Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə52/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   83

126-Sanık LEVENT GÖRGEÇ

Sanığın suç tarihinde Turgut Reis Gemi Komutanı olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\SUGA\EK-A.doc isimli word belgesinde ve 17 nolu CD içerisinde bulunan \SUGA\EK-A.doc isimli word belgesinde sanığın isminin geçtiği tespit edilmiştir. SUGA HAREKÂT PLANINA EK-A (GÖREV BÖLÜMÜ) ZAMAN DİLİMİ: B alt başlığı altında SUGA Kuvvetleri emrinde GÖLCÜK Birlik Komutanlığı, ANKARA Birlik Komutanlığı, İZMİR Birlik Komutanlığı ve İSTANBUL Birlik Komutanlığının bulunduğu ve bu komutanlıklardan sorumlu personelin adı, soyadı, rütbesi ve sorumlu oldukları yerlerin isimlerinin yazıldığı görülmekte olup, iş bu listede sanığın isminin "Gölcük Birlik Komutanlığı" alt başlığı içerisinde yer alan "Gölcük Bölgesi Koordinatörleri" içerisinde yazılı olduğu tesbit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\BILGI NOTU\ EK-D.doc isimli word belgesinde bulunan “ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ” başlığı altında 111 kişilik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait isim ve mesleki bilgilerinin olduğu listede sanığın "DZ. KUR. YB. LEVENT GÖRGEÇ 1984-5541 TCG TURGUTREİS " şeklinde yer aldığı tesbit olunmuştur.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\Amiral Listesi1.xls isimli Excel belgesinde 2000 ile 2014 yılları arasında Deniz Kuvvetlerindeki komuta kademesinin yer aldığı belgede “2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 yıllarına ait sütunda "Tuğamiral LEVENT GÖRGEÇ ”, 2013-2014 yıllarına ait sütunda ise "Tümamiral LEVENT GÖRGEÇ" şeklinde isminin geçtiği tesbit edilmiştir.

Sanıkla ilgili delillerden,EK-A isimli belgenin 06.12.2010 tarihinde Gölcük'te Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada elde edilen TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\SUGA isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-D isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Amiral Listesi1 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Levent GÖRGEÇ 16/05/2010 tarihinde İzmir CMK. 250. Maddesi ile Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu ifadesinde özetle; "05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine katılmadığını, 18 Şubat 2003 ila 09 Mayıs 2003 tarihleri arasında Marmaris Aksaz'da Turgutreis gemisi komutanı olarak görevde bulunduğunu, bu süre içerisinde gemiden hiç ayrılmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planıyla ve bu planın içeriğiyle ilgili kendisine sorulan hususların mahiyeti hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığını, yine Suga Harekat Planı hakkında hiçbir bilgisi olmadığı gibi planla ilgili kendisine sorulan hususlar hakkında bilgi sahibi olmadığını, belirtilen planlar kapsamında görev almadığını ve çalışma yapmadığını, Oraj Hava Harekat Planı hakkında bilgi sahibi olmadığını, Sakal, Çarşaf isimli operasyon planları hakkında bilgisinin bulunmadığını, 05-07 Mart 2003 tarihinde yapılan plan seminerinde neler konuşulduğunu, hangi konuların müzakere edildiğini bilmediğini, suçlanmasına esas alınan belgelerin kimler tarafından, ne amaçla ve hangi kriterlere göre hazırlandığı konusunda herhangi bir bilgi sahibi olmadığını, örnek olarak terfi edecek Generallere ait listenin yıllar öncesinden hazırlanmasının mümkün olamayacağını, 2006 yılında yapılan değişiklikle 5. Yılını dolduran Albayların Amiralliğe terfi sırasına alındığını, bu sayede Albaylığının 5. Senesinde Amiralliğe terfi ettiğini, bunun da daha önceden bilinmesinin mümkün olmadığını, bu itibarla belgenin 2006 yılından sonra hazırlanmış olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, atılı suçu işlemediğini..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Tüm bu iddiaları ilk defa basından ve Savcılık sorgum sırasında duydum. Hakkımdaki tüm iddialar, hukuken hiçbir değeri olmayan asılsız sanal, dijital komplo ürünü bilgisayar kayıtlarına dayandırılmaktadır. Tüm iddiaları reddediyorum.İsmimin geçtiği iddia edilen tüm dijital verilerin sahte ve komplo ürünü bilirkişi raporu ile tespit edilmiş ve benden önce savunmasını yapan komutanlarım ve silah arkadaşlarım tarafından da sahtelikleri somut olarak defalarca ispat edilmiştir. İddia Makamının, iddia edilen bu konular ile ilgili tek bir hukuki delili yoktur.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Levent GÖRGEÇ her ne kadar savunmasında atılı suçla ilgisinin olmadığını beyan etmekte ise de;

Suga Harekat Planı'nı bağlı olarak bu planın icrası için "Gölcük Birlik Komutanlığına bağlı Gölcük Bölgesi Koordinatörü" olarak görevlendirildiği, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde yer aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.127-Sanık İBRAHİM KORAY ÖZYURT

Dosyada mevcut 11 ve 17. CD'lerde yer alan Suga/EK-A.doc isimli word belgesinde sanık İbrahim Koray ÖZYURT'un Suga Harekat Planının icrası için yapılan görevlendirme ve iş bölümünde "Gölcük Bölgesi Koordinatörü" olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\BILGI NOTU\ EK-D.doc isimli word belgesinde bulunan “ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ” başlığı altında 111 kişilik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait isim ve mesleki bilgilerinin olduğu listede sanığın "DZ. KUR. YB. İBRAHİM KORAY ÖZYURT 1985-5667 DONANMA K.LIĞI " şeklinde yer aldığı tespit olunmuştur.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003/Dz. KK./Amiral Listesi.1.xls isimli excel belgesinde 2000-2014 yılları arasında Deniz Kuvvetlerindeki komuta kademesinde görev alacak amirallere ait listenin bulunduğu, bu listede 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 yıllarına ait hanede sanıkla ilgili olarak "Tuğamiral Koray ÖZYURT" şeklinde notun bulunduğu tesbit edilmiştir.

Sanıkla ilgili delillerden,EK-A isimli belgenin 06.12.2010 tarihinde Gölcük'te Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada elde edilen TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\SUGA isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-D isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Amiral Listesi1 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık İbrahim Koray ÖZYURT İzmir CMK. 250. Maddesi ile Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 28/05/2010 tarihli ifadesinde özetle; "05-07 Mart 2003 tarihinde 1.Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine katılmadığını, Balyoz, Oraj ve Suga Harekat Planlarını ilk kez basında duyduğunu, bu planların içeriği hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığını, basit bilgisayar bilgisine sahip olan kişiler tarafından dahi bilgisayardaki bir dosyanın oluşturulma ve kaydedilme tarihlerinin değiştirilebileceğini, sağlıksız belgelerle suçlandığını, atılı suçlamayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını.."beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Hakkımda delil olduğu iddia edilen 11 nolu CD ve onun içerisinde var olduğu iddia edilen suga harekat planı olarak adlandırılan sayısal belge, Ceza Muhakemesi Kanununun 206. maddesi 2. fıkrası A Bendine göre aynı kanunun 134. maddesine aykırı olarak elde edilmiş olduğundan, hakkımda açılan kamu davasından İddia Makamı ve Mahkemenizce vazgeçilmesini, üzerime atılı suça ilişkin İddia Makamı veya Mahkemeniz nezdinde 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak, hukuki yollardan elde edilmiş başkaca maddi delil, teknik veya fiziki takip sonuçları var ise müdafiime veya tarafıma tebliğ edilmesine, hakkımda re’sen bir, bihakkın tahliye ve beraat kararı verilmesini, Yüce Türk Milleti adına Yargılama yapan Makamdan talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık İbrahim Koray ÖZYURT her ne kadar üzerine atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Suga Harekat Planı kapsamında planının icrası için yapılan görevlendirme ve iş bölümünde Gölcük Bölgesi Koordinatörleri içerisinde görevlendirildiği anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

128-Sanık DORA SUNGUNAY

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\BILGI NOTU\EK-D.doc isimli Word belgesinde bulunan “ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ” başlığı altında 111 kişilik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait isim ve mesleki bilgilerin olduğu ve bu listede “DZ. KUR. KD. BNB. DORA SUNGUNAY 1986-5865 DONANMA K.LIĞI” şeklinde isminin geçtiği görülmüştür.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\SUGA\EK-A.doc isimli Word belgesinde ve 17 nolu CD içerisinde bulunan \SUGA\EK-A.doc isimli Word belgesinde isminin geçtiği tespit edilmiştir. SUGA HAREKÂT PLANINA EK-A (GÖREV BÖLÜMÜ) ZAMAN DİLİMİ: B alt başlığı altında SUGA Kuvvetleri emrinde GÖLCÜK Birlik Komutanlığı, ANKARA Birlik Komutanlığı, İZMİR Birlik Komutanlığı ve İSTANBUL Birlik Komutanlığının bulunduğu ve bu komutanlıklardan sorumlu personelin adı, soyadı, rütbesi ve sorumlu oldukları yerlerin isimlerinin yazıldığı sanığın da isminin “GÖLCÜK Bölgesi Koordinatörleri Dz. Kur. Kd. Bnb. Dora SUNGUNAY” şeklinde isminin geçtiği tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 Nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\Amiral listesi1.xls isimli exel belgesinde 2000 ile 2014 yılları arasında Deniz Kuvvetlerindeki komuta kademesinin yer aldığı belgede "Tugamiral Dora SUNGUNAY" şeklinde isminin bulunduğu tespit edilmiştir.

Sanıkla ilgili delillerden,EK-A isimli belgenin 06.12.2010 tarihinde Gölcük'te Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada elde edilen TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\SUGA isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-D isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Amiral Listesi1 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Dora SUNGUNAY 11/05/2010 tarihinde Cumuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle; "kendisine sorulan Suga Harekat Planını basından duyduğunu bu harekat planı çerçevesinde herhangi bir kimse tarafından görevlendirme almadığını isminin öncelikli ve özellikli listesi ile Amiraller listesine kim tarafından konulduğunu bilmediğini Suga Harekat Planını Ek-A "Görev Bölümü Başlıklı" 3 sayfadan ibaret listede Gölcük Bölgesi Kordinatörü olarak kimin tarafından bu listeye dahil edildiğini bilmediğini ve suçlamaları kabul etmediğini” beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“İddianameye kabul etmiyorum. Çünkü bu iddianamede bugüne kadar örneklerle gösterildiği gibi kendi içinde çelişkiler var. Atılı suçun nasıl ve ne şekilde işlendiğine dair kişi seviyesinde değerlendirmeler yer almıyor. İçerdiği hatalar ve kalıp söz dizimleri ve paragraflar ile açıkça belli ki kopyala-kes-yapıştır yöntemi kullanılmış. Üretilen listelerdeki isimlerin bir kısmı suçlu ilan edilirken, diğerleri yokmuş gibi kabul edilmiş. Sanık lehine herhangi bir delil koymaya gerek görülmemiş. Üçüncü şahıslardan elde edilen sanal yazıların, sanıklarla illiyet bağı bile kurulmamıştır. Herkesin aklında ve dilinde olan bir noktada sağ duyunun, aklın ve hukukun egemen olacağı umudunu da taşımıyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Dora SUNGUNAY her ne kadar savunmasında atılı suçla ilgisinin olmadığını, etmekte ise de;

Suga Harekat Planı'nı bağlı olarak bu planın icrası için Gölcük Bölgesi Kordinatörü olarak görevlendirildiği ayrıca Öncelikli Özellikli Görevlendirme Listesinde isminin bulunduğu anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

129-Sanık SONER POLAT

Sanığın suç tarihinde Dn. K. Komutanı Özel Sekreteri olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\SUGA\EK-A.doc isimli word belgesinde ve 17 nolu CD içerisinde bulunan \SUGA\EK-A.doc isimli word belgesinde sanığın isminin geçtiği tespit edilmiştir. SUGA HAREKÂT PLANINA EK-A (GÖREV BÖLÜMÜ) ZAMAN DİLİMİ: B alt başlığı altında SUGA Kuvvetleri emrinde GÖLCÜK Birlik Komutanlığı, ANKARA Birlik Komutanlığı, İZMİR Birlik Komutanlığı ve İSTANBUL Birlik Komutanlığının bulunduğu ve bu komutanlıklardan sorumlu personelin adı, soyadı, rütbesi ve sorumlu oldukları yerlerin isimlerinin yazıldığı görülmekte olup, iş bu listede sanığın isminin "Ankara Birlik Komutanlığı" alt başlığı içerisinde yer alan "Ankara Bölgesi Koordinatörleri" içerisinde yer aldığı tesbit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\BILGI NOTU\ EK-D.doc isimli word belgesinde bulunan “ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ” başlığı altında 111 kişilik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait isim ve mesleki bilgilerinin olduğu listede sanığın "DZ. KUR. KD. ALB. Soner POLAT 1979-4838 DZ. K.K. ÖZEL SEKRETER" şeklinde yer aldığı tesbit olunmuştur.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003/Dz. KK./Amiral Listesi.1.xls isimli excel belgesinde 2000-2014 yılları arasında Deniz Kuvvetlerindeki komuta kademesinde görev alacak amirallere ait listenin bulunduğu, iş bu listede 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 yıllarına ait hanede "Tuğamiral Soner POLAT", 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 yıllarına ait hanede sanıkla ilgili olarak "Tümamiral Soner POLAT" şeklinde notun bulunduğu tesbit edilmiştir.

Sanıkla ilgili delillerden,EK-A isimli belgenin 06.12.2010 tarihinde Gölcük'te Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada elde edilen TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\SUGA isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-D isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Amiral Listesi1 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Soner POLAT Ankara CMK. 250.Maddesi ile Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 09/06/2010 tarihli ifadesinde özetle; "05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine katılmadığını, belirtilen tarihte Deniz Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreteri olarak görev yaptığını, Balyoz, Suga ve Oraj Harekat Planları hakkında bilgisinin bulunmadığını, Suga Harekat Planı kapsamında kendisine bir görev verilmediğini, isminin geçtiği belgelerin kimin ne amaçla hazırladığını bilmediğini, aynı belgede adı geçen CEM GÜRDENİZ'i Bahriyede Amiral olması nedeniyle tanıdığını, meslek hayatı boyunca kendisiyle ast üst ilişkisinin bulunmadığını, bu şahıs tarafından kendisine bir görev verilmediğini, FEYYAZ ÖĞÜTÇÜ ve KADİR SAĞDIÇ'ı da Bahriyede Amiral olmaları nedeniyle tanıdığını, bu şahıslardan çalışma yapma talimatı almadığını, aynı belgede Ankara Bölgesi Koordinatörleri şeklinde isimleri geçen S. OKAN KIRÇİÇEK, A. SEMİH ÇETİN, FATİH ILĞAR, C. AZİZ ÇAKMAK, MEFTUN HIRACA, Y. BARBAROS BÜYÜKSAĞNAK ve HASAN GÜLKAYA'nın Deniz Kuvvetlerinde muhtelif rütbede subaylar olduğunu, kendileriyle hiçbir ortak faaliyetinin olmadığını, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Türkiye’de hemen her kesimin hukuk süreci olarak değerlendirdiği, balyoz davası ve onun türevleri olan Poyrazköy, Kafes, Casusluk gibi diğer davalar benim algılamama göre bütünü ile birer yargısız infazdır. Çünkü ben, hakkımda evrensel hukukun kabul edeceği tek maddi delil bile bulunmadan, 6 aydan fazla süredir tutukluyum. Bu bir infazdır. Çünkü, adalet dağıtılacağına dair şüphe içinde bulunduğum bir Ceza ve infaz yerleşkesine, yargılanıyormuşum görüntüsü verilmek için getirildiğimi düşünüyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Soner POLAT her ne kadar savunmasında atılı suçla ilgisinin olmadığını beyan etmekte ise de;

Suga Harekat Planı'nı bağlı olarak bu planın icrası için "Ankara Birlik Komutanlığına bağlı Ankara Bölgesi Koordinatörü" olarak görevlendirildiği, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde yer aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.130-Sanık MEFTUN HIRACA

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\SUGA\EK-A.doc isimli word belgesinde ve 17 nolu CD içerisinde bulunan \SUGA\EK-A.doc isimli word belgesinde sanığın isminin geçtiği tespit edilmiştir. SUGA HAREKÂT PLANINA EK-A (GÖREV BÖLÜMÜ) ZAMAN DİLİMİ: B alt başlığı altında SUGA Kuvvetleri emrinde GÖLCÜK Birlik Komutanlığı, ANKARA Birlik Komutanlığı, İZMİR Birlik Komutanlığı ve İSTANBUL Birlik Komutanlığının bulunduğu ve bu komutanlıklardan sorumlu personelin adı, soyadı, rütbesi ve sorumlu oldukları yerlerin isimlerinin yazıldığı görülmekte olup, iş bu listede sanığın isminin "Ankara Birlik Komutanlığı" alt başlığı içerisinde yer alan "Ankara Bölgesi Koordinatörleri" içerisinde yer aldığı tesbit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\BILGI NOTU\ EK-D.doc isimli word belgesinde bulunan “ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ” başlığı altında 111 kişilik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait isim ve mesleki bilgilerinin olduğu listede sanığın "DZ. YB. MEFTUN HIRACA 1982-5299 DZ. K.K.GENSEK. LİĞİ" şeklinde yer aldığı tesbit olunmuştur.

Sanıkla ilgili delillerden; EK-A isimli belgenin 06.12.2010 tarihinde Gölcük'te Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada elde edilen TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\SUGA isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-D isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Meftun HIRACA Ankara CMK. 250.Maddesi ile Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 08/06/2010 tarihli ifadesinde özetle; "Suga, Balyoz ve Oraj isimli harekat planları hakkında hiçbir bilgisinin bulunmadığını, Suga Harekat Planı kapsamında kendisine bir görev tebliğ edilmediğini, bu kapsamda herhangi bir çalışma yapmadığını, 05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine katılmadığını, atılı suçla ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Savcılıkta tarafıma sorulan ve ilk kez basından duyduğum plan seminerine katılmadım. Meslek hayatım boyunca herhangi bir plan seminerine katılmadığım gibi herhangi bir plan çalışması içindede bulunmadım. Benim ne bu sahte plandan ne de bu listelerde ismimin geçmesinden haberim yoktur. Sözde Ankara Birlik Komutanlığı altında yer verilen bölge koordinatörleri arasında yer alıp ta, hakkında aylarca sonra işlem yapılan şahıslar bulunduğu gibi halen ifadesine dahi başvurulmamış personelin bulunduğu söz konusu listede, sadece adımın yer alması nedeni ile suçlanmayı şiddetle reddediyorum.İddianameyi ve üzerime atılı suçu reddediyorum. Masumiyetimizi ve suçsuzluğumuzu kanıtlamak için daha ne yapmamız gerektiğini bilemiyorum. İddia Makamı iddialarını ispat edemiyor. Ancak bizlerde suçsuzluğumuza sizleri inandıramıyoruz. Bu nedenler ile derhal bihakkın tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Meftun HIRACA her ne kadar savunmasında atılı suçla ilgisinin olmadığını beyan etmekte ise de;

Suga Harekat Planı'nı bağlı olarak bu planın icrası için "Ankara Birlik Komutanlığına bağlı Ankara Bölgesi Koordinatörü" olarak görevlendirildiği, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde yer aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

131-Sanık YAŞAR BARBAROS BÜYÜKSAĞNAK

Sanığın suç tarihinde Yurtdışında (Roma Euromarfor Karargahında) Gözlemci olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\SUGA\EK-A.doc isimli word belgesinde ve 17 nolu CD içerisinde bulunan \SUGA\EK-A.doc isimli word belgesinde sanığın isminin geçtiği tespit edilmiştir. SUGA HAREKÂT PLANINA EK-A (GÖREV BÖLÜMÜ) ZAMAN DİLİMİ: B alt başlığı altında SUGA Kuvvetleri emrinde GÖLCÜK Birlik Komutanlığı, ANKARA Birlik Komutanlığı, İZMİR Birlik Komutanlığı ve İSTANBUL Birlik Komutanlığının bulunduğu ve bu komutanlıklardan sorumlu personelin adı, soyadı, rütbesi ve sorumlu oldukları yerlerin isimlerinin yazıldığı görülmekte olup, iş bu listede sanığın isminin "Ankara Birlik Komutanlığı" alt başlığı içerisinde yer alan "Ankara Bölgesi Koordinatörleri" içerisinde yazılı olduğu tesbit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\BILGI NOTU\ EK-D.doc isimli word belgesinde bulunan “ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ” başlığı altında 111 kişilik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait isim ve mesleki bilgilerinin olduğu listede sanığın "DZ. KUR. KD. BNB. YAŞAR BARBAROS BÜYÜKSAĞNAK 1987-6003 DZ. K.K. HRK. BŞK.LIĞI" şeklinde yer aldığı tesbit olunmuştur.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\Amiral Listesi1.xls isimli Excel belgesinde 2000 ile 2014 yılları arasında Deniz Kuvvetlerindeki komuta kademesinin yer aldığı belgede “Tuğamiral Barbaros BÜYÜKSAĞNAK” şeklinde isminin geçtiği tesbit edilmiştir.

Sanıkla ilgili delillerden,EK-A isimli belgenin 06.12.2010 tarihinde Gölcük'te Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada elde edilen TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\SUGA isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-D isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Amiral Listesi1 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Yaşar Barbaros BÜYÜKSAĞNAK 16/05/2010 tarihinde İzmir CMK. 250. Maddesi ile Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu ifadesinde özetle; "1 Kasım 2002 ila 1 Eylül 2003 tarihleri arasında EUROMARFOR Karargahı Roma/İtalya'da gözlemci subay olarak görev yaptığını, 05-07 Mart 2003 tarihlerinde 1.Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine katılmadığını, Balyoz Harekat Planının kim veya kimler tarafından hazırlandığını ve içeriğini bilmediğini, bu itibarla planda geçen hususlar hakkında bilgi sahibi olmadığını, Suga Harekat Planı hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını, bu plan kapsamında herhangi bir görev almadığını, Çarşaf, Sakal ismiyle anılan eylem planları ile Oraj Harekat Planı olarak bahsi geçen plan konusunda bilgi sahibi olmadığını, Suga Eylem Planına bağlı olarak hazırlandığı belirtilen öncelikli ve özellikli görevlendirme listesi, EK-A listesi başlıklı belgelerin ne zaman nerede ve kimler tarafından hazırlandığını bilmediğini, atılı suçlamayla bir ilgisinin bulunmadığını " beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle :

“Aleyhime hiçbir somut delil içermeyen iddianamedeki üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyor ve reddediyorum. 3 Kasım 2002 seçimleri yapılmadan 10 gün önce 23 Ekim 2002 tarihinde, Türkiye’den ayrılarak dönüş tarihi olan 28 Ağustos 2003’e kadar Türkiye’ye hiç giriş yapmamış olmama rağmen, 2009 yılında Aksaz’da teslim aldığım Komodorluk sancağımı, aldığım gibi lekesiz ve tertemiz teslim edebilmek için var gücümle çalışırken, 2010 yılında ortaya çıkarılan basit bir CD içinde adımın geçmesi nedeniyle hakkımda dava açılmış, üstelik 11 Şubat 2011 tarihinde Heyetiniz tarafından tutuklama kararı verilmiştir. Yurt dışında bulunduğum tarihler, iddianamede suç tarihi olarak belirtilen tarihlerle birebir örtüşmektedir. Tarafıma karşı yapılan bariz hatanın biran önce düzeltilmesini ve itibarımın geri verilmesini talep ediyorum. şeklinde beyanda bulunmuştur.“

Sanık Yaşar Barbaros BÜYÜKSAĞNAK her ne kadar savunmasında atılı suçla ilgisinin olmadığını beyan etmekte ise de;

Suga Harekat Planı'na bağlı olarak bu planın icrası için "Ankara Birlik Komutanlığına bağlı Ankara Bölgesi Koordinatörü" olarak görevlendirildiği, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde yer aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin