Kuzey kibris bankalar biRLİĞİ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.57 Mb.
səhifə1/8
tarix07.08.2018
ölçüsü0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği

Misyon

Bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini gözeterek, sektörün büyümesine, sağlıklı çalışmasına, bankacılık mesleğinin gelişmesine, haksız rekabetin önlenmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaktır.


Vizyon

Birliğimizin hedefi, “İyi Bankacılık Uygulamaları’nın” (Good Banking Practices) sektörümüzde yerleşmesine önayak olmak, ve uluslararası mesleki kurum ve oluşumlarla ilişki başlatıp bankacılık mesleğinin Kuzey Kıbrıs’ta gelişmesine daha verimli katkılar yapmaktır.


Temel Değerler

• Serbest piyasa mekanizmasını savunmak

• Düzenlemelere uymak, ilkelere bağlılık

Dürüstlük ve güvenilirlik

• Şeffaflık

• Hakkaniyetli davranmak

• Akılcı ve gerçekçi olmak

• Tasarruf ve verimlilik

• Yeniliğe ve değişime açıklık

• Bireye ve insan haklarına saygı

• Bilgi ve uzmanlığa değer vermek

• Dayanışma ve paylaşma

• Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği

2009 Mali Genel Kurul Toplantı Gündemi

(27 Mayıs, 2010 Saat 14:30 Türk Bankası Ltd. Toplantı Salonu)
  1. Açılış ve yoklama

  2. Başkanlık Divanı’nın oluşturulması

  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

  4. 2009 yılına ait Bilanço, Gelir/Gider Hesaplarının tezekkür edilerek, ibra edilmesi

  5. Denetçiler Raporu

  6. 2010 Yılı Bütçe Önerisinin tezekkür edilmesi ve onaylanması

  7. Dış Murakıp atanması

  8. Dilek ve temenniler


Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği
Yönetim Kurulu*
Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Bankası Ltd. M.A. Yunus Rahmioğlu Genel Müdür


Yönetim Kurulu Üyeleri

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Aytaç Sönmez Genel Müdür

K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Gülhan Alp Genel Müdür

Akfinans Bank Ltd. Avni Birman Genel Müdür

Türkiye İş Bankası A.Ş. Selami Kaçamak Genel Müdür

Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. Özcan Tekgümüş Genel MüdürYönetim Kurulu Denetçi Üyeleri

Viyabank Ltd. Ahmet Bardak Genel Müdür

Universal Bank Ltd. Serap Tekman Genel Müdür V.
Genel Sekreter Halil Okur
*31 Aralık 2009 tarihi itibariyle

KKTC Bankalar Birliği

2009 Yılı Mali Raporu
İçindekiler
Sunum
I. Genel Değerlendirme
1. 2009 Yılında KKTC Ekonomisindeki Gelişmeler 6

2. 2009 Yılında Bankacılık Sektörü 13


II. Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin Faaliyetleri 19
III. 2009 Mali Yıl Raporu ve Hesap Durumu 25
IV. 2009 Dönemi Bütçe Tasarısı 30

Sunum

Sayın Üyeler,

Geçtiğimiz dönemde KKTC ekonomisi ile bankacılık sistemindeki gelişmeleri değerlendirmek ve Birliğimiz çalışmaları hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırlanan faaliyet raporumuz dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde KKTC ekonomisindeki gelişmeler ve bankacılık sisteminin performansı değerlendirilmektedir. İkinci bölümde, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde ise Birliğimizin 2009 dönemi mali sonuçları değerlendirilmektedir. Birliğimizin 2010 dönemi bütçe tasarısı ise dördüncü bölümde yer almaktadır.


  1. Genel Değerlendirme

1. KKTC Ekonomisindeki Gelişmeler

1.1 Büyüme Hızı ve GSMH’nın Bileşimi
KKTC ekonomisi son yıllarda yakaladığı büyüme trendini 2007 yılında sürdürememiş ve

2005 yılında %13.5, 2006 yılında %13.2 oranında reel büyüme gösteren GSMH, 2007 yılında %1.5 düzeyinde kalmıştır. 2008 yılında ise GSMH reel olarak %3.4 oranında küçülmüştür (Tablo 1).

Tablo-1 GSMH, GSYİH ve Sektörler İtibariyle Reel Büyüme Hızları

 

 

 

 

 

 

(%)
2005

2006

2007

2008

20091

Beş Yıllık

Sektörler

 

 

 

 

 

Ortalama Büyüme

1. Tarım

2.8

-3.2

0.4

-18.2

8.8

-2.3

1.1. Bitkisel

-6.0

-6.3

0.1

-26.9

20.5

-4.9

1.2. Hayvancılık

12.4

5.7

-2.3

-9.2

-1.2

0.8

1.3. Ormancılık

19.2

-31.8

17.5

-21.7

-8.7

-7.4

1.4. Balıkçılık

29.8

-23.1

23.1

-4.3

4.3

4.2

2. Sanayi

6.4

20.0

-0.9

-10.3

-6.5

1.2

2.1. Taşocakçılığı

11.0

47.2

1.1

-9.3

-15.6

4.8

2.2. İmalat Sanayii

5.1

21.5

-2.9

-13.4

-6.7

0.1

2.3. Elektrik-Su

11.7

8.6

9.2

3.4

-3.9

5.6

3. İnşaat

18.9

68.1

4.2

-8.0

-21.0

8.7

4. Ticaret-Turizm

20.8

9.5

-2.7

-2.1

-16.2

1.1

4.1. Toptan ve Perakende Ticaret

24.9

13.6

-4.2

-3.5

-20.0

1.0

4.2. Otelcilik ve Lokantacılık

3.3

-11.2

7.1

5.8

3.9

1.5

5. Ulaştırma-Haberleşme

14.2

-0.7

-3.6

2.2

4.3

3.1

6. Mali Müesseseler

4.2

8.9

6.3

9.6

1.9

6.1

7. Konut Sahipliği

3.4

20.1

4.6

2.7

3.7

6.7

8. Serbest Meslek ve Hizmetler

19.1

12.5

6.6

4.3

1.9

8.7

9. Kamu Hizmetleri

6.8

2.4

8.2

1.2

-1.1

3.4

10. İthalat Vergileri

29.7

-0.6

12.3

-0.8

-10.3

5.2

11. GSYİH

13.8

12.7

2.8

-2.9

-6.1

3.8

12. Net Dış Alem Faktör Gelirleri

4.2

34.1

-47.3

-36.4

-25.3

-19.0

GSMH

13.5

13.2

1.5

-3.4

-6.3

3.4

1Gerçekleşme Tahmini.Kaynak: Devlet Planlama ÖrgütüGerçekleşme tahminlerine göre, 2009 yılında da GSMH’da reel olarak %6.3 oranında küçülme yaşanmıştır. Böylelikle bir önceki beş yıla göre % 8.1 olarak gerçekleşen GSMH’daki ortalama reel büyüme hızı, 2009 yılı sonunda %3.4’e gerilemiştir.
Cari fiyatlarla, 2009 yılında GSMH 5,191,521,818.80 TL’sına ulaşmıştır. Cari fiyatlar bazında fert başına düşen GSMH rakamının bir önceki yıla göre azalarak, $16,158’dan $13,354’a gerilediği tahmin edilmektedir. GSMH’nın cari fiyatlarla gelişimi ve sektörel dağılımı Tablo 2’de görülmektedir.

Tablo-2 Gayri Safi Milli Hasıladaki Sektörel Gelişmeler


(Cari fiyatlarla TL)

Sektörler

2004

2005

2006

2007

2008

20091

1. Tarım

222,993,161.4

214,199,034.4

249,446,249.5

288,151,830.1

259,154,100.9

328,074,313.8

1.1. Bitkisel

135,405,526.6

114,550,000.4

128,152,058.0

161,307,927.0

137,725,583.2

176,164,940.3

1.2. Hayvancılık

75,763,647.8

85,190,495.1

107,632,385.8

110,427,055.6

105,088,421.9

134,659,057.5

1.3. Ormancılık

813,571.0

995,504.6

810,420.5

1,040,434.0

890,117.9

951,800.0

1.4. Balıkçılık

11,010,416.0

13,463,034.3

12,851,385.2

15,376,413.5

15,449,977.9

16,298,516.0

2. Sanayi

231,046,611.0

281,023,837.1

377,504,439.0

430,808,660.4

542,766,477.2

513,173,082.0

2.1. Taşocakçılığı

13,109,133.2

17,596,564.2

41,080,997.3

48,681,681.6

42,297,366.5

37,644,656.2

2.2. İmalat Sanayii

118,634,340.9

146,091,419.9

180,786,026.1

204,294,691.7

202,736,045.2

183,575,945.8

2.3. Elektrik-Su

99,303,136.9

117,335,853.0

155,637,415.6

177,832,287.1

297,733,065.5

291,952,480.0

3. İnşaat

106,808,649.0

164,910,647.6

314,785,285.7

364,429,418.0

362,216,034.6

332,555,697.9

4. Ticaret-Turizm

391,227,279.3

541,407,692.0

617,508,618.1

630,286,930.1

721,709,047.4

658,123,543.8

4.1. Toptan ve Perakende Ticaret

264,236,699.3

370,648,370.3

455,028,113.5

435,504,431.4

491,869,791.6

411,974,378.3

4.2. Otelcilik ve Lokantacılık

126,990,580.0

170,759,321.7

162,480,504.6

194,782,498.7

229,839,255.8

246,149,165.5

5. Ulaştırma-Haberleşme

257,580,209.2

328,773,502.2

437,242,766.0

533,409,559.0

614,527,377.1

631,111,611.8

6. Mali Müesseseler

187,245,581.7

195,523,141.4

259,316,015.9

309,354,672.4

357,835,272.5

388,225,290.2

7. Konut Sahipliği

61,591,937.3

70,261,205.2

117,722,525.7

144,191,222.9

175,938,464.6

203,177,710.6

8. Serbest Meslek ve Hizmetler

225,376,845.3

307,873,501.9

441,919,623.1

493,519,363.3

525,208,660.7

554,786,099.4

9. Kamu Hizmetleri

510,392,550.4

628,119,921.8

808,000,153.1

1,003,489,892.8

1,103,967,143.1

1,166,295,896.3

10. İthalat Vergileri

262,481,261.1

338,288,483.0

364,654,029.4

406,650,516.8

416,585,101.4

376,923,073.0

11. GSYİH

2,456,744,085.7

3,070,380,966.6

3,988,099,705.5

4,604,292,065.9

5,079,907,679.4

5,152,446,318.8

12. Net Dış Alem Faktör Gelirleri

64,062,661.7

73,318,645.0

113,287,485.0

66,963,820.0

48,426,455.0

39,075,500.0

GSMH

2,520,806,747.4

3,143,699,611.6

4,101,387,190.5

4,671,255,885.9

5,128,334,134.4

5,191,521,818.8

FBGSMH ($)

8,095

10,567

11,837

14,765

16,158

13,354

1Gerçekleşme Tahmini.Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

Bir önceki yılın Aralık ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranlarına bakıldığı zaman (Tablo 3), toplam talepteki daralmanın ve emtia fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle, 2009 yılında yıllık fiyat artışının %5.7 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde en yüksek fiyat artışları %22.2 ile eğitim, %14.7 ile sağlık ve %8.5 ile ulaştırma kalemlerinde olmuştur.1
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə