İlgili Mahkeme karan gereği yapılan incelemedeYüklə 3.58 Mb.
səhifə6/50
tarix12.08.2018
ölçüsü3.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

...Ulusal Güç Birliği kuruluş aşamasında, kurucuları tarafından uygun görülen ve liderlik vasıflarına sahip, genç bir türk kadınını başkan yapmayı uygun bulmuştur.

...Lümpen gençlik il ve ilçelerde hızla tırmanan bölücü kürt ulusalcılığının


hakimiyetinin önünün kesecektir. İstanbul un pek çok semti cadde ve sokakları ayrılıkçı kürt
ulusalcılığın kontrolüne geçmiş durumdadır. Ayrılıkçı hareketler radikal fundementalist
gelişmeler lümpen gençlik kitlelerinin Kemalist örgütlenme çatısı altında harekete geçmesi
dinamik ulusal enerjinin korunmasında başanya ulaşacak en sağlıklı yöntemdir. Lümpen
gençliğin her mahallede örgütlenmesi yukarıda ifade edilen gelişmelerin engellenmesinde
başvurulabilecek tek realist çözümdür. siaES8B^

... lümpen olarak tanımlamaya çalıştığımız gençlik, genç nüfusun en geniş kitlesini içine almaktadır. Bu geniş gençlik kitlesi içinde toplumun her katmanından insan yer almaktadır.

Toplumun üretici kesiminde yer alamayan, işsiz ve son derece yalnız durumda olan bu kitle büyük bir özenle örgütlenmelidir.

Türkiye'nin kendi içinde yeşeren tüm zararlı unsurlarda yer alan gençliğin bu kesimi, MAFİA oluşumlarının kaynağı, MAFİA gruplarının ham maddesi, terör gruplarının emrinde kukla, narko/dolar sektöründe maşa, köktendinci gruplarda ümmetçi fedai, her türden siyasal ve sosyal radikal olayda cephelerde gözle görülebilen 'perde'dir.

Lümpen Türk gençliği, ulusal çıkarlara aykırı ve zararlı her türden oluşumlann örtüsü/perdesi olmaktan kurtarılmalıdır. Bu perde ortadan kaldırıldığında gölgede kalmaya çaba gösteren ve gölgede kalabildikleri sürece güçlü olabilen tüm unsurlar yok olmaya mahkumdur.

Her dönemde, umutsuz, tatminsiz, kimliksiz ve amaçsız gençlik kitleleri, parçalanma, yıkılma, yok olma gerçeğinde yer almış en tahrip edici ve kahredici kitle olmuştur." Şeklinde ibareler geçtiği görülmüştür.3-Şirkct Gizli Gerçekler Gözlem&Analiz Aralık 2000/İstanbul

Mit Müsteşarları ve çalışanları olan Şenkal ATASAGUN, Miktad ALPAY, Emre TANER, Sadi SAĞLAM, Hiram ABBAS, Mehmet EYMÜR, Cevat ÖNEŞ, Cem KOCA ve Orgeneral Teoman KOMAN'm MİT'teki çalışmalarından ve atandıkları görevlerle ilgili eleştirel içerikli, Mit Müsteşarlarının son dönemlerde yapmış olduğu açıklamalar ve bunların kamuoyundaki yansımalarından bahsedilen, dil olmadan ulus, vatan ve devlet olamaz, mitoloji, kürt dili kürt kültürü ilkel aşiret dili ve görenekleri, gizli gerçekler, kürt ulusalcılık hareketi ve kemalizm, miktad alpay-abd ermeni sorunu-örtülü ödenek, asala suikastleri, asala terör eylemleri karşısında mit'in karşı girişimleri, mit'in abd çıkarması örtülü ödenek bütçesinin içi nasıl boşaltılır? ara başlıkları altında yakın tarihimizde meydana gelen bazı olayları ve MİT'in bunlara karşı çalışmaların anlatıldığı saygılarımızla ibaresi ile biten 34 sayfalık doküman.

4-Televizyon Analiz Yönetim Ve Geliştirme Projesi Türkiye'de Televizyon Yaşlılar İçin Çok Yeni Gençler İçin Çok Eskidir İstanbul/Temmuz 2000

Türkiye'de ulusal yayın yapacak olan özel televizyon istasyonunun yapılanma ve re-organizasyonuna katkıda bulunabilmek amacı ile yazıldığı belirtilen dokümanda:

Cumhuriyet Gazetesi ile Ulusal TV kanalının tek bir çatı altında birleştirilmesi operasyonu sonucunda; mevcut medya yapılanması içinde yer alınarak, güçlü holdinglerin şemsiyesi altında yer alan ulusal medya kuruluşları ile rekabete girilmesi ve ulusal çıkarlara aykırı, çarpık medya yapılanmasına son verilebilmesi için; Temmuz 2000 tarihli bu çalışmanın yeniden gözden geçirilmesinde yarar görüldüğü belirtilerek Cumhuriyet gazetesi ile Ulusal TV'nin hisselerini bulunduracak olan yeni bir anonim şirket kurulması ve bu şirketin yönetim kurulu başkanlığı ile yönetim kurulu üyeliğine getirilecek olan kişiler için özenli bir seçim yapılması belirtilmiştir. Ayrıca, Ulusal TV'nin yeniden yapılandırılması ve Ulusal TV ile Cumhuriyet Gazetesinin bir anonim şirket çatısı altında birleştirilmesi, hedeflenene başarıya ulaşılmasının sağlayacak gibi, mevcut medya kuruluşları ile rekabet olanağı yaratacağı sonucuna ulaşılmıştır.

5-Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi

AB Hakkında Bilgiler İçeren ve "Yapılması ^gergken özellikle ulusal gençliğin

Kemalist İdeoloji doğrultusunda örgütlenmesinden gotiği Qü«^ü Cumhuriyet Devrimlerini

sürdürecek olanlar gerçek sahipleri ve koruyacak oj^îjlâf Ulusal*TÜ¥Mjençliğidir.fi * - /?p$s "T* i İ ■•<> » / {( M *\Türkiye 21. yüzyılın ilk 15 yılında süratle ve ciddi biçimde eninde sonunda karşılaşmak zorunda kalacağı büyük ve kanlı bir savaşa hazırlanmak zorunluluğu ile karşı karşıya bırakılmıştır." Şeklinde ibareler bulunan S ay gılanmızla. ibaresi ile biten doküman.6-Ulusal Medya 2001 İstanbul/Aralık 2000

İçeriğinde; "Cumhuriyet gazetesi, Yunus Nadi tarafından 1945 yılında, İstanbul/Cağaloğlu'nda, bugün de merkez yönetim binası olarak kullanılan yapıda yayın hayatına atıldı.

... Günümüzde güç koşullarda yayın hayatını sürdürmekte olan Cumhuriyet; borç batağından kurtulabilmek için, düzenlenen ticari bir operasyon sonucu, iflâsa sürüklenen "Cumhuriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş."'ne ait olan Cumhuriyet gazetesi bir gecede kuruluveren "Yeni Gün A.Ş."nin malı olurken, "Cumhuriyet"in imtiyaz hakları da kurulan Cumhuriyet Vakfı'na devredilerek yasalarla dokunulmazlık zırhına büründürülerek günümüze değin yaşayabilmesi sağlanmıştır.

... İlhan Selçuk, donanımlı geniş bir kültürel birikimine sahip, son derece mütevazı görünümlü bir portre olmakla birlikte, benciliğe sarmalanmış büyük bir ihtiras olarak karşımıza çıkar. Cumhuriyet gazetesinin bugünlere ulaşmasında büyük ve değerli katkıları olduğu gibi, bugün içinde bulunduğu koşullarında sorumlusu olarak öne çıkan bir isimdir. İlhan Selçuk, adı Cumhuriyet gazetesine 21. Yüzyılda tiraj sağlayamaz. Çünkü, dünya sürekli gelişim ve devinim içindedir. Yerkürenin en büyük savaş ustası Cengiz Han, nasıl ki, günümüzün son derece teknik donanımlara erişmiş orduları ile savaşa tutuştuğunda kaçınılmaz olarak yenik düşecek ise; İlhan Selçuk'un gazetecilik alanında kazanacağı da yalnızca yenilgi olacaktır, bu kaçınılmaz bir gerçektir. Bugün bu gerçeği görmezden gelerek, Selçuk'un ellerinde can çekişme noktasında, bitkisel yaşama giren Cumhuriyet gazetesine Selçuk'un can verebileceği görüşünün öne sürülmesi akıl dışıdır.

... Doğu Perinçek, kamuoyu oluşturmada grubu ve partisi için çıkış yollan ararken, Cumhuriyet gazetesinden yararlanmayı da içine alan bir proje geliştirmiştir. Bu projeye göre, televizyon desteğinden yoksun olan Cumhuriyet gazetesinin de ortak olacağı bir televizyon istasyonu (Ulusal Tv) kurulmalıdır. Böylece gazete-televizyon bütünleşmesi sağlanmış olacaktır. Ekonomik sorunlar içinde boğuşan ve gün geçtikçe tiraj kaybına uğrayan, ancak kamuoyunda ve sol çevrelerde saygınlığı olan Cumhuriyet Perinçek ve grubu tarafından ele geçirilmiş olacaktır.

Perinçek, İlhan Selçuk ve Gürbüz ÇapanT bir araya getirerek, finansal sorunlannda üstesinden gelinebileceğini düşünmüştür. Ancak Perinçek'in hesabı tutmamış, kendisinden çok daha deneyimli olan İlhan Selçuk, Perinçek'i devre dışı bırakarak Gürbüz Çapan ile anlaşmayı başarmıştır. Bu anlaşmaya göre, Çapan hisselerin yüzde 40'mı satın almıştır. Daha sonra, yüzde 60 hisseyi de satın alan Çapan, Cumhuriyet gazetesinin sahibi olmuştur.

Cumhuriyet gazetesinin Gürbüz Çapan'a satılması ve bu satışın İlhan Selçuk tarafından gerçekleştirilmiş oluşu, Cumhuriyet çalışanlan arasında hoş karşılanmamış ve gazeteden kopmalar olduğu görülmüştür.

...Yukanda sırası geldikçe işaret edilen nedenler dikkate alındığında Cumhuriyet gazetesinin çok az bir ömrü kaldığı ve misyonunu tamamladığı gerçeği kendiliğinden ortaya çıkar.

... Cumhuriyet gazetesinin bitkisel yaşamdan sıynlıp ulusal ölçekte güçlü ve etkin bir güce sıçrayabilmesi, "Ulusal Yayın Organı" işlev ve misyonuna uygun hale gelebilmesi için; saplantılan olmayan, değişen koşullara uyum sağlayabilme ve öngörü yeteneğine sahip gerçek bir gazeteci portresinin iş başına getirilmesi gerekmektedir.

Demirkent, siyasi güç odaklarının destek olduğu büyük sermaye grupları karşısında tek başına gazete çıkartmakta ve her geçen gün güçlenerek büyümeyi de başarabilmektedir. Bunun nedeni gerçek bir gazeteci oluşudur.

Nezih Demirkent, ulusal yayın yapmakla birlikte, geniş halk kitlelerini kucaklamaya yönelik, yani kamuoyu oluşturmaya yönelik bir yayın politikası uygulamamaktadır. Gazetecilik prensipleri açısından doğru olan bir yayın yöntemi uygulamaktadır.

Ancak Türkiye'nin bugün içine sürüklendiği koşullarda ulusal çıkarlarının gereği olarak, kamuoyunu bilinçlendirecek ve ulusal çıkarlara aykırı her konuda Cumhuriyet Türkiye'sinin yönlendirerek, Türkiye'nin güçlü sesi olabilecek bir gazeteye ihtiyaç olduğu çok açıktır.

Türkiye'yi içerde Kemalizm şemsiyesi altında birleştirecek, dışarıya da bu kenetlenmeyi tek ses olarak duyurabilecek bir gazete ile televizyon, dünya kamuoyu ve dış güç odaklarına yönelik en etkin caydırıcı güç faktörünü oluşturacaktır.

Cumhuriyet gazetesi, oluşturulması zorunlu "Ulusal Medya"nm yazılı yayın kanadını oluşturmaya uygun bir isimdir. Görsel yayın kanadını ise; Perinçek grubunun henüz emekleme dönemindeki "Ulusal Tv" oluşturabilir. Ancak bu televizyonun bünyesinde de ameliyat zorunluluğu vardır. Eğer gerekli ameliyat yapılmaz ise; ne Cumhuriyet ve ne de Ulusal Tv, Türk halkının Kemalist ideoloji çerçevesinde birleştirilmesini gerçekleştiremez. Çünkü, halkın gözünde her iki yayın grubu da "objektif ve "bağımsız" yayın organı olarak değerlendirilmemektedir.

Ayrıca bilinen bir gerçektir ki; Perinçek grubu tarafından kurulan Ulusal TV'nin gerçekte gizli tutulan kuruluş amacı, PKK'nm yayın organı Medya TV (MEDTV)'ye alternatif bir televizyon yayıncılığının Avrupa, Ortadoğu ve Avrasya coğrafyasına hakim olabilmesidir. Bu yöntemle Türkiye'deki Kürt kökenliler İşçi Partisi ekseninde toplanacak, Kuzey Irak ve Kafkas bölgelerinde dağınık halde bulunan Kürt kökenliler ise; Batı karşıtı terör grupları olarak Kuzey Irak topraklarında (Türkiye'ye sınır bölgelerde) konuçlandınlacaktır. Böylece Asya'ya açılan kapı eşiğinde ABD'nin önünde Ortadoğu eksenli bir terör seti oluşturulacaktır. Arzulanan hedefe varılabilmesi için ise; en güçlü ve yasal propaganda silahı olan televizyon yayıncılığıdır.

Cumhuriyet gazetesinin Kemalist çizgide yayına yönelmesi ve bu yayın politikasına halkın güveninin sağlanması güç değildir. Ancak, Perinçek grubu tarafından kurulan ve henüz emekleme döneminde olan Ulusal Tv'nin burada ifade edilen amaca uygun ve çizgide yayma geçmesi halinde halkın güvenini kazanabilmesi olası değildir. Cumhuriyet gazetesi ile elde edilecek başarıya gölge düşürecek ve operasyonu da riske atarak fiyasko ile sonuçlanmasına neden olacaktır. Bu nedenle önerilmesi akılcı değildir.

Cumhuriyet gazetesi ile bir başka televizyon kanalının Örneğin: Kanal-6 gibi.. Cumhuriyet gazetesi ile yayıncılık evliliği yapmasının sağlanması çok daha akılcıdır. Ancak. Böyle bir oluşumun sağlanması ve süratle pratik yaşamda uygulamaya geçilebilmesi ise; beraberinde finansal sorunları da getirecektir.

...Hedeflenen amaca ulaşılabilmesi için, kurulacak hiçbir yayın organının resmi (devlet kuruluşu) olmamasına da ayrıca büyük bir özen gösterilmesi gereği vardır.

Bağımsız Ulusal medya kuruluşlarının yaratılabilmesi için;

Yurtta ve yurtdışında faaliyet gösteren Türk işadamları arasından seçilecek kişilerden "Medya-Finans Konseyi" oluşturulmalıdır.

Medya-Finans Konseyi'nde yer alacak işadamları devlet kurumlarınca ticari faaliyetlerinde desteklenmelidir.

Ulusal medya organlarında Medya-Finans Konseyi'nde yer alan işadamlarının ticari girişimlerinin ve ticari şirketlerinin ilân ve reklâmlanjjcjglgiz olarak yayınlanmalıdır. Ulusal medya organları tarafından desteklenecek olan M ej^Pa^F i n ara^ç n s e yi üyeleri, rekabet içinde oldukları çevreler karşısında güç kazanmış olacakadır." ŞeMiai^bareler bulunan doküman6-21.Yüzyılda Casusluk İletişim Ve Bilgi Çağında Global istihbarat İstasyonları Ve Değişin Casusluk Mesleği Action+Oblogation=Integration Araştırma-Gözlem-Analiz Raporu İstanbul/Aralık 2000

İçeriğinde "Milli İstihbarat Örgütü (MİT)'in tarihsel süreç içinde misyonu ve işlevini tümüyle yitirdiği gerçeği artık görülmelidir....Türkiye'nin İstihbarat faaliyetlerinde sağlıklı ve başarılı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bunun gerçekleşebilmesi için de yeni bir istihbarat mekanizması oluşturulmalıdır..İstihbarat merkezleri geçmişte nasıl çalışıyordu?, kanlı oyun: casusluk, rus casusların gafları, dokuz istihbarat ajansı, intihar yeminleri, istihbarat merkezleri günümüzde nasıl çalışıyor, sosyoloji casusları, davranışçılık, siyaset bilimi ve devlet disiplini, siyasal sosyolojinin türkiye'deki temelleri, siyasal bilgiler fakültesi, kamu yönetimi, anglo/amerikan siyaset bilimi, siyasal iletişim, halkoyu araştırma grubu (sihag), siyasal sosyoloji, anglo/amerikancı mülkiye kadroları cumhuriyetin günahkarları, nüfus casusluğu sleeper&köstebek, etnik grupların örgütlenmesi, cumhuruyet türkiye'sinde mülkiyeli ile mühendis çekişmeleri, şeffat istihbarat(!), açık kaynaklar, emniyet ve iç istihbarat, istihbarat özgür ortamda verimlidir, realist istihbarat ve bağımsız kaynaklar, bağımsız istihbarat kaynaklan,insan kaynaklan merkezleri, bilgi bankalan oluşturulması çağdaş zorunluluktur, siyasilerin TSK'ne sızma girişimi, HEDEF ULUSAL KEMALİS ORDU, iç istihbarat araştırma şirketleri ile desteklenmeli," şeklinde ibareler bulunan TSK'ne karşı düzenlenen komplolar, ırk ve milliyetçilik uygulamalan, masonik örgütlenmeler ve gizli hıristiyanlık planı ara başlıklı konular hakkında çeşitli bilgilendirici ve eleştirel bilgilerin bulunduğu 24 sayfalık örgütsel içerikli belge .7-Octopus (State Organized Crime) Mafia (La Costa Nostra) İstanbul/Eylül

2000

"Ömrünün 15 yılını MAFİA gerçeğini araştırmaya ve Türkiye'nin Kriminoloji arşivini hazırlamaya adamış ayna" tarafından ve NARKO/EKONOMİK/POLİTİK prensiplere sırtını yaslamış kamu oyunda MAFİ tanımlaması ile anılan state-organized-crime (Devletçe örgütlenmiş) güç odaklannm reorganizasyonu için hazırlandığı belirtilen OCTOBUS (STATE ORGANİZED CRİME) MAFİA (La Cosa Nostra) İstanbul/Eylül 2000 isimli dokümanda;

"...Bugün bunun çözüm yollan aranıyor ise; realite için aranması zorunluluğu vardır. Realitede acımasız ezici ve yalın gerçekler kabul edilerek belirebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurum ve kuruluşlannın reorganizasyondan geçirmek zorundadır....Şu halde Türk MAFİA'nm çökertilmesi yok edilmesi yerine MAFİA'nın reorganize edilmesinin getireceği yararlar küçümsenebilecek veya vazgeçilebilecek ölçekte değildir....Şu halde önce yapılması gereken bir zamanlar Petagon'un yaptığı gibi Türk Genel Kurmayının denetiminde yepyeni bir MAFİA örgütlenmesinin gerçekleştirilmesidir....Türkiye'de MAFİA'nın yeniden yapılandınlabilmesi mutlaka Askeri bir gelişim olarak ele alınmalıdır....Türkiye'de İstihbarat birimlerince kurulan tüm örgütler başansız kalmıştır. ...Türkiye'de yapılması gerekli ve zorunlu olan doğrudan Genel Kurmay'a bağlı sivil bir kurul tarafından oluşturulacak MAFİA yapılandmlmasıdır. Neden sivil kurul sorusunun yanıtı şudur. Sivil kurul gizli bir operasyonun süzgeci örtüsü olmakla kalmayıp insiyatif kullanımı ve yaratıcı özgür düşünce teorileri üretimi ile bunlann yaşama geçirilmesinde daha çok uygun bir yapı ortaya koyar... İnsanlık tarihindeki tüm gelişmeler sivil beyinleri üretimi olmuştur....Burada en önemli problem bu sivil kurulun kimlerden oluşacağı ve kaç kişiden ibaret olması gerektiğidir... Aklı başında hiçbir sivil Genel Kurmay'a bağlı son derece gizli ve illegal bir yapılanmanın sorumlusu olmak istemez. Çünkü daha sonra başına neler geleceğini garantisi belgesi^-aeısya^cağmı bilir. Şu halde bu sivil kurul üyelerine yasalar önünde kaldırılması olana^z bir dokj^&jnazlık zırhı verilmeli ancak bu zırhın çerçevesi net olarak belirlenmelidir.Olfl^raruhj^k^iVfl^ürulun üye sayısı 3 kişiden

oluşturulmalıdır. Bu üyelerden 1. kurye 2. teorisyen, 3. ise Amerikan kriminoloji tarihinde önemli bir yeri olan Luciano örneğinde olduğu gibi Ulusal MAFİA liderliği rolünü üslenecek kişi olmalıdır. Bu kişi kısa zamanda yer alabilmelidir..." şeklinde ibareler geçtiği görülmüştür.8-Mit&Medya Ve Ajan Gazeteciler İstanbul/Aralık 2000

Sunuş kısmında "kontr/terör daire eski başkanı Mehmet Eymür'ün Türkiye'yi terk ederek ABD'de internette kiraladığı atin kodlu sitede yer verdiği bilgilere göre mit'in en önemli haber ve bilgi kaynağı Türk medyası idi.Mehmet Eymür'ün öne sürdüğü açıklamalara göre mit, gazeteciler olmasa üstlendiği çok önemli ulusal istihbarat görev sorumluluk ve yükümlülüğünü yerine getiremiyecekti. bir başka ifadeyle de türk gazeteciler mit ajanı türk medya kuruluşlanda mit'in örtülü birer bilgi toplama merkezleriydi . gelişmelerin doğal ve kaçınılmaz sonucu olarak kamuoyunda gazetecilere mit personeli gözüyle bakılmakta ve tüm gazeteciler güvenilmez kişiler ve ajan olarak değerlendirilmektedir.26 kasım 2000/pazar akşam saatlerinde ankara mit karargahına davet edilen 4 gazeteci şu isimlerden oluşuyordu sabah gazetesi Ankara temsilcisi Murat Yetkin, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sedat Ergin, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bile ve Star Gazetesi Esen Ünür. ulusal yayın yapan onca medya kuruluşu ve onca gazete arasında özenle seçilerek açıklama yapılmış olmasada dikkat çeken önemli bir noktadır. Türkiye Sabahattin Ali'nin günahsız ve suçsuz yere öldürülmüş olmasına hiç bir zaman unutmamıştır, bu cinayetin mit'e ait olduğu ise tüm dünya tarafından bilinmektedir. Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur Mumcu gibi isimlerin faili meçhul cinayetleri üzerinde de mit'in gölgesi olduğu, medya organları ustalıkla habercilikten kopartılarak kitlesel terapiye koşullandırılarak toplumdan gerçeklerin gizlinebilmesi amaçlanmış böylelikle ulusal basm-yaym organları bir anlamda kitlesel imha silahı haline gertirilerek toplum çökertilmiştir. Saygılarımızla." İbareleri geçen

Sonuç kısmında "hazırlanan bu çalışma Türk medyasının bu gününü gözler önüne sermeyi amaçladığı gibi ulusal çıkarların korunması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasının ne denli gerekli bir zorunluluk olduğunuda işaret etmektedir, gazetecilik mesleğini meslek ilkeleri ve onuruna yakışır hale getirmek öncelikle gazetecilerin görevi olmalıdır, ancak ulusal güvenlik sorunu haline gelen medya yapılanması ve gazeteciler hakkında gerekli işlemlerin yapılması kemalist cumhuriyet devrimlerinin korunabilmesi türkiye cumhuriyeti ulusal güvenliğinin sağlanabilmesi ve toplumsal huzurun korunabilmesi açısından müdahalayi zorunlu ve kaçınılmaz kılmaktadır.türkiyenin 21. yüzyıl dünyasında şu an sahip olduğu ulusal medya kuruluşları içinde yer alan ajan gazeteci prototipleri ile dış dünyada sorunlarının üstesinde gelebilmesi olanamsız olduğu gibi kendi içinde de ekonomik sosyal kültürel ve toplumsal istikran koruyabilmesi gerçekçilikle bağdaşmayacak bir beklentidir" ibaresi ile biten doküman.

9-Ermeni-Kürt İlişkileri Tarihçesi Ve Türkiye'yekarşı Stratejiler Bibliyografik İstihbarat Denemesi Hazırlayan Emrullah Tekin OğrBnb.10- Panzehir Etnik/Bölücü Opersayonlar Tasfiyesi Kürt Hareketi Ve Türk-Kürt Kardeşliği İstanbul 27 Mart 2000 isimli


Türk-Kürt kardeşliğinin sağlam ve realist temeller üzerinde yeniden kurulabilmesi ile etnik/bölücü uluslararası operasyon programlarının tümünün tasfiyesine "olanak" sağlayıcı bir "Panzehir" teorisinin üretimi amacı ile hazırlandığı belirtilen dokümanda: olacaktır...Abdullah Öcalan'm tutukluluk sürecinden yararlanılması ve PKK Başkanlık Konseyi kadroları süratle tasfiye edilerek yerleri elde edilmelidir. Bunun gerçekleştirilme olanağı vardır. Ve bunu Abdullah Öcalan gerçekleştirebilir... Abdullah Öcalan, beyanlarında HADEP'in çalışmalarını yeterli bulmadığını ifade etmiştir. Buradan yola çıkarak, PKK Başkanlık Konseyi'ni tasfiye ederek yerlerine önereceği yeni isimlerin görev almasını sağlayabilir. Bu HADEP kadroları için de geçerlidir... Abdullah Öcalan'm yargı süreci içinde gerçekleşebilecek olan bu operasyonun temel hareket noktası: PKK yönetim kadrolarının başarısızlık nedeniyle tasfiye edilerek, yerlerine Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından seçilecek olan genç, donanımlı ve uygun subayların atanmasından ibarettir. Böylece Pentagon merkezli AB destekli PKK Terör Örgütü tümüyle dış güç odaklarının kontrol ve yönetiminden arındırılmış olacaktır. Kontrol altına alınmış PKK terör örgütünün yanı sıra aynı uygulama HADEP kadroları için de gerçekleştirilmelidir... Operasyon sonucu yayın organlarının denetim ve kontrolü de ele geçirilmiş olacağından etnik ayrılıkçı Kürt hareketi, dünya kamuoyunda sesini duyurmaya çalışırken Pentagon talimatlarına uygun yayın politikası yürütemeyecektir.' Şeklinde ibareler geçtiği görülmüştür.

11-Rav Sebatay Zwi Sebataycılık Ve Türkiye Sebatayları (Dönmelik) Reosta "Operasyon Projesi" İstanbul/Mayıs 2000

Açık/gizli kaynaklar ile birlikte Sabetay cemaatinin üyeleri ile de temasa geçilerek Sabetaycılık adıyla anılan gizli/etnik/dini/ideolojik cemaat iskeletinin röntgeni gözler önüne serilmesi -Reosta Operasyonu- olarak tarif edilen dokümanda: Sabetaycılık, Cemaat üyeleri, tarihi, Türkiye'de ki durumu hakkında bilgiler verilmiş ve kurulacak olan bir sivil toplum kuruluşu vasıtası ile Türkiye"de bulunan Sabetaylarm kontrol altına alınmasının gerekliliği anlatılarak Ulusal Sabetaycılık Derneği adlı bir derneğin kurulması gerekliliği anlatılmıştır.12-Sovyet Arşivinde Ermeni Sorunu Doğu Perinçek

13-Reaksiyon Türkiye Cumhuriyeti'ni Kuran Türk Halkına Türk Milleti Denir M.K.Atatürk Etnik/Fundamentalist/Bölücü/Yıkıcı/ Unsurlar Analiz Ve Tasfiye Projesi İstanbul/Kasım 1999

"Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren "Ergenekon"un Milli Mücadele girişimlerinden günümüze Türkiye Cumhuriyeti"nin varlığını tehdit etmekte olan etnik, fundamentalist, bölücü ve yıkıcı unsurların, kaynak ve hedeflerini belirlemesi ile tasfiye edebilmesine katkıda bulunabilmek" amacı ile hazırlandığı dokümanda;

Türkiye"nin mevcut İstihbarat, Anarşi-Terör, Sivil Toplum Örgütleri, Ekonomi, Siyasi Partiler ve Eğitim alanında görülen sorunların mevcut siyasal otorite ile üstesinden gelebilme gücüne sahip olmadığı ve "Toplum yapısına uygun olamayan devlet yaşamaz. Fakat toplum, her zaman kendi yapısına uygun bir devlet kurabilir." mantığı ile "Profesyonelleştirilmiş Türk Silahlı Kuvvetler gücü, Kemalist doğrultuda askeri bir müdahale gerçekleştirebilir mi?...Bir başka söylemle: Kemalist askeri müdahale, Türkiye bağımsızlığını tümden yitirdikten sonra, gerçekleştirilebilir mi ?" sorularına çözüm aranarak "1924 anayasası yeniden yürürlüğe konmadıkça, Türkiye içinde bulunduğu ekonomik/siyasal/toplumsal/kültürel sorunlardan kurtulamaz" sonucuna ulaşılmıştır.

14-Örtülü Faaliyetler Bir İstanbul/6nisan 2000

"ABD, girişimlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında başarısızlık oranı artışı


gözlemleyince, Türkiye'de "sivil hareket" başlatmış ve Türkiye'de sürdürdüğü Psikolojik
Savaşta TSK karşısında yer alan bir "SİVİL CUNTA" oluşturmuştur.Bu sivil cunta
hareketinin merkezi Atatürkçü Düşünce Derneği ya da Çevik Bır'ın düşlerinde yer alan ve
kamuoyuna açıklanan "Strateji Vakfı" adlı kuruluş olması plânlanmıştır." Değerlendirmesi ile
son bulan dokümanın içeriğinde; • ,

Çevik BİR isimli şahısın hayatı, askeri dönemi ve sivil dönemi ile alakalı yazılar içerdiği anlaşılmıştır.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə