Əyani şöbə: yaz sesiyası 2014 2015

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.77 Mb.
səhifə5/14
tarix16.11.2018
ölçüsü0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 5// level= 1// sumtest=36 // name= H. Pestalotsi və I. F. Herbartın pedaqoji ideyaları //


1. İ. H. Pestalotsiyə görə təlimin ilk mərhələsi nədən başlanır?

A) ümumiləşdirmədən

B) analizdən

C) sintezdən

D) müşahidədən

E) təcrübədən

2. “Tərbiyə hər şeyi həll edir, onun vasitəsilə dahilər yetişdirmək olar” - fikri kimə məxsusdur?

A) K. A. Helvetsi

B) D. Didro

C) Y. A. Komenski

D) A. S. Makarenko

E) V. A. Suxomlinski

3. “Bütün bəlalar şəhərdəndir, böyüyərəm, kəndlilərə kömək edərəm” - fikirləri hansı pedaqoqun uşaq ikən arzuları olmuşdur?

A) İ. H. Pestalotsi

B) Y. A. Komenski

C) V. A. Suxomlinski

D) İ. F. Herbart

E) C. Lokk

4. “Neyqofda yoxsullar xilaskarı”, “Linqard və Gertruda”da xalq carçısı, Stansda yetimlər atası, Burqdorfda yeni xalq məktəbinin banisi və İfertonda insanlıq tərbiyəçisi, insan, xristian vətəndaş, özü üçün heç şey, başqaları üçün hər şey etməyə çalışan. . . ” hansı pedaqoqun məzar daşında yazılmışdır?

A) Y. A. Komenski

B) J. J. Russo

C) İ. F. Herbart

D) H. Spenser

E) İ. H. Pestalotsi

5. İ. H. Pestalotsiyə görə ən nəcib əxlaqi hisslər nədən doğur?

A) Anaya məhəbbətdən

B) Ataya məhəbbət dən

C) Allaha məhəbbət dən

D) Sevgilisinə məhəbbətdən

E) Xalqa məhəbbətdən

6. İbtidai təlimin geniş proqramını müəyyən edən və onun praktik cəhətdən həyata keçirilməsi üçün metodik göstərişlər verən pedaqoq

A) İ. H. Pestalotsi

B) C. Lokk

C) Mişel de Monte

D) Y. A. Komenski

E) J. J. Russo

7. İ. H. Pestalotsi hansı pedaqoqların təbiətə müvafiqlik fikrinə əsaslanmış və onu inkişaf etdirmişdir?

A) Y. A. Komenski, J. J. Russo

B) Y. A. Komenski, C. Lokk

C) J. J. Russo, K. A. Helvetsi

D) C. Lokk, K. A. Helvesti

E) D. Didro, F. Rable

8. I. H. Pestalotsinin didaktikasının əsasını təşkil edən nəzəriyyə ?

A) Elementar təhsil

B) Azad tərbiyə

C) Sinif - dərs sistemi

D) Ümumi təhsil

E) İcbari təhsil

9. Hansı əsərinə görə İ. Pestalotsi Fransanın fəxri vətəndaşı elan edilmişdir?

A) Linqard və Gertruda

B) Stansda olduğum zaman dostuma məktub

C) Gertruda öz uşaqlarını necə tərbiyə edir

D) Rahibin axşam saatları

E) Qu quşunun nəğməsi

10. İbtidai təlimin geniş proqramını müəyyən edən, onun praktik cəhətdən həyata keçirilməsi üçün metodik göstəriş verən pedaqoq:

A) İ. H. Pestalotsi

B) İ. F. Herbart

C) A. S. Makarenko

D) A. Disterveq

E) R. Ouen

11. İ. F. Herbartın idarə sisteminin quruluşu necədir?

A) əqlin inkişafı, əxlaq tərbiyəsi

B) mexaniki məşq, zor, əqlin inkişafı

C) təlim, tərbiyə, mexaniki məşqlər

D) intizam tərbiyəsi, heyvani təlim

E) zor, heyvani təlim, mexaniki məşq

12. İ. F. Herbartın pedaqogikaya təlimlə bağlı gətirdiyi yeni ideya hansıdır?

A) Tərbiyəedici təlim

B) Öyrədici təlim

C) Sistemli təlim

D) Problemli təlim

E) Təbiətəmüvafiq təlim

13. İ. F. Herbart “idarə” dedikdə nəyi nəzərdə tuturdu?

A) “Vəhşi şuxluğu” boğmaq

B) Uşağı cəzalandırmaq

C) Uşağa nəsihət vermək

D) Uşağı rəğbətləndirmək

E) Uşağa insan kimi yanaşmaq

14. İ. F. Herbart əxlaq tərbiyəsində nəyin əsas yer tutmasını tövsiyə edirdi?

A) müəllimin nüfuzu

B) müəllimin təşkilatçılığı

C) şagirdlərin elm marağı

D) şagirdlərin fikirləri

E) müəllimin savadı

15. A. Disterveq təlimin 33 qaydasını irəli sürür və onu 4 qrupa bölürdü. Həmin qrupları müəyyən edin

1 - Şagird üçün qaydalar

2 - Direktor üçün qaydalar

3 - Təlim materiallarına aid qaydalar

4 - Valideynlər üçün qaydalar

5 - Xarici mühitə, zamana, məkana aid qaydalar

6 - Regiona aid qaydalar

7 - Müəllim üçün qaydalar

A) 1, 3, 5, 7

B) 1, 3, 4, 6

C) 2, 5, 6, 7

D) 1, 2, 5, 6

E) 3, 4, 6, 7

16. Disterveq təlimin 33 qaydasını irəli sürür və onu 4 qrupa bölürdü. Həmin qruplara aid olmayanı müəyyən edin

1 - Şagird üçün qaydalar

2 - Direktor üçün qaydalar

3 - Təlim materiallarına aid qaydalar

4 - Valideynlər üçün qaydalar

5 - Xarici mühitə, zamana, məkana aid qaydalar

6 - Regiona aid qaydalar

7 - Müəllim üçün qaydalar

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 4

C) 2, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 4, 6, 7

17. I. H. Pestalotsiyə aid olan əsərləri seçin.

1 - Rahibin axşam saatları

2 - Emil və ya tərbiyə haqqında

3 - Linqard və Gertruda

4 - Analara məxsus kitab

5 - “Dillərin açıq qapısı”

6 - “Müşahidələr əlifbası”

7 - “Rəqəm haqqında əyani təlim”

A) 1, 3, 4, 6, 7

B) 1, 2, 3. 4, 5

C) 3, 4, 5, 6, 7

D) 2, 4, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 5, 6

18. I. H. Pestalotsi əməyin 3 əsas sahəsini fərqləndirmişdir. Onların məktəbdə öyrədilməsini məsləhət bilirdi

1 - Maldarlıq

2 - Əkinçilik

3 - Toxuculuq

4 - Sənayedə işləmək

5 - Evdarlıq

A) 2, 4, 5

B) 2. 3, 4

C) 1, 2, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 1, 3

19. I. Herbartın pedaqoji ideyalarının əks olunduğu əsərləri seçin

1 - “Gertruda uşaqları necə tərbiyə edirdi”

2 - “Tərbiyənin məqsədindən doğan ümumi pedaqogika”

3 - “Linqard və Gertruda”

4 - “Qarqantua və Pantaqruel”

5 - “Rahibin axşam saatları”

6 - “Psixologiyanın pedaqogikaya tətbiqi haqqında”

7 - “Pedaqogika üzrə mühazirələr xülasəsi”

8 - “Psixologiya”

A) 2. 6, 7, 8

B) 1, 2. 3, 4

C) 2, 4, 5, 6

D) 5, 6, 7, 8

E) 3, 4, 5, 6

20. I. Herbartın pedaqoji ideyalarının əks olunmadığı əsərlər

1 - “Gertruda uşaqları necə tərbiyə edirdi”

2 - “Tərbiyənin məqsədindən doğan ümumi pedaqogika”

3 - “Linqard və Gertruda”

4 - “Qarqantua və Pantaqruel”

5 - “Rahibin axşam saatları”

6 - “Psixologiyanın pedaqogikaya tətbiqi haqqında”

7 - “Pedaqogika üzrə mühazirələr xülasəsi”

8 - “Psixologiya”

A) 1, 4, 5, 7

B) 2, 3, 4, 7

C) 1, 3, 4, 5

D) 3, 4. 6, 5

E) 4, 5, 6, 8

21. Herbarta görə təlim hansı maraq növlərinə əsaslanır?

1 - Emprik

2 - iqtisadi

3 - fəlsəfi

4 - fiziki

5 - bioloji

6 - estetik

7 - siyasi

8 - sosial

9 - dövlət

10 - ictimai

11 - dini

A) 1, 3, 6, 8, 11

B) 3, 5, 7, 9, 10,

C) 2, 4, 6, 9, 10

D) 5, 7, 4, 3, 10

E) 2, 3, 7, 8, 10

22. İ. F. Herbartın əxlaq tərbiyəsində əsaslandığı 5 ideya:

1 - daxili azadlıq

2 - müdriklik

3 - təkmilləşdirmə

4 - möhtəşəmlik

5 - mərdlik

6 - məhəbbət

7 - hüquq

8 - hökmranlıq

9 - ədalət

A) 1, 3, 6, 7, 9

B) 1, 4, 6, 8, 9

C) 3, 5, 7, 8, 9

D) 5, 3, 6, 7, 8

E) 4, 5, 7, 8, 9

23. Ideya müəlliflərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Tərbiyədə təbiətəmüvafiqlik

2 - Azad tərbiyə

3 - Centlmen tərbiyəsi

4 - Elementar təhsil

5 - Tərbiyəedici təlim

A) Y. A. Komenski, J. J. Russo, C. Lokk, I. Pestalotsi, I. Herbart

B) I. Herbart, C. Lokk, J. J. Russo, Y. A. Komenski, I. Pestalotsi

C) I. Pestalotsi, Y. A. Komenski, I. Herbart, C. Lokk, J. J. Russo

D) J. J. Russo, I. Pestalotsi, I. Herbart, Y. A. Komenski, C. Lokk

E) Y. A. Komenski, C. Lokk, J. J. Russo, I. Herbart, I. Pestalotsi

24. I. Pestalotsinin fəaliyyət göstərdiyi müəssisələrin ardıcıllığını tapın

1 - Stans

2 - Burqdorf

3 - Neyqof

4 - Münxenbuxze

5 - Iferton

A) 3, 1, 2, 4, 5

B) 5, 1, 2, 3, 4

C) 2, 1, 4, 5, 3

D) 4, 5, 1, 3, 2

E) 3, 1, 2, 5, 4

25. I. H. Pestalotsinin irəli sürdüyü biliklərin əsasını təşkil edən üç ünsürü ardıcıllıqla düzün

1 - forma

2 - say

3 - söz

A) 3, 1, 2

B) 1, 3, 2

C) 1, 2, 3

D) 3, 2, 1

E) 2, 3, 1

26. Aşağıdakı fikirlərə görə pedaqoqların ardıcıllığını tapın

Yetimlərin xilaskarı, atası”, “Pedaqoqlar arasında ən yaxşı filosof, filosoflar arasında ən yaxşı pedaqoq”, “Alman müəllimlərinin müəllimi”1 - A. Disterveq; 2 - I. Pestalotsi; 3 - I. Herbart

A) 2, 3, 1

B) 1, 2, 3

C) 3 , 2, 1

D) 1 , 3, 2

E) 3, 1, 2

27. I. F. Herbartın irəli sürdüyü beş əxlaqi ideyanın ardıcıllığını müəyyən edin

1 - hüquq

2 - məhəbbət

3 - daxili azadlıq

4 - ədalət

5 - kamillik

A) 3, 5, 2, 4, 1

B) 3, 5, 1, 2, 4

C) 1, 4, 2, 5, 3

D) 2, 5, 3, 4, 1

E) 1, 2, 3, 5, 4

28. I. F. Herbart tərbiyə prosesini üç yerə ayırırdı. Onları müəyyən edin

1 - idarə etmək

2 - nəzarət etmək

3 - cəza vermək

4 - təlim vermək

5 - əxlaq tərbiyəsi vermək

6 - düzgün yol göstərmək

A) 1, 4, 5

B) 1. 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 3, 4, 6

E) 2. 3, 5

29. I. F. Herbartın irəli sürdüyü təlim pillələrinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - metod

2 - aydınlıq

3 - assosiasiya

4 - sistem

A) 2, 3, 4, 1

B) 1, 4, 2, 3

C) 1, 4, 3, 2

D) 4, 3, 2, 1

E) 1, 2, 3, 4

30. I. Pestalotsinin irəli sürdüyü təlim pillələrinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - əxlaqi təhsil

2 - fiziki təhsil

3 - intellektual təhsil

A) 3, 2, 1

B) 1, 2, 3

C) 3, 1, 2

D) 2, 1, 3

E) 2, 3, 1

31. J. Pestalotsinin elementar təlimini məntiqi ardıcıllıqla göstərin

1 - forma

2 - söz

3 - say

A) 2, 3, 1

B) 2, 1, 3

C) 3, 2, 1

D) 1, 3, 2

E) 3, 1, 2

32. Herbartın tərbiyə prosesinə daxil etdiklərini məntiqi ardıcıllıqla göstərin

1 - əxlaq tərbiyəsi

2 - təlim

3 - İdarə

A) 3, 2, 1

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 1

D) 3, 1, 2

E) 2, 1, 3

33. I. F. Herbartın göstərdiyi təlim prosesinin dörd dərəcəsini məntiqi ardıcıllıqla göstərin

1 - sistem

2 - üsul

3 - assosiasiya

4 - aydınlıq

A) 4, 3, 1, 2

B) 2, 1, 4, 3

C) 3, 2, 4, 1

D) 3, 2, 1, 4

E) 3, 4, 2, 1

34. I. F. Herbartın əxlaqi ideyalarının məzmun uyğunluğunu tapın

1 - daxili azadlıq

2 - kamillik

3 - məhəbbət

4 - ədalət

5 - hüquq

a - hər bir insanın üzərinə düşən vəzifələri başqaları ilə münasibətdə dərk etməsi

b - başqasına edilən hər bir hərəkət üçün mükafat və ya cəza verməyi

c - şəxsiyyətin əqli və iradəsinin harmoniyası

d - bədən və ruhun sağlamlığı qayğısına qalmağı

e - şəxsi iradə ilə digər fərdlərin iradəsi arasında harmoniyanı

A) 1 - c, 2 - d, 3 - e, 4 - b, 5 - a

B) 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - e, 5 - b

C) 1 - a, 2 - b, 3 - e, 4 - d, 5 - c

D) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a, 5 - e

E) 1 - c, 2 - b, 3 - d, 4 - e, 5 - a

35. I. F. Herbartın irəli sürdüyü 4 təlim pilləsinə aid olan məzmunu uyğunlaşdırın

1 - aydınlıq

2 - assosiasiya

3 - sistem

4 - metod

a - alınmış biliklər praktikaya tətbiq edilir

b - yeni material şagirdlərin əvvəlki təsəvvürləri ilə əlaqələndirilir

c - şagirdlərə yeni material haqqında məlumat verilir

d - nəticələr çıxarılır, qaydalar irəli sürülür və təriflər verilir

A) 1 - c, 2 - b, 3 - d, 4 - a

B) 1 - a, 2 - d, 3 - b, 4 - c

C) 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a

D) 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - d

E) 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b

36. I. F. Herbart tərəfindən təlimin üç universal metodu müəyyyənləşdirilib. Onların mahiyyətini uzlaşdırın

1 - təsviri

2 - analitik

3 - sintetik

a - öyrənilən materialdan ayrı - ayrı hissələri, əlamətləri ayırmağı və ümumini tapmağı nəzərdə tutur

b - yeni biliklər üçün elementlər verir

c - uşağın təcrübəsini artırır, insanlarla ünsiyyət dairəsini artırır

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c

B) 1 - c, 2 - b, 3 - a

C) 1 - b, 2 - c, 3 - a

D) 1 - c, 2 - a, 3 - b

E) 1 - b, 2 - a, 3 - c


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə