KelishildiYüklə 45,21 Kb.
tarix28.09.2023
ölçüsü45,21 Kb.
#129503
Yakuniy test 100ta — копия


KELISHILDI”
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Boshlang’ich ta’lim kafedrasi mudiri
______________ Sh.Hamroyev
“_____” _____________2023-yilTASDIQLAYMAN”
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti dekani
_________________M.Imomov
“_____” _____________2023-yil

3-kurs “Matematika o’qitish metodikasi” fanidan
yakuniy nazorat test savollari 1. Teng yonli uchburchakning asosi yon tomonidan 7 sm ortiq. Agar uchburchakning perimetri 43 sm bo‘lsa, uning yon tomoni toping.

 1. 10

 2. 12

 3. 11

 4. 19

 1. Kinoteatrning birinchi kassasida ikkinchisiga qaraganda 86 ta ortiq bilet sotildi.Agar xammasi bulib 792 ta bilet sotilgan bo‘lsa, birinchi kassada nechta bilet sotilgan?

 1. 439

 2. 353

 3. 450

 4. 540

 1. Uchburchakning perimetri 24 sm. Uchburchakning ikki tomoni bir – biriga teng bo‘lib, ularning har biri uchinchi tomonidan 3 sm ortiq. Uchburchakning katta tomonlari necha santimetrdan?

 1. 10

 2. 12

 3. 11

 4. 9

 1. Ikkita ishchi 88 detal tayyorladi. Birinchi ishchi ikkinchisiga qaraganda 8 ta detal kam tayyorladi. Birinchi ishchi nechtadan detal tayyorladi?

 1. 30

 2. 29

 3. 39

 4. 40

 1. Zavodning uchta sexida 1274 kishi ishlaydi. Ikkinchi sexda birinchisidagidan 70 kishi ortiq, uchinchi sexda ikkinchisidagidan 84 kishi ortiq ishlaydi. uchinchi sexda qancha ishchi ishlaydi?

 1. 504

 2. 350

 3. 420

 4. 385

 1. Sviter, shapka va sharf to‘qish uchun 555g jun ishlatiladi. Bunda shapka uchun sviterga qaraganda 5 marta kam, sharfga qaraganda esa 5 g ortiq jun ketgan. Sharf uchun qanchadan jun ketgan?

 1. 75

 2. 80

 3. 400

 4. 350

 1. Bir tarvuz ikkinchi tarvuzdan 2 kg yengil, uchinchi torvuzdan 5 marta yengil. Birinchi va uchinchi tarvuzlar birgalikda ikkinchi tarvuzdan 3 marta og‘ir. Uchinchi tarvuzning massasini toping.

 1. 10

 2. 2

 3. 4

 4. 6

 1. Ishchi yangi keskich ishlatib, 1 soatta normadagidan 4 ta ortiq detal yasadi va shuning uchun kunlik normani 8 soatda emas, 6 soatda bajardi. Ishchi bir kunda norma bo‘yicha nechta detal yasashi kerak edi?

 1. 6

 2. 10

 3. 8

 4. 12

 1. 59 banka konservani uchta yashikka joylashtirilgan. Uchinchi yashikda birinchi yashikdagidan 9 ta banka ortiq, ikkinchi yashikda uchinchi yashikdagidan 4 ta banka kam. Ikkinchi yashikda nechta banka joylashtirilgan?

 1. 20

 2. 15

 3. 24

 4. 30

 1. 158 kitobni uchta tokchaga joylashtirilgan birinchi tokchada ikkinchi tokchadagidan 8 ta kitob kam va uchinchi tokchadagidan 6 ta kitob ortiq. Uchinchi tokchada nechtadan kitob joylashtirilgan?

 1. 52

 2. 46

 3. 40

 4. 38

 1. Bog‘ning bir maydonidagi malina ko‘chatlari ikkinchi maydondagidan 5 marta ortiq. Birinchi maydondan ikkinchi maydonga 22 tup ko‘chat ko‘chiribo‘tkazilgandan so‘ng ko‘chatlar soni ikkala maydonda teng bo‘ladi. Dastlab ikkinchi maydonda qancha malina ko‘chati bo‘lgan?

 1. 11

 2. 55

 3. 50

 4. 5

 1. Birinchi brigadada ikkinchisidagidan 2 marta ko‘p ishchi bor. Xo‘jalik hisobiga o‘tish natijasida birinchi brigadadagi ishchilar 5 kishiga kamaydi, ikkinchi brigadadagi ishchilar ikki kishiga kamaydi. Agar xo‘jalik hisobiga o‘tilgandan so’ng birinchi brigadadagi ishchilar soni ikkinchisidagidan 7 ta ortiq ekanligi ma’lum bo‘lsa, dastlab birinchi brigadada nechta ishchi bo‘lgan?

 1. 10

 2. 15

 3. 20

 4. 5

 1. Doskada biror son yozilgan. Bir o‘quvchi bu sonni 23 ta orttirdi, ikinchi o‘quvchi 1 ta kamaytirdi. Birinchi o‘quvchi olgan natija ikkinchisinikidan 7 marta katta bo‘ldi. Doskaga qanday son yozilgan?

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 2

 1. Ayirishni bajaring:

 1. 127116

 2. 216315

 3. 126123

 4. 214452

 1. Hisoblang:

 1. 18476

 2. 19477

 3. 19456

 4. 19467

 1. Hisoblang.

 1. 1216

 2. 1116

 3. 1316

 4. 1016

 1. Hisoblang: 128+675-34 125:375

 1. 612

 2. 512

 3. 812

 4. 712

 1. Hisoblang: 78•29+6 573:313-408

 1. 1775

 2. 1675

 3. 1975

 4. 1875

 1. Savatda 5 ta olma va 3 ta nok bor. Savatdan bitta meva tanlashni necha usulda amalga oshirish mumkin?

 1. 8

 2. 15

 3. 2

 4. 7

 1. 3 ta tovuq, 4 ta o’rdak va 2 ta g’oz bor. Uchta parrandani shunday tanlab olingki, ular ichida tovuq, o’rdak va g’oz bo’lsin. Shunday tanlashlar soni nechta bo’ladi?

 1. 9

 2. 12

 3. 24

 4. 18

 1. To’rt xil bolt va uch xil gaykadan bittadan olib necha xil juftliklar tuzish mumkin?

 1. 12

 2. 7

 3. 9

 4. 24

 1. Kitob javonida matematikadan 9 ta, chet tilidan 4 ta va ona tilidan 6 ta kitob turibdi. Javondan bitta kitobni necha usulda tanlash mumkin?

 1. 19

 2. 216

 3. 114

 4. 100

 1. 1, 2, 3, 4, 5 raqamlari yordamida raqamlari takrorlanmaydigan nechta uchxonali son tuzish mumkin?

 1. 25

 2. 20

 3. 18

 4. 15

 1. Qaysi javobdagi misol mulohaza bo’la olmaydi?

 1. London shahri Germaniyaning poytaxti.

 2. Men bugun mehmonga bormoqchiman.

 3. O’zbekistonning poytaxti Toshkentmi?

 4. Bugun yomg’ir yog’ishi mumkin.

 1. A: ” 5 – tub son” va B: “ 5 “ mulohazalar berilgan bo’lsa, A B ni toping?

 1. “ 5 – tub son va 6 dan katta”

 2. “5 – tub son emas va 6 dan katta”

 3. “ 5 – tub son va 6 dan katta emas”

 4. “ 5 – tub son emas va 6 dan katta emas”

 1. Mulohaza konyunksiyasining kommunatativlik xossasini ko’rsating? 1. B)

 2. C 1. Mulohaza konyunksiyasining assotsiativlik xossasini ko’rsating?

 1. A ∪ B = B ∪ C

 2. ( A∪ B ) ∪ C = A ∪ ( B ∪ C ) = A ∪ B∪ C

 3. ( A ∩ B ) ∩ C = A ∩ ( B ∩ C ) = A ∩ B ∩ C

 4. A ∩ B = B ∩ A

 1. Sodda A va B mulohazalardan tuzilgan “A faqat va faqat B bo’lgandagina bo’ladi” ko’rinishidagi mulohaza nima deyiladi?

 1. Implikatsiya

 2. Ekvivalensiya

 3. Dizyunksiya

 4. Konyunksiya

 1. Sodda A va B mulohazalardan tuzilgan “Agar A bo’lsa, B bo’ladi” ko’rinishidagi mulohaza nima deyiladi?

 1. Implikatsiya

 2. Ekvivalensiya

 3. Dizyunksiya

 4. Konyunksiya

 1. Rost yoki yolg’onligi bir qiymatda aniqlanadigan gaplar ….. deyilada.

  1. ekvivalent mulohaza

  2. mulohaza Konyuksiyasi

  3. Mulohaza

  4. mulahaza inkori

 1. Mulohazaqlar qanday harflar bilan belgilanadi?

  1. alifboning bosh harflari bilan;

  2. sonlar bilan;

  3. alifboning kichik harflari bilan;

  4. x va y harflari bilan;

 1. Quyidagilardan rost mulohazalarni toping.

  1. London shahri Germaniyaning poytaxti;

  2. X shahar O’zbekistonda joylashgan;

  3. 3 soni 15 sonining bo’luvchisi;

  4. 5 > 6;

 1. Ekvivalent mulohazalar qanday ko’rinishda yoziladi?

  1. A>B

  2. AǁB

  3. A≠B

  4. A=B

 1. A, B mulohazalar “yoki” so’zi bilan bog’lansa bu mulohazalar qanday nomlanadi?

  1. ekvivalent mulohaza

  2. mulohazalar dizyunksiyasi

  3. Mulohaza

  4. mulahaza inkori

 1. Implikatsiyaga mos ta’rifni toping.

 1. A,B mulohazalar “yoki” so’zi bilan bog’lansa;

 2. A faqat va faqat Bbo’lgandagina bo’ladi;

 3. agar A bo’lsa B bo’ladi;

 4. A,B mulohazalar va so’zi bilan bog’lansa;

 1. Rost mulohazaning qiymati…

  1. 0 ga teng

  2. 1 ga teng

  3. 2 ga teng

  4. 3 ga teng

 1. Yolg’on mulohazaning qiymati…

  1. 0 ga teng

  2. 1 ga teng

  3. 2 ga teng

  4. 3 ga teng

 1. p rost bo`lganda yolg`on, p yolg`on bo`lganda rost bo`ladigan mulohazaga…… deyiladi.

  1. p mulohazaning konyuksiyasi

  2. p mulohazaning dizyunksiyasi

  3. p mulohazaning inkori

  4. p mulohazaning implikatsiyasi

 1. Matematika so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri berilgan qatorni toping?

A) Matematika so‘zi qadimgi grekcha - mathema so‘zidan olingan bo‘lib, uning ma'nosi «fanlarni bilish» demakdir
B) Matematika so‘zi qadimgi forscha- mathema so‘zidan olingan bo‘lib, uning ma'nosi «fanlarni bilish» demakdir
C) Matematika so‘zi qadimgi arabcha- mathema so‘zidan olingan bo‘lib, uning ma'nosi «fanlarni bilish» demakdir.

 1. .......-tekislikning aylana bilan chegaralangan qismi.Nuqtalar o’rniga mos so’zni toping A) Doira

B) Aylana
C) Uchburchak
D) To’rtburchak

 1. Muayyan nuqtadan teng uzoqlikda yotgan nuqtalar to’plami nima deyiladi?

A) Doira
B) Aylana
C) Uchburchak
D) To’rtburchak

 1. Doira va aylanada R Nima vazifani bajaradi?

A)diametr B) radius C) vatar D) yoy

 1. d=2r shu tenglik o’rinlimi?

A) ha B) yo’q C) aylana va doirada bunaqa tenglik yo’q D) to’rtburchak dioganali

 1. Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS) —bu…………

A) boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasinibaholashuchun;
B) boshlang‘ich 3-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasinibaholashuchun;
C) boshlang‘ich 2-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasinibaholashuchun;

 1. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) — bu……

A) 4 va 8-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan o‘zlashtirish darajasini baholash uchun;
B) 4 va 7-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan o‘zlashtirish darajasini baholash uchun;
C) 4 va 9-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan o‘zlashtirish darajasini baholash uchun;

 1. The Programme for International Student Assessment (PISA) — bu…….

A) 15 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash uchun;
B) 10 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash uchun;
C) 8 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash uchun;

 1. The Teaching and Learning International Survey (TALIS) —bu…..

A) Rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitish va ta’lim olish muhitini hamda o‘qituvchilarning ish sharoitlarini o‘rganish uchun;
B) O’rta maxsus kadrlarning umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitish va ta’lim olish muhitini hamda o‘qituvchilarning ish sharoitlarini o‘rganish uchun;
C) Pedagog kadrlarning umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitish va ta’lim olish muhitini hamda o‘qituvchilarning ish sharoitlarini o‘rganish uchun;

 1. Matematik masalalar tuzilishiga ko'ra necha xil bo'ladi?

A) 2 xil. B) 3 xil. C) 4 xil D) 5xil

 1. Bitta amal bilan yechiladigan masalalar qanday masalalar deyiladi?

A) sodda masalalar B) tarkibli masalalar. C) murakkab masalalar

 1. Bir nechta sodda masaladan tuzilgan va shu sababli ikki yoki undan ortiq amal yordamida yechiladigan masalalar qanday masalalar hisoblanadi?

A) tarkibli masalalar. B) murakkab masalallar.
C) jadvalli masalalar D) A va B javob to’g’ri

 1. Boshlangʻich sinfda bolalar hajm tushunchasi bilan nechanchi sinfda tanishadilar?

A) 4-sinfda B) 3-sinfda C) 2-sinfda D) 1-sinfda

 1. Stol ustida 7ta qalam bor. Bular qutidagi qalamlardan 4ta ortiq. Qutida nechta qalam bor? Bu qanday masala turiga kiradi?

A) bilvosita. B) bevosita. C) algoritmli D) to’g’ri javob yo’q

 1. Qo'shish komponentlarini to'g'ri ko'rsating.

A) qo'shiluvchi qo'shiluvchi yig'indi. B) qo'shiluvchi qo'shilma yigilndi
C) qo'shiluvchi qo'shiluvchi qo'shilma D) to’g’ri javob yo’q

 1. Ortiq so'zi qatnashganda ham ayirish amali bajariladigan masalalar qanay masalalar deb ataladi?

A) bilvosita. B) bevosita. C) algoritmli D) to’g’ri javob yo’q

 1. 10 ichida sonlarni qo'shish va ayirish nechanchi sinfda o'rgatiladi?

A) 1-sinfda. B) 2-sinfda. C) 3-sinfda D) 4-sinfda

 1. Ko'paytirish amalini bolalarga o'rgatishda qaysi amalga taqqoslab o'rgatish mumkin?

A) qo'shish. B) ayirish. C) bo'lish D) A va B javob to’g’ri

 1. Bo'lish komponentlarini to'g'ri ko'rsating.

A) bo'linuvchi bo'linuvchi bo'linma
B) bo'linuvchi bo'luvchi bo'linma
C) bo'luvchi bo'luvchi bo'linma
D) to’g’ri javob yo’q

 1. Geometrik shakllar metodlari nimalardan iborat?

 1. Plakatlar, qalam, chizg’ich

 2. Sumka , uy

 3. Mashina, pul

 4. Matn, ifoda

 1. Geometrik feguralar qanday guruhlarga ajratiladi?

A) burchaklar, ko’pburchaklar , aylanalar
B) kesma, vatar
C) kesma, radius
D) to’g’ri javob yo’q

 1. Chizish asboblari nimalardan iborat?

A) qalam , chizg’ich, ruchka
B) nuqta, aylana
C) sirkul, uchburchak
D) kvadrat, doira

 1. Geometrik figuralarga nimalar kiradi?

A) aylana, uchburchak, to’rtburchak
B) nuqta, aylana
C) sirkul, uchburchak
D) kvadrat, doira

 1. O'qituvchi bolalarni nima bilan tanishtirib, nima yordamida kesmalarning uzunligini oʻlchash qoidasi haqida tushuntiradi.

A) Chizg'ich
B) Sirkul
C) To'g'ri chiziq
D) kvadrat, doira

 1. Geometrik metod qanaqa metod?

A) jihozlar orqali dars o’tish
B) misollar yechish
C) matematik ifodalash
D) to’g’ri javob yo’q

 1. Eng sodda sonli ifodalar qaysi?

A) Tenglama.
B) qo'shish va ayirish.
C) Tengsizlik
D) to’g’ri javob yo’q

 1. Sonni yig'indiga qo'shish nechanchi sinfda o'rganiladi?

   1. 4-sinfda.

   2. 2-sinfda.

   3. 1-sinfda

   4. 3-sinfda

 1. 10 ichida qo'shish va ayirishni o'rganish o'zaro bog'langan bir nechta bosqichga bo'linadi, birinchi bosqichni ayting?

A)Yangi bilimlarni qo'llash
B) sonni qismlar bo'yicha qo'shish va ayirish
C)Tayyorgarlik bosqichi
D) to’g’ri javob yo’q

 1. Ko'p xonali sonlarni ko'paytirish va bo'lish necha bosqichga ajraladi?

A) 2 bosqichga.
B) 3 bosqichga.
C) 4 bosqichga
D) to’g’ri javob yo’q

 1. Yuqoridagi kasrlardan qaysi biri oddiy kasr?

A). 7/4 B). 5/6 C) 8/8 D). A va B javoblar to’g’ri

 1. Oddiy kasrlarni hisoblang. 3/7+ 1/2 = …. 4/6 – 1/3 =….

A) 13/14, 1/2 B).14/13 , 1/3 C). 12/14, 1/2

 1. Agar berilgan ob’ektni (narsani, narsalar to’plamini) bir necha teng bo’laklarga bo’lish mumkin bo’lsa, u holda bu bo’laklarning har biri ob’ektning (narsani, narsalar to’plamining) …. deb ataladi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying.

A). Kasr B). Qism C). Ulush D). Butun

 1. Kasr tushunchasini shakllantirish har xil predmetlarni nima qilishdan boshlanadi?

A) Ulushlarga ajratishdan B) Bo’laklarga bo’lishdan
C) Surat va mahrajga ajratishdan D) Teng qismlarga bo’lishdan

 1. ULUSH qanday yoziladi?

A) 2 ta natural son va chiziqcha yoziladi
B) 3 ta natural son va bo’lish amali yoziladi
C) 2 ta natural son va ko’paytirish amali yoziladi
D) To’g’ri ajvob yo’q

 1. 1/5 chiziqcha ostidagi son nimani va chiziqcha ustidagi son nimani bildiradi?

A) Chiziqcha ostidagi son ob’ekt nechta bo’lakka bo’linganligini, chiziqcha ustidagi son bunday bo’lakdan bitta (ulush)olinganini bildiradi.
B) Chiziqcha ustidagi son ob’ekt nechta bo’lakka bo’linganligini , chiziqcha ostidagi son esa bunday bo’lakdan bitta (ulush) olinganini bildiradi.
C) To’g’ti javob yo’q
D) B javob to’g’ri

 1. Nodira opa bitta butun tortni teng 8 bo’lakka bo’ldi .Shundan bir bo’lagini o’g’liga berdi. O’g’il tortning qanday ulushuni oldi?

A).1/2 (Yarmini ) B). 1/8 ( Nimchorakini ) C).1/4 (Chorak qismini) D). 1

 1. Odatda butunning teng bo’laklari nima deb ataladi?

A). Kasr B). Mahraj +C). Ulush D).Surat

 1. 1) 4/5 2) 4/3 3) 3/2 4) 6/7 5) 5/5 Quyidagilardan qaysi biri to’g’ri kasrlar?

A). 1, 2, 3 B). 2,4,5 C). 1,3,5 D) 1,4,5

 1. 1/3 + 2/4….2/3+ 1/4 Natijani taqqoslang ?

A). 10/12< 11/12 B). 10/12 =11/12 C). 5/6>11/12 D). 5/6=11/12

 1. Koordinata so’zining ma’nosi?

A. Birgalikda tartiblangan
B. Alohida tartiblangan
C. Tartiblanmagan.
D. A va B javob to’g’ri

 1. Tekis ko’pburchaklar bilan chegaralangan geometrik jism nima deyiladi?

A. Ko’pyoq
B. Koordinata
C. Fazoviy shakl
D. To’rtburchak

 1. Parallelipepedning nechta qirrasi bo’ladi?

A. 12
B. 8
C. 4
D. 16

 1. Parallelopepedning nechta uchi bor?

A. 8
B. 12
C. 4
D. 6

 1. V=abc bu nimaning formulasi?

A. To’g’ri burchakli parallelopepidning hajmi
B. Yuzi
C. Uzunligi yig’indisi
D. Slindirni hajmi

 1. Kub,pramida,konus qanday shakllar?

A. Fazoviy shakllar
B. Yassi shakllar
C. Uzunlik o’lchovlari
D. Oddiy shaklllar

 1. Kub sirtini topish formulasi qaysi?

A. S=6a2
B. V=a3
C. S=4a3
D. S=4a2

 1. Koordinata so’zi qaysi tildan olingan?

A. Lotincha
B. Yunoncha
C. Arabcha
D. Forscha

 1. Amallar tartibi qoidalari nechanchi sinfda o'rganiladi?

A. 2-sinfda B. 1-sinfda
C. 3-sinfda D. 4-sinfda

 1. Ko’p burchak deb nimaga aytiladi.

A) uchtadan kam bo’lmagan chekli sondagi kesmalardan iborat yopiq siniq chiziq
B) ikitadan kam bo’lmagan cheksiz sondagi kesmalardan iborat yopiq siniq chiziq
C) to’g’ri javob yo’q
D) A va B javoblar to’g’ri

 1. 3-4-sinflarda qaysi sonlar tadbiq qilinadi?

A) O'nlik.
B) minglik va ko'p xonali sonlar.
C) birlik
D) A va B javob to’gri

 1. Uchburchakning ichki burchaklar yig’indisi nechaga teng.

A) 90 gradus B) 180 gradus C) 360 gradus D) 270 gradus

 1. To’g’ri to’rtburchakning yuzasini topish formulasini toping.

A) S=ab B) S=a+b C) S=2(ab) D) S=a2

 1. Yoyiq burchak necha gradus bo’ladi?

A) 1800
B) 900
C) to’g’ri javob yo’q
D) 3600

 1. Kvadratning yuzi 49 ga teng uning tomonlarini toping.

A) 6 B) 12 C) 7 D) -7

 1. To’rtburchakning perimetrini topish formulasini toping.

A) P=2(a+b) B) P=a+b C) P=4(ab) D) P=4(a+b)

 1. Teng yonli trapetsiyaning perimetri 22cm bir yon tomoni va kichik asosi 5 va 4cm o’rta chizig’ini toping.

A) 8 B) 6 C) 7 D) 10

 1. To’g’ri to’rtburchakning bo’yi 12cm eni esa bo’yidan 2cm kam to’g’ri to’rtburchakning yuzini toping.

A) 100cm B) 120cm C ) 110cm D) 220cm

 1. Uzunlikning asosiy birligi nima?

A) metr B) santimetr C) detsimetr D) kilometr

 1. Massaning asosiy birligi nima?

A) kilogramm B) gramm C) tonna D) sentner

 1. Sekund, asr tushunchalari nechinchi sinfda o‘tiladi?

A) 1 B) 3 C) 2 D) 4

 1. Vaqt birliklari bilan bog‘liq mashqlarni bajarish jarayonida ulush (dolya) mavzusiga oid materiallar bolalar ongida nechinchi sinfda mustahkamlanadi?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

 1. Yuza birliklari mavzusi nechinchi sinfda o‘rgatiladi?

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

 1. Uzunlik birliklari va ular orasidagi bog‘lanish bilan tanishtirish nimani o‘qitishda yordam beradi?

A) murakkab sonlarni B) sonlarni va nomerlashni
C) taqqoslash D) barcha javob to‘g‘ri

 1. 2 – sinfdan o‘quvchilar qanday vaqt birliklarini o‘rganishi kerak?

A) ulush, asr, sekund, soat B) yil ,oy, sutka, soat, minut
C) asr, sekund D) ulush, oy, yil, kecha – kunduz
Tuzuvchi o’qituvchilar: Ne’matov O.E.
Boyqobilova N.
Yüklə 45,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin