Kafedra: Fizika-Riyaziyyat və informatikaYüklə 33,54 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü33,54 Kb.
#458
Lənkəran Dövlət Universiteti

« Təsdiq edirəm »

Kafedra müdiri : _____

« _____» __________2010-cu il

Fənn sillabusu
Kafedra: Fizika-Riyaziyyat və informatika

Fənnin adı: Biomexanika
  1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu: İUHF-B09

Semestr: III

Fakultə: Təbiyyat

Tədris yükü (saat): 15+15 saat

AKTS üzrə kredit:1+1

Auditoriya N: 410

Saat: III gün 3  1. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, soyadı, dərəcəsi:Bəşirov Mirnamik, Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

Kafedranın ünvanı:

Məsləhət saatı:

E-mail ünvanı: mbashirov@mail.ru
  1. Tövsiyyə olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri:

1. Ümumi fizika kursu A.Mehrabov 2002

2. Qocayev N.M. Ümumi fizika kursu Mexanika 1978

3. İ.Əhmədov Tibbi və bioloji fizika 2006

4. T.Əzizov Fizikadan mühazirə kursu (4 hissə) 2003-2006

5. Rubin Biofizika Moskva 2002

6.


  1. Fənnin təsviri və məqsədi: tələbələrə biomexanika üsullarını və qanunlarını məşqlərdə tətbiq etməyi bacaran məşqçilr hazırlamaq, idmançıları öz ixtisasları üzrə biomexanikanın elmi əsasları iləbiliklərlə təmin etmək, tələbələrə fiziki məşğələlərin idman texnikasının biomexaniki əsaslarını mənimsətmək, hərəkətlərin qanunauyğunluqlarını aydınıaşdırmaq üçün biomexaniki xüsusiyyətləri toplamaq,onları işləyib hazırlamaq vərdişləri yaratmaq, texnikanın öyrənilməsi gedişində sualmeydana çıxarmaq vəona cavab tapmaq, texniki ustalığı təkminləşdirmək və fiziki sağlamlıq təcrbəsi vasitələrini kütləvi bədən tərbiyəsivə idmana tətbiq etmək

.

Dərsdə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir; semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10%- nə 1 bal çıxılır; Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müvafiq qərar qəbul edilir.  1. Qiymətləndirmə:.

Tələbələrin biliyi 100 ballı sistemlə qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır.

Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir. 10 bal mühazirə mətinlərinin tərtib olunmasına görə, 20 bal seminar laboratoriya dərslərində fəaliyyətinə görə, 10 bal dərslərə davamiyyətinə görə, 10 bal tələbənin sərbəst işinə görə.  1. Davranış qaydalarının pozulması:

Tələbə Universitetin daxili nizam –intizam qaydalarını pozduqda əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görüləcək
8. Təqvim planı:


NN

Keçirilən mühazirə, seminar, laboratoriya və sərbəst mövzuların məzmunu

seminar mövzuları

saat

tarix

1

Kinematika və onun tətbiqi

2
2

Qüvələr və hərəkət üçün Nyuton qanunu

2
3

Çevrə boyunca hərəkətin dinamikası

2
4

Iş və enerji

2
5

İmpuls və qüvvə momenti

2
6

Fırlanma hərəkətinin dinamikası

2
7

Elastiklik sadə harmonik rəqslər

2
8

Rezonansın mexanizmi

1


NN

Keçirilən mühazirə, seminar, laboratoriya və sərbəst mövzuların məzmunu

seminar mövzuları

saat

tarix

1

Koordinatlar üzrə promerin qurulması

2
2

Qaçış zamanı ikili addımın kinotsikloqramması, xətti sürətin hesablanması

2
3

Bədənin ümumi agirlıq mərkəzinin analitik üsulla təyini

2
4

Bədənin və onun hissələrinin qrafik üsulla təyin edilməsi

2
5

Tullanmanın xronoqrammasının qurulması

2
6

Yerimə və tullanma

2
7

Əzələlərin gücüvə gördüyü iş

2
8

Fırlanma hərəkətinin mexanikası

2


19. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar: Tələbələr fənnin tədrisinin sonunda fiziki qanunlar və nəzəriyyələrin biosistemlərə tətbiqini bilməli, hərəkətin dinamikasında tarazlıqşərtlərini tətbiq etməli, idman hazırlığında və ustalığın artırılmasında biomexaniki məlumatları toplamağı və sistemləşdirməyi bilməlidir.10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi: Fizika fənninin tədrisi zamanı öyrəndiklərimiz , bizə kursun müxtəlif bölmələrinin mənimsənilməsi və praktik tətbiqinə imkan verəcəkdir. Fəal təlimin yeni üsulları ilə tanışlıq, təlimdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları vasitəsi ilə müstəqil işlərin təşkilinin öyrənilməsinə şərait yaradır.
Yüklə 33,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə