Fənn: Geyimin konstruksiyasıYüklə 452.49 Kb.
səhifə2/3
tarix07.04.2018
ölçüsü452.49 Kb.
1   2   3

B) bədənin hündürlüyü

C) bel çevrəsi, bilək çevrəsi

D) beldən döşəməyə qədər olan uzunluq

E) I döş çevrəsi, balans nöqtəsi


 1. Uşaq tipik fiqurları hansı ölçü əlaməti ilə təyin edilir?

A) boy uzunluğu və III döş çevrəsi

B) qolun uzunluğu və bilək çevrəsi

C) bədənin hündürlüyü

D) beldən döşəməyə qədər olan uzunluq

E) bel çevrəsi, I döş çevrəsi


 1. Geyimin xarici forması hansı xəttlərlə müəyyənləşdirilir?

A) siluet xəttləri, konstruktiv xəttlər

B) qamətin (forması. görünüşü

C) yaxalığın görünüşü

D) cibin quruluşu

E) yan kəsikləri


 1. Klassik stildə olan geyimləri hansı siluetdə hazırlayırlar?

A) yapışıq, yarımyapışıq və düz

B) mürəkkəb siluetdə

C) enliləşdirilmiş

D) düz trapesiya

E) tam enli siluetdə


 1. Antropologiyanın faktorlarından asılı olaraq kişi bədən quruluşları hansı tiplərə bölünür?

A) döş tipi, əzələ tipi, qarin tipi

B) kürək tipi, çiyin tipi

C) bel tipi, sinə tipi

D) ayaq tipi, taz tipi

E) oturacaq tipi 1. Qadın bədən quruluşları neçə əsas qrupa bölünür?

A) üç qrupa

B) iki qrupa

C) bir qr

D) altı qrupa

E) dörd qrupa. 1. Döşün forması nədən asılıdır?

A) cinsdən, yaşdan

B) çevrəvi ölçüdən

C) morfəlofi əlamətdən

D) əlavə ölçüdən

E) kompozisiyadan


 1. Çiyin özlüyündə nəyi əks etdirir?

A) döş nayihəsinin üst hissəsini

B) lapatkanının üst hissəsini

C) qolun üst hissəsi

D) çiyinin mailliyi

E) üst kəsiyi


 1. Çiyinin mailliyi nəyi müəyyən edir?

A) ətəkdə və kürəkdə çiyin kəsiyinin vəziyyətini

B) kürəkdə çiyinin enini

C) ətəkdə çiyinin enini

D) çiyinin ən yüksək nöqtəsini

E) korpusun vəziyyətini


 1. Döşün ölçüsü necə təyin olunur?

A) döş qəfəsinin və döş əzələsinin ölçüsü ilə

B) çevrəvi ölçülərlə

C) döşün eni

D) perimetri

E) yarın çevrəvi ölçülərlə


 1. Mütəxəsislərin verilənlərinə görə sağ döş qəfəsi ilə sol döş qəfəsi ölçüləri arasında fərq insanların neçə faizində təsadüf olunur?

qızlar:

A) 48 B) 46 C) 50 D) 49 E) 47
 1. Ölkə xalqları üzrə qadınlarda döş çevrəsinin orta ölçüsü neçə sm qəbul edilir?

Qadınlar:

A) 89,5 B) 94,0 C) 90,5 D) 93,33 E) 93,5
 1. QİY şurası üzvüləri ölkələrinin göstəricilərinə əsasən qadınların orta çəkisi neçə kq-dir?

Qadınlar:

A) 64,0 B) 65,5 C) 73,0 D) 68,0 E) 71,
 1. Yer planeti üzrə qadınların orta çəkisi neçə kq-dir?

Qadınlar:

A) 56 B) 73 C) 69 D) 67 E) 70
 1. Hansı yaşdan sonra insanlarln boy uzunluğu neçə sm qısalır?

A) 55-dən sonra -0,5-0,7

B) 60-dan sonra-0,7-0,9

C) 50-dən sonra-0,4-0,6

D) 52-dən sonra-0,3-0,5

E) 61-dən sonra-0,8-1,0


 1. Kişi geyimlərinin layihələndirilməsi üçün fiqurun neçə yarım qrupu qəbul edilib?

A) 6 y/qrup B) 8 y/qrup C) 5 y/qrup D) 11y/qrup E) 3 y/qrup


 1. Qadın geyimlərinin layihələndirilməsi üçün fiqurun neçə yarımqrupu qəbul edilib?

A) 9 qrup B) 10 qrup C) 2 qrup D) 7 qrup E) 6 qrup


 1. Kişi geyimlərinin yeni standartlarını nəzərə alaraq böyük diapazonda hansı ölçü və uzunluqda istehsal edilir?

A) boy uzunluğu-158-188 (sm)

öıçü - 88-128 (sm)

B) boy uzunluğu-144-152 (sm)

ölçü -72-76 (sm)

C) boy uzunluğu-153-170 (sm)

ölçü -80-84 (sm)

D) boy uzunluğu-176-179(sm)

ölçü -100-104(sm)

E) boy uzunluğu-164-176(sm)

ölçü -96-100 (sm)
 1. Qadın geyimlərinin yeni standartlarını nəzərə alaraq böyük diapazonda hansı ölçü və uzunluqda istehsal edilir?

A) boy uzunluğu-144-176 (sm)

öıçü - 88-136 (sm)

B) boy uzunluğu- 135-154 (sm)

ölçü -80-86 (sm)

C) boy uzunluğu-170-176 (sm)

ölçü -86-100 (sm)

D) boy uzunluğu-144-160(sm)

ölçü -90-100(sm)

E) boy uzunluğu-177-188(sm)

ölçü 100-106 (sm)
 1. QİYS ölkələrində neçə tipdə qadın fiqurlarına təsadüf edilmişdir?

A) 509 B) 411 C) 396 D) 605 E) 580


 1. QİYS ölkələrində neçə tipdə kişi fiqurlarına təsadüf edilmişdir?

A) 360 B) 708 C) 410 D) 399 E) 600


 1. Kiçik yaş qruplarına hansı yaşda qadınlar aiddir?

A) 18-29 B) 16-17 C) 30-32 D) 33-35 E) 31-33


 1. Orta yaş qruplarına hansı yaşda qadınlar aiddir?

A) 40-44 B) 37-39 C) 41-43 D) 46-48 E) 36-37


 1. Böyük yaş qruplarına hansı yaşda qadınlar aiddir?

A) 45-dən yuxarı B) 36-39-dan yuxarı C) 55- yaşdan yuxarı

D) 42-44-dən yuxarı E) 60-dan yuxarı
 1. Qadın bədən quruluşunun piktoqramasına hansı ölçülər daxildir (normal)?

A) boy uzunluğu-158

döş çevrəsi -100

yançaq çevrəsi -108
B) boy uzunluğu-166

döş çevrəsi -84

yançaq çevrəsi -100
C) boy uzunluğu-170

döş çevrəsi -92

yançaq çevrəsi -108
D) boy uzunluğu-133

döş çevrəsi -72

yançaq çevrəsi -72
E) boy uzunluğu-150

döş çevrəsi -80

yançaq çevrəsi -88


 1. Kİşi bədən quruluşunun piktoqramasına hansı ölçülər daxildir (normal)?

A) boy uzunluğu -170

döş çevrəsi -100

bel çevrəsi-88

B) boy uzunluğu -167

döş çevrəsi -99

bel çevrəsi-100


C) boy uzunluğu -188

döş çevrəsi -104

bel çevrəsi-120
D) A) bou uzunluğu -156

döş çevrəsi -80

bel çevrəsi-88
E) A) boy uzunluğu -179

döş çevrəsi -104

bel çevrəsi-112


 1. Qadın bədən quruluşunda neçə köklük qrupu var?

A) 4 B) 6 C) 3 D) 7 E) 5


 1. Köklük səviyyəsi qadınlarda hansı ölçülər arası fərqlə ölçülür?

A) Gyan-Gd ııı B) Gdıı-Gd ııı C) EK-EM D) UM-UK.A E) Gd-Gbel


 1. Köklük səviyyəsi kişilərdə hansı ölçülər arası fərqlə ölçülür?

A) Gbel-Gd ııı B) Buz- UM C) G-Gd ııı D) Eət-Eqol.d E) Gyan-Gd ıı


 1. Oğlan və qızların (uşaqlarda) piktoqramasına hansı ölçülər daxildir (normal)?

A) boy uzunluğu -128

döş çevrəsi -64


B) boy uzunluğu -130

döş çevrəsi -62

C) boy uzunluğu -144

döş çevrəsi -76


D) A) boy uzunluğu -133

döş çevrəsi -72

E) A) boy uzunluğu -124

döş çevrəsi -60


 1. Uşaq bədən quruluşunda tipik fiqurlar hansı ölçülərlə müəyyənləşir?

A) boy uzunluğu üçüncü döş çevrəsi

B) bədənin uzunluğu

C) kürəyin eni

D) ətraf ölçülərin dəyişməsi

E) qolun uzunu


 1. QİYS ölkələrində neçə tipdə oğlan fiqurlarına təsadüf edilmişdir?

A) 144 B) 109 C) 140 D) 97 E) 100


 1. QİYS ölkələrində neçə tipdə qız fiqurlarına təsadüf edilmişdir?

A) 115 B) 127 C) 141 D) 100 E) 130

 1. Dövlət standartlarına cavab verən boy uzunluğu öğlanlarda neçə sm-dır?

A) 80-188(sm) B) 76-170 (sm) C) 72-118(sm) D) 76-120(sm)

E) 80-160(sm)


 1. Dövlət standartlarına cavab verən normal döş çevrəsi qızlarda neçə sm-dır?

A) 48-108 B) 60-120 C) 90-140(sm) D) 38-100 E) 40-110


 1. İnsanlarda morfoloji əlamətləri nəzərə alaraq geyim istehsalı nəyə əsaslanmalıdır?

A) milləyətə, goğrafi rayona

B) bədənin oıçüsünə

C) konstruktiv detallara

D) modelə

E) texnologiyaya


 1. Hal-hazırda müxtəlf ərazilər üçün tipik fiqurları təyin edən hansı sənətlər var?

A) ölçü şkalası

B) texniki sənəd

C) bal sistemi

D) normaqramma

E) piktoqramma


 1. Ölçü şkalası neçə variantda hazırlanıb?

A) 3 variantda

B) 5 variantda

C) 2 variantda

D) 4 variantda

E) 10 variantda


 1. Ölçü şkalasının variantları necə adlanır?

A) ümumi, köklük və yarımqruplar

B) birinci yarımqrup

C) yarımsinifləşmə

D) ölçü qrupları

E) diametrik ölçülər


 1. Manikenlərin yaradılması üçün texniki sənədlər harada tərtib olunur?

A) tikiş istehsalı mərkəzi elmi-tədqiqat institutları

B) tikiş müəssisələri

C) yüngül sənaye müəssisələri

D) modellər evi

E) sınaq müəssisələri


 1. Kişi manikenləri neçə komplektdən ibarətdir?

A) doqquz

B) beş


C) dörd

D) yeddi

E) səkkiz


 1. Qadın manikenləri neçə komplektdən ibarətdir?

A) səkkiz

B) on


C) altı

D) iki


E) on iki


 1. Oğlan və qızlar üçün manikenlər neçə komplektdir?

A) altı

B) üç


C) doqquz

D) onbir

E) səkkiz


 1. Geyimin forması və ölçüsü nədən asılıdır?

A) görünüşdən və təyinatından

B) model xüsusiyyətindən

C) xarici təlabatdan

D) seçimdən

E) estetik funksiyadan


 1. Geyimə olan təlabat hansı göstəricilərlə müəyyən edilir?

A) funksional,estetik,erqonomik, istismar və s.

B) geyimin material təminatından

C) modanın təlabatından

D) konstruktiv elementlərdən

E) texnoloji emaldan


 1. Geyim bədənə tam oturan hissəsi necə adlanır?

A) üst dayaq hissə

B) bel hissə

C) yan xətlər

D) kontur xətlər

E) simmetrik xətlər


 1. Konstruksiyanın neçə sahəsində əlavələr verilir?

A) üç sahəsində B) iki sahəsində C) dörd sahəsində D) bir sahəsində

E) beş sahəsində
 1. Hansı çevrəvi ölçülərə əlavələr verilir?

A) Gd , Gb, Gom, B) Gboğ, Gdiz, C) Gbib, D) Gç E) Gç
 1. Hansı eninə ölçülərə əlavələr verilir?

A) Ek, Edos, Em B) Eqol, C) Eç D) Eq.d E) Eq.d
 1. Yaşlı və məktəbəqədər yaşlı oğlan geyimlərinin kürək hissəsinə verilən əlavələr

(pencək, ködəkcə)

A) pencək,gödəkcə-0,5-0,7

B) pencək, gödəkcə-0,8-0,9

C) pencək,palto-2,0-2,5

D) pencək, gödəkcə-1,0-1,5

E) pencək,palto-1,6-1,7
 1. Məktəbəqədər yaşlı oğlanlar üçün mövsümu paltonun kürək hissəsinə verilən əlavələr?

A) Mövsümü palto –3,0 B) 1,7 – 1,9 C) 0,9 – 1,2, D) 1,1 E) 2,5


 1. Məktəbə qədər yaşlı oğlanlar üçün qış paltosunun kürək hissəsinə verilən əlavə neçə sm-dir?

A) Qış paltosu –1,7 – 1,9

B) 2,5 – 2,8,

C) 2,0 – 3,0

D) 3,6 – 4,0,

E) 1,25-1,5


 1. Pencək, gödəkçə, mövsümü palto, qış paltosunun ətək hissəsinə verilən sərbəst oturma üçün əlavələr?

A) 0,5 – 0,8 B) 0,8 – 1,2 C) 1,0 – 2,0 D) 0,37 – 0,4 E)1,1 – 1,5

1,3 – 1,7 1,6 – 1,8 2,0 – 2,5 1,1 – 1,3 1,9 – 2,0

0,4 – 0,6 0,9 – 1,0 2,5 – 3,0 0,75 – 0,8 1,0 – 1,4
 1. Üst geyimlərində kürəkdə düz siluetə verilən əlavələr?

A) 1,0 – 1,5 B) 0,9 – 1,0 C) 1,3 – 1,4 D) 1,0 – 1,2 E) 0,39 – 0,5

1,8 – 2,4 1,1 – 1,3 0,8– 0,85 1,4 – 1,6 0,78 – 0,9

2,5 – 3,5 2,0 – 2,2 0,7 – 0,8 0,66 – 0,8 1,4 – 1,6
 1. Üst geyimlərində ətəkdə düz siluetə verilən əlavələr?

A) 1,7-1,9 B) 1,0-1,5 C) 0,66 – 0,7 D) 0,5 – 0,65 E) 1,3 – 1,5

0,7-0,9 2,0-2,5 2,3– 2,8 1,9 – 2,0 1,7– 1,75

1,1-1,3 2,5-4,0 3,0 – 3,5 3,6 – 4,0 1,0 – 1,3
 1. Yarımyapışıq siluetdə kişi paltosuna sərbəstlik üçün verilən əlavə?

A) 2,5-3,5 B) 0,9-1,0 C) 1,1÷1,3 D) 0,95-1,2 E) 0,8-1-2
 1. Yarımyapışıq siluetdə kişi mövsümü paltosunda sərbəstlik üçün verilən əlavələr?

A) 1,0-1,5 B) 1,5-2,0 C) 2,5-3,5 D) 1,1-1,6 E) 0,9-1,3
 1. Qadın jaketində yancaq çevrəsinə verilən əlavələr?

A) 4,0-4,8 B) 2,8-3,0 C) 2,5-3,0 D) 3,5-4,5 E) 3,2-3,4
 1. Qadınıar üçün mövsümü paltoya verilən sərbəstlik üçün əlavə?

A) 6,0-7,0 B) 5,8-6,0 C) 6,5÷7,0 D) 5,9-6,3 E) 7,5-9,0
 1. Biçim sistemi ilk dəfə neçənci ildə kim tərəfindən yatrandı?

A) 1976-cı ildə Lamaxaula

B) 1899-cu ildə Moxina

C) 1920-ci ildə Bunak

D) 1900-cu ildə Turxan

E) 1818 - ci ildə Fransız Mişel


 1. Biçim sistemi hansı ildə başqa sistemlə əvəz olunub?

A) 1831- ci ildə “Mulyaj” sistemi

B) 1872-ci ildə “Trafaret” sistemi

C) 1907-ci ildə “Ülgü” sistemi

D) 1856-cı ildə “Mütənasib hesablama”

E) 1884-c2 ildə “İkiqat biçmə”


 1. İlk dəfə neçənci ildə kim tərəfindən kostyumun konstruksiyası işləndi?

A) 1933 – cü ildə Şerşineva

B) 1817 – ci İqnatiyum

C) 1928 – ci ildə Qabriel Şanil

D) 1915-ci ildə Çeremux

E) 1935-ci ildə Daniel


 1. Geyim üçün dayaq səthi hansıdır?

A) kürəyin orta xətti

B) qoldibi

C) bel xətti

D) böğaz, çiyin, döş

E) ətəyin eni


 1. Sərbəst oturma üçün əlavə necə hesablanır?

A). ƏSStik+Meni B) ƏSSmaxSqd. C) ƏSSm.u.± M

D) ƏSSminSd.k E) ƏSSd.k.
 1. Materialın qalınlığına verilən əlavə necə hesablanır?

A) ПK.M=(Rb-Rb)= B) ПT.M C) ПT.M=
D) ПT.M = E) ПT.M =


 1. Geyimin konstruksiyası üçün alim Q.Z.Turxan I-ci görünüşdə detalın ölçüsünü hansı emprik formula ilə təyin edilmişdir?

 2. A) R=Çd ± M B) R'=a M+P C) R=a b+cM D) R=M+P E) R=Um.+P
 1. II-ci görünüşdə detalın ölçüsünü hansı emprik formula ilə təyin etmək olar?

A) R=Ek+ac B) R=ab-Çd C) R=Çp+q


D) R=aM+bP+C E) R=Çd± M


 1. III-cü görünüşdə detalın ölçüsünü hansı emprik formula ilə təyin etmək olar?

A) P=M±UM B) P=a P'+b C) P=Çbb D) P= b p' E) P=R+ab
 1. TİMETİ - tipik metodikası üzrə kişi bədən quruluşu neçə tipə bölünür?

A) dörd B) beş C) üç D) sıkkiz E) beş
 1. Kütləvi istehsalatda yeni modellərin işlənməsi neçə etapda aparılır?

A) beş etapda B) üç etapda C) bir etapda D) altı etapda E) dörd etapda
 1. Bazis cizgi toru nəyə deyilir?

A) üç üfiqi və beş şaquli xəttin kəsişməsindən alınan tor

B) döş xətti və əsas hissələr üzrə şaquli və üfiqi xətlərin kəsişməsindən alınan cizgi “bazıs” çizgi toru adlanır

C) kürəyin orta xətti, məmulatın enindən keçən üfiqi xətlərin kəsişməsindən alınan tor

D) ətəyin enindən, qoldibinin enindən keçən şaqulu xətlərin üfiqi xətlə kəsişməsindən alınan tor

E) dörd şaquli və dörd üfiqi xətlərin kəsişməsindən alınan tor 1. Ön hissənin orta xəttinin vəziyyətini təyin edən ifadəni göstərin.

A) QQ3=Cdd B) QQ3=Em±M C) QQ3=Em±M D) QQ3=Gııı.d/2


E) QQ3=EKk


 1. Cizgi torunda üst konturda məmulatın eni hansı düsturla hesablanır?

A) Aa1d+ Əd B) Aa1d+(0,5- 0,75) C) Aa1=Eəd
D) Aa1=0,25 Çd±M E) Aa1d / 2d


 1. Rostokun ölçüləri Sankt-Peterburqun tipologiyası ilə necə hesablanır?

A) 1/3 Cb+1,7 (eni) B) 0,8 Cb+1,0 (eni) C) 1,2 Cb+0,15 (eni)
D) 0,4 Cb+0,5 (eni)

eninin 1/3 (hündürlüyü) eninin 0,8 (hündürlüyü) eninin 0,7 (hündürlüyü) eninin 1/4 (hün)

E) 1,7 Cbb (eni)

eninin 1/3 (hündürlüyü)
 1. Rostokun ölçülərinin vahid metodika ilə təyin olunması

A) 1/3 Cb+1,5 (eni) B) 1/8 Cd+2 (eni) C) Cb+1,2 (eni) D) 1/6 Cd+2 (eni)

1,15 Cb-0,1 (hün) eninin 1/4 (hün) eninin 1/4 (hün) eninin 0,4 (hün)
E) 1/8 Cd-0,5n (eni)

eninin 3/2 (hün)
 1. Kürəkdə lapatka səviyyəsi necə təyin olunur?

A) AY=0,4Uk.b. C) AY= Um.k. D) AY=1,5 Uk.b.

E) 0,8 Uk.b. B) AY=Ek


 1. Lapatkanın çıxıntısının hündürlüyü necə təyin olunur?

A) AU=M B) AU= ± M C) AU=0,7M D) AU=0,87M E) AU=M1-2,5
 1. Kürəkdə çiyinin uzunluğu necə təyin olunur?

A) A2Ç1= A2Ç+Ə2 B) A2Ç1= A1 A21 C) A2Ç1= A2NN

D) A2Ç1= Bn+ A1A2 E) A2Ç1= A1a2d
 1. Qoldibi dərinliyi hansı ölçülərdən istifadə edərək müəyyənləşdirilir?

A) qoldibi şaquli diametrindən və qoldibinin enindən

B) ətəyin döş xəttindən

C) qolun uzunluğundan

D) kürəkdə və ətəkdə çiyin xətlərinin ölçüsündən

E) qolun cizgi torundan


 1. Ətəyin üst kəsiyində hansı konstruktiv xətlər var?

A) boğaz, çiyin, qoldibi B) ətəyin eni, doş xətti C) qolun eni, çiyinin hündürlüyü

D) yaxa yeri, məmulatda balans E) məmulatda balans


 1. Balans nöqtəsi nə üçün təyin olunur?

A) məmulatı tarazlaşdırmaq B) məmulatınn enini müəyyən etmək

C) rostok xəttini keçirmək D) çiyinin mailliyi E) çiyinin ən hündür nöqtəsi


 1. Balansı təyin etmək üçün hansı üsullarda istifadə olunur?

A) korpusun vəziyyətindən, döşün hündürlüyündən, döş çevrəsindən

B) boğaz kəsiyindən, rostokun enindən,

C) 7-ci boyun fəqərə sümüyündən

D) ətəyin və kürəyin uzunluğundan

E) köklük səviyyəsindən


 1. Məmulatda balans nöqtəsi nəyi göstərir?

A) ətək və kürəyin tarazlığını

B) qolun ən hündür nöqtəsini

C) kürıkdə rostokun hündürlüyünü

D) məmulatın eni

E) kürəyin eni


 1. Elementar paraleloqramın dioqanalının uzunluğu necə ölçülür?

A) iki qonşu nöqtələr arasındakı məsafə ilə B) koordinat oxları üzərində


C) qiodezik xəttlərdən istifadə edərək D) saplar arası bucaq dəyişməsi
E) əriş və arğac saplarına nəzərən


 1. Parçalar hər hansı bir səth üzərinə geyindirilərkən, saplar arası bucaq dəyişməsi nəticəsində hansı hallar baş verir?

A) uzanma, oturma, uzanma – oturma B) dartılma C) genişlənmə

D) sərilmə E) sürtünmə
 1. Oturma halı, bucaq dəyişməsi “”neçə dərəcə olduqda baş verir?

A) <900 B) =900 C) > 450 D) >900 E) =1800

 1. Qollar neçə tikişli olur?

A) 1, 2, 3 B) 4 C) 6 D) 2 E) 5
 1. Yaxalıqların konstruksiyası neçə detaldan ibarətdir?

A) 2 B) 1 C) 4 D) 6 E) 3
 1. Əvvəlcə yaxalığın hansı detalının cizgisi qurulur?

A) alt B) laskan C) dayanıqlıq D) otlyot E) üst
 1. Yaxalığın dayanıqlıq hissəsinin hündürlüyü nədən asılıdır?

A) dayanıqlığın kəsiyindən B) yaxalığın enindən C) qatlama kəsiyindən
Dostları ilə paylaş:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə