Ersu borsa Yönetim Kurulu'nun 28. 03. 2000 tarihli toplantısında, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.26 Mb.
səhifə11/13
tarix17.08.2018
ölçüsü1.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

TARİH:08/05/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 08.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 08.05.2007 tarih, 540 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akman'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Şehit Adem Yavuz Sokak 8/12 Kızılay, Ankara adresinde ikamet eden Mesut Adan'ın yapılacak olan ilk genel kurula kadar yönetim kurulunda görev yapmasına, değişikliğin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.”

               
TARİH:09/05/2007
HABER:

ERSU

08.05.2007 tarihli Borsa Günlük Bülteni'nde yayınlanan Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. haberinde "...30.07.2007 tarihli SPK yazısına konu taşınmazın Ersu ile herhangi bir maddi manevi alakası bulunmadığından şirketimize yöneltilen soruların en doğru şekilde yanıtlanması ve yanlış bilgi verilmemesi için bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. ..." cümlesinde tarih sehven 30.07.2007 yazılmış olup doğrusu 30.04.2007 olacaktır.”

               
TARİH:22/05/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 22.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Firmamızın deneme mahiyetinde Çin Halk Cumhuriyetine 20.04.2007 tarihinde gönderdiğimiz ilk konteyner nar suyu konsantresi beğenilmiş olup, yaklaşık 2.000.000 USD'lik ilave nar suyu satış bağlantısı yapılması için şirket yetkilisi İbrahim Horozoğlu'nun gerekli görüşmeleri yapması ve görüşmelerden de netice alınması halinde sözleşmeleri imzalaması için Çin'e gönderilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.”

               
TARİH:08/06/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 08.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin Mayıs ayı itibari ile meyve suyu 2007 satışları 2006 Mayıs ayına göre % 69,73 artarak, 8.212.164 YTL olarak gerçekleşmiştir.”

               
TARİH: 23/07/2007
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten açıklama istenilmesi nedeniyle Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, 23.07.2007 tarihli 1. Seans öncesinde (09:27:03’te) geçici olarak işleme kapatılmıştır. Gelen açıklamanın duyurulmasının ardından ERSU.E sırası aynı seansta saat 10:15:00’ten itibaren yeniden işleme açılmıştır. Sırada, 10:15:00 – 10:25:00 saatleri arasında açılış seansı yapılmıştır. Açılış işlemleri sonrasında ilgili düzenlemeler uyarınca, gerçekleşen işlemlerin değerlendirilebilmesi amacıyla sıra, 10:25:00-10:30:00 saatleri arasında işleme kapalı kalmış ve 10:30:00’dan itibaren sürekli müzayedede yeniden işleme açılmıştır.

               
TARİH:23/07/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 23.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'nın 4/GİD-587/EE-6763 sayılı ve Global Innertrade Inc.'den 20.07.2007 tarihinde gelen başvuruya ilgi tutulan yazısına ilişkin açıklamadır.

Adana Ekspres tarafından Şirketimiz aleyhine ikame edilmiş herhangi bir dava bulunmamakta olup, bahsi geçen Global İnnertrade Inc. şirketi ile de Şirketimizin herhangi bir ticari ilişkisi bulunmamaktadır. Adana Ekspres şirketi tarafından 01.12.2006 tarihli sözleşme şartları gereği gibi ifa edilmediğinden aleyhlerine maddi ve manevi tazminat istemli dava açılıp açılmayacağı hususu yönetim kurulumuzca değerlendirmeye alınmış olup, mali tablolarımızda ise herhangi bir değişiklik ya da yansınma olmayacaktır.”

               
TARİH:24/07/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 24.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Assan Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile 18.07.2007 tarihli 2007 yılı yeni mahsulü olan 1200 ton salça satışı için sözleşme imzalanmıştır.”

               
TARİH:23/08/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve Suyu ve Gıda A.Ş.’nin 23.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İsrail ile 2.990.000,00 Euro'luk meyve suyu konsantresi bağlantısı yapılmıştır. Sevkiyatlara başlanmış olup Aralık 2007'ye kadar sevkiyatlar tamamlanacaktır.”

               
TARİH:06/09/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 06.09.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Global ısınma ve artan kuraklık nedenleri ile suya olan talep her geçen gün artmış ve artışında devam edeceği beklenmektedir. Bu nedenle şirketimizin işletmekte olduğu İvriz Su Kaynağının kapasitesini %100 arttırarak 2008 yılında su sektöründe Ersu Meyve ve Gıda Sanayi'nin önemli bir pazar payına sahip olması hedeflenmiştir. Bu kapasite artırımının yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanması ve gereken yatırımın yapılması için genel müdüre yönetim kurulumuzca yetki verilmiştir.”

               
TARİH:28/09/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 28.09.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Akman aleyhine tesis edilen haksız ve gerekçesiz işlem yasağının tedbiren uzatılmasına yönelik SPK kararına karşı işlem dayanağı olan dosya ve evrakların temini için Avukatlık Kanunu uyarınca talepte bulunulmuş olup işlem dosya örneğinin Ali Akman vekiline teslimi beklenmektedir. Ali Akman aleyhine tesis edilen işlem yasağının kaldırılması için gereken idari ve yargı yollarına başvurulmak üzere hukuk departmanı ivedili şekilde hazırlıklara başlamıştır.”

               
TARİH:12/11/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 12.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz üretimi olan "Ivriz Su" markalı içme suyunun İngiltere pazarına ihracatına ve Ersu markalı meyve sularının da Pakistan pazarına ihracatına başlanması üzerine anlaşmaya varılmıştır. Bu ülkelerde marka tescilini müteakip "Turquality belgesi" için gerekli işlemlere başlanacaktır.

İhracatlara ilişkin yapılan görüşmelerin neticesinde yıllık 5 milyon dolarlık ciroya ulaşıldığında, her ülkenin ulusal pazarında satış cirolarının % 5'inin reklam harcaması olarak kullanılmasına prensipte anlaşılmıştır.

               TARİH:13/11/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 13.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. tarafından 3 yıl önce başlatılan alternatif ürünler arayışı içerisinde, NAR meyvesi üzerindeki ARGE çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Krueger Labs/ABD ve Ersu ARGE departmanıyla yeni bir proje başlatılmıştır.

İşbu çalışmada Türkiye'de yetişen NAR meyvesinin çeşitlerinin kalite ve verimliliğini arttırılması üzerine araştırmalar yapılmasına karar verilmiştir. Meyve üretimi ve meyve suyu işi ile iştigal eden üretici için ARGE grubu tarafından en uygun kalite ve en verimli çeşitler tespit edilmesi akabinde, kaliteli ve verimli nar yetiştirilmesi için çiftçilerimize konuyla ilgili eğitim ve maddi destek sağlanacak olup, Şirketimiz tarafından işbu ARGE çalışması ve üretiminin desteklenmesi için finansman olarak 1.000.000 YTL ayrılmıştır.”

               TARİH:07/12/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 07.12.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

DSİ Regulator cad. Ereğli Konya'daki arsamızın 20.000 m2'lik bölümünün alış veriş merkezi ve Condominium olarak inşa edilmek üzere ve minimum 6.000.000 dolar değer olmak üzere satışının yapılması için genel müdür Mustafa Aslan'a yetki verilmiştir.

Satışın tamamlanmasını müteakip tekrar bilgi verilecektir.”

               TARİH:07/12/2007
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 07.12.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca ek açıklamadır.

07.12.2007 tarihinde Ereğli Konya'da ki arsanın satışı için yapılan özel durum açıklamasına ek olarak; arsanın satışının yapılmasına ilişkin 06.12.2007 tarihinde mesai saatinin sonunda yapılan yönetim kurulu toplantısında karar alınmış olup bu karar ile genel müdür Mustafa Aslan yetkili kılınmıştır. Arsanın yaklaşık ortalama değeri verilmiş olup ekspertiz çalışması yapılmamıştır.”

               TARİH:04/01/2008
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 04.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin 03.01.2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 2007 yılında oluşan karın gerekli ve kanuni rezervler ayrıldıktan sonra kalan miktarının tamamını temettü olarak 2008 yılı içerisinde dağıtmaya karar vermiştir.”

               TARİH:09/01/2008
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 09.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

06.09.2007 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz İvriz Su kapasite arttırma çalışmalarımız 200 cc, 1 lt ve damacana dolum hatları için tamamlanmıştır. 5 lt ve 10 lt pet dolum hatları yatırımı devam etmekte olup 30 Nisan 2008'e kadar tamamlanacaktır. Kalan bakiye yatırım tutarı 250.000 Euro'dur. Leasing KDV oranlarının yükselmesi nedeni ile kalan yatırım şirket özkaynaklarından yapılacaktır.”

               
TARİH:15/01/2008
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 15.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan ek açıklamadır.

Açıklanacak özel durum: SPK'nın yönetim kurulu üyelerimize hitaben yazdığı 08.01.2008 tarih B.02.1.SPK.0.13-33-34-35-36-37 nolu yazılarına istinaden açıklamamız.

Şirketimiz bilançosunun Arazi ve Arsalar hesabında; arsa bedelleri toplam: 78.894 YTL değerinde gözükmekte olup, Ersu/Ereğli arazisinin değeri 2.172,00 YTL, Ersu/Aksu arazisinin de değeri 76.722,00 YTL'dir.

Ersu fabrika arsasının her geçen gün gelişen ve büyüyen şehrin merkezinde kalması, şehrin turistik bir şehir olarak vizyon kazanması, bölgede konaklama ve organizasyon yapılacak 4 yıldızlı otelin bulunmaması, şirketimize ait olan arsanın etrafının yeşillendirilmesi ve arsamızın yanına Atatürk Kültür Parkının yapılması ile son dönemde artan gayrimenkul fiyatlarının da etkisi ile bazı yatırımcıların ilgisini çekmiş ve arsamızı satın almak üzere şifahi ve yazılı teklifler gelmiştir. Bunun üzerine, yaklaşık arsa alanı 20.000 m² toplam kullanım alanı da 60.000 m² olarak yapılması düşünülen alışveriş merkezi, otel ve Condominium rezidansları ile ilgili arsanın değeri ve avan mimari proje için tekliflerin alınmasına karar verilmiştir. Alınan teklif ve yapılan keşif çalışması ile arsa değerinin 6.000.000 USD mertebesinde oluştuğu görülmüştür.

Avan projelerinin tamamlanması ve gayrimenkulün değerlemesinin yaptırılmasına müteakip, ilgili yatırımcılarla görüşmelere ve pazarlıklara başlanacaktır. Gayrimenkul değerlemesi sonucunda arsa değerinin 6.000.000 doların altında kalmaması kaydıyla, genel müdür Mustafa Aslan'a arsa satışının yapılması için 06.12.2007 tarihli yönetim kurulu toplantısında yetki verilmiştir.”

               TARİH:18/02/2008
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 18.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Yönetim Kuruluna şirketimizin 2007 yılı için oluşan karının dağıtılması için muhasebe birimi tarafından teklif götürülmüş, Yönetim Kurulumuz tarafından da temettü dağıtımına ilişkin konu görüşülmüş ve 04.01.2008 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 2007 yılı karının gerekli kanuni rezervler ayrıldıktan sonra temettü olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirilmiş idi.

Vergi Mevzuatına göre hali hazır durumda Kanunen Kabul edilmeyen giderlerimiz 338.989,78 YTL olup, kanunen kabul edilmeyen giderlerimiz dahil Kurumlar Vergisi matrahımızın toplamı ise 381.505,07 YTL'dir. Ödenen Kurumlar Vergisi 76.301,01 YTL olup, hali hazır durumda Vergi sonrası net karımız nihai olarak 34.868,78 YTL'dir. İşbu oluşan karın gerekli ve kanuni rezervler ayrıldıktan sonra kalan miktarının temettü dağıtılmasına karar verilmiş olduğundan, şirketimiz 2007 yılı Genel Kurulunda görüşülmek üzere Gündeme alınmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir."

               
TARİH:21/02/2008
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 21.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Yönetim Kuruluna şirketimizin 2007 yılında oluşan karının dağıtılması için muhasebe birimi tarafından teklif götürülmüş Yönetim Kurulumuz tarafından da temettü dağıtımına ilişkin konu görüşülmüş ve 04.01.2008-18.12.2008 tarihli Özel Durum açıklamaları ile 2007 yılı karının gerekli kanuni rezervler ayrıldıktan sonra temettü olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirilmiş idi.

Ancak geçmiş yılların zararları mahsup edildikten sonra temettü dağıtılabileceği hususu SPK mevzuatı ve Kurul kararı ile düzenleme altına alınmış olduğundan şirketimizin 2007 yılı dönem karı oluşmasına karşın geçmiş dönem zararının mahsup edilmesinden sonra dağıtılabilecek kar kalmadığından temettü dağıtımı yapılamayacağı tespit edilmiştir.”

               
TARİH:04/03/2008
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 04.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Ortaanadolu İhracatçılar Birliği tarafından hazırlanarak Merkez Bankası Ankara Şubesine gönderilen 2007 yılı Destekleme Fiyat İstikrar Fonu kısmi tutarının 277.373,91 YTL olduğu banka tarafından hakediş belgesi ile bildirilmiştir.”

               
TARİH:14/03/2008
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 14.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 Sayılı Tebliği 10. Maddesi uyarınca 15.01.2008 tarihli yapılan açıklamamıza ilişkin gelişen durumların açıklanmasıdır.

15.01.2008 tarihli özel durum açıklamasında, Ersu fabrika arsasının her geçen gün gelişen ve büyüyen şehrin merkezinde kalması, şehrin turistik bir şehir olarak vizyon kazanması, bölgede konaklama ve organizasyon yapılacak 4 yıldızlı otelin bulunmaması, şirketimize ait olan arsanın etrafının yeşillendirilmesi ve arsamızın yanına Atatürk Kültür Parkının yapılması ile son dönemde artan gayrimenkul fiyatlarının da etkisi ile bazı yatırımcıların ilgisini çekmiş ve arsamızı satın almak üzere gelen teklifler olduğu belirtilmişti.

İşbu tekliflerin değerlendirilmesine başlanmış ve arsa değerinin belirlenmesi için gerekli çalışmalara başlanmış, Ersu/Ereğli arazisinin bulunduğu Ziya Gökalp Mahallesi 84 pafta, 369 ada, 2 parselinin Turizm ve Ticaret alanı olarak ilan edilmesi için 05.02.2008 tarih, 156 sayı ve 13.03.2008 tarih, 340 sayılı dilekçe ile şirketimiz adına Konya Ereğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır. Konya Ereğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 13.03.2008 tarih ve 259 sayılı yazı ile talebimizin ilgili kanun ve yönetmelikler göz önüne alınarak revizyon imar planı çalışmaları esnasında değerlendirilmesi uygun görülmüş ve talebimiz doğrultusunda arsamız Turizm-Ticaret alanı olarak ilgili paftasına işlenmiştir. Arsanın değerlemesi için gereken çalışmalarımız halen sürmektedir.”

               TARİH:28/03/2008
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 28.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

22.05.2007 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 29.04.2007 tarihinde Çin Halk Cumhuriyetine gönderilen nar suyu konsantresinin beğenilmesinden sonra yapılması planlanan 2.000.000 USD'lik ilave nar suyu satış bağlantısı halen gerçekleştirilememiş olup şirket yetkilisi İbrahim Horozoğlu tarafından gerekli satış bağlantıları için çalışmalara devam edilmektedir.

23.08.2007 tarihli Özel durum açıklamasında belirtildiği üzere İsrail Firması olan Prodalim B.V. şirketine 2.990.000 Euro'luk meyve suyu konsantresi 23.08.2007 tarihinde yapılan bağlantı doğrultusunda satışı yapılmış Ağustos, Eylül ve Kasım/Aralık aylarında da sevkiyatları gerçekleşmiştir. 2008 yılı içinde de İsraile meyve suyu konsantre satışlarımız devam etmektedir.”

               TARİH:15/04/2008
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 15.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin 2007 yılı olağan genel kurul toplantısı, 05.05.2008 Pazartesi günü saat 14.00'de şirketimiz merkezi Konya Yolu, No:84, Balgat/Ankara adresinde ekte sunulan gündemi görüşmek üzere toplanacaktır."

Genel Kurul toplantı gündemi ve vekaletname örneği ekte yayınlanmaktadır.

               
TARİH:28/04/2008
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 28.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İvriz su 5 lt ve 10 lt dolum hatları için Beril Makine Plastik-Elektrik Ltd. Şti., Ersey Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Petka Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmış ve dolum hatları yatırımımız leasing KDV oranlarında yapılan değişiklik sebebiyle şirket özkaynaklarımızdan karşılanarak tamamlanmıştır.

İvriz su kapasite artırma çalışmalarımız 5 ve 10 lt'lik dolum hatlarının da devreye girmesi ile sona ermiş olup, üretim kapasitemizde % 100 artış olması beklenmektedir. Kapasite raporu alınması için Ereğli Sanayi ve Ticaret Odasına gerekli başvuru yapılacaktır.”

               
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə