Katma değer vergiSİ genel uygulama tebliĞİ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 3.58 Mb.
səhifə55/55
tarix12.08.2018
ölçüsü3.58 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55Vergi Dairesi Müdürü

Tarih İmza

(Ek:RG-5/6/2018-30442)(Bu değişiklik 1/5/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
EK 28: İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YENİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ


T.C.

…………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI

…………..…… Vergi Dairesi Müdürlüğü

………………………………….

………………………………….
İLGİ :............tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, dairemiz .......................... vergi kimlik numarası ile …………………….. adresinde …………………….. faaliyeti ile iştigal ettiğinizi belirterek, satıcı firmaya/gümrük idaresine ibraz edilmek üzere imalat sanayiinde kullanılacak yeni makina ve teçhizatın alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep edilmektedir.


Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………. işinden dolayı Dairemizin ……….....…vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Münhasıran imalat sanayiinde kullanılacak yeni makina ve teçhizatın ../../20.. tarihine kadar tarihine kadar sanayi sicil belgesine haiz firmanıza teslimi/firmanızca ithali 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
İstisnanın uygulanmasında, Genel Tebliğdeki usul ve esaslara uyulmaması halinde gerekli müeyyidelerin uygulanacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Müdürü

EK: Sanayi Sicil Belgesine Haiz KDV Mükelleflerine KDV Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeni Makina Ve Teçhizat Teslimlerine İlişkin Liste
Sanayi Sicil Belgesine Haiz KDV Mükelleflerine KDV Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeni Makina Ve Teçhizat Teslimlerine İlişkin Liste


Sanayi Sicil Belgesine Haiz KDV Mükelleflerine KDV Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamında Teslim Edilecek Yeni Makina Ve Teçhizat Listesi

Sıra No
Malın

Satıcı Firma

İmza/Kaşe-Onay

GTİP NumarasıCinsi

Ölçü Birimi

Miktarı

Adı /Unvanı

Vergi Kimlik No

Fatura

Satıcı Firma Adı/Unvanı

Gümrük İdaresi

Tarihi

No

Tutarı

Miktarı

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.
Vergi Dairesi MüdürüTarih İmza

[1]2.11.1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2]25.02.2011 tarihli ve 27857 (1.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

[3]10.01.1961 tarihli ve 10705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4]06.01.1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[5] 08.03.1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[6] 23.11.2004 tarihli ve 25649 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[7] 16.05.2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[8] 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[9]09.10.2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[10] 12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[11] 30.12.2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[12]10.10.2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[13] 02.02.1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[14]21.07.2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[15] 28.07.1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[16]27.01.2005tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[17] 04.11.1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[18]11.06.2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[19]15.06.1985 tarihli ve 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[20]18.11.2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[21]18.11.2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[22]26.12.1992 tarihli ve (mükerrer) 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[23]13.12.2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[24]19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[25]20.06.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[26] 17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[27] 03.12.2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[28]28.12.1984 tarihli ve 18619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[29]11.05.1985 tarihli ve 18751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[30] 07.10.2009 tarihli ve 27369 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[31] 13.12.1994 tarihli ve 22140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[32] 20.12.2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[33]12.03.1986 tarihli ve 19045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[34] 06.07.1954 tarihli ve 8747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[35]21.05.1992 tarihli ve 21234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[36]13.06.1994 tarihli ve 21959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[37]15.05.1987 tarihli ve 19461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[38]14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[39] 14.02.2007 tarihli ve 26434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[40] 01.04.1950 tarihli ve 7472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[41] 12.05.1992 tarihli ve 21226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[42] 23.07.1983 tarihli ve 18113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[43] 14.06.2007 tarihli ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[44] 28.02.1963 tarihli ve 11343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[45] 31.01.2002 tarihli ve 24657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[46] 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[47] 12.11.2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[48] 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[49] 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[50] 23.07.1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[51]16.06.2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[52]13.06.1989 tarihli ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[53] 02.01.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[54]01.11.2005 tarihli ve 25983 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[55] 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(56) 11/2/2016 tarihli ve 29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 9 uncu bölümünden sonra gelmek üzere 10. bölüm eklenmiş ve bu bölümden sonra gelen bölüm numarası teselsül ettirilmiştir.

(57)   Bu değişiklik 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(58)  Bu değişiklik ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 11 inci bölümünden sonra gelmek üzere 12 nci bölüm eklenmiş ve bu bölümden sonra gelen bölümün numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

(59) Bu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə