İŞGÖren özellikleriYüklə 40.12 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü40.12 Kb.

????Bragger, Jennifer DeNicolis, Ofelia Rodriguez-Srednicki, Eugene J. Kutcher, Lisa Indovino ve Erin Rosner (2005), “Work-Family Conflict, Work-Family Culture, and Organizational Citizenship Behavior Among Teahers”, Journal of Business and Psychology, 20(2), 303-324. İlkokul, ortakul ve lise öğretmenleri üzerinde, ABD’de, kişilerin kendi beyanları

1983-Bateman ve Organ (1983:591)

1990-Fahr vd. (1990:716)

1990-Fahr, Jiing-Lih, Philip M. Podsakoff ve Dennis W. Organ (1990), Accounting for Organizational Citizenship Behavior: Leader Fairness and Task Scope versus Satisfaction, Journal of Management, 16(4), 705-721.

1991-Williams, Larry J. ve Stella E. Anderson (1991), Job Satisfaction and Organizational Commitments as Predictors of Organizational Citizenship and In-Role Behaviors”, Journal of Management, 17(3), 601-617. Örneklem, gece eğitimi verilen Yüksek Lisans programlarına sınıflarındaki, çeşitli şirketlerde tam zamanlı olarak çalışan işgörenler üzerinde yapılmıştır, ABD’de. Anketlerin performans ile ilgili kısımları bir grup katılımcının yöneticileri tarafından doldurulmuş, diğer anketler katılımcıların kendileri tarafından doldurulmuş ve iki grup tarafından doldurulan anketlerden elde edilen veriler arasında fark olmadığı görülmüştür. İki grup anketten ilk gurubu, iş tatmininin duygusal ve bilişsel unsurlarını ve örgütsel bağlılığı ölçmek için işgörenlere yöneltilmiştir. İkinci grup anket, performansı ölçmek için yöneticilere yöneltilmiştir.

1993-Kidwell vd. (1993:775-793)

1993-Moorman, Robert H., Brian P. Niehoff ve Dennis W. Organ (1993), “Treating Employees Fairly and Organizational Citizenship Behavior: Sorting the Effects of Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Procedural Justice”, Employee Responsibilities and Rights Journal, 6(3), 209-225. Ulusal kablolu televizyon şirketinde, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve prosedür adaleti ile ilgili anketler işgörenler tarafından, ÖVD ile ilgili anketler yöneticiler tarafından doldurulmuştur, ABD’de.

1993-Niehoff ve Moorman (1993:546-548)

1993-Tansky (1993:202)

1994-Deluga (1994)

1994-Konovsky ve Pugh (1994)

1995-Aquino (1995:28-29)

1995-Moorman, Robert H. ve Gerald L. Blakely (1995), Individualism-Collectivism as An Indiviual Difference Predictor of Organizational Citizenship Behavior”, Journal of Organizational Behavior, 16, 127-142.

1995-Organ ve Ryan (1995)

1995-Organ, Dennis W. ve Andreas Lingl (1995), Personality, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior”, The Journal pf Social Psychology, 135(3), 339-350.

1996-Konovksy ve Organ (1996:258)

1996-Pordsakoff, Philip M., Scott B. MacKenzie ve William H. Bommer (1996) “Transformational Leader Behaviors and Substitutes for Leadership as Determinants of Employee Satisfation, Commitment, Trust, and Organizational Citizenship Behaviors”, Journal of Management, 22(2), 259-298. Otomotiv araçları ve parçaları, ofis mobilyaları ürünleri, bankalar, finansal hizmetler, petrol rafinerisi, kimya, ilaç, elektronik, ofis ürünleri, bilgisayar hizmetleri, elektrik gereçleri, plastik ürünleri ve yiyecek endüstrisinden çeşitli işletmeler, en alt kademeden, tepe yöneticilere kadar her kademeden çalışan üzerinde, lider davranışları, iş tutumları ve rol algılamaları ile ilgili ölçümler işgörenler tarafından, karşılaştırma yapmak için gerekli performans verileri ise, bu çalışanların yöneticileri tarafından doldurulmuştur. ABD ve Kanada’da.

1997-Bolon (1997:230-232)

1997-Tompson, Holly B. Ve Jon M. Werner (1997), “The Impact of Role Conflict/Facilitation on Core and Discretionary Behaviors: Testing a Mediated Model”, Journal of Management, 23(4), 583-601.

1998-Dyne, Linn Van ve Soon Ang (1998), “Organizational Citizenship Behavior of Contingent Workers in Singapore”, Academy of Management Journal, 41(6), 692-703.

1998-Moorman, Blakely ve Niehoff (1998:354-355)

1998-Neuman, George A. ve Jill R. Kickul (1998), “Organizational Citizenship Behaviors: Achievement Orientation and Personality”, Journal of Business and Psychology, 13(2), 263-279.

1998-Ormond (1998:37)

1998-Schappe, Stephen P. (1998), “The Influence of Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Fairness Perceptions on Organizational Citizenship Behavior”, The Journal of Psychology, 132(3), 277-290. Sigorta şirketi işgörenleri üzerinde, ABD’de, kişilerin kendi beyanları, ABD’de?????????????

1998-Tang ve İbrahim (1998:529-550)

1999-Deckop, John R., Robert Mangel ve Carol C. Cirka (1999), Getting More than You Pay for: Organizational Citizenship Behavior and Pay-for-Performance Plans, Academy of Management Journal, 42(4), 420-428.

1999-Williams ve Shiaw (1999:662-663)

2000-Ahearne (2000:87).

2000-Bachrach, Daniel G. ve Steve M. Jex (2000), “Organizational Citizenship and Mood: An Experimental Test of Perceived Job Breadth”, Journal of Applied Social Psychology, 30(3), 641-663.

2000-Cushman (2000:134-149)

2000-Donaldson, Stewart I., Ellen A. Ensher ve Elisa J. Grant-Vallone (2000), “Longitudinal Examination of Mentoring Relationships on Organizational Commitment and Citizenship Behavior”, Journal of Career Development, 26(4), 233-249. Profesyonel olmayan işgörenler üzerinde yapılmıştır. İşgörenler farklı etnik kökenlerden oluşmaktadır: Latin Amerikalılar, Avrupalı Amerikalılar, Afro-Amerikalılar, Asyalı Amerikalılar, Amerikalı Hintliler vd., ABD’de.

2000-Wagner ve Rush (2000)

2001-Allen, Tammy D. ve Michael C. Rush (2001), “The Influence of Rate Gender on Ratings of Organizational Citizenship Behavior”, Journal of Applied Social Psychology, 31(12), 2561-2587.

2001-Alotaibi (2001:369)

2001-Ehrhart (2001:101)

2001-Ensher, Ellen A., Elisa J. Grant-Vallone ve Stewart I. Donaldson (2001), “Effects of Perceived Discrimination on Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior, and Grivances”, Human Resource Development Quarterly, 12(1), 53-72. Profesyonel olmayan işgörenler üzerinde yapılmıştır. İşgörenler farklı etnik kökenlerden oluşmaktadır: Afro-Amerikalılar, Asyalılar, Avrupalı kökenliler vd., ABD’de.

2001-Evans (2001:76)

2001-Kent, Aubrey ve Packianathan Chelladurai (2001), “Perceived Transformational Leadership, Organizational Commitment, and Citizenship Behavior: A Case Study in Intercollegiate Athletics”, Journal of Sport Management, 15, 135-159. Büyük bir üniversitenin spor yöneticisi, orta kademe yöneticileri ve onlara bağlı işgörenler üzerinde, işgörenlerin spor yöneticisi ile ilgili dönüşümcü liderlik algılamaları, bağlı bulundukları orta kademe yöneticileri ile olan lider üye değişimi ile ilgili algılamaları ve ÖVD performansları ve örgütsel bağlılıkları ölçülmüştür, ABD’de.

2001-Love (2001:74)

2001-O’Connell, Matthew S., Dennis Doverspike, Christina Norris-Watts ve Keith Hattrup (2001), “Predictors of Organizational Citizenship Behavior Among Mexican Retail Salespeople”, The International Journal of Organizational Analysis, 9(3), 272-280.

2001-Stamper, Christina L. ve Linn Van Dyne (2001), “Work Status and Organizational Citizenship Behavior: A Field Study of Restaurant Employees” Joumal of Organizational Behavior, 22, 517-536.

2001-Youssefnia (2001:81)

2002-Coyle-Shapiro, Jacqueline A-M. (2002), “A Psychological Contract Perspective on Organizational Behavior”, Journal of Organizational Behavior, 23, 927-946.

2002-Kidder (2002:636)

2002-Liao (2002:98)

2002-Moon (2002:77)

2002-Moorman, Robert H. ve Lynn K. Harland (2002), “Temporary Employees as Good Citizens: Factors Influencing Their OCB Performance”, Journal of Business and Psychology, 17(2), 171-187.

2002-Rauch (2002:90)

2002-Reis (2002:68-70)

2002-Williams, Steve, Richard Pitre ve Mohamed Zainuba (2002:40), “Justice and Organizational Citizenship Behavior Intentions: Fair Rewards Versus Fair Treatment”, The Journal of Sociology Psychology, 142(1), 33-44.

2003-Ang, Soon, Linn Van Dyne ve Thomas M. Begley (2003), “The Employment Relationships of Foreign Workers Versus Local Employees: A Field Study of Organizational Justice, Job Satisfaction, Performance, and OCB”, Journal of Organizational Behavior, 24, 561-583.

2003-Burton (2003:92)

2003-Chang, Kyungro ve Packianathan Chelladurai (2003), “Comparison of Part-Time Workers and Full-Time Workers: Commitment and Citizenship Behaviors in Korean Sport Organizations”, Journal of Sport Management, 17, 394-416.

2003-Cropanzano, Russell, Deborah E. Rupp ve Zinta S. Byne (2003), “The Relationship of Emotional Exhaustion to Work Attitudes Job Performance, and Organizational Citizenship Behaviors”, Journal of Applied Psychology, 88(1), 160-169.

2003-Köse, Sevinç, Burak Kartal ve Nilgün Kayalı (2003), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Tutuma İlişkin Faktörlerle İlişkisi Üzerine Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 Ocak-Haziran, 1-19.

2003-Özdevecioğlu, Mahmut (2003), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 Ocak-Haziran, 117-135.

2003-Parnell, John ve William “Rick” Crandall (2003), “Propensity for Participative Decision-Making, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior, and Intentions to Leave Among Egyptian Managers”, The Multinational Business Review, 11(1), 45-65.

2003-Tepper, Bennett, J. ve Edward C. Taylor (2003), Relations Among Supervisors’ and Subordinates’ Procedural Justice Perceptions and Organizational Citizenship Behaviors”, Academy of Management Journal, 46(1), 97-105.

2003-Wong, Yui-Tim, Hag-Yue Ngo ve Chi-Sum Wong (2003), “Antecedents and Outcomes of Employees’ Trust in Chinese Joint Ventures”, Asia Pacific Journal of Management, 20, 481-499.

2004-Bogler ve Somech (2004:282)

2004-Coyle-Shapiro, Jacqueline A-M., Ian Kessler ve John Prucell (2004), “Exploring Organizationally Directed Citizenship Behaviour: Reciprocity or ‘It’s my Job’?é, Journal of Management Studies, 41(1), 85-106.

2004-Dyne, Linn Van ve Jon L. Pierce (2004), “Psychological Ownership and Feelings of Possession: Three Field Studies Predicting Employee Attitudes and Organizational Citizenship Behavior”, Journal of Organizational Behavior, 25, 439-459.

2004-Ehrhart, Mark G. (2004), “Leadership and Procedural Justice Climate as Antecedents of Unit-Level Organizational Citizenship Behavior”, Personel Psychology, 57, 61-94.

2004-Ertürk vd. (2004)

2004-Feather, N. T. ve Katrin A. Rauter (2004), “Organizational Citizenship Behaviours in Relation to Job Status, Job Insecurity, Organizational Commitment and Identif cation, Job Satisfaction and Work Values, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 81-94.

2004-Jones, James R. ve John Schaubroeck (2004), “Mediators of the Between Race and Organizational Citizenship Behavior”, Journal of Managerial Issues, 16(4), 505-527.

2004-Lee, Thomas W., Terence R. Mitchell, Chris J. Sablynski, James P. Burton ve Brooks C. Holtom (2004), “The Effects of Job Embeddedness on Organizational Citizenship, Job Performance, Volitional Absences, and Voluntary Turnover”, Academy of Management Journal, 47(5), 711-722.

2004-Muhammad, Ali H. (2004), “Procedural Justice as Mediator Between Participation in Decision-Making and Organizational Citizenship Behavior”, International Journal of Commerce and Management, 14(3&4), 58-68.

2004-Tepper, Bennett J., Michelle K. Duffy, Jenny Hoobler ve Michael D. Ensley (2004), “Moderators of the Relationships Between Coworkers’ Organizational Citizenship Behavior and Fellow Employees’ Attitudes”, Journal of Applied Psychology, 89(3), 455-465.

2005-Blakely, Gerald L., Martha C. Andrews ve Robert H. Moorman (2005), “The Moderating Effects of Equity Sensitivity on the Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors”, Journal of Business and Psychology, 20(2), 259-273.

2005-Bolino, Mark C. Ve William H. Turnley (2005),The Personal Costs of Citizenship Behavior: The Relationship Between Indivual Initiative and Role Overload, Job Stres, and Work-Family Conflict, Journal of Applied Psychology, 90(4), 740-748.

2005-Chiu, Su-Fen ve Hsiao-Lan Chen (2005), “Relationship Between Job Characteristics and Organizational Citizenship Behavior: The Mediational Role of Job Satisfaction”, Social Behavior and Personality, 33(6), 523-540.

2005-Ehigie, Benjamin Osayawe ve Olanrewaju Wahab Otukoya (2005), “Antecedents of Organizational Citizenship Behavior in a Goverment-Owned Enterprise in Nigeria”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 14(4), 389-399. Kamu kurumunda (National Electric Power Authority-NEPA), alt kademe yöneticiler üzerinde, Nijerya’da

2005-Emmerik, IJ. Hetty Van, I. M. Jawahar ve Thomas H. Stone (2005), “Associations Among Altruism, Burnout Dimensions, and Organizational Citizenship Behaviour”, Work&Stres, 19(1), 93-100. Banka –veznedarlar, bölüm şefleri, müşteri temsilcileri- şehir danışma kurulu –finansman danışmanları, sekreterler ve insan kaynakları- ve üniversite çalışanları –araştırıcılar, öğretim üyeleri (Doçentler), burs koordinatörleri- üzerinde, Hollanda’da

2005-Gautam, Thaneswor, Rolf Van Dick, Ulrich Wagner, Narottam Upadhyay ve Ann J. Davis (2005), Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment in Nepal”, Asian Journal of Social Psychology, 8, 305-314. Banka, telekominikasyon ve televizyon yayıncısı firmada, asistanlar ve gözetimciler (supervisors) üzerinde, Nepal’de.

2005-Khalid, Shaiful Annuar ve Hassan Ali (2005), “Self and Superior Ratings of Organizational Citizenship Behavior: Are there Differences in the Source of Ratings?”, International Research Journal “Problems & Perspectives in Management”, 4, 147-155. 63 farklı otelde, hem kişilerin kendi beyanları hem de yönetici beyanları, Malezya’da, işgörenlerin ÖVD ile değerlendirmeleri ile yöneticilerin değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir; işgörenlerin kendileri tarafından yapılan değerlendirmeler (ort. 3.90), yöneticilerden (ort. 3.58) daha yüksektir (t = 12.46, p = .000) (p.151).

2005-Koberg, Christine S., R. Wayne Boss, Eric A. Goodman, Alan D. Boss ve Erik W. Monsen (2005), “Empirical Evidence of Organizational Citizenship Behavior from the Health Care Industry”, vd. (2005), International Journal of Public Administration, 28, 417-436. Hastane, tam zamanlı çalışanlar –teknik personel, hemşireler, diyetisyenler, terapistler, eczacılar, gözetmenler, koordinatörler, yöneticiler-kişilerin kendi beyanları, ABD’de.

2005-Rifai, Harif Amali (2005), “A Test of The Relationships Among Perceptions of Justice, Job Satisfaction, Affective Commitment and Organizational Citizenship Behavior”, Gadjah Mada International Journal of Business, 7(2), 131-154.Özel Hastane’de, tam zamanlı çalışan hemşireler üzerinde, Endonezya’da, kişilerin kendi beyanları

2005-Royle, M. Todd, Angela T. Hall, Wayne A. Hochwarter, Pamela L. Perrewé ve Gerald R. Ferris (2005), The Interactive Effects of Accountability and Job Self-Efficacy on Organizational Citizenship Behavior and Political Behavior”, Organizational Analysis, 13(1), 53-71. Profesyonel görevliler, orta kademe, üst kademe yöneticiler ve işgörenler üzerinde, ABD’de, kişilerin kendi beyanları.

2005-Wang, Hui, Kenneth S. Law, Rick D. Hackett, Duanxu Wang ve Zhen Xiong Chen (2005), Leader-Member Exchange as A Mediator of the Relationship Between Transformational Leadership and Followers’ Performance and Organizational Citizenship Behavior”, Academy of Management Journal, 48(3), 420-432. Çin’de, yöneticiler işgörenlerinin ÖVD ve görev performansını değerlendirmişlerdir. İşgörenlerde, dönüşümcü liderlik ve LÜD kalitesi açısından değerlendirme yapmışlardır.

2005-Wat, Dennis ve Margaret A. Shaffer (2005), “Equity and Relationship Quality Influences on Organizational Citizenship Behaviors”, Personel Review, 34(4), 406-422. Üstleri ve onlara bağlı astları üzerinde, yatırım bankalarında, Hong Kong’da.

2006-Allen, Tammy D. (2006), “Rewarding Good Citizens: The Relationship Between Citizenship Behavior, Gender, and Organizational Rewards”, Journal of Applied Social Psychology, 36(1), 120-143. Kamu hizmet kuruluşu (mavi ve beyaz yakalı işgörenler) ve kadınlara yönelik ticari birlik çalışanları (muhasebeciler, finans çalışanları, kontrolörler, ücret memurları vb.), ABD’de, kişilerin kendi beyanları.

2006-Bowler, Wm. Matthew ve Daniel J. Brass (2006) “Relational Correlates of Interpersonal Citizenship Behavior: A Social Network Perspective”, Journal of Applied Psychlogy, 91(1), 70-82. Küçük bir imalat işletmesinde, ABD’de, kişilerin kendi beyanları.

2006-Chu, Cheng-I, Ming-Shinn Lee ve Hsiang-Ming Hsu (2006), The Impact of Social and Job Stres on Public Health Nurses’ Organizational Citizenship Behaviors in Rural Taiwan”, Public Health Nursing, 23(6), 496-505. Halk sağlığı hemşireleri üzerinde Tayvan’da, kişilerin kendi beyanları

2006-Ilies, Remus, Brent A. Scott ve Timothy A. Judge (2006), “The Interactive Effects of Personal Traits and Experienced States on Intraindividual Patterns of Citizenship Behavior”, Academy of Management Journal, 49(3), 561-575. Hastane yönetim ofisi ve eğitim enstitüsünde, ABD’de, kişilerin kendi beyanları.

2006-Jung, Dongil (Don) ve John J. Sosik (2006), “Who Are the Spellbinders? Identifying Personal Attributes of Charismatic Leaders”, Journal of Leadership and Organizational Studies”, 12(4), 12-26. Yöneticiler (ilk kademeden üst kademye kadar) üzerinde , bioteknoloji, bilgi teknolojisi, finans şirketleri, sigorta ve havacılık ve uzay mühendisliği. Kişilerin kendi beyanları ve astlarının değerlendirmesi, ABD’de

2006-Moideenkutty, Unnikammu , Gary Blau, Ravi Kumar ve Ahamdali Nalakath (2006), “Comparing Correlates of Organizational Citizensip Versus In_role Behavior of Sales Representatives in India”, International Journal of Commerce and Management, 16(1), 15-28. İlaç şirketinde satış temsilcileri ve yöneticileri üzerinde, bağımsız değişkenler satış temsilcilerine, bağımlı değişkenlerle ilgili anketler yöneticileri tarafından doldurulmuş, Hindistan’da.

2006-Nguni, Samuel, Peter Sleegers ve Eddie Denesen (2006), “Transformational and Transactional Leadership Effects on Teachers’ Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship Behavior in Primary Schools: The Tanzanian Case”,School Effectiveness and School Improvement, 17(2), 145-177. Devlet ilköğretim okulllarında, öğretmenler üzerinde, Tanzanya’da, kişilerin kendi beyanları

2006-Piccolo, Ronald F. ve Jason A. Colquitt (2006), “Transformational Leadership and Job Behaviors: The Mediating Role of Core Job Characteristics”, Academy of Management Journal, 49(2), 327-340. Yönetim/Destek, web tasarımı ve bilgisayar ağı/teknolojisi, eğitim/yetiştirme alanlarındaki yedi farklı sektör çalışanları üzerinde, ABD, kişilerin kendi beyanları

2006-Purvanova, Radostina, Joyce E. Bono ve Jessica Dzieweczynski (2006), “Transformational Leadership, Job Characteristics, and Organizational Citizenship Performance”, Human Performance, 19(1), 1-22. Liderlik geliştirme programının parçası olan uzay iki büyük işletmedeki yöneticiler ve işgörenler üzerinde –uzay ve havacılık işletmesi ile kumu hizmet işletmesi- İşgörenler, işlerini ve yöneticilerini nasıl algıladıkları ile ilgili anketleri, yöneticilerde işgörenlerinin ÖVD davranışları ile ilgili anketleri doldurmuştur ABD’de.

Dyne, Linn Van, Don Vandewallw, Tatiana Kostova, Michael E. Latham ve L.L. Cummings (2000), “Collectivism, Propensity to Trust and Self-esteem as Predictors of Organizational Citizenship in a Non-Work Setting”, Journal of Organizational Behavior, 21, 3-23.

George (1991:???)

Hui vd. (1994),

Kohl vd. (1995????),

Kuehn, Kermit W. ve Yousef Al-Busaidi (2002), “Citizenship Behavior in a Non-Western Context: An Examination of The Role of Satisfaction, Commitment and Job Characteristics on Self-Reported OCB”, International Journal of Commerce and Management, 12(2), 107-125.

Luthans 1981:197).

Manogran ve Conlon 1993:????) t

Organ ve Konovsky (1989)

Podsakoff vd. (1990:????)

Podsakoff ve MacKenzie,1994:351-364).

Schnake vd. (1995),

Skarlicki ve Latham (1997:627)

Smith vd. (1983:???),Truckenbrodt (2000:78-81)

Wayne ve Gren (1993:1431-1440)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə