Kömür Kullanan Büyük Yakma Tesisleri için met kılavuzu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.17 Mb.
səhifə30/30
tarix21.08.2018
ölçüsü2.17 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

EK V: Katı yakıtlı bir büyük yakma tesisinden yapılan su deşarjlarinda dikkate alınması gereken parametreler


Tabla XX: parámetros a contemplar en vertidos al agua desde una central térmica de carbón.Tablo: Katı yakıtlı bir büyük yakma tesisinden suya yapılan deşarjlar esnasında dikkate alınması gereken parametreler Se trata de una tabla orientativa donde se ha incluido como primera columna la lista completa de las 33 sustancias o familias de sustancias prioritarias de acuerdo con la Directiva Marco de Aguas.

Bu referans tablosunda, Su Çerçevesi Direktifi tarafından öncelikli maddeler olarak sınıflandırılmış 33 madde veya madde ailesinin tam listesi, ilk kolonda gösterilmektedir. İkinci kolonda, MET Referans Dokümanı Kılavuzunda bahsi geçen maddelerin listesi bulunmaktadır. Üçüncü kolonda ise, büyük yakma tesisleri tarafından e-PRTR'e bildirilmesi gereken maddelerin belirleyici listesi vardır.ÇERÇEVE DİREKTİFİ ÖNCELİKLİ MADDELER SUSTANCIAS PRIORITARIAS DIRECTIVA MARCOKIS


KISIM A


Lista GuÃa MTDMMET Kılavuz Listesi

Büyük yakma tesislerinin atık su deşarjlarinda E-PRTR'e bildirmesi gereken maddelerin belirleyici alt listesi Sub lista orientativa de parámetros significativos de vertido al agua de centrales térmicas PRTR

Büyük Yakma Tesisleri; beyan edilecek E_PRTR maddeleriSustancias declaradas PRTR Centrales térmicas


AlacloroAlakor

Amoniaco (NH3)Amonyak (NH3)AntracenoAntrasen


AtrazinaAtrazin


Kadmiyum ve bileşikleri

Arsénico y compuestos (como As)Arsenik ve bileşikleri (As olarak)

Arsénico y compuestos (como As)Arsenik ve bileşikleri (As olarak)

As (arsénico)As (Arsenik)

BencenoBenzen


Kadmiyum ve bileşikleri Kadmiyum ve bileşikleri
Cadmio y compuestos (como Cd)K Kadmiyum ve bileşikleri (Cd olarak)

Cd(camio)Cd (Kadmiyum)

Cloroalcanos C10-13C10-13 kloralkanlar


KlorvenfinfosClorofenvinfós


Klorprifos Klorprifos (klorprifos-etil)

Serbest KlorinCloro libreSe
ClorurosK Kloridler
CNCN


CoCo


ColorCor


EOX (Extractable Organic Halogens)EOX (Çıkarılabilir Organik Halojenler)

Compuestos orgánicos halogenados (como AOX)H Halojenleşmiş organik bileşikler (AOX olarak)

AOX (comp.org.halogenados)AOX (halojenorganik bileşikler)Cromo y compuestos (como Cr) Krom ve bileşikleri (as Cr)

Cr(cromo)Cr (krom)Cobre y compuestos (como Cu)Ba Bakır ve bileşikleri (as Cu)

Cu(cobre)Cu (bakır)


COTTOC

1,2-dicloroetano1,2-Dikloroetan


DiclorometanoDikloromethan


Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)Di (2-etilhekzil) fitalat (DEHP)


Bromlanmış difenileterler

Pentabromodifenileter difenilamin (28, 47, 99, 100, 153 ve 154 numaralar)
Toplam DDT totalToplam DDT

P,p-DDTP, p´-DDTPCDD/PCDFPCDD / PCDF

PCDD +PCDF (dioxinas +furanos) (como Teq)PCDD + PCDF (dioksinler + furanlar) (Teq olarak)

Dioxinas+furanosDioksinler + furanslar

DiurónDiuron

DBOBOD


DQOCOD
DQOCOD

EndosulfánEndosülfan

Balık toksisitesiFish toxicityBa


FenolPhenol
fenolesfenoller

FluorantenoFlorantenfluorantenofloranten


Flor olarak floridfluoruros como flúor totalflorFósforo totalToplam fosfor

Fósforo totalToplam fosfor

HexaclorobencenoHeksaklorobenzen


HexaclorobutadienoHeksaklorobutadien


HexaclorociclohexanoHeksaklorosikloheksan


Hidrocarburos aromáticos policiclicos (Benzo(a)pireno) (Benzo(b)fluoranteno) (Benzo(g,h,i)perileno) (Benzo(k)fluoroanteno) (Indeno(1,2,3-cd)pireno) Polisiklik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (Benzo (a) piren) (Benzo (b) floranten) (Benzo (g, h, i) perilen) (Benzo (k) floranten) (Inden (1,2,3-cd) piren)HAP (hdrocarb. aromáticos ploclici) Benzo(g,h,i)perilenoPPAH (polisiklik aromatik hidrokarb. (Benzo (g, h, i) perilen

Isoproturónİsoproturon


Kurşun ve bileşikleriPlomo y sus compuestos
Kurşun ve bileşikleriPlomo y compuestos (como Pb) (as Pb)

Pb(plomo)Pb (kurşun)

Cıva ve bileşikleriMercurio y sus compuestos
Mercurio y compuestos (como Hg) Cıva ve bileşikleri (as Hg)

Hg (mercurio)Hg (cıva)
Mineral oilsMineral yağlar


MnMnNaftalenoNaftalin


NÃquel y sus compuestosNi ve bileşikleri
NÃquel y compuestos (como Ni)Nikel ve bileşikleri (Ni olarak)

Ni (niquel)Ni (nikel)Nitrógeno totalToplam nitrojen

Nt (nit. total)N. toplam (toplam nitrojen)

Nonilfenoles (4-(para)-nonilfenol)Nonilfenoller (4 - (para)-nonilfenol)


Octilfenoles (Para-ter-octilfenol)Oktilfenoller (Para-tert-oktilfenol)


PentaclorobencenoPentaklorobenzen


PentaclorofenolPentaklorofenol
Pentaclorofenol (PCP)Pentaklorofenol(PCP)
AldrÃnAldrini

DieldrinDieldrin

EndrÃnEndrin

IsoendrÃnIzo-endringibi siklodin pestisitleri

pHpH


SS


SbSbSimazinaSimazin

SnSn


SO3SO3


SO4SO4KTetracloruro de carbonoK arbon tetraklorid


Tetracloro-etilenoTetraklor-etilen


Tributilestaño (compuestos del Tributilestaño catión tributilestaño)Tributiltin (Tributiltinin katyon tributiltin bileşikleri)


TricloroetilenoTrikloroetilen

TlTlTributilestaño (compuestos)Tributiltin (bileşikler )


Tributilestaño (Catión)Tributiltin (katyon)

TemperaturaIsı


TDSTDSTriclorobencenos (1,2,4-triclorobenceno)Triklorobenzen (1,2,4-triklorobenzen)


Triclorometano(cloroformo)Trikloromethan (kloroform)


TrifluralinaTrifluralin

TSSTSS


VV

Çinko ve bileşikleriZinc y compuestos (como Zn)Z ve ve (Zn olarak)

Zn(zinc)Zn (cinc)


EK VI: MEVCUT ULUSAL UYGULANABİLİR MEVZUATA VE 2010/75/EU SAYILI (EED) ENDÜSTRİYEL EMİSYONLAR DİREKTİFİNE GÖRE PM, CO, SO2 VE NOx İÇİN EMİSYON SINIR DEĞERLERİ


Gösterilen değerler yeni işletmelere uygulanmaktadır. Her durumda, bu EED değerleri henüz Türkiye için uygulanabilir değildir.


Yakıt Isıl Gücü (YIG)

MW

Emisyonlar (mg/Nm³) %6 O2

PM

CO

SO2

NOx

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü” Yönetmeliği

Büyük Yakma Tesisleri”Yönetmeliği

EED


Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü” Yönetmeliği

Büyük Yakma Tesisleri”Yönetmeliği

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü” Yönetmeliği

Büyük Yakma Tesisleri”Yönetmeliği

EED

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü” Yönetmeliği

Büyük Yakma Tesisleri”Yönetmeliği

EED

50 MW ≤ YIG<100

100

50

20

200

150

2000

850

400

800-1300-1800 **

400

300***

100≤ YIG<300

30

200

1300

200

200

200

200

YIG ≥ 300

10

1000

150 *

150****

*

**

***

****

Çevrimli veya basınçlı yataklı yakma söz konusu olduğunda 200

Katı Yakma kullanılan tesislerde NOx emisyonları 800 mg/Nm3 altında olmalıdır.

Kömür tozunun kullanıldığı durumlarda ve eğer kömür geriye erimiş kül bırakırsa, bu değer 1800 mg/Nm3 olarak alınmalıdır.Kuru küllü kömür tozu için sınır değeri 1300 mg/Nm3’tür.

Pülverize linyit kömürü yakma söz konusu olduğunda 400Pülverize linyit kömürü yakma söz konusu olduğunda 2001ETKB 2011 elektrik üretim sektör raporu

2www.enerji.gov.tr/Enerji-Çevre-iklim değişikliği

3 ETKB 2011 elektrik üretim sektör raporu

4 EÜAŞ 2011 Yıllık Raporu

5A:Galiçya’daki bir büyük yakma tesisi. Burada yakıt olarak aslen yerel linyit kullanmaktaydı. Kullanılan yakma sistemi, sıvı curuflu kazandır. Yakıt olarak önceleri katranlı kömür kullanılmaktaydı, şimdi ise ithal kömür kullanılmaktadır.

6 B: Galiçya’daki bir büyük yakma tesisi. Burada yakıt olarak aslen yerel linyit kullanılmaktaydı; sonrasında yerel linyit ile ithal kömürün bir karışımı kullanıldı ve şimdi ise ithal kömür kullanılmaktadır.

7A: Castilya ve Leon, Anllares’daki bir büyük yakma tesisi

8 B: Castilya ve Leon, La Robla’daki bir büyük yakma tesisiDostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə