Mã số môn học : NĂM 2012 chưƠng trình môn họC TIn học trong quản lý thể thao

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 74.21 Kb.
tarix18.04.2018
ölçüsü74.21 Kb.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

  


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:

TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO
Bậc đào tạo : Đại học

Loại hình đào tạo : Chính quy

Ngành : Quản lý Thể dục thể thao

Thời gian đào tạo : 4 năm

Mã số môn học :


NĂM 2012
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ THỂ THAO
I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên môn học: Tin học trong quản quản lý Thể dục thể thao

(Informatics in Sports management)2. Thời lượng: 04 ĐVHT

3. Loại môn học: Môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành Quản lý Thể dục thể thao

4. Đối tượng : Sinh viên năm thứ 4, chính quy

5. Mục tiêu:

Tin học trong quản lý thể dục thể thao là một môn học chính thức trong chương trình đào tạo bậc Đại học ngành Quản lý thể dục thể thao. Mục tiêu của môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng về thực hiện văn bản hành chính, diễn đạt, trình chiếu các vấn đề thuộc chuyên môn và cách thức xử lý các số liệu phức tạp.

Người học sau khi học xong môn Tin học trong quản lý thể dục thể thao phải đạt được những yêu cầu sau:

5.1. Về tri thức: Nắm vững các kỹ năng sử dụng máy vi tính vào công tác soạn thảo tất cả các loại văn bản, sử dụng tốt phần mền với Excel nâng cao để giải quyết các bài toán quản lý nói chung và trong nghiệp vụ thể dục thể thao, xử lý các số liệu trong các công tác chuyên môn nghiệp vụ khác.

5.2. Về kỹ năng: Thao tác thành thạo với máy vi tính ở cấp độ tin học văn phòng nâng cao.

5.3. Về thái độ: Nắm được tầm quan trọng của người quản lý thể dục thể thao và nhu cầu tất yếu của kiến thức tin học văn phòng nâng cao đối với mọi lĩnh vực trong xã hội.

6. Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương, Khoa học quản lý, Văn bản lưu trữ.

7. Cấu trúc môn học:

- Lên lớp lý thyết: 27

- Lên lớp bài tập thực hành: 27

- Kiểm tra: 02

- Thi: 04

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nghiên cứu tài liệu học tập

- Tham dự trên 80% số tiết môn học

- Làm bài tập đầy đủ9. Thang điểm đánh giá: thang điểm 10

10. Phương pháp và phương tiện dạy học

10.1. Phương pháp

Đàm thoại

Diễn giải

Nêu vấn đề10.2. Phương tiện

Máy chiếu (Projector)

Phòng máy tính thực hành đủ 1 sinh viên/1 máy

* Tài liệu tham khảo

Tin học là ngành khoa học có tốc độ phát triển rất nhanh. Vì vậy tài liệu học tập cũng thay đổi theo từng phiên bản (Version ) và phụ thuộc vào sự thích ứng của trang thiết bị dạy học là máy vi tính, sách tham khảo tin học rất phong phú, có thể tham khảo được tất cả các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình. Vấn đề giới thiệu tài liệu tham khảo chỉ mang tính chất thức thời. 1. Thông tư liên tịch Số: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP, ngày 06 tháng 5 năm 2005 - Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

 2. Nghị định Số 110/2004/NĐ-CP Ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

 3. Công Bình -Phú Hưng, Excel 2007 học biết ngay, NXB Hồng Đức, 2008

 4. Thanh Hải- Công Tuân, Hướng dẫn học nhanh Microsoft office Excel 2007, NXB, 2009

 5. Thanh Hải, Hướng dẫn học nhanh PowerPoint 2007, NXB Văn hóa Thông tin, 2009

 6. Nguyễn Khánh Hùng, PowerPoint 2003 cho mọi người, NXB Thống kê, 2007

 7. Võ Nguyễn Đăng Khoa, Giáo Trình Excel 2007, NXB Giao thông vận tải, 2007

 8. Nguyễn Nam Thuận, Tự học Microft Word 2007, NXB Giao Thông Vận tải, 2007

 9. Dân Trí, Xuân Trường, Giáo trình Microsoft Powerpoint 2007, NXB Thông tin và

 10. Công Tuân - Công Bình, 20 bài thực hành Microsoft Word 2007, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2008

 11. Đậu Quang Tuấn, Tự học Word 2007 một cách nhanh chóng và có hiệu quả, Văn Hóa Thông Tin, 2009

 12. Công Tuân, Quỳnh Trang, Tự học Powerpoint 2003 trong 12 tiếng, NXB Văn hoá Thông tin, 2006

 13. Sarah E. Hutchinson, Glen J. Coulthard, Microsoft powerpoint : Introduction edition, NXB McGraw - Hill, 2002.

 14. VN-Guide, Bí Quyết Thành Công Với Powerpoint 2007, NXB Thống kê, 2009


11. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

11.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình

- Điểm chuyên cần : 10%

- Điểm kiểm tra: 20% , hình thức: Thực hành máy + trắc nghiệm11.2. Thi học kết thúc

- Thi thực hành: 70%, hình thức: làm bài tập thực hành trên máy tính

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu

- Nội dung: các nội dung trong chương trìnhII. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH


TT

Nội dung

Thời gian và hình thức giảng dạy

Tổng

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Thực hành,

thí nghiệm,

Kiểm tra, thi HP

1

Chương 1

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính7

7


14

2

Chương 2

Trình chiếu bằng MS PowerPoint5

5


10

3

Chương 3

Microsoft Excel nâng cao15

15


30

4

Kiểm tra

2

2

5

Thi

4

4
TỔNG CỘNG

27

276

60


III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Nội dung giảng dạy

Số giờ

Chương 1:

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
BÀI 1: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1. Giới thiệu và phân loại

2. Sơ đồ bố trí các thành phần

3. Thể thức và cách trình bày

4


BÀI 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

1. Phông chữ (Font)

2. Đoạn văn (Paragraph)

3. Trang và lề (Page & Margin

4. Gửi thư và In ấn (Email & Print)

4

BÀI 3: ỨNG DỤNG SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1. Văn bản có tên loại

2. Công văn

3. Kỹ thuật trộn thư (Mail Merge)

6

Chương 2:

TRÌNH CHIẾU BẰNG MICROSOFT POWER POINT
BÀI 1: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG MICROSOFT POWERPOINT

1. Giới thiệu Microft PowerPoint

1.1. Khởi động Microsoft PowerPoint

1.2. Giao diện PowerPoint

1.3. Thoát khỏi PowerPoint

2. Các thao tác chung

2.1. Chế độ hiển thị của PowerPoint

2.2. Chỉnh sửa trong slide

2.3. Làm việc với văn bản

2.4. Thao tác với các đối tượng khác

4

BÀI 2: CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE, HIỆU ỨNG VÀ TRÌNH DIỄN

1. Các thao tác trên silde

1.1. Thêm slide

1.2. Xóa slide

1.3. Sao chép slide

1.4. Sắp xếp lại các slide

2. Hiệu ứng và trình diễn

2.1. Tạo hiệu ứng hoặt hình

2.2. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide

2.3. Thiết kế bản trình diễn

2.4. Thực hiện buổi trình diễn

6

Chương 3:

MICROSOFT EXCEL VỚI CÁC BÀI TOÁN QUẢN LÝ
BÀI 1: CÁC HÀM TÌM KIẾM

1. Hàm Isna

2. Hàm Vlookup


3. Hàm HLookup

4. Hàm Match

5. Hàm Index

5

BÀI 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG EXCEL

1. Các khái niệm

1.1. Cơ sở dữ liệu

1.2. Trường

1.3. Bản ghi

2. Sắp xếp dữ liệu

3. Chức năng Subtotal

4. Trích lọc dữ liệu

4.1. Sử dụng Auto Filter (lọc tự động)

4.2. Sử dụng Advanced Filter ( lọc theo tiêu chuẩn)

5. Các hàm thao tác trên cơ sở dữ liệu

5.1. Cú pháp tổng quát

5.2. Một số hàm cơ bản

Dsum, Dmax, Dmin, Dcount, DcuontA10

BÀI 3: SỬ DỤNG CÔNG THỨC MẢNG

1 Khái niệm về mảng và công thức mảng

2. Cách lập công thức mảng

3. Phép toán Logic tronmg công thức mảng

4. Phân loại công thức mảng

5. Các ví dụ minh họa về ứng dụng công thức mảng

5

BÀI 4: SỬ DỤNG COPY - PASTE SPECIAl VÀ LIÊN KẾT DỮ LIỆU

1. Copy- Paste Special

2. Tên vùng trong bảng tính

3. Liên kết dữ liệu giữa các sheet, book

4.1. Liên kết giữa các Sheet cùng Book

4.2. Liên kết giữa các Sheet khác book

4

BÀI 5: CÁC CHỨC NĂNG KIỂM TRA, BẢO VỆ VÀ THỐNG KÊ DỮ LIỆU

1. Sử dụng chức năng Validation để kiểm tra dữ liệu nhập vào

2. Bảo vệ dữ liệu

2.1. Bảo vệ Workbook

2.2. Bảo vệ Worksheet

2.3. Bảo vệ Cell

3. Thay đổi tầm nhìn

3.1. Cố định dòng, cột

3.2. Chia màn hình

3.3. Kết nhóm các cột, dòng

4. Chức năng Consolidate

4.1. Giới thiệu

4.2. Cách thực hiện

4.3. Một số lưu ý

4

BÀI 6: SỬ DỤNG TEMLATE VÀ KỸ THUẬT IN ẤN

1. Sử dụng Tamplate

1.1. Giới thiệu

1.2. Tạo lập và sử dụng Temlplate

2. Kỷ thuật in bảng tính

2.1. Thiết lập vùng in

2.2. Tỉ lệ trang in, đánh số trang

2.3. In lặp lại dòng, cột trong bảng tính

2.4. In bảng tính

2

KIỂM TRA

02

THI

04

TỔNG CỘNG

60


Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2012

Hiệu Trưởng Phụ trách khoa/bộ môn Giảng viên biên soạn

Lê Tấn Đạt Phan Thị Ngà

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə