Kayseri talas ilçe milli eğitim müdürlüğü


E.KURUM İÇİ ve DIŞI ANALİZYüklə 395,09 Kb.
səhifə4/9
tarix18.01.2018
ölçüsü395,09 Kb.
#39204
1   2   3   4   5   6   7   8   9

E.KURUM İÇİ ve DIŞI ANALİZ

 1. KURUM İÇİ ANALİZ


Şekil :Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi Müdürlüğü Örgütsel Yapı 1. İnsan Kaynakları

Tablo :Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi Müdürlüğü personel yapısı

PERSONEL YAPISI
Norm

Mevcut

Yönetici

2

2

Öğretmen

34

34

Hizmetli

2

1 1. Teknolojik Alt Yapı

Tablo :Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi Teknolojik Alt Yapısı

TEKNOLOJİK ALT YAPI

Bilgisayar

10 adet

Akılı tahta

20 adet

Yazıcı

2

Çok Fonksiyonlu A3Fotokopi Makinası

2 1. Eğitim Durumu

Tablo : Ygs başarıları


YGS (ORTAÖĞRETİM)

YILLAR

YGS GİREN ÖĞRENCİ SAYISI

BAŞARI PUANI ORTALAMASI (YGS-5-TM AĞIRLIKLI)

BAŞARI PUANI ORTALAMASI ( YGS-2-FEN AĞIRLIKLI)

2012

95

329,47

310,3

2013

119

372,78

348,72

2014

127

298,44

257,31

Tablo :LYS ve Puan türleriYILLAR

YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ SAYISI 1

LYS SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ÖĞR. SAYISI (2)

ORAN

(%)


PUAN TÜRÜ MF

YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISIPUAN TÜRÜ TM

YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI2012

59

95

62,10

34

25

2013

66

119

52,14

31

88

2014

74

127

64,35

15

59


Tablo :Finasman Sağlanan Projeler

TEMEL EĞİTİM-ORTAÖĞRETİM-DİĞER KURUMLAR YEREL/ULUSAL/ULUSLAR ARASI PROJELER

(PROJE SAYISI/ KATILAN ÖĞRETMEN /ÖĞRENCİ SAYISI )

DÖNEM

YEREL PROJE SAYISI

(KALKINMA AJANSI VB.)ULUSAL PROJE SAYISI

(TÜBİTAK VB.)ULUSLARA RASI PROJE SAYISI

(AB PROJELERİ VB.)Proje sayısı

Katılan öğretmen sayısı

Katılan öğrenci sayısı

Projelerin toplam bütçesi

Proje sayısı

Katılan öğretmen sayısı

Katılan öğrenci sayısı

Projelerin toplam bütçesi

Proje sayısı

Katılan öğretmen sayısı

Katılan öğrenci sayısı

Projelerin toplam bütçesi(€)

11-12

12-13

13-14

14-15

1

1

2

500 TL

Tablo : İlkokul ve Ortaokul Bilimsel Etkinliklere Katılma

ULUSAL/ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE (BİLGİ YARIŞMASI, OLİMPİYATLAR, BİLİMSEL ETKİNLİKLER VB.)

KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI VE ORANI %

DÖNEM

İLKÖĞRETİM

ORTAOKUL

Uluslararası bilimsel etkinlere katılan öğrenci sayısı (1)

Ulusal bilimsel etkinlere katılan öğrenci sayısı (2)

Oranı

%

(1/3)Toplam öğrenci

sayısı(3)

 


Oranı

%

(2/3)Uluslararası bilimsel etkinlere katılan öğrenci sayısı (1)

 


Ulusal bilimsel etkinlere katılan öğrenci sayısı (2)

Oranı

%

(1/3)Toplam öğrenci

Sayısı (3)

 


Oranı

%

(2/3)11-12

12-1313-14
Tablo :Ortaöğretim Bilimsel Etkinliklere Katılma Oranı

ULUSAL/ULUSLAR ARASIBİLİMSEL ETKİNLİKLERE (BİLGİ YARIŞMASI, OLİMPİYATLAR, BİLİMSEL ETKİNLİKLER VB.)

KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI VE ORANI %

ORTAÖĞRETİM

GENEL ORTAÖĞRETİM

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

DÖNEM

Uluslararası bilimsel etkinlere katılan öğrenci sayısı (1)

 


Ulusal bilimsel etkinlere katılan öğrenci sayısı (2)

Oranı

%

(1/3)Toplam öğrenci

sayısı (3)Oranı

%

(2/3)Uluslararası bilimsel etkinlere katılan öğrenci sayısı (1)

 


Ulusal bilimsel etkinlere katılan öğrenci sayısı (2)

Oranı

%

(1/3)Toplam öğrenci

Sayısı(3)

 


Oranı

%

(2/3)11-1212-1313-1414-15 1. KURUM DIŞI ANALİZ


Müdürlüğümüz görev alanına ilişkin üst politika belgeleri incelenerek aşağıdaki başlıklar halinde oluşturulmuştur.

 • Kayseri Talas İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı

 • Kayseri Talas İlçe Belediyesi 2015-2019Stratejik PlanıPEST ANALİZİ ( Örnek )

 1. Politik Faktörler

 • Eğitimin merkezi yönetim anlayışından yerinden yönetim anlayışına doğru kayması

 • Öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma

 • Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımının uygulanması
 1. Ekonomik Faktörler

 • Bölgenin ticaret merkezi olması

 • Enerji sektöründe aktif rol almaya başlaması

 • Turizme kaynaklık edecek tarihi ve doğal mirasa sahip olması

 • İlimizdeki hayırseverlerin eğitime desteği

 • Organize tarım işletmelerinin oluşumunun yetersiz olması

 • AB eğitim projelerinin eğitime önemli oranda ekonomik destek sağlaması
 1. Sosyal Faktörler

 • Medyanın olumsuz etkileri ile kültürel değerlerdeki çatışmanın artması

 • Toplumun eğitimden beklentilerinin akademik başarıya odaklı olmasının eğitime olumsuz etkisi

 • İl genel nüfusunun çoğunluğunun İl merkezinde yaşaması

 • Sosyal aktivitelerin yapılacağı yeterli mekân olmaması

 • Birçok geleneksel ve sosyal yapının etkisinin azalması
 1. Teknolojik Faktörler

 • Fatih Projesinin yaygınlaştırılması

 • Eğitimde teknolojik alt yapı ve E- Okul uygulamaları

 • Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi

 • Teknolojinin kullanım amacına yönelik tehditler

 • Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve paylaşım olanakları

 • Toplumun teknolojideki olumsuz gelişmelerin etkisinde kalması

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması

 • 3G ve 4G teknolojilerinin öğrenciler arasında yaygınlaşması

DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ

 • Medyanın olumlu etkisinin yanında olumsuz etkilerinin olması,

 • Yerel Yönetimlerin eğitime verdiği destek,

 • Zaman zaman bürokratik engellerin aşılmasındaki zorluklar,

 • STK’ların eğitime olan ilgileri 1. GZFT


Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında dış paydaşlara yönelik oluşturulan masa başı değerlendirmeleri yapılmıştır.
Güçlü yönler

Zayıf Yönler

1-Öğrencilerimizin sınav kazanarak gelmiş seçme öğrenciler olması,

2- Tüm sınıflarımızın en fazla 34 öğrenciden oluşması,

3- Öğrenci sayımızın az olması sebebiyle bütün öğretmenlerin öğrencilerini yakından takip edebilmesi,

4- Son derece etkin ve karşılıklı güvene dayalı bir öğrenci-öğretmen iletişiminin bulunması

5- Öğretmen kadromuzun, bu okula kendi istekleriyle atanmış, alanında başarılı, büyük çoğunluğu uzman, genç ve dinamik öğretmenlerden oluşması,

6- Öğretmenlerimizin tamamının kadrolu olması, hiçbir branşta norm kadro eksiğimiz veya fazlamız bulunmaması,

7- Öğretmenlerimiz arasında birlik beraberlik ve ekip ruhunun üst düzeyde olması,

8- Okulda İdare-Öğretmen-Öğrenci ilişkilerinin son derece uyumlu devam etmesi,

9- Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilen oldukça zengin bir kütüphanemizin olması,

10-Sosyal ve kültürel faaliyetlerde il bazında başarılı sonuçlar alınması,

11- Maddi ihtiyacı olan öğrencilerin sene başında tespit edilerek ve öğretmen- okul aile birliği desteğiyle ihtiyaçlarının giderilmesi,

12- Öğretmenlerimizin alanlarında yetkin ve başarılı olmaları, okulun çevrede tercih edilen bir okul olmasını sağlamaktadır.
1-Okulumuzun fiziki yapısının yetersiz olması,

2-Spor salonumuzun olmaması,

3-İl merkezine uzak olmamız,

4- Servisle gelen öğrencimizin çok olması sebebiyle sosyal faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi,

5- Sosyal faaliyetlere aktif katılmak isteyen öğrenci sayımızın az olması,

6- Velilerin okuldaki faaliyetlere karşı ilgisiz olmaları,

7- Öğrencilerimizin derslere motivasyonunun yeterli olmaması,

8- Müstahdem ve destek personelimiz sayıca yetersiz kalması,

9- Maddi olanakları iyi olan velilerden gerektiği gibi faydalanılmaması,

10- Farklı bölgelerden farklı sosyo-ekonomik koşullarda öğrencilerimizin bulunması,

13- Okula bağış yapan veli sayısının çok az olması ve bu sebeple yapılması gerekli harcamaların yapılamaması.


Fırsatlar

GF

GZ

1-Talas Belediyesi’nin kaynaklarını gerektiğinde okulumuza tahsis edilebilir.

2-Farklı meslek guruplarından çok sayıda velimiz çeşitli konularda yardımcı olabilirler.

3-Olanaklarını okul için kullanan veli sayımız her yıl artmaktadır.

4-Okumuzun şehrin gürültüsünden ve karmaşasından uzak olması

5- Öğrencilerimize sakin ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamaktadır.


1- Yerel yönetimin eğitime olan desteğinden azami yararlanma
2- Okulumuzun güvenli eğitim ortamından yararlanılarak şehirden uzak olma algısını azaltacak etkinlikler yapmak,
3- Özellikle ilçe merkezimizden daha yoğun öğrenci almak adına ilköğretim okullarında tanıtım günleri düzenlemek,
4- Farklı meslek gruplarında var olan veli profilimizden yararlanarak, mesleki rehberlik çalışmaları gerçekleştirmek.

1- İnsan kaynaklarımızın verimliliğinden yararlanılarak aile rehberlik çalışmalarına ağırlık vermek,

2- Farklı meslek gruplarındaki velilerimizden yararlanarak mesleki rehberliğe ağırlık vermek,

3-Öncelikle ilçe merkezinden öğrenci almaya çalışarak öğrencilerimizin sosyal etkinliklere daha fazla katılmalarını sağlamak


Tehditler

GT

ZT

1-Televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik ürünler öğrencilerimizin ders çalışmasını olumsuz etkilemektedir.
2-Özellikle televizyon dizilerindeki okul-öğrenci-öğretmen imajları öğrenciler için olumsuz örnek oluşturmaktadır
3- Kayseri’nin çevre il ve ilçelerden yoğun göç alması,

4- Ailelerin Sosyo-Ekonomik yapılarındaki dengesizliklerin artması.


5- Parçalanmış aile sayısındaki artış
6- Öğrencilerin, maddi kültürdeki değişimlere hızlı ayak uydurmaları ve manevi kültürde oluşan boşluklar.


1- Tecrübeli eğitim kadromuzun yetkinliğinden yararlanılarak kişisel ve akademik rehberliğin yanında manevi rehberliğe ağırlık verilmesi.

2- Rehberlik servisimiz aracılığıyla başta parçalanmış aileler olmak üzere tüm velilerimize aile içi iletişim seminerlerinin verilmesi,

3- Teknolojik araçların zararlarını ortadan kaldırmak için başta rehberlik servisi olmak üzere, tüm öğretmenlerin işbirliği yapması.


1-Okulun maddi kaynak ihtiyacını gidermek için hayırsever bağışlarını arttırıcı etkinlikler planlanması.

2- Elde edilen kaynakların fiziki yapıyı güçlendirmeye ilişkin planlı harcanması


 1. SORUN/GELİŞİM ALANLARI


Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi Müdürlüğü olarak mevcut durum analizimizin yapılması ile ortaya çıkan temel sorunlarımız ve gelişim alanlarımızın hangileri olduğu analizler sonucunda ortaya çıkarılmıştır.

Gelişim/Sorun Alanları Listesi
Eğitim ve Öğretime Erişim Gelişim/Sorun Alanları

 1. Ortaöğretimde okullaşma

 2. Ortaöğretimde devamsızlık

 3. Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan öğrenciler

 4. Zorunlu eğitimden erken ayrılma

 5. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş

 6. Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı

 7. Hayat boyu öğrenmeye katılım

 8. Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı


Eğitim ve Öğretimde Kalite Gelişim/Sorun Alanları

 1. Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler

 2. Okuma kültürü

 3. Okul sağlığı ve hijyen

 4. Zararlı alışkanlıklar

 5. Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler

 6. Öğretmen yeterlilikleri

 7. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi

 8. Ortaöğretim okulları arasındaki nakil geçiş sistemindeki olumsuzluklar

 9. Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sistemi

 10. Eğitsel değerlendirme ve tanılama

 11. Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri

 12. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetleri başta olmak üzere özel eğitim

 13. Hayat boyu rehberlik hizmeti

 14. Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeşitliliği ve niteliği

 15. Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve işgücü piyasasının taleplerine uyumu

 16. Yabancı dil yeterliliği

 17. Uluslararası hareketlilik programlarına katılım


Kurumsal Kapasite Gelişim/Sorun Alanları

 1. İnsan kaynağının genel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi

 2. İnsan kaynakları planlaması ve istihdamı

 3. Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak biçimde düzenlenmesi

 4. Çalışanların ödüllendirilmesi

 5. Atama ve görevde yükselmelerde liyakat ve kariyer esasları ile performansın dikkate alınması, kariyer yönetimi

 6. Hizmet içi eğitim kalitesi

 7. Uzaktan eğitim uygulamaları

 8. Yabancı dil becerileri

 9. Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının yetersizliği)

 10. Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği

 11. Eğitim ve sosyal hizmet ortamlarının kalitesinin artırılması

 12. İkili eğitim yapılması ve derslik yetersizliği, kalabalık sınıflar

 13. Donatım eksiklerinin giderilmesi

 14. Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu

 15. Dershanelerin özel okullara dönüşümü

 16. Fiziki mekân sıkıntıları ve kalabalık sınıflarının problemlerinin çözülmesi

 17. Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı

 18. Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi

 19. Uluslararası Fonların etkin kullanımı

 20. Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmemesi

 21. Mevzuatın sık değişmesi

 22. Kurumlarda stratejik yönetim anlayışının bütün unsurlarıyla hayata geçirilmemiş olması

 23. Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerinde olumsuz etkisi

 24. Mevcut arşivlerin tasnif edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi

 25. İstatistik ve bilgi temini

 26. Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu

 27. Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının artırılması

 28. Mobil uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması

 29. Elektronik içeriğin geliştirilmesi ve kontrolü

 30. Projelerin amaç-sonuç ilişkisinde yaşanan sıkıntılar

 31. Siyasi ve sendikal yapının eğitime aşırı ve olumsuz müdahalesi

 32. Bürokrasinin azaltılmaması

 33. Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilememesi 1. FATMA KEMAL TİMUÇİN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MİMARİSİ

1.EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

  1. Yüklə 395,09 Kb.

   Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə