Komputer proqramlaşdırmasının elementləri Qr 4137a Akif Qələndərov

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.93 Mb.
səhifə1/8
tarix17.11.2018
ölçüsü0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Komputer proqramlaşdırmasının elementləri
Qr 4137a
Akif Qələndərov


 1. Müasir komputerlərin əsas arxitekturası kim tərəfindən verilib?

 1. Con -Fon Neyman

 2. Paskal

 3. Şennon

 4. Leybnis

 5. Ada Avqusta

 1. EHM-lərin nəsilləri necə müəyyən olunur?

 1. element bazası, yaddaş həcmi və sürəti ilə;

 2. operativ yaddaşının tutumu (həcmi) ilə;

 3. EHM yaradılarkən tətbiq olunan arxitektura ilə;

 4. EHM-in yerinə yetirə bildiyi əmrlərin sayı ilə;

 5. yaradılma tarixi və yaddaş həcminə görə

 1. ENİAC kompüteri aiddir kompüterlərin:

 1. I nəslinə

 2. III nəslinə

 3. V nəslinə

 4. IV nəslinə

 5. II nəslinə

 1. Birinci nəsil EHM-lər və onların element bazası ?

 1. elektron lampalı;

 2. interqral sxemli;

 3. yarımkeçirici - tranzistorlu

 4. böyük inteqral sxemli;

 5. böyük inteqral sxemli və lampalı.

 1. İkinci nəsil EHM-lər və onların element bazası?

 1. yarımkeçirici - tranzistorlu;

 2. inteqral sxemli;

 3. elektron lampalı ;

 4. böyük inteqral sxemli;

 5. fotonlar

 1. Üçüncü nəsil EHM-lər də onların element bazası:

 1. inteqral sxemli

 2. böyük inteqral sxemli ;

 3. yarımkeçirici tranzistorlu;

 4. tranzistorlu;

 5. hiper inteqral sxemli.

 1. Dördüncü nəsil EHM-lər və onların element bazası:

 1. böyük inteqral sxemlər

 2. yarımkeçirici tranzistorlar

 3. inteqral sxemlər

 4. lampalar

 5. fotonlar

 1. Prosessor nə üçündür?

 1. İnformasiyanı emal etmək və digər qurğuları idarə etmək üçün;

 2. İnformasiyanı daxil etmək üçün;

 3. İnformasiyanı toplamaq üçün;

 4. Proqramları daxil etmək üçün;

 5. İnformasiyanı çap etmək üçün.

 1. Klaviatura nə üçündür?

 1. İnformasiyanı daxil etmək üçün;

 2. İnformasiyanı emal etmək üçün;

 3. İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

 4. İnformasiyanı çap etmək üçün;

 5. Kalkulyatoru əvəz edir.

 1. Monitor nə üçündür?

 1. İnformasiyanı ekranda təsvir etmək üçün

 2. İnformasiyanı emal etmək üçün;

 3. İnformasiyanı daxil etmək üçün;

 4. İnformasiyanı çap etmək üçün;

 5. İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün;

 1. Təsvirin formalaşdırılması prinsipinə görə monitorlar

 1. elekron-şua borulu, mayekristal, plazma

 2. maye-kristal və plazma

 3. nazik ekranlı və monoxrom

 4. elektron-şua borulu və nazik ekranli

 5. elektron şua və ZCD

 1. Printer nə üçündür?

 1. İnformasiyanı çap etmək üçün

 2. İnformasiyanı təsvir etmək üçün

 3. İnformasiyanı emal etmək üçün

 4. İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

 5. İnformasiyanı daxil etmək üçün

 1. Skanerin funksiyası?

 1. İnformasiyanın surətini kompyuterə daxil etmək

 2. İnformasiyanı çapa vermək

 3. İnformasiyanı digər qurğulara ötürmək

 4. İnformasiyanı çoxaltmaq

 5. İnformasiyanı uzun müddət yadda saxlamaq

 1. Hansı çapetmə qurğusudur?

 1. printer

 2. skaner

 3. display

 4. klaviatura

 5. mikrofon

 1. Kağız üzərində olan mətn və şəkilli məlumatları kompyuterə daxil etmək üçün istifadə edilən qurğu necə adlanır?

 1. Skaner

 2. Printer

 3. Mouse

 4. Modem

 5. Monitor

 1. Aşağıda adları çəkilən qurğulardan hansılar informasiyanı xaricetmə qurğuları hesab olunur?

 1. printer, monitor

 2. klaviatura, siçan

 3. skaner, monitor

 4. system bloku, klaviatura

 5. siçan, printer 1. Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?

 1. Uzun məddətə- qeyri müəyyən vaxta;

 2. Yarım il müddətinə :

 3. 5 il myddətinə;

 4. 1 il müddətinə;

 5. Kompüterin istismarı müddətinə.

 1. Kompüterin sistem blokunun əsas elementləri?

 1. sistem platası, adapterlər,cərəyan bloku, vinçester, diskovod;

 2. printerlər, adapterlər, cərəyan bloku, diskovod, vinçester;

 3. ana plata, adapterlər, monitor;

 4. sistem platası, adapterlər, diskovod, vinçester, diskovod, klaviatura;

 5. sistem platası, adapterlər, cərəyan bloku, elastik maqnit diskləri diskovod, skaner.

 1. İnformasiyanı uzunmüddətli yadda saxlayan qurğu ?

 1. Vinçester

 2. Printer

 3. Monitor

 4. Operativ yaddaş

 5. Skaner.

 1. Fərdi kompyuterin funksiyaları:

 1. veriləni daxil etmək, yaddaşdakı proqram əsasında onu çevirmək və nəticəni xaric etmək;

 2. məlumatı, veriləni toplamaq, emal etmək;

 3. veriləni xaric etmək, onu çevirmək;

 4. şəbəkəyə qoşulmaq, veb səhifələri açmaq;

 5. yaddaşdakı veriləni emal etmək.

 1. Verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə olunan yaddas:

 1. əməli (operativ) yaddaş

 2. daimi yaddaş;

 3. kompakt disklər;

 4. mikrosxemlər dəsti (cipset);

 5. modem, fləş.

 1. Kompüter və telefon arasında rəqəmli elektron siqnalını analoq siqnalına və ya əksinə çevirən qurğu?

 1. modem;

 2. server;

 3. transformator;

 4. prosessor;

 5. şlyüz.

 1. BİOS harada yerləşir?

 1. daimi yaddaşda

 2. xarici yaddaşda;

 3. yarımdaimi yaddaşda;

 4. operativ yaddaşda;

 5. diskdə;

 1. Funksional baxımdan yaddaş qurğusunun növləri

 1. daxili və xarici

 2. sabit yaddaş və SETUP

 3. operativ yaddaş və HDD

 4. ROM, PROM, EROM

 5. əməli yaddaş qurğusu və BİOS

 1. Verilənləri uzun müddət saxlayan yaddaş:

 1. daimi yaddaş

 2. mikrosxemlər dəsti (cipset)

 3. keş yaddaş

 4. əməli (operativ) yaddaş

 5. modem, disket.

 1. Hansı sistem blokuna daxil deyil?

 1. kamera

 2. ROM

 3. vinçestr

 4. ana platası

 5. RAM

 1. Aşağıdakı qruplardan hansı "xarici addaş" sayılır?

 1. HDD, FDD, DVD

 2. HDD, FLASH, CMOS

 3. HDD, BİOS, CMOS, RAM

 4. BİOS, CMOS, RAM

 5. HDD, FDD, DVD, RAM

 1. Superkompüter

 1. – çox prosessorlu hesablama sistemidır

 2. – ümumi məqsədli universal elektron-hesablama maşınıdır

 3. – ölçüləri və hesablama məhsuldarlığı kiçik olan kompüterlər

 4. – idarə qurğusu olub giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirir

 5. – xarici qurğularla əlaqə yaradır

 1. Hansı daxiletmə qurğusu hesab edilə bilməz

  1. Printer

  2. Siçan (Mouse)

  3. Klaviatura

  4. Skaner

  5. Web – camera

 1. Biri kompyuterin əsas qurğularından saya bilməz.

       1. Modem

       2. Siçan (Mouse)

       3. Klaviatura

       4. Sistem bloku

       5. Monitor

 1. Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

       1. Sistem bloku

       2. RAM

       3. Modem

       4. Monitor

       5. Mikroprosessor

 1. Verilənlərin vizual təqdimatı üçün qurğudur:

       1. Monitor

       2. Web - camera

       3. Printer

       4. Scanner

       5. Siçan (Mouse)

 1. Daxiletmə - xaricetmə qurğuları kompyuterdə hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

 1. informasiyanın kompyuterə daxil və xaric edilməsı

 2. informasiyanın silinməsini

 3. şəbəkədə məlumatların silinməsini

 4. qrafıki əməliyyatların yerinə yetirilməsini

 5. hesablama prosesini yerinə yetirilməsi

 1. Yerinə yetrildiyi müddətdə informasiya harda saxlanılır?

  1. RAM-da

  2. Sərt diskdə

  3. BİOS-da

  4. ROM-da

  5. Fiziki yaddaşda

 1. Çıxış qurğularına hansılar aiddir?

  1. Printer, monitor, plotter, səsgücləndirici

  2. Monitor, klaviatura, mouse, printer

  3. Klaviatura, mikroprosessor, monitor, skaner

  4. Mikrafon, klaviatura, mouse, skaner

  5. Skaner, mouse, mikrafon, monitor

 1. Hesab- məntiq əməllərini icra edən qurğu..

 1. Prosessor

 2. Giriş- çıxış portları

 3. klaviatura

 4. İdarəetmə qurğusu

 5. Əməli Yaddaş qurğusu

 1. Mikroprosessorun vəzifəsi nədir?

  1. Daxil edilmiş informasiyanı emal etmək

  2. Çıxış məlumatlarını çap etmək

  3. Verilənləri daxil etmək

  4. Heç biri

  5. Kompyuteri şəbəkəyə qoşmaq

 1. Modemin əsas xarakteristikası...

 1. 1 saniyədə öturulən bitlərin sayı

 2. informasiyanın baytlarla ölçusu

 3. saniyədə icra olunan əmrlərin sayı

 4. qabarit ölçuləri

 5. daxili və ya xarici modem olması

 1. Kompüterin əməli yaddaşı nəzərdə tutulub........

 1. emal olunan verilənlərin və proqramların qısa müddətli saxlanılması üçün

 2. verilənlərin daimi saxlanılması üçün

 3. proqramların daimi saxlanılması üçün

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. hesab-məntiq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün
 1. Formal məntiq hansılardı?

 1. müddəa,hökm,mülahizə

 2. mülahizə,vətən,mühakimə

 3. söz,müddəa,mülahizə

 4. cümlə,müddəa,hökm

 5. hərif,mülahizə,müakimə


 1. Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə