Federatiei romane de tenis

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 267.67 Kb.
səhifə5/5
tarix27.07.2018
ölçüsü267.67 Kb.
1   2   3   4   5
Dupa litera h) a art. 34 alin. 2) se introduce o noua litera h”) cu urmatorul conţinut:

h”) aproba structura comisiilor centrale ale FRT.

(Comentariu:preluat din atributiile Comitetului Director-art.38 alin.4 lit.f)

Art. 34 alin. 2) litera i) se modifica cu urmatorul continut

i) revoca individual sau colectiv mandatele membrilor Comitetului Director, al Comisiei de cenzori, celorlalte comisii şi organe ale FRT, când faptele lor pun in pericol interesele federatiei;

Art. 35 aliniat (5)

(5) Presedintele convoacă cel putin o dată pe luna, Comitetul Director.

(Comentariu: in forma propusa, obliga Comitetul Director la activitate continua, pentru a se implica in cunoasterea activitatii lunare desfasurate pe baza unei informari scrise facuta de catre Directorul General, aprobarea unor initiative sau luarea de decizii menite sa rezolve problemele aparute sau sa eficientizeze unele programe, actiuni sau activitati in desfasurare sau viitoare)


Art. 35 aliniat (6)

(6) Presedintele conduce politica de personal si salarizare, stabilita prin organigrame, buget de venituri si cheltuieli, regulamente de ordine interioara si fise ale posturilor – in conformitate cu legislatia muncii in vigoare.

(Comentariu: CD nu poate avea o astfel de competenta care are cea mai mare importanta in desfasurarea si dezvoltarea activitatii de tenis; Aceasta competenta este in stricta corelare cu bugetul anual si determina valoarea acestuia, asa incat trebuie sa fie data in competenta AG)
Art. 35 aliniat (7)

7) Presedintele propune Directorul General, acesta fiind ales de catre Comitetul Director cu care incheie un contract de munca.

(Comentariu: Alegerea/Nominalizarea persoanelor in oricare din functiile existente in organigrama si statul de functii al FRT –functii ce se ocupa astfel si nu prin concurs, trebuie sa fie in competenta exclusiva a CD. Presedintele poate avea numai competenta de a propune persoana/persoanele in care are incredere si cu care poate colabora eficient)
Art. 35 aliniat (10)

(10) Presedintele este ordonatorul de credite al FRT si in lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţi poate prelua aceasta insarcinare.

(Comentariu: modificarea se impune pentru a se realiza acordul acestui aliniat cu prevederile art.35 alin.3 si art. 36 alin.3)

.

Art. 36 aliniat (2)(2) Presedintele si membrii Comitetului Director se aleg potrivit prevederilor prezentului statut pentru o perioada de patru ani, mandatul putand fi reinnoit o singură dată.

(Comentariu: limitarea la doua mandate, evita statornicirea unor relatii in jurul acelorasi persoane care pot sa-si asigure functiile de conducere pe timp indelungat si pot deveni ineficiente pentru dezvoltarea tenisului)

Art. 37 alin.(1)

(1) Comitetul Director se intruneste lunar. El se poate intruni si ori de cate ori este necesar, la solicitarea Presedintelui sau a oricaruia dintre membri.

(Comentariu: in forma propusa, obliga Comitetul Director la activitate, pentru a se implica in cunoasterea activitatii lunare desfasurate pe baza unei informari scrise facuta de catre Directorul General, aprobarea unor initiative sau luarea de decizii menite sa rezolve problemele aparute sau sa eficientizeze unele programe, actiuni sau activitati)

Art. 37 alin.(9)

(9) Votul prin corespondenta nu este admis.

(Comentariu: cand nu poate sa-si exercite, sunt incidente prevederile art.36 alin.3 si in locul sau va fi luat de un vicepresedinte ce este desemnat de catre CD)

Art. 37 alin.(12)

(12) La fiecare sedinta a Comitetului Director se intocmeste un proces verbal, in care se transcriu problemele dezbatute si hotararile adoptate, semnat de membrii prezenti. Procesele verbale se consemneaza intr-un registru cu file numerotate, acestea constituind documentele oficiale ale FRT si se pastreaza la Executivul federatiei. Se pot folosi si alte mijloace de inregistrare a sedintelor, situatie in care stenogramele, benzile audio sau casetele video se inventariaza si se pastreaza la Executivul federatiei ca documente oficiale. Procesele verbale ale şedinţelor Comitetului Director vor fi aduse la cunoştinţa membrilor afiliaţi, prin postare pe sitr-ul FRT in termen de 5 zile de la data desfăşurării şedinţei.

(Comentariu: pentru o continua si corecta informare a membrilor afiliati)

Art. 38 alin.(4) litera a)


a) adopta Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului Director

(Comentariu: competenta de a adopta Regulamentul de organizare si functionare al FRT si Comisiilor Centrale ale FRT; a fost inclusa in competentele AG la art. 34 alin.2 lit h”))


Art. 38 alin.(4) litera b)

b) intocmeste si propune spre aprobare AG, Regulamentul de organizare a activitatii tenisului din Romania, Regulamentul de organizare si functionare al FRT , Regulamentul disciplinar, Regulamentul privind transferul jucatorilor de tenis, Regulamentul de clasificare sportiva, Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatii arbitrilor de tenis, Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatii observatorilor la competitiile interne de tenis, Regulamentul echipelor nationale de tenis ale Romaniei, modificarile si/sau completarile acestora; precum si alte acte normative privind activitatea tenisului din Romania;

(Comentariu: competenta de aprobare a fost inclusa in competentele AG la art. 34 alin.2 lit b))

Art. 38 alin.(4) litera e)

e) ia decizii in legatura cu afilierea (admiterea), suspendarea sau excluderea provizorie a membrilor afiliati ai FRT si le supune aprobarii Adunarii generale pentru afiliere sau suspendare/excluderea definitiva; aproba cererea de retragere a unui membru afiliat din federatie si informeaza Adunarea Generala la proxima sa intrunire;
Art. 38 alin.(4) litera f)

f) aproba componenta nominala a comisiilor centrale ale FRT, precum si suspendarea sau eliberarea din functie a membrilor respectivei comisii; coordoneaza activitatea acestora, avand competenta de a desfiinta hotararile si de a lua decizii noi, ca ultima instanta de recurs;

(Comentariu: competenta de aprobare a structurii a fost transferata AG la art. 34 alin.2 lit h”))

Art. 38 alin.(4) litera l)

-trece in competenţa Adunării Generale (la art. 34 alin.2 lit c”)) si in locul acesteia va fi urmatoarea competenta:

l) Numeste si revoca din functie directorul general.

Art. 38 alin.(5)

Aliniatul (5) dispare deoarece prevederea este mentionata la art. 38 alin. 4 lit.e)

Art. 41 alin.(6)

-monitorizeaza activitatea Comisiilor Centrale ale FRT;


- elaboreaza proiecte de regulamente si norme privind activitatea tenisistica si le prezinta spre aprobarea Adunarii Generale si/sau Comitetului Director, dupa caz;

- intocmeste lunar Rapoarte de activitate pentru a fi prezentate in sedintele de Comitet Director;


intocmeste si prezinta Comitetului Director, bugetul anual de venituri si cheltuieli si procedurile contabile interne ale FRT.

Art. 41 alin.(10)

Directorul General este ales de Comitetul Director la propunerea Presedintelui, cu care incheie un contract ce nu poate depasi durata mandatului Presedintelui;
- angajeaza salariatii Executivului;

(Comentariu: nu isi mai are sens aprobarea Presedintelui)

Se elimina pentru ca este in dezacord cu prevederile art.35 alin.3) si art.36 alin.3)

- in cadrul capitolelor bugetului, in cazul unor venituri suplimentare, pot fi acordate prime la propunerea Directorului General cu aprobarea Comitetului Director.

(Comentariu: S-a propus ca valoarea primelor sa nu depaseasca 20% din valoarea veniturilor suplimentare).
Se propune completarea cu punctul 14: Membrii executivului nu pot fi si membrii in CD sau invers.

Art.50 alin (1)  1. Fiecare membru afiliat la federatie plateste o cotizatie anuala fixa, care trebuie achitata integral pâna la data de 30 martie a anului in curs sau inainte de a depune cererea de admitere ca nou membru al federatiei.

Comentariu: S-a propus si data limita de 15 ianuarie a fiecarui an, pentru a avea o situatie clara pana la data Adunarii generale anuale

Art.52 alin (2)


(2) Comitetul Director propune spre adoptare in Adunarea generala, regulamentele care stabilesc conditiile de participare si de organizare a competitiilor FRT.

Art.59 alin (2)

(2) Pentru motivele mentionate la alin. (1), Comitetul Director, poate adopta masura de excludere provizorie a membrului afiliat in cauza pe baza verificarilor si propunerilor comisiilor de specialitate, hotararea urmand sa fie supusa aprobarii in Adunarea generale a FRT.

Dupa alin.2) al art.59 se inroduce un nou aliniat (3) cu urmatorul continut:

(3) Excluderea unui membru afiliat al FRT se pronunta numai cu o majoritate simpla din voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la Adunarea Generala respectiva.

Art. 64 alin.1) se modifica si se completeaza cu o noua litera d)

(1) Un membru afiliat este exclus/dezafiliat din federatie pentru:

a) incalcarea grava a Statutului, regulamentelor, hotararilor si deciziilor federatiei daca acest fapt a fost verificat si confirmat de catre organele de control si solutionare a litigiilor din federatie;

b) efectuarea unor activitati sau a unor fapte care au produs un prejudiciu important FRT;

c) neindeplinirea obligatiilor financiare fata de federatie, pe o perioada mai mare de 6 luni.

d) neindeplinirea obligatiilor din regulamentul de afiliere/dezafiliere;
Art. 64 alin.(3) se modifica cu urmatorul continut:

(3) Excluderea unui membru afiliat al FRT se pronunta numai cu o majoritate de simpla(50% +1) din voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la Adunarea Generala respectiva.Art. 70

(1) Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generala a FRT din data de ..........2015, desfasurata la Bucuresti.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə