından doğan bu su kaynağını, Türkiye genelinde muhtelif ambalajlarda dağıtım ağı kanalı ile tüketiciye sunacaktır. Tesiste halen 500 cc, 1500 cc ve 19 litre polikarbonat damacana dolum hatları bulunmaktadır. “

               TARİH:05/05/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nden gelen ek açıklama aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

05.05.2006 tarihli açıklamamıza ek açıklamadır.

Açıklamamızda sözü edilen "İVRİZ SU" işletmesi, 135.000,00 YTL/yıl üzerinden kiralanmıştır. “

               TARİH: 08/05/2006
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.


TARİH:09/05/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 09.05.2006 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.05.2006 tarihinde toplanarak, 1. Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından) karşılanmak suretiyle 18.792.000.000.000 TL’sından 36.000.000.000.000 TL’sına yükseltilmesine,

 1. Sermayenin yükseltilmesi ve esas sözleşmemizin YTL’na uyumu gereği şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6’ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

 1. Şirketimiz esas söszleşmesi ile A ve C grubu pay sahiplerine tanınan tüm genel kurul toplantılarında TTK’nun 387. mahfuz olarak iki rey hakları bulunduğuna ve şirketin tasfiyesinde hisse bedellerinin öncelikli ödeneceğine ilişkin imtiyazlarının kaldırılması, bu amaçla esas sözleşmemizin A ve C serisi hisselerin hakları başlıklı 9’uncu maddesinin kaldırılmasına,

 1. A ve C grubu pay sahiplerinin oy haklarına ilişkin imtiyazlarının kaldırılacak olması sebebiyle, esas sözleşmemizin rey hakkı başlıklı 38’inci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

 1. Esas sözleşmemizin Muvakkat Makbuzlar başlıklı geçici maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

 1. Şirketimiz esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak, olağanüstü Genel Kurul öncesi Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili kurumlardan ön izin alınmasına,

 1. Alınacak görüş ve düzeltmeler dikkate alınarak hazırlanacak madde değişiklik metinlerinin Olağanüstü Genel Kurul onayına sunulmak üzere gerekli duyuru ve ilanların yapılmasına,

 1. Tüm bu işlemlerin yürütülmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Mevcudun oybirliği ile karar verilmişlerdir.”

Tadil Tasarısı ekte yayınlanmaktadır.

               TARİH:11/05/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 11.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

28.04.2006 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulan yabancı yatırımcı ile tekrar görüşmelere başlanmıştır.”

               
TARİH:16/05/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 16.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.Konu: Yurt dışı yabancı ortaklık görüşmeleri hakkında.

Şirketimizin, %91,57 bedelsiz sermaye artışı durumunun ortaya çıkması ve 15.05.2006 tarihi itibari ile piyasaya sunulmaya başlayacak yeni su tesisleri nedeni ile Ersu'nun oluşacak piyasa değeri artışında tarafımızca mutabakat sağlanmıştır. Bu nedenle SPK'nın bedelsiz sermaye artışı bürokrasisi tamamlanır tamamlanmaz ortaklık görüşmelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir.”

               TARİH:31/05/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 31.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin %91,57 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeler 31.05.2006 tarihinde Kurul’a teslim edilmiştir.”

               TARİH:14/06/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 14.06.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Konu: Yurtdışı yabancı ortaklık görüşmeleri hakkında.

Şirketimiz, Moellendorf&Co firması ile yapılan ortaklık görüşmeleri bedelsiz sermaye artışının, Sermaye Piyasası Kurulu bürokrasisinin tamamlanmasını müteakip taraflar tekrar bir araya gelerek sonuçlandırma kararı almışlardır.”

               TARİH:03/07/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 03.07.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Bedelsiz sermaye artışı ve yabancı ortaklık görüşmeleri hakkında.

Şirketimiz, bedelsiz sermaye artışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun sermaye artırım işlemlerini bu hafta içerisinde tamamlayacağını bildirmiş olduğundan, şirketimizin sermayesi bedelsiz sermaye artışı ile birlikte 18.792.000 YTL’den 36.000.000 YTL’ye çıkmış olacaktır.

Şirketimizin yabancı ortaklık görüşmelerine bedelsiz sermaye artışının sonuçlanmasından sonra tekrar başlanılması beklenmektedir.”

               TARİH:04/07/2006
HABER:

ERSU


Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 04.07.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: İhracat Bağlantıları Hakkında. (Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.)

Şirketimiz, İngiltere'ye 750.000 kg. meyve suyu konsantresi 2.640.000 Euro tutarında ihraç etmek üzere bağlantı yapmıştır. Tutarın % 15'i peşin avans olarak tahsil edilecektir. İngiltere'ye aynı miktar ve tutardaki ikinci bir parti satış hakkı şirketimizde bulunmaktadır.

Şirketimizin meyve mübayaası doğrultusunda vereceği karara göre ikinci parti mal ihracatı için kontrat yapılacaktır. Şirketimiz, ABD'ye 2.000.000 kg. meyve suyu konsantresini yaklaşık 7.000.000 Euro karşılığında, 700.000 Eurosu peşin avans olarak tahsil edilmek üzere ihracat bağlantısı yapmıştır. 10.07.2006 tarihinde sözleşmeyi imzalamak amacıyla yönetim kurulu başkan yardımcısı Ali Akman görevlendirilerek ABD'ye gitmesine 513 nolu yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir.”

               TARİH:10/07/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 10.07.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimiz Yönetim Kurulunun, 09.05.2006 tarihli kararı uyarınca 09.05.2006 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz başvuru sonucunda; 1. Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (Özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından) karşılanarak artırılmasına, sermayemizin 18.792.000 YTL’den 36.000.000 YTL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 17.208.000 YTL nominal değerli payların kayda alınmasına ilişkin talebimiz Kurul’ca uygun görülmüş olup işlemler devam etmektedir.

 2. Ana sözleşmemizin bazı maddelerinin tadiline ilişkin talebimiz, grup ayrımına ilişkin hususların yeniden düzenlenmesini müteakip onaylanması; sermayeye ilişkin 6. maddesinin ise A ve B grubu pay sahiplerinin uğrayabileceği hak kayıplarının önlenmesini teminen, hisselerinin nominal değerinin 1 YTL yerine 1 Yeni Kuruş olacak şekilde düzenlenerek Kurul’a iletilmesini müteakip onaylanması şeklinde karara bağlanmıştır.

Konuya ilişkin S.P.K. kararı 03.07.2006-07.07.2006 tarihli Kurul’un Haftalık Bülteninde yayınlanmıştır. Daha detaylı bilgi söz konusu Kurul Haftalık Bülteninden alınabilir.”

               
TARİH:20/07/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 20.07.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin 09.05.2006 tarih ve 509 nolu Yönetim Kurulu kararı ile 09.05.2006 tarihinde 12767 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımı başvuru sonucunda;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, yapılmasını istediği şirket ana sözleşmesi değişikliğine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, sermaye tadil tasarıları ve gerekli belgeler bugün Sermaye Piyasası Kurulu’na teslim edilecektir.”

               
TARİH:27/07/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 27.07.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimiz sermayesinin 18.792.000 YTL’dan tamamı özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanması suretiyle 17.208.000 YTL artırılarak 36.000.000 YTL’ye çıkarılmasına ve ana sözleşmemizin bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz başvurumuz olumlu karşılanmış olup söz konusu durum SPK’nun 27.07.2006 tarih ve 13351 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.”

               TARİH:02/08/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 02.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimiz sermayesinin 18.792.000 YTL’dan tamamı özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanması suretiyle 17.208.000 YTL artırılarak 36.000.000 YTL’ye çıkarılmasına ve ana sözleşmemizin bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınmış olup şirketimiz merkezinde 24/08/2006 tarihinde saat 14:00’de ekteki gündem maddeleri görüşülmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi


 1. Açılış, başkanlık divanının seçimi,

 2. Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,

 3. Şirket ana sözleşmesinin, şirketin sermayesi başlıklı 6. Maddesinin değiştirilerek 18.792.000 YTL olan şirket sermayesinin iç kaynaklardan (öz sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından) karşılanarak 17.208.000 YTL bedelsiz olarak 36.000.000 YTL’sına çıkarılmasına,

 4. Şirket ana sözleşmesinin 9,17,25,38 ve geçici maddelerinin değiştirilmesine,

 5. Denetim Kurulu’nun seçimi,

 6. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapmalarına izin verilmesi,

 7. Dilek ve temenniler,

 8. Kapanış.”

               


TARİH:17/08/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 17.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Konu: Su tesisi yatırımı hk.

Şirketimizin yeni açmış olduğu "İvriz Su" işletme tesislerimize yoğun talep olduğundan icra heyeti toplantısı sonucunda talebi karşılamak amacı ile kapasitemizi üç katına çıkarma kararı verilmiştir. Bu nedenle kapasite artırımını gerçekleştirmek için gerekli olan yaklaşık 1.000.000 YTL'lik yatırımın yapılmasını ve en geç 1 ay içerisinde yeni kapasiteye ulaşılmasına karar verilmiştir.”

               TARİH:24/08/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 24.08.2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

 • Sermayenin 18.792.000 YTL'den 36.000.000 YTL'ye yükseltilmesine, artırılan 17.208.000 YTL'lik bölümün öz sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmasına ve ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline karar verildiği,

 • Ana sözleşmede bulunan A ve C Hisselerin Hakları başlıklı 9. maddenin, İdare Meclisi başlıklı 17. maddenin, Murakıplar başlıklı 25. maddenin, Rey Hakkı başlıklı 38. maddenin ve Muvakkat Makbuzları başlıklı Geçici maddenin tadil edilerek ilan edilmesine karar verildiği,

 • Denetim Kurulunda bulunan Mehmet Sait Sözen'in istifası ile boşalan Denetçiliğe Hüseyin Anıl Erdem'in 2 yıllığına seçilmesine karar verildiği,

 • T.T.K.'nun 334-335. maddesinde yazılı olan muamelelerin ve işlerin yapılması için Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine, T.T.K.'nun 334-335. maddelerinde yer alan işlerin ve muamelelerin yapılmasına karar verildiği

aynı gün yapılan A, B, C ve E Serisi İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantılarında da sözkonusu kararların onaylandığı bildirilmiştir.

Genel kurul toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır.

               TARİH:24/08/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 24.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Salça üretimi ve satışı hakkında

2006 yılında üretimini programladığımız toplam 3.000 ton salçanın 1.880 tonluk kısmının satış bağlantısı yapılmış bulunmaktadır. Bu satıştan yaklaşık 1.600.000 USD gelir elde edilecektir.”

               TARİH:25/08/2006
HABER:


ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 25.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin 24.08.2006 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanan, esas sermaye değişikliğine ilişkin tadil tasarıları A, B, C, E imtiyazlı pay sahipleri tarafından da onaylanmış olup ekte sunulmaktadır.”

Söz konusu tadil metni ekte yayınlanmaktadır.

               
TARİH:13/09/2006
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

UBS AG.


TARİH:04/10/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 04.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimiz 18.792.000 YTL mevcut sermayesinin tamamı özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanması suretiyle 36.000.000 YTL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 17.208.000 YTL nominal değerli paylar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2006 tarih 80/834 nolu izin belgesi ile Kurul kaydına alınmıştır."

               TARİH:04/10/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 04.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimiz 18.792.000 YTL mevcut sermayesinin tamamı özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanması suretiyle bedelsiz olarak 17.208.000 YTL daha artırılarak toplam 36.000.000 YTL’na çıkarılması ile ilgili sermaye değişikliği T.C. Ankara Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 04.10.2006 tarihinde tescil edilmiştir.”

               TARİH:05/10/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 05.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimiz 18.792.000 YTL mevcut sermayesinin bedelsiz olarak 17.208.000 YTL daha arttırılarak 36.000.000 YTL’ye çıkarılmasına ilişkin, ortakların yeni pay alma hakları ile ilgili duyuru metni 05.10.2006 tarihli Milli gazete ile Vakit gazetesinde ilan edilmiştir. Ortaklarımız yeni pay almalarına ilişkin yapılan duyuru metninde belirtilen yerlerde, 06.10.2006 ile 20.10.2006 tarihleri arasında 15 gün süreyle, bu sürenin bitiminden sonra da şirket merkezinde 7 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında yeni pay alma haklarını kullanabileceklerdir.”

Özel durum açıklaması ekinde gönderilen Bedelsiz Pay Dağıtım Duyurusunda, %91,57 oranındaki bedelsiz pay alma haklarının, kaydileştirilmemiş hisse senetleri için Şirket Merkezi, Balgat-Ankara ve Ersu İrtibat Bürosu, Y.Dudullu Modoko Altı Sanayi S. No:35, Ümraniye-İstanbul adreslerinde kullandırılacağı hususu da bulunmaktadır.

               
TARİH: 06/10/2006
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:

ERSU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. tarafından Kuruluşumuza yapılan başvuruya istinaden, 7.2225 YTL/Nominal değerde (B) Grubu halka kapalı imtiyazlı (ISIN Kod: TREERSU00021) kaydi pay, İMKB’de işlem görmeyen (A) grubu imtiyazlı (ISIN Kod : TREERSU00013) halka kapalı kaydi paya ve 134,977.7775 YTL/Nominal değerde (E) Grubu halka kapalı imtiyazlı (ISIN Kod: TREERSU00047) kaydi pay İMKB’de işlem görmeyen (C) grubu imtiyazlı (ISIN Kod : TREERSU00039) halka kapalı kaydi paya dönüştürülmüştür.

               
TARİH:12/10/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 12.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.Konu: Salça üretimimiz hakkında.

24.08.2006 tarihinde salça üretim hedefi olarak belirttiğimiz 3.000 tonluk üretim 3.100 ton olarak gerçekleştirilmiştir. Üretimin tamamı satılmış olup bu satıştan 2.500.000 $'ın üzerinde ciro elde edilmiştir.”

               TARİH:13/10/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 13.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz hakkında 12.10.2006 tarihli Dünya Gazetesinde yeralan yönetim kurulu başkanımız Ali Akman’a atfen verilen haberdeki bilgiler doğruları yansıtmamaktadır.”

               
TARİH: 19/10/2006
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

Birol Akman


TARİH: 20/10/2006
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

Birol Akman


TARİH:02/11/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 02.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimiz Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş.'nin 2006 yılı ilk dokuz ayında V.U.K. göre hazırlanan ve Maliye Bakanlığı'na bildirilen karı 80.623,69 YTL'dir. 2005 yılı ilk dokuz ayında bu miktar 830.505,36 YTL zarardır. Şirketimizin 2006 yılı ilk dokuz aylık cirosu 23.827.343,23 YTL olup 2005 yılında bu miktar 12.376.714,54 YTL'dir. Buna göre ciromuzda %92.52 oranında artış gerçekleşmiştir."

               TARİH:10/11/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 10.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. bugüne kadar Çin Halk Cumhuriyetine teknoloji/know how ve meyve suyu konsantresi ile üretim stratejileri ihracatından 1.950.000 USD gelir elde etmiştir. 2007 yılı bağlantıları için gelen yoğun talep üzerine ürün müdürümüz Müfit Başak görevlendirilmiş olup, 2006 yılı aralık ayı içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidecektir. 2007 yılı için toplam 3.000.000 USD tutarında sözleşme yapması beklenmektedir.”

               
TARİH:13/11/2006
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

Birol Akman


TARİH:15/11/2006
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 15.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz 2006 yılında bünyesine aldığı İvriz su tesislerine ait yatırımlarını tamamlamış olup ilk defa Avrupa Birliği ülkelerine su ihracatı bağlantısı yapmış bulunmaktadır. Sevkiyatlara başlanmış olup, önümüzdeki 12 ay için yeni sözleşmeler yapmak üzere 16.11.2006 tarihinde yönetim kurulu başkan yardımcımız Ali Akman görevlendirilerek Almanya ve Hollanda seyahatini gerçekleştirecektir. Su ihracatından 2.000.000 USD ilave ciro beklenmektedir.”

               
TARİH:09/01/2007
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak
ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

Birol Akman


TARİH:11/01/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 11.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimiz yönetim kurulunun 11.01.2007 tarih 529 sayılı kararı gereği 2006 yılı sonu itibariyle oluşacak dağıtılabilir karın tamamının hissedarlara temettü olarak dağıtılmasına ilişkin hususların genel kurulda görüşülmesine karar verilmiştir."

               TARİH:11/01/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 11.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve ortağı Birol Akman 11.01.2007 tarihinde Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş.’ye ait 300.000 adet hisse senedini 0,87 YTL fiyat ile satın almıştır.”

               
TARİH: 18/01/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda İşletmeleri A.Ş.’nin 18.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve ortağı Birol Akman 18.01.2007 tarihinde Ersu Meyve Ve Gıda San. A.Ş.’ye ait 55.000 adet hisse senedini 0,82 YTL fiyat ile satın almıştır.”

               
TARİH:14/02/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 14.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz 2007 yılı ocak ayı satış miktarı, 2006 yılı ocak ayı satışlarına göre % 61 oranında ayrıca 2007 yılı ocak ayı cirosu, 2006 yılı ocak ayı cirosuna oranla % 98 oranında artmıştır.

Üretim yelpazemiz içinde bulunan 3.000 ton olan salça üretimini, 2007 yılında 5.500 tona çıkarma kararı alınmış olup, yaklaşık 2007 yılı cirosunu 2.100.000 USD artıracak bu ürün için yaklaşık 600.000 USD tutarında yapılması gereken yatırımın hemen gerçekleştirilerek 2007 sezonuna yetiştirilmesi kararı alınmıştır.”

               TARİH:15/02/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 14.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve ortağı Birol Akman 14.02.2007 tarihinde Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş.'ye ait 250.000 adet hisse senedini 0,98 YTL fiyat ile satın almıştır.”

               
TARİH:16/02/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 16.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 16.02.2007 tarihli talebi üzerine, yabancı ortaklık görüşmelerimizle ilgili olarak, görüşmeler halen devam etmekte olup, fiyat ve hisse oranı hakkında somut mutabakat sağlanır sağlanmaz gerekli bildirimler yapılacaktır.”

               
TARİH:19/02/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 19.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bir basın organında yayınlanan şirketimiz Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin şirketimiz sahibi olarak adı geçen Kaya Ersu'nun firmamız ile hiçbir bağı bulunmamaktadır.”

               
TARİH:02/03/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 02.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. yönetiminin, ortaklık görüşmeleri doğrultusunda bir yatırımcı grup ile iyi niyet sözleşmesi "letter of ıntent" imzalanmış bulunmaktadır. Bundan sonra işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılması kararlaştırılmşıtır. Due diligence, Fiyat tesbiti (evaluation), Hisse devri. Gelişmelerden ortaklarımız ayrıca bilgilendirilecektir.”

               
TARİH:02/03/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 02.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bu gün yaptığımız özel durum açıklamasına ek olarak aşağıdaki bilgi verilmektedir. Yatırımcı grup ile iyi niyet sözleşmesi "letter of ıntent" 02.03.2007 tarihinde imzalanmıştır.”

               Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə