Hotărâre a Guvernului

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 44.48 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü44.48 Kb.

Minuta: 07.02.2011

Tema: proiectul de Hotărâre a Guvernului privind desfiinţarea Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti "Prof. Dr. Florin Brătilă" Bucureşti şi a Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord şi reorganizarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

Ca urmare a solicitărilor primite din partea societăţii civile în vederea realizării unei dezabateri publice pe această temă, în data de 07.02.2011 a avut loc întâlnirea dintre reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi reprezentanţi ai societăţii civile.
Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii care au participat la această dezbatere au fost:


 • Domnul Cristian Anton Irimie – secretar de stat

 • Domnul Călin Alexandru – director Direcţia asistenţă medicală

 • Domnul Mihai Farcaş – consilier Direcţia asistenţă medicală

 • Domnul Slavu Benon - consilier Direcţia generală economică

 • Doamna Marieta Bărduţ - consilier Direcţia organizare şi politici salariale

 • Doamna Mihaela Dobre - consilier Direcţia organizare şi politici salariale

 • Doamna Corina Constantinescu – consilier Direcţia juridic şi contencios

 • Domnul Horia Lăzărescu – manager Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

 • Doamna Mihaela Oancea – consilier Secretariatul General Ministerul Sănătăţii.

Din partea societăţii civile au participat: • Domnul dr. Corneliu Moldovan – director Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti "Prof. Dr. Florin Brătilă"

 • Doamna dr. Monica Radu - Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti "Prof. Dr. Florin Brătilă"

 • Domnul ec. Simionică Dragoş - Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti "Prof. Dr. Florin Brătilă"

 • Domnul Aurelian Iavaşcu – manager Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord

 • Domnul Gheorghe Iatan – director financiar contabil Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord

 • Domnul Traşcă Florin – director SC Semar SRL Constanţa

şi alţii

Din partea mass-media: • Domnul Stan Roberto – AGERPRES

 • Domnul Radu Tuţă – AGERPRES FOTO

 • Doamna Adriana Turea - Radio România Actualităţi

 • Doamna Marilena Frâncu – Radio România Actualităţi

 • Doamna Mihaela Arion – Bucureşti FM

 • Doamna Ioana Hagi-Stan – Antena 1

 • Doamna Aura Poteraşu – TVR

şi alţii
Dezbaterea publică a fost deschisă de către domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie care a prezentat motivele emiterii acestui act normativ prin care se desfiinţează Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti "Prof. Dr. Florin Brătilă" Bucureşti şi Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord ca unităţi cu personalitate juridică şi se reorganizează ca structuri, fără personalitate juridică, în cadrul Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti.

Strategia Ministerului Sănătăţii, atât pe termen scurt, cât şi mediu, vizează identificarea soluţiilor pentru reducerea cheltuielilor de întreţinere – funcţionare şi eficientizarea utilizării bazei tehnice în unităţile sanitare din reţeaua proprie, prin integrarea serviciilor existente sau a celor nou create.

Principalele centre de cost vizate pentru eficientizare, în prima etapă, sunt cheltuielile cu personalul din aparatul funcţional, administrativ şi de deservire, cu exploatarea bazei tehnice existente la nivelul laboratoarelor şi serviciilor conexe, cheltuielile care vizează implementarea sistemelor de calitate în activitatea medicală, informatizarea, serviciile de consultanţă în vederea întocmirii documentaţiei specifice şi necesare procesului de acreditare.

Prin reorganizarea propusă ca urmare a unificării celor trei unităţi sanitare într-o singură unitate medicală cu personalitate juridică se poate realiza utilizarea optimă a fondurilor contractate cu casa de asigurări de sănătate ca urmare a serviciilor medicale furnizate sau pot fi atrase fonduri din alte surse, în funcţie de priorităţile politicii de sănătate a Ministerului Sănătăţii şi a nevoilor obiective, evidenţiate prin cererea de servicii medicale.

Serviciile medicale ambulatorii acordate de Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti "Prof. Dr. Florin Brătilă" în domeniul medicinii complementare şi alternative pot constitui o variantă benefică la serviciile medicale acordate în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie.

De asemenea, se asigură premisele pentru introducerea unui management unitar, atât medical cât şi financiar, benefic în perspectiva acreditării unităţilor sanitare cu paturi, dezvoltarea, diversificarea, creşterea calităţii şi complexităţii serviciilor medicale, implementarea la nivel local a politicilor de sănătate public, în conformitate cu nevoile comunităţii şi prioritizarea acestora.Domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie a precizat că acest act normativ este în stadiul de proiect şi vor fi luate în considerare propunerile primite.
Corneliu Moldovan:

 • reprezint un institut unic de profil în România ale cărui servicii medicale sunt servicii ambulatorii care cuprind practici de îngrijiri de sănătate folosite ca terapii adjuvante sau care pot înlocui terapiile clasice şi cuprind practici şi terapii naturiste, biologice, de nutriţie, terapii manuale, bioelectromagnetice şi energetice

 • în România este apanajul medicilor specialişti care au mai multe competenţe în medicină complementară

 • pe lângă cercetare noi facem şi terapie complementară, terapie care este foarte ieftină

 • acest domeniu nu intră în concurenţă cu medicina alopată ci este complementar acesteia

 • în prezent, institutul nostru este subfinanţat iar domeniul medicină complementară nu este precis reglementat, prin urmare, propunem reglementarea acestui domeniu, elaborarea unei strategii şi programe de finanţare

 • solicităm Ministerului Sănătăţii regândirea şi reorganizarea activităţii acestui institut în sensul finanţării corecte; efortul bugetar ar putea fi redus dacă medicina complementară ar fi extinsă şi în alte centre din ţară şi în cabinetele de medicină de familie


Cristian Anton Irimie:

 • cu ce anume vă deranjează comasarea Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti "Prof. Dr. Florin Brătilă" Bucureşti (INMCAB) cu Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti (INRMFBB)?

 • Dacă aveţi dificultăţi financiare, prin comasare şi prin contractele cu casa de asigurări puteţi avea sursa de finanţare necesară, singurul care ar fi dezavantajat ar fi INRMFBB

 • Ministerul Sănătăţii nu intenţionează desfiinţarea sau pierderea specificului prin comasare


Monica Radu:

 • noi nu avem o problemă cu preluarea de către INRMFBB doar că subfinanţarea noastră va continua şi după preluare, casa de asigurări plăteşte pentru un singur pacient pe zi, aşa că noi vom fi nerentabili şi după preluare

 • noi nu facem doar terapia durerii


Horia Lăzărescu:

 • INRMFBB are experienţă în preluare, în anul 2002 a mai preluat şi alte unităţi

 • Avem capacitatea de a vă prelua, vom încerca să renegociem contractul cu casa de asigurări pentru o mai bună finanţare

 • Vă veţi păstra specificul activităţii şi nu veţi fi îngrădiţi


Corneliu Moldovan:

 • dacă am înţeles bine, ne vom păstra identitatea, vom putea organiza congrese?


Horia Lăzărescu:

 • da


Călin Alexandru:

 • există varianta funcţionării ca centru în cadrul INRMFBB care are o reţea naţională prin care tehnicile de medicină complementară vor putea fi promovate la nivel naţional


Cristian Anton Irimie:

 • noi nu afectăm profesionalismul şi competenţa profesională

 • dorim eficientizarea INMCAB care altfel ar deveni falimentar

 • din punct de vedere medical, acestui insitut nu i se poate reproşa nimic

 • dorim să vă ajutăm printr-un management mai bun

 • din punct de vedere al specificului, vă veţi păstra autonomia iar profesional veţi fi independenţi

 • personalitatea profesională nu este conferită de personalitatea juridică


Corneliu Moldovan:

 • problema INMCAB este cu regia, care este comună cu cea a complexului Panduri

 • vom funcţiona în acelaşi sediu?


Cristian Anton Irimie:

 • da, iar contractul cu casa de asigurări va fi semnat în aprilie iar serviciile vor putea fi negociate mult mai bine

 • dorim să ajungem la un consens, Ministerul Sănătăţii doreşte să creeze condiţii mai bune de tratament pentru pacienţi si pentru îngrijirea acestora

 • vă asigur că această comasare va fi benefică pentru sistemul dumneavoastră, atât pentru activitatea dvs. cât şi pentru pacienţi care vor beneficia de condiţii mai bune


Horia Lăzărescu:

 • nu veţi fi desfiinţaţi

 • la negocierea contractului cu casa de asigurări vă rugăm să ne ajutaţi pentru o ofertă mai bună


Corneliu Moldovan:

 • în acest caz nu avem o problemă cu preluarea


Horia Lăzărescu:

 • referitor la preluarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, acesta a fost în trecut secţie exterioară a INRMFBB, ulterior, în anul 2000 Spitalul Eforie a căpătat personalitate juridică

 • în prezent, INRMFBB are capacitatea de a prelua acest spital


Aurelian Ivaşcu:

- am fost interesat să aud părerea domnului Horia Lăzărescu şi constat că este adevărat doar 10%, de aceea am o întrebare pentru dânsul: ştie cum s-a realizat aprovizionarea cu combustibil, nămol, hrana pentru pacienţi la Spitalul Eforie?


Horia Lăzărescu:

 • momentan nu cunosc acest aspect, dar mă voi interesa


Aurelian Ivaşcu:

 • în anul 1985, sanatoriul avea 306 angajaţi din care INRMFBB plătea doar 31 (medici, asistenţi medicali, personal mediu), restul cheltuielilor fiind suportate de Spitalul Eforie

 • de la început, Spitalul Eforie a avut personalitate juridică şi şi-a achitat cheltuielile

 • referitor la acest proiect, unirea nu este benefică nici pentru INRMFBB şi nici pentru Spitalul Eforie

 • noi implementăm 2 proiecte pentru reabilitarea a două baze de tratament, proiecte care au fost blocate datorită acestor comasări


Cristian Anton Irimie:

 • cum adică aţi fost bolcaţi prin aceste comasări? Aveţi aceste proiecte din anul 2009


Călin Alexandru:

 • nu această comasare v-a blocat

 • dacă Spitalul Eforie va fi preluat de către INRMFBB va fi preluat şi acest proiect

 • ce anume v-a blocat? Aveţi un document în acest sens?


Aurelian Ivaşcu:

 • nu avem nici un document


Călin Alexandru:

 • cu atât mai mult, un management mai bun va ajuta derularea proeictului


Aurelian Ivaşcu:

 • dacă spitalul îşi pierde personalitatea juridică, proiectul respectiv va trebui rescris pentru că se va schimba denumirea

 • noi am obţinut certificatul de urbanism deja, dacă se va schimba denumirea va trebui obţinut un alt certificat şi noi credem că va dura cam un an

 • proiectul va trebui implementat până în anul 2015, deci toate aceste schimbări vor duce la întârzieri în implementarea proiectului


Cristian Anton Irimie:

 • vă rog să răspundeţi la întrebare: ce anume v-a blocat? Aveţi un document în acest sens?

 • spuneţi că se pierde timpul şi se întârzie, atunci ne daţi voie să studiem şi noi timpul de realizare a unui proiect? dacă aţi avut nevoie de 2 ani pentru scrierea proiectului, vă rog să ne daţi voie să analizăm ce anume este mai bine, continuarea acestui proiect sau comasarea?

 • Nici noi nu dorim pierderea de fonduri europene, aşa că vom analiza toate aceste aspecte şi vom lua decizia cea mai bună

 • Alte impedimente aveţi?


Aurelian Ivaşcu:

 • nu se poate conduce o structură de la 200 de km, conducerea de la Bucureşti implică şi costuri foarte mari

 • prin acest proiect vor fi refăcute în procent de 70-80% baza şi centrala şi instalaţiile învechite


Cristian Anton Irimie:

 • credeţi că vom da afară oameni de la Eforie, cine credeţi că va face asta?

 • Nu aţi amintit însă nimic de serviciile oferite pacienţilor, dumneavoastră spuneţi că refaceţi centrală termică

 • Deci MS greşeşte că stopează un proiect? Vom analiza dacă aşa este; MS are o structură care se ocupă cu implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene


Aurelian Ivaşcu:

 • în această săptămână, noi putem depune cererea de finanţare pe care Agenţia de Dezvoltare Regională o va analiza în 4-5 luni

 • în acest an, 98% din fondurile MS cheltuite pot fi rambursate şi recuperate prin acest proiect


Cristian Anton Irimie:

 • deci banii sunt ai MS!


Aurelian Ivaşcu:

 • primăria nu are bani, s-a încheiat un protocol prin care MS pune 2% iar restul de 98% sunt asiguraţi din fonduri europene

 • noi din interior putem supraveghea lucrările care estimăm că s-ar putea termina în 2 ani şi jumătate de la obţinerea finanţării

 • sunt 3 hoteluri pe care Ministerul Turismului intenţionează să le privatizeze iar noi suntem creditori la unul din ele, Steaua de Mare


Cristian Anton Irimie:

 • nu sunt ale noastre şi nici nu le putem achiziţiona

 • actul medical, prin trecerea la INRMFBB, for tutelar al specialităţii respective, pierde sau poate câştiga?


Aurelian Ivaşcu:

 • pe termen scurt nu, pe termen lung însă, da!


Cristian Anton Irimie:


Aurelian Ivaşcu:

 • totuşi, înainte, INRMFBB nu a reuşit să plătescă decât 31 de angajaţi


Horia Lăzărescu:

 • vorbim de 2 perioade diferite

 • în prezent, INRMFBB are în subordine mai multe structuri în teritoriu, are contracte cu 6 case de asigurări judeţene

 • din punct de vedere al fondurilor europene, vom implementa acest proiect cu dumneavoastră ca manager local al proiectului

 • medical, tot INRMFBB vă va ajuta la acreditare

 • INRMFBB vă va ajuta din toate punctele de vedere


Cristian Anton Irimie:

 • noi nu vom pierde bani europeni

 • în anul 1985 medicii stagiari efectuau un stagiu de 1 lună la Spitalul Eforie, pentru specialitatea balneofizioterapie

 • vom analiza şi discuta toate aspectele pentru a nu pierde acest proeict şi pentru a nu pierde fondurile europene.

Vă mulţumim pentru participare.Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə