KiLİS 7 aralik üNİversitesi rektöRLÜĞÜ’nden 2017-2018 ÖĞretim yiliYüklə 147,01 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü147,01 Kb.
#46728


KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
2017-2018 ÖĞRETİM YILI

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ İLANI
Başvuru Yapabilecek Adaylar
a) Lise Son sınıfta okuyan ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla,

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

b) Adaylardan:

1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören TC uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir)

 2. Onaylı diploma fotokopisi, not belgesi ve çevirileri

 3. Varsa girdiğiniz sınavın sonuç belgesinin fotokopisi ve çevirisiFormu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra çıktısını alınız ve imzalayınız.
Başvuru ve Tercih Koşulları
1) Uluslararası öğrenci başvuruları, posta yoluyla, kişisel olarak veya internet üzerinden yapılabilir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi resmi web sayfası üzerinden yapılan başvurularda, başvuru formu imzalanıp, ilan edilen diğer belgelerle birlikte taranarak (foreignstudent@kilis.edu.tr) adresine elektronik posta ile başvuru süresi içerisinde Öğrenci İşlere Daire Başkanlığına ulaştırılır. Süresi içinde ulaştırılmayan başvurular kabul edilmez.


2) Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan asgari taban puanlar ile koşullar aranır. Belirlenen sınavlara girmemiş adaylardan başvuruda mezun oldukları lise ve dengi okullardan aldıkları başarı puanı esas alınarak kontenjan dahilinde değerlendirilir.
3) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programını tercih eden adayların B sınıfı ehliyet sahibi olmaları gerekmektedir.
a) SAT I’dan en az 1000 toplam puan,

b) ACT (American College Testing) sınavından en az 21 puan,

c) GCE (General Certificate Education / A Level Sertificate) sınavından (en az 2 ders) A Level Sertifikası,

d) I.B. (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar,

e) ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan,

f) FRANSIZ BAKALORYASI diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olanlar,

g) ÜRDÜN ve FİLİSTİN’de yapılan TAWJİHİ sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,

h) LÜBNAN’da yapılan BAKALORYA (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14 olanlar,

ı) AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA (Suriye, Libya, Bakaloryası) fen dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,

i) Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,

j) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı’nda (TCS ) en az 50 puan,

k) İran'da lise diploma notu (Diolome Debirestan) ortalaması en az 17/20 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 17/20 olan adaylar,

l) MATURA belgesine sahip olan adaylar,

m) TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda altın, gümüş ve bronz madalya ve mansiyon ödülü alanlar.

n) Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavında başarılı olanlar

4) Tercihler için gerekli bilgiler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
5) Adaylar en fazla üç diploma programına başvurabilirler.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
1-Uluslararası öğrenci adaylarının tercihlerini değerlendirme ve yerleştirme işlemleri Rektör tarafından atanan ve yetkilendirilen komisyonca yapılır.

2- Yerleştirmede esas alınan ortaöğretim puanlarının eşit olması halinde, yeni mezun olan aday tercih edilir.

3- Yerleştirme işlemi sonucunda; kontenjan dahilinde, ilan edilen sınavlardan alınan puan sıralamasına göre asil ve asil aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kontenjan miktarı kadar öğrenci kaydı yapılır. Belirlenen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan asil adaylar kayıt hakkını kaybederler ve yerlerine yedek listedeki sıraya ve kontenjana göre yedek adayların kayıtları yapılır.

4- Asil ve yedek aday isim listeleri ile kayıt için gerekli belgeler http://www.kilis.edu.tr internet adresinde tebliği niteliğinde ilan edilir. Kayıtlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde yapılır.

5- Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri adreslere “Kabul Mektubu” gönderilir.


Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuru Tarihi : 01 Haziran-30 Haziran 2017

Değerlendirme Tarihi : 10-14 Temmuz 2017

Sonuçların Web de İlanı : 19 Temmuz 2017

Asil Kayıt Tarihi : 07-16 Ağustos 2017

Yedek Kayıt Tarihi : 21 Ağustos- 25 Ağustos 2017

Türkçe Yeterlilik Sınav Tarihi : 11 Eylül 2017

Eğitim-Öğretim Dili ve Türkçe Yeterlik Düzeyleri

1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili Türkçedir.

2) Türkçe yeterlik düzeyleri; Üniversite Senatosunun 06.02.2013 tarih ve 03 nolu toplantısında alınan kararı ile kabul edilen DÖMER yönergesi esaslarına göre belirlenir. Bu sınavdan başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğrenimi görmeleri amacıyla izinli sayılmaları, ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır.

3) Türkçe öğrenimi ile yükümlü olan öğrenciler DÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılabilirler. Türkçe Kursuna ilişkin eğitim programı, üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.

4) Bir yılsonunda Türkçe yeterliliğini sağlayamayan öğrencinin kaydı silinir.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler :

 1. Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Dış Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.

 2. Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden “İkamet Tezkeresi” alırlar

 3. Lise diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

 4. Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış “Denklik Belgesinin” aslı,

 5. Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

 6. Türkiye’deki üniversitelerin yapmış olduğu YÖS puanı ile yerleşenler için sonuç belgesinin çıktısı,

 7. Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

 8. Varsa, uluslararası geçerliliği olan Türkçe Yeterlilik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

 9. Altı adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

 10. Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu

 11. İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı

 12. Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası

 13. Sağlık Raporu (Üniversitemiz, bölümlere yerleşen öğrencilerden gerektiğinde Türkiye sınırları içerisinde bulunan bir sağlık kuruluşundan alacakları heyet raporu isteyebilir.)

Kayıtlar Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda bizzat aday tarafından yaptırılır.


Başvuru Adresi ve Kayıt Yeri

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KİLİS/TÜRKİYE


Telefon: +90-348-814-2666-1206

E-Mail : foreignstudent@kilis.edu.tr


Uluslararası Öğrenci Yükümlülükleri
a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (YU Numarası vb.)

b) Öğrenime başlamadan önce emniyet makamlarından ikamet tezkeresi almakla (öğrenim vizesi ile giriş

yaptığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde),c) Emniyet makamlarından öğrenimi süresince alınmış olan ikamet tezkerelerine istinaden her yıl emniyet

makamlarına Öğrenci Belgesini ibraz etmekle,d) 5510 Sayılı Kanun gereği Yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren Genel Sağlık Sigortalısı

sayılırlar ve Kanunun gerektirdiği şartları yerine getirmekle,e) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Dairesi

Başkanlığına bildirmeklef) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla

g) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat

ederek 15 gün içinde yenisini almaklah) Öğrenim kurumlarını, ikamet adreslerini veya irtibat telefonlarını değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına

bildirmekle yükümlüdürler.2017-2018 ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMLARINA AİT

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARIProgramın Adı

Name of Programme

Süre
Duration


Kontenjan
Quota


Özel Koşullar
Requirements&Explanations


KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

KILIS 7 ARALIK UNIVERSITYFen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and ArtsArap Dili ve Edebiyatı

Arabic Language and Literature

4

5Coğrafya

Geography

4

4
Felsefe

Philosophy

4

3Moleküler Biyoloji ve Genetik

Molecular Biology and Genetics

4

3
Tarih

History

4

5Türk Dili ve Edebiyatı

Turkish Language and Literature

4

5İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences
İktisat

Economics

4

10İşletme

Business Administration

4

10Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Political Science And Public Administration

4

10Uluslararası Ticaret ve Lojistik

International Commerce And Logistic

4

10İlahiyat Fakültesi

Faculty of Theologyİlahiyat

Theology

4

10

121, 708

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Muallim Rifat Faculty of EducationFen Bilgisi Öğretmenliği

Teacher Training in Sciences

4

5Okul Öncesi Öğretmenliği

Teacher Training at Pre-School Level

4

5Sınıf Öğretmenliği

Teacher Training at Primary School Level

4

5Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Teacher Training in Social Studies

4

5Türkçe Öğretmenliği

Teacher Training in Turkish

4

5Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Faculty of Engineering and Architecture


Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Electrical & Electronic Engineering

4

5
Gıda Mühendisliği

Food Engineering

4

5
İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

4

3
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu

Yusuf Serefoglu School of HealthHemşirelik

Nursing

4

5


Programın Adı

Name of Programme

Süre
Duration


Kontenjan
Quota


Özel Koşullar
Requirements&Explanations


KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

KILIS 7 ARALIK UNIVERSITYMeslek Yüksekokulu

Vocational SchoolAşçılık

Cooking

2

2
Bahçe Tarımı

Yard Farming

2

2Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

2Dış Ticaret

Foreign Trade

2

3Elektrik

Electricity

2

3Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Gas and Installation Technology

2

3Gıda Teknolojisi

Food Technology

2

3
Giyim Üretim Teknolojisi

Clothes Production Technology

2

2
İnşaat Teknolojisi

Construction Technology

2

3İşletme Yönetimi

Business Administration

2

3İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

2

2
Makine

Machinery

2

3Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

3Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Decorative Plant Farming

2

2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Medical and Aromatic Plants

2

2
Turizm ve Otel İşletmeciliği

Tourism and Hotel Management

2

3Yapı Denetimi

Building Supervision

2

2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Health ServicesÇocuk Gelişimi

Child Development

2

2
Fizyoterapi

Physiotherapy

2

2Optisyenlik

Opticianry

2

2
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Medical Documentation and Secretarial

2

2Yaşlı Bakımı

Elderly Care

2

2

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMLARINA AİT KATKI PAYLARI

Bilgi İçinFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KATKI PAYLARI TL

(YILLIK)

Arap Dili ve Edebiyatı

852,00

Coğrafya

852,00

Felsefe

852,00

Moleküler Biyoloji ve Genetik

852,00

Tarih

852,00

Türk Dili ve Edebiyatı

852,00

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat

939,00

İşletme

939,00

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

939,00

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

939,00

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği

852,00

Okul Öncesi Öğretmenliği

852,00

Sınıf Öğretmenliği

852,00

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

852,00

Türkçe Öğretmenliği

852,00

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Elekrik-Elektronik Mühendisliği

1.160,00

Gıda Mühendisliği

1.160,00

İnşaat Mühendisliği

1.160,00

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlahiyat

852,00

YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik

570,00

MESLEK YÜKSEKOKULU
Aşçılık

570,00

Bahçe Tarımı Programı

570,00

Bilgisayar Programcılığı Programı

570,00

Dış Ticaret Programı

570,00

Elektrik Programı

570,00

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

570,00

Gıda Teknolojisi

570,00

Giyim Üretim Teknolojisi

570,00

İnşaat Teknolojisi Programı

570,00

İşletme Yönetimi Programı

570,00

İş Sağlığı ve Güvenliği

570,00

Makine Programı

570,00

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

570,00

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

570,00

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

570,00

Turizm ve Otel İşletmeciliği

570,00

Yapı Denetimi

570,00

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Çocuk Gelişimi

570,00

Fizyoterapi

570,00

Optisyenlik

570,00

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

570,00

Yaşlı Bakımı

570,00


Yüklə 147,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin