Giriş – Özet Ofis ile ilgili akademik ve idari kadroYüklə 142.01 Kb.
tarix06.03.2018
ölçüsü142.01 Kb.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ - FAALİYET RAPORU- 2004/2005


 1. Giriş – Özet

 2. Ofis ile ilgili akademik ve idari kadro

  • Akademik İlişkiler Yönlendirme Komisyonu

  • Değişim Komisyonu

  • İdari personel

 1. Yurt içi – Üniversite dışı faaliyetler

 2. Üniversite içi faaliyetler

 • Gelen ziyaretçiler

 • Düzenlenen toplantılar

 • Bilgi iletişimi

 • Mekan ile ilgili faaliyetler

 1. Yeni anlaşmalar

 2. Gelen öğrenciler

 3. Giden öğrenciler

 4. Yabancı uyruklu öğrenciler

 5. Yabancı uyruklu öğretim elemanları

 6. AB-Çerçeve programları

 7. İdari koordinatörün raporu

 8. Hedefler ve sorunlar


 1. GİRİŞ – ÖZET :

Temmuz 2004 tarihine kadar, Uluslararası Programlar Ofisi, Rektör Danışmanı Prof. Günay Anlaş’ın idaresinde, Socrates/Erasmus Çalışmaları danışmanları Yeliz Dönmez ve Zeynep Aynagöz, Yabancı Uyruklu Öğrenci ve Öğretim Görevlisi Danışmanı Tomru Önalp, Sekreter Tuna Çomak, Teknik Hizmette Ferhat Öztürk’ten oluşan bir ekipti. Bu tarihe kadarki dönem için Temmuz 2004’te hazırlanan 2001-2004 Dönemi Çalışma Raporuna başvurulabilinir. 23.9.2004 tarihinde Prof. Betül Tanbay, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak ve Prof. Sevda Bekman, Değişim Komisyonu Başkanı olarak atanmışlardır. 1.2.2005 tarihinde Şermin Abdullah İdari Koordinatör olarak göreve başlamıştır. Hızla gelişen Erasmus anlaşmaları da göz önüne alınarak, ofisin yeniden yapılandırılması konusunda atılımlar yapılmış, iş dağılımı, gerekli komisyonların oluşumu ve çalışma şekilleri saptanmıştır.

 1. OFİS İLE İLGİLİ AKADEMİK VE İDARİ KADRO:
  • Akademik İlişkiler Yönlendirme Komisyonu :

Boğaziçi Üniversitesi’nin kurum olarak önümüzdeki aktif değişim döneminde nasıl bir konum alacağını belirlemesi, bu konuyu düzenli olarak tartışması, kurumsal ilişkilerin üniversitenin stratejilerini önemli derecede belirleyeceği bir dönemde yeni gelişmeleri saptaması ve yön belirlemesi maksadı ile oluşmuş öğretim üyelerinden oluşan bir komisyondur. Senato’nun 22.12.2004 ve 2.2.2005 tarihli kararları ile oluşturulmuştur. Komisyon, 9.3.2005, 4.5.2005 ve 31.5.2005 olmak üzere İlkbahar 2005 döneminde 3 kere toplanmıştır. Tutanaklar ektedir.


  • Değişim Komisyonu :

Fakülte komisyon temsilcileri ve Fakülte ERASMUS koordinatörlerinden oluşur. Görevi, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Japonya hariç Uzakdoğu , Avrupa ve ERASMUS çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesinin genelini kapsayan anlaşması olan üniversitelere değişim öğrencisi olarak gitmek için müracaat edenlerin yerleştirmesini yapmaktır. Komisyon 2005-2006 akademik yılı içinde giden öğrencilerin yerleştirmesi için 11.10.2004, 6.1.2005, 17.1.2005 ve 18.1 2005 tarihlerinde olmak üzere dört kere toplanmıştır. Yerleştirmelerle ilgili bilgi için “giden öğrenciler bölümüne” bakınız. Ayrıca, komisyon giden öğrencilerin yerleştirilmesi ile ilgili esesların gözden geçirilmesi için 27.6.2005 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Karara bağlanan esaslar ektedir. Yerleştirmede kullanılacak “puanlama esasları” için Eylül ayının sonunda bir toplantı daha yapılacaktır. Böylece giden öğrencilerin yerleştirmesinde kullanılacak esaslar yenilenmiş olacaktır.


  • İdari personel :

Şermin Abdullah : İdari Koordinator

Zeyney Aynagöz : Erasmus Danışmanı Okutman

Yeliz Dönmez : Erasmus Danışmanı Araştırma Görevlisi

Seçil Yılmaz : Değişim ve Özel Öğrenci Araştırma Görevlisi

DanışmanıAslıhan Sümer : FP6 Danışmanı Araştırma Görevlisi

Tomru Önalp : Yabancı Öğrenciler Danışmanı Daire Başkanı

Nilüfer Kırıcı : Yabancı Öğrenci Danışman Vizeli İşçi

YardımcısıTuna Çomak Aypar : Sekreter Vizeli İşçi

Ferhat Öztürk: Teknisyen Memur


 1. YURT DIŞI FAALİYETLER:
  • 28-29.10.2004 : Maastricht’teki EUA konferansına Rektörü temsilen Betül Tanbay katıldı. (Rapor dosyada)

  • 07.12-09.12.2005 : Baden’deki ERA-MORE konferansına Boğaziçi Üniversitesi’ni temsilen Zeynep Aynagöz katıldı.

  • 30.3-2.4.2005 : Glasgow’daki EUA konferansına Rektörü temsilen Betül Tanbay katıldı. (Rapor dosyada)

  • 14-17.9.2005 : Krakow’daki EIAE konferansına Boğaziçi Üniversitesi’ni temsilen Zeynep Aynagöz katıldı. (Rapor dosyada) 1. YURT İÇİ – ÜNİVERSİTE DIŞI FAALİYETLER:

  • 8.10.2004 : Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Tam Katılım Konferansına ( Grand Cevahir Otel – Istanbul ) Betül Tanbay katıldı. (Rapor dosyada)

  • 11.10.2004 : Almanya ile değişim faaliyetleri ile ilgili olarak Alman Başkonsolosluğunda Başkonsolos R. Möckelmann ile Betül Tanbay görüştü.

  • 25.10.2004 : Gaziantep’te 2 günlük Marie Curie Bilgi Günü ve Tr-Monet başlangıç toplantısına Aslıhan Sumer ile Zeynep Aynagöz katıldı.

  • 9. 11.2004 : TUSSIDE (Gebze)’de UİN olarak TUBITAK’ın yeni açılan çağrılarla bağlantılı olarak düzenlediği bir günlük Sustainable Development (SUSTAIN) tematik alanı konulu bilgi gününe Aslıhan Sümerkatıldı.

  • 15.12.2004 : Ulusal Ajans-Erasmus koordinatörü Ömer Ayçiçek ile Ankara’ya giderek Betül Tanbay görüştü. (Rapor dosyada)

  • 3.1.2005: Ege Üniversitesi TR MONET Hazırlık Toplantısı’na Zeynep Aynagoz ve Aslıhan Sümer katıldı.

  • 14.3.2005: Kadir Has Üniversitesi’nde Ulusal Ajans tarafından düzenlenen İskandinav Üniversiteleri kontak seminerine Zeynep Aynagöz katıldı

  • 25.3.2005: İTÜ’deki Bologna Süreci tanıtım toplantısına Deniz Ceylan, Zeynep Aynagöz, Betül Tanbay katıldı.

  • 28.3.2005 : Ankara’daki TR-MONET staff meeting’e Aslıhan Sümer katıldı.

  • 11.04.2005: Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen Ulusal Ajans tarafından organize edilen İngiliz Üniversiteleri ile kontak seminerine Zeynep Aynagöz ve Yeliz Dönmez katıldı.

  • 2.5.2005: Ankara Gazi Universitesi’ndeki Socrates- Erasmus Toplantısı’na Zeynep Aynagöz katıldı.

  • 6.6.2005: İTÜ’deki Bologna Süreci değerlendirme konferansına Zeynep Aynagöz ve Betül Tanbay katıldı.

  • 24.06.2005-26.06.2005: Ege Universitesi TR- MONET Ekip ve Basın toplantısı’na Aslıhan Sümer ile Zeynep Aynagöz katıldı.

  • 29.6.2005 : Galatasaray Üniversitesi Ulusal Ajans Ploteus Toplantısı’na Zeynep Aynagöz katıldı

  • 12-13.7.2005 : FP6 ERA-ENV projesi kapsamında ITU’de 2 günlük “Eğitmenlerin Eğitimi” seminerine Aslıhan Sümer katıldı


 1. ÜNİVERSİTE İÇİ FAALİYETLER:
  • Gelen ziyaretçiler:
  • 7.10.2004 : Louisiana State University’de hoca Mehmet Tümay mevcut ve potansiyel değişim öğrencileri hakkında Betül Tanbay ile görüştü.

  • 18.10.2004 : ETH Fizik Bölümü Profesörü Froehlich, Yd. Doç. Muhittin Mungan ve Betül Tanbay özellikle lisansüstü ve araştırma ilgili ortak projeler hakkında görüştü.

  • 21.10.2004 : Rektörlükte ile Eindhoven Üniversitesinden gelen heyet ağırlandı. Betül Tanbay katıldı.

  • 25.10.2004: Tilburg Üniversitesi’nden Prof. Linda Senden, Prof. Eric Peeters ve Petra Bergsman, Seçil Yılmaz tarafından ağırlandı. Prof. Dr. Cem Behar, Prof. Dr. Kemal Kirişçi ve Prof. Dr. Refik Erzan’ın katılımıyla Senato Odası’nda toplantı yapıldı.

  • 18.11.2004 : Toulouse Institut d’Electronique heyeti ve Fransız Kültür Ataşesinin Mühendislik Fakültesinde yaptığı sunuma Betül Tanbay ve Zeynep Aynagöz katıldı.

  • 23.11.2004 : Rektör, Provost, Tarih Bölümü başkanı ve Betül Tanbay, Panteion Üniversitesinden gelen heyeti ağırladı.

  • 14.12.2004 : CIEE’den gelen 3 kişilik heyet ile Betül Tanbay ve Zeynep Aynagöz görüştü.

  • 28.02.2005: Kanada’dan gelen York Üniversitesi Prof. Adrian Schubert ile değişim programları hakkında Şermin Abdullah ile beraber görüşüldü.

  • 1.3.2005: Boston University’den Uluslararası Eğitim’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Dr. Urbain J. DeWinter ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Solomon Eisenberg ziyarette bulundular. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan ve Rektör Prof. Dr. Ayşe Soysal ile görüşüldü.

  • 14.3.2005: Tayland’daki Rajamangala Krungtrep Universitesi gelen 50 kişilik üst düzey yönetici ve öğretim üyesi Zeynep Aynagöz, Seçil Yılmaz, Sermin Abdullah tarafından ağırlandı.

  • 15.03.2005: İskandinav Üniversiteleri temsilcileri Şermin Abdullah ve Zeynep Aynagöz tarafından ağırlandı.

  • 23.3.2005: Köln Üniversitesi gelen öğretim üyesi grubu ile Uğurtekin, Gülen Aktaş, Cem Behar, Şermin Abdullah ve Zeynep Aynagöz değişim süreçleri hakkında görüşüldü.

  • 06.4.2005: Utrecht Üniversitesi Fizik, Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 56 kişilik öğrenci grubu Zeynep Aynagöz ve ilgili bölümler tarafından ağırlandılar.

  • 12.4.2005: İngiliz Üniversiteleri temsilcileri ile Turizm işletmeciliği, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri’nin Erasmus Temsilcileri , Şermin Abdullah ve Zeynep Aynagöz katıldığı toplantıda Boğaziçi hakkında bilgi verildi ve değişim programları hakkında görüşme yapıldı.

  • 15.4.2005: Rektörlükte Max Planck Society heyeti ağırlandı.

  • 22.4.2005: Prof. Dr. Bülent Sankur tarafından Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde organize edilen Telecom Paris’ten Helen Kim’in sunumuna Zeynep Aynagöz ve Şermin Abdullah katıldı.

  • 2.5.2005: Partner olduğumuz Hanover College’dan Psikoloji hocası Dr. John H. Krantz ve İnsan Kaynakları Departmanı Direktörü Margaret Krantz, Seçil Yılmaz tarafından ağırlandı.

  • 2.5.2005: Malaya Üniversitesi’nden (Malaysia) Öğrenci İşleri Departmanı Yöneticileri ve Öğrenci Temsilcilerinin de bulunduğu 32 kişilik heyet Seçil Yılmaz tarafından ağırlandı. Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Ali Tekcan’la Senato Odası’nda görüşüldü. Heyete kampüs gezdirilerek, yurtlar ve kütüphane hakkında bilgi verildi.

  • 5.5.2005: Utrecht Universitesi’nde Ekonomi Fakültesi’nden 15 kişilik öğrenci grubu Zeynep Aynagöz tarafından ağırlandı.

  • 11.5.2005 : Rektörlükte Richmond University’den gelen heyet ağırlandı. Rektör, Cevza Sevgen, Ilhan İnan, Aslı Tekinay, Betül Tanbay katıldı.

  • 12.5.2005 : SUNY-Plattsburg‘dan Dr. Briggins, Seçil Yılmaz tarafından ağırlandı. Betül Tanbay ile görüşme yapıldı.

  • 25.05.2005: İsveç National Agency for Higher Education (HÖGSKOLEVERKET) ‘den Andreas Arsalan ile Türkiye’de eğitim sistemi ve değişim programları konusunda görüşüldü. Toplantıya Şermin Abdullah, Zeliha Balkan ve ZeynepAynagöz katıldı.

  • 2.6.2005: : Partner olduğumuz St. Olaf College’dan Uluslararası Çalışmalar Direktörü Susan Bauer, Seçil Yılmaz tarafından ağırlandı.

  • 10.6.2005 : University of Chicago-Urbana Campaign’den Ian Keil, Seçil Yılmaz tarafından ağırlandı. Betül Tanbay ile görüşme yapıldı.

  • 17.6.2005: Southwest Missouri State University’den Prof. Dr. John Hoftyzer Şermin Abdullah ve Seçil Yılmaz tarafından ağırlandı.

  • 20.6.2005 : Partner olduğumuz Michigan State University’den Avrupa ve Avrasya Çalışmaları Merkezi Direktörü ve James Madison College Dekan Yardımcısı Norman A Graham, Şermin Abdullah ve Seçil Yılmaz tarafından ağırlandı.

  • 27.06.2005: Norveç’teki University of Tromsoe’dan gelen Prof. Astrid Brokke ile Yeliz Dönmez ile birlikte görüşme yapıldı.

  • 27.06.2005: Atina Üniversitesi Yabancı Diller Departmanı’ndan Dr. Eleni Sella-Mazi ile ortak yapılabilinecek programlar ve öğrenci değişim programı hakkında Zeynep Aynagöz ile görüşüldü.

  • 7.7.2005 : AUB’den tarih profesörü Abdul-Rahim Abu-Husayn ve Selim Deringil ile genel anlaşma hakkında Betül Tanbay görüştü.

  • 15.7.2005: Partner olduğumuz Iowa State University’den (ISU), değişim programı Boğazici-ISU koordinatörü Doç .Dr. Halil Ceylan, Şermin Abdullah ve Seçil Yılmaz tarafından ağırlandı.

  • 25.7.2005 : Columbia Üniversitesinden gelen iki kişilik heyeti Provost karşıladı, Senato odasında İB dekanı Eser Borak, Selçuk Esenbel, Betül Tanbay ile görüşme yapıldı.

  • 3.8.2005: Southern Illinois University’den Dr. Steve Tamari ve Dr. Seran Doğançay Aktuna, Şermin Abdullah ve Seçil Yılmaz tarafından ağırlandı.

  • 4.8.2005: : Partner olduğumuz St. Olaf College’dan Uluslararası Çalışmalar Direktörü Susan Bauer, Seçil Yılmaz tarafından ağırlandı.


  • Düzenlenen toplantılar:
  • 22.9.2004-23.9.2004: Değişim ve özel öğrenci olarak gelen öğrencilere İbrahim Bodur Salonu’nda Tanıtım Programı (Orientation) yapıldı.

  • 12.10.2004-14.10-2004: Değişim Programına katılmak isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine İbrahim Bodur Salonu’nda ikişer oturumdan oluşmak üzere partner okullar ve başvuru koşullarına ilişkin bilgiler Seçil Yılmaz ve Zeynep Aynagöz tarafından verildi.

  • 16.2.2005-17.2.2005: Değişim ve özel öğrenci olarak gelen öğrencilere İbrahim Bodur Salonu’nda Tanıtım Programı (Orientation) yapıldı.

  • 21.2.2005: Ulusal Ajans’ın Avusturya, Belçika ve Portekiz Üniversiteleri ile kontakt kurma semineri Albert Long Hall’da yapıldı.

  • 9.5.2005 : BÜ’deki TRMONET toplantısı için Senato odasında Prof. Mehmet Zeyrek ile toplantı yapıldı.


  • Bilgi iletişimi:
  • 18.10.2004 : Betül Tanbay, Elektrik ve Elektronik Bölümü toplantısına katıldı.

  • 17.11.2005 : Strateji belirlemek için yapılan danışma toplantısında (Adaman, Anlaş, Bedir, Behar, Bekman, Eder, Eldem, H.Fişek, Irzık, Or, Özçaldıran, Tanbay) bir yönlendirme komisyonunun kurulması için Senato’ya öneri gitmesi uygun bulundu.

  • 19.11.2004 : Betül Tanbay, Felsefe Bölümü toplantısına katıldı.

  • 25.01.2005 : Öğrenci Dekanlığı’na Değişim Anlaşmalı Partner üniversitelere ilişkin bilgiler iletildi.

  • 1.2.2005 : Instructors adresine Erasmus Değişim Programları ile ilgili prosedürleri anlatan email yollandı.

  • 23.3.2005: BÜ-Erasmus temsilcileri toplantısı yapıldı (Rapor dosyada).

  • 1.6.2005 : Instructors adresine Ofisin yapılanması, ilgili sayılar, anlaşma listelerinin bulunduğu ekler ile bilgi yollandı. Aynı bilgilerin basılı kopyaları ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ – MAYIS 2005 başlığı altında, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, ve Erasmus temsilcilerine yollandı.

  • 7.6.2005 : ECTS ile ilgili sorunları tartışmak için Deniz Ceylan’ın daveti üzerine Prof. Lerzan Özkale geldi. ECTS temsilcileri, Cem Behar, Şermin Abdullah, Zeynep Aynagöz ve Betül Tanbay katıldılar.

  • 8.6.2005 : Nuri Başoğlu, Ayşegül Toker, Mine Eder, Arzu Tektaş ile Sevda Bekman, Şermin Abdullah, Zeynep Aynagöz, Yeliz Dönmez, Betül Tanbay’ın katıldığı toplantıda öğrenci yollarken sıkıntı çekilen bazı anlaşmalar ve kotalar üzerinde tartışılarak, alınacak tutumlar belirlendi (Tutanak ekte)


  • Mekan ile ilgili faaliyetler:
  • 21.2.2005: Eser Borak, Mine Eder, Şermin Abdullah, Betül Tanbay ile IB dekanlığında SBE ile ilgili yer imkanı hakkında görüşüldü.

  • 8.7.2005 : Turan Akturan, Edhem Eldem, Betül Tanbay Yapı Kredi’nin yanındaki yere taşınma hakkında görüştü. Turan bey hazırladığı yerleşim önerisini gösterdi. 1. YENİ ANLAŞMALAR:

Akademik birimlerden veya Rektörlükten gelen anlaşmalar, Akademik İlişkileri Yönlendirme Komisyonu kurulduktan sonra komisyonda incelendi ve uygun bulunanlar ÜYK’na önerildi.

  • Emory University : 31.1.05’te ÜYK’na önerildi. 9.2.05 tarih ve 2005/3 sayılı ÜYK toplantısında kabul edildi.

  • Haifa : 21.7. 05’te ÜYK’na önerildi. 17.8.05 tarih ve 2005/17 sayılı ÜYK toplantısında kabul edildi.

  • Northwestern University: 31.1.05’te ÜYK’na önerildi. 30.3.05 tarih ve 2005/7 sayılı ÜYK toplantısında kabul edildi.

  • Panteion: 22.12.04’te ÜYK’na önerildi. 29.12.04 tarih ve 2004/30 sayılı ÜYK toplantısında kabul edildi.

  • Salerno: 13.12.04’te ÜYK’na önerildi. 22.12.04 tarih ve 2005/29 sayılı ÜYK toplantısında kabul edildi.

  • Yale University: 6.9. 05’te ÜYK’na önerildi. 7.9.05 tarih ve 2005/18 sayılı ÜYK toplantısında kabul edildi.

  • York University: 11.4. 05’te ÜYK’na önerildi. 8.6.05 tarih ve 2005/12 sayılı ÜYK toplantısında kabul edildi.

  • CIEE: 24.5. 05’te ÜYK’na önerildi.

Önümüzdeli dönemde Yale Üniversitesi ile Sosyal Bilimler’de lisansüstü öğrenci değişimi anlaşması, Columbia Üniversitesi ile genel lisans öğrencisi anlaşması ve American University, Beyrut ile genel bir anlaşma yapılması için çalışmalar yürütülmektedir.ERASMUS ANLAŞMALARI:

Almanya Friedrich Alexander Universitat İktisat 01.Şub.2005

Almanya Ludwig Maximilians Universitat Fizik 01.Nis.2005

Almanya Phillips University Yönetim Bilişim Sistemleri 01.Mar.2005

Almanya Phillips University Sosyoloji 01.Ara.2005

Almanya Technische Universitat Darmstadt İnşaat Mühendisliği 01.Oca.2005

Almanya University of Konstanz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 01.Şub.2005

Avusturya University of Salzburg Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 01.Mar.2005

Belçika Katholieke Universiteit Leuven Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 01.Nis.2005

Belçika Universite Catholique de Louvain İşletme 01.Oca.2005

Belçika University of Liege Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 01.Nis.2005

Danimarka University of Aarhus Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 01.Şub.2005

Danimarka University of Copenhagen Felsefe 01.Mar.2005

Güney Kıbrıs University of Cyprus Tarih 01.Nis.2005

Güney Kıbrıs University of Cyprus Türk Dili ve Edebiyatları 01.Nis.2005

Hollanda Eindoven University of Technology Kimya Mühendisliği 01.Haz.2005

Hollanda Eindoven University of Technology Kimya 01.Haz.2005

Hollanda Eindoven University of Technology Bilgisayar Mühendisliği 01.Tem.2005

İspanya Computense de Madrid Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 01.Kas.2004

İspanya Universidad de Granada Sosyoloji 01.Tem.2005

İsveç Göteborg University Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 01.Tem.2004

İsveç University of Uppsala Türk Dili ve Edebiyatları 01.May.2005

İsveç University of Uppsala Batı Dilleri ve Edebiyatları 01.May.2005

İtalya Suor Benincasa Napoli Batı Dilleri ve Edebiyatları 01.Oca.2005

İtalya University of Florence Yönetim Bilişim Sistemleri 01.Kas.2004

İtalya University of Genova Psikoloji 01.Ara.2004

Slovenya University of Primorska Uluslararası Ticaret 01.Mar.2004

Yunanistan University of Aegean Tarih 01.May.2005

Yunanistan University of Aegean Sosyoloji 01.May.2005

Yunanistan University of Crete Tarih 01.Mar.2005Yunanistan University of Ionian Tarih 01.Haz.2005


 1. GELEN ÖĞRENCİLER:


ABD, Kanada, Avustralya, Uzakdoğu

ERASMUS

Avrupa ERASMUS Programı dışı

Japonya

TOPLAM

2004- 2005 akademik yıl

Değişim

ÖzelDeğişim

Özel

Değişim

Özel

Değişim

Özel

42

39

42

--

4

15

6

2

94

56
 1. GİDEN ÖĞRENCİLER:


ABD, Kanada, Avustralya, Uzakdoğu

ERASMUS

Avrupa ERASMUS Programı dışı

Japonya

TOPLAM

2004- 2005 akademik yıl

71

43

1

8

123


 1. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER:
2004-2005 Eğitim Yılında Fakülte ve Enstitülere göre Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Fakülteler ve Enstitüler

Toplam

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

3

Biomedikal Mühendisliği Enstitüsü

2

Çevre Bilimleri Enstitüsü

1

Eğitim Fakültesi

88

Fen Bilimleri Enstitüsü

11

Fen Edebiyat Fakültesi

139

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

167

Kandilli Rasat.&Deprem Araşt.Enstitüsü

1

Mühendislik Fakültesi

128

Sosyal Bilimler Enstitüsü

39

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu

56

Diğer

1

Genel Toplam

6362004-2005 Eğitim Yılında Ülkelere Göre Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Statü
Uyruk

Lisans

Master

PhD

Toplam

Azerbaycan

67

2

1

70

Amerika

42

10

2

54

Yunanistan

45

6

1

52

Kırgızistan

43
1

44

Türkmenistan

3838

Bulgaristan

3535

Arnavutluk

29

2
31

Rusya

29

1
30

Almanya

20

2

1

23

İran

2323

KKTC

14

6

2

22

Diğer

Genel Toplam


636

Bu öğrenci sayılarına değişim öğrencileri dahildir. İçlerinden 64’ü Türki Cumhuriyetler Sınavı, 410’u ise Yabancı Öğrenci Sınavı ile üniversitemize girmişlerdir. Diğerleri transfer, kota vs. yoluyla girmişlerdir.

 1. YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI:
UYRUK

SAYI
FAKÜLTE

SAYI

ABD

15
ATATÜRK ENST.

1

ALMANYA

3
BİLGİ İŞLEM

1

ARJANTİN

1
ÇEVRE BİLİMLERİ

2

AVUSTRALYA

1
DİĞER

4

AVUSTURYA

1
EĞİTİM FAKÜLTESİ

4

BREZİLYA

1
F.E.F

18

ÇİN

1
GÜZEL SANATLAR

1

FRANSA

4
İ.İ.B.F.

1

FİNLANDİYA

1
KANDİLLİ

3

HİNDİSTAN

2
MÜHENDİSLİK FAK.

3

İNGİLTERE

6
UBYO

1

İRAN

1
YADYOK

13

İSPANYA

3

İTALYA

2


JAPONYA

2


KANADA

1


MEKSİKA

1


POLONYA

1


RUSYA

2


YUNANİSTAN

3
TOPLAM

52
TOPLAM

52

 1. AB- ÇERÇEVE PROGRAMLARI :


Ağustos 2004

 • Ulusal Irtibat Noktası’na (TÜBİTAK) Prof. Dr. Cem Behar’ın Boğaziçi Üniversitesi’nin FP6 Kurumsal İrtibat Noktası (KİN) oldugu bildirildi. TÜBİTAK’tan konuyla ilgili gönderilecek mail’ler icin Sn. Behar’a BIM’den cem.behar@boun.edu.tr mail adresi alındı. Ayrıca ofis için fp6@boun.edu.tr mail adresi alındı. Okuldaki öğretim görevlilerine - yaklaşık 100 kişiden oluşan 7 tematik alana bölünmüş mail gruplarımızın üyelerine (bkz : fp6@boun.edu.tr ) - bilgi akışı (TÜBİTAK’tan gelen ortak arama duyuruları, FP6 ile ilgili konferans ve bilgi günü duyuruları, yeni açılan proje teklif çağrılarının haberleri...) bu adres üzerinden gerçekleştiriliyor. Ayrıca Sn. Behar da önemli konularda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

 • Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlilerine FP6 proje bilgi formu gönderildi. Dr. Ayşe Bener ve Özlem Çeziktürk’ün eklenmesi ile web’deki kayıtlarımız güncellendi (bkz : www.fp6.boun.edu.tr/participants.htm )

 • Prof. Dr Cem Behar’ın isteği üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nde yürütülmekte FP6 projeleri ile ilgili taslak “proje bilgi formu” hazırlandı. Prof. Dr. Bülent Sankur ile KB’deki odasında yürütmekte olduğu FP6 projeleri ile ilgili görüşüldü, proje detayları kaydedildi.

Eylül 2004

 • Aday ülkelere yönelik “Center of Excellence” - SSA çağrısı Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İrtibat Noktası Prof. Dr. Cem Behar’a iletildi. instructors@boun.edu.tr ile öğretim görevlilerine duyuru yapıldı.

 • Fizik Bölümünden Prof. Dr. Engin Arık ile bir toplantı düzenlendi, yürüttüğü FP6 projesinin detayları proje bilgi formuna kaydedildi. Benzer şekilde Ayşe Erdinçler’in proje bilgileri edinildi.

Ekim 2004

 • Sn. Behar’ın elindeki bilgilere dayanarak Dr. Atilla Ansal’ın FP6 projesinin bilgileri proje bilgi formuna kaydedildi.

 • Aday ülkelere yönelik ACC-SSA çağrısı için detaylı bir bilgi notu olarak “ACC-SSA-2 Guide for Beginners” hazırlandı, mail gruplarına ve ilgilenenlere gönderildi (Dosya ekte). Ayrıca yine bu konuda hocalardan gelen sorular cevaplandırılmaya çalışıldı. (örnek : Endüstri Mühendisliğinden Dr. Taner Bilgiç’in ofisinde yaptığımız kısa toplantıda kendisinin konuyla ilgili – bütçe hazırlama, vs. – elimizde olan bilgiler aktarıldı.)

 • Prof. Dr. Victorya Aviyente, ODTÜ ve benzeri üniversitelerde FP6 Tr-Access kapsamında TÜBITAK’in düzenledigi Mobility, Infra vb. konulu bilgi günlerinden BÜ’de de düzenlenmesini talep etti. Kurumsal Irtibat Noktasına bildirildi.

 • Prof. Dr. Yılmaz Esmer’in FP6 proje bilgileri kaydedildi.

Kasım 2004

 • Yeni açılan çağrılar doğrultusunda FP6 Araştırma Altyapıları (Research Infrastructures) ile ilgili bilgi notu hazırlandı. İlgili mail gruplarına ve Kurumsal İrtibat Noktası’na iletildi. (Dosya ekte).

 • FP6 kapsamında halen açık olan ve ileriki dönemde açılacak olan çağrıların bilgileri derlendi. KİN’e gönderildi, instructors@boun.edu.tr ile araştırmacılara dağıtıldı. (Dosya ekte)

Aralık 2004

 • Yeni açılan proje çağrılar ile ilgili olarak çağrıların içeriğini açıklayıcı “Araştırmacıların Dolaşımı” (Mobility of Researchers - Marie-Curie) alanı ile ilgili bilgi notu hazırlandı, mail gruplarına ve KİN’e iletildi.

 • Enerji ve Çevre alanında Avrupa Birliği ülkelerinde 2005 senesi içerisinde düzenlenmesi planlanan konferans ve etkinlikler FP6 resmi sitesi CORDIS’ten derlenerek bilgi notu haline getirildi. İlgili mail gruplarına iletildi. (Dosya ekte ).

 • Prof. Dr. Lale Akarun’un Information Technologies (IST) alanında BÜ’de bilgi günü düzenlenmesi talebi Kurumsal İrtibat Noktamıza iletildi.

 • BÜ’ndeki projelerin tam listesi tamamlandı. (Takip eden zaman diliminde 1 kez update edildi). İlgilenenlere iletiliyor. (Örnek : Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Pınar Yolum - Şubat 2005, TUBITAK’tan UİN Asistanı Asli Vural - Ağustos 2005)

Ocak 2005

 • Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Yılmaz Esmer tarafından FP6 Vatandaşlık ve Toplum (CITIZENS) bilgi günü düzenlendi. Toplantı bilgilerini mail gruplarına ve ilgilenenlere duyuruldu. TÜBİTAK CITIZENS UİN’i Prof. Dr. Canan Ergin ile görüşüldü, istekleri KİN’e iletildi.

 • International Cooperation Activities (INCO) alanında yeni açılan çağrılar ile ilgili açıklayıcı bilgi notu hazırlandı (Ekte). Mail gruplarına ve KİN’e iletildi.

Şubat 2005

 • Halkla İliskiler Ofisi aracılığı ile students@boun.edu.tr mail grubuna FP6-Marie-Curie etkinliklerini tanıtıcı bir mail ve bilgi notu gonderilerek (dosya ekte) öğrencilere FP6-Marie Curie etkinlikleri kapsamında yararlanabilecekleri olanaklar tanıtılmaya çalışıldı. Öğrencilerden oluşan bir Marie-Curie mail grubu oluşturma çabalarına başlandı. Ilgili haberler, bilgi notları, fırsatlar düzenli aralıklarla bu gruba gönderiliyor.

 • TÜBİTAK’in koordinatörlüğünde yürütülen Tr-Monet projesinin duyurusu Prof. Dr. Cem Behar’a iletildi. Instructors@boun.edu.tr mail grubuna iletişim formu ve araştırmacı formu dağıtıldı.

Mart 2005

 • Tr-Monet kapsamında İTÜ ile Marmara’daki iller ve üniversiteler, öğretim görevlisi sayısı temel alınarak aramızda paylaşıldı. TÜBİTAK’tan gelen araştırmacı formları database’e girildi. Info-pack’ler için sorumlu olduğumuz illerin hastane, misafirhane, otel, vs. bilgileri derlenerek koordinatöre bildirildi.

 • Prof. Dr. Bülent Sankur’un isteği üzerine Sn. Şermin Abdullah ile Döner Sermayeden Fatma Hn ile görüşmeler yapıldı. Yine konuyla ilgili olarak UİN’in ve Ege Üniversitesi FP6 Ofisi ile bilgi alışverişi sağlandı.

 • UİN tarafından elimize ulaştırılan Tr-Access bültenleri ve FP6 kitapçıkları ilgili hocaların postalarına gönderildi. (UİN ile yapılan görüşmeler sonucu yeni kitapçıklar ve Tr-Access’in son bülteninin bize gönderilmesi bekleniyor).

Nisan 2005

 • Sn. Tomru Önalp’ın yardımıyla üniversite bünyesinde çalışan Avrupalı araştırmacılar belirlendi. Yabancı araştırmacılara Tr-Monet için interview soruları gönderildi. Bunların sonuçları Mayıs ayındaki Monet toplantısına götürüldü. Aki Virtanen’in anketi Avrupa Birliği’nin Europe4Researchers newsletter’ında yayımlanmak üzere seçildi (Şu anda ayrıntılar üzerine çalışılmaktadır).

 • Sorumlu olduğumuz üniversitelere mail yolu ile Tr-Monet projesi hakkinda bilgi verildi ve araştırmacılara araştırmacı formları iletildi.

Mayıs 2005

 • Boğaziçi Üniversitesi’nde Tr-Monet staff meeting yapıldı. Eğitim Fakültesinden Aki Virtanen ve Uluslarası İlişkiler Ofisi’nden Sn Tomru Önalp yabancı araştırmacıların sorunları üzerine konuşmacı olarak davet edildiler.

 • Tr-Monet projesi icin yabancı araştırmacıların sorunları üzerine bilgi alışverişinde bulunabilmek amacı ile Sn. Tomru Önalp ile odasında toplantı yapıldı ve sonuçları koordinatöre gönderildi.

Temmuz 2005

 • Uluslarası İlişkiler Ofisinin yeni web sitesinin tasarım çalışmalarına başlandı. (Ağustos ayı içerisinde yeni web sitesinin eskisinin yerine geçirilmesi planlanıyor.)

 • Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Emre Köse’nin FP6 projesi kapsamında Eylül ayında düzenlemeyi planladıkları workshop için konuşmacı olarak Komisyondan çağırılabilecek adaylar için UİN ile irtibata geçildi, sonuçlar Emre Bey’e iletildi.

 • Sosyal Politika Forumu’ndan Sn. Çağrı Yoltar’ın sorusu üzerine FP6’de hakemlik yapmış hocaların isim ve iletişim adresleri bulundu.

 • Ulusal Inovasyon Girişimi raporu hazırlandı ve Prof. Dr. Ayşe Soysal’a gönderildi.

Ağustos 2005

 • Uluslarası İlişkiler Ofisi’nin web sitesinin güncellenmesi çalışmaları devam ediyor.

 • Ekim ayında BÜ’de düzenlenecek Monet ve MORE etkinliklerinin organizasyonları sürmektedir.


 1. İDARİ KOORDİNATÖRÜN RAPORU:

ŞERMİN ABDULLAH- (Göreve başlangıç tarihi: 1 Şubat 2005)
 • Şubat ağırlıklı olarak Ofis’teki elemanları, günlük olarak yaptıkları işleri, dosyalama sistemini, ve değişim anlaşmalarını tanımaya zaman ayırmakla geçmiştir. Ayrıca Rektör Yardımcılarından Prof. Gülen Aktaş’la ve Öğrenci Dekanlığından Ali Bey’le (22/2), Kayıt İşlerinden Zeliha Hanım’la (16/2), Burs Ofisi’nden Ayşe Demirpençe ve Emine Altunel’le de(23/2) görüşerek ileride olası müşterek çalışma alanlarımız konusunda fikir alışverişinde bulundum. 15 /2 de Sevda Bekmanve Betül Tanbay ile öğle yemeğinde buluştuk ve prensipte 15 günde bir buluşarak güncelleme ve değerlendirme yapmaya karar verdik. Bütün bu görüşmelerin sonucunda (özellikle Zeliha H.la da mutabık kalınarak(24/2) birimimizdeki hizmetlerin iki ana bölümde şu şekilde değerlendirilmesine karar verilmiştir: 1. Diplomaya doğru yapılacak başvurular (YÖS, transfer gibi) ki bunlar esasta Kayıt İşleri tarafından yürütülecek ancak yabancılara bilgi, belge ve daha sonraki vize ve ikamet işleri için ‘yabancı Öğrenci Danışmanlığımız’dan yararlanılacak ve 2. Diploma amacı olmadan yapılacak başvurular (Özel öğrencilik, gelen-giden değişim, gelen-giden Erasmus gibi) Üniversitemize resmi kayıt yaptırma aşamasına kadar ki tüm bilgilendirme, oryantasyon, kayıtların tutulması ve takibi, resmi kayıtlar sırasında her türlü dil desteğinin verilmesi gibi tüm hizmetler Ofisimizce yürütülecek.

 • Mart – 1/3 günü Boston University’den gelen Dr. Urbain De Winter ve Dr. Solomon Eisenberg’in Rektörümüz’le yaptıkları görüşmeye katıldım. Aynı gün Öğrenci Dekanımız Ali Tekcan, Deniz Ceylan, Zeliha Balkan ile özel ve yabancı öğrenciler için düzenlenmiş bulunan yönetmeliklerin içeriği ve İngilizce’ye tercüme faaliyetinini görüştük. Sevda ve Betül ile 10 Mart’taki buluşmamızda Ofis mekanının yaratmakta olduğu sorunlar görüşüldü ve çözüm için olası çareler değerlendirildi zira elemanlarımızın tümü mekanın sağlığa ve hizmet türüne elverişsiz olmasından yakınmaktaydılar. 18/3te Rektör Yardımcımız Prof. Turan Akturan ile görüşerek sorunumuzu aktardım. Bu tarihte ayrıca Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrenci asistanımız göreve başladı ve kendisi ile birimimizin veri tabanını oluşturma görüşmelerini başlattım. 15/3 te Deniz Ceylan’la yabancı uyrukluların ve özel öğrenciler ile değişim öğrencilerinin kayıtları ve diğer işlemleri için gerekli takvimin oluşturulması için toplandık 17/3 Betül ve Sevda ile birkaç akademik konu (Richmond Üniversitesinin ziyareti gibi) görüştük. BUVAK’ın Tansever Bursu için istediği ‘Değişim’adayının seçimi işlemini düzene koyabilmek için Burs Ofisi ile görüşme sağlanmış ve tüm adayların listesi aktarılmıştır. Zeliha Hanım’la Şubat ayında mutabık kaldığımız ‘Özel, değişim ve Erasmus öğrencilerinin Kayıt Akışı’ prosedürlerinin üzerinden geçtik. 31/3 günü ise Personel Mevzuatı ve Kadrolar konulu toplantıya katıldım.

 • Nisan – Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Prof. Ilhan Or’un isteği üzerine yurtdışına değişim programları ile gitmekte olan öğrencilerimize sağlık sigortası veren bellibaşlı birkaç kurumun verdiği hizmetin süre ve şartlarını, yanısıra Amerika’daki bazı Üniversiteler ile Avrupa’da birkaç ülkenin Üniversitelerinin şart koştuğu kapsam bilgileri derlenerek Betül Hanım ve Ilhan Bey’e aktarılmıştır. 4/4 günü Sevda Bekman başkanlığında Seçme Komisyonu’nundan Prof. Sumru Özsoy, Z. Aynagöz, S. Yılmaz ile birlikte özel ve her türlü değişim için seçme kriterleri ve süreçleri üzerine görüşme yapıldı. Bir yandan da Özel Öğrenci, ‘Exchange’ ve ‘Erasmus’ başvurularında kullanılacak başvuru formu güncelleyerek internet ortamına aktarılma işlemi yapıldı. 8/4 te Değişim başvurusu sonucundan memnuniyetsizlik belirten öğrencimiz Nilda Alaca’ya yazı derlemek amacıyla dosyasını ve tüm yazışmalarını incelemek ve metin oluşturma çalışması yaptım. Değişimle yurt dışına gidecek olan öğrencilerimiz için evvelce alınmış olan bilgilerden eksik olanlarının Kayıt İşlerinden aktarılması yapılmıştır (Zeliha H.’ın mutabakatı alınarak). Üç yazışma formu yenilenerek standardize edildi: 1. ‘invoice’ yerine ‘letter of information’ about dorm fees, 2. Değişim öğrencilerimizden staj amaciyla kalma sürecini uzatmak isteyenlere ‘in consultation with her/his advisor’ ibaresi kullanılması, ve 3. Gideceği Üniversite ve bölümü belirlenen değişim adaylarımızın ‘nomination’ belgesi. Rektörümüz A. Soysal tarafından istenen, öğrenci perspektifi açısından ve genelde o bilgileri kapsayan bir İngilizce broşür çalışmasının ana hatlarını belirttiğim bir özeti kendisine ve Cem Bey’e 20/4te yolladım ve 26/4te birlikte üzerinden geçtikten sonra Üniversitenin çeşitli birimleriyle görüşerek bilgi toplama çalışmasına geçtim (APK dairesi, Kayıt İşleri, Deniz Ceylan, Kütüphanemiz,Tanıtım Koordinatörlüğü gibi). Bu broşürün bitiş tarihi olarak Ağustos hedeflendi.

 • Mayıs - Bu ay ilk iki haftası ağır bir hastalık sebebiyle raporlu, üçüncü haftası da yarı-zamanlı olarak gelerek geçirdim. Prof. Ilhan Or’la sağlık sigortası çalışmaları ile yeniden görüştük ve istediği bilgilerin kapsamını genişlettik. ‘Leaflet’ çalışmasında kullanılacak bilgiler birimlerden beklenmekte. 25/5 te yine Seçme Komisyonu ile toplantı. 26/6 Rek.Yd. Turan Bey’le tekrar görüşme. Sevda, Betül ve Deniz H.la güncelleme toplantımız. Kullanılmakta olan ‘Memorandum of Agreement’ taslağında yenileme çalışması yaparak Rektörümüzün onayını aldım. Bu tarihten itibaren var olup ta sureleri bittiği içi yenilenecek olan anlaşmalarda da benzer bir yaklaşımla anlaşmalar arasında bir standardizasyon elde etmek mümkün olacaktır.

 • Haziran - 14/6 Burs Ofisi’nin özverili çalışması ile ve birlikte ileride her yıl bir ‘Exchange’ öğrencisine verilecek olan ‘Barış Tansever Bursu’nun verilme çalışma ve kriterleri saptanarak Vakıf’la görüş birliği sağlanmıştır. Bu konudaki nihai karar bağışçının olmakla beraber gerçek ihtiyaç sahibinin saptanmasında Uluslararası Ilişkiler Ofisinin bir takdiri olamayacağı, Burs Ofisi’nin kendi çalışma yöntemleriyle ve Vakıf’a bilgi ve öneri sağlaması uygun bulundu. 14/6 da Superdorm, kuralları ve sorunları ile ilgili ilk defa bir toplantıya katılarak düşüncelerimi aktarma fırsatı buldum (Ali Bey, Ilksen H. Gülercan H. ile birlikte). Değişim Komisyonu’na sunulmak üzere adaylıktan-seçilmeye kadarki süreç için takvim hazırlığı görüşüldü. Haifa Sözleşmesi’ni gözden geçirme çalışmasını yaptım.

 • Temmuz – Eylül sonu doğum iznine ayrılacak olan sekreterimiz Tuna Çomak’ın yokluğunda yerine Ofisimizde aynı hizmetleri görecek bir elemanın Genel Sekreterlik’çe sağlanacağı bildirildi. Üniversitemizin 2005-2007 akademik bilgilerini kapsamlı bir şekilde anlatan lisans ve yüksek lisans katalogları anlaşmamız bulunan Avrupa ve Avrupa harici tüm okullara bir ön yazı ile yollanması işlemini ve bunun için posta giderlerinin Avrupa için Socrates-Erasmus fonundan diğerleri için de posta bütçemizden (Rek. Yard. Gülen Aktaş’ın oluru alınarak) gönderdik 12/7 de Ali Bey, Ilksen H., Gürcan H. ve Seçil ile Superdorm için hazırlanmış olan kontrat, başvuru formu, vs. gibi belgelerin türkçe metinlerinin İngilizce tercümeleri üzerindeki çalışmamı aktardım ve birkaç hususun hukuka aykırılığından ya da uygulanabilirliğinin olamamasına dikkat çektim. 18/7 Betül’e Ofis’in Erasmus fonundan sağlamayı düşündüğümüz ihtiyaç listesi sunuldu. Haifa Sözleşmesi’ndeki değişiklik önerilerimiz Haifa tarafından kabul edildiği e-mail olarak bildirilmiş. 21/7 de ‘Leaflet’ çalışmamı tamamlayarak Rektörümüz’e e-mail ile yolladım. 27/7 de basım, grafik ve tasarım için Rektörümüzle ve bu işleri üstlenmesi muhtemel İnci Batuk ile ön görüşmemiz oldu.
 1. HEDEFLER - SORUNLAR:

Daha sistemli, kişilerden bağımsız bir ofis çalışması

Bilgi akışının düzelmesi

Faaliyet raporu ile ilgili gelecek öneriler ve eleştirilere göre stratejiler geliştirilmesi

Değişim anlaşmalarını lisansüstü öğrenciler için de geliştirmek

Amerikan Üniversiteleri arasında en iyi olarak sınıflandırılanlar ile anlaşmalar yapmakOfisin prezantabilitesi açısından daha düzgün bir yere taşınması

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə