Fənn sillabusu Kafedra: Fizika riyaziyyat və informatika Fənnin adı: Radioakriv çirklənmələr və onların ölçülməsiYüklə 46,35 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü46,35 Kb.
#74Fənn sillabusu
Kafedra: Fizika riyaziyyat və informatika

Fənnin adı: Radioakriv çirklənmələr və onların ölçülməsi


 • Fənn haqqında məlumat:

Kodu:


Semestr: V

Fakultə: Iqtisadiyyat və idarəetməIxtisas: Ekologiya

Tədris yükü (saat): 60(o cümlədən 30 saat mühazirə, 30 saat seminar)

AKTS üzrə kredit: 2

Auditoriya N: 110

Saat: V gün 1-2 • Müəllim haqqında məlumat:

Adı, soyadı, dərəcəsi:Bəşirov Mirnamik, Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

Kafedranın ünvanı: Lənkəran Dövlət Universiteti, tədris korpusu IV mərtəbə

Məsləhət saatı: IIIgün 14-00

əlaqə mobil 051-8371728

E-mail ünvanı: mbashirov@mail.ru , mbashirov@rambler.ru

URL ünvan: “Fizika Sizin üçün” sayt- www.phys-for-you.narod.ru ,
 • Tövsiyyə olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri:

1. Савельев И.В. Общий курс физики. I, II, III т.т. М. 1989.

2. Friş S.A. Timoryeva A.N. Ümumi fizika kursu. I, II, III hissələr, 1962.

3. Oçaqov Radioaktivllik və onun ölçülməsi

4. Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə Bakı 1996 Ş.Göyçaylı

5. Ş.Y.Göyşaylı, B.M.Əzizov Ətraf mühiti mühafizə Bakı 2008

 • Fənnin təsviri və məqsədi:
 • tələbələrə radioaktivliklik, radioaktiv çirklənmə onun ətraf mühitə təsiri, ionlaşdırıcı şüalanma, onların xüsusiyyətləri, ionlaşdırıcı şüalanma növləri və şüalanmanın ölçü vahidləri, ölçü cihazları, ətraf mühitdə böyük əhəmiyyət kəcb edən radioaktiv izotoplar, canlılarda radiasoya həssaslıöının müqayisəsi, ekosistemlər səviyyəsində radiasoya müqaisəsi, ionlaşdırıcı şüalanmadan mühafizə, radioaktiv tullantılardan mühafizə və tərkibəndə radioaktiv qaz tullantıları olan toz haqqında biliklər vermək, sistemləşdirmək, fənnin ekologiya üzrə mütəxəssislər üçün əhəmiyyətini anlatmaq.

 • Ətraf mühitin radioaktiv madələrlə çirklənmə mənbələri araşdırmaq, radioaktiv çirklənmənin ölçülməsinin həyata keçirilməsi, radiasiya şüalanmalarının ölçülməsisi sistemlərinin öyrənmək

 • Müxtəlif materialların və canlı orqanizmlərin zəhərlənməsinin analizini vermək, radioaktiv maddələrlə canlı orqanizmlərin şüalanma normalarının hədləri
 • Davamiyyətə verilən tələblər:

 • kredit sistemi ilə 10 bal,

 • dərsə gecikmək olmaz,

 • 3 dəqiqədən artıq müddətdə gecikən tələbələrə qaib yazılır.
 • Qiymətləndirmə:

 1. gündəlik sorğuya görə

 2. seminar və mühazirədə iştiraka görə

 3. laboratoriya işlərinin düzgün yerinə yetirilməsinə və təhvil verilməsinə görə

 4. ev tapşırıqlarına görə

 5. sərbəst işlərə görə

 6. kollokviumlara görə

 7. imtahana görə.
 • Davranış qaydalarının pozulması:

 • Dərs məşğələlərinə 3 dəq –dən artıq gecikən tələbələr qaib alır.

 • Tələbələr Universitetin təyin etdiyi daxili intizam qaydalarını gözləməli, tələbə kimi dərsin gedişinin normal təşkilinə maraqlı olmalıdır

 • Dərsə, verilən tapşırıqlara məsuliyyətlə yanaşmalı, qrup yoldaşlarının fikirlərinə diqqətlil olmalı, dinləməli, öz münasibtətini müasir tələb olunan formada bildirməlidir


8. Təqvim planı:NN

Keçirilən mühazirə, seminar, laboratoriya və sərbəst mövzuların məzmunu

seminar mövzuları

Mühazirə

seminar

qeyd

1

Radioaktiv çirklənmələr və onların ölçülməsi fənnin predmeti və qarşısımda duran vəzifələr

2

2
2

İonlaşdırıcı şüalanmaların fizika xassələri. Radioaktivlik

2

2
3

Təbii və süni radioaktivlik. Radioaktiv ailələr

2

2
4

Radioaktiv şüalanmaların xassələri Radioaktiv parçalanma qanunu

2

2
5

Ərtaf mühiti radioaktiv çirkləndirən mənbələr

2

2
6

Radioaktiv şüaların maddə ilə qarşılıqlı təsiri

2

2
7

Radioaktiv şüalanma dozası Daxili şüalanma

2

2
8

Radiaktiv çirklənmə yaradan obyektlər və onların təsir sahəsi

2

2
9

Ionlaşdırıcı şüalanmaların aşkar edilməsi və ölçülməsi

2

2
10

Radioakriv ölçmə metodları

2

2
11

Radioaktiv ölçü cihazları

2

2
12

Müxtəlif materiaların və canlı orqanizmlərin radioaktiv zəhərlənməsi

2

2
13

Ionlaşdırıcı şüalanmaıardasn mühafizə

2

2
14

Radioaktiv tullantılardan mühafizə

2

2
15

Toz halinda olan radioaktiv tulantılar və onlardan mühafizə

2

2

Mühazirə mövzuları üzrə açıqlamaMövzu № 1

Mövzu № 2

Mövzu № 3

Mövzu № 4

Mövzu № 5

Mövzu № 6

Mövzu № 7

Mövzu № 8

Mövzu № 9

Mövzu № 10

Mövzu № 11

Mövzu № 12

Mövzu № 13

Mövzu № 14

Mövzu № 15

Əlavə hazırlıq üçün mövzular---

Verilən mövzularin bir qismi əlavə mövzu kimi (tanışlıq üçün oxu), bir qismi isə müstəqil iş kimi təqdim olunacaqdır. Materiallar “Fizika Sizin üçün” www.phys-for-you.narod.ru internet saytda xüsusi lilə Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbələri üçün ayrilmiş səhifədə elektron variantda verilmişdir.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımı 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq.


50 bal – imtahana qədər

O cümlədən:10 bal – dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanılacaq ballardır.

Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3). Kollokviumda iştirak etmədikdə jurnalda 0 (sıfır) bal qeyd olunacaqdır.50 bal – imtahanda toplanılacaq.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır. Hər bir sual bir baldır. Səhv cavablardan suallar, düzgün cavabların suallarının ballarını silir.Qeyd:

İmtahanda minimum 17 bal toplanılmasa, imtahana qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A - «Əla» -91-100

B - «Çox yaxşı» -81-90

C - «Yaxşı» -71-80

D - «Kafi» -61-70

E - «Qənaətbəxş» -51-60

F - «Qeyri-kafi» -51 baldan aşağı 1. Tələbələr dərsə verilən tapşırıqları hər gün həm mühazirəyə, həm seminara hazır gəlməli,

 2. Dərslərdə fəal iştirak etməli,

 3. Seminarda müstəqil çalışmaq üçün verilən tapşırıqları həll etməyə cəhd göstərməli

 4. Onlar fənnin tədrisinin sonunda radioaktivlilk, radioaktiv çirklənmə ondan mühafizə haqqında biliklərə malik olmalı,

 5. Radioaktiv çirklənmə mənbələri, onlarn təsir dairəsi, fəsadları ilə mübarizə və mühafizə üsullarını bilməlidir.

 6. Dərsə davamiyyətə görə aldıqları qaiblar üçün referat təqdim etməlidirlər

 7. Marağa görə tələbələr sərbəst iş təqdim edə bilərki, bu da onların qiymətləndirilməsində nəzərə alınacaqdır.10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi:


Yüklə 46,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin