İZMİR İLİ – balçova iLÇESİ – korutürk mahallesi 449 ada, parsel

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 28.58 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü28.58 Kb.

c:\users\casper\desktop\ekonomi_üniv\diğer_dökümanlar\kapak için.jpg

İZMİR İLİ – BALÇOVA İLÇESİ – KORUTÜRK MAHALLESİ

1449 ADA, 1 PARSEL

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

ŞEHİR PLANCISI

DİLEK ÇAKANŞİMŞEK

İçindekiler
1.PLANLAMA ALANI COĞRAFİ KONUMU 3

2.PLANLAMA ALANININ DOĞAL YAPISI 5

2.1.Planlama Alanının İklim ve Bitki Örtüsü 5

2.2.Planlama Alanının Jeolojik Yapısı 5

2.3.Planlama Alanının Ulaşım Durumu 6

2.4.Planlama Alanı Mülkiyet Durumu 7

3.ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI 7

4.PLAN KARARLARI VE FİZİKİ GEREKÇELERİ 8

5.PLAN NOTLARI 11


ŞEKİLLER DİZİNİ

 1. PLANLAMA ALANI COĞRAFİ KONUMU


İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan Balçova İlçesi Konak, Karabağlar ve Narlıdere İlçeleri ile komşudur. Yüz ölçümü 29.000 dekardır.(Yaklaşık 29 Km2)

Plan değişikliğine konu alan, Ege Bölgesi, İzmir İli, Balçova İlçesi, Korutürk mahallesinde, 1449 ada 1 parselde,1/1000 ölçekli 21-K-1A ve 22K-IV-D imar paftada yer almaktadır ve mülkiyeti İzmir Ekonomi Üniversitesine aittir.c:\users\asus\desktop\resim1.jpg

Şekil : Planlama Alanının Coğrafi Konumuc:\users\casper\desktop\ekonomi_üniv\diğer_dökümanlar\yakin_uydu.jpg

Şekil : Planlama Alanı Yakın Uydu Görüntüsü

Şekil : Planlama Alanı Uzak Uydu Görüntüsü

 1. PLANLAMA ALANININ DOĞAL YAPISI

  1. Planlama Alanının İklim ve Bitki Örtüsü


İzmir İli, kıyı Ege iklim tipinin etkisi altındadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Metrekareye en fazla yağış düşen aylar Aralık, Ocak ve Şubat, en az yağış düşen aylar ise Temmuz, Ağustos ve Haziran aylarıdır. İzmir'de aylara göre düzenli yağış olmaktadır. Bazı gün ve saatlerde 1 aylık yağış düşebilmektedir.

Kış aylarında kararsız ve ılık olan rüzgar, yaz aylarında kararlılık göstermektedir. İzmir'in hakim rüzgar yönü güneydoğu ve batıdır.

Bitki örtüsü genellikle kıraçtır.

  1. Planlama Alanının Jeolojik Yapısı


Planlama alanı jeolojisi, 85-130 metre kalınlıkta Alüvyon Yelpazesi biriminden oluşmaktadır. Alüvyon Yelpazesi biriminin beslenme alanı olan jeolojik birim filiştir. Planlama alanının güneyinde bulunan tepelerdeki filiş içindeki kumtaşı, şeyl, çakıltaşı, kuvars damarları, volkanik olistolitler gibi kayaçlar atmosferik, jeolojik ve topografik koşullar ile aşınıp Ilıca Deresi'ne bağlı olarak taşınarak alanda yelpaze şeklinde depolanmıştır.

Şekil : 1/25000 Ölçekli Jeoloji Haritası

Alüvyonel yelpaze birimi genel olarak üst seviyelerde bloklu, sıkı-çok sıkı ve çok az plastisiteli veya nonplastiktir. Birim çok az nemli veya kurudur. 4-7 metreden sonra tabana doğru blok oranı azalmakta, çakıl ve kum dane boyu küçülmekte ve kil-silt boyutundaki matriks artış göstermektedir. Buna bağlı olarak birim az nemli, az-orta plastisiteli olarak görülür. Ancak birimin sıklık ve kıvamlılık oranında değişim olmaz, birim yine sıkı-çok sıkı ve çok sert kıvamlıdır.

Alüvyonel tabakada yapılan 10-15 metre derinliğindeki temel sondaj çalışmalarında yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Bu alandaki alüvyonel birim az killidir, ancak çok sıkı ve çok sert olması nedeni ile az-orta geçirimlidir. Statik su seviyesi 30-40 metredir.


  1. Planlama Alanının Ulaşım Durumu


Plan değişikliğine konu alan, İzmir Kent Merkezi'ne, İzmir Limanı'na ve Adnan Menderes Havaalanına 8-10 km uzaklıklarda yer almaktadır. İzmir Çevre yolu ile sayesinde Balçova'dan Havalimanı'na 15 dakikada ulaşılabilmektedir. Merkezi konumu nedeniyle, karayolu, havayolu ve denizyolu ulaşım olanakları açısından oldukça avantajlı bir konumda olup, İzmir Hafif Raylı Sistemi'ne de entegre edilecektir.

Balçova ilçesinin ana ulaşım ekseni Mithatpaşa Caddesi ile onu dikine kesen Ata Caddesi boyunca olup, onları Sakarya, Vali Hüseyin Öğütcen, Sarmaşık ve Çağdaş Caddeleri tamamlamaktadır. Plan değişikliğine konu alan, Sakarya caddesinin üzerinde bulunmaktadır.

Şekil : Planlama Alanı Ulaşım Durumu

  1. Planlama Alanı Mülkiyet Durumu


Plan değişikliğine konu alan, Ege Bölgesi, İzmir İli, Balçova İlçesi, Korutürk mahallesinde, 1449 ada 1 parselde,1/1000 ölçekli 21-K-1A ve 22K-IV-D imar paftada yer almaktadır ve mülkiyeti İzmir Ekonomi Üniversitesine ait olan alan tapuda 38.020,50 m2’dir.
 1. ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI


Plan değişikliğine konu alan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2012 tarih ve 05.483 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, “Üniversite Yerleşke Alanları” olarak belirlenen alanda kalmaktadır.

c:\users\casper\desktop\ekonomi_üniv\25bin\25bin.tif

Şekil : Planlama Alanının 1/25.000 Ölçekli Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Üzerindeki Konumu

Planlan değişikliğine konu alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nce 16-11-2015 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında “Üniversite Alanı” olarak belirlenen alanda kalmaktadır.

c:\users\casper\desktop\ekonomi_üniv\100bin\100bin.tif

Şekil : Planlama Alanının 1/100.000 Ölçekli İzmir - Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı Üzerindeki Konumu


 1. PLAN KARARLARI VE FİZİKİ GEREKÇELERİ


Üniversiteler ekonomiye büyük katkılar sağlayan ve bulunduğu yörenin sosyal ve kültürel gelişiminde çok önemli yere sahip olan kurumlardır. 2001 yılında Balçova’da metruk bir otel binasının restore edilmesiyle hizmet vermeye başlayan Üniversite, ekonomisinin canlanması ve aynı zamanda Balçova’nın İzmir’in en gözde semtlerinden biri olmasında çok önemli katkıları olmuştur.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2001 Yılında, İzmir İli, Balçova İlçesi, 1449 Ada, 1 Parsel ’de mevcut otel binasının derslik ve ofis mekânlarına dönüştürülmesi sonrası 303 adet öğrenci, 67 akademik ve 35 idari kadro ile yükseköğretim hayatına başlamıştır.


İlk yıl 5 lisans programı ile öğretime başlayan Üniversite bugün ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere her kademede 8 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 3 adet enstitü ve 9 adet uygulama ve araştırma merkezi ile eğitime devam etmektedir.
2016-2017 öğretim yılında Üniversiteye yeni kayıtlanan öğrenci sayısı toplam 3822 olmuştur.

İzmir içinde kapatılan Üniversitelerden gelen istenmeden Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile gelen öğrenciler de dâhil olmak üzere öğrenci sayısı 303’den 10.393’e, akademi personel sayısı 67’den 698’e ve idari personel sayısı 35’den 154’e yükselmiştir.


Plan değişikliğine konu, normal program içinde 7.500 olarak planlanan öğrenci sayısı gelecek olan yeni öğrenciler ve mezun olacaklar eksilse dahi bundan sonraki yıllarda 11.000 – 12.000 öğrenci sayısına ulaşılacağı öngörülmesi gerekçesi ile hazırlanmıştır. Kapatılan üniversitelerden gelen öğrenci sayısı, üniversitenin eğitim kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Mevcutta, “Eğitim Tesis Alanı (Üniversite Alanı)” olarak planlı 1449 ada parselin, yapılaşma koşulları E=1.50, yençok = 30.80 olarak planlıdır. Şu an toplam inşaat alanı 57.030,75 m2’dir. 38.020,50 m2 parselde açık anfi tiyatro hariç zemin kullanımı % 29 oranındadır. Yukarıda belirlenen koşullar gerekçesi ile plan değişikliği talep edilen parselin yeni yapılaşma koşulları E=2.00 olacak şekilde planlanması önerilmekte ve toplam inşaat alanı tapuda 38.020,50 m2 üzerinden, 76.041,16 m2 olarak değişiklik yapılması talep edilmektedir. Mevcut 1/1.000 Uygulama İmar Planı incelendiğinde çevre bölgenin emsalinin 3-4 arası olduğu görülmektedir. Kamusal hizmet niteliğinde olan eğitim amaçlı bir fonksiyon için çevredeki emsalleri gerisinde kalmış olan 1,5 emsali 2 emsale çıkartılması plan bütünlüğünü zedeleyeceği bir değişiklik olmadığı düşünülmektedir.


Yukarıdaki bilgiler eşiğinde rapor ekinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır.

c:\users\casper\desktop\ieü - tüm binalar alan hesabı - amfi ayrı olarak.tif
c:\users\casper\desktop\ieu vaziyet plani.tif

Şekil : İzmir Ekonomi Üniversitesi Vaziyet Planı


 1. PLAN NOTLARI
 • ÜNİVERSİTE ALANINDA E: 2.00 YENÇOK 30.80 METREDİR. BU ALANDA EĞİTİM YAPILARI, YURT YAPILARI VE SOSYAL TESİS SPOR YAPILARI YER ALABİLİR.

 • AFET BÖLGELERİNDE YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİĞE UYULACAKTIR.

 • BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 21.06.2017 TARİHİNDE ONAYLANAN JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜD RAPORU SONUÇ VE ÖNERİLERİNE UYULACAKTIR.

 • AÇIKLANMAYAN KONULARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ GEÇERLİDİR.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə