“İstanbul’A 100

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 34.79 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü34.79 Kb.

1 Eylül 2004

“100. YILA BAYRAK ÇEKİYORUZ”
PROJESİ BİLGİ NOTU • Neden “100. Yıla Bayrak Çekiyoruz” Projesi?

Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılına doğru yol alırken; ufukta büyük umutlara doğru yelken açmışken; karşısında aynı zamanda ciddi bir tehdit seti ile karşı karşıya.


Cumhuriyet’in 100. Yıla doğru yol alırken bu tehdit duvarını, bağımsız, üniter ve güçlü bir ülke olarak atlatabilmesi; kararlı ve milletine güvenen bir iradenin büyük Türkiye’yi oluşturacak hamleleri yapması ve toplumun da bu hedef doğrultusunda motive edilmesi ile doğru bağlantılı.
Sürekli politik ve ekonomik istikrarsızlıklarla boğuşan toplumun önüne geleceğe yönelik bir vizyon ve umut konulduğunu söylemek ise çok zor. Bölgesel gelişmeler, süregelen istikrarsızlık ve ülkemize yönelik uygulanan çifte standartların yarattığı bezginlik, umutsuzluk ve belirsizliğin ; küresel güçlerin Türkiye üzerindeki emelleri ile bir kat daha arttığı bir gerçek.

Böyle bir ortamda; Türk milletinin önüne; geleceğe yönelik güvenini tazeleyecek ve körleşmeye yüz tutan birlik duygusunu yeniden ayağa kaldıracak projeler ve sembollerin koyulması faydalı olacaktır.

Sözkonusu proje; bu amaç doğrultusunda, 100. Yıl hedefini sürekli toplumun gözü önünde tutan; topluma pozitif bir mesajı güçlü ve kalıcı bir imge ile verirken aynı zamanda Cumhuriyet’in 100. yılına yönelik etkinlikler için bir zemin oluşturma maksadı ile oluşturulmuştur.


 • Projenin Adı ve Anlamı

“100. Yıla Bayrak Çekiyoruz” ismi projenin ve projenin hayata geçmesi için gerçekleştirilecek kampanyanın adıdır.


Bu isim üç şeye vurgu yapmaktadır :


 1. Bayrağın bu milletin sembolü olarak bu topraklar üzerinde kalıcı olduğuna

 2. Cumhuriyet’in bu bayrak altında 100. yıla emin adımlarla ilerlediğine

 3. Sözkonusu ilerleyişin Türk milletinin ortak iradesi ve kararlılığının sonucu olduğunu

Sözkonusu projenin inşa aşamasından, işletilme aşamasına kadar her türlü süreci toplumsak katılım ile gerçekleştirileceğinden; “bayrağın” bütün bir millet tarafından bir hedefe doğru çekildiği vurgulanmıştır.
 • Projenin Tanımı

Projenin çekirdeğinde; Türkiye’nin belirlenecek kritik noktalarına, kilometrelerce uzaktan görülebilecek ve dikildiği bölgenin siluetine damgasını vuracak 100 metre uzunluğunda özel yapım bayrak kuleleri dikilmesi ve bu bayrak gönderlerinin çevresinde 100. Yıla yönelik etkinliklerin düzenleneceği alanlar oluşturulması bulunmaktadır.


Türkiye açısından önemi, yaratacağı sembolik görüntü/değer ve Türkiye’ye yönelik tehdidin odak noktası olmasından yola çıkarak ; sözkonusu bayrak kulelerinin ilk dikileceği yer olarak İstanbul belirlenmiştir.

Hem Türkiye’nin milli varlığına yönelik tehditlere net bir cevap vermesi, hem de siluete yapacağı katkı nedeni ile İstanbul’da bayrak kulesinin dikileceği yer uzun istişareler , kamuoyunun katkıları ve diğer yan unsurlar değerlendirilerek en uygun şekilde belirlenmelidir.


Olası bölgeler olarak;


  • Tarihi yarımada’da Sarayburnu

  • Haliç içlerinde Sütlüce

  • İstinye

  • Kadıköy – Üsküdar

  • Çamlıca

Düşünülebilir . Bayrak kulesinin nereye dikileceğine; toplumun da önerileri ve katılımı doğrultusunda; bir çok unsur değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

 • Projenin Teknik Özellikleri

Sözkonusu bayrak kulelerine dair taslak mimari çizimleri tamamlanmış olup; istenildiği takdirde tarafınıza özel bir sunum yapabiliriz.


Kuleler; çevrelerindeki alanla birlikte; bir yaşam ve etkinlik alanı olarak inşa edilecektir. Sürekli işletilecek bir yapıya sahip olması ve devasa boyutu nedeni ile mimari ve teknik hesaplamaların profesyonel olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Dikilecek bayrak kuleleri aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır :


 1. 100 metre boyunda özel çelik yapım 2. Her türlü hava şartına uyum içinde yerden koni şeklinde yükselerek 100 metreye çıkan 3. Bayrağın; özel bir elektronik mekanizma ile; 29 Ekim 2023’te en tepede olmasını sağlayacak şekilde milim milim yukarı çekildiği 4. Bayrak kulesinin çevresinde; Türk tarihinin 16 devletinin bayraklarının dalgalandığı 5. Başlangıçtan günümüze Türk tarihinin temel gelişmelerinin gövdesinde yazılı olduğu 6. Tabanı 10 metre çapında bir daire oluşturan (Tabanda kapladığı alanın yaklaşık 716 metrekare olması planlanmaktadır) 7. İlk iki katında; Cumhuriyet’in 100. Yılına yönelik sergilerin açılmasına ve etkinliklerin düzenlenmesine yönelik mini etkinlik alanlarını barındıran 8. Çevresinde Cumhuriyet’in 100. Yıl etkinliklerine yönelik faaliyetlerine yapılmasına imkan tanıyan bir çevre düzenlemesine sahip 9. Özel yapım bir kumaştan bayrağa sahip 10. Özel bir aydınlatma ile geceleri bile sürekli gözlemlenebilen 11. New York’taki Hürriyet heykeli misali; içindeki asansörle, belli bir yükseklikteki gözlem katına çıkılabilen


  • Projenin İşleyişi

Temel amaçlardan bir tanesi; Cumhuriyet’in 100. Yılına yönelik bu projeyi en geniş katılım ve toplumun bütün kesimlerinin işbirliği ile gerçekleştirmektir.

Proje için bir komite oluşturulacak ve bu komite projenin hem planlama, hem de gerçekleştirme aşamasında nasıl yöneticileğinin esaslarını belirleyecektir. Projenin uzun soluklu olması ve ortaya çıkacak eserin işletilmesi gereğinden yola çıkarak konu ile ilgili bir vakıf ve dernek kurulması planlanmaktadır. Maliyetlerin karşılanması ise; toplumsal bir kampanya ile tamamen şeffaf ve denetlenebilir bir mekanizma ile sağlanacaktır.
Projeye altı tür katkı beklenmektedir :


 1. Toprak desteği

  1. Kamu kurumları; kendi alanlarından bir bölgeyi bayrak kulesinin yapılması için tahsis edebilir (Örnek : Askeri tesisler, v.s.) 2. Mühendislik Desteği

  1. Mimar ve Mühendisler Odası bayrak kulelerinin inşası için gerekli hesaplamaları ücretsiz olarak gerçekleştirebilir.
 1. Malzeme Desteği  1. Bayrağın kumaşı ve dikimi büyük bir tekstil firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilebilir 2. Medya Desteği

  1. Projenin düzenli olarak kamuoyu gündeminde tutulması için gönüllü olacak ve sayfalarında/ekranlarında projeye yer verecek medya kuruluşları 3. Kurumsal Para Desteği  1. Kamu kurumlarının proje maliyetlerinin karşılanmasına yönelik katkı 4. Özel sektör sponsorluk

  1. Özel sektör firmaları ve kurumlarının maliyetlere yönelik yaptığı katkı 5. Toplumsal Katkı Payı

  1. Vatandaşlardan oluşturulacak kampanya forumları aracılığı havuzda toplanacak kaynak

Projenin başlangıcı ile birlikte; sadece projeye yönelik bir web sitesi inşa edilecek ve projeye dair bütün iletişim ve koordinasyon bu web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.


Bayrakların dikileceği yerlerin tespitinden; bayrak kulelerindeki sergi ve etkinlik alanlarının nasıl ve hangi kriterler çerçevesinde işletileceğine kadar bir çok karar sözkonusu iletişim mekanizmaları üzerinden katılımcı bir anlayışla belirlenecektir.
Bayrakların dikilmesi kadar; sözkonusu mekanların sorunsuz olarak işletilmesi de önemli bir sorun teşkil ettiğinden; bu amaç doğrultusunda dernek veya vakıflaşma yoluna gidilerek; projenin geleceği açısından daha sağlıklı ve uzun vadeli bir idari yapı kurulacaktır.

 • Proje Maliyeti

Projenin dört maliyet kalemi bulunmaktadır.
 1. Proje maliyeti 2. Bayrak kulelerinin inşa ve kurulum maliyeti 3. Bayrak kulelerinin fiziki ve mekanik bakımının maliyeti 4. Bayrak kuleleri ile ilgili oluşturacak kamuoyu mekanizmalarının maliyeti. 5. Bayrak alanlarının işletilmesinin maliyeti  • Proje Maliyeti; gerçekleştirilecek inşaatın sağlıklı, uzun ömürlü ve maksadına uyumlu olması için gerekli mimari ve mühendislik çalışmalarının profesyonel olarak yapılması için gerekli olan maliyeti içermektedir  • Bayrak kulelerinin inşa ve kurulum maliyeti ayrıntılı mimarlık ve teknik etüdler sonucunda kesinleşecektir. Kulelerin her türlü hava şartına dayanıklılığı nedeniyle kullanılması gereken çeliğin özelliğinden; 100 metre yüksekliğin yaratacağı mühendislik sorunlarının aşılmasına; bayrağın kumaşının ağırlığı ve niteliği açısından özel olması gerektiğinden; bayrağı 100. yılda en tepede olacak şekilde yükseltecek özel elektronik mekanizmaya kadar bir çok unsur bu kalemin ana belirleyicisi konumundadır.

Geçrekleştirilen ön maliyet analizleri; kulenin yaklaşık toplam maliyetinin aşağıdaki gibi olacağını göstermektedir :


Proje Maliyeti : ......................... 232.000.000.000 TL

Hafriyat Maliyeti....................... 10.000.000.000 TL


Hafriyat Betonu / Demiri .......... 118.000.000.000 TL
Kamyon Maliyeti ...................... 90.000.000.000 TL

Demir/Çelik Maliyeti................. 145.000.000.000 TL

Asansör-Piston Maliyeti............ 125.000.000.000 TL


YAKLAŞIK TOPLAM.............. 720.000.000.000 TL


 • Bayrak kulelerinin inşaasının ardından sürekli bakımı gerekecektir. Bayrağın düzenli olarak temiz tutulmasından; kulenin çelik aksamının çürümelere karşı kontrol altında tutulmasına; elektronik düzeneğin bozulmaması için yapılan tetkiklerden, bayrak kulesinin etkinlik alanları ile birlikte düzenli ve temiz tutulmasına kadar bir çok alt unsur bu maliyet kaleminin ana belirleyicisi olacaktır.
 • Bayrak kulelerinin inşaatı aynı zamanda bir kamuoyu oluşturma ve toplumu ortak bir hedef doğrultusunda hareketlendirme projesidir. Basın-yayın kuruluşları nezdinde sözkonusu projenin tanıtımını yapmaktan; proje ile ilgili kapsamlı bir web sitesini ayakta tutmak gibi bir çok başlık bu alandaki maliyetlerin temel kalemlerini oluşturacaktır.
 • Bayrak kulelerinin bulunduğu alanlar aynı zamanda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve halkın sürekli ziyaret edeceği mekanlar olacaktır. Bu mekanların güvenliğinden; sergi salonlarının işletilmesine kadar bir çok unsurun bu kalemin hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki maliyet kalemleri özel sektör ve kamuoyu tarafından sağlanacak kaynaklardan karşılanacaktır.


Özel sektör şirketinin gücü bünyesinde kampanyaya destek olurken; vatandaşlar gücü ölçüsünde 100. yıl kumbarasına katkıda bulunabilecekler.

Projenin ayrıntıları üzerine çalışmalar sürdürülmekte olup; bu ayrıntıların kesinleşmesine müteakip gelişmeler tarafınıza bildirilecektir.


İlginiz için teşekkürler.
Saygılar

Behiç Gürcihan
100. YILA


BAYRAK ÇEKİYORUZ

Behiç Gürcihan

Eylül 2004
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə