Farz Zekatın sözlük anlamı nedir? Artma, çoğalma, bereket, temizleme

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 64.48 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü64.48 Kb.

Zekatın hükmü nedir?

Farz
Zekatın sözlük anlamı nedir?

Artma, çoğalma, bereket, temizleme
Terim olarak zekat nedir?

Dinimizin koyduğu ölçülere göre zengin sayılan kimselerin, sahip oldukları mal veya paralarının belli bir miktarını yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine verilen ibadettir.
Namaz dinin direği zekat ise…………………dır?

Dinin köprüsüdür.
Zekat kimlere farzdır?

Müslüman, Akıllı, ergen, zengin.
Zekat yapılışına göre nasıl bir ibadettir?

Malla yapılan bir ibadettir.
Zekat verilecek kişiler hangi surenin kaçıncı ayetinde açıklanmıştır?

Tevbe suresi 60. Ayet
Zekat kimlere verilir?

Yoksullar, Düşkünler, Borçlular, Miskinler, Yolda kalmışlar, Özgürlüğünü yitirmiş olanlar, Kalbi İslam’a ısındırılmak istenenler, Allah yolunda olanlar, Zekât memurları
Dinen zengin sayılmanın ölçüsü nedir?

Nisap miktarı mala sahip olmaktır.
Nisap miktarı nedir?

Nisap Miktarı: Kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin en az bir yıllık asli ihtiyaçları dışında 85 gram veya üzerinde Altın ya da bu değerde mala, mülke, paraya vs. sahip olmasıdır.
Asli ihtiyaç nedir?

Asli ihtiyaç: Yeme, içme, giyinme, barınma, sağlık, eğitim, binek (ulaşım) gibi temel ihtiyaçlardır.
Zekat verilecek malın üzerinden kaç yıl geçmelidir?

Zekât verilecek mal/paranın üzerinden ay takvimine göre 1 yıl (354) geçerse o malın zekâtını vermek Farz olur.
Hangi mallarda bir yıl şartı aranmaz.

Toprak ürünlerinde aranmaz. Hasat edilince verilir.
Hangi mallardan zekat verilmez?

Oturulan ev, evde kullanılan eşyalar, giyilen elbiseler ve binek olarak kullanılan araç için zekât verilmez.


Altın, gümüş, nakit Para ve menkul değerler, Ticaret mallarının zekat oranı kaçtır?

Kırkta birdir.
Sığır ve mandanın zekat oranı kaçtır?

Otuz sığırda ya da mandada bir.
Koyun ve keçinin zekat oranı kaçtır?

Kırkta bir.
Develerin zekat oranı kaçtır?

Beş devede bir koyundur
Masraf yapılan tarım ürünlerinin zekat oranı nedir?

Yirmidebirdir.
Masraf yapılmayan tarım ürünlerini zekat oranı nedir?

Ondabirdir.
Zekatın şartı nedir?

Zekatın şartı, verilecek zekatı zekat niyeti ile vermektir.
Zekata kimlerden başlamalıyız?

En yakınlarımızdan başlamalıyız.
Kimlere zekat verilemez.

Zekât verecek kişi bakmakla yükümlü olduğu eşine, çocuklarına, torunlarına, annesine, babasına, büyük anne ve büyük babasına zekât veremez.(üst soy ve alt soy)


Karşılıksız yapılan her türlü iyiliğe ne denilmektedir?

Sadaka
Sadakanın hükmü nedir?Sünnettir.
Sadakayı cariye ne demektir?

Sürekli sevap getiren sadaka demektir, cami okul hastane gibi.
Fıtır sadakasının hükmü nedir?

Vaciptir.
Fıtır sadakasını kimler verir?

Müslüman ve zengin olan kişiler aile bireylerinin toplamına göre verir.
Fıtır sadakasını kimlere veremeyiz?

Kişinin bakmakla yükümlü olduğu eşine, çocuklarına, torunlarına, annesine, babasına, büyük anne ve büyük babasına zekât veremez.(üst soy ve alt soy)
Fıtır sadakası ne zaman verilir?

Ramazan bayramından önce
Zekat ne zaman verilir?

Yılda bir kere, malın üzerinden bir yıl geçince.
Fıtır sadakasının miktarı nedir?

Miktarı: bir fakirin bir günde karnını doyuracak kadar paradır.
Her koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım gözetmeksizin muhtaç ve korunmasız insanlara-yardım etmek, amacıyla kurulmuş olan kurum nedir?

Kızılay
Kimsesiz, korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara, yaşlılara her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak amacıyla kurulmuş olan kurum hangisidir?

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yar-dım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak, amacı ile kurulan kurum hangisidir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ve öğrencilere maddi ve manevi katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir yardımlaşma kurumudur.

Millî Eğitim Vakfı
İslam dininin tanıtılmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekât, fitre gibi yardımları toplumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla kurulan vakıf hangisidir?

Diyanet vakfı
Yapılışına göre ibadetler kaça ayrılır ve nelerdir?

Üçe ayrılır, mal ile yapılan, beden ile yapılan, hem mal hemde beden ile yapılan ibadetlerdir.
Bedenle yapılan ibadetler nelerdir?

Namaz ve oruç
Mal ile yapılan ibadetler nelerdir?

Zekat, fitre. Kurban
Hem mal hemde beden ile yapılan ibadetler nelerdir?

Hac
Hacc‟ın Kelime Anlamı nedir?

Kastetmek, yönelmek, ziyaret etmek, benliğine hakim olmak, gayret sarf etmek gibi manalara gelir
Hacc‟ın Dini Terim Anlamı nedir?

Yılın belirli günlerinde ihrama girilerek Kâbe’yi tavaf etmek, Arafat’ta bir süre vakfe yapmak (bulunmak), Safa ve Merve Tepeleri arasında Sây yapmak ve Mina’da kurban kesip şeytan taşlamak şeklinde yapılan ibadettir.
Hac vakti nedir?

Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 9, 10 ve 11. Günleri
Hac hangi bayramdan önce yapışır?

Kurban bayramı
Haccın hükmü nedir?

Farzdır.
Hacıların giydiği elbiseye ne denir?

İhram denir
Haccın farzı kaçtır ve nelerdir?

Üçtür. Kabeyi tavaf etmek, ihram giymek, Arafat vakfesi yapmaktır.

Hac kaç kere yapılır?Ömürde bir kere
Umre‟nin Kelime Anlamı nedir?

Ziyaret etmek demektir.
Umrenin Terim Anlamı nedir?

Hac günleri dışında yılın herhangi bir zamanında ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf etmek ve Safa ve Merve Tepeleri arasında Say yapmak suretiyle yapılan bir ibadettir.
Umrenin hükmü nedir?

Umrenin hükmü sünnettir.
Umrenin vakti ne zamandır?

İstediğimiz her an.
Umreyi ömürde kaç kere yaparız?

İstediğimiz kadar.
Umrede hacdan farklı olarak neler yoktur?

Arafat vakfesi ve şeytan taşlama
Hac kimlere farzdır?

Müslüman, akıllı, ergen, zengin, sağlıklı, hür, yol güvenliği olanlara farzdır.
Hac ibadeti kimle başlamıştır?

Hz. İbrahimle
Haccın amacı nedir?

Allahın rızasını kazanmak
Hac İbadetinin Yapılış Sırası nasıldır?

İhram Giyilir – Vakfe yapılır – Şeytan Taşlanır –Tavaf yapılır, Traş olunur ihramdan çıkılır.
Umre İbadetinin Yapılış Sırası nasıldır?

İhram Giyilir – Tavaf – Say- Traş olma
İhramdan nasıl çıkılır?

Saçlardan bir miktar kestirmekle
İhram yasakları nelerdir?

Tırnak kesmek, saç kesmek, havyalara zarar vermek…
İhram sözlükte ne demektir?

Haram kılmak sakınmak demektir.
Terim olarak ihram ne demektir?

Hac ibadeti için giyilen kıyafet
Tavaf ne demektir?

Kabenin etrafını yedi kere dönmek demektir
Şavt ne demektir

Kabenin etrafını birkere dönmektir.
Tavaf nereden başlar?

Haceül esved taşından (siyah taş)
Tavafın vakti nedir?

Kurban bayramı günüdür.

Ziyaret Tavafının hükmü nedir?Farzdır
Vakfe nedir?

Kurban Bayramından bir gün önce, yani arefe gününde (Zilhicce Ayının 9. Günü) Arafat Dağında bir müddet bulunmaktır.
Arafat vakfesinin hükmü nedir?

Farzır.
SA’Y nedir?

Safa ve Merve Tepeleri arasında 7 kez gidip gelmektir
Say ibadeti kime dayanır?

Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail doğduğunda, Hz. İbrahim’in eşi Hz. Hacer’in su bulmak için Safa ve Merve Tepeleri arasında 7 kez gidip gelmesini temsil eder.
Şeytan taşlamak için taş toplanan bölge neresidir?

Müzdelife
Mikat nedir?

Kabeye giden hacıların ihramsız geçemeyecekleri sınırdır
Kabeyi tavaf ederken yapılan dua nedir?

Telbiye duasıdır
Vakfenin sözlük anlamı nedir?

Durmak demektir.
Kurban nerede kesilir?

Minada
Yeryüzünde ibadet yeri olarak yapılmış ilk mekân nedir?

Kabedir
Kabeye Allah’ın evi anlamına gelen hangi isim verilmiştir.

Beytullah‖ismi.
Müslümanların kıblesi neresidir?

Kabedir.
Şeytan nerede taşlanır?

Miada
Kabe nerededir?

Mekkededir.
Arafat Dağı ile Mina arasında kalan bölgede yer alan bölgeye ne denir?

Müzdelife
Müzdelife ile Mekke arasındaki bölgeye ne ad verilir?

Mina
Hacca hangi durumlarda gidilmez?

Hacca şu durumlarda gidilmez: yol güvenliği yoksa Hacca gidecek kişinin ailesi zor duruma düşecekse, Mekke’de salgın hastalık varsa. Gidilmez.

Zengin fakat yaşlı olup hacca gidemeyen kişinin kendi yerine , başkasını hacca göndermesine ne denir?Vekâleten hac denir.
Say, müzdelife vakfesi ve şeytan taşlamanın hükmü nedir?

Vaciptir.
Arafat vakfesi ne zaman başlar?

Arefe günü öğleden sonra başlar.
İslam’ın Şartları nelerdir?

Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadeti getirmektir.
İslamın şartlarının hükmü nedir?

Farzdır.
Kurban, sözlükte ne demektir?

Yaklaşmak, yakınlaşmak anlamlarına gelir.
Terim olarak kurban ne demektir?

Allah’a yakınlaşmak ve onun rızasını kazanmak amacıyla belirli nitelikleri taşıyan bir hayvanı, ibadet amacıyla belli bir vakitte kesmek demektir.
Bayramda kesilen kurbana ne denir?

Udhiyye
Bayramda kesilen kurbanın hükmü nedir?

Vacip
Kurban kesilmesi hangi surede emrediliyor?

Kevser
Kimler kurban keser?

Müslüman, zengin, akıllı, ergen
Kurban ibadeti kime dayanır?

Hz ibrahime dayanır.
İbrahim kimi kurban etmek istedi

İsmaili
Koyun ve keçinin kurban edilmesi için kaç yaşında olması gerekir?

Koyun ve keçinin bir yaşını, bitirmiş olması gerekir.
Manda ve sığırın kaç yaşını bitirmiş olması gerekir

İki yaşını
Devenin kaç yaşını bitirmiş olması gerekir?

Beş yaşını bitirmiş olması
Koyun ve keçiyi en fazla kaç kişi keser

Bir kişi
Deve, sığır, manda gibi büyük baş hayvanları kaç kişi keser

Bir ile yedi kişi keser

Şükür kurbanı nedir?İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber, yeni bir ev veya araba aldıklarında Allah’a şükür maksadıyla kestikleri kurbana denir
Şükür kurbanının hükmü nedir?

Sünnet
Şükür kurbanının etinden kim yiyebilir?

Herkes yiye bilir
Akika kurbanı nedir?

Çocuk sahibi olan anne-babanın Allah’a şükür amacıyla kestiği kurbana denir
Akika kurbanının hükmü nedir?.

Sünnettir.
Akika kurbanının etinden kim yiyebilir?

Herkes yiyebilir
Hz. Muhammed, İslam çağrısını yaymak için Bizans İmparatoruna da bir mektup yazmış ve onu İslam’a davet etmişti. Bu duruma şaşıran imparator ülkesinde bulunan Arap tüccarlardan birini sarayına çağırtmış ve ona şu soruyu sormuştu. ―Siz peygamberlik iddiasından önce Muhammed’in hiç yalan söylediğini duydunuz mu?‖ Bunun üzerine tüccar, ―Yalan söylediğini hiç duymadık.” demişti. İmparator, ―Şayet o, Allah’a karşı yalan söylemiş olsaydı, eminim ki insanlara karşı yalan söylemekten çekinmezdi.‖ dedi. Bu neyin göstergesidir?

Hz muhammedin güvenilir olmasının.
Adak kurbanı nedir?

Bir şeyin olması için kurban kesmektir. Çocuğum teog sınavını kazansın kurban kesecem gibi.
Adak kurbanının hükmü nedir?

Vaciptir.
Adak kurbanından kimler yiyemez.

Kurbanı adayan kişi ve üst soyu alt soyu yiyemez.
Müslümanlar kestikleri kurbanın etini peygamberimizin tavsiyesine uyarak kaça ayırırlar?

Üçe ayırırlar
Kimlere verilir

Bir kısmı eve, bir kısmı misafirlere, bir kısmı fakirlere
Alevi Bektaşi geleneğinde kurban keserken okunan dua hangisidir?

Kurban Tığlama (kesme) duası yapılır
Allah katında üstünlük nedir?

Takvadır
Hz Muhammed peygamber olmadan önce Mekkeliler ona hangi ünvanı vermişlerdi?

Muhammedül emin

Muhammedül emin neyin göstergesidir?Hz muhammedin güvenilir olmasının göstergesidir.
İlim öğrenmek kadın erkeğe nedir?

Farzdır.
Hz muhammedin mekkede iken eğitim öğretim faliyetlerini sürdürdüğü kurum nedir?

Darul erkam
“Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim: Konuştuğunuz zaman doğru konuşun! Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin! Size emanet edileni koruyun!..”hadisi hz Muhammedin hangi yönünü belirtir?

Hz muhammedin güvenilir olmasının.
Hz muhammedin Medine de iken eğitim öğretim faliyetlerini sürdürdüğü kurum nedir?

Suffe
Suffede eğitim gören kişilere ne denir?

Ashabı suffe
İstişare ne demektir?

Danışmak demektir
Ey insanlar! Rabb‟iniz birdir, babanız da birdir; hepiniz Âdem‟in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, takvalı olunanınızdır. (ondan korkup çekinenizdir). Arap‟ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur.”buyurarak neyi kast etmiştir?

İnsanlar arasında bir ayrım olmadığını belirtmiştir.
Hz. Muhammed Mekkelileri İslam’a davet etmek için Safa Tepesi’ne çağırıp; “Ey insanlar şu dağın arkasında size karşı hazırlanmış bir ordu vardır, desem bana inanır mısınız?” diye sormuştu. Orada bulunanların hepsi birden, “Evet inanırız. Çünkü senden hiçbir zaman yalan söz duymadık.” diyerek cevap vermişlerdi. Bu olay neyin göstergesidir?

Hz Muhammed’in güvenilir olmasının.
Hz. Muhammed hicretten sonra Medine’de inşa ettirdiği mescidin yanında “suffe” adı verilen bir bölüm yaptırmış ve bizzat kendisi burada eğitim faaliyetlerine katılmıştır. hz muhammedin hangi yönüdür?

Bu onun bilgiye önem verdiğini gösterir.
Kabe hakemliği hz muhammedin hangi yönüdür?

Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi
Hz muhammedin gençlinde üye olduğu ve kızıl develere değişmem dediği haksızlıklara karşı mücadele için kurulan kurum nedir?

Erdemliler Birliği (Hılfulfudul)


Kurban bayramından önceki gün yani arefe günü sabah namazından sonra başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yapılan tekbirlere ne denir?

Teşrik tekbirleri

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə